Proces verbal din 18.02.2013

92.proces verbal sedinta din data 18.02.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 18.02.2013, orele 10,30, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 21 consilieri ( absenți, motivat: dl.Lixandru Virgil și d-na.Sorina Tușa; nemotivat:dl.Roman Iustin și dl.Șurghie Valentin), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.322 din data de 20.11.2012, de dl.Popescu Răducu.

Dl. Răducu Popescu

Bună ziua! Stimați colegi, începem ședința prin a vă supune la vot ordinea de zi de astăzi, convocatorul și ordinea suplimentară, și am să vă comunic ce puncte de pe convocator sunt retrase..

Așadar, de pe convocatorul pe care dumneavostră l-ați primit sunt retrase punctele 35 și 36. Pe ordinea de zi suplimentară...vă propun să începem cu punctul 12 de pe ordinea de zi suplimentară, întrucât este un proiect la care consilierii își vor exprima votul pe buletine..

D-na Marcela Enache

Sunt mai multe proiecte la care avem vot secret.

Dl. Răducu Popescu

Fiind penultimul pe ordinea suplimentară, consider că ar fi bine să începem cu el, astfel încât, până la numărarea voturilor să putem avea rezultatul la finalul ședinței. Dacă sunt întrebări, neclarități?

Așadar, supun la vot convocatorul, pe care l-ați primit, cu cele două puncte retrase.

Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Ordinea suplimentară, cu punctul 12 ca prim punct supus votului dumneavoastră. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Supun la vot întreaga ordine de zi, convocatorul și ordinea suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru. Dl. Răducu Popescu

Începem lucrările ședinței Consiliului Local Municipal de astăzi prin proiectul nr.1 de pe ordinea de zi:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări. Discuții?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul IV pe anul 2012. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 620/2008 privind numirea Consiliului de Administrație al RADET Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

D-na Marcela Enache

Aici, trebuie să dăm buletine...

Dl. Răducu Popescu

Rog comisia de numărare a voturilor să se pregătească...Încă nu, pentru că și la punctul nr.4 și la punctul nr.5 vom avea buletine de vot. Așa că, le vom strânge pe toate trei și se vor număra pentru toate cele trei puncte.

Punctul nr.4:

« Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului consultativ. »

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Punctul nr.5:

« Proiect de hotărâre privind constituirea consiliului consultativ al Centrului Social Constanța și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al consiliului consultativ. »

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Punctul nr.6:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Cantinei de ajutor social Constanța, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța. »

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.7:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare și funcționare a Cantinei de ajutor social Palazu Mare Constanța, aflată în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.8:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrare Creșe în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.9:

« Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale doamnei Găitan Maria pentru imobilul din Constanța str. Sassu Gheorghe nr. 79. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.10:

« Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri fiscale pentru imobilele situate în cartierul Henri Coandă din municipiul Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.11:

« Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Constanța. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.12:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului de

investiții ”Promenadă Turistică Mamaia”

9

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.13:

« Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții “Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice - Piața Ovidiu”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.14:

« Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții “Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazinou-Port Tomis”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.15:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și asistență juridică în domeniul achizițiilor publice.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.16:

« Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 622/2008 privind numirea Consiliului de Administrație al RAEDPP Constanța.”

9    9

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Aici avem iar buletine de vot. Se distribuie, da? Trecem mai departe.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.17:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță și informare juridică în vederea preluării de către Consiliul local al municipiului Constanța a CET Palas-Sucursala Constanța. »

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.18:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.19:

« Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.20:

« Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de S.C. RENT CARSERVICE LITORAL S.R.L. către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață de 78,00 mp și 137,00 mp, situate în municipiul Constanța, bd. I.C.Brătianu, zona Renault, cu destinația de “drum public ”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.21:

« Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de ORBAN LUCIAN și ORBAN STELUȚA-DANIELA către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață de 681,00 mp, situat în municipiul Constanța, bd. I.C.Brătianu, zona Renault, cu destinația de “drum public ”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.22:

« Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de GAMARO BLACK SEA S.R.L. către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 1090,00 mp, situate în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 564, cu destinația de “drumuri publice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.23:

« Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de CĂLINA VIRGIL către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 3377,00 mp situate în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 564, cu destinația de “drumuri publice ” inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Domnul viceprimar Făgădău Decebalaveți un amendament . Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Da, aș vrea să fac următorul amendament: suprafața totală să fie înscrisă ca 4248 mp în loc de 3377,00 mp, deoarece, la lotul nr.2, în loc de 303 mp am identificat suprafața ca fiind de 1174 mp.Am depus amendamentul la doamna secretar.

