Hotărârea nr. 292/2014

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA CAIETULUI DE SARCINI CUPRINS IN ANEXA 1 LA HCL NR. 149/2014 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PENTRU DELEGAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CONSTANTA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!