Hotărârea nr. 67/2015

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 293/2014 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR REPREZENTAND ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

ROMÂNIA


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr.293/18.12.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului

Constanta a unor mijloace fixe si obiecte de inventar reprezentând elemente componente ale sistemului de iluminat public din municipiul Constanta

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2015;_

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Marius Gabriel Stan înregistrată sub nr.44151/25.03.2015 și referatul de necesitate și oportunitate nr.41715/20.03.2015 al Direcției gospodărire comunală, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în conformitate cu prevederile art 3, alini si 4 din Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica si dispozițiile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ teritoriale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. c și art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă modificarea anexei la HCL nr.293/18.12.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Constanta a unor mijloace fixe si obiecte de inventar reprezentând elemente componente ale sistemului de iluminat public din municipiul Constanta, astfel cum sunt menționate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu, Direcției financiare, Direcției gospodărire comunala, Direcției administrație publica locala, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotarare a fost adoptată de un nr.de 25consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ciorbea Valentin

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 67    / 30 03 2015


ROMÂNIA

ANEXA LA HCL nr._


JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Nr

Crt.

STAȚIUNEA MAMAIA ȘI PENINSULĂ

Denumirea bunurilor

U/M

Canti

tati

Valoarea HCL 293/18.12.2014

Valoarea

Totala

reevaluata

0

1

2

4

5

8

8

736

Iluminat palmieri Stațiunea Mamaia

Cazino Mamaia

Corpuri + proiectoare

buc

28

108.964,90

120.656,84

Prelungiri

buc

0

0,00

0,00

Stâlpi

buc

28

55.396,31

61.340,33

Cabluri

buc

0,441

9.360,22

10.364,57

Cutii

buc

0

0,00

0,00

Puncte aprindere

buc

0

0,00

0,00

192.361,74

741

Iluminat palmieri

zona Select

Corpuri + proiectoare

buc

0

0,00

0,00

Prelungiri

buc

0

0,00

0,00

Stâlpi

buc

10

19.303,49

21.374,76

Cabluri

buc

0,275

5.694,99

6.306,07

Cutii

buc

0

0,00

0,00

Puncte aprindere

buc

0

0,00

0,00

27.680,83

744

Stațiunea Mamaia

Copacabana

Cabluri

buc

0,518

8.409,39

9.311,71

745

Stațiunea Mamaia

Promenada

Mamaia Palas -Pelican

Cabluri

buc

0,03

163,98

181,58

746

Stațiunea Mamaia

Promenada

Mamaia - Hotel Flora

Cabluri

buc

0,14

2.213,34

2.450,83

747

Stațiunea Mamaia

Promenada Cazino Mamaia

Cabluri

buc

0,04

419,26

464,24

748

Stațiunea Mamaia

Parc distracții

Hotel Aurora

Cabluri

buc

0,125

1.937,09

2.144,94

749

Alee Politie Mamaia

Bd. Mamaia -Promenadă Castel

Corpuri + proiectoare

buc

7

14.779,18

16.364,99

Prelungiri

buc

7

1.671,64

1.851,00

18.215,99

751

Promenadă Mamaia

Hotel Flora

Corpuri + proiectoare

buc

0

0,00

0,00

Prelungiri

buc

0

0,00

0,00

Stâlpi

buc

1

741,71

821,30

Cabluri

buc

0

0,00

0,00

Cutii

buc

0

0,00

0,00

Puncte aprindere

buc

0

0,00

0,00

821,30

752

Parc distracții "Titanic"

