Proces verbal din 17.06.2013

96.proces verbal sedinta din data 17.06.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 17.06.2013, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri, (absenți: motivat, dl.Ali Denis; nemotivat, dl.Șurghie Valentin), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei. Procesul-verbal încheiat în ședința din data de 30.04.2013 a fost comunicat, împreună cu materialele pentru ședință, prin e-mail. Nu sunt comentarii cu privire la continutul acestuia.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.125 din data de 17.06.2013, de dl.Georgescu Daniel.

D-na Marcela Enache

Bună ziua! Declarăm deschisă ședința de azi a Consiliului Local. Sunt prezenți 24 de consilieri, deci ședința se poate desfășura în condiții corespunzătoare, și vom începe prin a vă ruga să faceți propuneri pentru președintele de ședință, întrucât mandatul dat domnului Dobre a expirat luna trecută.

“Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Deci, propuneri pentru președinte de ședință, vă rog frumos! Domnul Făgădău, vă rog frumos!

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun pe domnul consilier Georgescu Daniel.

D-na Marcela Enache

Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog frumos? Nu mai sunt. Supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Avem 23 de voturi pentru; 1 abținere. Domnu' Georgescu, vă rog frumos să preluați conducerea ședinței.

Dl.Daniel Georgescu

Sărut mâna, bună ziua! O să intru direct în subiect. Avem pe convocator 44 de puncte. Aș dori să...

Dl.Decebal Făgădău

Amendament..

Dl.Daniel Georgescu

Dacă sunt amendamente? Vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

La proiectul de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a OMV Petrom a fost corectat titlul, ulterior publicării convocatorului. Doamna secretar are titlul corect.

Dl.Daniel Georgescu

Supunem la vot convocatorul, cu titlul corectat.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Avem lista cu ordinea suplimentară; sunt 6 puncte. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu Începem ședința. Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul

2013.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe trimestrul I pe anul 2013.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul

2012.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 632/2008 privind acordarea de facilități la transportul urban de călători în municipiul Constanța unor categorii de pensionari ca măsură de protecție socială.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

D-na Sorina Tușa

Aici aș vrea eu să-mi spun un punct de vedere, vă rog!

Dl.Daniel Georgescu

Puțină liniște, vă rog frumos!

D-na Sorina Tușa

Deci, referitor la punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea HCL NR.632/2008 privind acordarea de facilități la transportul urban de călători aș vrea să fac mențiunea faptului că am fost abordată de cătreAsociația foștilor deținuții politici, deci deținuții politici și nu deportații, care în județul Constanța sunt în număr de 300-400 de persoane, și am înțeles de la dumnealor că au făcut o adresă și către Primărie și Prefectură, și solicitarea ar fi următoarea: având în vedere că legea prevede transportul gratuit, dumnealor solicită ca acordarea gratuității către dumnealor să se facă prin prezența la RATC o dată pe an și nu lunar așa cum s-a modificat din martie 2013.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De ce discutăm acum? RATC-ul ?

D-na Sorina Tușa

E vorba de facilitățile de transport.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Așa. Și?

D-na Sorina Tușa

Și Asociația deținuților politici, deținuți nu deportații politici, sunt în număr de cca.300 de persoane. Am în țeles că au făcut o adresă și către dumneavoastră și s-au prezentat și la noi solicitându-ne să le susținem cauza în cadrul ședinței de Consiliu local, prin aceea că, dacă tot beneficiază, prin lege, de această dispoziție a gratuității transportului în comun, să nu se mai prezinte lunar la RATC pentru a-și lua abonamentul ci o dată pe an, pentru că sunt bolnavi, sunt supuși unui tratament în cadrul închisorilor comuniste... Deci, aceasta era solicitarea.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' noi am primit vreo solicitare de-asta?

Dl.Decebal Făgădău

Am primit, numai că, Casa de Pensii ne obligă să facem copiile acelea, lunar...

Dl.Gabriel Stan

Și din cauza aceea ne certăm cu Casa de Pensii...

D-na Sorina Tușa

Dar nu mă refer la toți...

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Nu la cei 4 mii...Deci, nu la deportați. Doar la deținuții politici.

Se fac comentarii în sală. (Dacă decedează între timp, ce fac? Le iau pe un an înainte și după aceea le returnez...?)

D-na Sorina Tușa

Păi, Casa de Pensii are situația celor în viață...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, stați puțin! Cum se face decontarea pentru cei care au solicitat? Deci, ți-au solicitat ție? Decontarea se face de la Casa de Pensii?

Dl.Decebal Făgădău Lunar, exact ca și la ceilalți.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Întrebați Casa de Pensii... noi ...Cine face asta, Primăria sau directorul....?

Dl.Decebal Făgădău

Directorul RATC.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unde ești, domn' director, că nu te văd?! Întreabă Casa de Pensii. Adu-i la cunoștință, Casei de Pensii, solicitarea veteranilor, întreabă-i dacă sunt de acord...

D-na Sorina Tușa Nu veterani, deținuți politici.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deținuți politici.

Dl.Ovidiu Tănase

Nu sunt de acord. Am întrebat de nenumărate ori... De aici a plecat litigiul, dumnealor vor în fiecare lună să vină cu.tichetul...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles! Mai fă o dată chestiunea asta, nu te doare mâna!

Dl.Ovidiu Tănase

Nu mă doare.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Fă o adresă din partea .....O redactezi, o semnează domnul Făgădău și cu tine, RATC, și le

spui; uite, avem această solicitare din partea deținuților, să le dăm o dată...Dacă poate să treacă o

dată....Domn'e, mă lași să termin de vorbit? Faci către Casa de Pensii și îi întrebi: dacă s-ar face

decontarea abonamentelor o dată pe an, așa cum solicită dumnealor, sunteți de acord să ne plătiți și să ne dați banii? Da sau nu. Dacă nu sunt de acord, nu-s de acord...

D-na Sorina Tușa

Domnu' primar, mai am un singur amendament, pentru că prevăd răspunsul Casei de Pensii, în sensul că plata lunară...în funcție dacă trăiesc sau nu trăiesc, așa cum a spus și doamna consilier, însă chiar Casa de Pensii face plata pensiilor. Deci, Casa de Pensii este prima care știe că nu mai trăiește omu...!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Doamnă dragă, da' nu vă certați cu mine, că noi ne judecăm cu Casa de Pensii...

