Proces verbal din 24.05.2013

95.proces verbal sedinta din data 24.05.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 24.05.2013, orele 12,00, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 20 de consilieri, (absenți, motivat: dl.Boiagian Harry, dl.Georgescu Daniel, dl.Roman Iustin, dl.Stan Gabriel; absenți, nemotivat: d-na Marcu Ana și d-na Tușa Sorina), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.46 din data de 2013, de dl.Dobre

Mircea.

Dl.Dobre Mircea

Bună ziua! Astăzi a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Stațiunea Mamaia- modificarea HCL nr. 129/2001 privind aprobare PUD - Stațiunea Mamaia.

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 138/2008 - PUZ Amenajare Plajă municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia.

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

3.    Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr.275/28.05.2009 privind modificarea HCLM nr.638/12.12.2005, referitor la cuantumul contravenției pentru călătoria fără legitimație pe mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța.

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013.

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi?

Dl.Tudorel Chesoi

La mine pe convocator sunt doar primele două puncte...

Dl.Dobre Mircea

Cine este pentru?

Dl.Tudorel Chesoi

N-avem decât două puncte pe ordinea de zi...

Dl.Dobre Mircea

Doamna secretar vă dă câteva explicații, legat de introducerea lor, pentru că au apărut două chestiuni urgente și trebuia rezolvate în cursul ședinței de astăzi.

Dl.Decebal Făgădău

Sau pot să dau eu...

Dl.Dobre Mircea Sau domnul viceprimar.

D-na Marcela Enache

Cu privire la cele două hotărâri care le-am introdus pe ordinea de zi, da?

Dl.Decebal Făgădău

Primul punct pe ordinea de zi suplimentară face referire la abrogarea unei hotărâri de consiliu local prin care noi reglementam activitatea de control asupra mijloacelor de tansport public, pentru că, Legea nr.92/2007, care este suverană, bate hotărârea noastră de consiliu local În acest moment, pe fondul discuțiilor care au fost în cadrul RATC se impune abrogarea acelei hotărâri de consiliu local. Primul punct. Al doilea punct....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stai puțin! Adică, mai pe românește, aia era o hotărâre care spunea cât anume este cuantumul amenzilor, dacă sunt prinși călători frauduloși. La momentul, inițiatorii, când au făcut legea atât de deștepți au fost .când au făcut hotărârea, atât de deștepți și de bine.. documentați au fost că. habar n-aveau că există o lege care spune cât e amenda. Adică, în lege, amenda e între un million și cinci sute.între 100 și 500 de lei și ei au făcut hotărâre de consiliu ca să stabilească. Ori, hotărârea de consiliu este nulă pentru că n-ai voie să stabilești tu dacă este stabilit de legiutor. Există vreo întrebare?

Dl.Tudorel Chesoi

Modificăm hotărârea cu privire la cuantumul amenzii sau o anulăm?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, o anulăm!

D-na Marcela Enache

Își încetează aplicabilitatea...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O anulăm, că spune legea cât sunt amenzile! Nu pot să spun eu prin hotărâre de consiliu.

Dl.Tudorel Chesoi

Dar controlul, rămâne din partea noastră sau.?

D-na Marcela Enache

Sigur că da.

Dl.Decebal Făgădău

Binențeles.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Controlul.dacă vreți să .discu .Eu acum am terminat cu sindicaliștii de acolo. Deci, n-are nicio legătură.Asta a fost o prostie, făcută, pe care o anulăm, da?! La viitoare ședință de consiliu local însă, o să venim cu o hotărâre de consiliu în care o să vă prezentăm, poate, mă gândesc, tot planul de redresare al RATC-ului, pe care îl face actuala conducere împreună cu reprezentanții oamenilor muncii care, poate, până atunci, vor fi și constituiți în sindicat. Printre altele, ca una dintre măsuri, și măsură cu impact, să spunem, asupra populației, va fi reducerea prețului biletului și intensificarea și modalitatea de realizare a controlului, pentru că, la ora actuală, cel puțin jumătate merg fără billet. Și atunci, reducem prețul biletului, da' tindem să nu mai circule nimeni fără bilet. Întrebări? O.K.!

Dl.Decebal Făgădău

Legat de al doilea punct de pe ordinea de zi suplimentară, oricum, ar fi trebuit să convocăm, dacă nu astăzi, luni, cel târziu, o ședință extraordinară întrucât în data de 22 Mai a apărut o hotărâre a Guvernului prin care se suplimentează, din bugetul Ministerului Sănătății, transferurile către spitale. Și avem obligația ca în termen de 3 zile, dacă vrem acești bani, să facem hotărâre de consiliu local de rectificare. Iar hotărârea noastră sună în felul următor: primim banii pe care ni-i dă Ministerul Sănătății și îi transferăm către Spitalul municipal ca să plătească arierate, până la sfârșitul lunii. Sunt niște termene foarte strânse, așa că, dacă nu îl introduceam astăzi, luni am fi convocat ședință deîndată.

Mulțumesc!

Dl.Dobre Mircea

Bun. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi?

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Intrăm în ordinea de zi. La punctul 1 avem:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Stațiunea Mamaia- modificarea HCL nr. 129/2001 privind aprobare PUD - Stațiunea Mamaia.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Domnul viceprimar va face o scurtă expunere.

Dl.Decebal Făgădău

Voi face o scurtă prezentare, cred, a celor două proiecte, atât a proiectului privind aprobarea PUZ-ului stațiunii Mamaia, cât și PUZ plajă.

