Proces verbal din 26.03.2013

93.proces verbal sedinta din data 26.03.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 26.03.2013, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 26 consilieri, dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei. Procesul-verbal încheiat în ședința din data de 18.02.2013 a fost comunicat, împreună cu materialele pentru ședință, prin e-mail. Nu sunt comentarii cu privire la continutul acestuia.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.46 din data de 2013, de dl.Dobre

Mircea.

D-na Marcela Enache

Bună ziua! Stimați consilieri, începem ședința de astăzi anunțându-vă că sunteți prezenți 25 din 27 de membri; doi dintre colegii dumneavoastră au demisionat, dl.Stroe Felix și dl.Gheorghe Florin.

Deoarece mandatul domnului Răducu Popescu în calitate de președinte de ședință a expirat, la primul punct de pe ordinea de zi avem înscris :

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Aștept propuneri din partea dumneavoastră.

Dl.Decebal Făgădău

Din partea PSD îl propun pe domnul Mircea Dobre.

D-na Marcela Enache

Mai sunt și alte poropuneri? Nu.Atunci, supun la vot propunerea domnului viceprimar Decebal Făgădău.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Deci, în unanimitate, cu 24 de voturi pentru, dl.Dobre s-a abținut, președinte de ședință va fi domnul Mircea Dobre, pe care-l invit să preia conducerea.

Dl.Dobre Mircea

Bună ziua, stimați colegi! Începem ședința prin a aproba ordinea de zi de astăzi. Așa cum știți, convocatorul are înscrise 30 de puncte din care inițiatorul retrage proiectul de hotărâre înscris la punctual 22. Pe lângă acest convocator ați primit și o ordine suplimentară ce contine 7 puncte.

Vă rog să votăm ordinea de zi de bază cu cele 30 de puncte și unul retras.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Supun la vot și ordinea suplimentară.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Primul punct a fost discutat,alegerea președintelui de ședință. Trecem la punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier a domnului Vasile

Chirondojan.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Comisia de validare am înțeles că a verificatn dosarul și nu sunt probleme. Supun la vot hotărârea.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Îl invit pe domnul Chirondojan să depună jurământul.

D-na Marcela Enache

Potrivit regulamentului, eu am să citesc jurământul, iar domnul Chirondojan va spune:”Jur!” și semnează jurământul. Da?

“Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

Dl.Vasile Chirondojan

Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur!

Dl.Dobre Mircea

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal.” - inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal Constanța pe anul 2013. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

O scurtă prezentare?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O s-o facă doamna Marcela Frigioiu.

D-na Marcela Frigioiu

Bună ziua! Proiectul de buget a fost depus pe site, deci a fost făcut public. În mare, veniturile bugetului local sunt mai mari anul acesta decât în 2012, datorită fondurilor europene; cele 68 de milioane aprobate de Comisia de garantare pentru 8 proiecte cu finanțare europeană care deja se derulează.; au început și tragerile din cont. Veniturile proprii le-am estimat la fel ca anul trecut. Fondul de rulment nu este prins în buget și de aceea apare cu un deficit. De asemenea nu sunt prinse în buget veniturile pe care le vom încasa din vânzări. Se vor trece în buget în măsura încasării lor. Pentru 2013 am estimat 71 de miliarde, că le vom încasa, din contractele în curs de derulare și din cele pe care le vom încheia. Deja am încasat 21 de miliarde până la ședința de astăzi. Va trebui să punem în executare sentința cu Fin.Co.Ge.Ro. prin care am pierdut 13 milioane de Euro, eșalonat, pe 15 ani, și am prins suma de 920.905 Euro pentru anul acesta, pe care va trebui să-i plătim până la 31.12.2013, cel târziu. Am prevăzut în buget lucrul acesta ca să nu mai avem probleme cu Fin.Co.Ge.Ro.

Cheltuielile pentru anul 2013 sunt aproape la același nivel cu cele din anul 2012, excepție făcând cheltuielile de personal care sunt cu 8,5% mai mari. Se continuă programul social, programul cu subvențiile pentru încălzire și programul cu pachetele pentru bătrâni... Deci, se mențin și în 2013 toate programele cu caracter social și cele de modernizare și înfrumusețare a municipiului.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cred că a făcut o prezentare destul de exhaustivă a bugetului. Programul cu asfaltarea continuă așa cum continuă și partea a doua din programul social “Henry Coandă”. Deci, cei care așteaptă locuințe, să stea liniștiți, am bugetat banii și, chiar dacă au existat unele probleme cu constructorul, nu este o speranță deșartă să facem și urătoarea etapă. Lucrurile s-au încheiat bine, nu spectaculos, dar o să reușim să facem ce ne-am propus. Dacă aveți întrebări?

