Proces verbal din 07.04.2014

106.proces verbal sedinta din data 07.04.2014

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 07.04.2014, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 21 consilieri ( absenți: dl.Gima Stelian, dl.Lixandru Virgil,dl.Matei Radu Bogdan, dl.Popescu Răducu, dl.Roman Iustin și d-na Tușa Sorina), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.41/2014, de domnul consilier Ciorbea Valentin.

Dl.Valentin Ciorbea

Bună ziua, stimați colegi, domnule primar, Astăzi ne-am reunit în ședința, să-i spunem, să zicem, obișnuită a lunii aprilie. Salutări, reprezentanților executivului din Primărie și a dragilor de la presă! După ședința de săptămâna trecută, eu aș defini-o memorabilă, ne întâlnim astăzi pentru o ședință în care avem o ordine de zi pe care dumneavoastră ați primit-o. Vă fac cunoscut că sunt retrase punctele 10 și 17. Înainte de a supune ordinea de zi la vot, prezența....

D-na Marcela Enache Sunt prezenți 23 de consilieri.

Dl.Valentin Ciorbea

Douăzeci și trei sunt prezenți, deci, ședința este statutară. Intrăm în ordinea de zi. Punctul 1: “Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local din data de

05.03.2014.” Cine este pentru?

Dl.Tudorel Chesoi

Da' nu supuneți la vot ordinea de zi și ordinea suplimentară?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Supun la vot aprobarea ordinei de zi, cu cele două puncte retrase. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Se fac comentarii în sală. (Supuneți la vot și ordinea suplimentară.)

Dl.Valentin Ciorbea

Unde sunt? A, erau alături. Mai avem , la ordinea suplimentară, încă trei puncte. Vă rog să ne pronunțăm . Cine este pentru cele 3 puncte de la ordinea suplimentară? Mulțumesc! Împotrivă, cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Intrăm în ordinea de zi. Punctul 1:

“Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local din data de

05.03.2014.”

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 2:

“Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local din data

de 03.04.2014.”

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul

2014. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Domnul Decebal Făgădău, vă rog !

Dl.Decebal Făgădău

Bună ziua, stimați colegi! Aș dori să fac un amendament. Aș dori ca la Cap.51 din “Lista de studii și proiecte pe anul 2014” să redenumim un capitol în “Strategii locale de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța”.

După cum știți, aveam o sumă de bani. În ședința anterioară, ordinară, am alocat o sumă de bani pentru un studiu de oportunitate legat de Cazino, încă o sumă de bani legată de planul de acțiune pentru eficiența energetică a municipiului Constanța și restul rămăsese cu titlul vechi. După ce am fost la București și am vorbit cu colegii de la RADET București, Consiliul General al capitalei, Ministerul Energiei, elaborăm și noi strategia de alimentare cu energie termică a municipiului Constanța, din restul de bani. Deci, nu luăm nimic din bani, ci facem doar o redenumire a acestui capitol. Vă mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc! Supun la vot propunerea.. .Da, vă rog, domnu'....!

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă tot suntem la capitolul buget, vreau să întreb, pentru că au trecut deja 3 luni de când am vorbit cu reprezentanții elevilor și studenților din Constanța, și vreau să întreb dacă s-a găsit o soluție pentru sprijinirea lor la transportul în comun. Era vorba de o ședință comună.

Dl.Valentin Ciorbea

Știu că s-a constituit, atunci, o comisie..

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu s-a constituit, și vreau să știu ce s-a mai întâmplat.

Se fac comentarii în sală. (Comisia 1, trebuia să-i convoace.)

Dl.Mircea Dobre

Deci, trebuie o anumită metodologie, de urmărire a celor care beneficiază, și așteptăm un punct de vedere de la Serviciul Juridic.

Dl.Valentin Ciorbea

Eu cred că precizarea este binevenită. Da? O să vedem ce se va întâmpla după poziția oficilui juridic. Mulțumesc!

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar

Arhiepiscopiei Tomisului. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Dl.Decebal Făgădău

Ați supus la vot amendamentul. .?

Se fac comentarii în sală. (Amendamentul, hotărârea.)

Dl.Valentin Ciorbea

Nu le-am supus? Mă scuzați! M-a derutat..Da. Supun aprobării amendamentul propus de dl.Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: dl.Gima,.d-na Tușa și dl.Roman

Dl.Valentin Ciorbea

Și acum, hotărârea în întregime. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: d-na Tușa, dl.Roman și dl.Gima. Hotărârea a trecut.

Dl.Valentin Ciorbea A trecut. Mulțumesc! Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Arhiepiscopiei Tomisului. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 la H.C.L. nr. 462/2009 pentru participarea municipiului Constanța la “Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” cu proiectul „Amenajare parc Carol I, municipiul Constanța”

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Dacă nu sunt probleme:

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța . »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Aici avem buletin de vot.

D-na Marcela Enache

Sxtabiliți să se voteze la sfârșit.

Dl.Valentin Ciorbea

Da.Eu propun să se voteze prin buletin și după ce o să vedem care este rezultatul, o supun la vot . Sunteți de acord?