D-na Sorina Tușa

Un argument în plus pe care în adresă, măcar, să-l notăm...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Notează toate argumentele. Problema este că noi ne judecăm cu ei. Nu știți că ne judecăm cu ei...?

D-na Sorina Tușa

Știu că ne judecăm cu ei....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și că au mintea îngustă?

D-na Sorina Tușa

Am vorbit și la RATC și știu... Dar ziceam că este un argument în plus, ca să-l notăm...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Notați și argumentul ăla în solicitare și dacă în funcție de răspunsul pe care vi-l dau, luăm

o decizie. Nici nu știu dacă...

Dl.Decebal Făgădău

Ar fi bine să depună și dânsa o solicitare, dacă tot a deschis subiectul...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Și să trimită adresa cu exact ce solicită dânsa, ca să nu zică că am uitat eu vreun argument....Să vină cu adresa și eu o trimit la Casă...

D-na Sorina Tușa

O să depunem.

Dl.Iustin Roman

Și ar mai fi o problemă. Știu, că am discutat și cu reprezentanții RATC, înainte de ședință...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' am ajuns să ce....? Ce discutăm...? Discutăm acum planul de administrare?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Nu, eu vroiam să-i susțin pe elevi. Știu că sunt probleme și au mai fost discuții, dar știu că mai este Legea nr.1 din 2011, care reglementează subvenția de 5% din bugetul local, într-adevăr, din cote defalcate din TVA, dar cumva trebuie să găsim o soluție sau... Solicit, cumva, o reglare a problemei vizavi de elevi, pentru că în cursul zilei de vineri nouă ne-a venit la sediul partidului o delegație de la Consiliul Județean al elevilor, care cred că este și aici, așa mi s-a spus, că o să fie

aici prezentă, care solicită, chiar și pe perioada verii, pentru că sunt și în vacanță.... Să găsim,

cumva, o variantă să beneficieze de subvenție...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să meargă la plajă și la club...

Dl.Iustin Roman

Nu numai asta. Mai au activități și pe perioada verii.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O să mai analizăm chestiunea. Eu, ce știu acum, este că ei primesc gratuitate 50% la abonamente, pentru elevii care sunt în familii cu situație mai precară, care primesc ajutor la încălzirea termică. Însă...Ce? Da. O s-o analizăm. Eu i-am spus și reprezentantului elevului că, de principiu, eu nu sunt de acord ca să subvenționez elevii care sunt din familii bogate.

Dl.Iustin Roman

Este adevărat, dar există o lege, domn' primar....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu, o să analizez legea. Deocamdată, nu știu legea. Și legea o dă pe banii guvernului. Să dea Guvernul bani și atunci o să meargă toți, da' ca să plătesc eu, din impozitele mele, personal...nu știu, poate dumneavoastră aveți altă opinie, dar eu, din impozitul meu, personal să plătesc pentru elevii ai căror părinți câștigă cincizeci de milioane unul și șaptezeci de milioane celălalt și umblă domnișoara cu geanta „Gucci” și se duce la...servici...Eu nu vreau s-o subvenționez!

Dl.Iustin Roman

Da' nu toți sunt....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu sunt toți....Ăia care nu sunt o să-i subvenționăm.

D-na Sorina Tușa

Există și categoria de mijloc....

Se fac comentarii în sală. (Care?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care-i aia de mijloc?

Dl.Gabriel Stan

Noi subvenționăm până la un venit de 1500 lei /persoană, pe membru de familie. Vi se pare

puțin?

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa Nu e până la 1500 lei...

Dl.Gabriel Stan

Ba da, la subvenția petnru căldură...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Iustin Roman

Domnu' viceprimar, există o lege, care trebuie respectată....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu ce spune legea. O aveți dumneavoastră?

Dl.Iustin Roman

Am citit-o înainte...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu n-am citit-o, acuma. O s-o citim și o să luăm o decizie până.... luna viitoare!

Dl.Gabriel Stan

Găsiți dumneavoastră bani și o să votăm...

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tușa

Noi vorbim de ce prevede legea și de ce....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu ce prevede legea ! Nu știu!

D-na Sorina Tușa

Am citit noi înainte și de-asta am...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și bun...și ce vrei să...Eu merg pe ce ați citit dumneavoastră? D-na Sorina Tușa

Nu, v-am prezentat-o ca problemă de avut...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles! O s-o discutăm.....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O s-o analizăm....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pârvulescu

Să dea Guvernul, din cote defalcate. Nu ne-a dat, nu dăm! Ce să facem?!

Dl.Iustin Roman Solicităm Guvernului....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Solicităm.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Daniel Georgescu

Haideți, să...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, o luăm de la început. În chestiunea asta cu subvenția din bugetul local, opinia mea, și a partidului care este în Consiliul local, este că subvenție trebuie acordat în funcție de venit.

Se fac comentarii în sală. (Corect.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da?! Asta este opinia mea și a partidului nostru....de la bugetul local. Așa cum acordăm și la căldură, și pe la transportul în comun și pentru persoane vârstnice și așa mai departe. Să nu credeți că persoanele vârstnice n-au venit să ceară transport gratuit. Toate! Toate, da!? Și le-am spus: „Domn'e, nu se poate, dacă dumneata ai pensie 15 milioane, eu să te transport gratuit, și altui angajat și are 10 milioane, și are și copii, se duce și la servici și nu știu ce, și ăla trebuie să plătească bilet!” Este un principiu al solidarității, care funcționează din America de Nord până în America de Sud; de la comuniști până la capitaliști. Acuma, dumneavoastră spuneți că este o lege...Nu știu legea. O s-o analizez eu; cu comisia, dumneavoastră o analizați, să vedem ce prevede legea, care sunt sursele bugetare, cât dăm noi din bugetul local... Poate ne dă, și facem solicitare. Dacă domnii de la centru consideră că e normal să subvenționez un elev ai cărui părinți câștigă o sută de milioane, să ne dea bani de la bugetul central. Nu știu să vă spun acum. O s-o analizăm și, peste o lună, în ședința viitoare o să putem să discutăm. E în regulă?

D-na Sorina Tușa

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bine. Și atunci, dacă se poate sau nu se poate, o să stabilim în Consiliul local ce și cum votăm. Dar, repet punctul meu de vedere, vi-l spun clar, mai bine mai construiesc două apartamente sau 10 apartamente în plus pentru oamenii străzii, decât să-l subvenționez pe ăla bogat!

