Proces verbal din 31.07.2013

97.proces verbal sedinta din data 31.07.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 31.07.2013, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 26 de consilieri, dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei. Procesul-verbal încheiat în ședința din data de 30.04.2013 a fost comunicat, împreună cu materialele pentru ședință, prin e-mail. Nu sunt comentarii cu privire la continutul acestuia.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.125 din data de 17.06.2013, de dl.Georgescu Daniel.

Dl.Daniel Georgescu

Bună ziua! Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Constanța ședința de astăzi, 31.07.2013, fiind prezenți 26 de consilieri, este statutară.

Pentru început, am să supun la vot convocatorul cu cele 35 de puncte. Sunt câteva amendamente .. .punctul 20.....se retrage .... Și mai sunt niște corecții....

Dl.Decebal Făgădău

Și punctul 34 se retrage.

Dl.Daniel Georgescu

Și 34 se retrage.

Dl.Decebal Făgădău

Anunțați titlurile corecte la hotărârile..

Dl.Daniel Georgescu

O să-i dau cuvîntul doamnei secretar, să ne citească titlurile corecte la proiectele..

D-na Marcela Enache

La punctul 26 avem o primă corecție. Ne cerem scuze că s-a trecut eronat. Deci, denumirea străzii este Krikor și nu Kirkor Zambaccian. La punctul 28 avem, iarăși, o corectare a titlului proiectului de hotărâre. Este: “proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen limitat, respectiv pe perioada derulării și a realizării proiectului extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată, pentru regiunea Constanța-Ilfov, a terenului de 4,2 ha.” Deci nu mai este dare în administrare, este dare în folosință gratuită, deci asta este corectarea, către RAJA SA.

Dl.Daniel Georgescu

Supun la vot întreg convocatorul, cu modificările făcute.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să încep ședința de astăzi cu punctul nr.13 de pe ordinea de zi.. .Ah.. .Mai avem și o ordine suplimentară, cu un singur punct, un proiect de hotărâre cu privire la închirierea spațiului din Constanța, str.Plevnei nr.4, cu destinația de arhiva Primăriei municipiului Constanța.

Supun la vot ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să încep ședința de astăzi cu punctul nr.13 de pe ordinea de zi, o să-I dau citire, după care aș apela la dumneavoastră să ținem și un moment de reculegere. Este vorba de:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța”, post mortem, domnului Barbu Dănescu.'

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Avem buletin de vot.

Se păstrează un moment de reculegere.

Dl.Daniel Georgescu

Mulțumim! Domnu' primar, vă rog!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, înțeleg că este doamna aici. L-am cunoscut pe soțul dumneavoastră. Dumnezeu să-l ierte! Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Este, însă, un gest, pe care l-a făcut, de mare suflet, să-ți riști viața pentru a salva niște copii.

D-na Dănescu

Așa este.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Era un mare suflet, da, doamnă. Am să vă înmânez diploma de “Cetățean de onoare” împreună cu mulțumirile mele, ale Consiliului Local, ale tuturor constănțenilor, pentru că gestul pe care l-a făcut are o semnificație mare. Are o semnificație, pentru noi, ca și constănțeni, oameni care trăim la malul mării, că suntem gata să ne dăm și viața pentru a-i salva pe cei care vin aici să ne viziteze sau pe cei care sunt în .în probleme cu marea. Dumnezeu să-l ierte! Noi îl respectăm și o să-l apreciem tot timpul. Dacă vreți să spuneți și dumneavoastră câteva cuvinte, vă rog!

D-na Dănescu

Ce să spun, că mi s-a dus singurul sprijin pe care-l aveam, că sunt bolnavă?! El avea grijă de mine, el avea grijă de tot. Acum am rămas a nimănui, singură, singură..Nu are cine să aibă grijă de mine..Eu sunt pensionată medical, că sunt bolnavă, și am rămas fără singurul meu sprijin.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pe lângă faptul că vă acordăm această diplomă și cheia orașului, o să..așa cum este hotărârea de consiliu, și-așa cum au beneficiat și alți cetățeni de onoare, o să beneficiați și dumneavoastră, o să găsim o suprafață de teren, care să vă ajute.o să vedeți ce o să faceți cu ea, în viitor, dar care să vă ajute pe dumneavoastră, acum, când domnul Barbu Dănescu nu mai este. Sărut mâna, doamnă!

Dl.Daniel Georgescu

Bun, deci se va anunța ulterior rezultatul votului. Continuăm cu punctul nr.1 de pe ordinea

de zi:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor 3 și 4 din HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului local Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări?