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 7:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 100/27.02.2012 în vederea organizării de activități festive pentru pensionari, cu prilejul zilei de 1 Mai. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru ? Împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru. A venit și dl.Vișan

Dl.Valentin Ciorbea Mulțumresc! A trecut. Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale Regiei autonome de distribuire a energiei termice Constanța cu privire la plata obligațiilor fiscale aferente

anului 2014. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Avem întrebări, probleme ? Nu. Votăm

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 9:

“Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale Regiei autonome de transport în comun Constanța cu privire la plata obligațiilor fiscale aferente anului

2014. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Sunt discuții ? Nu.

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 10 s-a retras. Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2014 privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pe anul 2014. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru ? Abțineri ? Împotrivă ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea prin vânzare directă a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân intrate în proprietatea municipiului Constanța. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Aici avem buletin de vot. Vă supun la vot propunerea de a fi votată la sfârșit, după ce se numără voturile. Cine este pentru? Da, mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

Dl.Valentin Ciorbea

A trecut propunerea.Punctul 13:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. »

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ? Mulțumesc !

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 14:

“Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței Civile nr.3404/18.06.2013 a Tribunalului Constanța, definitivă și irevocabilă. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Domnul Decebal Făgădău, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Excelențele voastre, stimați colegi, întrucât ați văzut ce se întâmplă, mai nou, prin nepunerea în aplicare a hotărârilor de instanță, adminiastrația, la inițiativa domnului primar, împreună cu tot staful administrației face o inventariere a tuturor hotărârilor de instanță și le pune de îndată în aplicare, indiferent de conținutul acestora. În schimb, această hotărâre de Consiliul local, născută dintr-o sentință definitivă și irevocabilă, pe mine, ca și consilier, m-a înspăimântat. Pentru că este, cred, prima oară în care văd că o instanță ne ordonă, nouă, în calitate de aleși locali, ce și cum să votăm. Una este să inițiezi acest proiect de hotărâre, și instanța dă sarcină executivului, domnului primar să inițieze proiectul de hotărâre și alta este să îi spui fiecărui consilier local, rezultat al unui proces democratic de alegeri, cum să voteze. Proiectul face referire la atribuirea unui loc de veci. Țin să vă anunț că noi, dacă, astăzi votăm pentru atribuirea acestui loc de veci, mine vom avea o coadă interminabilă., pentru că legea dă drepturi și foarte puține obligații. Așa că, toți cei care vor avea dreptul se vor îndrepta împotriva municipiului și instanța, având deja putere de lucru judecat, ne va ordona nouă, aleși locali, cum să votăm. Acesta este motivul pentru care eu, personal, voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Și, consider că decizia a fost dusă la îndeplinire: a fost propus proiectul. Mai departe, împotriva atribuirii, eu votez pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, am ascultat explicațiile și propunerea domnului Decebal Făgădău. Dacă mai sunt, mă rog, puncte de vedere? Da, îl supunem la vot...

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Prin proiectul de hotărâre se propune atribuirea unui loc de veci, un spațiu comercial și atribuirea unui teren pentru construirea unei locuințe.

Dl.Decebal Făgădău

Eu m-am expimat. Colegii consilierii

Dl.Valentin Ciorbea

Dumneavoastră v-ați exprimat pentru acordarea locului de veci...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Eu mi-am justificat modul de vot.

Dl Radu Ștefan Mazăre

Da, și locuință.. .Da' cum se atribuie locul de veci? De ce?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Păi, da' găsiți în documentație sentința. Nu trebuie să vă amintească domnul ce cuprinde. E decizia fiecăruia.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Eu v-am spus, asupra atribuirii de terenuri au mai fost hotărâri de instanță pentru/împotrivă, după cum a judecat fiecare instanță. Este o practică neunitară. Dar asupra locului de veci avem un pionierat și v-am spus că mâine ne vom trezi în fața acestui proces: o să avem zidul chinezesc în față la Centrul de Informare Cetățeni - toată lumea va solicita locuri de veci. Ceea ce nu este corect, pentru că suntem limitați, din punct de vedere administrativ. Mai mult de atât, mi s-a părut extrem de periculos că ni se dictează nouă cum să votăm. Păi, atunci, de ce mai facem alegeri?!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da' eu nu înțeleg ceva. Să-i atribui, cum?

D-na Ramona Dospinescu

Sentința spune așa, pentru că este vorba de un revoluționar, să i se atribuie..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, e revoluționar! Zi așa, dragă, că e revoluționar.

D-na Ramona Dospinescu

Sentința spune să i se atribuie un loc de veci, un teren în vederea construirii unui spațiu comercial ..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ai, nu spune! Eu sunt împotrivă.Dacă m-ați întreba.Dacă aș avea drept de vot.

D-na Ramona Dospinescu

Păi, sunt toate trei trecute în sentință.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Toate trei.

D-na Ramona Dospinescu

Și un lot de 500 mp.în intravilan, în vederea construirii unei locuințe proprietate...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Lasă, că la Revoluție au fost la Casa Albă cu pușca. Știu exact...

D-na Ramona Dospinescu

Am înțeles că..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

..eu, Radu Mazăre.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' președinte, conduceți ședința sau..?

Se fac comentarii în sală. (Doamna directoare, omul este aici, în sală...)

Dl.Decebal Făgădău

Vă rog să conduceți sedința.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu conduc eu ședința.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, da. Un moment .

Dl.Radu Ștefan Mazăre

.domnul profesor.

Dl.Valentin Ciorbea

Eu propun să trecem la vot.