Dl.Iustin Roman

Poate reușim să luăm niște bani de la guvern...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să dea dumnezeu și Maica Domnului, îi subvenționăm pe toți, atunci!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Ciorbea

I-aș ruga pe distinșii noștri colegi să treacă pe la licee și colegii, și dimineața și când se termină cursurile, să vadeți cu ce mașini vin elevii la școală.

D-na Sorina Tușa

Deci, aceia bogați nu sunt în categoria celor au nevoie de transport în comun, că, oricum, vin cu mașinile, și cu șoferul...Deci nu intră în discuția asta...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun, O.K., reluăm după ce ne documentăm, vedem ce spune legea, vedem care ar fi sursele. În ședința viitoare facem dezbatere, îi chemăm și pe ei aici. Da?

D-na Sorina Tușa

Da, foarte bine.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Perfecțiune. Haideți mai departe.

Dl.Daniel Georgescu

Supun proiectul la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale RADET Constanța încheiate la data de 31.12.2012. »

9

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al RADET Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2012 al RAEDPP Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2013 al RAEDPP Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil pe anul 2012 al RATC Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 10:

“Proiect de hotărâre privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de

transport în comun ale Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța și stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă?

Se fac comentarii în sală. (Explicații...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, de fapt, aceste hotărâri trebuiesc privite în ansamblu. Avem și reprezentanții sindicatului aici? Știți bine că RATC-ul are o problemă...mai multe probleme. De fapt, RATC-ul, în momentul actual, funcționează ca o societate bolnavă. De ce s-a ajuns aici? Opinia mea este că, în primul rând, datorită conducerii și managementului acestei societăți. Poate că a fost și greșeala noastră că n-am fost mai aplecați asupra ei, da' nu mi-am imaginat că situația se poate degrada în timp în loc să meargă normal. RATC-ul este o societate care are mijloacele de transport în comun gratuite, primite de la Primărie, care mai are o subvenție pentru vârstnici în valoare de aproximativ 4 milioane de Euro/an. E așa, domn' director?

Dl.Ovidiu Tănase

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și care ar fi trebuit să, cu autobuzele gratis și cu acestă subvenție, să se gospodărească în așa fel încât să-și plătească cheltuielile, motorina și salariile și să efectueze transportul la un preț rezonabil. Sunt două probleme care au apărut: 1 - faptul că n-au reușit să-și încaseze banii de la Casa de Pensii; unde îl învinovățesc pe fostul director că n-a făcut hârtiile care trebuiau făcute și s-a ajuns cu situația în pragul falimentului; pentru că eplicațiile pe care mi le-a dat, mie mi s-au părut hilare.De-aia l-am și schimbat, să știți. Că, „Ce-o să fac? O să mă duc în fiecare lună cu 5 mii de copii?” Nu, domnu' director, te duci cu 50 de mii de copii, dacă e nevoie, să iei atâția bani!” Și a ajuns acuma la 160 de miliarde de recuperat sau cam așa, nu?!

Dl.Ovidiu Tănase

O sută optzeci.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, pentru 180 de miliarde făceam 50 de mii de copii, în fiecare zi, dacă era nevoie! Deci, asta a fost o decizie managerială proastă, că n-a făcut aceste copii și n-a făcut tot ce i-a stat în putință ca să poată să încaseze acest porcoi de bani, după care, în interiorul societății și în felul de a conduce societatea, lucrurile n-au fost în regulă. La ora actuală, în Constanța, RATC-ul și maxi-taxi sunt într-o postură nefirească și anormală: transportul public este făcut de maxi-taxi, care merge cu un preț mai mic decât merge autobuzul și în niște condiții mai proaste decât călătorești în autobuz. Noi trebuie să ajungem cu prețul RATC-ului sub prețul maxi-taxi-ului. Pentru că așa este normal: e autobuz, maxi-taxi, că de-aia-i denumirea, după care taxiu. Pentru că...și am să vă spun și de ce, pentru că, în opinia mea, cel puțin jumătate din călători nu plătesc biletul. Cel puțin! Și atunci, dacă sunt puțini care plătesc, au trebuit să crească în permanență prețul. Și s-a ajuns în

situația pe care o știm cu toții: să dea 1 leu șoferului și să....meargă. N-au mai avut bani din încasări

din bilete, n-au mai avut bani de la Casa de Pensii, au intrat în datorii și para-datorii, au salariile mici, le-au tăiat...Și, uite-așa, funcționează ca o societate bolnavă: salarii mici, completate cu bani de la șoferi, subvenții de la Primărie și, în permanență, vin să ne ceară nouă să îndesăm bani acolo, după ce le-am dat și autobuze!

Eu am avut o discuție cu reprezentanții celor de acolo, că s-au ales, că nu s-au ales în sindicate, s-au mai schimbat, o parte dintre ei au venit și astăzi, o parte au fost acum o lună, și le-am spus așa: dacă nu reușim împreună, mai mult ei decât noi, că de la noi au suportul, să însănătoșim societatea - privatizare. Și am terminat problema! O vindem. Licitație internațională, vine un neamț, vine un evreu, care știe să managerieze și n-are problemele astea, noi îi dăm subvenția pentru transportul bătrânilor, da?, și autobuzele, și să vedeți cum organizează neamțul!

Se fac comentarii în sală. (Asta-i cea mai bună soluție.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu sunt convins că, dacă o vindem și o ia un patronat neamț, să vedeți cum o să plătească tot și o să meargă și cu bilete mici și organizată, nici nu se mai fură motorină, nici aia, nici aia și o să meargă treaba sănătos! M-au rugat, și am convenit, ca să încercăm, în câteva luni de zile, să redresăm societatea. Drept pentru care, noua conducere... eu,.inițial, n-am știut, după aia am aflat că așa spune și legea că trebuie aprobat un plan de administrare. Eu, oricum, vroiam să vin și să prezint Consiliului local un plan de redresare, pe care-l aveți, care presupune mai multe lucruri. În primul rând, am convenit să scădem prețul biletului de la 1,75 lei la 1,50 lei și, dacă lucrurile merg bine, să-l scădem în continuare. În al doilea rând, se vor face controale. Deci, le spun constănțenilor de acum: scădem prețul, și o să-l scădem în continuare, dar nu mai mergeți fără bilet! Pentru că societatea nu poate s-o țină nimeni; și-așa dăm 4 milioane subvenție, și-așa am plătit autobuzele, nu pot să bag 10 milioane de Euro de la Primărie într-o societate doar pentru transportul public al unora care nu plătesc. Nu se poate, n-avem banii ăștia! Și nici nu-i normal. Așadar, se reduce prețul, vor fi controale. Controalele vor fi de genul că autobuzul va fi tras pe dreapta, cu jandarmi. În măsura în care, plus vor pleca oameni din RATC , care pleacă pe cale naturală, într-un an de zile pleacă 60 de oameni și nu se mai angajează nimic, plus economii la transport, plus , plus. Îl aveți în tot planul de reorganizare, este convenit cu directorul și cu reprezentanții oamenilor muncii. Dacă nu vom reuși, în 4-5-6 luni de zile, să constatăm o îmbunătățire semnificativă, atunci, am să vin și am să vă propun privatizarea cu păstrarea formelor de subvenționare a transportului în comun, atât pentru elevi, într-o formă sau alta, cât și pentru cei în vârstă, și cu un control al Consiliului Local asupra prețului biletului. Ăstea vor fi trei componente ale privatizării. Suntem în stare să ne gospodărim, bine....Da, doamnă, vă rog!

