Hotărârea nr. 75/2015

HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU LUNA APRILIE 2015 PENTRU FAMILIILE SI PERSOANELE SINGURE CARE SE INCALZESC CU ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT, ENERGIE ELECTRICA SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE

c0HSTAA/?xJ romania


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru luna aprilie 2015 pentru familiile și persoanele singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau butelii GPL

pentru sobe

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința extraordinară în data de 73*. Oh. <2.04$'.

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 52031/10.04.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libertăților cetățeanului raportul Direcției administrație publică locală, Serviciul asistență și protecție socială, înregistrat sub nr. 52040/10.04.2015;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6 lit."a" pct.2 și ale art.115, alin.l lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, se aprobă compensarea procentuală de la bugetul local pentru luna aprilie 2015, familiilor care au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat în luna martie 2015, în baza prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare și/sau ale H.C.L. nr. 219/2014 privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea în conformitate cu O.U.G.nr.70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, după cum urmează:

a)    96% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 155 lei; pentru familiile care se încadrează în tranșa de venit O - 155, beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, procentul de compensare de la bugetul local este de 100%;

b)    92% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    88% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    84% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    80% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    76% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    72% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    68% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 480zl lei și 540 lei;

i)    64% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 540,1 lei și 615 lei;

j)    62% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 615,1 lei și 786 lei;

k)    55% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 786,1 lei și 840 lei;

l)    50,5% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 840,1 lei și 900 lei;

m)    46% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 900,1 lei și 1.100 lei;

n)    41,5% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.100,1 lei și 1.300 lei;

o)    37% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.300,1 lei și 1.400 lei;

p)    32,5% în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.400,1 lei și 1.800 lei.

Art.2 în funcție de veniturile totale nete lunare ale persoanei singure, se aprobă compensarea procentuală de la bugetul local pentru luna aprilie 2015 persoanelor singure care au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat în luna martie 2015, în baza prevederilor O.U.G. nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare și/sau ale H.C.L. nr. 219/2014, după cum urmează:

a)    100% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    96% în situația în    care    venitul    net    total    lunar    este    cuprins    între    155,1    lei    și    210    lei;

c)    92% în situația în    care    venitul    net    total    lunar    este    cuprins    între    210,1    lei    și    260    lei;

d)    88% în situația în    care    venitul    net    total    lunar    este    cuprins    între    260,1    lei    și    310    lei;

e)    84% în situația în care venitul net total    lunar este    cuprins între    310,1    lei și    355 lei;

f)    80% în situația în care venitul net total    lunar este    cuprins între    355,1    lei și    425 lei;

g)    76% în situația în    care    venitul    net    total    lunar    este    cuprins    între    425,1    lei    și    480    lei;

h)    72% în situația în    care    venitul    net    total    lunar    este    cuprins    între    480,1    lei    și    540    lei;

i)    68% în situația în care venitul net total    lunar este    cuprins între    540,1    lei și    615 lei;

j)    66% în situația în care venitul net total    lunar este    cuprins între    615,1    lei și    786 lei;

k)    64% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 786,1 lei și 1.082 lei;

l)    55% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1.082,1 lei și 1.200 lei;

m)    50,5% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1.200,1 lei și 1.400 lei;

n)    46% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1.400,1 lei și 1.600 lei;

o)    37% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1.600,1 lei și 1.700 lei;

p)    32,5% în situația în care venitul net total lunar este cuprins între 1.700,1 lei și 2.100 lei.

Art. 3 Familiile care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, al căror venit net mediu pe membru de familie se situează între 0 și 1.800 lei, care au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței în luna martie 2015 în baza prevederilor H.C.L. nr. 220/2014 privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe, beneficiază pentru luna aprilie 2015 de o compensare procentuală de 32,5% de la bugetul local.

Art. 4 Persoanele singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, al căror venit net total se situează între 0 și 2.100 lei, care au beneficiat de ajutor la încălzirea locuinței în luna martie 2015 în baza prevederilor H.C.L. nr. 220/2014, beneficiază pentru luna aprilie 2015 de o compensare procentuală de 32,5% de la bugetul local.

Art.5 Ajutoarele prevăzute la articolele 1-4 se acordă prin compensarea cu furnizorii de energie termică, printr-o modalitate similară cu cea prevăzută la art. 21, din O.U.G. nr.70/2011.

Art. 6 Pentru luna aprilie 2015, consumurile maxime lunare pentru care se acordă compensarea procentuală specificată la articolele 1-4 din prezenta hotărâre sunt:

Număr camere

Consum lunar maxim GCal

1

0,61

2

0,95

3

1,24

>= 4

1,73

în situația în care consumul efectiv de Gcal pe luna aprilie 2015 este mai mic decât consumul maxim specificat mai sus, compensarea procentuală se aplică la consumul efectiv realizat.

în cazul în care consumul efectiv realizat este mai mare sau egal cu consumul maxim specificat mai sus, compensarea procentuală se aplică la consumul maxim specificat mai sus.

Art. 7 în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie/persoană singură, se aprobă ajutoarele maxime pentru luna aprilie 2015 pentru familiile/persoanele singure care folosesc pentru încălzire energia electrică și care au beneficiat de ajutor pentru încălzire în luna martie 2015 în baza O.U.G. nr. 70/2011, și/sau ale H.C.L. nr. 219/2014, după cum urmează:

a)    264 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    238 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    211 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    185 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    158 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    132 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    106 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    79 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i)    53 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 915 lei.

