Proces verbal din 12.08.2013

98.proces verbal sedinta din data 12.08.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 12.08.2013, orele 12,00, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 21 de consilieri, (absenți, motivat: dl.Matei Radu Bogdan, dl.Popescu Răducu și dl.Stan Gabriel; absenți, nemotivat: dl.Dede Perodin, și dl.Șurghie Valentin ), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.125 din data de 17.06.2013, de dl.Georgescu Daniel.

Dl.Daniel Georgescu

Bună ziua, stimați colegi! Suntem prezenți 21 de consilieri, ședința este statutară, declar deschise lucrările ședinței. Azi avem două puncte pe ordinea de zi, pentru a se putea efectua plata către salvamar. Supun la vot convocatorul.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Primul punct:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanța pe anul

2013.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de Cooperare încheiat între Municipiul Constanța - Consiliul Local Municipal Constanța și Județul Constanța -Consiliul Județean Constanța, în vederea funcționării serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar și a posturilor de prim ajutor în sezonul 2013 pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Daniel Georgescu

Ordinea de zi a fost epuizată. Declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Daniel Georgescu

SECRETAR,

Marcela Enache

2