Proces verbal din 02.06.2015

119.proces verbal sedinta din data 02.06.2015

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 02.06.2015, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 22 de consilieri (absenți: dl.Papari George-Daniel, dl.Răsăuțeanu Costin Ioan, dl.Stan Gabriel-Marius și dl.Șurghie Valentin-Mihai), d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică.

D-na Marcela Enache

Bună ziua! Dacă-mi permiteți, vă aduc la cunoștință faptul că mandatul domnului consilier Ciorbea a expirat în luna Mai, pentru conducerea ședințelor Consiliului local și, ca atare, primul punct pe ordinea de zi va trebui să fie alegerea unui nou președinte de ședință. Vă rog frumos, dacă sunt propuneri. Domnul viceprimar Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău

O propun pe doamna consilier Onciu Carmen.

D-na Marcela Enache

Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog frumos. Dacă nu mai sunt, supun la vot.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abțineri?

Doamna Onciu, vă rog frumos, poftiți să preluați conducerea ședinței.

Sunt prezenți 22 de consilieri. Vreau să vă anunț că doamna Trandafir, care urma să fie

validată astăzi în cadrul ședinței, nu este prezentă. Ca atare, proiectul acesta de hotărâre se va retrage și va fi repus, în următoarea ședință, pe ordinea de zi. Vă rog!

D-na Carmen Onciu

Bună ziua! Astăzi suntem prezenți 22 de consilieri. Vă supun aprobării ordinea de zi cu un număr de 21 de puncte, unul fiind retras.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Începem ordinea de zi cu punctul nr.1:

“Aducerea la cunoștința Consiliului local a demisiei domnului Radu Ștefan Mazăre din funcția de primar al municipiului Constanța.”

Doamna secretar, vă rog frumos!

D-na Marcela Enache

Dacă-mi permiteți, am să dau citire demisiei depusă de către domnul Radu Ștefan Mazăre, primar al municipiului Constanța, în data de 22.05.2015, înregistrată sub nr.71396: “ Către, Consiliul local al municipiului Constanța, Primăria municipiului Constanța. Demisie. Vreau să mulțumesc sutelor de mii de oameni care m-au votat pe perioada celor 15 ani cât am fost primar. Constanța și constănțenii au fost sufletul și datoria mea în tot acest timp. Chiar dacă uneori am fost prea rebel sau nonconformist, toată priceperea și energia mea mi-am dedicat-o comunității. Pentru greșelile făcute, îmi cer iertare în fața tuturor. Dorința mea de a face bine orașului și locuitorilor săi nu justifică însă nedreptățile, stresul și chinul la care sunt supus de atâta vreme. Drept pentru care demisionez din funcția de primar al municipiului Constanța. Colegilor și prietenilor le sunt dator cu mult respect și considerație. Începând de astăzi, nu-mi mai doresc o viață publică politică. Radu Ștefan Mazăre.”

Vă fac cunoscut că, potrivit prevederilor legilor nr.393/2004 și 215/2001, după aducerea la cunoștință a demisiei domnului primar, procesul-verbal al ședinței de astăzi însoțit de un referat întocmit de către secretarul municipiului și de un exemplar al demisiei, vor fi înaintate domnului prefect pentru emiterea ordinului de încetare a mandatului de primar înainte de termen. După acest lucru, după emiterea ordinului, deci, postul va deveni vacant și va trebui să procedați din nou, potrivit dispozițiilor legale, la alegerea unuia dintre viceprimari care să preia atribuțiile primarului până la organizarea alegerilor. Aceasta este procedura. Mulțumesc! Puteți să treceți la ordinea de zi.

D-na Carmen Onciu

Trecem la ordinea de zi:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanța pe anul 2015.”

Dl.Decebal Făgădău

Ați sărit peste aprobarea procesului- verbal de ședință.

D-na Carmen Onciu

Punctul 3:

“Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 30.04.2015.”

D-na Marcela Enache Dacă nu sunt observații...