Se fac comentarii în sală.(Haideți să-l ascultăm și pe el.)

Dl.Tudorel Chesoi

Domnu'președinte, dacă Consiliul e de acord, puteți să-i dați cuvântul.

Dl.Valentin Ciorbea

Corect. Păi, asta..

Dl.Valentin Ciorbea

A propus domnul consilier.. .Cine este pentru, să-l ascultăm pe domnul....? Bun. Deci, Consiliul a fost de acord. Vă rog, foarte scurt, domnu'..!

Dl.Gheorghe Buzincu

Bună ziua! Ceea ce vreau să vă spun este că am câștigat în instanță aceste drepturi pe care legea le stipulează, Legea 341/2004. Ce vă rog? Văd că aici există contradicție.Nu mai îmi dați nimic, dați-mi numai locul de veci, că m-am apropiat de sfârșitul unui drum pe care l-am parcurs cu deminitate și curaj. Dați-mi să dorm în pământul românesc. Măcar asta. Am plătit un tribut așa de scump pentru Revoluție. Este adevărat, nu a ieșit cum am gândit, ci cum a gândit acest obosit și blând popor român. ..Nu vă cer mult. Dacă nu-mi dați și locul acela, să-mi construiesc o casă pentru că acuma stau...fără lumină, fără apă. Am o singură văcuță, pe care o țin ca să mă întrețin. Am lucrat în învă'ământ și pensia mea nu este atât de valoroasă încât să pot să-mi plătesc medicamentele.

Domnilor consilieri și domnule primar, dacă considerați că am cerut mult, insist, vă

rog, mult, lăsați-mi numai locul de veci.... Dacă aș mai putea și aș mai fi util societății. .Am

fost, 43 de ani, profesor de matematică. Am modelat destine și am format caractere, mi-am

dat bunul meu acestei țări și acestui popor. N-am bătut campii, nu am făcut nimic....

împotriva legilor penale, să fac ceva rău. Eu mi-am făcut datoria pentru țara mea. Cer de la țara mea aceste lucruri care le consider meritate. Nu vreau să plictisesc. Am prins, de-a lungul vieții mele de 74 de ani, ferestre, în care am fost invitat și puteam să fiu un om bogat. N-a fost în construcția mea umană acest lucru. Nu am vrut să comand sufletului meu altceva decât adevărul. Nu am vrut această lume și nici nu o vreau. Nu am participat la nicio bandă politică și nu sunt nici om politic..Am gîndit că trebuie să-mi slujesc țara și poporul meu prin datoria mea, prin muncă, și mi-am făcut-o pe deplin. Am fost invitat, imediat după Revoluție, să mă implic în fel și fel de lucruri, pe care la timpul și la felul meu de-a fi nu le-am considerat.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Buzincu

Domnilor, nu vă mai plictisesc. Dacă credeți că nu merit, că justiția a comis o eroare prin a-mi atribui aceste drepturi pe care le stipulează legea, nu mi le dați. Nu mă voi îndrepta împotriva dumneavoastră sub nici o formă. Voi rămânea singur, precum sunt. Domnule, dumneavoastră aveți dreptate, domnule consilier, ar putea să vină toți, mulți, să ceară acest lucru. De ce cer eu acest lucru? Am ieșit cu pieptul deschis și am primit uraganul în piept. După 36 de ani de învățământ, am fost scos afară, prin ordinul ministrului, că nu am vrut să-l votez pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am fost torturat în beciurile Securității. Foarte interesant, cei ce m-au torturat și-au descoperit veleități de mari capitaliști! Mi-au ucis băiatul. În zadar m-am dus în justiție să cer dreptate.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' cine v-a ucis băiatul?

Dl.Gheorghe Buzincu

Nu trebuie să spun deschis aici, dar, dacă-mi permiteți să vin la dumneavoaastră, vă voi da date concrete.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, da' când? Are vreo legătură cu faptul că sunteți revoluționar, cu Revoluția?

Dl.Gheorghe Buzincu

Da, da, da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Adică? A murit la Revoluție?

Dl.Gheorghe Buzincu

Da, atunci când am fost arestat. Am fost răpit, efectiv...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Când?

Dl.Gheorghe Buzincu

În '89.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În timpul Revoluției?

Dl.Gheorghe Buzincu

În timpul Revoluției mi-a fost dat.. .m-au scos de-acolo...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, înainte de Revoluție.

Dl.Gheorghe Buzincu

Înainte de Revoluție. Pe 26 octombrie, în Consiliul profesoral, am spus să iasă la pensie tovarășul Nicolae Ceaușescu, să vină altul, că țara merge prost. Atunci, o parte din profesorii.Am realizat, atunci, teroarea psihică ce domina asupra oamenilor. S-au făcut trei ședințe, să mă scoată din învățământ, prin votul colegilor mei. Nu au vrut colegii mei acest lucru. Atunci, am fost, efectiv, răpit și băgat la anchetă. Mai mult decât atât, îi interesa că sunt element al unei forțe străine. Le-am zis: nu am fost și nici nu sunt. Faptul că am recitat “Doina” lui Eminescu. a venit un colonel de securitate: ”Ia spune, mă și mie ce e cu “Doina” aia?” O mai spun și pentru dumneavoastră, numai puțin, să vedeți cât ‘de actualitate' este “Doina” lui Eminescu.