Dl.Dobre Mircea

Muțumim pentru prezentare. Întrebări? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2013 ale R.A.E.D.P.P. Constanța.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Nu. Supun la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului R.A.T.C. Constanța pe anul 2013.» - inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți comentarii? Nu. Supun la vot.

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2013. „

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban

S.R.L. Constanța pe anul 2013.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 9:

“Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către RAEDPP Constanța. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 10:

“Proiect de hotărâre privind delegarea persoanelor semnatare ale biletelor la ordin emise de către S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de facturare a energiei termice și a prețului local de facturare a energiei termice furnizată populației în Municipiul Constanța;

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Domnul primar are de făcut un comentariu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Acest proiect ar fi trebuit pus în dezbatere de ședința trecută, dar am sperat că vom ajunge la o înțelegere cu cei de la CET, de la ANR. După cum știți, cei de la ANR au aprobat o creștere de preț nejustificată pentru CET care, practic, au două prețuri: unul pentru RADET și unul pentru populație. Noi am considerat că nu este bine și suntem în instanță. Problema se pune în felul următor: nu știm dacă vom câștiga sau nu. Dacă nu câștigăm, CET ne facturează cu prețul majorat....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Propunerea este să majorăm și noi prețul cu 5% și totodată subvenția..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ilie Rachieru

Prețul la care ne furnizează nouă este cu 5% mai mare față de cel care-l au pentru populație..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, și subvenția, pentru că este aplicată la un preț mai mic... Se fac comentarii în sală. (Și dacă câștigăm în instanță?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă câștigăm în instanță, nu majorăm.

Se fac comentarii în sală. (Păi, dacă aprobăm majorarea.?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și dacă nu câștigăm?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În altă ordine de idei, până câștigăm.dacă câștigăm, ei ne facturează cu prețul majorat și creșterea de preț ne împovărează și nouă bugetul, pentru că și noi trebuie să cre;tem subvenția aferentă. Întrebări, dacă sunt?

Dl.Iustin Roman

De ce se aplică retroactiv?

Se fac comentarii în sală. (Hotărârea se aplică începând cu data adoptării.

Dl.Iustin Roman

Și de ce se majorează retroactiv, de la 01.02.2013?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pentru că de atunci au majorat ei.

Dl.Ilie Rachieru

Hotărârea se aplică de la data adoptării și s-au calculat majorări și pentru luna februarie pentru că de atunci a majorat CET-ul. Am făcut contestație, am discutat cu cei de la CET, am discutat cu cei de la ANR și, în final, am ajuns în instanță. Speram să rezolvăm pe cale administrativă, dar nu s-a putut.

Dl.Iustin Roman

Speram ca Primul Ministru să rezolve.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și eu speram.

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Totuși, cum explicați că prețul gigacaloriei, la Constanța, este cel mai mare preț din România și tot crește?! Sunt atâția care abia reușesc să-și plătească facturile acum, dar când.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ajutorul pe care îl dă Primăria este în funcție de venit pe membru de familie. Au fost peste o sută de mii de persoane.Câte au fost? 120 de mii de persoane care au beneficiat de ajutor din partea

Primăriei. Noi discutăm despre prețul reglementat care a fost majorat și tocmai asta vă spuneam, că nu împovărăm populația și creștem și noi subvenția cu 5%....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Despre ce discutăm, despre cei care au BMW-ri? PD-ul vrea să împărțim banii la fel și săracilor și bogaților? Vreți să împărțim banii la fel pentru un bătrân care are 100 de lei pensie ca și pentru cel care este director la bancă?

D-na Sorina Tușa

Să avem în vedere faptul că prețul gigacaloriei, în Constanța, la ora actuală, este cel mai mare.. ..Și față de București „..și din alte orașe...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Prețul este la fel ca la București, numai că acolo subvenția se împarte în mod egal la toți, și pentru bogați și pentru săraci. Eu nu vreau să-i subvenționez pe cei care au BMW-uri!

