Hotărârea nr. 290/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 196/2013 PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECO. PT. OBIECTIVUL DE INVESTII - REABILITAREA ARTEREI DE APA POTABILA PT. BD. 1 MAI, MUN. C-TA DIN CADRUL PROIECTULUI - EXTINDEREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!