Dl.Valentin Ciorbea

E cunoscută, domn' profesor!

Dl.Gheorghe Buzincu

Nu, nu, nu, domnu' profesor, nici de dumneavoastră nu-i cunoscută bine.

Dl.Valentin Ciorbea

Eu zic că da.

Dl.Gheorghe Buzincu

“De la Nistru pân'la Tissa,

Tot românul plunsu-mi-s-a,

Că nu mai poate străbate

De-atâta străinătate.” Spuneți dumneavoastră, în continuare.

Dl.Valentin Ciorbea “De la Nistru pân'la Tissa, Tot românul plunsu-mi-s-a, Că nu mai poți străbate...

Dl.Gheorghe Buzincu

“Că nu mai poate”

Dl.Valentin Ciorbea

“Că nu mai poate străbate

Țara, de-atâta străinătate.”

Dl.Gheorghe Buzincu

Deci, corect?

Dl.Valentin Ciorbea

Da. “Las arhimandritului...” Nu, mai e până acolo, un pic.

Dl.Gheorghe Buzincu

Astea-s glume sovietice.

Dl.Valentin Ciorbea E.ați venit dumneavoastră.

Dl.Gheorghe Buzincu

Lăsați-mă s-o spun.

Dl.Valentin Ciorbea

E destul de lungă, domn' profesor.

Dl.Gheorghe Buzincu

Nu-i nimic, eu o știu.

”De la Nistru pân' la Tissa Tot românul plânsu-mi-s-a,

Că nu mai poate străbate De-atâta străinătate.

Din Hotin și pân' la mare Vin muscalii de-a călare,

De la mare la Hotin Mereu calea ne-o ațin;

Din Boian în Vatra-Dornii Au mâncat omida cornii,

Și străinul te tot paște

De nu te mai poți cunoaște.

Sus la munte, jos la vale

Și-au făcut dușmanii cale,

Din Sătmar pân' în Săcele

Numai vaduri ca acele.

Vai de biet român săracul!

Înapoi tot dă ca racul,

Nici că-i merge, nici se-ndeamnă, Nu îi este vara, vară Nu e toamnă, toamna lui,

Și-i străin în țara lui.

De la Turnu-n Dorohoi Curg dușmanii tot puhoi Și s-așează pe la noi;

Și cum vin pe drum de fier Toate cântecele pier,

Pier și păsările toate De neagra străinătate;

Numai umbra spinului La ușa românul .

Își dezbracă țara sânul,

Codrul - frate cu românul -De secure se tot pleacă Și izvoarele îi seacă -Sărac în țară bogată!

Ștefane, Măria Ta,

Tu, la Putna, nu mai sta.

Las' arhimandritului Toată grija schitului,

Lasă grija sfinților În sama părinților,

Clopotele ca să bată Toată ziua, noaptea toată,

Doar s-a-ndura Dumnezeu,

Ca să-ți mântui neamul tău!

Tu te-nalță din mormânt,

Să te-aud din corn sunând Și Moldova adunând.

De-i suna din corn o dată,

Ai s-aduni Moldova toată,

De-i suna de două ori,

Îți vin codri-n ajutor,

De-i suna a treia oară Toți dușmanii or să piară Din hotare în hotare -Cine-a iubit străinii,

Mâncă-i-ar inima câinii, Mânca-le-ar casa pustia,

Și neamul nemernicia!

Să-i iubească ciorile

Și spânzurătorile!” Domnu' profesor....

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumim, domnu' professor! Se vede că aveți o cultură ... Am ascultat parte a CV-ului dumneavoastră. Am înțeles ce ne solicitați. Lăsați acum Consiliul să-și spună punctul de vedere. Da, poftiți, domnule consilier!

Dl.Temur Ibraim

Domnule președinte, m-am consultat cu colegii noștri și propunem să amânăm acest proiect pentru ședința viitoare, ca să analizăm mai bine, în cadrul comisiilor, doleanța respectivă și să încercăm să o rezolvăm.

Dl.Gheorghe Buzincu

De 20 de ani ...

Dl.Valentin Ciorbea

Domn' profesor, v-am ascultat, am înțeles .

Dl.Gheorghe Buzincu

De 20 de ani aștept acest moment. Nu mă mai amânați, că mâine poate mor!

Dl.Valentin Ciorbea

Domnu' consilier, poftiți!

Dl.Tudorel Chesoi

Eu vreau să fac două propuneri, dragi colegi. Una, să.dacă și domnul primar va fi de acord, să analizeze prin audiență individuală aceste solicitări, pentru că ele diferă de la caz la caz, de la persoană la persoană. Și a doua, aș propune Consiliului să aprobăm, pentru domnul profesor, separat aceste.o aprobare de principiu, și rămâne ca domnul primar să găsească.

