Proces verbal din 21.01.2013

91.proces verbal sedinta din data 21.01.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 21.01.2013, orele 10,00, în ședința    extraordinară a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 consilieri ( absenți, motivat: dl.Lixandru Virgil și dl.Stroe Felix), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.322 din data de 20.11.2012, de dl.Popescu Răducu.

Dl. Răducu Popescu

Bună ziua! Stimați colegi, începem ședința de astăzi prin a vă supune la vot... ședința extraordinară, prin a vă supune la vot convocatorul ce conține un singur punct, un singur proiect de hotărâre.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru, 1 abținere. S-a abținut doamna consilier Marcu Ana.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' ce problemă aveți, că discutăm taxele?

D-na Ana Marcu

Nu împotriva întregii hotărâri, deci, am ceva de comentat, ci împotriva taxei de habitat. Și, dacă-mi permiteți, am putea începe o discuție pe baza notei de fundamentare unde se face referire la principiul din legea mediului potrivit căruia poluatorul plătește, care.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Doamna Marcu, s-a votat convocatorul. Dacă n-ați fost de acord cu punctul de pe ordinea de zi, atunci ce să mai discutăm?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Sunteți de acord să fie pe ordinea de zi acest punct?

D-na Ana Marcu

Sunt de acord.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Păi, nu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, mai devreme v-ați abținut. Dacă v-ați abținut și nu sunteți de acord să discutăm, atunci, nu discutăm. Adică, dumneavoastră nu discutați. Discută cei care sunt de acord să discutăm hotărârea. Nu?

D-na Ana Marcu

Am înțeles că se supune la vot nu neapărat convocatorul ci doar hotărârea în sine...

Dl. Răducu Popescu

Stimată doamnă, reiau. Am supus la vot.nu sunteți la prima ședință, am supus la vot convocatorul, ce conține toate proiectele. Că sunt 40 sau că e un singur proiect, se supune la vot convocatorul. Sunteți de acord.

D-na Ana Marcu

Da.

Dl. Răducu Popescu

Cu această listă?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Are voie să refacă votul.?

Dl. Răducu Popescu

Nu. Am reformulat, ca să o lămuresc pe doamna.Doamna s-a abținut la momentul.

Se fac comentarii în sală.

Dl. Răducu Popescu

Dumneavoastră v-ați abținut.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Votul nu se reia.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am să fac.E nevoie să vorbesc la microfon sau se aude așa?

Se fac comentarii în sală. (Se aude.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am să fac eu o scurtă prezentare. Suntem obligați, ca până la sfârșitul lunii, să votăm această hotărâre de taxe și impozite, conform legii.nu?

D-na Virginia Uzum

În 20 de zile, da, de când a apărut.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În 20 de zile, de când a apărut. Ăsta e motivul pentru care v-am convocat astăzi ca să votăm hotărârea. Lucrurile stau astfel. La primul punct, articolul 1 din cadrul hotărârii, diminuăm valorile care au fost date prin hotărârea guvernului, respectiv indexarea taxelor. Hotărârea Guvernului e 1309/2012, și care prevede indexarea taxelor cu 16%. A tuturor taxelor. Ne permite, Guvernul, ca să diminuăm aceste taxe. Și le diminuăm cu 16% în așa fel încât taxele și impozitele, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, în Constanța, să rămână la nivelul anului 2012. Există două motivații. Prima, și care este cea mai importantă, e aceea că eu cred că suntem într-un.. .urmează un nou an de criză, un nou an în care lucrurile nu vor merge strălucit și cred că foarte, foarte strâns și cu o chiverniseală foarte strănsă a cheltuielilor în Primărie o să reușim să închidem bugetul în așa fel încât să nu-i mai apăsăm pe oameni cu o creștere de taxe. Da', repet, este o chiverniseală foarte mare. Și asta trebuie să o înțeleagă, în primul rând, constănțenii. Sigur că toți vrem să avem lucruri făcute în oraș, vrem ca el să se dezvolte în permanență în toate locurile, dar are un preț și prețul se regăsește în taxe și impozite.

