Hotărârea nr. 303/2013

HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART.1 DIN H.C.L.NR.249/2013 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITAREA ŞI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC”;

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!