Dl.Valentin Ciorbea

Domnul Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău

În primul rand, domn' profesor, tot respectul pentru dumneavoastră, pentru viața dumneavoastră și pentru activitatea dumneavoastră. Luarea mea de poziție nu are nici o legătură cu dumneavoastră, ca individ, ci cu rezultatul Revoluției. Eu le-am explicat colegilor mei, aleși locali, că mi se pare un precedent extrem de periculos ca o instanță să ne spună nu doar ce să votăm ci și cum să votăm. Așa că eu îmi mențin punctul de vedere de a vota împotriva acestei hotărâri de instanță. În același timp, vă promit că voi iniția, alături de domnul primar, analizând situația dumneavoastră, un proiect de hotărâre privind acordarea unui loc de veci în concesiune, așa cum am acordat, în măsura disponibilităților, tuturor celor care s-au încadrat. Nu avem atâtea posibilități materiale, dacă vreți, fizice, încât să răspundem miilor de solicitări. Nu am avut și nu am nimic cu dumneavoastră, nu v-am văzut înainte, vă respect, atât mesesia cât și rezultatul meseriei dumneavoastră. Eu îmi mențin punctul de vedere de a vota împotriva acestui proiect de hotărâre și de a iniția, alături, după o anchetă socială, după ce aparatul administrativ al Primăriei își va face treaba, o hotărâre de Consiliu local.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, mulțumesc! S-a-nțeles. Vă rog, doamnă!

D-na Sorina Tușa

O întrebare, pentru domnul viceprimar. În condițiile în care dumneavoastră propuneți să votăm împotrivă...

Dl.Decebal Făgădău

Nu, doamnă, e o recomandare.

D-na Sorina Tușa

Da, am înțeles. Cum rămâne cu efectele hotărârârii de instanță, pentru că ea produce efecte în continuare?

Dl.Decebal Făgădău

Se vor stinge, pentru că executivul și domnul primar au pus în executare sentința. Au inițiat acest proiect de hotărâre.

D-na Sorina Tușa

Dumnealui poate merge pe executare silită, să ne solicite amendă civilă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gheorghe Buzincu

N-am să mă îndrept împotriva dumneavoastră. . Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Eu văd că.

D-na Sorina Tușa Asta nu înseamnă că ..

Se fac comentarii în sală. (S-a propus amânarea.) Dl.Decebal Făgădău

Nu cred că amânarea acestei decizii este o soluție.

D-na Sorina Tușa

Nu. Eu ziceam ca să găsim o soluție, ca să punem în aplicare, într-un fel, sentința.

Dl.Decebal Făgădău

Eu mă bucur că avem această dezbatere. Mi-am justificat modul în care voi vota eu, ca și ales local.

D-na Sorina Tușa Da, eu am înțeles, dar...

Dl.Valentin Ciorbea

Da, s-au exprimat câteva puncte de vedere, dar este propunerea domnului consilier Timur, pe care trebuie s-o supun la vot. Deci, ea, precum ați auzit, ne propune.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Au fost două propuneri.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, două propuneri.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Una, de a vota această hotărâre.și a iniția alta..

Dl.Valentin Ciorbea

Da.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Sau, de a amâna această hotărâre și a ne gândi cum procedăm.

Dl.Decebal Făgădău

Să hotărâm data viitoare.

Dl.Valentin Ciorbea

Eu zic să..

Dl.Valentin Pîrvulescu

Supuneți-le la vot pe amândouă.

Dl.Valentin Ciorbea

Pe amândouă. Exact. Și am început cu a domnului Timur, care ați văzut ce a propus, să se facă o evaluare, mă rog, a situației respective și după aceea să se vină cu o soluție, cu o nouă hotărâre.

Dl.Decebal Făgădău

Adresați întrebarea corect: “Cine este pentru amînarea hotărârii?”.

Dl.Valentin Ciorbea

Cine este pentru amînarea hotărârii?

D-na Marcela Enache

Pentru amînare avem 14 voturi pentru, 10 voturi împotrivă. Dl.Decebal Făgădău

Da, nu mai are rost să supuneți la vot hotărârea. Se amână.

D-na Sorina Tușa

Aș avea o ...

Dl.Valentin Ciorbea

Consiliul s-a pronunțat.

D-na Sorina Tușa

Da. Aș avea o recomandare..

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog!

D-na Sorina Tușa

În sprijinul a ceea ce ați spus dumneavoastră, în sensul că poate fi chemat domnul revoluționar, să dea o declarație expresă. A spus că renunță la parte din hotărâre și să mergem pe soluția concesionării. Adică, ca să acoperim și efectele sentinței juridice.

Dl.Decebal Făgădău

Asta este treaba compartimentului juridic al Primăriei .

D-na Sorina Tușa

Am făcut doar o recomandare...

Dl.Decebal Făgădău

Eu mi-am exprimat punctul de vedere, în calitate de ales local. Am făcut de la început această mențiune.

D-na Sorina Tușa

Nu, adică, idea este că v-a reveni această hotărâre și, dacă revine, măcar.

Dl.Decebal Făgădău

Nu.

Dl.Gabi Stan

Doamnă, domnul consilier spune altceva. Nu putem fi forțați să votăm ceva. E o chestiune de principiu, aici.

D-na Sorina Tușa

Este vorba de o hotărâre judecătorească..

Dl.Gabi Stan

Nu ne poate spune nimeni cum să votăm.

D-na Sorina Tușa

Nu, eu altceva.

Dl.Gabi Stan

Indiferent că e justiție sau.

D-na Sorina Tușa

Este o sentință și trebuie să respectăm.

Dl.Gabi Stan

Pe de altă parte, noi am propus să amânăm, pentru că m-a impresionat omul, nu pentru că.

Dl.Valentin Ciorbea

Eu cred că.

D-na Sorina Tușa

Eu mi-am spus punctul de vedere în sprijinul.