D-na Carmen Onciu

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal Constanța pe anul 2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Amendamente? Domnul viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Bună ziua, dragi colegi! Întrucât în cursul săptămânii trecute am semnat trei contracte de

finanțare între municipalitate și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru trei obiective de investiții, avem nevoie să rectificăm bugetul municipal pentru a introduce aceste poziții cu sumele necesare, pentru următoarele obiective: 1 - reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru”, cu suma de 955 mii lei de la bugetul de stat; 2 - să suplimentăm alocațiile pentru următoarele obiective de investiții în continuare: -poziția 10 - construire locuințe sociale și lucrări tehnico-edilitare finanțate conform Legii nr.114/1996, str.Zmeurei din municipiul Constanța cu suma de 3.240 mii lei, - poziția nr.11 -construirea de locuințe destinate chiriașilor evacuați cu aceeași sumă de 3.240 mii lei, de la bugetul de stat.

Suma totală cu care se suplimentează Lista obiectivelor de investiții este de 7.435 mii lei, de la bugetul de stat. Vă anunț că în aceeași zi am semnat nu doar contractele de finanțare ci și ordinele de începere pentru studiile de proiectare aferente celor două blocuri, municipalitatea având deja încheiate două contracte de proiectare și execuție, atât pentru cele 3 blocuri aferente chiriașilor evacuați cât și cele 3 blocuri aferente locuințelor sociale. Vă propun acest amendament la hotărâre, pe care-l voi depune la doamna secretar.

D-na Carmen Onciu

Să supunem la vot amendamentul domnului viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Supun și proiectul în întregime.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2014.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru și 3 abțineri.S-au abținut: dl.Roman, d-na Tușa și dl.Gima.

Proiectul a trecut.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul I anul 2015.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru și 3 abțineri.S-au abținut: dl.Roman, d-na Tușa și dl.Gima.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2015 al RADET Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Domnu' viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Dragi colegi, înainte de a parcurge punctele 8 și 9 din ordinea de zi, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al RADET și aprobarea situațiilot financiare anuale ale RADET Constanța, vreau să vă spun că: 1 - trebuie să aprobăm cu toții raportul; 2 vă rog să-l consultați în detaliu, el v-a fost prezentat comisiilor de specialitate; 3 - să adresați punctele dumneavoastră de vedere și întrebările în scris către conducerea RADET-ului.

Dar, totodată, vreau să vă aduc la cunoștință următorul lucru: astăzi, la ora 10,00 am convocat directorul general al RADET și întreg Consiliul de administrație. Prin prisma rezultatelor obținute la nivelul anului 2014, am solicitat demisia directorului general și a întregului consiliu de administrație, mai puțin reprezentantul Ministerului Finanțelor. Toate demisiile au fost înregistrate atât la RADET, cât și la secretarul municipiului Constanța și vă propun ca, înainte de a discuta punctele 8 și 9, să numim, conform atribuțiilor legale pe care le avem, un director interimar, iar eu îl propun pe dl.director tehnic Liviu Popa, astfel încât pe viitor să avem o analiză din punct de vedere tehnic a RADET-ul. RADET-u nu se află într-o situație fericită. RADET-ul este, oarecum, în derivă, iar acest lucru trebuie analizat atât prin prisma factorilor interni, cât și prin prisma factorilor externi. Dacă relația RADET-CET este una dincolo de perioada de derivă a companiei... a regiei, aceasta ar trebui să fie atributul Consiliului local. În ceea ce privește analiza activității, strict a regiei, vă propun să înființăm, așa cum am mai propus și în alte ședințe ale Consiliu local, o comisie mixtă, formată din reprezentanții tuturor partidelor politice, dar care să muncească, să meargă la companie și să înțeleagă ei practic cum funcționează regia. Problema regiei de distribuție a energiei termice nu este una asumată politic, ea trebuie să fie problema tuturor cetățenilor, prin reprezentanții săi. Așa încât, urmare acestor demisii care au fost ca un fel de plată pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut, am așteptări mari de la această comisie politică. Este necesară o conducere tehnică și economică pentru o analiză care să identifice soluții clare pentru toate problemele, pentru că toți cetățenii au nevoie de siguranță și certitudine. Vă stau la dispoziție, din punct de vedere administrativ, pentru a crea această punte de dialog Consiliul local-regie și, de asemenea, vă stau la dispoziție cu tot ceea ce

am lucrat, de mai bine de un an de zile, pentru un proiect de preluare a CET-ului în vederea aplicării memorandumului. Sper să fiți de acord cu propunerea ca dl.director tehnic Liviu Popa să conducă, atâta timp cât interimatul va fi necesar, Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice. Vă mulțumesc!