D-na Ana Marcu

Propunerea noastră, în legătură cu ceea ce spuneți dumneavoastră de planul de redresare, rugămintea mea este, în legătură cu ceea ce spuneați dumn eavoastră, că ar trebui urmărit la perioade mai scurte de timp, și atunci am putea revizui acest plan de administrare. Deci, noul tarif se va aplica începând cu luna iulie, și avem iulie, august, septembrie, iar în octombrie, chiar dacă nu este încheiată balanța, putem avea o idee despre ceea ce s-a întâmplat la RATC ca urmare a aplicării acestor măsuri.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E foarte corect, ceea ce spuneți. Domnu' director, notează și în ședința din octombrie vii și

ne prezinți situația societății; ultimele 3 luni....3 sau 4 luni câte sunt acum, cu ce e după

administrare și ce a fost cu 3 luni înainte, ca să putem să...să avem o comparație.

D-na Ana Marcu

Dacă ajungem să ne gândim la privatizare, privatizarea se va putea face dar nu cu 815 oameni câți are în prezent, și 600 la control, sigur se vor face reduceri de personal și, de aceea, este datoria noastră să eficientizăm cât putem RATC, împreună cu Consiliul local, să facem tot ce putem pentru redresarea RATC-ului.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, sunteți...Deci, pentru mine....Eu le-am spus așa: pentru mine este un mare semn de

întrbare cum cei de la maxi-taxi, cu autobuze pe care și le plătesc, scot și profit; merg cu un preț mai mic, iar noi, cu autobuzele gratis, adică RATC-ul, fără să le cerem profit, nu reușesc să se întrețină. Și cu subvenții! Cert este că....Da.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Părerea mea este că aceste rezultate slabe la RATC, nu depind neapărat de managementul slab, sau nu numai, ci depind de preț. Sigur... și prețul depinde de management RATC-ului...Părerea mea este prețul este mare în continuare, chiar dacă-l ducem la 1,5 lei. Trebuie să ne gândim la cei care stau în stație? Vine autobuzul cu 1,5 lei și un microbuz cu 1 leu. Unde se urcă? Evident, se urcă în cel cu 1 leu. Părerea mea este că ar trebui să mai scădem din preț., pentru că chiar dacă autobuzul are un consum mai mare, are și capacitate mai mare, încap în el 3-4 microbuze de oameni. Ca atare, cred că aici este problema, la prețul biletului.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aveți dreptate, numai că...sigur că ne-am gândit, și v-am și spus, să vedem cum se întâmplă și, în continuare, scădem. Mi se pare însă foarte riscant, deocamdată, ca să facem această scădere atât de brusc, că nu am percepția a ce-o să se întâmple. S-ar putea să venim peste două luni să vă spun dați-mi, pentru două luni, 10 miliarde din bugetul Primăriei că n-am făcut încasările. Și atunci trebuie să-i scoatem de undeva. De-aia am și spus că mergem la 1,5 lei. E foarte bună ideea dumneavoastră. În luna octombrie vedem ce se întâmplă și-l scădem! Dar e riscant...

Dl.Tudorel Chesoi

Facem, măcar, temporar, pentru o lună, două, un experiment, cu un preț de 1 leu...

Se fac comentarii în sală. (De ce nu sunteți de acord să așteptăm până în octombrie, să vedem ce se întâmplă....)

Dl.Tudorel Chesoi

Ba da, ba da, sunt de acord până în octombrie...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta am spus, după care asta ar trebui să fie tendința unui transport în comun cu prețul cel mai mic. Iar cel de la maxi-taxi va fi obligat să-și cumpere niște mașini mai noi, să crească prețul și să fie un transport mai de lux decât al RATC-ului, cum e normal.

Dl.Tudorel Chesoi

Corect.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da', vă spun sincer, mi-a fost frică să spun 1 leu de-acum că poate ne trezim peste două luni de zile cu nu știu ce gaură și după aia trebuie să scobim după bani în buget, să tăiem din altele.

Dl.Harry Michele Boiagian Trebuie intensificate controalele.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Dl.Harry Michele Boiagian

Și nu numai la RATC. Trebuie făcut control și la maxi-taxi, pentru că la prețul de 1 leu e foarte ciudat cum reușesc ăștia să supraviețuiască.

Se fac comentarii în sală. (Sunt supraaglomerate, acoperă traseele RATC, opresc între

stații....)

Dl.Harry Michele Boiagian

Și pe maxi-taxi poți să-l oprești. Trebuie să aibă un număr de călători....Deci, se poate

face....

Dl.Tudorel Chesoi

Și opririle între stații...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, haideți să discut Vă spun, dacă vreți, că am discutat puțin cu ei, și cu maxi-taxi ăsta.

Păi, eu nu vreau să oblig maxi-taxi să crească prețul, pentru că pe mine mă interesează tansportul, în oraș, să fie cât mai ieftin. Ei pot...RATC-ul poate repoziționa, prin concurența pe piață, prețul maxi-taxiului, pentru că dacă RATC-ul vine la 1 leu, ăla trebuie să se ducă cu un preț mai sus și cu un transport mai calitativ. Da' nu vreau eu acuma să mă duc să-l călăresc pe maxi-taxi, să crească prețul de la 1 leu la 2 lei, ca să supraviețuiască RATC-ul, în detrimentul călătorului!

Dl.Harry Michele Boiagian

Nu ăsta-i scopul, e clar, dar să fie pe lege toți.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, sunt de acord cu dumneavoastră aici...

Se fac comentarii în sală.