Le-am și promis, dacă vă aduceți aminte, constănțenilor, și în noiembrie și în decembrie, că nu creștem taxele și nu cred că, cel puțin pentru mine ca primar care vă propun această hotărâre, nu este o atitudine care să mă caracterizeze, să promit una și să fac alta.

Ca să aveți un exemplu de ce se întâmplă în țară, am să enumăr câteva orașe. În Timișoara au fost crescute cu 20% la persoane juridice, iar la persoane fizice au rămas la nivelul anului 2012. În Craiova, au fost crescute: cu 15%, la persoane juridice, impozitul pe clădiri și cu 10% la mașini; iar, la persoane fizice, impozitul pe clădiri a fost crescut cu 21% și impozitul auto cu 26%. La Sibiu, la persoane juridice a fost crescut cu 16%, cum e hotărârea de guvern, iar pentru clădire, teren, auto 16% , 20%, 26%; la persoane fizice au fost crescute cu 16%, conform hotărârii de guvern. În Arad, la persoane juridice, au fost crescute cu 26% cu excepția impozitului pe clădiri; la persoane fizice, cu 16%...conform hotărârii de guvern și cu..20% ce?

D-na Virginia Uzum

Au fost majorate peste 16%...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aaa, păi scrieți, măi, românește! Deci, la Arad au fost crescute cu 26%! Și aici, ce v-am citit

eu.?

D-na Virginia Uzum

La fel.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, la Arad, la persoane fizice, cu 26%; persoane juridice, cu 26%. La Iași, au fost crescute cu 16% și la persoane juridice și la persoane fizice. Așadar, în Constanța..Și cred că și în București, nu?

Deci, Constanța și București sunt singurele două orașe din România unde n-au fost crescute taxele și impozitele. Cel puțin, din București, avem informații. Au obținut hotărâre de consiliu sau nu? A, încă nu. Deci, deocamdată, cert, dacă dumneavoastră votați, Constanța este singurul oraș din România unde n-au fost crescute taxele și impozitele locale, atât persoane fizice cât și persoane juridice.

Art.2. În articolul 2 discutăm despre taxele extrajudiciare care trebuiesc inflaționate cu 16% și legea nu ne permite să diminuăm. Deci, acolo n-avem ce să comentăm. Ce taxe sunt astea?

Dl.Florin Lăzăroiaie

Sunte taxele pe care le plătesc pentru obținerea buletinului , a permisului, pentru certificatul de producător și pentru înregistrarea vehiculelor.la înmatriculare.52 de lei, fiecare plătește o taxă extrajudiciară de timbru pentru a se putea înmatricula mașina.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles.

Dl.Florin Lăzăroiaie

Așa. sunt foarte multe. Astea sunt doar câteva dintre ele. Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și la ele nu putem umbla. Ele se inflaționează.Cum?

Dl.Florin Lăzăroiaie

Sunt doar venituri la bugetul local, dar nu sunt impozite și taxe locale la care putem să umblăm noi. Se fac venit la buget, dar nu avem competența asupra lor.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles. Articolul 3. Este vorba despre modificarea taxei de habitat. De fapt, despre eliminarea subvenției, pe tranșe, în funcție de venit, la taxa de habitat. La ora actuală, ca să aveți o imagine, în România, taxa de gunoi are următoarea valoare. La Giurgiu, 10 lei. București, sector 3, de 9,28 lei. Timișoara, 8,93. Pitești - 8,74. Oradea - 7,87. Tulcea - 9,2 lei. Satu Mate -7,14. Brasov -7,10 Arad - 7. Constanța -3!

