Proces verbal din 18.09.2014

111.proces verbal sedinta din data 18.09.2014

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 18.09.2014, orele 11°°, în ședința Consiliului Local al Municipiului Constanța, convocat de îndată.

La ședință participă: 20 consilieri ( absenți: dl.Dede Perodin,dl.Chesoi Tudorel, dl.Ciorbea Valeriu, dl.Lixandru Virgil, dl.Matei Radu Bogdan, dl.Roman Iustin și d-na Tușa Sorina), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.182/2014, de dl.Candindatu Gabriel.

D l. Gabrie l Candindatu

Bună ziua, stimați colegi! Ședința este statutară, suntm prezenți 20 de consilieri. După cum știți, e o ședință convocată de îndată, cu un singur punct pe ordinea de zi:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Materialele le-ați primit pe e-mail, alaltăieri, din câte știu. Daca sunt ceva comentarii vizavi de proiectul în sine? Dacă nu, putem sa supunem la vot...

Se fac comentarii în sală. (Explicații, domnule primar....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să explice domnul Făgădău.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu Vă spun eu despre ce este vorba.

D l. Gabrie l Candindatu

Vă rog!

D-na Marcela Frigioiu

Deci, urmare Ordonanței 9/2014 se aloca de la bugetul de stat, sume, din defalcari de TVA, pentru a plăti.. .pentru a stinge niște plăți restante. În urma acestei ordonanțe, am primit decizie de la Direcția de Finanțe prin care ni se comunica suplimentarea prevederilor, defalcate din TVA, pentru echilibrare în suma de 18.544.960 lei. Aceaste sume, de fapt, sunt niște datorii pe care Primaria le are înregistrate datorita nevirarii de subvenții de la bugetul de stat din anii anteriori. Drept urmare, întrucât ENEL-ul..ELCEN-ul are datorii foarte mari catre bugetul de stat, ele pot fi compensate, astfel încât, banii vin de la bugetul de stat ca sume defalcate din TVA și se vor plăti mâine către RADET, RADET-ul, mai departe, catre ELCEN și Elcel-ul catre bugetul de stat. Deci, este un circuit. Și, conform Ordonanței 9, dupa ce vine decizia de la Finanțe, în termen de 3 zile suntem obligați sa facem rectificarea de buget, pentru ca tot astazi sau mâine, cel mai târziu, să se vireze și sumele.

Dl.Decebal Făgădău

Domnule președinte, vreau să mai fac o completare sau, mai bine zis, o explicitare.

Dl.Gabriel Candindatu

O.K.! Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Bună ziua, dragi colegi! După cum știți, de-a lungul vremii, sistemul energetic, în ceea ce privește alimentarea cu energie termică, a funcționat după următorul principiu. Se stabilea de către ANRE un preț de vânzare... un preț de producție. Venea Guvernul și spunea cam cât poate să subvenționeze și se stabilea un preț de vânzare către populație. La acest preț, autoritățile locale veneau și mai acordau o subvenție. Dacă populația din Constanța și Consiliul local au respectat întotdeauna aceste plăți, respectiv plata facturii, iar Consiliul local plata subvenției, Guvernul, până în momentul în care a hotărât să elimine de tot această subvenție, nu a plătit, fie la timp, fie de loc această subvenție. Aceasta a fost folosită ca un instrument politic, după cum bine știți. Este un lucru de nototrietate. Și am ajuns la niște situații ridicole, în care ne uitam unii la alții cum se crează dobânzi, penalități: Consiliul local către RADET, RADET către CET și CET către Ministerul de Finanțe pentru că Guvernul nu plătea. Guvernul nu are mecanisme prin care să te scutească de dobânzi și penalități, pe care el le-a generat, astfel încât, pe data de 30 august, pentru a doua oară.Am mai încercat acum doi ani împreună cu doamna Frigioiu și cu fostul prefect Bogdan Huțucă, cel care înțelegea perfect aceast mecanism de finanțare și care nea sprijinit la momentul respectiv, să facem această compensare. Nu s-a putut. Vreau să vă spun că aceste 18,5 milioane lei, adică vreo 5 milioane de Euro, au generat tot pe atât dobânzi și penalități, pe care nu le putem șterge. Este o nedreptate pe care, ulterior, am încercat să o îndreptăm. În Guvernul Boc, nu s-a putut. În Guvernul Ponta, vineri, 29 august, am avut o întâlnire cu doamna ministru a finanțelor în care i-am explicat aceste probleme cu care se confruntă municipiul Constanța și municipiul București și atunci am demarat acest proces de compensare având suport legal. Vor rămâne multe asemenea datorii negenerate de noi. Rămâne ca noi să spălăm mulți morți, dar important este că: 1, ca și act politic, iată că Guvernul Ponta îndreaptă o nedreptate a Guvernului Boc; 2, că lucrurile sunt pe un drum destul de bun, în ceea ce privește relația furnizor client, adică ELCEN-RADET, asta pentru că tot se întreabă lumea ce se întâmplă cu sezonul rece; 3 că domnul primar Radu Mazăre are, în continuare, pe agendă, subiectul prețului la gigacalorie. Vă mulțumesc!

Dl.Gabriel Candindatu

Da, și noi vă mulțumim pentru completări. Deci, trecem la procedura de vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Gabriel Candindatu

Deci, 20 de voturi pentru. Mulțumim! Mai e ceva de spus? Nu. În cazul acesta, declar închisă ședința. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Gabriel Candindatu

Marcela Enache

2