D-na Sorina Tușa

Dar să nu ne raportăm doar la București.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cât este la Brașov?

Dl.Ilie Rachieru

380.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da' nu ne-a tăiat “Guvernul Boc” subvenția?! Noi am venit și acoperim. și suplimentăm, și dăm în funcție de venit pe membru de familie. Soluția? Soluția este transferul CET-ului la administrația locală. Suntem în același ritm de pas cu Oprescu, pentru preluarea CET-ului. Urmează să stabilim modul în care vom prelua, aproviziona și.toate celelalte aspecte în așa fel încât să scădem prețul gigacaloriei. Dar până atunci..?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Noi o să votăm împotrivă!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Nu există riscul ca, dacă noi votăm majorarea în consiliu, instanța să zică: păi, dacă ați votat-

o..?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă votați să acoperim noi integral, din subvenție.....că, de fapt asta înseamnă...!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă nu câștigăm.. .ca să menținem același preț către populație, atunci, revenim la buget, ne luăm o jumătate de oră pauză, doamna Marcela ne spune suma, ce și de unde tăiem și tăiem din buget.Tăiem de la “Henri Coandă”, tăiem de la salarii, tăiem de la asfaltare..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Guvernul și Primul Ministru este USL.Poate se găsește o soluție, nu să tăiem din buget.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

ANR-ul nu este subordonat politic.Asta este cu prețul. S-a majorat prețul reglementat. Dacă nu

vreți să creștem prețul gigacaloriei furnizată la populație cu 5%....raportam creșterea și măream

subenția cu 5%, să nu apăsăm pe populație, atunci, tăiem din buget, ori de la Fonduri Europene, și nu mai prindem proiectele, ori de la asfaltare, ori de la “Henri Coandă”..

Se fac comentarii în sală. (Am votat, nu mai putem reveni la buget.Să așteptăm, poate câștigăm în instanță.)

Dl.Tudorel Chesoi

Aceeași propunere o am și eu, dacă considerați că ar fi în avantajul nostru, să nu aprobăm până nu aflăm rezultatul de la instanță.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și dacă nu, cine plătește diferența de 5%?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Ducem factura la Guvern..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Dacă câștigăm în instanță, nu mai plătim!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă o să câștigăm, diminuăm.Scădem diferența din factura viitoare.

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Măcar pe luna februarie să nu mai facturăm.Factura va veni mărită pe martie și le mai adăugăm și diferența de pe februarie?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Părerea mea este că diferența de pe luna februarie.

D-na Sorina Tușa

Sau măcar s-o împărțim pe 2-3 luni...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Are dreptate doamna Tușa, dacă vine factura cu 5% crescută pe martie și le mai adăugăm și diferența de pe luna februarie, îi cocoșăm pe oameni! Să o stabilim pe 4-5-6 luni.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Faceți un amendament: diferența de preț de pe luna februarie se va eșalona pe următoarele 4-5

luni.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Propuneți dumneavoastră sau .propun eu?

D-na Sorina Tușa

În colaborare.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Atunci fac eu propunerea: diferența de preț din luna februarie se va eșalona pe o perioadă de 5 luni. E bine așa?

Se fac comentarii în sală.(Da.)

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot amendamentul făcut de domnul primar.

Cine este pentru?Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul respectiv.

Cine este pentru?Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru; 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă d-na Tușa și dl.Roman.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al R.A.D.E.T. Constanta.”

5

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog, doamna consilier!

D-na Ana Marcu

Observ aici trecut un grad de realizare a veniturilor proprii pe anul 2012 de 88,61% și mă interesa să știu ce e cu acest grad de realizare a veniturilor, cărui fapt se datorează. Datorită debranșărilor?

Dl.Ilie Rachieru

Datorită cantității de energie termică furnizată clienților.serviciilor prestate.

D-na Ana Marcu

S-a redus numărul clientilor? Aveți multe debranșări?

Dl.Ilie Rachieru

Nu din cauza debranșărilor. Un sfert din populația racordată la rețeaua RADET a oprit căldura în perioada în care temperatura de-afară a fost mai crescută. Eu cumpăr mai mult și se consumă mai puțin și atunci apare un deficit.