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 138/17.06.2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 253/05.09.2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța aprobate prin HCL nr. 331/17.12.2013. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru Muzeul de Artă Populară Constanța conform OUG 77/2013. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie - iunie 2013. »

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării pct.8.4 „Modul de lucru” din Procedura de admitere a beneficiarilor în Căminul pentru Persoane Vârstnice Constanța aprobată conform HCL nr. 87/2013.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut d-na Tușa Sorina și dl.Roman Iustin.

D-na Sorina Tușa

Nu ne explică nimeni....?

Dl.Iustin Roman

Solicităm o amânare a proiectului pentru că am primit foarte târziu partea a doua a convocatorului.Poate reușim să o amânăm.

D-na Marcela Enache

Este vechea Hotărâre 10. Ea a fost în dezbatere publică.Este un proiect care a fost afișat pe site-ul Primăriei, încă din luma mai, a fost în dezbatere publică.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.11 a trecut cu 24 de voturi pentru și 2 abțineri. Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 620/2008 privind numirea

Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vi se vor împărți buletine de vot.

Punctul nr.13 a fost discutat. Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din HCL nr. 60/26.03.2013. »

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare", municipiul Constanța(str.Dumbrăveni). »

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas", str. Moților, municipiul Constanța. »

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de

investiții Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferent Campusul social Henri Coandă-str. Ștefăniță Vodă. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. »

-    inițiator:consilier, Decebal Făgădău;

Dl.Decebal Făgădău

Aici avem un amendament.

Dl.Daniel Georgescu

Vă ascultăm.

Dl.Decebal Făgădău

Se anulează anexa 32 din hotărârea de consiliu local, cea care v-a fost prezentată. Și, pe cale de consecință, voi face amendament și la punctul 27 de pe ordinea de zi, la trecerea din domeniul public în domeniul privat. Este vorba de o parcare unde am descoperit că nu e totul conform... și am retras anexa în integralitate.

Dl.Daniel Georgescu

Supun la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime, cu amendamentul votat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în Constanța str. Izvor nr. 27 în vederea înscrierii acestuia în Cartea Funciară. »

- inițiator:consilier, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.20 este retras. Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului

Constanța în vederea trecerii din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului și în administrarea Consiliului local a unui sector de drum. »

-    inițiator:consilier, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unui teren situat în zona Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, proprietate publică a județului Constanța în vederea amenajării unor alei pietonale, platforme de parcare și spații verzi.”

-    inițiator:consilier, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiții "Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, municipiul Constanța" din cadrul proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunea Constanța - Ilfov. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Reabilitarea arterei de apă potabilă pe Bd. 1 Mai, municipiul Constanța", aplicant S.C.RAJA S.A. și a cofinanțării de către U.A.T. Municipiul Constanța, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu 2007. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța. »

- inițiator:consilier, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a R.A.E.D.P.P.

Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța str. Krikor Zambaccian nr. 1. »

- inițiator: consilier, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile. »

- inițiator: consilier, Decebal Făgădău;

Aici avem amendamentul domnului viceprimar Decebal Făgădău, de retragere, făcut la punctul 18.Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru, 3 abțineri. S-au abținutdl.Rosu Vasile, d-na Tușa Sorina și dl.Roman Iustin.

Dl.Daniel Georgescu

Supun la vot proiectul, cu amendamentul aprobat.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru, 3 abțineri. S-au abținut:dl.Rosu Vasile, d-na Tușa Sorina și dl.Roman Iustin.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.28:

“Proiect de hotărâre privind darea în folosionță gratuită pe termen limitat, respectiv pe perioada derulării și a realizării proiectului"Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată pentru regiunea Constanța-Ilfov » a terenului în suprafață de 4,2 ha situat în municipiul Constanța Bulevardul 1 Mai între pasajul pietonal de la Gara CFR și str. Caraiman, către S.C. R.A.J.A. Constanța. »

-    inițiator: consilier, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru, 3 abțineri. S-au abținut:dl.Rosu Vasile, d-na Tușa Sorin și dl.Roman Iustin.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 154/2001 privind transmiterea unor terenuri situate în Stațiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța. »

- inițiator: consilier, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru, 3 abțineri. S-au abținut:dl.Rosu Vasile, d-na Tușa Sorina și dl.Roman Iustin.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.30:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 500 mp, situat în municipiul Constanța, str. General Mr. Toma Zotter, lot 1 numitului Ofițeru Ion - revoluționar. »

9

- inițiator: consilier, Decebal Făgădău;

Cine este pentru?

