Hotărârea nr. 162/2015

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HCL NR. 221/2014

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr.221/20.10.2014

31 (fPfȘîJTi l°ca* a' municiPiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de -/

Luând în dezbatere expunerea de motive a d-lui viceprimar Făgădău Decebal înregistrată sub nr.101192/16.07.2015;

Consultând raportul Direcției tehnic-achiziții înregistrat sub nr. 101321/16.07.2015, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze eco-nomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Văzând dispozițiile art.44, alin.(l), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale HG nr.28/2008 pentru aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, Legea nr.114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MDRAP nr.1894/14.10.2014;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.b, alin.4, lit.d, alin.6, lit.a, punctul 19.a și ale art.115, alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa la HCL nr.221/20.10.2014 în sensul că se înlocuiesc listele de cantități pentru Infrastructură, Suprastructură și Instalații sanitare, eronat întocmite, din conținutul documentației tehnico-economice în faza Studiu de fezabilitate, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției tehnic-achiziții, Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25

consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


CARMEN ONCIU

Constanța

|\jr.    162    /    2015

Cantitati suprastructura

CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE STRUCTURA - SUPRASTRUCTURA


NR. CRT.

ARTICOL

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

CA11F1(asim)

Turnare mortar de poza (600kg ciment/ 1mc mortar) la stâlpi metalici

4.00

mp

2

CL21A1

Montarea confecțiilor metalice înglobate in beton (buloane de ancoraj)

1900.00

kg

6309886

Buloane de ancoraj

1900.00

Kg

3

CL01A1

Montarea stâlpilor din otel complet asamblați avand sub 1t

20.40

t

3370009

Stâlpi din otel

20400.00

kg

4

CL04A1

Montarea grinzilor pline din otel complet asamblate avand sub 1t

70.80

t

3370006

Grinzi pline din otel

68650.00

kg

3370008

Rigle perete galvanizate

650.00

kg

MAT

Conectori Nelson

1500.00

kg

5

CL16A1

Montarea panelor metalice de acoperiș

9.50

t

3370019

Pane de acoperiș

9500.00

kg

6

CL20C1

Montare confecții metalice aparente (șuruburi, piulițe, șaibe)

1500.00

kg

3370020

Confecții metalice aparente

1500.00

kg

7

IZD02B1

Pregătirea suprafețelor pentru protecția anticoroziva

100.05

t I

8

IZD05B1

Grunduire manuala cu vopsea de miniu

100.05

t

9

IZD05B1(asim)

Vopsea rasina alchidica ignifuga termospumanta

100.05

t

10

Cofraj autoportant tabla cutata

1050.00

mp

11

CZ0302R1

Confecționare armaturi pentru placi OB37 d=6-8mm

1500.00

Kg

12

CZ0302T1

Confecționare armaturi pentru placi PC52 d=6-8mm

3350.00

Kg

13

CZ0301U1

Confecționare armaturi pentru placi PC52 d=10-16mm

1800.00

kg

14

CC02C2

Montare armat in placi d<10mm

6650.00

Kg

15

CC02C1

Montare armatura cu plasa de sarma d=6mm, ochiuri de 10x10cm

6200.00

Kg

7500487

Plasa sudata 6x100x100 (2.00x6.00m)

116.00

buc

16

CA07H1

Turnare beton armat C25/30 cu pompa in plansee

110.00

mc

17

IZE01A1

Sorturi, glafuri, gulere tabla aluminiu cu lățime pana la 30cm inclusiv

1380.00

m

18

IZE01B1

Sorturi, glafuri, gulere tabla aluminiu cu lățime intre 30-50cm inclusiv

410.00

m

19

IZE01C1

Sorturi, glafuri, gulere tabla aluminiu cu lățime intre 50-1 OOcm inclusiv

65.00

m

20

TRA06A10

Transport beton cu autobetoniera

264.00

t

21

TRA01A10

Transport rutier al materialelor cu auto

117.00

t

22

AUT1303

Schela metalica tubulara

300.00

ore

23

AUT1119

Macara pe pneuri cu braț telescopic

180.00

ore

NOTA


’ HOUSE


Prezenta lista de cantitati este valabila pentru 1 singur blocCAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE STRUCTURA - INFRASTRUCTURA

NR. CRT.

ARTICOL

DENUMIRE

CANTITATE

U.M.

1

TSC19A1

Săpătură cu buldozerul in teren categoria 1 (desfacere strat vegetal)

4

100mc

2

TSC04F1

Săpătură mecanica cu excavatorul in pamant cu umiditate naturala, descărcare in auto, teren categoria 2

13.50

100mc

3

TSE04B1

Nivelarea suprafeței de teren cu buldozerul in teren categoria 2

6.50

100mp

4

TSD07H1

Compactare fund groapa cu rulou compresor

0.65

100mc

5

CG32D1

Umpluturi in straturi de 50cm grosime executate din piatra sparta

950.00

mc

6

TSD03D1

Imprastierea cu buldozerul a umpluturii de piatra sparta

9.50

100mc

7

TSD07B1

Compactare umplutura de piatra sparta

9.50

100mc

8

TRA01A10

Transport piatra sparta cu autobasculanta

1805

t

9

CA01D1

Turnare beton simplu C8/10 (egalizare)

