Proces verbal din 18.09.2013

99.proces verbal sedinta din data 18.09.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 18.09.2013, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 21 consilieri ( absenți, motivat: dl.Boiagian Harry Michele, dl.Dobre Mircea și dl.Lixandru Virgil; nemotivat: dl.Papari George și dl.Șurghie Valentin), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

D-na Marcela Enache

Bună ziua! Dacă-mi permiteți, începem ședința de astăzi și vă anunț că sunteți prezenți 21 de consilieri locali, deci ședința e statutară. Începem cu primul punct din convocator:

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

și vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință, întrucât mandatul domnului consilier Georgescu a expirat..Vă rog, domnu' vice.

Dl. Decebal Făgădău

Din partea USL îl propun pe domnul Răsăuțeanu Costin.

D-na Marcela Enache

Da. Dacă sunt și alte propuneri, vă rog frumos? Dacă nu, supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate.

Domnu' Răsăuțeanu este invitat să preia conducerea ședinței.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Bună ziua! În primul rând vreau să anunț retragerea de pe ordinea de zi a două puncte, și anume, punctul 13, privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, Regulamentului serviciului delegat de iluminat public, Caietului de sarcini al serviciului delegat de iluminat public și Contractului cadru privind delegarea gestiunii sistemului de iluminat publicși a punctului 19, privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

Aceste fiind spuse, aș dori să supunem la vor ordinea de zi actuală.

Cine este pentru?Abțineri? Împotrivă?

D-na Enache Marcela Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Tudorel Chesoi

Mai avem și o ordine suplimentară, cu proiectul de validare pe care l-am primit

acum...

Se fac comentarii în sală. (Urmează...)

D-na Enache Marcela

S-a votat convocatorul pe care l-ați primit.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supun la vot ordinea suplimentară, care cuprinde 6 puncte.

Cine este pentru?Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Enache Marcela

Avem 21 de voturi pentru. La ordinea suplimentară s-au votat cele 5 înscrise pe listă plus cel pe care l-ați primit azi. Da?

Dl.Tudorel Chesoi

Trebuia menționat.

Se fac comentarii în sală. (Nu toată lumea are experiența dumneavoastră, domnule consilier!)

Dl.Costin Răsăuțeanu

De asemenea, propun deschiderea ședinței cu proiectul înscris la punctul 5 pe ordinea suplimentară:

“Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gima Stelian.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

D-na Enache Marcela

Invităm comisia de validare să verifice dosarul.

Se fac comentarii în sală. (Nu sunt prezenți decât doi dintre membri comisiei de validare.)

Dl.Costin Răsăuțeanu

Se amână proiectul privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gima, pentru altă ședință, pentru a avea toată comisia constituită.

Propun să trecem mai departe și să dezbatem proiectele privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța”.

D-na Enache Marcela

Aici avem buletine de vot. Buletinele au fost împărțite, puteți să dați citire proiectelor.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 14:

“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Zamfir Petre.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Punctul 15:

«Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Gheorghe Constantin.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală. (E vot secret....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stai puțin! Ce-o grăbești așa?! Haideți încoace! Uite și tu ce generali, uite câte stele, uite câte medalii! Au luptat în al doilea război mondial! Tu...repede.

așa.. .gata.. .hai.. .hai.. .Eu am stat și mi-au povestit din al doilea război mondial. Domnul general Constantin a luptat trei ani, 8 luni .?

Dl. Constantin Gheorghe

Și zece zile.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și zece zile, în al doilea război mondial!

Dl. Constantin Gheorghe Zi de zi și noapte de noapte!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și domnul comandor a fost pe submarin, pe “Delfinul” și a luptat.Cât timp ați

luptat?

Dl. Petre Zamfir

Doi ani de zile.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Doi ani de zile. Vreau să vă spun că mi-a făcut o deosebită plăcere ca să stau de vorbă.Sigur că ne cunoșteam, fiindcă locuim în orașul ăsta de atâta vreme, însă, niște oameni..mi-au povestit.chiar am fost mișcat, mi-a povestit domnul general Constantin cum i-a prins decorația mareșalul Antonescu, după ce a căzut cu avionul la ruși, a aterizat forțat, l-a reparat, a decolat singur de acolo și s-a întors în România. Sun t niște povești care nu pot să nu te miște sufletește.

Dl. Constantin Gheorghe

Și cu mortu'n avion!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și cu mortu'n avion! Da' vorbiți-ne dumneavoastră, mai bine!

Dl. Constantin Gheorghe

Stimate domnule primar, domnule viceprimar, stimați membri ai Consiliului municipal, suntem în fața dumneavoastră doi veterani de război, doi oameni care și-au respectat jurământul , care la chemarea țării, împreună cu tineretul națiunii române, împreună cu întregul popor, la chemarea țării au sărutat copii, au sărutat soțiile, părinții, frații și au plecat să-și dea tributul de sânge pentru apărarea gliei strămoșești, pentru popor, pentru națiunea română. Mulți din cei plecați n-au știut că plecarea de lângă cei dragi va fi pentru totdeauna, că trupurile lor vor rămâne pe câmpurile de luptă, fără morminte și cruci la căpătâi.

Pentru noi, astăzi este o zi de o importanță deosebită și vă rog să-mi permiteți, domnule primar, să aduc mulțumirile noastre dumneavoastră, Consiliului municipal, pentru hotărârea pe care ați luat-o, de a ne da titlul de “Cetățean de onoare al municipiului Constanța”. Vă mulțumim din inimă și vă asigurăm că ne vom păstra tot timpul dragostea și apropierea față de conducerea primăriei, față de Consiliul municipal, față de toate.cu împlinirile și activitățile pe care dumneavoastră le veți hotărî. Domnule primar, mulțumim, prin dumneavoastră, și Guvernului care a hotărât și dumneavoastră ați finalizat, ca cei care au fost declarați “Eroi ai națiunii române” să primească și titlul de “Cetățean de onoare”. Noi, amândoi suntem “Eroi ai națiunii române”, declarați. Pentru toate acestea, vă mulțumim, încă o dată, și vă dorim multe împliniri, pe care noi le vom constata alături de dumnevoastră. Să trăiți! Și vă mulțumim!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vreau să ne spuneți, domnule general, câți ani aveți.

