Proces verbal din 11.11.2013

101.proces verbal sedinta din data 11.11.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 11.11.2013, orele 12°°, în ședința    ordinară a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 25 consilieri ( absenți, motivat: dl.Matei Radu Bogdan și dl.Popescu Răducu), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.212 din data de 18.09.2013, de dl.Răsăuțeanu Costin-Ioan.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Bună ziua! Stimați colegi, suntem prezenți 24 de consilieri, ședința e statutară, declar deschise lucrările ședinței de astăzi. Înainte de a supune la vot atât ordinea principală cât și cea suplimentară, aș dori să dau cuvântul domnului director Petrică Munteanu, pentru a ne povesti despre vizita de lucru a delegației de la Bruxelles. Domnule director....

Dl.Petrică Munteanu

Mulțumesc! Bună ziua! După cum, probabil, mulți dintre dumneavoastră știți, acum vreo două luni de zile au venit într-o vizită, într-o inspecție, de fapt, președintele comisiei SS Europe și cu inspectorul șef al acesteia pentru a face o analiză și a stabili dacă orașul nostru poate candida la titlul de oraș european al sporturilor. În urma vizitei, care am înțeles că a însemnat un lucru deosebit pentru dumnealor, multe din lucrurile pe care le-au văzut la Constanța nu le-au mai văzut în altă parte a Europei, miercurea trecută am fost la Parlamentul European, în fruntea delegației fiind domnul viceprimar Gabi Stan, și din delegație făcând parte deputatul de Constanța, Radu Babuș, cel care, împreună cu Cătălin Ivan care este președintele Comisiei de sport din Parlamentul European, ne-au prezentat această posibilitate de a ne face cunoscuți în Europa cu lucruri foarte bune, spunem noi. La festivitate, în cadrul Parlamentului European, au participat peste 400 de localități din toată Europa, din țările europene, și Constanței i-a revenit cinstea de a primi titlul de “Oraș European al Sporturilor”, cu acest steag pe care sunt menționate cele spuse de mine și diploma prin care ni se conferă acest titlu. Este un câștig, extraordinar, de imagine, pentru noi, pe care eu cred că îl merităm, și toate eforturile, care au fost făcute în Constanța vizavi de activitatea sportivă, au această încununare, mai ales că pentru dumnealor, foarte important este nu atât sportul de performanță cât sportul pentru toți, și le-am explicat că exact același program îl avem și noi la Constanța și la nivel național, sportul pentru toți. Cam asta este ce am vrut să vă spun și să ne mândrim cu acest titlu, pentru că îl merităm.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Mulțumim, domnul director! Trecem mai departe. Supun la vot ordinea principală cu mențiunea retragerii a trei puncte, 18, 33 și 34 și, de asemenea, supun la vot procesul verbal de data trecută.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

De asemenea, supun la vot ordinea suplimentară. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Primul punct pe ordinea de zi:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din H.C.L. nr.192/25.06.2012 privind

constituirea Comisiei de validare. »

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Deci, aștept propuneri din partea grupurilor PDL și USL. Vă rog!

Dl.Iustin Roman

PDL-ul o propune pe d-na Sorina Tușa.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Mulțumesc!

Dl.Decebal Făgădău

Din parte USL îl propun pe dl.Georgescu Daniel.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Mulțumesc! Supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gima Stelian. »

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Rog comisia de validare să se întrunească pentru a verifica dosarul domnului Gima Stelian.

- X -

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Haideți să reluăm lucrările, vă rog. Comisia a validat că următorul pe lista de supleanți este domnul Gima Stelian. Supunem la vot.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Domnu' Gima, felicităti! Vă invităm să depuneți și jurământul.

Dl.Stelian Gima

Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Continuăm. Punctul 3: “Proiect de hotărâre privind

3