Dl.Valentin Ciorbea

Doamnă, după o evaluare ceva mai atentă a situației domnului profesor.

Dl.Gabi Stan

Sunt două chestiuni complet diferite.

Dl.Valentin Ciorbea

..va duce la o soluție, să se rezolve într-o manieră.

D-na Sorina Tușa

Iar eu asta spuneam, un punct de vedere în sprijinul, atât al autorității locale, a Primăriei, în sensul de a rezolva sentința judecătoreaască, pentru că, chiar dacă am retras acum punctul de pe ordinea de zi, va reveni.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gabi Stan

Cum poate să vă dea ordine cineva, cum să votați?

D-na Sorina Tușa

Dar nu despre asta este vorba.

Dl.Gabi Stan

Ba da, despre asta este vorba. Asta spune: cum să votezi. Eu am trei de-astea aici.(cartonașe). Votez cum vreau.

D-na Sorina Tușa Este foarte adevărat.

Dl.Gabi Stan

Deci?

D-na Sorina Tușa

Noi ziceam să rezolvăm problema...

Dl.Valentin Ciorbea

Nu...haideți...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Se va reveni, doamnă. Indiscutabil, se va reveni și o să vedem cu ce soluție se va

veni.

Trecem la punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind aplicarea Deciziei civile nr.411/19.06.2013 a

Tribunalului Constanța, definitivă și irevocabilă. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei municipiului Constanța în vederea aplicării Sentinței civile nr.4403/23.11.2012 pronunțată de Tribunalul Constanța, irevocabilă. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 17 este retras. Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unei suprafețe de teren situată în str.Răscoala din 1907 nr.4.»

- inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 19:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.589/13.12.2006 privind

transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea

R.A.E.D.P.P. Constanța. »

- inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 20:

« Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. »

- inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 21:

« Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța. »

- inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 22:

« Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța. »

- inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 23:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către S.C.Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren aparținând municipiului Constanța, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de

existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică. » - inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 24:

« Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.185/31.07.2013 privind numirea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Acesta se va exprima prin buletin de vot.

D-na Marcela Enache

Vor fi împărțite.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc! Trecem mai departe. Punctul 25:

« Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța. »

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 26:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.”

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 27:

« Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Promenadă turistică Mamaia”

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 28:

« Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului

de investiții „Amenajare Parc Carol I”

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru?

Domn' primar, poate aici punem un bust al lui Carol I, mai târziu.

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 29:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență și consultanță juridică și soluționarea notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001, cu

respectarea prevederilor Legii nr.165/2013.”

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 30:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și informare juridică în vederea preluării de către Consiliul Local al Municipiului Constanța a CET Palas- sucursala Constanța.”

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Am o problemă aici, și vă rog să se consemneze în procesul verbal, în preambul s-a omis să se treacă că achiziția se face în baza Ordonanței 34. A scăpat...

Dl.Valentin Ciorbea

Da, cu această.

D-na Marcela Enache Da, cu această completare.

Dl.Valentin Ciorbea

Cu această completare, care vine de la secretariat, haideți să votăm, încă o dată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?Mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind organizarea campaniei de consultare a locuitorilor

municipiului Constanța în probleme referitoare la portul Constanța.”

- inițiatori: consilieri locali;

Noi suntem inițiatorii. E bine să vedem ce opinie are, totuși, comunitatea constănțeană.

Dl.Radu Bogdan Matei

Domnule președinte, la art.2, unde spune: „Se mandatează primarul să...” aș vrea să se scrie: „Se mandatează o comisie formată din reprezentanți ai fiecărui partid...” întrucât au existat opinii divergente în ședința...

Dl.Valentin Pîrvulescu

Păi, de ce vă interesează, că ați votat împotrivă...?!

Dl.Radu Bogdan Matei

Tocmai...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Ce vă mai interesează?

Dl.Valentin Ciorbea

Domnilor, s-a făcut o propunere. Trebuie s-o supunem la vot. Cine.?

Se fac comentarii în sală. (Au votat împotrivă. Ce treabă mai au?)

Dl.Radu Bogdan Matei

Am înțeles că e vorba de o informare....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Se pot informa, domnii consilieri, despre statutul și acționariatul porturilor din Europa. Da? Ia vedeți aici, în expunerea de motive! E nevoie să vi-o citesc sau ați citit-o? Mai aveți întrebări?

Dl.Iustin Roman

La Pireu.am citit-o, și este vorba de 74%.... acționar majoritar statul. Așa, ca să.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vândut.

Se fac comentarii în sală. (Aveți expunerea de motive.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aveți? Citiți-o! Anvers.și așa mai departe.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, s-a făcut o propunere, de domnul consilier Matei, și această comisie să fie formată din reprezentanți ai fiecărui partid. S-o supunem la vot.

Dl.Radu Bogdan Matei

Doar textul de informare.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Lasă, informația e...Se informează milionarii și dumneavoastră, de mână. Eu îi informez personal. Eu sunt împotriva... .Eu, Radu Mazăre, sunt împotriva amendamentului dumneavoastră. Acuma, votați!

Dl.Valentin Ciorbea

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Au fost 4 voturi.5..6 voturi pentru amendamentul domnului Matei. Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

N-ar fi mai bine să reluăm votul, dacă n-ați reușit să numărați?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Deci, cine a votat pentru amendamentul domnului Matei, vă rog frumos ?! Avem 7 voturi pentru. Nu a trecut amendamentul.

