Proces verbal din 02.10.2013

100.proces verbal sedinta din data 02.10.2013

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 02.10.2013, orele 12°°, în ședința    ordinară a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 consilieri ( absenți, motivat: dl.Roman Iustin și d-na Tușa Sorina), dl. primar Radu Ștefan Mazăre, d-na Fulvia Antonela Dinescu, în locul doamnei secretar Marcela Enache (fiind în concediu legal de odihnă), în baza delegării de atribuții, precum și funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform HCL nr.212 din data de 18.09.2013, de dl.Răsăuțeanu Costin-Ioan.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Bună ziua!Stimați colegi, suntem prezenți 24 de consilieri, ședința e statutară, declar deschise lucrările ședinței de astăzi. Înainte de a supune la vot atât ordinea principală cât și ordinea suplimentară, am să dau cuvântul domnului primar Radu Ștefan Mazăre.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Domnilor consilieri, ați primit, înainte de toate și de ședința de consiliu, ați primit o informare din partea Grupării Mobile de Jandarmi Tomis. Domnul Făgădău i-a și invitat aici, și îl rog pe domnul comandant Seceleanu să vină aici, lângă mine, împreună cu cei care sunt cu dumneavoastră, bănuiesc că din structura de conducere. Aveți o informare cu acțiunile pe care le-au efectuat, în colaborare cu Primăria, și în colaborare cu comunitatea aș putea să spun. Vreau să vă zic că eu le mulțumesc în mod public, în fața dumneavoastră, în fața presei, ca să transmită constănțenilor, domnilor jandarmi de la Gruparea Mobilă Tomis. Sunt oameni care la un simplu telefon al conducerii Primăriei au reacționat întotdeauna extraordinar de prompt și fără pretenții. Când a fost cazul, spre exemplu, să monteze, vă dau un singur exemplu, acum, odată cu ploile, și cu inundația, să monteze sacii și digurile...

Dl.Gabriel Stan

Și să încarce la mână.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și să încarce la mână, nu a existat niciun fel de. coteală, de..”știi, că noi..că, de fapt..”.Nu. În momentul când au primit telefon, pentru comunitate au făcut lucrul ăsta., și nu-i ușor!, ca să salveze casele oamenilor, ca să salveze străzile..inundațiile și așa mai departe, la mână, la lopată, la spate, la sac, motiv pentru care vreau să le mulțumesc public, inclusiv pentru ce au făcut astă vară când în Mamaia..sau.Mamaia a fost o stațiune sigură. Fiindcă este extraordinar de important ca locul să fie sigur; pentru turism este condiția primordială. Fără ca destinația respectivă să fie sigură, nu pot veni turiști mulți. Ca atare, le mulțumesc public.am discutat cu dumnealor, să vedem în ce măsură și cum vom putea să-i ajutăm cu niște mijloace de locomoție, poate niște scutere, poate..O să discutăm pentru bugetul pe anul viitor, dar am ținut să fac lucrul ăsta, au ținut să vină să vă aducă la cunoștință. Alte probleme, noi n-avem cu jandarmii; nici n-am avut mitinguri, nici n-am avut ciocniri de genul celor din București, ca să umbrească puțin sau..Nu, n-am avut problemele astea. Pentru comunitate, gruparea de aici, de jandarmi, s-a comportat impecabil, drept pentru care vreau să vă mulțumesc.

Aplauze în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vreți să le spuneți și dumneavoastră două vorbe?

Dl.Mircea Seceleanu

Dacă-mi permiteți, da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă rog!