Dl. Constantin Gheorghe

Cu multă dragoste, vă aștept pe toți. Am intrat în 93 de ani. Să știți și dumneavoastră, vă informez că sunt și președintele Asociației Naționale Veteranii de Război - Filiala Județeană Constanța. Și, cu acest prilej, vă informez că se sting veteranii. Bărbați, mai avem circa 600, toți, domnule primar, trecuți de 90 de ani. Se învârt între 90 și 100 de ani, 98...Vă mulțumesc că dumneavoastră ați avut respect, recunoștință și apreciere pentru veteranii de război, lucru care pe noi ne determină să vă purtăm respect. Respectul și dragostea, pentru totdeauna o vom păstra, așa cum am păstrat-o și până acuma. Vă mulțumim!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Noi vă mulțumim și respectul este imens. Cred că este maximum ce poate să facă un roman, un om pentru țara lui, ceea ce au făcut acești domni și toți cei care au luptat, care au plecat neștiind dacă se mai întorc. Domnule contraamiral, spuneți-ne și dumneavoastră două vorbe, da' începeți tot așa, spunându-ne câți ani aveți.

Dl.Petre Zamfir

Domnule primar, domnilor, doamnelor consilieri, vă mulțumesc că înainte cu 15 zile de a împlini 90 de ani mi-ați acordat acest onorabil titlu de “Cetățean de onoare” al orașului Constanța. Așa cum spunea și domnul general, din fragedă tinerețe am participat, din primele zile ale războiului, pe distrugătorul “Regina Maria”. Am participat la lupta navală care s-a dus între forțele noastre navale și o grupare sovietică care a încercat să debarce pe litoralul nostru, în zona Midia. Luptă navală care s-a soldat cu pierderea unui distrugător “Mockba”, care s-a scufundat, al doilea avariat. Întreg convoiul s-a retras și niciodată, până la terminarea războiului, sovieticii n-au mai îndrăznit să atace litoralul românesc cu nave de suprafață. Ne-au atacat, în schimb, cu cele 47 de submarine, din care au pierdut 27 și cu aviația. Pot să spun, cu mâna pe inimă, că orașul Constanța este unul dintre cele mai favorizate orașe care au fost bombardate de ruși și de americani, datorită forțelor noastre antiaeriene de pe nave și de pe uscat. După ce am terminat cu distrugătorul, am fost îmbarcat pe submarinul “Delfinul” și am participat la toate acțiunile. Ultima acțiune la care am participat a fost asediul Sevastopolului. Submarinul avea misiunea să atace orice convoi sovietic care părăsea Sevastopolul. Nu s-a întâmplat. Ne-au bătut rușii, trei zile și trei nopți au aruncat asupra noastră peste 500 de grenade și bombe antisubmarine. Ne-au avariat. Au anunțat la radio Moscova că submarinul a fost scufundat. Într-adevăr, noi am fost avariați. N-am putut să revenim în țară decât după 10 zile, anunțându-se familiile noastre..vă spun că și la mine, eu nu eram însurat, iar mama îmi făcuse și pomană, mi-a dat și hainele de pomană. După două săptămâni am revenit și noi în țară. A fost cea mai mare mândrie pentru marina noastră, când ne-au văzut revenind în țară. De asemenea, submarinul a fost retras și am revenit la Constanța cu al doilea submarin, „Rechinul” pe care am stat îmbarcat până la terminarea războiului... adică până în octombrie 1944. După terminarea războiului am fost încadrat în cadrul Institutului de Marină - Școala Navală, unde am lucrat timp de 25 de ani. Prin mâna mea și a colegilor mei au trecut peste 25 de promoții și mă bucur că dintre absolvenții noștri...nu l-am apucat și pe domnul primar, că eu ieșisem la pensie, dar l-am lăsat aici, în Primărie, pe comandantul de cursă lungă Munteanu Petrică, care mi-a fost elev. Așa. Și mă mândresc cu faptul că din rândurile academiei noastre au ieșit cei mai buni comandanți, și dumneavoastră cunoașteți că am avut o flotă destul de puternică, încadrată cu tinerii noștri. În prezent, ca veteran de război, sunt prim vicepreședinte, împreună cu domnul general, al Filialei Constanța-Veterani de război în marină. În anul 2010, drept recunoștință, am primit din partea Guvernului această distincție „Virtutea maritimă în grad de cavaler” pentru aportul adus în acțiunea mea și activitatea mea în cadrul marinei militare. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, și mie și domnului general. Vă asigurăm că vom păstra vie această zi, unică în viața noastră. Vă dorim, atât eu cât și dânsul, dar mă refer la mine, vă doresc dumneavoastră multă sănătate, împliniri și să vă bucurați numai de cele mai mari realizări. Să fiți mândri că orașul Constanța are în rândurile sale de „Cetățeni de onoare”și doi foști militari, și anume, un marinar și un aviator. Vă mulțumesc!

Dl.Valentin Ciorbea

Domnule primar, permiteți-mi numai un singur minut, ca asă știe și cei mai tineri.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă rog!

Dl.Valentin Ciorbea

Eu mă bucur de faptul că luăm această decizie, pentru că-l cunosc foarte bine pe domnul amiral Petre Zamfir, cu care am avut onoarea să lucrez în Academia Navală. În afară de meritul de veteran de război, dânsul este salvatorul navei școală „Mircea”, pentru că a fost la comanda acestei nave când, din dispoziția lui Gheorghiu Dej, a plecat la Hamburg pentru reparații. În dreptul portului Brest s-a rupt o parâmă, „Mircea” s-a înfășurat de o mare geamandură, a făcut gaură, a luat apă și, totuși, domnul amiral, atunci în poziția de comandant al navei școală „Mircea”, n-a abandonat-o. A ținut comanda în mână și nava, în cele din urmă, a fost salvată. La anul vom sărbători 78 de ani de la intrarea navei școală „Mircea” în dotarea marinei militare. Eu mă bucur că este sănătos și lucid la minte și merită din plin onoarea Consiliului local și a Primăriei. Mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor, nu dumneavoastră trebuie să ne mulțumiți, noi trebuie să vă mulțumim, pentru ceea ce ați făcut, și sunteți un exemplu. Și, așa cum spunea și domnul profesor, ne crește sufletul când vedem că la etatea pe care o aveți, la viața grea pe care ați dus-o la un moment dat, sunteți în putere, sunteți lucizi și sunteți atât de respectuoși față de ceea ce înseamnă România și ceea ce înseamnă orașul Constanța. Vreau să vă felicit, domnu' amiral! Sunteți un exemplu de viață! Vă mulțumesc domnule general!

Dl.Constantin Gheorghe

Domnule primar, vă mulțumim încă o dată! Și, ceea ce se întâmplă astăzi este o dovadă că urmașii noștri poartă respectul și dragostea pentru tot ceea ce au făcut înaintașii lor pentru patrie, pentru neam, pentru țară și pentru popor. Dumnezeu să vă ajute tuturor și multă sănătate! Și vă mulțumim încă o dată pentru respectul pe care ni l-ați arătat!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu tot respectul! Și vreau să vă mai spun ceva. Atât domnul general, cât și domnul amiral au renunțat de bună voie la drepturile materiale care derivă din acordarea titlului de „Cetățean de onoare”. Au spus că nu-i intereszează. Pe dumnealor îi interesează recunoașterea și recunoștința orașului și a municipalității, nu a mea, Radu Mazăre sau a dumneavoastră, pentru că noi reprezentăm acest oraș, și pe care o meritați cu desăvârșire.Vă rog frumos, primiți aceste diplome împreună cu cheia orașului Constanța, cu tot respectul!