Dl.Valentin Ciorbea

Nu a trecut. Și acuma supun la vot proiectul de hotărâre privind organizarea campaniei de consultare a locuitorilor municipiului Constanța în probleme referitoare la portul Constanța. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

O să fie interesant să vedem ce iese de aici. Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.317/2002 privind înființarea Handbal Club Municipal Constanța.”

- inițiator: Daniel Georgescu, consilier local;

Ceva probleme? Dați vreo explicație? Nu.

Dl.Daniel Georgescu

Ne păstrăm partea de 50% din HCM Constanța.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și restul de 50%, domnu' consilier, ce se întâmplă cu ei?

Dl.Daniel Georgescu

Este la Consiliul Județean Constanța. Consiliul Județean Constanța, în urmă cu.la începutul lunii au votat să ia un pachet.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Acum fiind numai noi acționari?

Dl.Daniel Georgescu

Da.

D-na Marcela Frigioiu

Noi și câteva persoane.

Dl.Daniel Georgescu

Noi suntem majoritari.

Dl.Valentin Ciorbea Mai sunt și persoane fizice?

D-na Marcela Frigioiu

Au fost.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Daniel Georgescu Au fost persoane fizice.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Am înțeles!

D-na Marcela Frigioiu

Și a intrat Consiliul Județean, că n-au mai putut.

Dl.Valentin Ciorbea

Am înțeles!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' puteați să fiți mai expliciți. Cine erau persoanele fizice? Știe cineva să ne explice?

Dl.Valentin Ciorbea

Doamna cu banii...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Un pic mai explicit.

D-na Marcela Frigioiu

Deci, Handbal Club Municipal Constanța are ca for de conducere Adunarea Generală, Adunarea Generală care avea ca și componență Consiliul Local Constanța și 16 persoane fizice. Șaisprezece persoane fizice care trebuiau să plătească anual o cotizație, care trebuiau să se implice în activitatea clubului și care n-au făcut nimic până acum.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aici e cu procente, ca la societăți comerciale?

D-na Marcela Frigioiu

Nu e cu procent, e cu număr de voturi.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și cât aveam noi și cât aveau persoanele fizice, ca să înțelegem!

D-na Marcela Frigioiu

Păi, persoanele fizice aveau câte un vot, deci 16 voturi, și Consiliul local avea restul de voturi până la 100%. Deci, eram, , cumva, într-un fel de acționari majoritari ai clubului HCM. În ședința Consiliului Județean de luna trecută, Consiliul Județean a votat să intre ca membru asociat în acest club, într-un procent de 45%, cu condiția ca acea hotărâre de consiliu județean să se pună în aplicare, urmare acordului dat de Consiliul local Constanța, care era majoritar în această adunare generală de conducere a clubului. Și din acest motiv vi s-a pus spre vot acest accept al Consiliului local Constanța, de a-l primi ca membru și pe Consiliul Județean.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și vor fi distribuite voturile, în urma hotărârii Consiliului local, cum?

D-na Marcela Frigioiu

Păi, în mod normal, trebuie să fie minim 5 persoane în această adunare generală, pe Legea 26, a asociațiilor și fundațiilor. Și atunci, Consiliul Local Constanța rămâne cu 50%, Consiliul Județean Constanța cu 45% și o persoană fizică, în persoana domnului Ali Nurhan, cu 5%.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ați văzut ce simplu! Sunt întrebări?

Se fac comentarii în sală. (Acum nu mai sunt.)

Dl.Tudorel Chesoi Să susținem și Farul Constanța.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Găsiți bani și susținem și Farul.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumim, doamna directoare! Oricum handbalul e cel mai vizibil sport al Constanței și...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' , acuma, chiar le vreți pe toate? Avem la volei, avem la handball, avem... Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Ne-am lămurit. Cred că explicațiile sunt binevenite. Supun la vot proiectul Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.236/2013 privind transmiterea dreptului de folosință, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 443 mp. situat în municipiul Constanța - stațiunea Mamaia, zona hotel Perla, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii unei capele.”

- inițiator : primar, Radu Ștefan Mazăre ;

Am văzut, în presă, că și s-a botezat locul ăla, acolo.

Cine este pentru?

Dl.Vasile Chirondojan

Aici am eu o interpelare.

Dl.Valentin Ciorbea Vă rog, domnu' consilier!

Dl.Vasile Chirondojan

În primul rând, dacă am înțeles foarte bine, sunt de acord cu suprafața de teren care se dă Arhiepiscopiei.

Dl.Decebal Făgădău

S-a dat deja.

Dl.Vasile Chirondojan

Da. Însă vreau să se specifice acolo că nu au voie să facă producție. Din ce cauză? Sunt deja marketinguri, alimentări, tot felul de astea. Înseamnă, dacă face producție,că am

înțeles că vor să facă covrigărie, prescurărie și așa mai departe.. Se fac comentarii în sală.

Dl.Vasile Chirondojan

Și-atunci, noi... eu, care sunt aproape, acolo, îmi...

Dl.Valentin Ciorbea

Concurența.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Ne'a Țuțu, asta era în legătură cu punctul 4, cu sprijinul financiar. Aici e o capelă, nare cum să vândă...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Vasile Chirondojan

Am înțeles, că vin să se căsătorească, să facă o slujbă la malul mării, da' nu producție!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, am înțeles. Ia să vedem, doamnă!