Dl.Mircea Seceleanu

Unitatea din Palas pe care o conduc, împreun ă cu ofițerii pe care-i vedeți, are în jur de 300 de jandarmi, care, majoritatea, locuiesc în Constanța, iar spiritul civic pe care îl manifestăm nu se datorează numai experienței profesionale cât și relației deosebite pe care o avem cu Primăria municipiului Constanța. Pentru sezonul estival viitor, unde avem implicate majoritatea efectivelor, vă asigurăm încă o dată, domnule primar și domnilor consilieri, că ceea ce am făcut anul anterior va fi dublat și de prezența altor forțe în Mamaia, în mod deosebit a cailor, a echipelor ecvestre. Vă mulțumesc!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, am terminat. Domnilor, vă mulțumesc încă o dată!

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Vă supun spe aprobare ordinea principală a ședinței din data de 02 octombrie. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Supun la vot ordinea suplimentară.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Primul punct de pe ordinea de zi:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic”și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuteanu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Constanța să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în vederea selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuteanu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța pe anul 2014. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuteanu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal-Construire imobil P+1E hipermagazin, amenajare parcare auto, stand fast food, racord stradal accese parcare, totem publicitar și soluție trafic intersecția bd. Aurel Vlaicu și strada Câmpinei, bd. Aurel Vlaicu nr. 28, 30, 36, 52, teren studiat în suprafață de 32.000 mp, proprietatea S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., persoane fizice și juridice și proprietate publică. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abtineri? Împotrivă? Multumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuteanu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal privind modificarea HCLM nr. 137/2009 privind modificarea HCLM nr. 285/2005 privind modificarea HCLM nr. 142/2001 pentru modificarea HCLM nr. 396/2000 privind aprobarea PUD - CENTRU de AGREMENT, CULTURĂ și COMERȚ (MALL), pentru extindere centru comercial existent „CITY PARK MALL OF CONSTANȚA“ teren în suprafață de 56.163 mp conform acte și 56145,71 mp conform măsurători, proprietate SC EVEREST INVESTIȚII și CONSULTANȚĂ SRL.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuteanu

Trecem la ordinea suplimentară.Punctul nr.1:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite , Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2014. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuteanu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de consultanță juridică, asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, primarului municipiului Constanța și Consiliului local Constanța în fața instanțelor de judecată în litigiile privind Fin.Co.Ge.Ro.Spa aflate sau care se vor afla pe rolul instanțelor de judecată. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuteanu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal nr.125255/01.10.2013 încheiat între reprezentanții Fin.Co.Ge.Ro.Spa și cei ai municipiului Constanța. »

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Se fac comentarii în sală. (Amănunte?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unde-i procesul-verbal.

D-na Fulvia Dinescu

Este atașat la hotărâre.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, l-ati citit sau vreti să-l citesc?

Dl.Radu Bogdan Matei

L-am citit, că-i subtire, dar poate ne explicati mai pe larg.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' Costică, explicați mai pe larg!

Dl.Constantin Racu

Problema cu Fin.Co.Ge.Ro., vă este cunoscută. Este de 13 ani.. Este legată de executarea a două contracte de concesiune, unul de, apoximativ, 60 de mii de metri părați, în Faleză Nord, executat parțial până în prezent și unul de 10 mii de metri în zona Mihai Eminescu. Litigiile au fost diverse, obiectul proceselor, de asemenea, de o mare varietate. După 13 ani, am ajuns, să spunem, la o înțelegere, o tranzacție...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stai ! Câte procese avem până acum cu ei?

Dl.Constantin Racu

Foarte multe. Cred că de ordinul zecilor.