Dl.Constantin Gheorghe

Cu tot respectul și cu toată dragostea, față de dumneavoastră și față de cei prezenți! Vă mulțumim din inimă ! Și, pentru noi este o zi deosebită pentru că am trăit să primim astfel de titluri pentru jertfele și sacrificiul pe care le-am făcut. N-am spus membrilor tot ceea ce am făcut pe front, n-am spus membrilor câte suferințe și câte necazuri. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem alături de dumneavoastră și mulțumim urmașilor că au grijă să ne poarte respectul și dragostea pentru jertfele și sacrificiile pe care le-am făcut pe câmpurile de luptă, atât pe uscat, cât și pe ape.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, da' mie mi-ați povestit. N-ați văzut că nici n-am mai băgat pe nimeni în seamă, că stăteam cu gura căscată când îmi povesteați!?! Așa. Și nici n-ai cum să stai altfel. Domnu' amiral, vă rog frumos, cheia orașului și diploma, vă înmânez.Vă doresc toate cele bune și să ne întâlnim când 'om ajunge și noi la vârsta dumneavoastră!

Dl.Constantin Gheorghe

V-așteptăm pe toți, să ajungeți la vârsta noastră!

Dl.Petre Zamfir

Domnule primar, vă mulțumesc încă o dată, dumneavoastră și întregului dumneavoastră colectiv cu care conduceți destinele acestui oraș, și vă asigurăm că vom pleca din mijlocul dumneavoastră cu mândria că ne-am făcut datoria, iar dumneavoastră ne-ați apreciat munca. Vă doresc, încă o dată, multă sănătate!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pot să vă spun că a fost una dintre hotărârile Consiliului local la care am asistat și la care am participat, cea mai de suflet.

Se fac comentarii în sală. (Cine a inițiat-o, domnule primar?)

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' primar. Cine...?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' primar prin viceprimar (Făgădău).

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor, mulțumesc!

Dl.Constantin Gheorghe

Mulțumim, domnule primar, și să vă dea dumnezeu sănătate și tot ce vă doriți! Multe împliniri și mulți ani de aici încolo în fruntea Consiliului municipal Constanța!

Aplauze.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ați auzit? Sunteți și un exemplu de viață. Spunea că până acuma nu și-a dorit să ajungă la 90 de ani, dar acum, când v-a văzut pe dumneavoastră, vrea să ajungă.

Dl.Constantin Gheorghe

Se poate ajunge.Cu hotărâre și cu dragoste de viață, se poate ajunge.

Dl.Petre Zamfir

Să nu stai, în viață! După ce am ieșit la pensie, am lucrat în continuare; de 12 ani sunt vicepreședintele Asociației Veteranilor de Război - filiala Constanța. Dacă stăteam acasă....

Dl.Constantin Gheorghe

Și eu de 20 de ani sunt la veterani. Sărut mâinile! Mulțumim, încă o dată, membrilor Consiliului local. Și dumneavoastră, domnule primar, respectele noastre și mulțumiri!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă conduc, că meritați.

Dl.Costin Răsăuțeanu

După un astfel de eveniment, cred că fiecare dintre noi, fiecare român ar trebui să se

simtă mândru. Propun să trecem mai departe, la ordinea de zi:

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul

2013.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și listei de investiții ale Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat “ Constanța .”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța. »

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SCIL Confort Urban SRL Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2013. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 7:

“Proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL nr. 53/26.03.2013

privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL Constanța pe anul

2013. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Imprejmuire teren, str.Banu Mihalcea nr.15-17, teren în suprafață de 454 mp, proprietate Chirondojan Vasile și Aneta.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru, 1 abținere. S-a abținut dl.Chirondojan.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Trecere teren din extravilan în intravilan pentru construire imobil P+1E-birouri și hale parter pentru reparații utilaje de construcții conform avizului de oportunitate nr.67796/22.05.2012, extravilan, parcela A106/4, lot 1, teren în suprafață de 22. 500 mp, proprietatea SC AUTOPRIMA SERV S.R.L.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al parcărilor cu plată în municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale Fundației „Stânca Veacurilor”Constanța .”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de achiziție a lucrărilor de construcții, inclusiv a serviciului de proiectare-PT, DTAC, DDE- aferent obiectivului de investiții „Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente”- Campus social HENRI COANDĂ- strada Ștefăniță Vodă pentru Zona II.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

Dl.Iustin Roman

Domnu' președinte, aici aș avea un comentariu...

Dl.Costin Răsăuțeanu

Vă rog!

Dl.Iustin Roman

Eu am studiat studiul de fezabilitate și mi s-a părut, din cifrele date în studiu, un preț destul de mare pe metru pătrat...în jur de....undeva la 650 de euro/mp....

Dl.Valentin Pîrvulescu

Sunt cu tot cu dotări...

Dl.Iustin Roman

Chiar și-așa mi se pare mult...51 de milioane de roni , pe o suprafață de..22 de mii...

Dl.Valentin Pîrvulescu

V-ați raportat la Henri Coandă I? Că eu, din ce știu, sunt incluse prețurile tuturor utilităților, amenajărilor, care în primă fază n-au fost incluse în preț. Dacă raportați la primul preț, poate să vă pară mare, dar...

Se fac comentarii în sală.

(Mai sunt și străzile, amenajările, racordul de la utilități...deci nu este vorba doar de clădiri....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și străzile sunt? Străzile, asfaltare, racordare și așa mai departe?

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Aici scie pe metru pătrat construit, atât, fără să intre și străzile...Dacă vă uitați pe documentație....

Se fac comentarii în sală. (Depinde pe ce v-ați uitat...)

D-na Sorina Tușa

Pe studiul de fezabilitate...Era prețul pe suprafața construită...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă mă întrebați pe mine, și mie mi se pare cam mare, dacă nu sunt incluse și străzile și așa mai departe.

Se fac comentarii în sală.

D-naMădălinaMotătăianu

Conform studiului de fezabilitate, care a fost aprobat acum două luni de zile, vă pot

spune că valoarea care a rezultat în urma studiului....în această valoare au fost incluse, exact

ca și în zona I, toate cele 16 blocuri, drumurile, aleile și, nu în ultimul rând, toate achizițiile care au fost făcute ulterior, în sensul că intră în această sumă și mobilierul de pe holuri, în dreptul fiecărui apartament în parte, intră toate frontoanele care, inițial, în zona I nu au fost cuprinse în valoarea investiției, intră uscătoarele de rufe...intră toate cheltuielile care au fost achiziționate și achitate ulterior....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și mobilierul din camere, nu!?

