Hotărârea nr. 279/2014

HOTARARE PRIVIND PREDAREA CATRE MIN. DEZV. REGIONALE SI ADM. PUBLICE PRIN COMPANIA NAT. DE INVESTITII S.A. A AMPLASAMENTULUI - SALA POLIVALENTA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!