Hotărârea nr. 68/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 118/2012 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A MIJLOACELOR FIXE REPREZENTAND INSTALATII DE ILUMINAT ORNAMENTAL SI ELEMENTE ALE INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC AFLATE IN GESTIUNE DELEGATA LA SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind necesitatea modificării anexei HCL 118/11.04.2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta a mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental si elemente ale instalațiilor de iluminat public aflate in gestiune delegata la S.C.Confort

Urban S.R.L. Constanta.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2015;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Marius Gabriel Stan înregistrată sub nr.44346/25.03.2015 și referatul de necesitate și oportunitate nr.44292/25.03.2015 al Direcției gospodărire comunală, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile art 3, alin.l si 4 din Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și dispozițiile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ teritoriale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. c și art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea anexei la HCL 118/11.04.2012 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta a mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental și elemente ale instalațiilor de iluminat public aflate în gestiune delegată la S.C.Confort Urban S.R.L. Constanța, astfel cum sunt menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Direcției gospodărire comunala, Direcției administrație publica locala, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotarare a fost adoptată de un nr.de_25consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ciorbea Valentin

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

N R. 68    /    30.03.2015


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCL NR.


- -

nr.

crt

Denumire

Valoare HCL 118/2012

Total reevaluat

Poziția in anexa la hcl 118

1

BRAZI

91122,39

100899,82

2

FIGURINA FULG FURTUN LUMINOS LEDURI

ALBASTRE SI ALBE

15182,4

16811,47

3

FIGURINE LUMINOASE STELE COLORATE

8118,55

8989,67

4

GHIRLANDA CU BECURI COLOR SI PLASA

LUMINOASA

33198,6

36760,81

5

GHIRLANDA PLASA LUM. CU LEDURI ALBASTRE SI ALBE

220635,01

244309,15

6

GHIRLANDE CU BECURI COLOR SI PLASA

LUMINOASA

77182

85463,63

7

OM DE ZAPADA

161293,08

178599,83

8

PANGLICA LUMINOASA PLASA DRAPERIE

88358,11

97838,94

POZIȚIA 17 DIN PV NR.157815/19.12.2003

GHIRLANDA LUM

13348,24

14780,51

Total 1

708.438,38

784.453,83

9

ABATOR 2

44351,25

49110,14

poz.9,10

10

CAZINO CONSTANTA

86956,82

96287,29

pag.2 poz.3,5 si 4

11

CAZINO CONSTANTA

41670,93

46142,22

pag.2 poz.1,2,4 pag.3 poz.24

12

CAZINO CONSTANTA TRONSON ARHITECTURAL

5613

6215,27

pag.4, poz.41

13

CAZINO MAMAIA TRONSON AGREMENT FESTIVIT7TI

11054,75

12240,92

pag.3.poz.26

14

CAZINO MAMAIA TRONSON ARHITECTURAL

127326,73

140988,89

pag.3 poz.17

15

CAZINO MAMAIA TRONSON FESTIVIT7TI

11054,75

12240,92

pag.3 poz.28

16

CAZINO MAMAIA TRONSON ILUMINAT

ARHITECTURAL

65565,19

72600,33

pag.3 poz.17

17

CAZINO MAMAIA TRONSON ILUMINAT

ARHITECTURAL

19635,22

21742,08

pag.3 poz.17

18

CAZINO MAMAIA TRONSON ILUMINAT

ARHITECTURAL

110909,44

122810,02

pag.3 poz.16

pag.334 poz.

39,40,42,43,45,

46,47

19

ILUMINAT PALMIERI TRONSON ZONA SELECT

33164,24

36722,76

pag.3 poz.25

20

MAMAIA - CASTEL

17600,46

19488,99

pag.3 poz.23 pag4 poz.50

21

PALMIERI PROMENAD? TRONSON PROMENAD? IAKI -REX

111495,41

123458,87

pag.3 poz.20,

pag.4 poz.36, pag.9 poz.56

22

PARC T?B?C?RIE TRONSON DEBARCADER PACIR

21037,66

23295

poz. 18

23

PARC T?B?C?RIE TRONSON SAT VACANT? - RENEL

133053,75

147330,42

poz. 13,14

24

PROMENAD? MAMAIA TRONSON HOTEL PERLA -HOTEL PELICAN

3593,97

3979,6

poz. 20

25

PROMENADA CAZINO TRONSON MAMAIA

2276,36

2520,61

pag.4poz. 52

26

SAT VACANTA MAMAIA - T?B?C?RIE TRONSON SAT VACANTA

8870,25

9822,03

poz. 11,12

27

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON C?PIT?NIE CAZINO MAMAIA

14323,69

15860,62

pag.2. poz.14,

pag.4 poz.33 si 44

28

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON COMPLEX CAZINO MAMAIA

27316,33

30247,37

pag.3 poz.15

29

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON COPACABANA

52096,77

57686,75

pag.2poz.8,

pag.3poz.27 si 31

30

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON ILUMINAT ARH. ANCORA - SELECT