13.00

mc

10

CB11A1

Cofraje din panouri pentru fundații

710.00

mp

11

CA07B1

Turnare beton armat cu pompa in fundații C20/25

215.00

mc

12

CZ0301G1

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d=6-8mm OB37

2100.00

kg

13

CZ0301H1

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d=10-16mm OB37

9300.00

kg

14

CZ0301K1

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d=10-16mm PC52

4700.00

kg

15

CZ0301L1

Confecționare armaturi pe șantier pentru fundații d>16mm PC52

6800.00

kg

16

CC01C1

Montare armaturi in fundații

22900.00

kg

17

IZF04H1

Strat hidroizolant cu membrana bituminoasa pe suprafețe verticale

350.00

mp

IZF12A1(asim)

Strat protecție hidroizolatie cu polistiren expandat de 50mm

350.00

mp

18

IFB09B3

Umplutura cu strat de pietriș sub placa slab armata (h=10cm)

400.00

mp

19

TSD04A1

Compactare strat pietriș

40.00

mc

20

TRA01A10

Transport pietriș cu autobasculanta

68.00

t

21

IZF15A1(asim)

Izolații cu polistiren extrudat 50mm sub placa slab armata

400.00

mp

22

IZK03C1

Film polietilena sub placa slab armata

400.00

mp

23

CC02P2

Montare armatura cu plasa de sarma d=6mm, ochiuri de 10x10cm

2700.00

kg

24

CA02I1

Turnare beton C16/20 cu pompa in placa slab armata

66.00

mc

25

TSD17B1

Umplutura de pamant

900.00

mc

26

TSD01B1

Imprastierea cu lopata a umpluturii de pamant

1125.00

mc

27

TSD05B1

Compactare umplutura de pamant cu maiul mecanic

9.00

100 mc

28

TRB01C13

Transport pamant cu roaba

1620.00

t

29

TRA01A10P

Transport pamant cu auto

3150.00

t

30

TRA06A10

Transport beton cu autobetoniera

706.00

t

31

TRA01A10

Transport rutier al materialelor cu auto

26.00

t

NOTA

Prezenta lista de cantitati este valabila pentru 1 singur bloc

CAPITOLUL 4 - INVESTIȚIA DE BAZA LUCRĂRI DE INSTALAȚII INTERIOARE - SANITARE

NR.

CRT.

CAPITOLUL DE LUCRĂRI

U.M

CANTITATE

1

2

3

4

1

Țeava din PPR DN= 15 mm

ml

396.00

2

Țeava din PPR DN= 20 mm

ml

144.00

3

Țeava din PPR DN= 25 mm

ml

424.00

4

Țeava din PPR DN= 32 mm

ml

55.00

5

Țeava din PPR DN= 40 mm

ml

4.00

6

Țeava din PPR DN= 50 mm

ml

17.00

7

Cot la 90" din PPR DN=15mm

buc

128.00

8

Cot la 90* din PPR DN=20mm

buc

24.00

9

Cot la 90* din PPR DN=25mm

buc

228.00

10

Teu egal din PPR DN=15mm

buc

48.00

11

Teu egal din PPR DN=20mm

buc

12.00

12

Teu egal din PPR DN=25mm

buc

40.00

13

Teu egal din PPR DN=32mm

buc

2.00

14

Teu din PPR 20x15x20

buc

20.00

15

Teu din PPR 25x15x25

buc

12.00

16

Teu egal din PPR DN=50mm

buc

2.00

17

Teu din PPR 50x25x50

buc

1.00

18

Reducție din PPR DN20/DN15

buc

60.00

19

Reducție din PPR DN25/DN15

buc

20.00

20

Reducție din PPR DN25/DN20

buc

52.00

21

Reducție din PPR DN50DN32

buc

2.00

22

Reducție din PPR DN50/DN40

buc

2.00

23

Robinet sub lavoar, cu racord flexibil 0 1/2"-1/2"

buc

48.00

24

Robinet de colt, racord rezervor WC, si racord flexibil 0 1/2"-3/8"

buc

24.00

25

Robinet coltar 1/2”-3/4" pentru mașina de spalat

buc

24.00

26

Robinet cu obturator sferic 0 1/2"

buc

24.00

27

Robinet cu obturator sferic 0 1"

buc

98.00

28

Robinet cu obturator sferic 0 1 1/4"

buc

6.00

29

Robinet cu obturator sferic 0 2"

buc

2.00

30

Robinet de golire de 1/2"

buc

48.00

31

Boiler cu serpentina cu capacitatea de 800I

buc

1.00

32

Contor de apa rece DN25 tip multijet, cu mecanism umed, pre-echipat pentru transmitere la distanta, sistem inductiv, clasa B, tip 420 (sau similar)

buc

24.00

33

Contor de apa calda DN20 tip multijet, cu mecanism umed, pre-echipat pentru transmitere la distanta, sistem inductiv, clasa B, tip 420 (sau similar)

buc

24.00

34

Cutie apometre

buc

6.00

35

Cămin apometru din PVC DN1000 complet echipat:

