Hotărârea nr. 279/2013

HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUN. CONSTANTA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!