D-na Ana Marcu

Pentru 2014 ați previzionat o creștere. Se referă la noul tarif?

Dl.Ilie Rachieru

Nu, am avut în vedere serviciile prestate, redevențele.. .chiriile.. .eliminarea pierderilor din

rețea...

D-na Ana Marcu

Nu s-a ținut cont și de faptul că vor mai fi și debranșări?

Dl.Ilie Rachieru

Vor fi și debranșări, dar nesemnificative.Am efectuat lucrări de modernizare a rețelei pentru evitarea sustragerilor de agent termic și eliminarea pierderilor din rețea , respectiv contorizare atât la punctele termice cât și la blocurile de locuințe . Apa Nova, care vor veni și ei.

D-na Ana Marcu

În anexa 2, la detalierea indicatorilor, aveți 527,06% la capitolul “cheltuieli cu alte taxe și impozite” și constat o creștere față de anul trecut. Ce conțin aceste “cheltuieli cu alte taxe și impozite” de 527? Tot la anexa 2 aveți cheltuieli cu (personalul )salariile de 19927 din care “sporuri, prime și alte bonificații” 4078, aproape jumătate din cheltuielile cu salariile. Aceste sporuri țin de ce? De indicatorii de performanță?

Din moment ce nu s-au realizat veniturile, bănuiesc că nici sporurile n-ar trebui să fie de 100%.

Dl.Ilie Rachieru

Sunt ore de noapte.sporurile pentru personalul specializat.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu

Nu sunt subiectivă. Mi se pare firesc ca aceste sporuri să se acorde în funcție de indicatorii de performanță. Aveți un plan de restructurare?Reduceri de personal? Deci, nu. Mai văd aici trecut un alt capitol “ cheltuieli aferente contractului de mandat.”.Mandatul dumneavoastră..?!

Dl.Ilie Rachieru

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109 ne-a obligat să facem contracte de mandate pentru administratori, directori și membri consiliului de administrație... Până la apariția OUG 109 a fost numai salariul directorului general.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu

Deci, a ieșit din cheltuielile salariale și a trecut dincolo?!

Dl.Ilie Rachieru

Exact.

D-na Ana Marcu

Cheltuielile cu penalizările către creditori, către CET, bănuiesc, în 2012 erau de 1 mil., iar acum de 3000 mil.?

Dl.Ilie Rachieru

Procesul este pe rol, se judecă, are niște pași și nu neapărat se finalizează până la sfârșitul anului. Le-am trecut ca o măsură de siguranță. Dacă se semnează memoriul care este pe masa Primului Ministru, aceste cheltuieli vor dispare. Vom veni cu rectificare în Consiliul Local.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Ținând cont de numărul mare de beneficiari ai ajutorului de căldură și coroborat cu faptul că acesta se acordă pe tranșe în funcție de venitul pe membru de familie, precum și de măsurile de reducere a pierderilor, s-a considerat că toate acestea vor conduce la realizarea unor indicatori mai buni, la o creștere a veniturilor. Cheltuielile de regie sunt aceleași la RADET... chiar și cheltuielile de mandat...

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu

Am văzut. Am înțeles.

Dl.Decebal Făgădău

109 face precizarea că remunerația directorului și a membrilor consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație lunară fixă, stabilită prin contratul de mandat și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat. Potrivit legislației, orice creștere a indemnizației este limitată la un cuantum de 40% din vechea indemnizație. Iar ca indicatori de performanță putem să avem în vedere reducerea pierderilor pe rețea, pierdere care la RADET Constanța este în prezent între 13,8% și 15,8% în vârf de sarcină, fiind cele mai mici de până acum. Consider că aceste este un indicator de performanță.

Dl.Mircea Dobre

Dacă mai sunt comentarii ? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru?Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 13:

“Proiect de hotărâre privind recunoașterea caracterului social umanitar al activității desfășurate de Asociația Națională a Scafandrilor Profesioniști și Salvamarilor din România, în imobilul situat în Constanța, str.Soveja FN, zona Parc Tăbăcăriei.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 14:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții “Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al Municipiului Constanța”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru?Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local a unor facilități acordate în Campusul social Henri Coandă. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt comentarii?

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 4 a Regulamentului de organizare și funcționare al poliției locale Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.58/2011.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți comentarii?

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii?

