Hotărârea nr. 73/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.NR.466/30.10.2009 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE CĂTRE S.C. RAJA S.A., NOVAREA ŞI MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A SERVICIULUI DE APĂ ŞI CANALIZARE, APROBAREA ADERĂRII UNOR NOI UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL CONSTANŢA, APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A DISPONIBILITĂŢII TERENURILOR, A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE PRECUM ŞI A CAIETELOR DE SARCINI ALE SERVICIULUI, PRECUM ŞI MODIFICAREA HCL NR.624/22.10.2008 ŞI HCL NR.384/23.07.2009 ALE CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!