D-na Carmen Onciu

Doamna Marcu.

D-na Ana Marcu

Da. Deci, în completarea a ceea ce a spus dl.viceprimar Făgădău, aș avea de adăugat următoarele lucruri....

Dl.Decebal Făgădău

Am o rugăminte.(Către reprezentanții mass-nediei, care îngreunau vizibilitatea în sală.) Putem să stabilim o relație civilizată? Vă stau la dispoziție după terminarea ședinței.

D-na Ana Marcu

E adevărat, numirea la conducerea regiilor autonome ar trebui să se bazeze, în primul rând, pe competență, pe profesionalism, ca să nu mai avem surprize neplăcute la sfârșitul anului sau chiar în cursul anului. Ca să se înțeleagă mai clar situația RADET-ului, trebuie să specificăm, și să precizăm foarte clar și transparent, faptul că, pe 2014, RADET-ul a înregistrat o pierdere de.aproximativ, aproximativ, nu depășește, 10 milioane de euro. Opt milioane de lei provin din activitatea de bază, diferența fiind pierdere financiară. Putem spune. putem analiza această pierdere și să tragem concluzia că o parte se datorează conjuncturii. Dar peste 80% din această pierdere din activitatea de bază trebuie analizată nu neapărat numai de comisia politică care se va forma. Îl avem, cred, aici.Este aici domnul director Popa, de la RADET, care va fi numit? Bun. Domnu' director, așteptăm de la dumneavoastră o asumare a responsabilității și să ne confirmați faptul că sunteți conștient de toate problemele cu care se confruntă RADET-ul la ora actuală. Și nu numai că sunteți conștient, dar că aveți și măsuri pentru remedierea acestora. Iar la următoarea ședință, eu propun, sau, dacă nu vreți următoarea ședință, atunci, cealaltă, ca nu numai comisia, nu numai noi să ne prezentăm punctele de vedere, ci și dumneavoastră. Am citit, într-adevăr, analiza făcută de RADET. Era bine dacă aceasta ar fi fost prezentată în cursul anului 2014, pentru că această pierdere a RADET-ului nu s-a înregistrat numai în Decembrie 2014. Ea a crescut, încet, pe parcursul întregului an.

D-na Carmen Onciu

Dacă-mi permiteți, numai o secundă vă întrerup. Deci, haideți să facem analiza în cadrul comisiilor de specialitate.

D-na Ana Marcu

Corect.

D-na Carmen Onciu

N-are sens să facem acum apologia a ceva ce nici măcar nu știm. Ne va prezenta domnul director.

D-na Ana Marcu

Ba știm! Ba știm, pentru că este prezentat.

D-na Carmen Onciu

Tocmai de aceea, să putem face o analiză concretă.

D-na Ana Marcu

Deci, eu aș vrea să-i spun domnului director.sau viitorului director, dl.Popa, să ne spună dacă într-adevăr există soluții.

D-na Carmen Onciu

Sunt convinsă că la o viitoare ședință ne va prezenta o soluție.

Se fac comentarii în sală. (Deocamdată, dumnealui asigură interimatul.)

Dl.Valentin Pîrvulescu

Întâi să identifice, să se pună de acord cu membri comisiei.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Fabian Roman

Dacă-mi dați voie, numai o secundă! Am și eu o întrebare pentru domnul viceprimar. Ne puteți spune dacă s-au mai făcut pași, vizavi de memorandum și de partea asta de preluare a CET-ului?

D-na Carmen Onciu

Răspundeți.

Dl.Iustin Fabian Roman

Care este faza de lucru cu.Guvernul..cu.

D-na Carmen Onciu

Putem să ne limităm la ce este în discuție la acest moment? Că, altfel, ne întindem, pe toată povestea RADET-ului, de când era bunica fată!

D-na Ana Marcu

Acum este dezbatere, avem ocazia să cunoaștem situația și, dacă vreți să participați.