Dl. Răducu Popescu

Așadar, în locul celor 3377 de mp să fie 4248 mp. Supun la vot amendamentul propus de domnul viceprimar Decebal Făgădău.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Supun la vot proiectul nr.22 de pe ordinea de zi cu amendamentul votat de către dumneavoastră anterior.

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.24:

« Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 712/12.12.2005 privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a imobilului ,,Spital Clinic de Boli Infecțioase” ce constituie domeniu public al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.25:

« Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafețe de teren aflate în proprietatea municipiului Constanța către UAT oraș Năvodari. »

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.26:

« Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului local a spațiului situat în municipiul Constanța, b-dul 1 Mai nr. 21, bl. H18, parter. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.27:

« Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat.

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri?Voturi împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.28:

« Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări. »

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.29:

« Proiect de hotărâre privind înființarea punctului de lucru al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța situat în Constanța, aleea Umanității nr. 15 - Modul administrativ.”

9

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.30:

« Proiect de hotărâre privind repartizarea și scoaterea la licitație în vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.31:

« Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada iulie-decembrie 2012. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.32:

« Proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei pentru renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile de bătrâni. »

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Avem vot secret.

Punctul nr.33:

« Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la consiliul de administrație al RATC Constanța. »

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog!

Dl.Temur Ibriam

Domnule președinte, la acest proiect de hotărâre eu nu pot să votez, oricum ar fi acest vot, pentru că lucrez cu persoanele care....

Dl. Răducu Popescu

Am înțeles, stimate coleg. Deci, se va reține că la punctul nr.33 vă abțineți de la vot.

Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 20 de voturi pentru, 1 abținere.S-a abținut dl.Temur Ibraim.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.34:

« Proiect de hotărâre privind selecția unui membru în consiliul de administrație al RATC Constanța conform OUG nr. 109/2011. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Avem buletine de vot. S-au distribuit.

Facem o scurtă pauză, pentru numărarea voturilor de la proiectele înscrise în convocator, înainte de a trece la ordinea suplimentară. Rog membrii comisiei de numărare a voturilor să-și facă datoria.

-X-

Dl. Răducu Popescu

Dragi colegi, reluăm ședința de astăzi supunându-vă la vot punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, convocatorul pe care l-ați primit. În urma votului dumneavoastră la punctul nr.3, dl.Rachieru Ilie a obținut 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și dl.Tulică Tănase -19 voturi pentru, 1vot împotrivă, 1 vot anulat.Așa că, supun la vot punctul nr.3 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

Dl. Răducu Popescu

Trecem la punctul nr.4 de pe ordibnea de zi. Rezultatul voturlui :

-    Fulvia Dinescu- 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;

-    Daniela Drecșan- 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;

-    Gheorghe Babu - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;

-    Maria Graba - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;

-    Carmen Onciu - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;

-    Mihaela Ionescu -20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;

-    Gheorghe Chircalan - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ; Membri supleanți :

-    Elena Pavel - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;

-    Ana Babu - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat ;

-    Temur Ibraim - 20 de voturi pentru, 1 vot anulat .

Supun la vot punctul nr.4 de pe ordinea de zi.

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Trecem mai departe, la punctul nr.5. În urma numărării votului, toți cei de pe buletinul de vot au obținut 21 de voturi pentru, adică : Dinescu F., Drecșan D., Onciu C., Gheorghe B., Ionescu M., Gavrilă, Stanciu. De asemeni, membri supleanți : Pavel, Ibraim și Gârleanu -21 de voturi pentru.

Supun la vot hotărârea în întregime.

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Mergem mai departe, la punctul nr.16 de pe ordinea de zi : Moțățăianu Mădălina - 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate.

Supun la vot hotărârea în întregime.

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Și mai avem punctul nr.32. În urma numărării voturilor,

-    Marcu Ana -19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 0 anulate ;

-    Roman Iustin - 18 voturi pentru, 3 împotrivă, 0 anulate ;

-    Boiagian Harry - 21 de voturi pentru ;

-    Dede Perodin - 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ;

-    Zahariciuc Iulia - 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ;

-    Cealera Claudia - 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ;

-    Herda Elena - 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ;

Supun la vot hotărârea în întregime.

Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Și punctul nr.33. În urma numărării voturilor :

-    Mustățea Dănuț - 21 de voturi pentru ;

-    Crantea Gheorghe - 21 de voturi pentru ;

-    Afuzii Chiamiran - 21 de voturi pentru ;

-    Fronescu Nicolae - 21 de voturi pentru .