Temur Ibraim

O singură remarcă am aici. Este O.K., concurența-i loială, doar că, pe traseele pe care circulă dumnealor, din traseele RATC-ului, nu au treabă cu niciun fel de stații, opresc la fiecare călător care face cu mâna și e o harababură de nedescris. Și aici ar trebui reglementat, maxi-taxi să oprească în stațiile pe care le au. Deci, o ordine, puțin, pe traseele respective pe care le fac dumnealor.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Trebuie să analizăm exact ce anume dorim de la acest maxi-taxi. Eu mi-aduc aminte că, și pe vremea lu' Ceaușescu, când făceam cu mâna, oprea maxi-taxi și mă lua.

Temur Ibraim

Traseele au fost prevăzute cu stații, la fel ca și traseele RATC...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O să ne uităm și-o să analizăm. Problema e....depinde ce vrem. Că, s-ar putea să mă

deranjeze ca să mă urc într-un autobuz....într-un maxi-taxi, să stau cocoșat și să oprească de 20 de

ori pe drum. S-ar putea să meargă mai încet decât autobuzul, ăla!

Temur Ibraim

Aici trebuie puțină ordine, că oprește din 10 în 10 metri... Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, oprește,dar merge cu 1 leu, pentru că voi mergeți cu 1,75 lei.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, domn'e, mai stăm de vorbă, că e o problemă care e a comunității și, dacă sunt șapte idei sau 20 de idei și din alea două sunt bune, le luăm. Stăm de vorbă, că ne interesează pe toți.

Dl.Harry Michele Boiagian

Cei mai în vârstă, care ați făcut facultatea în București, vă aduceți aminte că maxi-taxi în București, pe vremea respectivă, avea stație, frate, de maxi-taxi!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, haideți să eu zic că-i O.K. așa. Haideți să mai analizăm Da' n-avem o comisie și la

Primărie, Stane?

Dl.Gabriel Stan

Ba da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și de consilieri? Poate analizează și problema asta cu maxi-taxi și...mie, încă, nu mi-e foarte clar dacă să le facem....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă să-i hăituim ca să oprească numai în stații sau nu. Deci, nu mi-e clar. Dacă ne lămurim noi, aici, după aia luăm direcția...și numărul lor și așa mai departe. Adică, trebuie să analizăm puțin

Dl.Gabriel Stan

Doar 8% din traseele RATC sunt acoperite de maxi-taxi...

Dl.Decebal Făgădău

Și doar o companie are tariful de 1 leu. Cea mai mică. Celaltă, are prețul de 1,5 lei.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Mai avem discuții privitor la RATC?

D-na Sorina Tușa

Privitor la RATC mai am eu o întrebare: dacă s-a demarat procedura judiciară pentru recuperarea sumei de la Casa Județeană de Pensii?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O, da, sunt în judecăți Să vă spună Spuneți, domnu' director, cu Casa Județeană de

Pensii, spuneți-i doamnei consilier în ce etapă sunteți cu judecățile, pentru recuperarea banilor de la Casa de Pensii?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi

Se merge la negru pe maxi-taxi, domn' primar, și e o concurență neloială...și cară mai

mulți...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, domn'e, știu, dar ăla trebuie să-și plătească autobuzul de undeva.

Dl.Tudorel Chesoi

Eu propun, dacă se poate, să fie controlate, din acest punct....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ascultați-mă puțin! Se merge la negru pe aceste microbuze, dar proprietarul, patronul, când a luat în leasing microbuzul, îi trebuie bani ca să-l plătească, deci, niște bani tot intră la...

Se fac comentarii în sală. (Nici nu putem să-i controlăm...)

Dl.Gabriel Stan

Problema RATC-ului nu o reprezintă microbuzele, o reprezintă prostul management de acolo. Ce mai comentăm atâta?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gabriel Stan

Ei nu cară destui cetățeni cu bilet.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Principala problemă!

Dl.Gabriel Stan

Principala problemă e că jumătate din cei care se urcă în autobuz nu plătesc bilet. Asta e. Se fac comentarii în sală. (În ce stadiu sunteți cu Casa de Pensii?)

Dl.Ovidiu Tănase

Am încheiat, de două luni de zile, convenția,...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, ne referim la Casa de Pensii,la datorie, banii pe care nu puteați să-i luați...

Dl.Ovidiu Tănase

Sunt 180 de miliarde. Primul proces, de 60 de miliarde, l-am câștigat la Tribunal și s-a făcut apel; pe data de 19 avem termenul pentru apel. Sunt ferm convins că nu se va judeca poimâine ci după vacanța judecătorească.

Dl.Daniel Georgescu

O.K.! Vă mulțumim! Haideți să trecem la vot. Supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Regiei Autonome

de Transport în Comun Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru ?

Se fac comentarii în sală. (Aici avem un amendament.)

D-na Marcela Enache

Propunerea dumneavoastră doriți să fie inserată ca articol în hotărâre, doamna Marcu?

D-na Ana Marcu

Da.

Dl.Daniel Georgescu

Supun la vot amendamentul.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Supun la vot proiectul de hotărâre în întregul lui, cu amendamentul aprobat.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 34/18.02.2013

privind aprobarea unor măsuri referitoare la Consiliul de Administrație al R.A.T.C. Constanța . »

5

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici avem buletine de vot.

Punctul 13:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 89/30.04.2013 privind organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 14:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253/05.09.2012 privind regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, anexa II din HCL nr. 17/2009 privind

modificarea anexei II -stat de funcții - Serviciul Public Administrare Creșe în subordinea Consiliului local Constanța, aprobate prin HCL nr. 435/2008, cu modificările ulterioare. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 3 din HCL nr.18/18.02.2013 privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică în vederea preluării de către Consiliul local al municipiului Constanța a CET Palas - Sucursala Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Palazu Mare, parcela A 498. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi în zona Veterani Constanța Sud-Cumpăna . »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 19:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din HCL nr. 164/2012. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 20:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Avem un amendament. Vă ascultăm domnu' viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Da, vă propun să completăm hotărârea cu încă două anexe, pe care le-ați găsit acum în materialele dumneavoastră de astăzi, întrucât formalitățile de avizare a acestor două anexe s-au încheiat după ce v-au fost comunicate proiectele de hotărâri.

