Hotărârea nr. 282/2013

HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA A TERENURILOR AFERENTE PUNCTELOR TERMICE DIN MUN. C-TA

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a terenurilor aferente punctelor termice situate în municipiul Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de //    // ,    2013:

Având în vedere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 130274/14.10.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, ap ărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și referatul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 130271/14.10.2013 ;

Având în vedere H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța completată prin H.C.L. nr.198/2013;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.123, alin.(l) și art. 115, alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a terenurilor aferente punctelor termice situate în municipiul Constanța, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre*

Art. 2 - Terenurile aferente punctelor termice transmise în administrarea R.A.D.E.T. Constanța aparțin domeniului public al municipiului Constanța, regim juridic care se menține în continuare.

Art. 3 - Predarea - primirea imobilelor prevăzute la art.l se va face prin Proces-verbal de punere în posesie încheiat între Serviciul Cadastru din cadrul Direcției Patrimoniu și R.A.D.E.T. Constanța.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Constanța va comunica prezenta hotărâre R.A.D.E.T. Constanta, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, Direcției Servicii Publice și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

membri.


Prezenta Hotărâre a fost aprobată deNR.


CONSTANȚA,

2&Z    /    //' // -    A)13


consilieri din 27

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA EȚJAOHE


CUPRINZÂND TERENURI CARE SE TRANSMIT ÎN ADMINISTRAREA R.A.D.E.T. CONSTANȚA

Nr.

crt.

Poziția

Localizare teren

Suprafață

teren/mp

Valoare

justă/lei

1.

1169

PUNCT TERMIC 17A BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

60,5

75.708,73

2.

1103

PUNCT TERMIC 1 STR.ȘTEFAN MIHĂILEANU BLOC R8

233.69

378.806,62

3.

1151

PUNCT TERMIC 12

STR. R.OPREANU 9 BL Al

525.94

918.846,28

4.

1153

PUNCT TERMIC 14 STR.SULMONA

413.4

722.232,68

5.

1154

PUNCT TERMIC 15

STR. ECATERINA VARGA HOTEL BTT

355.20

620.554,05

6.

1155

PUNCT TERMIC 17

STR. DECEBAL

330.49

535.717,41

7.

1074

PUNCT TERMIC 18

STR. EROILOR NR. 2

356.22

577.425,20

8.

1084

PUNCT TERMIC 22 STR.OLEG DANOVSKI NR.28

314.87

510.397,71

9.

1075

PUNCT TERMIC 23 STR.CRIZANTEMELOR NR. 4

275.38

343.306,07

10.

1076

PUNCT TERMIC 25 STR.MUNTENIEI NR.32

271.20

356.878,07

11.

1085

PUNCT TERMIC 29

BD MAMAIA NR. 286

277.43

372.762,09

12.

1086

PUNCT TERMIC 30

STR.ION RAȚIU NR.l

277.47

318.821,54

13.

1087

PUNCT TERMIC 31

MUNCEL NR. 24

423.09

486.143,39

14.

1088

PUNCT TERMIC 33 STR.UNIRII INTERSECȚIE CU

STR. DRAGOSLAVELOR

457.91

526.152,64

15.

1089

PUNCT TERMIC 35

STR CAIUTI NR. 3

235.12

270.160,09

16.

1090

PUNCT TERMIC 37

STR.UNIRII INTERSECȚIE CU STR.CAȘIN

371.43

426.784,47

17.

1091

PUNCT TERMIC 38

STR.UNIRII NR. 114

377.21

433.425,86

18.

1156

PUNCT TERMIC 40 STR.MIRCEA CEL BATRAN

465.88

839.090,87

19.

1079

PUNCT TERMIC 42

BD.MAMAIA NR.58

336.86

606.714,49

20.

1051

PUNCT TERMIC 44 BD.TOMIS BLOC TAV 6

237.87

184.449,03

21.

1052

PUNCT TERMIC 45 BD.TOMIS BLOC TAV 1

311.4

241.465,63

22.

1053

PUNCT TERMIC 46

SOVEJA BL FT7

323.46

167.110,12

23.

1092

PUNCT TERMIC 47 FRAGILOR NR. 4

380.64

196.651,19

24.

1093

PUNCT TERMIC 48

BADEA CIRTAN NR. 28

359.11

185.528,08

25.

1054

PUNCT TERMIC 50 BD.TOMIS BLOC 7B

385.94

199.389,35

26.

1055

PUNCT TERMIC 51 BD.TOMIS BLOC 5B

377.63

195.096,13

27.

1056

PUNCT TERMIC 52 ZMEUREI BLU3

456.71

235.951,47

28.

1094

PUNCT TERMIC 53

STR.SOVEJA NR. 57

323.79

216.835,84

29.

1057

PUNCT TERMIC 54 BD.TOMIS BLOC L9C

376.58

238.915,20

30.

1058

PUNCT TERMIC 55 LAPUSNEANU BL AL3

338.95

340.482,29

31.