D-na Mădălina Moțățăianu

Tot, și mobilierul și dotările din camere.

Dl.Iustin Roman

Da, este posibil, numai că, chiar și cu toate astea, nouă ni se pare un preț destul de mare, având în vedere că terenul, repet, este al municipalității și că sunt construcții pe schelă metalică...Este o variantă foarte economică...Într-adevăr, sunt locuințe sociale...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' consilier, cu toate lucrurile care sunt...despre care vorbim, nu mi se pare mare. Da' i licitație!

Dl.Iustin Roman

Deci, eu m-am referit acum, domnu' primar, la studiul de fezabilitate, nu la altceva. Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dumneavoastră aveți capacitatea să apreciați? Eu n-am capacitatea să apreciez. Sudiul de fezabilitate e...

Dl.Iustin Roman

Vorbim de un preț al pieței și, pe construcții de metal, este destul de mare, chiar și așa...cu...cum zicea domnul coleg, cu străzile care

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cine a întocmit studiul de fezabilitate? Băi, e în stare, din Primăria asta, să-mi răspundă cineva?!

D-na Mădălina Moțățăianu

Studiul de fezabilitate a fost în tocmit de către proiectant. Proiectantul care a proiectat

Se fac comentarii în sală.(Zona I.)

D-na Mădălina Moțățăianu

Exact și prima zona și, văzând experiența celor doi ani de zile, că tot dânsul a făcut o reactualizare a studiului....

Dl.Radu Ștefan Mazăre Dumneavoastră ce pregătire aveți?

Dl.Iustin Roman

Sunt inginer.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De?

Dl.Iustin Roman

Construcții.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, de ce n-ați participat, să faceți dumneavoastră studiul de fezabilitate mai bun! Mie nu-mi plac poveștile astea după ureche. Dacă ăla-i proiectant, e arhitect, vine cu inginer, cu firmă, cu nu știu ce, a participat la licitație, a câștigat, face pe prețurile care sunt, pe cerințele noastre, aici, deja discutăm povești: „E cam mare!”

Dl.Iustin Roman

Vorbim de un preț de piață, domn' primar, și dacă-mi aduc aminte bine, dumneavoastră ați spus, acum doi ani de zile, un preț un pic mai mic. Așa țin eu minte....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Așa. Și?

Dl.Iustin Roman

Și acum...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, dar ,între timp, a trebuit să mai facem modificări acolo, că n-a mai contruit nimeni, în România, așa ceva. A trebuit să închidem, spre exemplu, toate frontoanele cu termopan. A trebuit să închidem la fiecare gol, pentru că intra frigul. A trebuit să le facem

dupaluri pe hol, a trebuit să le facem uscătoare, a trebuit să le facem să le facem...Ori,

lucrurile astea toate sunt prinse acolo.

D-na Mădălina Moțățăianu

Conform ultimelor dorințe a tuturor locatarilor, au solicitat acum în zona B să le prindem și o cutie poștală, că n-a fost prinsă, motiv pentru care domnul proiectatnt a luat în calcul și ultimele solicitări pe care le au actualii chiriași: se vor prinde și căsuțe poștale la parterul....

Dl.Iustin Roman

Este adevărat, și, totuși, mi se pare destul de mare...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, ce doriți dumneavoastră, dacă-i licitație?! Că încep să mă enervez...

Dl.Iustin Roman

Eu v-am spus, domnu' primar, că....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă-i licitație, vine ăla, anunță că construiește cu 300 de euro, ăla cu 500, ăla cu

700...

Dl.Iustin Roman

Eu m-am referit la studiul de fezabilitate....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și ce să-i fac eu studiului!?

Dl.Iustin Roman

Eu mi-am spus părerea, vizavi de valoarea....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Părerea dumneavoastră, care-i după ureche. Ați studiat studiul? Atunci spuneți-mi unde considerați dumneavoastră că cel care face studiul, și care a căștigat o licitație ca să facă acest studiu, a greșit. Că așa discutăm inginerește.

Dl.Iustin Roman

Repet, ne-am referit la prețul care a fost prezentat în studiu. Noi nu...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, asta spun și eu....Asta spun și eu: unde a greșit?

Dl.Iustin Roman

Vă repet, prețul pe metru pătrat, și în condițiile astea, nouă ni se pare un pic cam mare și am zis că poate, cumva, găsim o soluție să...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, vorbiți cu el! Dacă vă pricepeți, vorbiți cu el. Eu nu mă bag, că nu sunt proiectant, nu sunt arhitect. Ce să vă răspund eu la asta? La asta ....Ăla...e meseria lui. A venit, a făcut devizul de lucrări și așa mai departe...Eu nu știu să discut despre asta.

D-na Mădălina Moțățăianu

Domnu' primar, devizul de lucrări a fost aprobat în luna iulie și, tocmai în ciuda faptului că a fost aprobat în luna iulie, următorul pas era să întocmim această documentație și, în urma aprobării de către dumneavoastră, noi să o postăm pe SEAP, potrivit publicității internaționale la valoarea aceasta.

D-na Sorina Tușa

Ideea era că prețul este foarte mare pe metru pătrat și se plătește din banii Primăriei...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, ce plătesc, doamnă dacă-i licitație!? Dacă vine unul și vrea să-l facă, în aceleași

condiții, cu 200 de Euro/mp, câștigă ăla cu 200! Nu-i li-ci-ta-ție!?!

Dl.Iustin Roman

Ba da, e-adevărat, dar noi ne-am referit la studiu...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și-atunci!?

Dl.Iustin Roman

E posibil, e-adevărat, să vină să-l facă cu 200...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da, scoatem la licitație, nu!?

Dl.Iustin Roman

Repet, ne-am referit la studiu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles! Bun. Bine. Haideți să votăm, că o...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stai puțin! Cine a făcut studiul, a câștigat licitația ca să facă studiul? Păi, bănuiesc că a făcut o procedură, nu!?

Dl.Gabi Stan

Sunt două lucruri diferite. Una este prețul de construcție și alta este...

Dl.Iustin Roman

Știm foarte bine asta. Știm. Noi ne-am referit la studiu. S-ar putea ,da, e adevărat, ca prețul să fie mai mic. Să dea Dumnezeu! Noi am tras un semnal...

Dl.Gabi Stan

Nu e vorba numai de prețul pe metru pătrat construit, sunt și străzi, sunt canalizări...

D-na Mădălina Moțățăianu E rețeaua, întreagă, de apă...de...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E și rețeaua de apă?

D-na Sorina Tușa

Nu este detaliat la maniera aceasta. Îmi pare rău! Deci, în documentația care ni s-a transmis....