10928,38

12101

pag.3 poz.19, pag.9 poz.55

31

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON PARC DISTRACȚII HOTEL AURORA

22624,5

25052,11

pag.2 poz.13, pag.4 poz.32

32

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON PARCARE BLUE BAR-CORSARUL

6689,97

7407,8

pag.4 poz.35

33

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON PARCARE CARAIMAN

8919,96

9877,07

pag.4, poz.34

34

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON PROMENADA CAZINO MAMAIA

14836

16427,9

pag.2 poz.ll, pag.4 poz.54

35

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON PROMENADA MAMAIA - HOTEL FLORA

27422,09

30364,48

pag.2 poz.10 pag4 poz.51

36

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON PROMENADA MAMAIA PALAS - PELICAN

4552,72

5041,23

pag.2 poz.9

37

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON PROMENADA MELODY

10283,28

11386,68

pag.2 poz.12, pag.4 poz.53

38

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON PROMENADA ZONA TERASA PALOMA

7266,88

8046,62

pag. 3 poz.18, pag.4 poz.54

39

STAȚIUNEA MAMAIA TRONSON SCENA CAZINO MAMAIA

4552,72

5041,23

pag.2 poz.7

40

TABACARIE - SAT VACANTA TRONSON PARCARE LANGA BD. MAMAIA

14783,75

16370,05

poz. 15, 16

41

ZONA MAMAIA

4493,8

4975,98

pag.3 poz.22

42

ZONA MAMAIA

116230,16

128701,66

pag.2 poz. 6,17,19, pag.3 poz.30, pag.4 poz.37, 49

43

ZONA MAMAIA PROMENADA

184945,5

204790,15

pag.2 poz. 21,22,23,24

44

ZONA MAMAIA TRONSON BAZINE TEATRU DE VAR?

54673,4

60539,86

pag.3 poz.29,

pag.4 poz.38 si 48

45

ZONA MAMAIA TRONSON PARC CAZINO

4493,8

4975,98

pag.3 poz.21

Total 2

1.446.663,88

1.601.890,90

46

BD. 1 MAI ( 1 MAI VECHI INCLUS )

