Hotărârea nr. 285/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR. 63/2009 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN ADM. C.L.M. IN ADM. C.J.C.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!