1067

PUNCT TERMIC 56 STR.INTRAREA ION TĂUTU

305.38

193.743,49

32.

1068

PUNCT TERMIC 57 STR.BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

377.33

264.969,30

33.

1117

PUNCT TERMIC 59

NALBEI BL L107

371.22

309.112,96

34.

1109

PUNCT TERMIC 63 STR.TRAIAN 30 BL B4

347.1

562.641,87

35.

1110

PUNCT TERMIC 65 BD.FERDINAND-SPITALUL VECHI

322.2

522.279,49

36.

1111

PUNCT TERMIC 66

STR. ILARIE VORONCANR. 25

241.25

391.061,23

37.

1118

PUNCT TERMIC 67 STR.OBORULUI NR. 23 BIS

738.40

913.436,71

38.

1112

PUNCT TERMIC 69 BD.FERDINAND BLOC A7

270.16

437.923,73

39.

1113

PUNCT TERMIC 70 FERDINAND NR. 97 BL Bl

349.23

566.094,56

40.

1119

PUNCT TERMIC 72

ALEEA GAROFIȚEI NR.2

351.68

292.842,10

41.

1120

PUNCT TERMIC 73 GAROFIȚEI BL. 101

360.46

300.153,16

42.

1121

PUNCT TERMIC 75 VIOLETELOR BL L13

414.72

345.335,18

43.

1122

PUNCT TERMIC 76 STR.BABA NOVAC BLOC LI 19

435.74

355.927,22

44.

1158

PUNCT TERMIC 86 STR.ELENA CUZA NR.10B

187.85

82.762,81

45.

1143

PUNCT TERMIC 91

ALEEA ARCULUI NR.3

525.95

180.022,76

46.

1144

PUNCT TERMIC 92 NICOLAE GRINDEANU BLOC L3

541.01

185.177,51

47.

1145

PUNCT TERMIC 93 STR.ARCULUI NR.8

406.77

139.229,69

48.

1146

PUNCT TERMIC 96 STR.PANDURULUI NR. 40

480.77

164.558,50

49.

1064

PUNCT TERMIC 100 STR.EREMIA MOVILĂ

106.90

322.133,92

50.

1059

PUNCT TERMIC 101

STR PĂUN PINCIU NR 10

327.61

311.779,96

51.

1060

PUNCT TERMIC 102 BD.TOMIS NR.213

369.55

460.704,33

52.

1061

PUNCT TERMIC 103 BD.TOMIS NR.232 BLOC TD15

368.64

459.569,87

53.

1062

PUNCT TERMIC 104

BD TOMIS BLTD5

323.03

402.709,56

54.

1069

PUNCT TERMIC 105

STR.STEJARULUI BLE2

769.89

1.013.115,27

55.

1063

PUNCT TERMIC 106 PRIMĂVERII

NR. 4

411.94

553.493,18

56.

1070

PUNCT TERMIC 107

BD TOMIS 143

291.13

403.267,79

57.

1071

PUNCT TERMIC 108 STR..MIRCEA NR. 143 BLTD1

406.94

732.934,74

58.

1072

PUNCT TERMIC 112

ALEEA PANSELEI NR.6 BLOC C3

274.04

379.595,05

59.

1073

PUNCT TERMIC 113

AL MACILOR NR. 6 BL Bl

419.13

580.570,98

60.

1065

PUNCT TERMIC 115

BD.AL. LAPUSNEANU BL L

392.90

342.745,10

61.

1049

PUNCT TERMIC 117 BD.TOMIS (TOMIS 3) BLOC LT5

330.03

338.501,37

62.

1082

PUNCT TERMIC 118 STR.P.TONIZA NR. 3

222.44

228.149,70

63.

1083

PUNCT TERMIC 119

ALEEA MIMOZELOR NR.12

375.43

385.066,72

64.

1050

PUNCT TERMIC 120 STR.ȘOVEJA 66 BL 02

376.27

385.928,28

65.

1039

PUNCT TERMIC 121

STR. ADAMCLISI BL. PI

405.40

415.806,01

66.

1040

PUNCT TERMIC 122

AL. HERACLEEA BL T2

456.31

442.289,58

67.

1041

PUNCT TERMIC 123

ALEEA ARGEȘ BL. T6

455.94

353.056,24

68.

1066

PUNCT TERMIC 124 STR.EREMIA GRIGORESCU

333.43

461.860,95

69.

1114

PUNCT TERMIC 125 STR.I.G.DUCA BL L41

323.97

525.148,62

70.

1077

PUNCT TERMIC 126

STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 30

141.23

206.037,80

71.

1125

PUNCT TERMIC 130

STR.CUTEZĂTORILOR NR. 13

395.36

282.183,61

72.

1126

PUNCT TERMIC 131 PRIETENIEI NR. 7

325.47

232.300,43

73.

1127

PUNCT TERMIC 132 STR.D.MARINESCU NR. 32

321.72

229.623,91

74.

1128

PUNCT TERMIC 134 AL.TOPOLOG NR. 5

328.05

234.141,88

75.