Dl.Daniel Georgescu

Supunem la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Proiectul în întregul său.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 21:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,84 mp. situat în zona Spitalului Militar Constanța numitului Toma Laurențiu Mihai -cetățean de onoare al municipiului Constanța . »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 22:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,60 mp. situat în zona Spitalului Militar Constanța numitului Stănescu Ionuț Rudi -cetățean de onoare al municipiului Constanța . »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 23:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,80 mp. situat în zona Spitalului Militar Constanța numitului Harry Tavitian - cetățean de onoare al municipiului Constanța. »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 24:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 478 mp. situat în Stațiunea Mamaia , zona Club Nautic Pinguin numitului Ali Nurhan - cetățean de onoare al municipiului Constanța . »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 25:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 480,92 mp. situat în zona Spitalului Militar Constanța numitului Ion Tițoiu - cetățean de onoare al municipiului Constanța. »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 26:

“Proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța. »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 322/30.07.2003 privind transmiterea unor terenuri situate în municipiul Constanța din administrarea municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța.”

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 28:

“Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a terenului în suprafață de 37.934 mp. situat în Constanța, str. Badea Cârțan și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Județean Constanța în vederea realizării obiectivului “Sală polivalentă Constanța”

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Dl.Vasile Chirondojan

Aici avem o problemă.

Dl.Daniel Georgescu

Spuneți, domnu' consilier!

Dl.Vasile Chirondojan

În primul rând, în 1974, Asociația Sportivă Constructorul, la Medicină, sus, acolo, unde sau construit blocurile înspre Unirii, s-a făcut un schimb de teren de 3 hectare și jumătate, adică, să vă spun mai exact, 3 hectare și 700 și ceva de metri. Deci, în lotul ăsta, domnul care era atunci primsecretar, dl.Vîlcu, s-a făcut o hotărâre și o decizie să ne dea teren la schimb pentru baza „Constructorul”, care avea fotbal, handbal și rugby. Și ne-a dat în Badea Cârțan. În Badea Cârțan, unde au gost gropile lui Oatu, de care acum nu se mai știe, știm noi, ăștia mai în etate. Deci, au fost gropile de gunoi ale orașului Constanța. Și n-a fost nici teren privat, nici nimic. Deci, a fost terenul municipiului Constanța.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Păi, și este în continuare, ne'a Țuțu!

Dl.Vasile Chirondojan

Așa, stați să vă spun...Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc, că sunt niște bani investiți, e vorba de 30 de miliarde. Deci, în primul rând, de ce...am 10 hectare...În jurul nostru, acolo, avem 10 hectare. Domn' primar știe foarte bine. Deci, din alea 10 ha care sunt acolo, s-a găsit să se distrugă tocmai baza sportivă, care s-a făcut cu muncă voluntară și cu bani privați? Asta vreau să vă spun, domnilor consilieri. Fiindcă, trebuie să vă spun că în fiecare duminică avem 200, 300 de copii care vin, în Badea Cârțan, cu părinții, care și ei sunt votanți, de la toate partidele, vin cu copii la grătar, unde a amenajat domnul primar, acolo, toată zona aia Și pentru treaba asta, vă felicit, domnu' primar, pentru ce-ați făcut acolo, că ați curățit partea aia de gunoaie, iar jos, unde este

terenul LPS-ului, unde sunt câini morți, și paragină, și boschetari....Doamna Dospinescu a cășunat

pe terenul „Constructorul-Cleopatra”?! Dar nu se poate! Deci, eu am investit niște bani acolo. S-a făcut o frumusețe. Vreți să plec de-acolo, îmi dați 30 de miliarde, am acte, și-am plecat și mă duc la bulgari, la Ivanov, că de-abia așteaptă: „Ne'a Țuțu, vino și fă rugby la bulgari, la Nisipurile de aur!” Și-am zis: „ Nu plec, domnule, fiindcă eu sunt aici, în Constanța și aici am îmbătrânit!”

Și-atunci, nu găsim, domnule primar, nu găsim un loc, din 10 hectare care sunt în jur, să nu stricăm baza asta sportivă, de 10 mii de metri?! Deci, asta am vrut să vă spun. E ceva pentru copii. I-am adunat, să nu se ducă la droguri, să nu se ducă să facă alte drăcii. Veniți să vedeți cum în fiecare duminică se strâng copii cu părinții. Baza sportivă e o pepinieră de campioni naționali. Am dat 16, 17 campioni naționali și 7 campioni europeni și campioni mondiali. Deci, asta am vrut să vă spun: e păcat să stricăm baza sportivă.

Dl.Daniel Georgescu

Doamna Dospinescu...

Dl.Tudorel Chesoi

Eu îl susțin pe colegul meu, de a găsi altă soluție, ca să nu distrugem o bază sportivă...

Dl.Daniel Georgescu

Haideți să ne lămurească întâi doamna Dospinescu.

D-na Ramona Dospinescu

Eu ce pot să vă spun este că terenul aferent și baza sportivă din Badea Cârțan este proprietatea municipiului constanța. Toate investițiile făcute de domnul consilier, din câte știu eu, Direcție patrimoniu, sunt făcute fără niciun aviz.

Dl.Vasile Chirondojan

Noi prezentăm actele la judecată, doamna Dospinescu....

D-na Ramona Dospinescu

Singura soluție...

Dl.Vasile Chirondojan

Nu știu soluția pe care o dați dumneavoastră, dar sunt banii mei....care.... Puteam să plec și eu pe Coasta de Azur, decât să bag banii acolo....

D-na Ramona Dospinescu

Nu vreau să vă supărați....

Dl.Vasile Chirondojan

Nu știu, dumneavoastră aveți ceva cu mine...sau poate aveți cu toată zona aia Zona IV.

D-na Ramona Dospinescu

Tot complexul sportiv este proprietatea Consiliului local, iar terenul care face obiectul hotărârii de astăzi este pus la dispoziția Consiliului Județean în vederea accesării de fonduri europene pentru o sală polivalentă. Dacă se consideră că Direcția Patrimoniu a greșit în vreun fel...Deci, acolo sunt foarte mulți bani europeni care vin, ca municipiul Constanța să dețină, în viitor, una dintre cele mai frumoase săli polivalente.

Se fac comentarii în sală.

D-na Ramona Dospinescu

Deci, vorbim de deținere cu titlu.Dacă „Constructorul”, prin reprezentantul său, ar fi făcut o solicitare, ar fi plătit ceva, ar fi avut o autorizație...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Vasile Chirondojan

Eu vreau să vă spun că domnul primar a vizitat baza, și se știe foarte bine ce-avem acolo, că e singurul....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' am eu o întrebare: nu mai bine îl retragem și se lămurește ne'a Țuțu cu Nicușor Constantinescu, care vrea să facă proiectul ăsta pe bani europeni, de 120 de milioane....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu-i mai bine așa? Retragem hotărârea.. Ne'a Țuțule, ai o lună, lămureștete cu Nicu, face aia, nu face; rămâne baza, nu rămâne baza....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Vasile Chirondojan

Avem LPS-ul jos...

