Hotărârea nr. 309/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADM. A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUN. C-TA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!