D-na Mădălina Moțățăianu

Doamna consilier....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, lasă...

D-na Sorina Tușa Lăsați-mă puțin! O idee, atât!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spuneți!

D-na Sorina Tușa

În documentație nu există această detaliere despre care dumneavoastră vorbiți. Tocmai de aceasta...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și cum ați aflat prețul pe metrul pătrat?

Se fac comentarii în sală. (Valoarea totală a investiției împărțită la suprafață...)

D-na Sorina Tușa

E o valoare finală și, pe metri pătrați...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, ați împărțit-o dumneavoastră?! Nu, vă întreb, ca să înțeleg...

D-na Sorina Tușa

Da, am făcut un calcul matematic...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun, dar în valoarea asta nu intră și străzile?

D-na Sorina Tușa

Asta spun, domnu' primar...

Dl.Decebal Făgădău

N-au avut de unde să știe...

D-na Sorina Tușa

Deci, domnu' primar, în documentația transmisă nu există această detaliere.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Foarte bine, nu-i nicio problemă, s-ar putea să aibe Da, spune!

D-na Mădălina Moțățăianu

Răspund eu, domnu' primar. La baza documentației a stat SF-ul, SF-ul care a fost supus aprobării acum două luni de zile.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Și ce scrie în SF?

D-na Mădălina Moțățăianu

Păi, atunci trebuia să fie studiat, nu acum....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Are dreptul să întrebe când vrea, bă, că-i consilier local ales!

D-na Mădălina Moțățăianu

Da, domnu' primar...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' nu-i spui tu când are dreptul să întrebe!

D-na Mădălina Moțățăianu

Deci, documentația...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Străzile fac parte din studiu? Da sau nu.

D-na Mădălina Moțățăianu

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unde scrie?

D-na Mădălina Moțățăianu

În studiul de fezabilitate.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Scrie în studiu, că doamna spune că nu scrie?!

D-na Sorina Tușa

Păi, sunt două chestiuni distincte. Studiul s-a aprobat acum două luni, iar astăzi s-a

transmis documentația pentru achiziția lucrărilor de construcții. Eu spun că în documentația de astăzi, când s-au dat sumele și suprafețele construite, nu s-a făcut mențiunea ce cuprinde, ce construim.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Băi, tu nu înțelegi ce spune? Ce dracu, vorbim... Spune că în documentația pe care a primit-o și pe care voi vreți să o aprobați nu scrie că sunt incluse și străzi.

D-na Sorina Tușa

Ele sunt raportate la studiul de acum două luni, asta spune colega dumneavoastră. Mă rog, am înțeles acum. M-am lămurit, din ce s-a...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da', dacă sunt străzile, nu vă supărați pe mine, atunci calculul dumneavoastră este eronat...ca să împart la metru pătrat...

D-na Sorina Tușa

Dacă sunt și străzile, prețul nu apare ca fiind foarte mare, dar, dacă vorbim doar pe metru pătrat construit, apare ca fiind foarte mare.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gabi Stan

Domnul consilier, dacă-i inginer în construcții, ar fi trebuit să se uite pe studiul ăla de fezabilitate.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu. Dar vrei să-ți spun ceva? Ar fi trebuit să fie cineva aici care să ne lămurescă, respectiv cel care a făcut studiul de fezabilitate!

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' primar, a fost prezent în ședința în care am aprobat studiul de fezabilitate. Nu s-au solicitat explicații suplimentare. Noi astăzi aprobăm decât achiziționarea lucrărilor pentru construire. Nu mai detaliem studiul. Se consideră că deja a fost aprobat și toată lumea l-a studiat cu atenție. Astăzi aprobăm contractarea lucrăriilor și decât s-a menționat că lucrările sunt cele din studiul aprobat anterior, acum 3 luni de zile.

Dl.Gabi Stan Și l-am votat...aici...

Dl.Radu Ștefan Mazăre Și studiul și prețul ăsta s-a votat?

Se fac comentarii în sală. (Da.)

D-na Mădălina Moțățăianu

Sunt menționate în caietul de sarcini, sunt numerotate aleile, terenul de sport. În caietul de sarcini care stă la baza documentației de azi, sunt enumerate.

Dl.Gabi Stan

Și dacă citea caietul de sarcini....

D-na Sorina Tușa

Eu am înțeles perfect acum. Din ce-am citit, nu ne-am uitat și pe studiul de fezabilitate...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu înțeleg așa, domnu' inginer, că suma cuprinde tot ce e trecut aici...

Dl.Decebal Făgădău

În caietul de sarcini...

Dl.Gabi Stan

Și aia se scoate la licitație!

Dl.Iustin Roman

Din punctul meu, chiar și așa...este destul de mult...

Dl.Gabi Stan

Iar „chiar și-așa”!

Dl.Iustin Roman

O să vă demonstrăm, la ședința viitoare....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu trebuie    să-mi demonstrați.    Și,    dacă    sunteți.....găsiți    o firmă    care    să    facă    pe bani

mai puțini, că-i licitație publică. Discuția s-a închis, hai să nu mai....Eu înțeleg așa: pe lângă

construcție, dulapuri, ce-am mai pus noi, termopane și așa mai departe, toate dotările, stradă principală cu o lungime de nu știu cât, alei pietonale, teren de sport, locuri de joacă, spații verzi, amenajare și așa mai departe...Păi, ăsta-i tot cartierul. Ce discutăm.!?!...Atunci, ce-ați făcut dumneavoastră, să împart cheltuielile unui cartier, pe metru pătrat, e eronat.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gabi Stan

Domnul consilier, dar când vindeți casa luați și strada în calcul....ca să vindeți

apartamentul....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Se pot demonstra multe....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, haideți, că n-aveți ce să-mi demonstrați, din moment e sunt acolo Ăla le-a făcut, e meseria lui, și e și licitație! Ce discutăm!? Discutăm vorbe, aici, dacă...Nu pot să împart terenul de sport, să-l pun pe metru pătrat de construcție, de casă!

Dl.Decebal Făgădău

Sau dispensarul, sau biserica...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sau dispensarul! Despre ce discutăm!?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Haideți să votăm, că nu...M-am lămurit.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut d-na Tușa Sorina și dl.Roman Iustin.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 16:

„Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al

hotărârii privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța domnului Harry Tavitian”, nr.31/2011”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 din H.C.L.M.nr.410/2006 privind acordarea ajutoarelor de urgență și a ajutoarelor de înmormântare, în conformitate cu prevederile legii nr.416/2001.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2014, a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de gradinita situat în Constanța in Zona Ansamblul de Locuințe Ieftine pentru Tineri destinate cumpărării str. Baba Novac. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Punctul 21:

“Proiect de hotărâre privind    selecția unui membru în Consiliul de

Administrație al RATC Constanța. »

9    9

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Le lăsăm pentru la sfârșit, pentru că sunt cu buletine de vot.