Stațiunea Mamaia

Cabluri

buc

0,18

5.062,50

5.605,70

756

Stațiunea Mamaia

Complex Cazino Mamaia

Cabluri

buc

0,185

2.687,96

2.976,37

757

Parcare Hotel Rex

Festivalul Berii

Corpuri + proiectoare

buc

12

25.866,61

28.642,09

758

Cazino Mamaia

Iluminat

Arhitectural

Cabluri

buc

0,265

1.892,44

2.095,49

760

Cazino Mamaia

Iluminat

arhitectural

Cabluri

buc

0,102

980,45

1.085,65

761

Stațiunea Mamaia

Complex Albatros Mamaia

Corpuri + proiectoare

buc

1

1.531,98

1.696,36

Prelungiri

buc

0

0,00

0,00

Stâlpi

buc

1

3.144,59

3.482,01

Cabluri

buc

0,025

1.233,25

1.365,58

Cutii

buc

0

0,00

0,00

Puncte aprindere

buc

0

0,00

0,00

6.543,95

771

Cabine Paza Mamaia

Cabluri

buc

0,307

2.778,05

3.076,13

772

Bd. Mamaia - Stațiune

corp furat

Corpuri + proiectoare

buc

1

1.623,90

1.798,14

773

Cazino Mamaia

Arhitectural

Cabluri

buc

0,638

13.634,19

15.097,14

777

Stațiunea Mamaia

Festivalul Berii

Cabluri

buc

0,27

5.682,21

6.291,91

778

Stațiunea Mamaia

reamplasare stâlp

Hotel Coral

Corpuri + proiectoare

buc

0

0,00

0,00

Cabluri

buc

0,046

2.405,33

2.663,43

2.663,43

780

Stațiunea Mamaia

promenadă Hotel Pelican

Cabluri

buc

0,093

6.205,76

6.871,64

783

Stațiunea Mamaia

Cazino Mamaia

Cabluri

buc

0,609

31.844,52

35.261,43

Puncte aprindere

buc

1

9.975,11

11.045,44

46.306,87

784

Stațiunea Mamaia

Cazino Mamaia

Corpuri + proiectoare

buc

18

32.691,67

36.199,48

Prelungiri

buc

0

0,00

0,00

Stâlpi

buc

18

59.998,82

66.436,70

Cabluri

buc

0

0,00

0,00

Cutii

buc

0

0,00

0,00

Puncte aprindere

buc

0

0,00

0,00

102.636,18

796

Alimentare cu energie statii taxare MAMAIA

Perla

Stâlpi

buc

1

2.191,16

2.426,27

Cabluri

buc

0,575

60.348,01

66.823,35

69.249,62

806

Stațiunea Mamaia

Cinema Albatros -Reparație cablu

Cabluri

buc

0,03

2.232,89

2.472,48

808

Stațiunea Mamaia

Festivități închidere Sezon

Cabluri

buc

0,22

1.274,70

1.411,47

809

Palmieri promenadă

promenadă Iaki -Rex

Corpuri + proiectoare

buc

1

45.600,43

50.493,36

Cabluri

buc

0,264

2.293,24

2.539,30

53.032,66

810

Scena sambadrom Cazino - Perla

piatetâ Cazino

Cabluri

buc

0,19

13.717,39

15.189,27

Cutii

buc

1

1.946,99

2.155,90

Puncte aprindere

buc

1

9.675,86

10.714,08

28.059,25

811

Scena sambadrom Cazino - Perla

piatetă Perla

Cabluri

buc

0,054

2.738,94

3.032,83

Cutii

buc

1

1.946,99

2.155,90

5.188,73

TOTAL Stațiunea Mamaia

582.261,44

644.738,09

1

PIAȚA OVIDIU

Corpuri + proiectoare

buc

8

35.096,68

38.862,56

Cabluri

buc

0,03

133,32

147,63

39.010,18

6

Peninsula

Faleză Cazino

Constanta

Corpuri + proiectoare

buc

4

6.127,93

6.785,45

Stâlpi

buc

2

6.289,19

6.964,02

Cabluri

buc

0,089

4.390,37

4.861,46

18.610,93

13

Cazino Constanta

Arhitectural

Cabluri

buc

0,023

275,88

305,49

19

Bd. Marinarilor

Str. Traian

Cabluri

buc

1,26

26.516,98

29.362,25

20

Zona Peninsulă

Str. Arhiepiscopiei

Cabluri

buc

0,634

95.670,26

105.935,68

21

Str. Arhiepiscopiei

