Hotărârea nr. 83/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 104/2014 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFFERENT ABIECTIVULUI DE INVESTITII "PARCUL SENIORILOR"

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!