Proces verbal din 05.12.2013

102.proces verbal sedinta din data 05.12.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 05.12.2013, orele 12°°, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 25 consilieri ( absenți, motivat: d-na Marcu Ana și d-na Tușa Sorina), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

D-na Marcela Enache

Bună ziua! Întrucât doamna Tușa Sorina a anunțat că astăzi nu poate să participle la ședință, dânsa fiind desemnată de dumneavoastră președintele de ședință pentru următoarele trei luni de zile, vă rog să faceți propuneri pentru președinte, pentru ședința de azi. Vă rog, domnu'

viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun pe domnul consilier Mircea Dobre.

D-na Marcela Enache

Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt, supun la vot propunerea domnului Decebal Făgădău.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, în unanimitate pentru, a fost ales domnul consilier Mircea Dobre, pe care îl invit să preia conducerea ședinței. Vă anunț că sunteți prezenți 24 de consilieri, ședința este statutară.

DlMirceaDobre

Stimați colegi, înainte de a începe ședința, avem o grupă de copii, de colindători care și-au exprimat dorința să ne colinde cu ocazia sărbătorilor de iarnă, îi invităm să ne cânte câteva colinde.

Dl.Bogdan Oancea

Bună ziua! Permiteți-mi să mă prezint și să-i prezint pe copii mai degrabă, pe mine, poate, mă cunoașteți din anii trecuți, Corul de copii “Armonia” al județului Constanța și al orașului Ovidiu, în special, majoritatea copiilor sunt din Ovidiu. Au venit să vă ureze sărbători fericite și să vă arate ceea ce au obținut ei anul acesta la San Remo, și anume un premiul special al juriului, cum în fiecare an, de altfel, aducem rezultate internaționale de la acest prestigios concurs. Bogdan Oancea este numele meu, coordonatorul artistic, și o să vă prezentăm piesa cu care am cîștigat anul acesta premiul special, cu cei doi soliști care sunt din Constanța, este vorba despre Andreea Cristina Dragu și Andrei Băluță. Și, cu această ocazie, ținem să vă mulțumim că sunteți mereu alături de noi, și în special domnului primar care, atunci când am avut nevoie la orășel sau cu alte ocazii, a fost mereu lângă noi. Așadar, sper să aveți plăcerea să ne ascultați astăzi cu această piesă cu care am câștigat la San Remo marele premiu, premiul special al juriului pentru copii. Așadar, Andreea Cristina Dragu, Andrei Băluță și corul de copii “Armonia”. Piesa se numește Angeli (“Îngerii”) și face parte din repertoriul lui Al Bano și Romina Power.

-    X -

Corul de copii “Armonia” oferă domnului primar și tuturor celor prezenți în sală câte un CD și îi invită să participe pe data de 15 decembrie la spectacolul ce va avea loc la Muzeul de Artă Constanța, spectacol ce va fi transmis în direct pe TV Neptun. Special, pentru televiziunea care promovează corul de copii “Armonia și care i-a ajutat la realizarea CD-urilor,” a fost compusă piesa intitulată Academia Speranțelor înregistrată pe CD și pe care o interpretează în fața Consiliului local.

-    X -

Dl.Bogdan Oancea

Vă mulțumim! Din suflet, domnule primar! Vă dorim sărbători fericite și să ne vedem sănătoși la anul.

Dl.Mircea Dobre

Și noi vă mulțumim! Vă dorim să aveți succese în continuare, iar copii să rămână așa, frumosi, cum sunt acum.

-    X -

După corul de copii “Armonia”, un alt grup de copii, de data aceasta din Constanța, din cartierul social Henri Coandă interpretează colindele specifice sărbătorilor de iarnă.

La sfârșit, domnul primar oferă cadouri copiilor.

-    X -

Dl.Mircea Dobre

Intrăm în ședință. La ordinea de zi principală avem un număr de 22 de puncte, din care inițiatorul retrage punctual 15. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi:

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru. A venit și domnul consilier Lixandru Virgil.

Dl.Mircea Dobre

La ordinea de zi suplimentară avem 4 puncte, din care inițiatorul retrage punctul 2. Dacă sunteți de acord cu ordinea suplimentară:

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi așa cum a fost ea prezentată:

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă?Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DLMirceaDobre

Intrăm în ordinea de zi. Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013.” - inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Poftiți!