Dl.Decebal Făgădău

Aveți dreptate, doamna Marcu. Întrucât este un subiect de interes larg, voi face o derogare de la ceea ce mi-am propus să fac, și anume, dacă aveți o întrebare către executiv, v-am rugat să o faceți în scris și ea va fi adusă la cunoștință tuturor consilierilor locali și persoanelor responsabile din Primărie. Unu. Doi - s-au făcut pași în sensul în care acțiunile în instanță au avansat, s-au dat termene. Suntem într-un proces care depășește în momentul de față implicarea executivului. Suntem în instanță. În momentul de față am atacat în instanță divizarea ELECTROCENTRALE SA în trei entități. Așteptăm ca instanța să-și spună cuvântul. De asemenea, și RADET a făcut acest lucru, iar în momentul de față suntem în așteptare. Dacă suntem în așteptare din punct de vedere politic, doamna Marcu a sesizat foarte corect, trebuie să identificăm soluții de furnizare a agentului termic pentru sezonul rece ce ne așteaptă. Vă vom ține la curent ori de câte ori va fi necesar, atât din punct de vedere al executivului și vă asigur că și RADET-ul ca face același lucru. Poziția mea, cel puțin a mea, cred că a fost una fără echivoc, tranșantă și domnul Popa cred că nici nu are ce să vă spună în momentul de față. Doar din punct de vedere tehnic.. .Dânsul a participat la această analiză doar din punct de vedere tehnic. Sunt convins că se va informa, într-un termen scurt, despre întreaga problematică a regiei. Și, de asemenea, vă propun ca prezența dânsului să fie una constantă la ședințele Consiliului local, fie că sunt, fie că nu sunt proiecte ce vizează bugetar sau tehnic proiecția RADET, dar să vină și să ne prezinte câte un raport de progres în fiecare ședință de Consiliu local. Eventual, din timp, astfel încât să poată fi parcurs și adresate întrebări de specialitate. Din punctul acesta de vedere, vă repet, ca și decident politic, vă propun să ne unim eforturile și să analizăm cu seriozitate viitorul energiei termice pe raza municipiului Constanța, fie că el va cuprinde RADET-ul, fie că el nu va cuprinde RADET-ul în actuala sa formă de organizare. Vă mulțumesc!

D-na Carmen Onciu

Vă supun la vot amendamentul domnului viceprimar privind .

Dl.Decebal Făgădău

Nu am făcut un amendament, am făcut o propunere de mandatare, ca și interimat, a domnului Liviu Popa.

D-na Marcela Enache

Păi, domnu' viceprimar, ca s-o luăm ca propunere.și nu avem cum să facem proiect de hotărâre, eu cred că este .poate să fie amendament la rectificare, să o prindem ca articol în această hotărâre și după care să votăm și altă hotărâre.

Dl.Decebal Făgădău

Am înțeles.Dumneavoastră știți ce aveți de făcut, din punct de vedere al tehnicii legislative.

D-na Marcela Enache

Deci, o considerăm amendament, ca să putem să prindem articol în hotărârea de rectificare și astfel regia să aibă, totuși, un interimat. Da? Deci, supuneți la vot.

D-na Carmen Onciu

Supun la vot amendamentul.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Acum supun proiectul în întregime.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale RADET Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2014 ale RAEDPP.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.Confort Urban Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Ana Marcu

O scurtă observație. Cred că este cineva de la Confort Urban aici și am rugămintea... Deci este a treia regie autonomă care înregistrează pierderi la sfârșitul anului 2014. Nu putem vorbi de eficiență.și aici iarăși vă dau dreptate, pentru că nu este.nu este vorba de, știu eu, obligativitatea numai unui partid în acest sens. Trebuie să ne asigurăm că aceste regii au și se gândesc la un plan de redresare. DA? Deci, Confort Urban nu pierde.Dacă adunăm toți oamenii care muncesc în aceste regii autonome, ajungem la peste o mie de locuri de muncă. Deci, nu ne putem bate joc și nu putem lăsa la voia întâmplării înregistrările din activitatea de bază a acestor regii.Mulțumesc!