Dl.Decebal Făgădău

Cincizeci și patru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, Cincizeci și patru de procese avem cu Fin.Co.Ge.Ro.! În esență, dacă e nevoie vă mai spun o dată, înainte de veni eu primar, au încheiat un contract de concesiune, s-a făcut concesionarea; dumnealor au luat două suprafețe de teren. În momentul în care s-a încheiat contractul cu Primăria, ei trebuiau să plătească pe aceste suprafețe de teren, pe o perioadă de 25 de ani, mi se pare, 2,5 milioane de Euro, ceva de genul ăsta, de $, dar când s-a încheiat contractul cu fostul primar, Primăria și-a asumat obligația de a realiza infrastructura acolo. Infrastructura pe aceste două suprafețe de teren, una peste alta, e în jur de 40 de milioane de Euro. Deci, Primăria și-a luat obligația de a investi 40 de milioane de Euro pe aceste două terenuri, pe care domnii plăteau 2,5 de milioane de dolari în 25 de ani! De aici a decurs această serie întreagă de procese, sunt cincizeci și patru de procese. Sigur.el.. dacă am fi avut bani, stăteam pe un buget de jumătate de milliard de Euro, am fi dezvoltat orașul.Nu știu.Poate era discutabil. Da' ca să băgăm 40 de milioane de Euro, orașul era în genunchi, îngenunchiat. Deci, acest contract îngenunchia, pur și simplu, orașul. Pentru că dumneavoastră știți sumele. Spre exemplu, în cartierul de la “Henri Coandă” am băgat 7 milioane de Euro. Asfaltăm, în Constanța, de 10-11 milioane de Euro. Vă dau niște cifre ca să vă faceți o idee despre suma care ar fi trebuit băgată acolo și ce ar fi trebuit să tăiem. Subvențiile pentru tansportul public a persoanelor în vârstă cu venituri mici sunt cam de 5 milioane de Euro pe an. Costurile pachetelor cu mâncare pe care le dăm sunt cam 2 milioane. Și noi trebuia să băgăm la Fin.Co.Ge.Ro., 40! Căldura pe 5 ani!. Noi subvenționăm căldura cu 10 milioane de Euro, anual. Pe patru ani. Bun. Am angajat casă de avocatură din București, avocați. Știți că, la un moment dat, într-un final, n-am mai avut ce să facem, au început să lucreze, și ne-au execut pe 13 milioane de Euro. Ne-au pus poprire pe cont, au vrut să ne ia toți banii odată, să blocheze Primăria, în baza contractului semnat atunci. Mulțumesc lui Dumnezeu, am câștigat la Curtea de Apel pentru o primă parte din lucrările făcute de ei. Fiindcă ei au câștigat în instanță și instanța a spus așa: “Dacă voi, Primăria, n-aveți bani ca să băgați 40 de milioane, fac ei lucrările, pe banii lor, licitație, fără . le fac ei pe banii lor, vin, vă prezintă factura” și noi suntem obligați s-o plătim.Și așa s-a și întâmplat cu primii 13 milioane de Euro. Au făcut lucrări, am contestat lucrările, ne-am judecat, ne-am nu știu ce.Instanța a zis: “Au făcut nu de.” Ei de cât au prezentat factura? De 11?

Dl.Decebal Făgădău

De 13 ei și instanța a zis că de 14!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și instanța a spus că-s 14! Și, pe ăștia 14 milioane, să ne blocheze! Ne-am judecat pentru modalitatea în care urma să plătim și am câștigat, cu chiu cu vai, la Curtea de Apel, să plătim în cinsprezece ani, primii 14 milioane de Euro. Și avem la ora actuală o încărcătură pe buget, anuală, de 800-900 de mii de Euro! Dacă ei continuau... sigur, cu procese, cu discuții, cu evaluări pe cantități, pe lucrări și așa mai departe, dacă continuau acest contract, să lucreze până la concurența sumei de 40, probabil că n-ar fi făcut de 40, făceau de 50 de milioane,în instanță.

Dl.Decebal Făgădău

Șaizeci și opt de milioane. Noi le-am aprobat 40, ei au solicitat 68.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ei au solicitat 68 și în instanță .Câștigă! Cum, necum, ieri am ajuns la această înțelegere pe care .te rog să le explicitezi!

Dl.Constantin Racu

Practic, este o înțelegere, însă este esențială pentru Primărie din două puncte de vedere. Unu, că Fin.Co.Ge.Ro. renunță la executarea contractului de concesiune referitor la zona “Mihai Eminescu”, în suprafață de 10 mp..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De 10.000!