29810,34

33008,99

pag. 9 poz. 3

47

BD. A. VLAICU

117399,95

129996,96

pag.5, poz. 19

48

BD. I. C. BRATIANU

23212,45

25703,15

pag.9. poz.2

49

BISERICA GREACA

78822,02

87279,62

pag.8, poz.52

50

BISERICA SF. IERARH NICOLAE

11651,04

12901,2

pag.5, poz.20

51

CARTIER CET

229179,91

253770,91

pag.5, poz.21

52

CARTIER MANGALIEI STANGA-CFR

40736,66

45107,7

pag.8, poz.44

53

CARTIER MEDEEA

1380,05

1528,13

pg. IO poz.14

54

CARTIER POARTA 6-CIRCUIT ILUM. DIN PT 373

93069,48

103055,84

pag.9, poz.5

55

CARTIER POARTA 6-CIRCUIT ILUM. DIN PT 396

95559,8

105813,37

pag.5 poz.12

56

CARTIER POARTA 6-CIRCUIT ILUM. DIN PT 449

61562,35

68167,99

pag.9, poz.6

57

CARTIER POARTA 6-CIRCUIT ILUM. DIN PT 496

72854,78

80672,1

pag.9, poz.ll

58

CARTIER POARTA 6-CIRCUIT ILUM. DIN PT 497/445

44104,2

48836,58

pag.9, poz.10

1 59

CASA DE CULTURA -FANTANA ARTEZIANA

148917,5

164896,35

pag.5 poz.13

60

CLUBUL MARINARILOR- BL. K 4- PRELUNGIREA TRAIAN

5513,1

6104,66

pag.5, poz. 17

61

FANTANA CAZINO

417379,77

462164,62

pag.5, poz. 22

62

FANTANA CINETICA - PARC GARA

64461,05

71377,72

pag.9, poz.4

63

FANTANA MERIDIAN

269292,47

298187,55

pag.6, poz.25

64

FANTANA MUZEUL DE ARTA CONSTANTA

186051,3

206014,6

pag.7, poz.42

65

FANTANA PERLA

208465,52

230833,87

pagpag.5-6, poz. 23

66

FANTANA SULINA

166357,77

184207,96

pag.6, poz.24

67

HOTEL ASTORIA

7980,0

8836,25

pag.8, poz.47

68

I.P.J. BD. MAMAIA

43381,59

48036,43

pag. 5 poz. 15

69

KM 4-5 VIILE NOI

408428,75

452253,15

pag.8, poz.51

70

LICEUL SNC

45501,95

50384,31

[pag.9, poz.7

71

MUZEUL DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE

544474,8

602896,95

pag.7, poz.43

72

MUZEUL MARINEI

86943,62

96272,67

pag.9, poz.8,9

73

OBELISC CASA DE CULTURA

36107,16

39981,46

pag.7, poz.39

74

PARC FAR-STR. CARAIMAN

39811,32

44083,07

pag.6, poz.28

75

PARC POARTA 6

159679,46

176813,07

pag. 5, poz. 18

76

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

386957,65

428478,21

pag.7. poz.40

77

SALA SPORTURILOR

98629,98

109212,98

pag.9, poz.l

78

SECȚIA 5 POLITIE

8589,4

9511,04

pag.5, poz. 16

79

STATII TAXARE MAMAIA

139053,68

153974,14

pag.7, poz.38

80

STR. I. L. CARAGIALE

3615,22

4003,13

pag.IO.poz.13

81

STR. TRAIAN-PARCARE

4946,72

5477,5

pag.7, poz.37

82

ZILELE CONSTANTEI

27021,81

29921,25

pag.6, poz.33

83

ZONA CENTRU:BD. FERDINAND-STR. M. VITEAZU-STR. TRAIAN-BD. MARINARILOR

230035,62

254718,44

pag.8, poz.48

84

ZONA CUPRINSA INTRE :

105901,28

117264,49

pag.7, poz.41

85

ZONA CUPRINSA INTRE :BD. DEZROBIRII -STR. ELIBERĂRII -PRIMO

107996,43

119584,45

pag.7, poz 35

86

ZONA CUPRINSA INTRE :BD. DEZROBIRII -STR. SOLIDARITATII-ZONA -I-

82607,77

91471,58

pag.7.poz 36

87

ZONA CUPRINSA INTRE .BD. DEZROBIRII -STR. SOLIDARITATII-ZONA -I-

182877,41

202500,16

pag.8, poz.49

88

ZONA CUPRINSA INTRE :STR. TOPOLOG-BD. I. C. BRATIANU-STR. I. L. CARAGIALE-STR. CORBUL

254186,25

281460,43

pag.8, poz.46

89

ZONA CUPRINSA INTRE BD. AL. LAPUSNEANU-CARTIER COICIU-I.L. CARAGIALE

66666,12

73819,39

pag.6, poz.27

90

ZONA CUPRINSA INTRE BD. DEZROBIRII -BD. I.C. BRATIANU SI STR. ELIBERĂRII

262926,7

291138,73

pag.6-7, poz.34

91

ZONA CUPRINSA INTRE BD. DEZROBIRII -STR. CORBULUI-PTA GROAPA-ZONA -II-

219129,08

242641,63

pag.8, poz.50

92

ZONA CUPRINSA INTRE BD. LAPUSNEANU-CART. COICIU-BD. I. C. BRATIANU-CASA DE CULTURA

113445

125617,65

pag.6, poz.26

93

ZONA ICIL CUPRINSA INTRE STR. I.L. CARAGIALE -BD. LAPUSNEANU-BD. I. C. BRATIANU

97344,84

107789,94

pag.8, poz.45

94

ZONA ICIL CUPRINSA INTRE STR. I.L. CARAGIALE -BD. LAPUSNEANU-BD. I. C. BRATIANU

103208,08

114282,31

pag.10, poz.12

95

ZONA PROMENADA-CAZINO

193981,2

214795,38

pag.6, poz.32

96

ZONA PRO MENADA-PERLA, FLORA,MELODY

112237,49

124280,57

pag.6, poz.31

97

ZONA PROMENADA-SAT VACANTA

37836,14

41895,96

pag.6, poz.29

98

ZONA SELECT-PARCURI,BAZINE,RIGOLE

460441,68

509847,07

pag.6, poz.30

Total 3

7.037.725,71

7.792.873,66

TOTAL 1+2+3

9.192.827,97

10.179.218,39