Dl.Iustin Roman

Domnule președinte, proiectul de buget l-am primit astăzi la ora 10,30. N-am avut timp să-l citim și vă spun că noi o să ne abținem de la vot, neștiind ce aprobăm.

D-na Marcela Frigioiu

Vă spun eu, imediat!

Dl.Mircea Dobre

Ce nelămuriri aveți? Spuneți dacă aveți vreo nelămurire.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, să spună doamna ce se face...

D-na Marcela Frigioiu

Nu ne-a venit la timp adresa și de aceea am întârziat. Se mută bani de la o școală la alta. Datorită standardelor de cost care se fac în funcție de o hotărâre de guvern și în funcție de numărul de elevi din fiecare școală, sunt unele școli care au o finanțare de bază foarte mare și n-o folosesc și sunt altele care au cantine săli se sport.care au o finanțare de care nu se ține cont și atunci, am luat bani.a luat bani, Inspectoratul, de la unele școli și i-a dat la celelalte școli. Adresa ne-a venit ieri și nu am avut tip să-l facem..

Dl.Iustin Roman

Nici noi n-am avut posibilitatea să studiem proiectul.

D-na Marcela Frigioiu

Da.Iar cealaltă modificare .sunt 906 mii, care sunt puși la venituri pe dividentele de la Port pe care le-am încasat în anul 2013. Prevederea bugetară a fost de 4445. Am mărit până la 906 mii, exact până la încasare și banii s-au dus la spații verzi pentru acoperirea cheltuielilor necesare prestării serviciilor pe luna noiembrie. Și, în plus, am trecut două milioane de lei, respectiv 20 de miliarde lei vechi, întrucât anul 2013 se închide cu excedent..nu știu cât este, dar se închide cu excedent, și avem tras, din creditul pe care dumneavoastră l-ați aprobat de 68 de milioane de lei, trași două milioane de lei pentru cofinanțarea de la RAJA, și mi se pare normal să rambursez acest credit, întrucât avem excedent, și să nu plătesc dobânzi degeaba. Astea sunt singurele modificări la buget. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar n-a depins de mine sau de Primărie, Inspectoratul a venit foarte târziu cu comunicarea.

Dl.Mircea Dobre

Mulțumim, doamna directoare! Sunteți lămurit, domnule consilier?

Dl.Iustin Roman

Sunt lămurit, dar tot o să ne abținem...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Nicio problemă. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru și 2 abțineri. S-au abținut dl.Roman Iustin și dl.Gima Stelian.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2014.” - inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți comentarii? Dacă nu, supunem la vot.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă. S-au abținut dl.Roman Iustin și dl.Gima Stelian.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sunteți împotrivă? Pe ce considerent?

Dl.Iustin Roman

Pe considerentul că noi am fost ..și la Guvern am fost împotriva măririi taxelor. Știu că Guvernul a dat o ordonanța..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, asta-i legea, care vine de la dumneavoastră, și ne obligă, o dată la trei ani..

Dl.Iustin Roman

Nu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ba da, e legea care vine de la dumneavoastră, de când erați majoritari, și ne obligă să indexăm impozitele. N-am majorat niciunul.

Dl.Iustin Roman

Noi votăm împotrivă, pentru că am fost împotrivă și la hotărârea de Guvern care s-a dat..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Una-i una, asta-i alta. Asta e lege, care vine de pe vremea când erați dumneavoastră majoritari, și ne obligă săi.. .ne obligă!, ne obligă! să indexăm impozitele cu indicele de inflație o dată la trei ani, că așa-i legea în România!

D-na Marcela Frigioiu

Anul trecut n-am aplicat-o pentru că Primăria n-a avut arierate și am avut posibilitatea să optăm.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, anul trecut, Guvernul ne dădea posibilitatea să indexăm, iar, dacă nu avem datorii, să nu le indexăm. Am fost singurii din românia care nu le-am indexat, dar anul ăsta s-au făcut trei ani și în legea veche.ca să înțelegeți, în legea dată pe când erați dumneavoastră, ne obligă să le indexăm. Lege!

Dl.Iustin Roman

Așa cum s-au schimbat unele legi, se putea schimba și asta..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta-i altă discuție.

Dl.Iustin Roman Având în vedere că..

Se fac comentarii în sală. (Ați depus vreun amendament?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, trebuia s-o schimbați. Legea-i lege! Ce vrei să fac?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte venituri ale Bugetului Local Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Avem un amendament. Domnu' viceprimar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Da, aș vrea să fac o completare. Au fost uitate două sedii, cu suprafață de teren aferen t celor două sedii, și îl depun doamnei secretar.