Dl.Decebal Făgădău

Aș vrea să fac o mențiune.

Dl.Daniel Georgescu

Vă rog! Vă ascult!

Dl.Decebal Făgădău

Avem o hotărâre de instanță, definitivă și irevocabilă, ce obligă Consiliul Local și Primăria, întrucât a fost formulat către ambele entități capătul de cerere în instanță prin care dl.Ofițeru Ion din București a solicitat instanței să beneficieze de un teren de 500 mp, în intravilanul municipiului Constanța, un spațiu comercial și un teren de ...10.000 mp...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și un million de lei.

Dl.Decebal Făgădău

Da. Instanța.. Curtea de Apel București a reținut doar primele două solicitări ca fiind rezonabile, pe-a treia a respins-o. În această dimineață, dl.Ofițeru Ion a venit și a depus o solicitare prin care ne anunță că nu este de acord cu amplasamentul care i-a fost propus prin hotărârea de Consiliu local, dar vreau să vă spun că instanța nu disjunge sau nu precizează unde anume să i se atribuie acest teren. Așa că, am considerat că trebuie promovat proiectul în continuare, ținând cont că avem și amenzi și daune prevăzute în corpul hotărârii..Așa că , în continuare mențin proiectul, ca și inițiator, cu toate că am luat act de susținerea domnului Ofițeru, de amânare a acestui proiect până când o să găsească dumnealui ceva ce-i convine.

Dl.Daniel Georgescu

O.K.!Haideți să supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru, 1 abținere. S-a abținut dl.Roșu Vasile.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.31:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.32:

“Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor ambarcațiuni cu vele și accesoriile aferente, către Clubul Nautic Român Constanța. »

7    5

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.33:

“Proiect de hotărâre privind transferul cuantumului investiției efectuate de Primăria municipiului Constanța în patrimoniul Arhiepiscopiei Tomisului - Parohia Sfânta Cruce. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.34 este retras. Punctul nr.35:

“Proiect de hotărâre privind desemnarea unor experți parte pentru expertiza topo-cadastrală dispusă în dosarul penal nr. 6536/2/2008(2304/2008) aflat pe rolul Curții de Apel București. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici avem buletin de vot.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și avocații, când îi desemnezi,e tot prin vot....?! Consiliul local, când își ia un avocat, îi faci prin buletin de vot.? Nu se poate așa ceva, când desemnezi un expert! Unde e Costică?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Asta e procedura. Fiind vorba de persoane, trebuie cu buletine de vot. Noi le-am pregătit.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum, mă, să votezi experții cu buletin de vot?!

D-na Marcela Enache

Fiind vorba de persoane, e cu buletin de vot. Asta-i procedura prevăzută de Legea

nr.215/2001.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Faceți, doamnă, dacă așa e. Da' niște explicații, de ce e nevoie?

D-na Marcela Enache

Să-i dăm cuvântul domnului avocat.

Dl.Daniel Georgescu

Domnu' avocat, vă rugăm!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, dar nu lung...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ioan Neamțu

Bună ziua! Neamțu Ioan mă numesc și vă reprezint pe dumneavoastră la Curtea de Apel București, nr. de dosar 6536/2/2008(2304/2008, acele infracțiuni pentru care sunt trimiși în judecată un număr de 40 de persoane.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În frunte cu mine!

Dl.Ioan Neamțu

În frunte cu domnul primar. Vin la dumneavoastră, observând împrejurarea că la acest moment instanța a admis efectuarea mai multor expertize în acest litigiu, printre care o expertiză topografică, o expertiză evaluatorie și una imobiliară. În ceea ce privește momentul de față, instanța a luat măsuri administrative pentru efectuarea expertizei topografice, printre acestea numărându-se și punerea în vedere, inculpaților..s-a pus în vedere, tuturor inculpaților, mai exact, s-a pus în vedere tuturor participanților la proces de a indica împrejurarea dacă există sau nu și experți care să le reprezinte interesele. Întrucât și noi suntem o parte în acest litigiu, evident că vin în fața dumneavoastră și vă întreb dacă apreciați că este oportun să numim unul sau mai mulți experți topometriști care să participe, alături de experții instanței, la efectuarea acestei expertize. Pentru ipoteza în care o să agreați o atare soluție, eu am propus și un număr de doi experți. Am la mine întreaga listă de experți din Constanța, dar cei doi, pe care i-am nominalizat eu, îi cunosc din instanță, în sensul că știu că sunt harnici, își fac lucrările, sunt paroliști.Deci, oameni în regulă, aș putea ca să spun așa.