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 19:

“Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 450.000 lei, cu TVA inclus, pentru susținerea în anul 2013 a “Programului județean de prevenire și reducere a mortalității ca urmare a infarctului miocardic acut (IMA).”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii?

Cine este pentru?

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' primar, nu vreți să faceți o...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O ce? Faceți dumneavoastră, prezentarea!

Dl.Decebal Făgădău

Este în expunerea de motive.Este un program, eminamente, social.

Sefac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Comentarii?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ar trebui să vă facă prezentarea Nicușor Constantinescu. El mi-a spus cifrele și datele. Recunosc că nu le mai țin minte acum. Însă, în orice caz, a redus rata infarctului.a decesului cauzat de infarct cu 80.85%.

Dl.Decebal Făgădău

Iar din beneficiarii acestui program, 70 sunt din municipiul Constanța.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Iar din beneficiarii programului, 70% sunt din municipiul Constanța și atunci contribuim și noi.

Dl.Mircea Dobre

Și aceste sume se adresează oamenilor fără posibilități. Deci, e vorba de subvenționare..

Se fac comentarii în sală. (Cum se acordă?_)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Se va face anchetă!

Dl.Mircea Dobre

Se fac anchete sociale.

Dl.Decebal Făgădău

În mod normal, suma ar fi fost cu mult mai mare, dar atât ne-am permis, urmare analizei bugetare.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Dl.Mircea Dobre

Da, niciodată n-ai cât îți trebuie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, în mod normal, suma ar fi fost mult mai mare. Nicușor mi-a tot “plans”, și pe bună dreptate, că: “Bă, 70% sunt din municipiu. Haideți susțineți.haideți.” Atât am reușit, din buget, să punem acolo. Este, totuși, o sumă. Având în vedere că nu mai mor oamenii, dacă a redus cu 85% rata mortalității, este senzațional!

Dl.Mircea Dobre

Da.Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de stimulare a turismului în

stațiunea Mamaia.”

5

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Faceți, domnu' Făgădău, o scurtă prezentare! Sau nu mai aveți nevoie de prezentare?

Dl.Mircea Dobre

Am eu niște amendamente, dar... mă rog, înainte de...

Se fac comentarii în sală. (Se mai pune problema. ?)

Dl.Decebal Făgădău

Puteți să faceți și dumneavoastră prezentarea, cunoașteți proiectul foarte bine.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Eu înțeleg că proiectul a fost discutat, și este agreat, cu Asociația Patronală din Mamaia, fiecare punct. E susținut și de către Patronat, de către noi.

Dl.Mircea Dobre

Deci, eu o să mă refer, la amendamente, numai la îmblânzirea unor măsuri coercitive. Celelalte măsuri, nu le comentăm, sunt foarte bune. Dar am considerat la comisia 1 că unele măsuri sunt cam aspre și am zis noi să le mai îndulcim puțin. Și propun modificarea alin.1 și alin. 2 de la art.4, care reglementează regimul sancționator pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezenta hotărâre, cu următorul text: “Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 de lei, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale și de la 1500 la 2500 lei în cazul societăților comerciale sau altor persoane juridice constrituite conform legii”. În situația nerespectării obligațiilor prevăzute la art.2, alin.1,lit b, se poate aplica ca sancțiune complementară și sancțiunea anulării autorizației de funcționare eliberată în condițiile prevederilor HCL nr.244/2010 pentru aprobarea Regulamentrului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța. În situația în care au fost înlăturate toate împrejurările care au condus la anularea autorizației de funcționare, operatorii economici se pot adresa autorității locale, cu cerere scrisă, de reluare a activității. Eliberarea unui nou act administrativ se face numai după ce personalul cu atribuții de control din cadrul Direcției Poliția Locală constată, în termen de 10 zile de la data solicitării, înlăturarea împrejurărilor.” De asemenea, la art.2 alin1, pct.a, se elimină sintagma “precum și cele care îndeplinesc condițiile și criteriile pentru eliberarea certificatului de clasificare la, cel puțin, categoria 3 ***”. Deci, aici era o neclaritate și am zis să o înlăturăm, să o scoatem definitiv.

Dacă mai sunt și alte comentarii? Poftiți!