Am să vă spun și de ce este în Constanța 3. Pentru că taxa de habitat este subvenționată din buget. Riodicarea gunoiului pentru o persoană, în orașul Constanța, costă, aproximativ, 10 leipe lună. Diferența de 7 lei, până în momentul ăsta, de când sunt eu primar, de 12 ani, a fost acordată prin subvenție. Adică, a fost acoperită din bugetul local, diferența. La gunoi sunt trei aspecte. Unu - groapa de gunoi este destul de departe, la 20 de Km, ceea ce ridică costurile. Doi - vara, toți care vin, și se cazează în gazde, în orașul Constanța, produc gunoi și nu plătește nimeni pentru el; trebuie să plătească tot populația și Primăria. Noi știm acest fenomen și-l tolerăm, că oamenii închiriază, mai scot un bănuț, care-i negru.. .c-ajută la dezvoltarea orașului. De aia ne și batem capul să dezvoltăm turismul. Numai că toți turiștii care nu sunt cazați în hoteluri și sunt cazați în oraș, produc gunoi. Nefiind declarați, nu li se percepe nici taxa de gunoi. Gunoiu se adună, trebuie cărat și trebuie plătit de cineva, adică de constănțeni.

Și vin și vă propun așa: eliminarea subvenției pe tranșe. Mai exact, tranșele vor fi, și vi le supun atenției, așa cum există în forma acordării subvenției la căldură. Și avem așa, vă propun: de la 0 la 310 lei venit/membru de familie, taxa să rămână aceeași valoare de 3 lei, adică este subvenționată 70%, pentru că, v-am spus, costul real este de 10 lei. De la 311 lei la 540/membru de familie, taxa de gunoi să fie 4 lei. De la 541 la 900 de lei venit /membru de familie, taxa să fie de 5 lei, de la 901 la 1300/membru de familie, taxa de gunoi - 8 lei și peste 1300 venit /membru de familie, taxa să fie fie nesubvenționată, adică, să fie de 10 lei.

D-na Marcela Frigioiu

Se diminuează, nu se elimină.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, se diminuează subvenția.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

Per total? Tot rămâne subvenție, pentru că, vizavi de numărul de persoane care intră în tranșele mici.Sunt mult mai multe persoane care intră..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, domn'e, deci se diminuează pe tranșe! Cine nu..A înțeles lumea, că am fost sufficient de explicit. N-ați înțeles?

Se fac comentarii în sală. (Ba da.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Acuma, am terminat ce vroiam să vă spun, discuții. Dacă aveți întrebări, vă rog!

D-na Sorina Tușa

Eu aș puncta un singur aspect, vizavi de taxa de habitat. Așa cum scrie și în raportul de fundamentare, toate persoanele care nu au depus declarație pentru acordarea ajutorului de încălzire, ei , sigur, vor achita 10 lei de persoană pe lună. Adică, nu se va mai aplica grila despre care ați făcut vorbire.

Propunerea mea este următoarea: să permitem această facilitate, în funcție de venitul pe membru de familie, independent dacă a depus cerere pentru ajutorul la încălzire sau nu. Adică...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, am înțeles ce spuneți și e corect. Acuma, eu n-am știut că a fost trecut așa.

Dl.Gabi Stan

Da' aicea ține de altceva.dacă are o mașină, dacă.că bănuiesc că la asta se referă.

D-na Sorina Tușa

Nu, nu, așa spune aici:”persoanele care”...

Dl.Gabi Stan

Păi, da, dar să îndeplinească aceleași condiții.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Aia e altă discuție, dar nu trebuie să condiționezi dacă a depus.

D-na Sorina Tușa

Asta și vreau să spun, să oferim această facilitate, chiar dacă nu a depus pentru încălzire să poată beneficia de..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aveți perfectă dreptate. Eu nici n-am știut că a fost trecut așa! Ca de obicei, treceți fără să fiu informat!

D-na Virginia Uzum

Discuția a rămas.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai tare!

