Hotărârea nr. 283/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADM. A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL C-TA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!