Dl.Constantin Racu

De 10.000 mp.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, noi am avut.. au existat două contracte de concesiune pe două locuri, ca să înțelegeți mai bine, Faleză Nord și zona Eminescu.

Dl.Constantin Racu

Câștigul pentru Primărie constă în faptul că, evident, renunțând la contractul de concesiune nu mai avem obligația de a pune bani în infrastructură pentru cei 10.000 de mp. Și, de asemenea, renunță parțial la contractul de concesiune din Faleză Nord, care era în total de 60.000 de mp.; partea neexecutată din teren este de, aproximativ, 10.000 de mp. Deci, neexcutând, construcții la care s-au obligat, pe cei 10.000 de mp., din nou, Primăria nu va mai pune bani în infrastructură aferentă pentru cei 10.000 de mp. Asta este partea cea mai importantă a tranzacției, și în care putem spune că părțile s-au înțeles și au dispus în felul pe care vi l-am prezentat. În rest, înțelegerea la care am ajuns încearcă să..cuprinde clauze, fără însă a obliga ferm nici Primăria nici Fin.Co.Ge.Ro. De exemplu, se precizează că în termen de două luni de zile de aici încolo noi vom face o analiză a tuturor dosarelor pe care le avem pe rol cu Fin.Co.Ge.Ro., ei vor face o analiză și, probabil, dacă vor fi dosare în care se poate renunța la judecată în mod reciproc, vom renunța în mod reciproc. Dacă nu ne înțelege pe anumite dosare, ele vor continua în instanță și instanța să decidă.

Cu siguranță nu ne vom înțelege, nu vom renunța la judecată în acele dosare în care se pune problema plății unor sume de bani de către Primărie pentru infrastructura efectuată de Fin.Co.Ge.Ro. Aici, lucrurile vor merge în instanță până când instanța va da hotărâri irevocabile.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Așa cum a dat în cazul celor 13 milioane, în care a spus că nu avem de plătit 13, avem de plătit 14!

Dl.Constantin Racu

Deci, asta ar fi....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Alte întrebări mai aveți?

Dl.Constantin Racu

Alte probleme nu sunt.Eu o consider..Noi am considerat-o, când am încheiat această tranzacție, că este benefică pentru Primărie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am spus că am scăpat.

Dl.Constantin Racu

Că am scăpat, da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

80% din problemele pe care le avem cu Fin.Co.Ge.Ro., ceea ce este foarte bine. Extraordinar de bine. Am reușit să.

Dl.Tudorel Chesoi

Da' cum de renunță ei..?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, după ce am avut discuția asta.

Se fac comentarii în sală. (Și când au semnat?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, după ce am avut discuția asta, ieri au semnat, trei ore și ceva, la mine în birou, m-am enervat și-am plecat și a mai stat Decebal Făgădău, și cu Racu, încă o oră și jumătate și a ieșit leșinat după ce a terminat. Venind ei, ca să discutăm cu totul și cu totul altceva, mă rog, așa a ieșit, ce să mai..Și a ieșit bine.Întrebări, dacă mai aveți. Da, doamnă.

D-na Ana Marcu

Plata celor 14 milioane, să înțeleg că se va face în continuare..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

D-na Ana Marcu

Există o sentință definitivă, irevocabilă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, da.

D-na Ana Marcu

În schimb, ce s-a realizat prin acest proces-verbal? Preîntâmpinarea apariției unor cazuri de genul acesta, că sumele puteau fi mult mai mari.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Exact.

D-na Ana Marcu

Pentru ceea ce s-a făcut până acum de Fin.Co.Ge.Ro., tot referitor la utilități, există posibilitatea majorării sumelor sau apariției de alte cazuri? Adică, există posibilitatea să apară alte sume pe care le solicită Fin.Co.Ge.Ro.?