Dl.Mircea Dobre

Mulțumesc! Cine este pentru amendamentul propus de domnul viceprimar? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DLMirceaDobre

Supun la vot hotărârea în întregime, cu amendamentul votat.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de investiții “Parcul Seniorilor”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți comentarii?

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobare proiect tehnic revizuit, Devieri rețele-lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” inclusiv Devizul general aferent.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DLMirceaDobre

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr.156/08.07.2011 referitor la statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2014. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.nr.249/2013 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.nr.250/2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DLMirceaDobre

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind atribuirea către S.C. Metropolitan S.R.L. a licenței de

traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stai, stai! Ce-i cu Metropolitan ăsta? Explică.

Dl.Liviu Pătrașcu

Efectuează transport pentru Maritimo. Au contract cu Maritimo. Merge pe traseul stabilit de noi...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu trabuia să știu.. ..Eu de ce nu știu? Stiu că noi trebuia să le scoatem la licitație, pe-astea..

Dl.Liviu Pătrașcu

Este vorba de un transport special, nu este vorba de un traseu al RATC-ului. Au contract cu Maritimo. Transportă gratis cetățenii. Maritimo plătește.

Dl.Gabi Stan

Nu au bilet, nu au nimic.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și ăsta nu trebuuie scos la licitație?

Dl.Liviu Pătrașcu

Nu, nu. Este transport special.

Dl.Gabi Stan

Doar dacă aprobăm noi sau nu.

Dl.Liviu Pătrașcu

Atât.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O.K.!

Dl.Gabi Stan

Nu merg pe unde merge RATC-ul.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și cară gratis?

Dl.Gabi Stan

Da, cară gratis.Și nu e singurul care face treaba asta, mai avem, și Realul, și...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O.K.! Am înțeles!

Dl.Mircea Dobre

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. »

-    inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău ;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind delimitarea domeniului public de interes național administrat de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral și domeniul public/privat al municipiului Constanța administrat de Consiliul Local al Municipiului Constanța pe sectorul cuprins între limita de nord a teritoriului administrativ al municipiului Constanța și canalul de traversare a lacului Tăbăcărie în Marea Neagră, în sud. »

-    inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău ;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.15 este retras.Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de Societatea Agricolă Anadalchioi către municipiul Constanța reprezentând terenul în suprafață de 664 mp. situat în strada Baba Novac nr.78 și terenul în suprafață de 149 mp. situat în str.Baba

Novac nr.78. »

-    inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău ;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DLMirceaDobre

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Constanța. »

- inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău ;

Un amendament, domnu' viceprimar ?

Dl.Decebal Făgădău

Da. La art.3, în loc de anexa nr.4 rog a se citi anexa nr.3, iar funcțiunea, în loc de parcare, alei circulabile auto și pietonale.

Dl.Mircea Dobre

Mulțumesc ! Dacă sunteți de acord cu amendamentul : Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Dacă sunteți de accord cu hotărârea, împreună cu amendamentul votat: Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical situat în Municipiul Constanța, strada Izvor nr.27.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DLMirceaDobre

Punctul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.nr.277/11.11.2013 privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Constanța și membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție Energie Termică Constanța precum și cuantumul indemnizației acordate acestora. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani Asociației Județene de Sport a Persoanelor cu Handicap, în vederea premierii membrului fondator Gembășanu Ion pentru acțiunile desfășurate în cadrul Jocurilor Naționale a Persoanelor cu Dizabilități ediția a -XX-a desfășurată la Constanța. »

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Intrăm în ordinea de zi suplimentară.

Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și scoaterea la licitație în vederea atribuirii beneficiului contractului de închiriere a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.”

- inițiator : viceprimar, Decebal Făgădău ;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

DLMirceaDobre

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.489/09.11.2009 privind reactualizare PUZ Constanța Cumpăna, teren în suprafață de 89,14 ha, proprietate persoane fizice și juridice.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției extrajudiciare între Municipiul Constanța, Consiliul Local Constanța, Municipiul Constanța și S.C. Nova Management S.R.L.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre

Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumim pentru participare! Vă doresc sănătate, vă urez la mulți ani și să ne vedem cu bine anul viitor!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Mircea Dobre

SECRETAR,

Marcela Enache

12