Se fac comentarii în sală. (Și acela se dă...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ne'a Țuțule, Nicușor vrea să facă această sală polivalentă de nu știu câte zeci de milioane de Euro. Se bate cu Guvernul, cu...

Dl.Valentin Pîrvulescu

Pe toată suprafața, inclusiv ăia 6-7000 de...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pe toată suprafața.

D-na Ramona Dospinescu

Sunt făcute deja studii de fezabilitate...

Dl.Valentin Pîrvulescu

Cu parcări...Un compex sportiv de 5000 de locuri...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă crezi că putem să sacrificăm terenul, și în ce măsură, pentru a putea aduce banii ăștia să facem complexul ăla mare, acolo, bine, dacă nu... Nu. Nu luăm banii, rămîne terenul. Nu mai facem complexul. Noi îl amânăm. Matale, du-te și vorbește cu Nicușor și, în ședința viitoare, îl repunem pe tapet.

Dl.Daniel Georgescu

E O.K.?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Știu ce-mi spuneți, că ați dat mai devreme...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, matale susții o activitate sportivă. Nicușor vrea să facă o sală polivalentă, tot pentru o activitate sportivă. Nu mai bine vorbiți între voi?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Uite, o amânăm și găsiți o soluție care...

Dl.Tudorel Chesoi

Alt teren.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu ce soluție. Eu zic că e păcat și să pierdem ce vrea să facă Nicu. Dacă mă întrebați pe

mine, e o nebunie ce vrea să facă Nicu,acolo, și să aducă atâția bani, și să....Știu că se zbate demult.

Găsiți o soluție în care să fii și matale mulțumit, că ai depus acolo un efort, ai băgat niște bani, dar, în același timp, e păcat și să pierdem finanțarea aia uriașă. Du-te și discută problema.

Dl.Gabi Stan

Are și ne'a Țuțu dreptate, că are campioni europeni, că a băgat bani, acolo, și suflet...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu n-am spus că n-are dreptate.

Dl.Gabi Stan

Să-i dea în altă parte, ca să-și continue activitatea, că face o activitate bună...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' nu-i mai bine să discute ei între ei, ăla care vrea să facă proiectul și cu ne'a Țuțu...

Dl.Gabi Stan

Da, e cel mai bine așa.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Inițiatorul retrage proiectul...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, inițiatorul retrage proiectul. Hai,următorul.

D-na Marcela Enache

Se amână?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Se amână.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 29:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință a S.N.I.F. București sucursala Constanța asupra terenului în suprafață de 5503 mp. situat în municipiul str. Vârful cu Dor nr. 4. »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Scuză-mă că.. .Dacă vroia să facă acolo un mall, pățeam ca la turci, dar nu vrea să facă acolo un mall, vrea să facă tot ceva sportiv.

Dl.Vasile Chirondojan

Domn' primar, știți ce-au spus părinții? “Hai, domn'e, să mergem la Primărie!” Păi, eu zic, “Ce să mergeți la Primărie.” Părinții și copii să vină în față la Primărie și să.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, ne'a Țuțu, nici nu poți s-o ți așa în viață, că stric un teren și ăla face o sală și cu teren, și copii ăia poa' să se antreneze și iarna!

Dl.Valentin Pîrvulescu

Normal. Ăsta-i pentru 200 de copii.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ăsta-i pentru 200 de copii, ăla-i pentru....7 mii de oameni, și cu avantaje, și cu competiții sportive internaționale și așa mai departe. Găsiți o soluție! Da' nu merge nici otova, mata într-o direcție și ălălalt în altă direcție.

Dl.Vasile Chirondojan

O face pe 12 mii de metri pătrați?!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu cum este proiectul. Du-te și discută cu el; că iubiți amândoi sportul, băgați amândoi bani din buzunar pentru sport. Du-te și vorbește și, dacă nu vă împăcați, atunci veniți la mine și o să vă impact eu! Da? Că nu vrea să facă mall sau vreun interes privat! E păcat să nu reușim să armonizați aceste două susțineri sportive, pe care o aveți și el și matale, ca să vă împăcați și să fie bine și pentru unii și pentru ceilalți. Hai, dăi mai departe.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 30:

“Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea OMV PETROM S.A....

D-na Marcela Enache

Deci, titlul corect....

Dl.Daniel Georgescu Este modificat de inițiator.

D-na Marcela Enache

Este următorul: “Se aprobă retragerea dreptuluide folosință a OMV Petrom Sa asupra unui teren situat în municipiul Constanța, str.Caraiman nr.1.”

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Dl.Daniel Georgescu

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 31:

“Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța. »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 32:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 357/2009 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța, în folosință gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța a spațiului situat în Constanța, al. Mimozelor nr. 4-în incinta Creșei nr. 5. »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 33:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 190/08.06.2013 privind

transmiterea unui imobil din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța. »

9

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 34:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea Colegiului Tehnic Energetic Constanța în administrarea RAEDPP Constanța. »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 35:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța. »

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Domnul viceprimar are un amendament aici.

Dl.Decebal Făgădău

Dintr-o eroare, în loc de proiectul european “Promenada turistică Mamaia” am scris “restaurarea și reamenajarea” promenadei din alt proiect. În titlu, corest este “Promenada turistică Mamaia”.

Dl.Daniel Georgescu

Supun la vot amendamentul făcut de domnul vice.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amnedamentul aprobat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 36:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil în proprietatea privată a municipiului Constanța de la S.C. BALCAN EXPRES S.R.L.”