Teoretic, nu cred eu că in stanța o să ne încuviințeze participarea a doi experți, drept pentru care o să insist pe unul dintre aceștia, dl.Iordache Ilie. Este și primul trecut în cererea făcută de către mine. Deopotrivă, o să vă rog frumos să apreciați, prin hotărârea pe care o veți lua, și asupra stabilirii unui onorariu pentru acest expert, pe care urmează să.dacă apreciați dumneavoastră oportun să îl numim în cauză. Am arătat, în cererea formulată de către mine, împrejurarea că experții numiți de către instanță, doi la număr, pentru aceștia instanța a stabilit un onorariu de 20 de mii de lei, amândoi, ceea ce mă face să cred că pentru o lucrare de asemenea amploare, știu și eu, un onorariu de, aproape, 10 mii de lei sau cel mult 10 mii de lei, sau în jur de 10 mii de lei ar putea să fie un onorariu rezonabil. Cred eu că ar trebui ca dumneavoastră să stabiliți și asupra acestui aspect, având în vedere că este, totuși, o chestiune importantă. Nimeni nu va înțelege să lucreze cu noi fără un contract și fără o plată, sigur, corespunzătoare cu activitatea care urmează a se presta. În atare situație, vă rog frumos să hotărâți pe oportunitatea desem nării unui expet, pe numele expertului și stabilirea unui onorariu, la maxim, ca să spun așa, care ar putea să fie acordat acestui expert. Mulțumesc!

Dl.Daniel Georgescu

Rog comisia de numărare să-și facă datoria.

Dl.Constantin Racu

Numai puțin!

Dl.Daniel Georgescu

Vă rog!

Dl.Constantin Racu

Un mic amendament la ce a spus Ionuț. Deoarece angajarea unui expert este o formă de achiziție publică și pentru orice formă de achiziție publică trebuie respectate procedurile legale, am scris în hotărîre că onorariile.. ..expertului sau experților pe care îi veți desemna... părerea mea, a expertului pe care îl veți desemna, va fi stabilită de către executive, respectând prevederile Ordonanței 34.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, mai trebuie votată valoarea sau nu?

Dl.Constantin Racu

Nu.

Dl.Daniel Georgescu

Până vor număra colegii noștri, haideți să dezbatem și ordinea suplimentară:

“Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu situate în Constanța, str.Plevnei nr.4, cu destinația de arhiva Primăriei municipiului Constanța.”

- inuițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Doamna Enache, puteți să ne spuneți câteva..

D-na Marcela Enache

Da, în legătură cu proiectul care a apărut în ultimul moment pe ordinea de zi. Este vorba de un imobil în care noi avem depozitată arhiva; este depozitată dinainte de revoluție, deci, de foarte mulți ani. Între timp, imobilul a fost revendicat și câștigat de către proprietari. Avem o mică problemă, momentan, acesul la arhivă este, deocamdată, obstrucționat și am luat legătura cu proprietarii, aceștia fiind de acord să ne închirieze pe o anumită perioadă, au zis cel puțin un an, până când vom găsi un alt spațiu de arhivă, corespunzător. Deci, din această cauză v-am supus atenției acest proiect, în ultimele zile am primit acordul acestora. și să putem să menținem mai departe spațiul până vor reuși să găsim un altul corespunzător pentru depozitare.

Dl.Daniel Georgescu

Întrebări? Nelămuriri?

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Așteptăm rezultatul..

Dl.Daniel Georgescu

La punctul nr.12, avem următorul rezultat:


Dl.Ciobanu Ion D-na Pintilie Teodora Dl.Rachieru Ilie Dl.Scrioșteanu Gheorghe Dl.Tulică Tănase

-    21 de voturi pentru, 2 împotrivă; 3 anulate;

-    21 de voturi pentru, 2 împotrivă; 3 anulate;

-    20 de voturi pentru, 4 împotrivă; 2 anulate;

-    21 de voturi pentru, 3 împotrivă; 2 anulate; -19 voturi pentru; 5 împotrivă; 2 anulate.


Supun la vot, în întregime, proiectul.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

La punctul nr.13 avem 26 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

La punctul nr.35, avem următorul rezultat:

Dl.Iordache Ilie    - 21 de voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 2 anulate;

D-na Păun Gabriela Laura - 21 de voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 2 anulate. Supun la vot proiectul, în întregime.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Stimați colegi, declar închise lucrările acestei ședințe. Vă mulțumim pentru participare!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Daniel Georgescu

SECRETAR,

Marcela Enache

13