Hotărârea nr. 180/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA CHIRIEI PENTRU SUPRAFEȚELE LOCATIVE CU DESTINAȚIE DEȚINUTE DE RAEDPP CONSTANȚA PENTRU PERSOANELE ÎNCADRATE ÎN GRAD DE HANDICAP

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe, administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța, aflate în folosința a 33 de persoane încadrate în grad de handicap

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 31.08.2015_.

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.119518/24.08.2015 a domnului viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției administrație publică locală, Serviciul asistență și protecție socială înregistrat sub nr.119513/24.08.2015;

Având în vedere prevederile art.20, alin.2, lit.b, alin.3 și alin. 4 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de H.C.L. nr.332/1996 privind înființarea "Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, precum și de adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr.109283/03.08.2015;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.6, lit."a", pct.2 și pct.17 și ale art.115, alin.l, lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe, administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța, aflate în folosința a 33 de persoane încadrate în gradul grav sau accentuat de handicap și titulari de contracte care au în îngrijire un copil sau un adult cu handicap grav, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Scutirea se acordă pe perioada valabilității certificatului de handicap, în baza documentelor justificative depuse de către persoanele îndreptățite la R.A.E.D.P.P. Constanța.

Art.3 Compartimentul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției administrație publică locală, Serviciului asistență și protecție socială, Direcției Financiare, R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Adoptată de un număr de 26 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ ,

ONCIU CARMEN    CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 180 /    2015

_

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

Anexa la H.C.L.nr.


180


2015


TABEL NOMINAL

cu persoanele pentru care se aprobă scutirea de la plata chiriei pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe, administrate de R.A.E.D.P.P. Constanța, aflate în folosința acestora

Nr.

Crt.

Numele persoanei cu handicap

Adresa

Nr. membrii înscriși in Contract

1.

Bratosin Claudiu-Bogdan Membru -gr.I, nerevizuibil

Arhiepiscopiei nr.8

2 membrii, titular Răduș Julieta

2.

Bododel Viorica

Membră- Grad: Grav permanent

Anghel Saligny nr.24

2 membrii

3.

Podaru Floarea Titulară-gr.II-accentuat

Calugareni nr.17

1 persoana

4.

Iuruc Alexandru Titular-gr.II-accentuat

Constantin Bratescu nr.33

1 persoană

5.

Milea Virgil

Titular-gr. Accentuat, cu revizuire

Constantin Brătescu nr.47

2 membrii - el titular și fiica minora

6.

Stoica Ion

Titular-gr.II-cu revizuire

Daciei nr.3

7 membrii

7.

Ismail Atia

Titulară

Ismail Giuniet

Membru-Ismail Aii

Membru

Daciei nr.50

4 membrii

8.

Rogoza Paul Mihai

Titular-gr. grav, permanent, nerevizuibil

Dealului nr.3, bl.B,et.3,ap.l30

3 membrii

9.

Cotei Floarea

Titular-gr. Accentuat-permanent,

Egretei nr. 10, bl.AV21A, et.l,ap.4

2 membrii, ea si fiul major

10.

Ibris Alexandr-Luis

Gr. Accentuat-2

Titular, cu revizuire

Ion Adam nr. 63

3 membrii

11.

Dochita Vasile- Titular gr. Accentuat-2, cu revizuire

Dochita Mihaela Membru-gr.accentuat-2, cu revizuire

I.C.Bratianu nr.12

4 membrii

12.

Sedilec Vasilica

Titulara-gr.II-accentuat, cu revizuire

Ion Banescu nr.2A

2 membrii(ea si fiul major)

13.

Suliman Sinan

Titular-gr. Accentuat, permanent

Ion Banescu nr.3

8 membrii

14.

Cretu Aurelia

Titular-gr.I-Grav-permanent

Ion Lahovari nr.7

3 membrii

15.

Gembașanu Ion- Titular Gr.I-Grav

Ion Lahovari nr.23

2 membrii

16.

Stan Veronica- membru

Gr.I- Grav permanent

Ion Theodorescu

Valahu nr.7

4 membrii

17.

Florea Gabriel- titular Gr.II-Accentuat, permanent

Laic Vodă nr.5

4 membrii

18.

Rasim Sebra

Titulară-gr. accentuat, cu revizuire

Mamaia nr.10

1 membru

19.

Banya Ioana

Titulară-gr.II, Accentuat, Permanent

Mamaia nr.147

1 membru

20.

Bobaru Ilie

Membru gr.Grav, permanent

Marc Aureliu nr.14

3 membrii

21.

Hasan Ismail- titular

Gr.II- Accentuat, nerevizuibil

Nicolae Titulescu nr.26

9 membrii

22.

Mutes Marius Gheorghe-Titular-gr.II, accentuat cu revizuire

Ovidiu nr.7

2 membrii

23.

Devris Rusan

Titular-gr.II, Accentuat, Permanent

Olteniei nr.18

4 membrii

24.

Condrache Mariana Titulară-gr.II

Soveja nr.55A, bl.17,ap.14

1 membru

25.

Lupu Minodora Marcela titular-gr. Accentuat cu revizuire

Traian nr.20

3 membrii

26.

Deacu Petrica- titular, grad I, nerevizuibil

Tomis nr.56, et. II, ap. 9

4 membrii

27.

Buzoianu Vlad Cosmin-titular Gr.I, grav, Permanent

Zefirului nr. 11, bl.

OB7, ap. 18

1 persoana

28.

Mihailov Cosmin

fiica Mihailov Maria, Gr.I grav

Zefirului 28, Bl. OB3, ap. 6

3 persoane

29.

Gheorghe Rodica-Claudia

Gr. accentuat, cu revizuire Titulară

Brizei IC, OB2, ap. 5

2 persoane, ea si fiul minor- 13 ani

30.

Stoiean Gabriela

Gr. accentuat, permanent Titulară

Pescarilor 37, FZ12, ap. 6

3 persoane, ea și

2 copii minori

31.

Milea Gabriela

Gr.Accentuat, cu revizuire Titulara

Zefirului 30, Ob2, ap.

6

2 persoane, ea si fiul minor- 13 ani

32.

Culea Milena Cristina fiul: Culea Andrei Razvan

Grav permanet membru

Str. Zefirului nr. 9, bl. OB8, et. 1, ap. 10

4 membrii

33.

Jarnea Iolanda Camelia

Grad Accentuat permanet Titulara

Str. Zefirului nr. 9, Bl. OB8, ap. 5

3 membrii

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ONCIU CARMEN

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. 180    /


2015


3