Dl.Decebal Făgădău

Doamna consilier, mă bucur că, în sfârșit, avem chestiuni importante pe care le dezbatem într-un mod profesionist. Atunci când inițiez un proiect de hotărâre, nu doar că mi-l asum, și-l înțeleg, dar sunt în stare să și explicitez. Confort Urban a ajuns în această situație: 1 - din specificul activității; 2 - dintr-o cauză majoră externă. Intrarea în insolvență, și ulterior în faliment, a companiei Shaphir a redus, practic, orice activitate la Confort Urban, astfel încât ea a înregistrat doar cheltuielile. A venit cu un plan și a redus aceste cheltuieli de personal, atunci când lucrurile au devenit clare, când au devenit eligibile. Nu aveai, de la început, din momentul

declanșării insolvenței, să știi cum va evolua cooperația contractuală Confort Urban-Shaphir. Ei s-au redresat. Și, de asemenea, vă propun să vă uitați conjugat la cele trei proiecte legate de Confort Urban, pentru că în momentul de față, în mod natural, o companie care asigură întreținerea și administrarea drumurilor, trotuarelor, are o perioadă de inactivitate în primele trei luni ale anului...

D-na Ana Marcu

Corect. După care.

Dl.Decebal Făgădău

După care, vine și recuperează. Tocmai de aceea, împreună cu conducerea companiei, care s-a schimbat după cum știți, și la Confort Urban am intrat într-un proces de reorganizare. Am vrut un plan de acțiune, pe care îl urmăm cu atenție. De aceea v-am propus, la lista de investiții, să achiziționăm, suplimentar, o freză, pentru a putea crește capacitatea de lucru, absolut necesară, orașul nu arată tocmai bine din punct de vedere al traficului rutier și pietonal. Dar, pentru a putea crește capacitatea de lucru, a trebuit să ne cumpărăm încă un utilaj. Minimum. Doi - vom intra cu un plan conjugat cu viața din oraș. De exemplu, vom lucra cu prioritate, până la începerea sezonului estival, pe căile de acces majore ale municipiului, iar, ulterior, când orașul este oarecum aglomerat, intrăm în cartiere, acolo unde nu este deranjul atât de mare. În momentul de față am stabilit, în ședința săptămânală pe care o am cu conducerea Confort Urban, un grafic de lucru în ceea ce privește un program de reparații provizorii pentru zona Peninsulară, întrucât va urma un proiect cu finanțare europeană. Doi - o abordare a străzilor din Palazu Mare. Dar vreau ca toată lumea, inclusiv consilierii, să înțeleagă exact că, Confort Urban face doar reparațiile drumurilor existente. Dacă vorbim de drumuri noi, așa cum este vorba în cartierul Palazu Mare, cum este vorba în Baba Novac, cum este vorba în Veterani, acolo vorbim de investiții. Confort Urban nu are în contractul de delegare implementarea de investiții și pentru acest lucru lucrăm la un studiu, pentru că a trebuit să facem o nouă licitație și să selectăm un partener care să facă investiții în numele municipiului. Aceasta este situația. Vă propun s-o priviți conjugat. Și vă stau la dispoziție, de asemenea, cu o raportare trimestrială sau lunară, a implementării acestui proces de reorganizare și redresare a societății Confort Urban. Vă mulțumesc!

Dl.Iustin Fabian Roman

Foarte corect, domnule viceprimar, dar, totuși, aș vrea să știu, pentru că în ultima ședință de comisie am discutat cu reprezentanții Confort Urban pentru un program, să ne aducă în vedere, în prelungirea.. achiziția de utilaje de mare capacitate, pentru a nu mai face acest contract.Pentru a face aceste lucrări și alte tipuri de lucrări, fiind capacitatea. Mai bine cu Confort Urban.

Dl.Decebal Făgădău

Nu se poate.

Dl.Iustin Fabian Roman

De ce, dacă mărim capacitatea de lucru.?

Dl.Decebal Făgădău

Nu este prevăzut în contractul de delegare. În contractul de delegare se specifică, fără

echivoc, ce are obligația să facă Confort Urban și ce nu. Ceea ce propuneți dumneavoastră, o centrare cu utilaje speciale a unui operator economic în mediu concurențial, trebuie avizat de Consiliul concurenței. Doi - în momentul acela nu știu dacă ne este permis, conform Legii societăților comerciale, să avem această abordare. Tocmai de aceea, până când ne gândim la mai bine, haideți să facem un pic să fie bine.

Dl.Iustin Fabian Roman

Foarte corect asta, n-am spus că nu e bine ce ați spus până acuma. Tocmai că m-am gândit că, Confort Urban poate să facă și asfaltarea, marea asfaltare de care vorbeați...