Punctul 22:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 23:

“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 24:

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța în vederea preluării din administrarea Instituției Prefectului Județului Constanța în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 23.865 mp aferent “Palatului Administrativ” în vederea derulării proiectului “Reabilitarea și reamenajarea Parcului arheologic”.

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 25:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 270 mp situat în municipiul Constanța - stațiunea Mamaia, zona Hotel Mercur Minerva, Arhiepiscopiei Tomisului.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 26:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință, pe perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 443 mp situat în municipiul Constanța - stațiunea Mamaia, zona Hotel Perla, Arhiepiscopiei Tomisului.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

D-na Sorina Tușa

Aici avem o singură întrebare. Având în vedere că al doilea teren este în zona Perla,

unde , de altfel,i sunt și niște biserici în apropiere, considerați neapărat oportun să transmitem acest teren către Arhiepiscopie? Adică, nu văd rațiunea să fie două biserici în Mamaia.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Păi, rațiunea este că sunt din ce în ce mai multe solicitări pentru a se oficia slujbele în Mamaia.. .La căsătorii, mă refer.

D-na Sorina Tușa La căsătorii, vă referiți?

Dl.Valentin Pîrvulescu

Da.

D-na Sorina Tușa

De acord, dar nu cred că sunt foarte multe căsătorii într-o zi!

Dl.Valentin Pîrvulescu

Da' cu ce vă deranjează pe dumneavoastră?

D-na Sorina Tușa

Nu comentez.Deci, valoile creștine.sunt valori pe care ne bazăm și noi.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Sunt peste 50 de căsătorii pe zi, vinerea, sâmbăta, care se oficiează în Mamaia.

D-na Sorina Tușa

A fost o simplă întrebare.Nu știam de ce s-a mers pe două biserici. pentru că aici avem și biserica din parc, care poate fi folosită.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De unde?

D-na Sorina Tușa

Din Parc.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu cred că nu-i un lucru rău, pentru că ajungem ca în wee-kend să fie, în Mamaia, de aici, din capăt până spre Năvodari, aproape 80-90 de mii de oameni.

D-na Sorina Tușa

Dacă ne referim la enoriașii care vor să meargă la biserică, deci nu la căsătorie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Nu, nu, nu, lăsați-mă să termin.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, eu mă refer la turiști.Și sunt.. .În Mamaia, eu zic că este un lucru bun să le oferim, pentru că am primit multe solicitări și există dorințele astea. Noi trăim la malul mării și nu ni se pare nimic spectaculos că ne căsătorim în Mamaia sau undeva pe malul mării. Ăla, când vin e din Banat sau din Moldova, i se pare un lucru spectaculos ca să se căsătorească și să facă la malul mării. Și atunci, ne-am gândit ca pe lângă ofertele de cluburi și de ce mai sunt, Aqua Magic și așa mai departe, să le dăm și asta, dacă vor. Noi, ca stațiune, trebuie să le oferim tot pachetul.

D-na Sorina Tușa

Da, noi am votat pentru, la prima, și am fost de acord cu o biserică, dar am considerat că numărul de două.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Cosmin Răsăuțeanu

În regulă. Mulțumită de răspuns, că urmează să supunem la vot?!

D-na Sorina Tușa

Nu mai avem nimic de întrebat, că ne-am lămurit.

Dl.Cosmin Răsăuțeanu

Sigur?!Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Local al

Municipiului Constanța, necesar obținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. Mamaia S.A., pentru terenul aferent activului Tabără Turist, situat în stațiunea Mamaia, în suprafață de 15.000 mp.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta-i hotărâre de instanță, cu daune. N-am pus-o în aplicare până acuma, să-i mulțumim ăluia că nu ne ia banii!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 28:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului în administrarea RAEDPP Constanța în vederea executării “Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico - edilitare aferente” Campusul social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 29:

“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.63/2013 aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului

public și privat din municipiul Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 30:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în H.C.L. nr.148/2013 privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,80 mp situat în zona Spitalul Militar Constanța numitului Harry Tavitian - cetățean de onoare al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 31:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei nr.4 din H.C.L.nr.161/17.06.2013-“privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

Dl.Iustin Roman Aici... Vizavi de preț...

Dl.Costin Răsăuțeanu

Vă rog!

Dl.Iustin Roman

Nu e prea mic având în vedere locația respectivă? Se fac comentarii în sală. (Acum e prea mic...)

Dl.Iustin Roman

Păi, da' domnu'viceprimar, la 18 mii de euro, patru sute de metri pe malul lacului....?!

Se fac comentarii în sală. (E câmp, e teren agricol....)

D-na Marcela Enache

Nu e pe malul lacului. E teren agricol.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E în câmp. E în câmp și are evaluare făcută de evaluatori. Nu vă băgați peste evaluatori. Eu vă dau un sfat....care mă judec de 8 ani pe chestia asta. Când e evaluator, nu vă

băgați nici la deal și nici la vale. Că, dacă vă băgați o dată la deal, că de ce-i prea mic, data viitoare o să vă acuze procurorii că de ce nu v-ați băgat invers. E evaluator. Ăla a câștigat licitația la Primărie, a venit, a făcut evaluarea... Eu fug ca dracu de tămâie, să spun e mic sau e mare, când ăla mi-a dat.....

(E dincolo de Carrefour, înspre câmp...)

Dl.Iustin Roman

Am zis că având în vedere locația.. .că am avut senzația că e pe malul lacului...

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

S-a scanat și raportul de evaluare.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Are și locația? Da, deci, e în mijlocul câmpului, v-ați lămurit, da?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cam mare, în câmp...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar ăsta care e mă, cu cazemata aia care nu-i cazemată?!

Dl.Decebal Făgădău

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ăsta e loc de tragere în camp. Este o bucată de teren în mijlocul terenului unui privat. În mijlocul câmpului. Deci, v-am lămurit, de la Ovidiu, pe partea hailaltă nu pe partea astălaltă.V-am lămurit? Nu-i cazemată, e loc de tragere. Are și expertiză, e evaluată., și că nu-i cazemată, e loc de tragere.Corespondență cu MAPN..

Dl.Cosmin Răsăuțeanu

În regulă.Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 32:

“Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Constanța la Convenția Primarilor - angajament voluntar al autorităților locale pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie regenerabilă.”

- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 33:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul școlar 2013-2014.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 34:

“Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Constanța a raportului de expertiză precum și a răspunsului la obiecțiunile întocmite în dosarul nr.26754/3/2008.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Am înțeles că aici avem un amendament....

Dl.Decebal Făgădău

Nu face cineva o prezentare? D-na avocat?!