Dl.Decebal Făgădău

Doamna consilier, în mod special, s-a precizat în procesul-verbal că referitor la utilități aferente doar celor 89 de vile, pentru că, practic, nu vom avea contract pe altceva; doar pe cele 89 de vile. Toate cheltuielile vor fi suportate de Fin.Co.Ge.Ro.,apă, canalizare, iluminat. Tot. Urmând ca aceste cheltuieli să fie recuperate de la deținătorii de utilități, întrucât....

D-na Ana Marcu

RAJA....

Dl.Decebal Făgădău

Întrucât, dânșii susțin că ăsta este dreptul lor comunitar. Pe de o parte. Pe de altă parte, un lucru, iarăși, extrem de important, mi se pare că prin semnarea actelor adiționale scăpăm de zona Mihai Eminescu în integralitate, iar în zona Faleză Nord..

D-na Ana Marcu

S-a înțeles asta.

Dl.Decebal Făgădău

De niște cheltuieli uriașe. De exemplu, domnul primar a spus că suntem executați pentru acei 13 milioane de Euro. Asta nu vine să statuteze că pe viitor se va întâmpla tot așa, ci, că orice sumă va fi stabilită tot în instanță. Pentru că noi ne-am apărat spunând că lucrările fac 7 milioane de Euro. Instanța a zis că 14 milioane de Euro. Cam acestea au fost diferențele.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai sunt vreo trei, acuma, în instanță, trei milioane de Euro pe care ne judecăm!

D-na Ana Marcu

Deci, am înțeles că avem la dispoziție două luni de zile, în care se va face o analiză a dosarelor pe rol, după care, în deplină cunoștință de cauză o să vedem.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai puțin pe sume. Pe sume, n-avem curajul. Spre exemplu, mai este una de 3 milioane..Pentru ce e asta?

Dl.Decebal Făgădău

Pentru etapa a doua de la zidul de sprijin din Faleză Nord și organizare de șantier “Mihai Eminescu”. Împrejmuirea pe care au făcut-o ei la “Mihai Eminescu”, aceea.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ați înțeles? Ei ne-au facturat 3 milioane. În instanță, noi am contestat. Începe speța.alte.De cât ne spun e instanța.

Dl.Decebal Făgădău

Ne mai judecăm pentru rambursări de redevențe, pentru plata taxelor de folosință teren, pentru plata documentațiilor cadastrale, pentru nerecunoașterea unor întârzieri la taxele pe care le-a impus Serviciul Public de Impozite și taxe. Ne judecăm pe foarte multe spețe. Că sunt de natură patrimonială, contractuală, urbanisti..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ne-au pus sechestru.. .N-am început șoseau de coastă, în Portul Tomis, pentru că ne-au pus sechestru pe terenul pe care trecea șoseau de coastă.

Dl.Decebal Făgădău

O bucată din ea.

Dl.Mircea Dobre

Deci, în mod normal, n-ar mai trebui să apară alte sume decât cele care sunt în litigii.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, nu, vor apărea pentru că vor finalize infrastructura adiacentă celor 89 de vile. Asta ce înseamnă ?

Dl.Mircea Dobre

Păi, înțeleg că.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu, că nu sunt numai alea 14.

Dl.Decebal Făgădău

Utilitățile sunt separate, infrastructura este separat. Infrastructura și rețelele edilitare. Asta înseamnă: iluminat, spații verzi, coșuri de gunoi, tot ceea ce s-a.străzi. Tot ceea ce s-a angajat municipalitatea prin contract, se vor deconta.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă reamintesc că am aprobat în Consiliul Local, P.T., S.F., P.T. M.T, pentru asta, fiindcă ne-a obligat instanța. Ne-a dat.Cu proiectul făcut de el, de Fin.Co.Ge.Ro., ne-a obligat instanța să-l aprobăm în Consiliul local.E..Așa ceva eu n-am pomenit de când..mă rog! Deci, ați înțeles.