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

9

20.704,62

22.926,23

22

Peninsula

Str. Arhiepiscopiei

Stâlpi

buc

9

103.587,63

114.702,58

23

Peninsula

Restaurant Vraja

Marii - B-dul

Regina Elisabeta

Cabluri

buc

0,743

207.709,53

229.996,76

24

Peninsula

B-dul Regina Elisabeta

Corpuri + proiectoare

buc

13

33.211,91

36.775,55

Cabluri

buc

0,168

973,41

1.077,85

37.853,40

25

Peninsula

B-dul Regina Elisabeta

Stâlpi

buc

14

161.136,31

178.426,24

26

Peninsula

Str. Remus

Opreanu

Cabluri

buc

0,361

66.034,24

73.119,71

27

Peninsula

Str. Remus Opreanu

Stâlpi

buc

9

103.587,63

114.702,58

28

Peninsula

Str. Remus Opreanu

Corpuri + proiectoare

buc

10

25.884,05

28.661,41

Cabluri

buc

0,24

1.390,58

1.539,79

30.201,20

29

Peninsula

Str. Ovidiu

Cabluri

buc

0,348

18.196,87

20.149,39

30

Peninsula

Str. Ovidiu

Stâlpi

buc

11

126.607,10

140.192,04

31

Peninsula

Str. Ovidiu

Corpuri + proiectoare

buc

12

26.664,05

29.525,10

32

Peninsula

Str. Titulescu

Cabluri

buc

0,554

34.879,92

38.622,53

33

Peninsula

Str. Titulescu

Corpuri + proiectoare

buc

8

17.903,91

19.825,00

Cabluri

buc

0,073

422,97

468,35

20.293,36

34

Peninsula

Str. Titulescu

Stâlpi

buc

14

161.136,31

178.426,24

35

Peninsula

Str. V. Canarache

Cabluri

buc

0,737

49.496,84

54.807,86

36

Peninsula

Str. V. Canarache

Corpuri + proiectoare

buc

17

38.327,17

42.439,68

Cabluri

buc

0,315

1.825,14

2.020,97

44.460,65

37

Peninsula

Str. V. Canarache

Stâlpi

buc

18

207.175,26

229.405,16

40

Str. Arhiepiscopiei

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

4

9.514,68

10.535,60

Cabluri

buc

0,05

289,70

320,79

10.856,39

41

Peninsula

Str. Arhiepiscopiei

Stâlpi

buc

4

46.038,95

50.978,93

42

Bd. Elisabeta

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

1

2.749,54

3.044,56

Cabluri

buc

0,013

75,32

83,41

3.127,97

43

Peninsula

Str. Regina Elisabeta

Stâlpi

buc

1

11.509,74

12.744,73

47

Str. Nicolae Titulescu

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

5

11.189,95

12.390,63

Cabluri

buc

0,065

376,62

417,03

12.807,65

48

Str. Vasile Canarache

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

3

6.713,97

7.434,38

Cabluri

buc

0,02

115,88

128,32

7.562,69

58

Peninsula

V. Canarache -Piața Ovidiu

Stâlpi

buc

3

34.529,21

38.234,19

65

Str. Dianei

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

1

2.046,17

2.265,72

Cabluri

buc

0,013

75,32

83,41

2.349,13

66

Peninsula

Strada Diana

Stâlpi

buc

1

11.509,74

12.744,73

73

Str. Marc Aureliu

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

9

19.182,80

21.241,12

Cabluri

buc

0,09

521,47

577,42

21.818,54

74

Peninsula

Strada Marc

Aureliu

Stâlpi

buc

9

103.587,63

114.702,58

75

Str. Petru Rares

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

3

6.138,51

6.797,17

Cabluri

buc

0,03

173,82

192,47

6.989,64

76

Peninsula

Strada Petru Rares

Stâlpi

buc

3

34.529,21

38.234,19

77

Str. Revoluției 22 Dec.