D-na Virginia Uzum

Discuția a rămas să ne raportăm la aceste dosare, pentru că va fi foarte greu să gestionăm această taxă, dacă..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Știu. Da' eu trebuia, și Consiliul local, să fim informați. Sigur că am discutat ca să ne raportăm, să vă fie mult mai ușor. Dar s-ar putea să mai existe o mie, două, trei mii de oameni și trebuie să le dai și lor posibilitatea să vină la un ghișeu, dacă n-au aplicat pentru subvenția la energie termică dar se încadrează, totuși, într-n loc să vină să-și depună cererile. Are dreptate doamna.

D-na Virginia Uzum

O.K., atunci, completăm.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da?

D-na Virginia Uzum

Da.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu-i adevărat! Și cei care se încălzesc cu gaze primesc o subvenție de la Guvern...

D-na Carmen Onciu

Nu ne refeream la cei care au butelii, ci gaze din rețea

Se fac comentarii în sală. (Documentațiile pe Comgaz se primesc tot la Primărie.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Explică-i doamnei.

D-na Marcela Frigioiu

Deci, pentru cei care sunt subvenționați de la gaze, ca să ajungă să subvenționeze cei de la gaze, dosarele tot Primăria le trimite. Deci, noi, oricum, avem baza de date și pentru cei ....

D-na Carmen Onciu

Încălzire cu gaze naturale.nu la butelie.

D-na Marcela Frigioiu

Da, centrală. Și aceia sunt subvenționați, și sunt în baza noastră de date.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău Prețul la gaz e subvenționat.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, prețul la gaz! Da' nu-i subvenționat pentru toată lumea?!

Dl.Decebal Făgădău

Ba da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și-atunci?! Ei aplică..și fac..Eu am mai întrebat o dată, da' nu e directoarea aia.Nu știu de ce nu-i aici! Ai putea să vezi unde-i directoarea aia!

Am întrebat și mi-a spus, că și eu am ridicat exact aceeași întrebare: eu știu că prețul la gaze este subvenționat otova, e la fel pentru toți. Și directoarea mi-a zis că nu-i adevărat, că și ei sunt pe tranșe și nu știu ce.

Se fac comentarii în sală. (Da, la fel, tot pe tranșe.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Oricum, noi lăsăm posibilitatea ca cei care n-au aplicat pentru căldură să vină să-și depună, da?!

D-na Virginia Uzum

Și toate erorile care ar putea să apară în următoarea lună, le vom îndrepta în următoarea ședință de consiliu, pentru că, cu siguranță, vor apare aspecte pe care nu le-am putut prevedea în acest moment.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E trecut amendamentul? Cine-l scrie?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Domnu' primar, și mai am o problemă...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Dl.Iustin FabianRoman

Cuantumul este destul de mare. Dacă facem o medie pe țară, iese undeva la 7 roni.

Se fac comentarii în sală. (Pe la 8.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pe la 8! Da' eu ce ce-am început? V-am spus că sunt trei considerente și v-am enumerate două.Unul, faptul că groapa de gunoi e la 20 de Km, și nu e nici vina mea, nici a dumneavoastră, ci a celor care au făcut-o în '91. Și sunt niște costuri suplimentare. Doi. Toată populația care vara produce gunoi și pe care n-o încasez. Ea se reflectă, cantitatea de gunoi produs, tot asupra populației existente. Adică, mie vara mi se mărește de la 300 de mii, mie.. .nouă, la 450 de mii, să spunem. Ăia 150 de mii de oameni produc gunoi și ea (cantitatea) se reportează în gunoiul produs de ăștia 300 de mii.

Dl.Iustin FabianRoman

Este adevărat, dar poate găsim o soluție ca această taxă să fie un pic diminuată și să găsim o altă bază, spre Tulcea, de ce nu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, ne spuneți dumneavoastră soluția. Noi, dacă facem această majorare, acoperim exact. Eu vă spun care e costul real. Dacă vreți să păstrăm subvenți și pentru cei care au peste 1300/membru de familie și spuneți.