Dl.Tudorel Chesoi

Deci, înafară de cele 14 milioane de Euro mai sunt cele.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aferente celor 89 de vile. Dar, pe sume, nu ni le asumăm, că n-are nimeni curajul.

Dl.Decebal Făgădău

Ne judecăm.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ne judecăm, pe sume.

Dl.Mircea Dobre

Numai lucrări edilitare.

Dl.Decebal Făgădău

Acelea vor fi facturate, către municipalitate, și achitate după pronunțarea instanțelor.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Aș mai face un amendament, domnule primar, întrucât consider că trebuie întărit articolul 1 din hotărârea de consiliu local, în sensul că, după ce Consiliul aprobă renunțarea parțială de

către Fin.Co.Ge.Ro. la contractul de concesiune să subliniem: “sens în care se va încheia act

adițional”. Adică să împuternicim executivul să semneze act adițional pentru diminuarea suprafeței contractului.

D-na Ana Marcu

Păi, în procesul-verbal e specificat lucrul acesta și venim îa articolul 3 și spunem că, îtr-adevăr...

Dl.Decebal Făgădău

Știu că pare redundant, dar avem o experiență de 54 de procese, doamna consilier. Orice acoperire e bine venită.

Dl.Tudorel Chesoi

Am și eu o întrebare, dacă-mi permiteți. Pentru restul de cheltuieli de infrastructură ..până la finalizarea lucrărilor începute de Fin.Co.Ge.Ro., nu este mai ieftin ca Primăria să facă lucrările de infrastructură decât să le plătim lor devizul, care, eu consider că va fi umflat pentru aceste lucrări? Așa cum ați spus, de la 7 milioane s-au dus la 14.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.numai că, 14 milioane, noi am obținut să le plătim în 15 ani. Păi, înseamnă cam 900 de mii pe an, altfel, trebuia să băgăm 13 milioane, să-i facem lui asta, acuma.

Dl.Tudorel Chesoi

Păi, să se facă un calcul.

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' consilier, numai o expertiză..

Dl.Tudorel Chesoi

Să vedem dacă..

Dl.Decebal Făgădău

Am înțeles ce spuneți. Din acest moment și până la finalizare, să preia cineva și Primăria să facă o licitație. Vreau să vă spun că numai o expertizare de constatare a stadiului lucrărilor va naște alte litigii. Noi o să spunem că-i făcut 90%, el că-i 80% și așa mai departe. Doi. Constructorul poate să meargă pe prețurile pe care el le-a câștigat deja în instanță. Nu am certitudi..nu avem certitudinea că acesta este modul de derulare al contractului, chiar dacă încălcăm hotărârea de instanță prin care instanța i-a încredințat lui aceste lucrări. Noi avem hotărâri de consiliu local, avem hot ărârea de instanță, care, ambele încredințeazălui Fin.Co.Ge.Ro. executarea acestor lucrări și decontarea, ulterioară, de către municipalitate. Ar însemna să le încălcăm pe amâdouă.

Dl.Tudorel Chesoi

Deci, le-a încredințat instanța să le facă și pe cele de utilitate. Nu se mai poate negocia cu ei un astfel de proces-verbal.

Dl.Decebal Făgădău

Vă invit pe dumneavoastră, dacă doriți, eu, unul, nu mai stau cinci ore.V-am zis de-

acuma!

Dl.Tudorel Chesoi

Am înțeles.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Dacă nu mai sunt întrebări, supun la vot amendamentul.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Supun spre aprobare punctul 3, în întregime, hotărâre privind aprobarea procesului verbal nr. 125255/01.10.2013 încheiat între reprezentanții Fin.Co.Ge.Ro.Spa și cei ai municipiului Constanța.

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc!

D-na Fulvia Dinescu Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu

Declar închisă ședința. O zi bună în continuare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Costin-Ioan Răsăuțeanu

SECRETAR,

Marcela Enache

11