Supun la vot, în întregime, proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Abțineri ?Împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Și punctul nr.34, și încheiem astfel ordinea de zi comunicată, convocatorul. Dl.Ovidiu Tănase, în urma numărării voturilor exprimate de către dumneavoastră în cadrul acestei ședințe de Consiliu local, a obținut 21 de voturi pentru.

Supun la vot punctul nr.34, în întregime.

Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Așadar, trecem la ordinea de zi suplimentară, stimați colegi. Punctul nr.12 va fi prioritar în această ordine:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.382/2009 pentru aprobarea constituirii

și a regulamentului de funcționare al Comisiei municipale de amenajarea teritoriului și urbanism a municipiului Constanța.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Se vor distribui buletine de vot. Până se vor recupera buletinele, trecem mai departe...

Continuăm ședința cu punctual nr.1 de pe ordinea suplimentară:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din HCL nr.323/2012 privind aprobarea transmiterii mijloacelor fixe reprezentând instalații de iluminat ornamental și elemente ale instalațiilor de iluminat public din gestiunea delegată a S.C.Confort Urban SRL în patrimonial Municipiului Constanța în vederea punerii în aplicare a HCL nr.118/11.04.2012.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.2 :

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.333/2012 privind aprobarea încetării gestiunii delegate a sistemului de iluminat public aflat în patrimonial muniipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abțineri ?

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.3 :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale din HCL

nr.354/17.12.2012 privind modificarea prevederilor art.4 și completarea anexei 2 la HCL nr.351/2001 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL și delegarea de gestiune a unor sisteme publice de gospodărire comunală către SCIL Confort Urban SRL.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.4 :

“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului Constanța, necesarobținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Prorpietate, conform HG 834/1991, Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, pentru terenul aferent incintei “Clădire administrativă, laborator,canton” situată în Constanța, DN2A, Km 205+100 în suprafață de 2.403,55 mp.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.5 :

“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului Constanța, necesarobținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Prorpietate, conform HG 834/1991, Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, pentru terenul aferent incintei “Sediu secție” situată în Constanța, str.Alba Iulia nr.17, în suprafață de 2.687,02 mp.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abțineri ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.6 :

“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului Constanța, necesarobținerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Prorpietate, conform HG 834/1991, Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța, pentru terenul aferent incintei “Atelier vopsitorie, coloană auto, garaj,” situată în Constanța, I.C.Brătianu nr.63, în suprafață de 2.783,29 mp.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri ?

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.7 :

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafe”e de teren

reprezentând loc de veci - figura A11, lot 505 situat în Cimitirul Municipal Constanța, domnului Mavrodin Nicolae - “Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989”.'

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ?Voturi împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.8 :

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafe”e de teren reprezentând loc de veci - figura A1, lot 8 situat în Cimitirul Municipal Constanța, domnului Uceanu Aurel - “Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989”.'

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ?Voturi împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.9 :

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafe”e de teren reprezentând loc de veci - figura A17, lot 18 situat în Cimitirul Municipal Constanța, domnului Buzincu Gheorghe- “Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989”.'

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ?Voturi împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi împotrivă. Proiectul nu a trecut.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.10 :

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor fântâni arteziene din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța în vederea casării și scoaterii din funcțiune.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ?Voturi împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.11 :

“Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța prin Primar și Consiliul Local, pe de o parte, și Popa Florentina, Popa Basarab, Negrea Elena și Negrea Nelu, pe de altă parte.”

- inițiator: viceprimar Gabriel Stan;

Cine este pentru ? Abțineri ?Voturi împotrivă ?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Punctul nr.13 :

“Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local.

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ? Abțineri ?Voturi împotrivă ?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Avem rezultatele votului secret de la punctul 12 :

-    Decebal Făgădău    - 21 de voturi pentru ;

-    Luiza Elena Tănase - 21 de voturi pentru ;

-    Mihaela Pătruțoiu - 21 de voturi pentru ;

-    Isacov Mihai

-    Ignis Duvagi

-    Dorin Bucur

-    Dumitru Calotă Membri supleanți

-    Radu Cornescu

-    Alexandru Bălan


împotrivă; împotrivă ; împotrivă ; împotrivă .

împotrivă ; împotrivă .


-    20 de voturi pentru , 1 vot

-    20 de voturi pentru ; 1 vot

-    20 de voturi pentru ; 1 vot

-    20 de voturi pentru ; 1 vot

-    20 de voturi pentru ; 1 vot

-    20 de voturi pentru ; 1 vot

Supun la vot hotărârea.

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abțineri

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl. Răducu Popescu

Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare !

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Răducu Popescu

SECRETAR,

Marcela Enache

13