1129

PUNCT TERMIC 135

AL. TOPOLOG NR. 18

328.05

234.141,88

76.

1130

PUNCT TERMIC 136

ALEEA BERZEI NR.6

284.78

203.258,42

77.

1131

PUNCT TERMIC 137 STR.CORBULUI NR. 5

319.67

228.160,75

78.

1042

PUNCT TERMIC 138

STR. VIITORULUI NR. 2 BL1A

480.06

355.327,52

79.

1043

PUNCT TERMIC 139

STR. CIȘMELEI NR 11 BLOC 10

503.34

408.040,53

80.

1044

PUNCT TERMIC 140-ALEEA UMBREI NR.l BLOC 14

588.72

456.504,96

81.

1045

PUNCT TERMIC 142

STR. MĂRGĂRITARELOR BL 24C

407.31

315.836,11

82.

1046

PUNCT TERMIC 145 STR.CPT. DOBRILA EUGEN BL V4

437.23

339.036,66

83.

1047

PUNCT TERMIC 146 STR.CPT. DOBRILA EUGEN BL S3

575.73

446.432,26

84.

1048

PUNCT TERMIC 147 ORHIDEELOR BL B

429.06

332.701,48

85.

1135

PUNCT TERMIC 149

BD 1 MAI

199.8

141.548,60

86.

1136

PUNCT TERMIC 150

BD 1 MAI - ALEEA TIMONEI

408.22

289.204,04

87.

1137

PUNCT TERMIC 154

STR. MANGALIEI - ALEEA PORTULUI

383.32

257.985,42

88.

1138

PUNCT TERMIC 155

ALEEA ALBĂSTRELELOR BLOC B

435.30

292.969,46

89.

1132

PUNCT TERMIC 161

STR.P. ISPIRESCU NR. 191

385.40

314.807,80

90.

1168

PUNCT TERMIC 162

BD.I.C. BRĂTIANU NR.61C

71.02

168.759,48

91.

1133

PUNCT TERMIC 163

BD.I.C. BRĂTIANU

507.89

297.608,51

92.

1134

PUNCT TERMIC 165 STR.N.MILESCU NR. 153

372.32

267.366,08

93.

1095

PUNCT TERMIC 169

STR FULGERULUI BL 18

488.70

406.937,94

94.

1096

PUNCT TERMIC 170

STR.DEZROBIRII INTERSECȚIE CU STR.NICOLAE MILESCU

631.05

525.472,04

95.

1097

PUNCT TERMIC 171

STR.DEZROBIRII INTERSECȚIE

CU STR.ALEXANDRU GHERGHEL

237.79

198.006,49

96.

1098

PUNCT TERMIC 174

STR.DEZROBIRII INTERSECȚIE

CU STR.BIRUINȚEI

341.35

284.240,36

97.

1099

PUNCT TERMIC 175 STR.SOVEJA NR. 34

274.39

239.363,27

98.

1100

PUNCT TERMIC 176 DIONISIE CEL MIC NR. 96

335.83

274.317,34

99.

1101

PUNCT TERMIC 177 STR.CÂMPULUI INTERSECȚIE CU STR.GRĂNICERULUI

319.39

278.618,88

100.

1102

PUNCT TERMIC 178 DIONISIE CEL MIC NR. 64

469.80

383.748,58

101.

1123

PUNCT TERMIC 181

BD 1MAI BL.H10

341

241.581,94

102.

1124

PUNCT TERMIC 182

BD 1MAI/SOS. MANGALIA

240

170.028,34

103.

1139

PUNCT TERMIC 183 INTRAREA 1 MAI

368.3

247.876,53

104.

1140

PUNCT TERMIC 185

BD 1 MAI

341.10

241.652,78

105.

1141

PUNCT TERMIC 186

ALEEA LIREI NR.6-POARTA 6

243.24

78.874,54

106.

1142

PUNCT TERMIC 187

POARTA 6 ALEEA AUSTRULUI

476.62

154.551,82

107.

1165

PUNCT TERMIC 188 STR.CÂMPINEI NR.30

315.87

102.426,01

108.

1161

PUNCT TERMIC 189

STR. ION URSU VIILE NOI (CET)

512.30

166.121,64

109.

1167

PUNCT TERMIC 195 BD.AUREL VLAICU NR.15

362.18

256.586,94

110.

1159

PUNCT TERMIC 207

STR.ALBATROS BL AV33

419.66

204.122,41

111.

1160

PUNCT TERMIC 211

STR.ALBATROS NR. 4

285.83

139.027,57

112.

1080

PUNCT TERMIC 214 STR.BRINDUSELOR NR. 29

242.25

248.468,19

113.

1081

PUNCT TERMIC 215 STR.SOVEJA

108.70

94.824,11

114.

1162

PUNCT TERMIC 247

BD I.C.BRATIANU NR. 125 POD IPMC

400.08

234.435,04

TOTAL

38637983,14

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, marcela ena^he