Contoar: 1 1/2";

Filtru mecanic: 1";

Clapeta de sens: 1";

Robineti de sectorizare: 1";

buc

1.00

36

Izolație termica de tip Armaflex (sau similar), avand grosimea d=9 mm si diametrul D=15mm

ml

396.00

37

Izolație termica de tip Armaflex (sau similar), avand grosimea d=9 mm si diametrul D=20mm

ml

144.00

38

Izolație termica de tip Armaflex (sau similar), avand grosimea d=9 mm si diametrul D=25mm

ml

424.00

39

Izolație termica de tip Armaflex (sau similar), avand grosimea d=9 mm si diametrul D=32mm

ml

55.00

40

Izolație termica de tip Armaflex (sau similar), avand grosimea d=9 mm si diametrul D=50mm

ml

17.00

41

Conducta din polipropilena ignifuga PP, pentru canalizare interioara ape uzate Dimensiuni: DN=40 mm

ml

12.00

42

Conducta din polipropilena ignifuga PP, pentru canalizare interioara ape uzate Dimensiuni: DN=50 mm

ml

120.00

43

Conducta din polipropilena ignifuga PP, pentru canalizare interioara ape uzate Dimensiuni: DN=75 mm

50.00

44

Conducta din polipropilena ignifuga PP, pentru canalizare interioara ape uzate Dimensiuni: DN=100 mm

ml

80.00

45

Conducta din PVC-KG, pentru canalizare interioara ape uzate Dimensiuni:    DN=100 mm

ml

62.00

46

Conducta din PVC-KG, pentru canalizare interioara ape uzate Dimensiuni:    DN=125 mm

ml

9.00

47

Conducta din PVC-KG, pentru canalizare interioara ape uzate Dimensiuni:    DN=150 mm

ml

10.00

48

Cot la 45‘ din PP DN=50mm

buc

36.00

49

Cot la 90” din PP DN=50mm

buc

24.00

50

Cot la 90” din PP DN=75mm

buc

24.00

51

Cot la 90” din PP DN=110mm

buc

24.00

52

Ramificație dubla redusa la 45” din PP DN50/DN40

buc

24.00

53

Ramificație egala la 45” din PP DN110

buc

24.00

54

Ramificație egala la 45’ din PP DN50

buc

4.00

55

Ramificație dubla redusa la 45’ din PP DN110/DN50

buc

24.00

56

Ramificație dubla redusa la 45" din PP DN75DN50

buc

16.00

57

Reducție din PP DN75/DN50

buc

4.00

58

Reducție din PP DN110/DN75

buc

4.00

59

Izolație termica de tip Armaflex (sau similar), avand grosimea d=32 mm si diametrul D=75mm

ml

50.00

60

Izolație termica de tip Armaflex (sau similar), avand grosimea d=32 mm si diametrul D=110mm

ml

80.00

61

Piesa de curățire DN=75mm

buc

4.00

62

Piesa de curățire DN=110mm

buc

8.00

63

Grila de ventilație canalizare montata pe perete exterior, DN=100mm

buc

8.00

64

Sifon de pardoseala DN50

buc

24.00

65

Cămin de vizitare canalizare din beton STAS 2044-73, complet echipat cu :

-capac compozit cu sistem de zavorare, carosabil, clasa A15;

-inel beton susținere capac;

-camera de lucru DN 1000 mm;

-baza din beton;

-trecere prin cămin

-material mărunt de etansare si fixare,etc.

buc

1.00

66

Lavoar din porțelan , ventil de scurgere 1” cromat, sifon de scurgere tip butelie 11/4” cromat, -cadru metalic de prindere in pereții de gipscarton, zincat, fixări de perete si de pardoseala fonoizolant;Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece

buc

24.00

67

Vas WC din porțelan, -rama si capac din material plastic rigid    - material

mărunt, de etansare, de fixare .rezervor 9 I montat in perete de gips carton cu suport de prindere    Culoare: alb- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece

buc

24.00

68

Cada de baie, ventil de scurgere 11/4" cromat, sifon de scurgere 11/4” cromat,    fixări

de perete si de pardoseala fonoizolant; - material mărunt, de etansare, de fixare Culoare: alb

buc

24.00

69

Spălător simplu din inox cu dimensiuni reduse, cu scurgere DN 50mm, ventil de scurgere 2", sifon tip butelie 2", sistem de prindere pe perete- inclusiv piese de trecere cu filet pentru racord la apa calda/rece

buc

24.00

70

Baterie monocomanda pentru spălător +accesorii

buc

24.00

71

Baterie monocomanda pentru lavoar +accesorii

buc

24.00

72

Baterie monocomanda pentru cada de baie + accesorii

buc

24.00

73

Efectuarea probei de presiune a conductelor de apa

ml

1,040.00

74

Spalarea conductelor de apa

ml

1,040.00

75

Efectuarea probei de etanșeitate a conductelor

ml

343.00

76

întăritor suport obiecte sanitare si boiler

buc

120.00

77

Usa de vizitare 15x15cm

buc

24.00

NOTA

Prezenta lista de cantitati este valabila pentru 1 singur bloc