- inițiator: viceprimar, Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 37:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri

imobile(terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 38:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 471/24.09.2007 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța cu modificările și completările ulterioare.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 39:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de către S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. pentru lotul de teren în suprafață de 30 mp, aparținând unității administrativ teritoriale a municipiului Constanța, zona Palazu Mare, DN 2A, zona Parcela A 495/1, în vederea construirii unui punct de conexiune în anvelopa de beton(PTAb) pe toată durata de existență a capacității energetice pentru alimentare cu energie electrică.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 40:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 41:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 42:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea ‘'Metodologiei de repartizare și facturare individuală a consumului de apă înregistrat la branșamentul condominiului/ansamblurilor de locuințe'' și a „Convenției - cadru de facturare individuală a consumatorilor de apă și de canalizare”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul 43:

“Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Ecarisaj aprobat prin HCL nr. 499/23.12.2004. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul 1 :

« Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.623/2008 privind numirea Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii ?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.2 :

« Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției dintre Municipiul Constanța, Primarul municipiului Constanța și Consiliul Local al municipiului Constanța, pe de o parte, și Fundația Culturală Metafora, pe de altă parte. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.3 :

« Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.330/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.4 :

« Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - trecere teren din extravilan în intravilan și modificarea art.1 din HCL nr.419/2001 privind aprobare PUD - modificare și extindere fermă zootehnică, teren în suprafaț[ de 11977 mp, proprietatea SC Autohaus SRL. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.5 :

« Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD - parcelare teren în vederea construirii de locuințe și dotări aferente acestora, zona Palazu Mare, pe terenul în suprafață de 28,6 ha, din care 27,7 ha este proprietatea numiților Alexa Gheorghe și Elena, Hurșin Ozghin și Maticiuc Ion. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Da, spuneți, domnu' consilier.

Dl.Radu Bogdan Matei

Eu nu sunt de acord cu planul acesta de tarifare... Se fac comentarii în sală. (Suntem la punctul 5.)

Dl.Daniel Georgescu

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.6 :

« Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2014-20120. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici aveați o problemă?

Dl.Radu Bogdan Matei

Da. Nu înțeleg cum a fost calculată..Cum s-a ajuns la acest plan de tarifare.În fiecare an crește..

Dl.Daniel Georgescu

Stați că vă lămurește domnul viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Toată această analiză de preț a fost făcută de către Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în momentul în care ne-au acordat un credit de 39 de milioane de euro fără nicio garanție, singura garanție fiind planul de management/politica companiei SC RAJA SA pe care noi trebuie s-o aprobăm în calitate de acționari. Condițiile din acel credit au fost următoarele : 1,7% dobândă pe an, plafonată superior, cu posibilitatea de reducere la 1,5% în condițiile în care atinge anum iți parametri de menagement. Compania de Apă a aprobat această strategie de tarifare propusă în toate consiliile locale ale acționarilor. Municipiul Constanța nu face decât să ia act. Noi putem să votăm și împotrivă. Asta nu înseamnă că strategia nu va fi adoptată. Noi avem, în momentul de față, 1,4% acțiuni. Suntem acționari minoritari la Compania de Apă, așa că noi nu facem decât un act formal, dar absolut necesar în scăderea indicatorilor de dobândă din contractul de credit cu BERD.

D-na Ana Marcu

Toată această strategie presupune, în termeni reali, creșterea prețului.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai pe românește. Da' am și eu o întrebare. N-avem o comparație cu restul tarifelor din țară, de la apă ?

Dl.Decebal Făgădău

Am avut-o în mai multe hotărâri de consiliu local. Noi suntem în ultimele 10 companii de apă din România. Dacă nu mă-nșel, pe locul 30 sau 34 din 41. Dar am avut-o în alte hotărâri anterioare. Adică, se vede clar că ăsta este prețul nostru...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Adică, vrei să spui că stăm bine, ca preț. Suntem codași, ca preț.

Dl.Decebal Făgădău

Foarte bine.

Dl.Daniel Georgescu

Haideți să supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Rog comisia de numărare a voturilor să desigileze urna și să numere voturile.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă rog frumos să mă ascultați un pic. Am așteptat, pentru că este important; este o chestiune care n-aș vrea să treacă...așa...Dacă ne-aducem aminte, în urmă cu un an de zile, deveneam consilieri, unii pentru prima oară, altora li se reînioiau mandatele. Deci, suntem la un an de zile. Este un moment peste care nu vreau să trecem chiar așa ușor, pentru că, în ceea ce mă privește pe mine, mi-am dat seama cât de complexă este administrația locală în contextul unei legislații confuze și dinamice. În al doilea rând, în această lună, domnul primar Radu Mazăre face 13 ani de mandat. Începând de acum, în șirul celor 54 de edili ai municipiului Constanța, care începe cu Alexandru Alexandridi, în decembrie 1878, va deveni cel mai longeviv primar. Domnule primar, în calitatea de decan de vârstă vă felicit! Vreau să vă spun că eu, fost profesor, am venit alături de dumneavoastră mai ales pentru programele sociale, pentru ceea ce-ați ridicat pentru tineri și, sigur, pentru că ne și cunoaștem de foarte mulți ani. Într-adevăr, unele lucruri din media vă ies foarte bine. Ieri, când v-am văzut zburând deasupra apei, mă gândeam la ce gândeau vechii greci:

cam așa iese Neptun din apă!

La anul, în luna mai, va fi un eveniment excepțional la Constanța. Este vorba de regata velierelor. Între 25 și 28 mai, portul Constanța, Academia Navală, prin nava-școală Mircea va fi gazdă. Vă propun, domnule primar și stimați colegi, să constituim o comisie care să pregătească, în beneficiul Primăriei și al Consiliului, acest moment. Vor fi nave multe. Dintr-o experiență pe care am câștigat-o atunci când am publicat jurnalele bricului navă-școală Mircea, am văzut cam ce se întâmplă în acest moment: vizită la bordul navelor, întâlniri și așa mai departe. Și, împreună cu reprezentanții Academiei Navale, eu am avut o discuție cu domnul amiral Virgil Chițac pe această temă, că ei se pregătesc, să ne pregătim și noi.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Perfecțiune! Nu vreți să fiți șeful comisiei?

Dl.Valentin Ciorbea

Nu, nu. Sub conducerea dumneavoastră, că sunteți, totuși, marinar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu a mea....

Dl.Valentin Ciorbea

Pe cine delegați?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pe domnul Valentin Pîrvulescu, care este și....A fugit?! Care-i și directorul marinei din

portul Constanța, vorbiți aceeași limbă și vă înțelegeți mai bine. Eu, sigur că o să vin acolo, vedem ce momente se fac...Este un lucru foarte frumos.

Dl.Valentin Ciorbea

Vă mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și poate-l ajută și domnul Popescu, că și el e...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Daniel Georgescu

Avem rezultatul votului secret; 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă a obținut dl Tănase.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Declar închise lucrările ședinței de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Daniel Georgescu

SECRETAR,

Marcela Enache

30