D-na Carmen Onciu

Domnu' consilier, este minunat.

Dl.Decebal Făgădău

Vom analiza și vă vom informa.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Vă mulțumesc mult! Supun la vot punctul 11.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Confort Urban Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Proiectul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 8/13.02.2015 privind majorarea capitalului social al S.C.Confort Urban Constanța pe anul 2015.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Domnul viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Aici aș vrea să mai mult să vă fac o informare, din punct de vedere al activității executivului. În momentul de față operăm cu două proiecte noi. Dincolo de această repartizare a unei liste istorice... pe măsură ce se eliberează un spațiu, mai ridicăm câte unul de pe listă, vedem dacă se mai circumscrie condițiilor de la momentul inițial și așa mai departe. Este un joc fără sfârșit. Niciodată nu vom putea, cu actuala capacitate de unități locative să asigurăm pentru întreaga listă de beneficiari ai programului ANL. Tocmai de aceea, municipalitatea împreună cu Consiliul Județean va dezvolta un proiect, împreună cu ANL, pentru medici și rezidenți în Policlinica II, iar, de asemenea, în Palazu Mare aplicăm pentru continuarea unui proiect care a fost atâta vreme în faza de discuție, mai mult, decât de adoptarea unor hotărâri. Vă anunț acest lucru, tocmai pentru o publicitate și o trasabilitate a actelor pe care Consiliul local le va emite, de la intenție la hotărâri de Consiliu local și asumarea structurilor necesare. Vă mulțumesc!

D-na Carmen Onciu

Permiteți-mi să supun la vot punctul nr.14. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de

stat.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 63/2013 privind

aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a

domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de asistență și reprezentare juridică a municipiului Constanța în procedura de preluare de către Consiliul local al municipiului Constanța a CET Palas-Sucursala Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unui terenuri din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru.

D-na Carmen Onciu

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 54/2014 privind desemnarea

reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în cadrul Comisiei de monitorizare a fondurilor provenite din taxa de promovare a stațiunii Mamaia și Sat Vacanță.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Domnu' viceprimar, poftiți!

Dl.Decebal Făgădău

Întrucât prevăd niște întrebări, m-am gândit să vă dau informații. Legat de raportul de utilizare a acestei taxe de promovare, am rugămintea către toți consilierii să facă observațiile la raportul înaintat direct către conducerea Asociației Litoral-Delta Dunării. Doi - va deveni o uzanță publicarea trimestrială a acestui raport, astfel încât, mi s-a părut normal, așa cum obligativitatea participării la carnaval a dispărut și era o punte de legătură între taxa de promovare și un proiect comun, ca din acest moment să fie în integralitate răspunderea agenților economici, plătitori ai acestei taxe, s-o cheltuiască și să-și asume modul în care ea va fi utilizată. Tocmai de aceea, consider că nu mai este necesar ca noi să avem un membru din partea executivului, un reprezentant în acea comisie, tocmai pentru că activitatea de raportare și ulterior de verificare, trebuie să fie una constantă și cu o cadență repetabilă. Trimestrial, vom solicita și vom publica acest raport, iar fiecare consilier, în numele cetățenilor, are dreptul să întrebe orice dorește despre acest lucru, pe cei care au decis asupra utilizării, într-un mod sau altul, a acestei taxe de promovare. Tocmai de aceea am inițiat acest proiect de hotărâre, astfel încât totul să fie foarte clar delimitat. Vă mulțumesc!

D-na Sorina Tușa

În opinia mea, inițiativa de care vorbiți dumneavoastră, în sensul de a se publica trimestrial un raport, este bine-venită, într-adevăr și are caracterul de control și de implicare, însă atâta vreme cât noi suntem cei care colectăm taxa și o predăm către asociație, prezența unui membru, reprezentant al Consiliului local în această comisie de monitorizare, cred că are un caracter preventiv, ce nu va face decât să ajute și să sprijine acțiunea bunei cheltuiri a banului, pe care noi îl colectăm și îl virăm spre asociație.

Dl.Decebal Făgădău

Va exista un control, vor prezenta un raport...

D-na Sorina Tușa

Sigur că da, dar vorbeam de un control preventiv. Adică, prezentând un raport la trei luni, are un caracter de control și de verificare, da? așa am lecturat și am învățat, iar în opinia noastră, vorbesc în numele consilierilor PNL, aripa PDL și cred că și ai PNL.., este că este oportună menținerea acestui membru în comisia de monitorizare.