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

16

38.314,45

42.425,59

Cabluri

buc

0,191

1.106,67

1.225,42

43.651,01

78

Peninsula

Str. Revoluției 22 Decembrie

Stâlpi

buc

14

161.136,31

178.426,24

79

Str. Sulmona

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

5

10.422,67

11.541,02

Cabluri

buc

0,05

289,70

320,79

11.861,81

80

Peninsula

Strada Sulmona

Stâlpi

buc

5

57.548,68

63.723,66

83

Str. Traian

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

17

44.670,43

49.463,57

Cabluri

buc

0,216

1.251,52

1.385,81

50.849,38

84

Peninsula

Strada Traian

Stâlpi

buc

9

195.665,52

216.660,43

85

Peninsula

Piața Ovidiu

Corpuri + proiectoare

buc

8

12.991,20

14.385,16

Stâlpi

buc

8

26.666,14

29.527,42

43.912,58

86

Peninsula

Muzeul Ion Jalea

Corpuri + proiectoare

buc

3

4.871,70

5.394,43

Stâlpi

buc

3

9.999,80

11.072,78

16.467,22

87

Peninsula

Muzeul Arheologie

Corpuri + proiectoare

buc

4

6.495,60

7.192,58

Stâlpi

buc

4

13.333,07

14.763,71

21.956,29

90

Peninsula

Alee intre Agenția

CFR si Bd. Marinarilor

Corpuri + proiectoare

buc

4

6.495,60

7.192,58

Stâlpi

buc

4

13.333,07

14.763,71

21.956,29

91

Peninsula

Alee coborâre

Pescărie - Port

Tomis

Corpuri + proiectoare

buc

5

8.119,50

8.990,72

Stâlpi

buc

5

16.666,34

18.454,64

27.445,36

92

Peninsula

Dir. Gen. Agricola

Corpuri + proiectoare

buc

4

6.495,60

7.192,58

Stâlpi

buc

4

13.333,07

14.763,71

21.956,29

93

Peninsula

M. Aurelius - R.

Elisabeta - R. Opreanu -Arhiepiscopiei

Cabluri

buc

5,666

1.347.392,57

1.491.967,79

Cutii

buc

6

59.520,41

65.906,95

1.557.874,73

94

Peninsula

M. Aurelius - R.

Elisabeta - R. Opreanu -Arhiepiscopiei

Cabluri

buc

0,29

14.909,02

16.508,76

96

Peninsula

Str. 9 Mai

Stâlpi

buc

1

11.509,74

12.744,73

97

Peninsula

Str. Marc Aureliu

Stâlpi

buc

7

80.568,16

89.213,12

98

Peninsula

Str. Petru Rares

Stâlpi

buc

2

23.019,47

25.489,46

99

Peninsula

Str. Revoluția 22 Decembrie

Stâlpi

buc

2

23.019,47

25.489,46

100

Peninsula

Str. Sulmona

Stâlpi

buc

6

69.058,42

76.468,39

102

Peninsula

Str. Traian

Stâlpi

buc

1

11.509,74

12.744,73

103

Peninsula

Str. Mircea cel

Batran

Stâlpi

buc

10

115.097,37

127.447,31

104

Peninsula

Bd. Tomis

Stâlpi

buc

2

23.019,47

25.489,46

105

Peninsula

Str. Vântului

Stâlpi

buc

3

34.529,21

38.234,19

107

Peninsula

Str. Dimitrie

Cantemir

Stâlpi

buc

2

23.019,47

25.489,46

108

Peninsula

Str. Calatis

Stâlpi

buc

2

161.136,31

178.426,24

109

Peninsula

Str. Aristide Karatzali

Stâlpi

buc

10

115.097,37

127.447,31

112

Peninsula

Str. V. Alecsandri

Stâlpi

buc

6

69.058,42

76.468,39

114

Peninsula

Farul Genovez

Stâlpi

buc

2

4.092,34

4.531,45

115

Peninsula

Cabluri

buc

4,172

572.875,01

634.344,50

Cutii

buc

2

8.206,48

9.087,03

Puncte aprindere

buc

7

149.520,83

165.564,41

808.995,95

122

Aristide Karatzali

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

5

10.422,67

11.541,02

123

Calatis

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

8

16.369,35

18.125,79

125

Dimitrie Cantemir

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

2

4.092,34

4.531,45

127

Vântului

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

3

6.611,69

7.321,12

128

Sulmona

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

4

8.184,68

9.062,89

130

Tomis

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

2

5.268,89

5.834,24

131

Traian

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

1

2.749,54

3.044,56

132

Revoluției 22 Dec.

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

2

4.987,53

5.522,69

133

Marc Aureliu

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

7

15.461,36

17.120,37

134

Mircea cel Batran

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

10

25.884,05

28.661,41

135

Peninsula

Cabluri

buc

0,672

3.893,63

4.311,41

138

Petru Rares

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

1

2.046,17

2.265,72

Stâlpi

buc

1

11.509,74

12.744,73

15.010,45

139

Sulmona

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

4

8.184,68

9.062,89

Stâlpi

buc

2

23.019,47

25.489,46

34.552,36

140

Traian

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

4

10.998,15

12.178,25

Stâlpi

buc

4

46.038,95

50.978,93

63.157,17

141

Piața Ovidiu

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

24

70.312,77

77.857,33

Stâlpi

buc

13

158.834,32

175.877,25

253.734,57

142

Mircea Cel Batran

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

13

33.672,28

37.285,32

Stâlpi

buc

14

161.136,31

178.426,24

215.711,56

143

Bd.Tomis

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

10

34.362,85

38.049,98

Stâlpi

buc

10

149.626,58

165.681,51

203.731,49

144

Calatis

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

4

8.376,50

9.275,30

145

Aristide Karatzali

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

6

12.750,20

14.118,29

Stâlpi

buc

1

11.509,74

12.744,73

26.863,02

147

Vasile Alexandri

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

6

12.852,48

14.231,55

149

Peninsula

Farul Genovez

Corpuri + proiectoare

buc

6

25.675,06

28.430,00

152

Agenția CFR

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

1

2.519,35

2.789,67

156

Arhiepiscopiei / Elisabetc

Peninsula

Corpuri + proiectoare

buc

1

2.519,35

2.789,67

Stâlpi

buc

1

11.509,74

12.744,73

15.534,41

162

Peninsula

Cabluri

buc

1,785

127.064,77

140.698,82

TOTAL Peninsulă

6.476.035,33

7.170.913,93

TOTAL Stațiunea Mamaia și Peninsulă

7.058.296,77    7.815.652,02