Art. 8 în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie/persoană singură, se aprobă ajutoarele maxime pentru luna aprilie 2015 pentru familii,e/persoanele singure care folosesc pentru încălzire energia electrică și care au beneficiat de ajutor pentru încălzire în luna martie 2015 în baza H.C.L. nr. 220/2014, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a)    132 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    119 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    106 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    92 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    79 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    66 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    53 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    40 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i)    26 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 915 lei.

Art. 9 Plata ajutoarelor menționate la art. 7 și 8 se va efectua pe baza dispoziiilor de primar, care vor cuprinde ajutoarele efective acordate. Serviciul Asistență și Protecție Socială va calcula valoarea efectivă a ajutorului de încălzire, în baza facturii emisă de furnizorul de energia electrică și în baza consumurilor efective individuale, după cum urmează:

se va acorda întreg ajutorul prevăzut la art.7/art.8 în situația în care valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat, este mai mare sau egală cu valoarea maximă a ajutorului;

se va acorda valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat în situația în care aceasta este mai mică decât valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art.7/art.8.

întrucât perioada de facturare a energiei electrice nu este la lună calendaristică, valoarea efectivă a ajutorului se va calcula astfel: numărul de zile din perioada facturată/valoarea energiei electrice de facturat (conform facturii care trebuie să conțină obligatoriu și luna aprilie 2015)x30 zile (ale lunii aprilie).

Art. 10 în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie/persoană singură, se aprobă ajutoarele maxime pentru luna aprilie 2015 pentru familiile/persoanele singure care folosesc pentru încălzire energia electrică și care locuiesc în Campusul social Henri Coandă și care au beneficiat de ajutor pentru încălzire în luna martie 2015 în baza H.C.L. nr. 220/2014, după cum urmează:

a)    264 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 0 lei și 155 lei;

b)    238 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 155,1 lei și 210 lei;

c)    211 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 210,1 lei și 260 lei;

d)    185 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 260,1 lei și 310 lei;

e)    158 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 310,1 lei și 355 lei;

f)    132 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 355,1 lei și 425 lei;

g)    106 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 425,1 lei și 480 lei;

h)    79 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 480,1 lei și 540 lei;

i)    53 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură este cuprins între 540,1 lei și 915 lei.

Art. 11 Ajutoarele prevăzute la articolul 10 se acordă prin compensarea cu administratorul Campusului Henri Coandă, pe baza dispoziiilor de primar și a situațiilor centralizatoare lunare cu beneficiarii ajutorului de încălzire (chiriași ai campusului) elaborate de administratorul campusului.

Administratorul campusului va calcula valoarea efectivă a ajutorului de încălzire, în baza facturii primite pentru energia electrică și în baza consumurilor efective individuale, după cum urmează:

se va acorda întreg ajutorul prevăzut la art. 10 în situația în care valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat, este mai mare sau egală cu valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art. 10;

se va acorda valoarea individuală de plată a energiei electrice, conform consumului efectiv individual înregistrat în situația în care aceasta este mai mică decât valoarea maximă a ajutorului prevăzut la art. 10.

Art. 12 în funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, se aprobă ajutoarele maxime pentru luna aprilie 2015 pentru familiile care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe și care au beneficiat de ajutor pentru încălzire în luna martie 2015 în baza H.C.L. nr. 220/2014, după cum urmează:

a)    231 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    173 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 260,1 lei și 425 lei;

c)    115 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 425,1 lei și 615 lei;

d)    58 lei în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 615,1 lei și 1.600 lei.

Art. 13 în funcție de veniturile nete lunare ale persoanei singure, se aprobă ajutoarele maxime pentru luna aprilie 2015 pentru persoanele singure care folosesc pentru încălzire butelii GPL pentru sobe și care au beneficiat de ajutor pentru încălzire în luna martie 2015 în baza H.C.L. nr. 220/20.10.2014, după cum urmează:

a)    231 lei în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între 0 lei și 260 lei;

b)    173 lei în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între

260.1    lei și 425 lei;

c)    115 lei în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între

425.1    lei și 615 lei;

d)    58 lei în situația în care venitul net lunar al persoanei singure este cuprins între

615.1    lei și 1.900 lei.

Art. 14 Plata ajutoarelor menționate la art. 12 și 13 se va efectua pe baza dispozițiilor de primar. Sumele acordate cu titlu de ajutor pentru încălzire reprezintă contravaloarea în lei a numărului de butelii GPL acordate cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure în luna martie 2015, valoarea unei butelii fiind de 57,66 lei fără TVA, conform contractului subsecvent nr.3 al acordului cadru având ca obiect "serviciul de distribuție gaz și servicii conexe".

Art. 15 Pentru luna aprilie 2015, se vor lua în calcul cererile și declarațiile pe propria răspundere depuse pe parcursul sezonului rece noiembrie 2014-martie 2015 și luate în calcul pentru stabilirea ajutorului aferent lunii martie 2015 pentru fiecare modalitate de încălzire în parte, în mod corespunzător.

Art. 16 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Serviciului asistență și protecție socială, R.A.D.E.T. Constanța, S.C. Electrocentrale București S.A., Centrala Termoelectrică Palas, Bd.Aurel Vlaicu, nr.123, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de    consilieri din    de membri.

PREȘEDINTE SEDJNJA<,


6