Dl.Radu Bogdan Matei

Eu, în continuare, am o problemă cu art.2, alin.b. A rămas în continuare.. și cu măsura coercitivă și nu mi se pare corect.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Bogdan Matei

La cum se citește acum hotărârea, toate cluburile vor fi obligate să-și confecționeze un asemenea car.

Dl.Mircea Dobre

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Dl.Mircea Dobre

Exact. Și în acest amendament am menținut această sancțiune numai pentru cluburi. Ca fi club în Mamaia, trebuie să îndeplinești niște criterii. Ăsta e rolu. Nu vrei să ai blog, nu vrei să faci car alegoric, nu ai clubul! Pizzărie. faci altceva.

Se fac comentarii în sală. (Foarte bine.)

Dl.Radu Bogdan Matei

Da' eu mai am o problemă.

Dl.Mircea Dobre

Da? Vă rog!

Dl.Radu Bogdan Matei

Mi se pare mie o măsură anticompetitivă, pentru că intră foarte mulți bani.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ce face.?!

Dl.Radu Bogdan Matei

Forțează operatorul economic să facă o investiție pe care el, poate, o consideră a nu fi benefică afacerii lui. Este o măsură coercitivă. Chiar dacă restul hotărârii este, într-adevăr, de sprijinire a turismului în Mamaia, asta, anume, mi se pare o măsură coercitivă și nu de stimulare.

Dl.Mircea Dobre

Domnu' primar, vă rog!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Adică, eu mă îmbrac în toate.hainele, mă scălămbăi pe la toate televizoarele de plăcere?!

Dl.Radu Bogdan Matei

O secundă, dacă-mi permiteți, să clarific.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Clarificați!

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu mă deranjează, în niciun caz, dacă se crează consens și toate cluburile sunt de accord să-și facă acele care alegorice.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Anul trecut am țipat eu la ei, că, erau de acord, “Da' să mai vedem.”, c-o mai amânau, că mai nu știu ce. Și, din considerație pentru mine, după ce-am răcnit de două ori, au făcut! Acum, am zis că nu mai are sens să mai răcnesc și anul al doilea. Le-am și spus că le dau o hotărâre de consiliu și.asta-i viața!

Ce se întâmplă la Mamaia, lăsând gluma la o parte, este rezultatul unui efort comun. Dacă

fiecare privește prăvălia lui individual, nu seajunge la ceea ce am reușit să ajungem cu Mamaia. Dumneavoastră ați spus mai devreme că “dacă el consideră că nu este benefică activității lui”. Păi, așa poate să considere oricare. Și eu pot să consider că nu este benefic activității mele de primar: da' de ce să cheltuiesc eu ca să fac care alegorice, să defilez în fiecare săptămână, să aduc toate televiziunile; că televiziunile ălea le aduc eu, nu le aduce el pe niciun ban. Pentru ce?

D-na Ana Marcu

Diferența este că pe dumneavoastră nu v-a obligat nimeni, domnu' primar!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Așa...?! Da, diferența este că el câștigă bani din reclama pe care i-o aduc eu acolo, iar eu nu câștig nimic!

Dl.Radu Bogdan Matei

Asta trebuie să fie decizia lui, dacă el câștigă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, asta este decizia noastră, a autorității, și așa considerăm noi că trebuie făcut turismul în stațiunea Mamaia! Și pot să vin și să vă dau “n” exemple despre cum se face turismul în alte locații, în Europa; că noi tot timpul ne raportăm la Europa, nu mai ziceți că mă plimb prin Brazilia sau pe nu știu unde; în Europa, unde decizia autorității îi privește pe toți cei care sunt implicați în fenomenul de turism. Și vă dau locații unde turismul încă funcționează în Europa și o să vedeți că sunt niște decizii ale autorității locale pe care le respectă cu toții.

O dată. În stațiunea Mamaia noi atragem turiști, timp de două luni de zile, prin realizarea unui carnaval. Atunci, și domnu', pe investiție privată, asă vină și să susțină! Că, altfel, va trebui să susținem noi, de la Primărie. În loc să vin și să pun cota mea de subvenție, de 5%, n-o mai pun, plătesc constănțenii, ca să duc eu bani, să-i fac lui car alegoric ! Și el să câștige, din promovarea stațiunii Mamaia, prin carnaval! Ceea ce nu e corect și nu este logic.