Primul punct, legat de PUZ-ul stațiunii Mamaia, după cum, probabil, consilierii aflați în mandat succesiv își amintesc, a fost anulată hotărârea de consiliu local din 2009 prin care noi aprobam PUZ-ul stațiunii Mamaia. În instanță, cu doamna ministru Udrea, cu cineva de la ISC și așa mai departe. Practic, Direcția Urbanism își baza toată activitatea ce reglementează stațiunea Mamaia pe un plan din anul 2001, evident, actualizat punctual.

În anul 2013, cred că era necesar, pe de-o parte, să punem în ordine și să gestionăm situația curentă și, doi, să gândim strategia de dezvoltare a stațiunii Mamaia. Aceasta și în contextul proiectelor europene, doi, în contextul finalizării lucrărilor la autostradă și varianta ocolitoare, în contextul lărgirii drumului Constanța-Năvodari. Intervențiile urbanistice sunt avizate de toate instituțiile cerute de lege. Vreau să vă anunț că luni a fost obținut inclusiv avizul Comitetului Național al Zonei Costiere, ultimul aviz necesar pentru aprobarea PUZ-ului, iar PUZ-ul preliminar, pe măsură ce instituțiile avizatoare și-au impus condițiile, s-a transformat, și a ținut cont de toate aceste observații, într-un PUZ final. Este de bun augur și sper ca stațiunea Mamaia, așa cum vedem și astăzi, să ajungă să aibă săli de conferințe, să aibă dotări auxiliare, pentru că nu puteam funcționa într-o stațiune, în anul 2013, cu pretenții de adresabilitate internațională, pe o infrastructură de cazare și de alimentție publică desenată în anii '50,”60. Necesitatea, tocmai v-am expus-o. Intervențiile sunt unele pe care ni le dorim, din punct de vedere investițional pentru orașul nostru. Iar din punct de vedere urbanistic, vă garantez că va crește calitatea arhitecturală a stațiunii Mamaia.

Legat de cel de-al doilea proiect, știți foarte bine că s-a modificat filosofia prin care plajele și-au schimbat destinatarul final. Practic, înainte de modificarea ordinului erau câțiva agenți economici care stăpâneau bucăți mari de plajă pe care le subînchiriau sau făceau contracte de asociere. Asta ducea și la un disconfort din punct de vedere al autorizării, pentru că, firma care venea să aplice trebuia să aplice în numele celui care, de fapt, avea contractul de închiriere. Năștea o mulțime de suspiciuni. În momentul de față filosofia s-a schimbat și au avut întâietate la concesionarea.. ..la închirierea plajelor, deținătorii de active din stațiunea Mamaia. Acest lucru a dus la o perspectivă nouă: doi,a dus la o solicitare nouă, pentru că fiecare deținător de activ vrea să-și facă un plan investițional pe termen lung și să-și coreleze bussines-ul pe care deja îl are și să-și lărgească oferta. Asta duce la necesitatea de apariții de beach-baruri, dotări de plaje moderne, lucru care nu se putea întâmpla atunci când aveai un contract anul acesta, iar anul viitor, cel care subînchiria, mai mult sau mai puțin legal, se răzgândea. Sperăm să avem investiții moderne. Din punct de vedere al adresabilității, avem 4 zone. O zonă clară, de 5 metri de la linia apei înspre țărm: este o zonă unde nu se face absolut nimic. Cei de la Apele Române vor curăța plaja și vor face toate lucrările necesare. Restul de plajă s-a împărțit în trei zone egale. Și aceste zone diferă ca lățime în funcție de lățimea actuală a plajelor. Mai mult decât atât, elaboratorul PUZ-ului a ținut cont și de lățimea, de suprafețele pe care le închiriază fiecare deținător de active, iar aceste trei zone au stabilite următoarele reguli: în prima zonă dinspre apă vor fi amplasate, eminamente, șezlonguri și locuri de plajă; în a doua zonă, în zona mediană vor fi amplasate dotările: beach-baruri, piscine și așa mai departe, iar în a treia zonă, cea care este vecină cu promenada pe care o vom moderniza cu fonduri europene, pentru a nu crea volume care obturează vederea către plajă, vor fi amplasate locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, alte activități care nu necesită niciun fel de barieră vizuală înspre mare. Cam acestea sunt reglementările. Aș mai vrea să menționez un lucru. Noi am stabilit niște dimensiuni maximale pentru.. .de fapt, elaboratorul a stabilit, consultându-se și cu noi, niște dimensiuni maximale pentru beach-baruri, în funcție de suprafața închiriată de la Apele Române. Vor fi trei dimensiuni maxime de 50 mp, 100 mp și 150 mp, în funcție de cât are închiriat fiecare de la Apele Române. Mai mult decât atât, toate punctele de record pentru utilități vor fi în concordanță cu proiectul nostru european, astfel încât fiecare deținător de contract de închiriere va ști exact de unde-și trage curentul, unde se înțeapă la apă, unde-și pune Internetul, fiind punctele de record complexe ale Primăriei. Vă mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre

Dacă mai sunt întrebări? Dacă nu, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobare PUZ -Stațiunea Mamaia.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 138/2008 - PUZ Amenajare Plajă municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

V-a prezentat domnul viceprimar. Dacă aveți nelămuriri, întrebări? Dacă nu, supun spre aprobare acest proiect.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr.275/28.05.2009 privind modificarea HCLM nr.638/12.12.2005, referitor la cuantumul contravenției pentru călătoria fără legitimație pe mijloacele de transport în comun din municipiul Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări?

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013.” - inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Ați primit explicații. Dacă mai aveți întrebări?

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru.

Dl.Dobre Mircea

Mulțumesc! Declar ședința închisă.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Mircea Dobre


SECRETAR,

Marcela Enache

5