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Ideea era de o plafonare, undeva la 8 lei.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, nu.O luăm de la-nceput! El atâta costă: 10 lei. Dacă vreți să îl plafonăm la 8 lei, înseamnă că vreți să acordăm o subvenție de 2 lei.

D-na Sorina Tușa

Exact.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și atunci, am găsit sursa de unde să facem.?!

Se fac comentarii în sală

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi?!

Dl.Iustin FabianRoman

Găsim. Așa cum am găsii până acuma, găsim, dacă vrem.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu

Nu, dar toate argumentele astea se cunoșteam și în decembrie, domnule primar...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care argumente?

D-na Ana Marcu

Toate aceste argumente la care faceți apel dumneavoastră. Doar știam, foarte bine...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu nu.. .Vă explic, eu nu am.. .Vă explic cum stau lucrurile, ca să știți, că nu știți, nu?!

D-na Ana Marcu

Da, dar în decembrie, prin hotărârea 330 , când am fost de acord, în unanimitate, să păstrăm taxa de habitat la 3 lei, se cunoșteau toate aceste probleme. În decurs de o lună de zile, modificăm, schimbăm de trei ori.

Se fac comentarii în sală.

D-na Virginia Uzum

În decembrie am votat hotărârea de impozite și taxe pentru anul 2013. Între timp, după hotărârea pe care am votat-o.ați votat-o în decembrie, a apărut hotărârea de govern cu inflația.

D-na Ana Marcu

Care spune 16,05%...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

D-na Ana Marcu

În cazul în care noi spunem că nu majorăm impozitele locale, sunt de acord cu dumneavoastră. Luăm cazul unei pensionare cu 1400 de roni, da?, care plătește un impozit pe clădire de 200 de roni, da? Dacă îi aplicăm acel 16,05%, îi mărim taxa de habitat și plătește 84 de roni. Putem merge cu calculele și mai departe.

D-na Virginia Uzum

Doamna consilier, mă iertați, eu locuiesc în Eforie. Eu plătesc 200 de lei taxă habitat pe lună.

D-na Ana Marcu

Depinde ce..

D-na Virginia Uzum

Nu “depinde..”. Vreau să înțelegeți că în Eforie nu colectează Primăria.

D-na Ana Marcu

Stați puțin, că nu vorbim de Eforie.

D-na Virginia Uzum

Iar orașele pe care domnul primar vi le-a citit mai devreme...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu, doamnă! Și ce doriți?

Se fac comentarii în sală.(În Eforie se colectează tot ca și în Constanța..)

D-na Virginia Uzum

Nu, nu colectează Primăria, asta vă spun .nu subvenționează Primăria absolut nimic. Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

V-am citit care-s valorile pe care le plătesc, de la sărac la bogat, în toată România. V-am explicat care-i subvenția, v-am explicat cum vrem s-o păstrăm. Nu înțeleg ce doriți de la mine!?

D-na Ana Marcu

Nu, dar dacă tot.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sau fiți mai explicită!

D-na Ana Marcu

Dar dacă tot vorbim de această taxă mărită, putem să vorbim și de o.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, doamnă.! Eliminăm subvenția!

D-na Ana Marcu

Păi, atunci, nu mai vorbim de taxă de mediu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ce taxă de mediu, doamnă?!

D-na Ana Marcu

Păi, așa este ea fundamentată, da?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu.

D-na Ana Marcu

Da? Deci, s-a făcut referire la.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, nu-nțeleg ce doriți!?! În primul rând, că ați votat împotrivă! Dacă vreți să discutați, până la urmă, cereți voie președintelui. Ați votat împotrivă, acuma mă luați că-i taxă de mediu, că nu e.E gunoiul! Românește, e gunoiul! Gunoiul costă 10 lei! Până acuma am subvenționat și costa 3 lei. Ridicăm subvenția în funcție de venitul cetățenilor, asta vă propun eu! Ce propuneți dumneavoastră?