D-na av.Carmen Banioti

Stimate domnule primar, stimați domni și doamne consilieri, prezența mea în fața dumneavoastră, astăzi, este justificată de dosarul penal aflat pe rolul Curții de Apel București, respectiv nr.26754/3/2008, care are ca obiect cercetarea infracțiunilor de abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, fapte prevăzute de Legea 78/2000, săvârșite de domnul Rachieru Ilie.

Având în vedere faptul că anterior, prin hotărârea Consiliului Local din anul 2008 domniile dumneavoastră au votat în sensul că nu se poate stabili existența sau inexistența unui prejudiciu, ținând seama de împrejurarea că în acel dosar nu a fost efectuată o expertiză tehnică judiciară de specialitate , vă informez pe această cale că în acest dosar a fost efectuată o expertiză tehnică judiciară de specialitate de către un expert neutru, obiectiv și imparțial, desemnat de către instanță, care, în concluziile sale, atât prin raportul de expertiză, cât și în răspunsul la obiecțiunile la raportul de expertiză a concluzionat că există o conformitate de 100% din punct de vedere tehnic între pompele cu turație variabilă prevăzute în caietul de sarcini și în oferta tehnică cu cele care au fost efectiv, cele care sunt existente, care au fost efectiv furnizate și montate în punctele termice din municipiul Constanța. Ca atare, solicitarea noastră era de a vă însuși concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză și să rețineți, ca atare, că nu există niciun prejudiciu. Vă mulțumesc!

Dl.Daniel Georgescu

Domnule președinte, vreau să fac un amendament. În condițiile în care nu există niciun prejudiciu , eu propun să nu ne constituim nici parte civilă în..

Dl.Decebal Făgădău

Să întărim.

Dl.Daniel Georgescu

Cheltuim banii Primăriei, ai Consiliului.inutil..

D-na Sorina Tușa

E o cerere simplă, pentru constituirea de parte civilă...

Dl.Decebal Făgădău

Am avut o adresă.

D-na av. Carmen Banioti

Trebuie să ne manifestăm punctul de vedere cu privire la acest raport și atunci. Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Am avut o adresă în care ni se solicita să precizăm dacă noi, Consiliul local ne constituim sau nu parte civilă.

D-na Sorina Tușa

Exact. Dar vroiam să spun că a te constitui parte civilă într-un dosar, nu costă nimic...

D-na av. Carmen Banioti

Exact.

D-na Sorina Tușa

Că zicea domnul consilier să nu mai cheltuim banii. Deci, constituirea de parte civilă nu costă bani.

Dl.Daniel Georgescu

Dacă ne constituim, nu se merge în proces mai departe...?

D-na Sorina Tușa Da' nu ne costă nimic...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Domnul consilier a spus că dacă ne constituim parte civilă, trebuie să întocmim noi un alt raport de expertiză, să nu ni-l însușim pe cel ...independent...probabil

D-na av. Carmen Banioti

Nu, nu, nu este necesară întocmirea unui nou raport, ci doar să vă însușiți concluziile raportului care deja a fost...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Noi la vremea respectivă, în 2008, nu aveam elementele tehnice. Acum le-am primit...

D-na av.Carmen Banioti

Sigur.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Pompele sunt identice. Deci...pe cale de consecință, nu ne constituim parte civilă.

Dl.Iustin Roman

Dar în raportul final se spune că există o diferențăde 15% între ceea ce s-a cerut la....

D-na av.Carmen Banioti

Dumneavoastră vă referiți la raportul inițial întocmit în cauză...

Dl.Iustin Roman

Nu....nu....nu....

Se fac comentarii în sală.

D-na av.Carmen Banioti

La raportul de expertiză tehnică inițial întocmit în cauză. Împotriva acelui raport, atât avocații inculpatului, cât și avocații părții civile...cât și instanța, din oficiu, și reprezentanții organelor de urmărire au formulat obiecțiuni. În răspunsul la obiecțiuni aparre această clarificare, în sensul că există o concordanță de 100% între caracteristicile tehnice ale pompelor prevăzute în caietul de sarcini, în cartea tehnică, și cele care au fost efectiv montate în punctele termice. Ca atare, răspunsul apare în răspunsul la obiecțiuni, formulat, de asemeni, de către experți.

Dl.Decebal Făgădău

Mulțumim!

Se fac comentarii în sală. (Amendamentul...)

Dl.Daniel Georgescu

Da, să nu ne constituim parte civilă.

D-na Marcela Enache

Deci, completarea hotărârii cu...

Dl.Valentin Pîrvulescu

Articolul 2. Articolul 1 - ne însușim raportul de expertiză. Articolul 2 - nu ne constituim parte civilă.

Dl.Decebal Făgădău

Ca să nu mai facem data viitoare, la o altă ședință, o hotărâre...cu același obiect...

D-na Marcela Enache

Deci, supuneți la vot amendamentul că nu ne vom constitui parte civilă.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supun la vot amendamentul Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut d-na Tușa Sorin și dl.Roman Iustin.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supunem la vot hotărârea. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut d-na Tușa Sorin și dl.Roman Iustin.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 35:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de

alimentare cu apă și de canalizare precum și a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare “Apă-Canal Constanța” în care își desfășoară activitatea operatorul S.C.RAJA S.A. Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Tudorel Chesoi

Aici, dacă-mi permiteți, aș vrea să fac o propunere de completare, să-i spunem: „proiect de hotărîre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de alimentare...”, pentru că aici este doar „regulamentul serviciului” și nu este suficient de concludent.

D-na Marcela Enache

Este un regulament pe care ADI- „Apă-Canal” l-a supus aprobării în această formă la toate unitățile administrativ-teritoriale componente ale asociației. Deci, peste tot este aceeași denumire a regulamentului, și suntem obligați s-o păstrăm.

Dl.Tudorel Chesoi

De fapt, este un regulament de organizare și funcționare....dar....

Se fac comentarii în sală.(Exact.)

Dl.Tudorel Chesoi

Dar, nefiind complet definit, m-am gândit că era mai bine...

Dl.Decebal Făgădău

Știți foarte bine că accesarea fondurilor europene, pentru rețeaua de apă și canalizare, se face prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Solicitările organismelor intermediare de management au condus la necesitatea aprobării unui regulament. Foarte bine spus, este de fapt un regulament de funcționare. Mai mult decât atât, autoritatea de management, urmare a

solicitărilor Comisiei europene, a solicitat uniformizarea cadrului ....contractului cadru între

operatorul de apă și fiecare localitate, pentru că, știți foarte bine, RAJA s-a extins și contractul, spre exemplu, la Țăndărei avea o formă și în municipiul Constanța avea o altă formă.

