Hotărârea nr. 142/2015

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR.211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!