Dl.Radu Bogdan Matei

Propunerea noastră ar fi să modificăm hotărârea astfel încât, cine dorește, să-și facă acel car.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles! Nu mai are sens.Ați înțeles și dumneavoastră! Nu mai bine le pun eu o taxă, atunci? Și toate televiziunile, și toate știrile care apar.Că, dacă.Numai pe cele două mari canale din România, când au apărut două știri, costă 30 de mii de Euro.pe care le aduc eu! Eu!

Se fac comentarii în sală. (E mai bine așa, cum apare știrea cu Mamaia..)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu-i mai bine? Harșt, le-am pus o taxă pentru promovare, le luăm banii, obligatoriu, plătim televiziunile și nu mai au nicio problemă domnii. Da' vreau să vă întreb și eu ceva. Dumneavoastră îi cunoașteți pe proprietarii de cluburi?

Au răspuns da atât doamna Ana Marcu, cât și domnul Radu Bogdan Matei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dumneavoastră, personal.

Dl.Radu Bogdan Matei

Nu pe toți.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Îi cunosc eu pe toți. Toți vor.

Dl.Radu Bogdan Matei

Sigur, toți?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Toți!

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă vor toți, atunci de ce e nevoie să-i obligăm pe toți prin...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Uite, așa, ca să nu mai țip eu le ei!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da? Haideți, că ați înțeles! N-o mai lungim, că nu mișcă nicăieri turismul, în România, cum mișcă în Mamaia! Și, nu vă supărați pe mine, da' nu mișcă datorită dumneavoastră! Da?

Dl.Radu Bogdan Matei

Dacă renunțăm la..la latura asta coercitivă, mă angajez să țip împreună cu dumneavoastră.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da'cine v-ascultă?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Hai, hai c-avem treabă multă!

Dl.Mircea Dobre

Domnu'consilier, faceți un amendament, să-l supunem la vot, sau nu?

D-na Mariana Cojoc

Două secunde, domnu' președinte!

Dl.Mircea Dobre

Da.

D-na Mariana Cojoc

Domnilor consilieri, în perioada interbelică, campania, să-i spunem, de promovare a litoralului românesc se făcea prin ordonanțe de urgență date de Guvernul României. Deci, iată, se făcea centralizat și, mai mult decât atât.

Se fac comentarii în sală.

D-na Mariana Cojoc

Avem, da. Fix, pe perioade de vară, se făcea.

Se fac comentarii în sală.

D-na Mariana Cojoc

Exact, prin ordonanțe de urgență, toate activitățile care se derulau la Mamaia și Constanța.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Hai să.. .Domnu' consilier, dacă aveți un amendament concret, vă rog să-l formulați și să-l supun la vot.

Dl.Radu Bogdan Matei

Da. Propun ca Primăria să creeze cadrul prin care să se organizeze aceste. parade de care alegorice, dar operatorii economici, respectiv cluburile, să nu fie forțați să-și facă un camion concret ca să vină la carnaval, doar dacă doresc participarea la respectiva paradă.

Dl.Mircea Dobre

Da, mulțumesc! Supun la vot amendamentul care l-am făcut eu, în primul rând.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 2 voturi pentru și împotrivă 24. Au votat pentru d-na Marcu Ana și dl.Matei Radu Bogdan.

Dl.Mircea Dobre

Da, mulțumesc! Amendamentul nu a trecut.

Supun la vot.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domn'e, da'pe cuvântul meu dacă nu rămân trăznit, mă frățioare! Păi, eu i-am adus și pe Mielu, și pe ăla de la Bamboo, pe Joshua, și pe ălălalt de la Șaboo, Maboo.Nici nu știți cluburile ăstea! Petreceți noaptea în cluburi?

Dl.Radu Bogdan Matei

Cum să nu?!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unde? Că nu v-am văzut! Îi știți pe-ăștia? Hai, mă frățioare, ce dracu vă prostiți aici când avem atâta treabă!?! Mă rog.

Dl.Mircea Dobre

Bine, nu cred că e cazul să o luăm.așa.să ne luăm.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, cum s-o luăm!? Cică, auzi, cică țipă el la ei! Păi, te dau afară din club, dacă țipi la ei! Când intri acolo, plătești! La club.

Dl.Mircea Dobre

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dă-o dracu, muncim de-atâția ani ca să.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă d-na Marcu Ana și dl.Matei Radu Bogdan.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 21:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii?