De fapt, noi asta facem, în momentul de față, definim regulamnetul de funcționare și actele subsecvente, contractul de furnizare apă, contractul de furnizare canalizare, cum funcționează, de fapt, uniform, tot ADI-ul. Despre asta vorbim. Suntem ultima entitate componentă a ADI-ului care aprobăm acest contract, tocmai pentru că l-am studiat cu foarte mare atenție.

Dl.Tudorel Chesoi

Deci, să înțeleg că nu este oportună...completarea denumirii....?

Dl.Decebal Făgădău

Păi, ar presupune acum schimbarea titlului la toate celelalte unități administrativ-teritoriale....

Dl.Tudorel Chesoi

Retrag, atunci...

Dl.Decebal Făgădău

Vreo patruzeci....

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supun la vot hotărîrea.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Continuăm cu ordinea suplimentară.Punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind modificarea pct.2 din anexa la HCL nr.335/2011

privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de

5    7    5    5

învățământ preuniversitar de stat.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obictivului de investiții “Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente Campusului social Henri Coandă.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 19 voturi pentru, 2 abțineri. S-au abținut d-na Tușa Sorin și dl.Roman Iustin.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții “Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul tomis și plaja Modern.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.190/31.07.2013.” - inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.471/24.09.2007 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, cu completările și modificările ulterioare.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Încă nu am terminat...

D-na Marcela Enache

Comisia de numărare a voturilor este rugată să se prezinte, pentru că avem patru proiecte.

Dl.Costin Răsăuțeanu Rugăm comisia să se prezinte.

D-na Marcela Enache

Am să profit de scurta pauză până când comisia va proceda la numărarea voturilor și să vă anunț următoarea problemă. În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.183/2013, pentru a putea să se întocmească procedura pentru organizarea de licitații, pe site-ul Primăriei trebuiesc afișate și datele personale ale consilierilor locali, asta însemnând: nume, prenume data nașterii, domiciliul și CNP-ul. Dacă aceste date nu vor fi afișate, așa cum sunt afișate și ale domnilor primar, viceprimari și ceilalți funcționari care lucrăm în Primărie, nu vom primi aprobările necesare pentru a putea să ne înscriem și a organiza licitațiile care sunt necesare. Eu nu am dat curs încă acestei solicitări a Direcției Tehnic-Achiziții, pentru că, în conformitate cu Legea 677, pentru a afișa CNP-ul este nevoie de acordul persoanei respective. Deci, eu vă supun dumneavoastră atenției această problemă cu rugămintea să-mi spuneți dacă sunteți de acord și cu publicarea CNP-ului. Am înțeles că la aceste date personale n u au acces decât cei care fac verificările pentru organizarea de licitații. Deci, v-a; ruga, domnule președinte, să supuneți la vot dacă este cineva îm potrivă sau se abține, să putem să consemnăm.

Dl.Tudorel Chesoi

Există posibilitatea și fără CNP?

D-na Marcela Enache

Nu există această posibilitate, pentru că de două ori s-a respins până acum a documentația fără aceste date.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supunem la vot. Cin e este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

-X-

D-na Marcela Enache

Dacă ne permiteți, vom anunța rezultatele la proiectele cu vot secret. La punctul 14 , pentru dl.Zamfir Petre: 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă.Supuneți la vot hotărârea.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supun la vot hotărârea. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru. Pentru „Cetățean de onoare” dl.Gheorghe Constantin, au fot 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supunem la vot hotărîrea de la punctul nr.15.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru. Pentru punctul 20, unde era vorba de închirierea unui spațiu cu destinația de grădiniță în zona Baba Novac -locuințe ieftine, era o comisie mai numeroasă, fiecare dintre membri au obținut următoarele voturi:

Dinescu Fulvia - 18 voturi pentru, 2 voturi împotrivă; 1 vot anulat;

Ene Alina    -    20    de voturi pentru,    1 vot împotrivă;

Itoafă Cristina    - 20 de voturi pentru,    1 vot împotrivă;

Herda Elena    -    20    de voturi pentru,    1 vot împotrivă;

Irimia Mariana - 19 voturi pentru , 2 voturi împotrivă;

Stănilă Alina    -    20    de voturi pentru,    1 vot împotrivă;

Bratu Felix    -    20    de voturi pentru,    1 vot împotrivă.

Deci, fiecare a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi membru în această comisie.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supunem la vot hotărârea de la punctul 20 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

La punctul 21, desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație la RATC, este vorba de dl.Ungureanu Gheorghe, avem 20 de voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Supunem la vot hotărârea de la punctul 21 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Costin Răsăuțeanu

Stimați colegi, dau cuvântul domnului consilier local Ciorbea . Vă rog, domnule !

Dl.Valentin Ciorbea

Domnule primar, stimați colegi, vă rețin puțin atenția. În luna noiembrie 2013 se împlinesc 135 de ani de la unirea Dobrogei, cel mai important eveniment istoric pentru evoluția modernă și contemporană a acestei provincii.Instalarea administrației românești în Dobrogea a făcut ca la 12 decembrie 1878 să se constituie primul consiliu local, să-i spunem, al orașului. Acum câțiva ani în urmă, pe când era membru al Consiliului local, domnul Nicușor Constantinescu a propus ca ziua de 12 decembrie să devină ziua Consiliului local. V-aș propune, domnule primar și stimați colegi, să ne gândim și să pregătim o ședință comemorativă dedicată acestui eveniment chiar pe ziua de 12 decembrie 2013. Ca lucrurile, totuși, să fie consemnate undeva, vă fac, de asemenea, propunerea să batem o medalie, pentru că se obișnuiesc la asemenea evenimente, nu de aur, nu de argint, cum ar fi frumos, ci, măcar, de tombac și această medalie să fie însoțită de o diplomă. Și sunt foarte convins, domnule primar, că în ziua respectivă, pe o listă, pe care s-o gândim, s-o aprobăm, cu oameni care au muncit și au administrat în acest oraș în ultimii ani,în municipiu, care au făcut ca, Constanța să fie mult mai cunoscută, să primească aceste lucruri. Și mă uit că domnul Răducu ...colegul se uită așa spre mine...sunt convins că împreună cu echipa domniei sale, din noiembreie, va iniția o serie de activități în școli pentru ca elevii să cunoască istoria, cultura, arta cestei regiuni care se conturează. Vă mulțumesc!

Dl.Răducu Popescu

Sunt inițiate împreună cu Asociația Cultul Vânătorilor. Deja au început.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, o să discutăm. Da, aveți dreptate, o să discutăm, să vedem cum anume să facem. Dl.Costin Răsăuțeanu

Vă mulțumesc, domnule profesor. Acestea fiind spuse, ordinea de zi epuizată, declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă doresc o zi excelentă!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Costin Răsăuțeanu

SECRETAR,

Marcela Enache

30