D-na Marcela Enache

Dacă ați văzut, la proiectul înscris la punctul 4, unde era vorba de acordarea unei sume de bani în vederea edificării unei brutării, am solicitat Arhiepiscopiei să ne prezinte o adresă din care să rezulte clar că nu vor desfășura activități comerciale. Cu această condiție a fost supus aprobării, proiectul, Consiliului local. Deci, avem scris de la Arhiepiscopie, pentru că, altfel, nu întruneau condițiile.

Dl.Vasile Chirondojan

Mulțumesc, doamna secretar. Așa da.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, mulțumim! Da' eu cred că sunt două lucruri diferite, aici. Brutăria e brutărie și.

Dl.Decebal Făgădău

Nu “cred”. Sigur.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

Da, brutăria-i brutărie și are alt scop social.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Vasile Chirondojan

Fiecare își păzește..Mai ales că eu sunt reprezentantul stațiunii Mamaia, fiecare își păzește...

Dl.Valentin Ciorbea

Da, am ascultat precizarea dumneavoastră.

Se fac comentarii în sală.(Da, da' supuneți la vot.)

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, s-a făcut o propunere pentru o mai bună precizare a raporturilor care rezultă..

Dl.Valentin Pîrvulescu

Și care-i propunerea?

Dl.Valentin Ciorbea

A lu' ne'a Țuțu, să nu să.

Se fac comentarii în sală. (Și ce legătură are?)

Dl.Decebal Făgădău

Doar dacă ne întoarcem în timp și ajungem la punctul 4 pe ordinea de zi, că altfel n-avem cum. Suntem la alt proiect. N-are legătură. Facem amendament la o hotărâre de patrimoniu.?

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală. (Pentru ce?)

Dl.Valentin Ciorbea

Pentru proiectul de hotărâre privind modificarea pe care am citit-o.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Oricum, eu cred că chestiunea asupra căreia a atras atenția domnul consilier, o să ne stea în atenție, în viitor. Și ne întoarcem acum la hotărârile care au buletin de vot. Comisia de numărare a voturilor să intre în atribuții, vă rog!

D-na Marcela Enache

Vă rugăm să rămâneți în sală pentru ca, după ce Comisia numără voturile, să supunem hotărârile la vot.

- x-

D-na Marcela Enache

Domnii consilieri sunt rugați să poftească în sală, pentru vot.

Dl.Valentin Ciorbea

După ce vedem rezultatul votului dumneavoastră, procedura ne impune să supunem la vot rezultatul. Da, doamna Enache ne prezintă rezultatul la punctul 6.

D-na Marcela Enache

Da. Deci, pentru ordinea de zi de la punctul 6, pentru aprobarea metodologiei de vânzare, domnul Papari a înrunit 21 de voturi, Ali Denis - 20, dl.Vișan - 21, dl.Răsâuțeanu -22, dl.Pîrvulescu - 21, dl.Popescu Răducu - 21, dl.Georgescu - 21, d-na Frigioiu - 19, d-na Tănase Luiza -21, Pînzaru Irina - 20, Dudaș Camelia- 20, Florescu Nicoleta - 20, Rusu Grațiela -20, Hagi Monica - 20, Cealera Claudia - 20. Deci, toți membri care au fost nominalizați au întrunit numărul de voturi. Deci, puteți să supuneți la vot hotărârea, în întregime.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc! Supun la vot.Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc! A trecut.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Pentru componența comisiei sau hotărârea în ansamblu?

Dl.Valentin Ciorbea

În ansamblu. Deci, 12, doamnă!

D-na Marcela Enache

La punctul 12, comisia care se va ocupa de vânzarea mașinilor abandonate: d-na Vascu Laciu 21 de voturi, Memet Bilghin -21, Bratu Felix -22, Văsii Aneta - 21, Grecu Manuela - 21, Sburlan Alina -21, Mangrea Cosmin -21, Bogdan Lăcrămioara - 21, Itoafă Cristina -23. Deci, toți membri au întrunit numărul de voturi.

Dl.Valentin Ciorbea

Mulțumesc, doamna Enache. Supun la vot hotărârea în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Da. Și 24, cea privind completarea Consiliului de administrație.

D-na Marcela Enache

Doamna Gavari, care a fost nominalizată - 19 voturi pentru.

Dl.Valentin Ciorbea

Deci, vă supun aprobării dumneavoastră, votului, în ansamblu, această hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru și 3 abțineri.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă abțineți? Da.

Dl.Iustin Roman

Am fi vrut s-o vedem și noi.

D-na Sorin Tușa

Ne abținem doar pe motiv că nu sunt prezenți să-i cunoaștem și noi. Am făcut solicitarea, de luna trecută.

Dl.Decebal Făgădău

Nu i-a chemat nimeni, pentru că sunt rezultatul unei selecții.

D-na Sorin Tușa

Da, dar ar fi trebuit să-i cunoaștem...

Dl.Valentin Ciorbea

Bun. V-ați exprimat votul, da?

D-na Sorin Tușa

Da.

Dl.Valentin Ciorbea

Cu aceasta, ședința noastră se încheie. Vă mulțumesc foarte mult! Zile senine și plăcute!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Valentin Ciorbea

SECRETAR,

Marcela Enache

30