Se fac comentarii în sală. (Propuneți un reprezentant de la...)

D-na Sorina Tușa

Sigur, dacă nu o să vrea nimeni...

Dl.Decebal Făgădău

Dragi consilieri, demersul meu a fost unul extrem de ferm, acela de a nu mai însărcina executivul, care și așa este împovărat de îndatoriri și responsabilități, cu o activitate chiar cu rol de prezență. Dacă doriți, putem modifica hotărârea de Consiliu local și să le solicităm o avizare preliminară din partea Consiliului local. Dar propuneți ceva. Dacă nu, asumați-vă politic, ca un consilier din grupul dumneavoastră să facă parte din această comisie. Noi, consilierii PSD și, de asemenea, vorbesc și în numele colegilor UNPR, nu vrem să mai facem parte din această echipă care verifică utilizarea și aprobă ce proiecte consideră oportune operatorii economici. Mai mult decât atât, propunerea dumneavoastră mi se pare neliberală. Este treaba dânșilor să hotărască, întrucât ei și-au identificat soluțiile. Noi reținem 20% pentru acoperirea cheltuielilor și pentru a veni cu un pachet de acțiuni suport strategiei lor de promovare, astfel încât să extindem perioada sezonului estival. Eu, unul îmi mențin proiectul de hotărâre de consiliu local. Vă rog să-l supuneți la vot. Iar dacă dumneavoastră, personal, doamna consilier, doriți să inițiați un alt proiect de hotărâre, vă rog să-l depuneți la secretarul municipiului.

Dl.Iustin Fabian Roman

Un amendament.

Se fac comentarii în sală.

D-na Carmen Onciu

Doamna Marcu.

D-na Ana Marcu

Discuția este puțin mai amplă. O dată vorbim de scopul în sine, într-adevăr, de activitatea de prevenție și, doi, vorbim și de competență. Noi nu punem în discuție aici buna intenție a Asociației Litoral-Delta Dunării de a cheltui banii din taxa de promovare a turismului cât mai bine posibil. Dar nu știm dacă are competența necesară. Nu știm dacă sunt cei mai buni în acest domeniu. Numai un moment, domnu' viceprimar. Deci, într-adevăr, ne gândim la o nouă hotărâre, la un nou proiect. Bazându-ne pe ce? Exact pe raportul pe care ni l-a făcut Asociația Litoral-Delta Dunării, care nouă, personal, ni s-a părut că este puțin cam plin de amatorism și puțin cam.. ..Știti cum a fost făcut ? În ideea în care Asociației Litoral-Delta Dunării i se cuvin acești bani pentru a fi cheltuiți. Nu i se cuvin nimic. Asociația Litoral -Delta Dunării trebuie să vină cu raport de activitate și să ne convingă, într-adevăr, că a cheltuit banii în folosul promovării turismului. Sunt o grămadă de cheltuieli care.

D-na Carmen Onciu

Doamna Marcu, așteptăm proiectul pe care aveți de gând să-l redactați.

D-na Ana Marcu

Exact.

D-na Carmen Onciu

Atunci, deocamdată, supunem la vot...

D-na Ana Marcu

De asemenea, cred că Asociația Litoral-Delta Dunării va trebui să facă, atâta vreme cât a avut banii de cheltuit pe juriști, bani colectați din 2014, va trebui să facă o reevaluare a acestei taxe și să ne aducă la cunoștință dacă taxa se menține la actuala valoare sau poate fi modificată.

D-na Carmen Onciu

Sunt convinsă că noul proiect va cuprinde toate aceste cerințe. De aceea, haideți să votăm astăzi proiectul existent.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 16 voturi pentru și 6 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: dl.Roman, d-na Tușa, dl.Gima, d-na Marcu, dl.Matei și dl.Lixandru. Deci, proiectul a trecut.

D-na Carmen Onciu

Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult!

Prezentul proces verbal a fost întocmit în 2 (două) exemplare, din care 1 (un) exemplar a

fost înaintat Instituției prefectului județului Constanța, conform dispozițiilor art.17 alin.2 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Carmen Onciu

SECRETAR,

Marcela Enache


15