D-na Ana Marcu

Nu ne așteptăm la o îmbunătățire a calității serviciilor, în ce privește salubritatea, și trebuie să spunem constănțenilor: “Plătim de trei ori în plus; eliminăm doar subvenția. Serviciile de curățenie vor fi, strict, la fel”.

Dl.Răducu Popescu

Am înțeles...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Noi discutăm doar despre ridicatul gunoiului, doamnă.

Dl.Gabi Stan

Ridică gunoiul, ce altceva poa'să facă?

D-na Ana Marcu

Domnu' vice, dumneavoastră dați dovadă de o logică care mie îmi scapă de fiecare dată când luați cuvântul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gabi Stan

Cei de la Polaris să vină să facă curat acasă.? Ce înseamnă îmbunătățire, mai mult decât să ia gunoiul din fața blocului și să-l ducă la groapă?

D-na Ana Marcu

De logică și de bun simț.

Dl.Gabi Stan

Păi, de logică discutam acum!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, ce doriți? Explicați-mi, că nu-nțeleg ce doriți!

D-na Ana Marcu

Onestitate! În momentul în care.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ce doritți? Concret! Aici discutăm pe cifre! Pe cifre și pe bună administrare!

D-na Ana Marcu

Da. Doresc consecvență și să se păstreze taxa de habitat la 3 lei, exact așa cum am votat în decembrie 2012.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Perfecțiune! Atunci, nu putem să închidem bugetul. Spuneți-mi ce taxe majorăm. Sau ce diminuăm.

D-na Ana Marcu

În momentul în care vom avea o comisie de buget-finanțe, poate că o să văd, într-adevăr, ce taxe putem să majorăm.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Perfect. O să aveți comisie de buget-finanțe...în momentul în care votează Parlamentul bugetul, inclusive partidul din care dumneavoastră faceți parte. După ce votează Parlamentul bugetul, c-așa spune-n lege, discutați dumneavoastră bugetul. Până-atunci n-aveți ce să discutați! Numai că tot în lege spune că până atunci noi trebuie să votăm taxele locale. În legea dată de uniunea din care și dumneavoastră faceți parte. Dacă nu vă convine, și considerați că au făcut-o prost, duceți-vă și spuneți-le șefilor pe care-i aveți!

Noi, deocamdată, trebuie să ne conformăm legii! Că n-am date u hotărârea de guvern!

D-na Ana Marcu Ne conformăm legii, domnu'....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, conformați-vă, doamnă, și trebuie să votăm taxele locale! Că, dacă nu le votăm acum, nu le mai putem vota. Se majorează automat, că noi, după cum vedeți, le diminuăm!

D-na Ana Marcu

Se majorează automat.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da! Prin, hotărârea de guvern se majorează automat!

D-na Ana Marcu

Cu 16,05%!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Exact! Toate!

Se fac comentarii în sală. (Ce liberali-socialiști avem în constanța?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu-s liberali-socialiști! Vor ca cei cu BMW și Audi A7 să nu plă.să fie subvenționați! Asta vrea.vor liberalii! Doamna! Eu nu vreau, doamnă, să-mi subvenționeze Primăria gunoiul. Eu, Radu Mazăre, vreau să plătesc atât cât costă. Costă 10 lei, că așa au fost făcute contracte de acu' 20 de ani, asta e, plătesc!

D-na Ana Marcu

Păi, spuneați, la început, că nu vă schimbați cuvântul! În decembrie n-ați vrut. În decembrie ați vrut să se păstreze la 3 lei și acum veniți în ianuarie și spuneți.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' eu nu m-am referit, doamnă..Eu m-am referit la taxe și impozite! Ce, eu m-am referit la

gunoi?