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 22 s-a retras. Punctul 23:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren dintre municipiul Constanța și Daniliuc Dan și Augustina. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii?

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 24:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor terenuri situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 25:

“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea bunurilor care aparțin domenuiului public al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 26:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului

Local Constanta în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanta.”

5    5

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta în administrarea R.A.E.D.P.P.Constanta.”

5

- initiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 28:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, etapa Documentatie de Avizare a Lucrărilor de Interventii, pentru obiectivul Consolidare gard Biserica Sfânta Cruce, zona Baba Novac.”

- initiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 29:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.466/30.10.2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. RAJA S.A., novarea și modificarea contractului de delegare a serviciului de apă și canalizare, aprobarea aderării unor noi unităti administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanta, aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilitătii terenurilor, a Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare precum și a Caietelor de sarcini ale serviciului, precum și modificarea HCL nr.624/22.10.2008 și HCL nr.384/23.07.2009 ale Consiliului Local Constanta.”

5

- initiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 30:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii candidatului pentru functia de membru în Consiliul de Administratie al Companiei Nationale”Administratia Porturilor Maritime” S.A. Constanta conform O.U.G.nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.”

- initiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut: dl.Lixandru Virgil și dl.Vișan George.

Dl.Mircea Dobre

Trecem la ordinea suplimentară...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Numai puțin.Domnu' consilier, vreți să..Aveți comentariu? Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Da, vrea să fie menționat în procesul-verbal.

Dl.Virgil Lixandru

Motivarea.

Dl.Decebal Făgădău

Cum a votat.

Dl.Virgil Lixandru

Motivarea. Una dintre societățile pe care le dețin desfășoară activități cu administrația Port Constanța și, datorită faptului că am hotărât.

Dl.Decebal Făgădău

Foarte corect.

Dl.Virgil Lixandru

Datorită faptului că deținem 20%, Consiliul, să nu existe nici o interpretare pentru următoarea etapă de.

Dl.Decebal Făgădău

Verificări A.N.I..

Dl.Virgil Lixandru De verificări A.N.I., da.

Dl.Decebal Făgădău

Am înțeles.

D-na Marcela Enache

S-a consemnat în procesul-verbal. Și dl.Vișan, la fel, da, din cauza asta s-a abținut?

Dl.George Vișan

Da.

Dl.Mircea Dobre

Bine. Mulțumesc! Trecem la ordinea suplimentară.

Punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al

municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța a terenului în suipraf’ațăde 34.552 mp, situate în Constanța, str.Badea Cârțan, în vederea realizării Sălii Polivalente Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Dacă aveți comentarii?

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în domeniul

privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut dl.Roman și d-na Tușa..

Dl.Mircea Dobre

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii privind aprobarea Contractului de delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind retragerea din gestiunea delegatăa SCIL Confort Urban a terenului situate în zona Spitalului Județean de Urgență Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut dl.Roman și d-na Tușa..

Dl.Mircea Dobre

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr.1 și nr.3 la HCL nr.65/31.03.2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și completarea anexelor nr.2, 3 și nr.4 la HCL nr.183/31.05.2012 cu completările ulterioare.”

- inițiatori: consilieri locali Dobre Mircea, Ibraim Temur, Chesoi Tudorel;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut dl.Roman și d-na Tușa..

Dl.Mircea Dobre

Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Constanța la organizarea forumului cooperării descentralizate româno-francez.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre Punctul 7, și ultimul punct:

“Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Constanța și a Regulamentului local de urbanism aferent.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Numai puțin!

Dl.Mircea Dobre Vă rog, doamna secretar.

D-na Marcela Enache

Vreau să fac o întrebare, ca să putem să consemnăm corect în procesul-verbal de ședință. Ați văzut că, odată cu celelalte materiale, primiți și procesul verbal de la ședința trecută, da?

Dacă are cineva obiecții cu privire la modul în care este redactat procesul-verbal și dacă s-a

consemnat corect?

Deci, nu sunt probleme. Vă rog să consemnați în procesul verbal al acestei ședințe.

Mulțumesc! O zi bună!

Dl.Mircea Dobre

Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Mircea Dobre

SECRETAR,

Marcela Enache

22