Dl.Radu Bogdan Matei

Mesajul dumneavoastră

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu ce mesaj.. .Adică, ce, îmi spuneți dumneavoastră la ce m-am referit eu?! Eu am vorbit despre taxe și impozite!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ăsta e un serviciu care se aplică..și care se plătește în toată lumea!

Dl.Radu Bogdan Matei

Le-am împachetat într-un singur mesaj: păstrăm taxele la fel.

Dl.Gabi Stan

Le despachetăm acum!

Se fac comentarii în sală

Dl.Răducu Popescu

Dacă mai sunt întrebări?

Se fac comentarii în sală

Dl.Răducu Popescu

Dacă dorește cineva să mai adreseze o întrebare sau are cineva vreo nelămurire, referitor la amendamentul propus, legat de modalitatea de a se înscrie în acea listă..pentru cei care nu au depus dosar pentru subvenția la încălzire..Reformulați, vă rog!

D-na Sorina Tușa

Deci, propunerea era să acordăm acest beneficiu, da?, tuturor persoanelor care fac dovada că beneficiză de un venit net pe membru de familie, conform tabelului anexat în raportul de fundamentare, chiar dacă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Chiar dacă nu au depus..nu au aplicat pentru subvenție.

Dl.Răducu Popescu

Doamna director, esdte posibilă această modificare?

D-na Virginia Uzum

Da, cu mențiunea...

Se fac comentarii în sală. (Cu mențiunea ca declarația să se depună tot la serviciul...pentru a se păstra criteriile..)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' asta nu trebuie trecută în hotărârea de consiliu.. ..Asta este o chestiune organizatorică. Și, ca să vă mai spun niște lucruri, domnilor consilieri de la PNL care veni ți și îmi vorbiți mie despre onestitate.. .ca să aveți habar, că sunt chestiuni pe care nu le știți, că sunteți.. .proaspeți în administrație. Vreau să vă spun că toate investițiile făcute, ne costă! Noi avem estimări, pentru încasări pe anul 2013, în cele mai..În cea mai fericită situație, la nivelul anului 2012, toate cheltuielile au crescut ..Cu cât ați încasat în luna ianuarie, doamna director?

D-na Marela Frigioiu

Cu 60 de miliarde lei, vechi, mai puțin. Cote din impozitul pe venit.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai puțin decât când?

D-na Marela Frigioiu

Decât în ianuarie 2012.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da?!

D-na Ana Marcu Fiind impozitul pe..?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Venitul global, doamnă! Cu 60 de miliarde mai puțin, într-o lună!

D-na Ana Marcu

De ce?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De ce? Pentru că merge prost economia, de-aia!

D-na Ana Marcu

Da, de-asta e...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da, asta e, da! Iar pe investițiile pe care le avem, și sunt făcute, fiecare investiție pe care o dăm în folosință ne costă. Și vă dau doar două exemple: pasarela din Mamaia - ne costă; că, dacă n-o-ntreținem, într-un an s-a dus dracu'! Într-un an! Cartierul de la Henri Coandă, ne costă!

D-na Marcela Frigioiu

Parcarea de la spital, ne costă!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Parcarea de la spital, ne costă și așa mai departe, iar veniturile sunt cele care sunt. Gata, am terminat.

D-na Marcela Frigioiu

Și vă dau numai un singur exemplu.Pentru că noi, vă dați seama că am făcut niște prognoze pe buget, nu așteptăm bugetul statului, așteptăm cotele defalcate.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

Numai un singur exemplu vă dau. Dacă cotele pe venit, numai în ianuarie au scăzut cu 60 de miliarde, vă spun că, creșterea salariilor cu 7,4% pentru primărie și unitățile din subordine, înseamnă o creștere a cheltuiielilor de 80 de miliarde. Deci, numai dintr-un singur element, în condițiile în care veniturile sunt mai mici decât anul trecut. Efectiv, nu avem ce să facem.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și-așa e strâns și super strâns bugetul, ca să nu creștem taxele. Acuma, dacă vreți, păstrăm și.Nicio problemă, păstrăm subvenție la gunoi, dar trebuie să acoperim de undeva gaura. Sau, să tăiem...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Ciorbea

Domnu' primar, eu am stat și v-am ascultat pe toți cu foarte multă atenție. Sigur că este un moment oarecum delicat, cu impact în oraș și lumea va urmării cu atenție. Lucrurile mi se par foarte clare, în modul în care le-ați propus dumneavoastră și, personal, sunt de acord cu ele. Ceea ce am eu însă rugămintea, și pentru că este toată mass-media aici, noi să facem totuși o promovare foarte explicită constănțenilor ca să înțeleagă că, de fapt, mulți vor beneficia de subvenție în continuare; cei care au, sigur, venituri mai mari, vor trebui să se adapteze noilor condiții. În legătură cu ce-a spus doamna..stimata noastră colegă, e-adevărat că la sârșitul anului s-a luat o hotărâre, tot la propunerea dumneavoastră, dar, între timp, a apărut acea ordonanță de govern care ne obligă.pentru că asta este viața! S-ar putea , peste o lună de zile, să apară altceva și noi trebuie să ne adaptăm, inclusiv executivul din Primărie și, de asemenea, Consiliul Local. Vă mulțumesc!

D-na Marcela Frigioiu

Și vă mai dau și-un alt exemplu: începând cu 1 ianuarie 2013, taxa pe care o încasa Primăria din transferurile de proprietate, de la notari, care era în jur de aproximativ.85 de miliarde, atât am încasat anul trecut, de la 1 ianuarie 2013, douăzeci și cinci la sută din ea se duce la bugetul de stat..30%, care înseamnă aproximativ 25 de miliarde care dispar din veniturile noastre, și astea trebuiesc acoperite de undeva.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Tot printr-o hotărâre a Guvernului pe care-l susțineți!

D-na ana Marcu

Primul Ministru este al PSD. Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, e-adevărat.

Se fac comentarii în sală. (Și ministrul finanțelor.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și ministrul finanțelor..și așa mai departe.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Poate aveți vreo problemă? Să le spuneți , atunci...

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu

N-am niciun fel de problemă să-mi exprim punctul de vedere.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Exprimați-vă, da' e bine să fiți în cunoștință de cauză!

D-na Ana Marcu

Sunt în cunoștință de cauză, nu mi-am negat.

Dl.Răducu Popescu

Am înțeles! Supunla vot proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr.330 din 2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Cu amendamentul.

Dl.Răducu Popescu

Fără amendament, pentru că acel amendament nu-și găsește locul. Discuția pe care am avut-o cu doamna director permite, în cadrul acelui articol, înscrierea la același ghișeu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu-i adevărat!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Discuția cu ghișeul era un amendament la amendament.Al doilea amendament cade, că nu-i cazul, e o problemă tehnică.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și rămâne ....

Dl.Valentin Pîrvulescu

Primul amendament.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Cel al doamnei consilier Tușa.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Corect.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Supuneți-l pe acela la vot.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Trece, domn'e amendamentul, decât o sută de mii de explicații și.decât să nu-l ai în hotărâre de consiliu..Spune că se aplică tuturor, chiar și celor care nu au aplicat pentru subvenția la căldură, dacă se încadrează în aceleași condiții..de venit, de bunuri deținute.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

Bun, supunem la vot amendamentul propus de doamna consilier Tușa. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem..Cine a votat împotrivă la amendament?

Dl.Răducu Popescu

Supun la vot proiectul de hotărâre... .Avem voturi împotrivă la amendament? Nu.

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru, 4 abțineri. S-au abținut: d-na Marcu, dl.Matei, dl.Roman și d-na Tușa.

Dl.Răducu Popescu

Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Răducu Popescu

SECRETAR,

Marcela Enache

Last saved by denache

18