Hotărârea nr. 265/2013

HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din 11.11.2013

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău nr 1 ?)%<()&QfQț. //. JOIi, prin care se propune prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință, raportul Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța nr.7718/01.11.2013, Procesul Verbal al Comisiei de Repartizare a Spațiilor cu altă Destinație decât aceea de Locuință nr 12109/31.10.2013 precum și prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind înființarea R.A.E.D.P.P., ale H.C.L.M. nr.513/12.12.2003;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificată privind repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și raportul Comisiei nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

în temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b și art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință, conform Anexei nr.l, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2014.

Art. 2 - Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale, conform Anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, până la data de 31.12.2014.

Art. 3- Contractele de închiriere pentru spațiile cuprinse în Anexa 2 vor fi prelungite cu condiția prezentării de către medicii ce își desfășoară activitatea în aceste spații a contractelor de furnizare servicii medicale încheiat între aceștia și C.J.A.S. Constanta.

Art. 4- Compartimentul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre Direcției Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției Prefectului Județului Constanța.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de un număr de 25 consilieri din 27 de membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

CONSTANȚA

NR................................... SECRETAR,

MARCELA ENACHE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

ANEXA 1

LA H.C.L. NR... 265/2013


TABEL

CU SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

Nr

Adresa

Denumire locatar/

reprezentant

Suprafața

Obiectul de activitate

din c.i.

1.

1 Decembrie

1918, nr. 2 B. Bl. 13, ap. 47-48

SOCIETATEA NAȚIONALĂ RADIO COMUNICAȚII S.A.

151,00

mp

Mass Media

2.

1 Mai nr.2, Bl.

J10, parter

PARTIDUL

CONSERVATOR

73.58 mp

Sediu

3.

1 Mai nr.2, Bl.

J10, parter

ASOC.DE

DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ

"ZONA

METROPOLITANĂ'

CONSTANTA

43.66 mp.

Sediu

4.

Alex.

Lăpușneanu, nr. 71, bl LVI, parter

UNIUNEA

DEMOCRATĂ TURCĂ DIN ROMÂNIA

S = 42.00 mp

Sediu

5.

Alex.

Lăpușneanu, nr. 74, bl. LE 20, parter

P.S.D.

S =

123.53

mp

Sediu

6.

Alex.

Lăpușneanu, nr. 71, bl LVI, parter

PARTIDUL

DEMOCRAT

LIBERAL

S =

101.25

mp.

Sediu

II

7.

Alex.

Lăpușneanu nr.165, bl.LT7 parter

SOCIETATEA

HANDICAPAȚILOR

CONSTANȚA

183.57

mp.

Sediu+

activitate generatoare de profit

8.

Alex.Pușkin nr.10

DIRECȚIA SANITAR-VETERINARĂ

82,73 mp.din care beci = 35,00 mp.

Circumscripție

veterinară

9.

Arhiepiscopiei nr.

6

SC ARROW SRL

S = 63.02 mp

Sediu

10.

Aristide Karatzali nr.14

TEATRUL PENTRU COPII ȘI TINERET „CĂLUȚUL DE MARE"

S=70.6

6mp

curte

16,77 mp

Spațiu

depozitare

11.

Cpt. Petre Romulus nr. 22

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

S=156,56 mp din care beci = 30,68 mp

Cantina

+sediu

12.

C-tin Brătescu nr. 45

ASOCIAȚIA PATRIOTICĂ A REVOLUȚIONARILO

R

"LAZĂR CERCEL"

S= 44,62 mp din care beci 22,31 mp

Sediu

13.

Cuza Vodă nr.28

LIGA

LUPTĂTORILOR RĂNIȚILOR EROILOR MARTIRI

DIN DEC. 1989

18,15 mp.

Sediu

14.

Dezrobirii nr.118, bl. IS5, parter

SC PALUGGIO DESIGN SRL

194.20

mp

Atelier croitorie si depozitare

15.

Decebal nr. 13

SC VULPE SRL

29.44 mp

Alimentație

publica

16.

Ferdinand nr. 49, bl. D

P.N.L

S=340,37

mp

Sediu

17.

Ferdinand

nr.97,bl.Bl,et.lO

z

ap.42

S.T.S. 0620 CONSTANȚA, S.T.S. 0731

BUCUREȘTI

S=46,40

mp

Sediu

18.

Ferdinand

nr.97,bl.Bl,

parter

ASOCIAȚIA I.C.BRATIANU PENTRU PROMOVAREA IDEILOR LIBERALE IN SOCIETATEA ROMANEASCA

S=213,92

mp

Sediu

19.

Griviței nr.l

SC KYAZIM SRL

12,46 mp

Vopsitorie

20.

Griviței nr.27

ASOCIAȚIA REGELE MIHAI ȘI ASOCIAȚIA MIȘCAREA

ROMÂNIA VIITOARE

S=83,82 mp din care beci = 11,40 mp si

teren=93

mp

Sediu

21.

Griviței nr.56

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ SURZILOR DIN ROMÂNIA FIL. C-ȚA

S=253,92 mp din care beci = 68,87 mp

Sediu

22.

Jupiter nr.5

SC MAGI VET SRL

S=63.54

mp.

Farmacie veterinară și cab.veterinar

23.

Jupiter nr.14

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

S=95,35 mp din care beci = 45,50 mp

Depozit

24.

Jupiter nr. 7A

UNIUNEA DEMOCRATICA A TĂTARILOR -TURCO MUSULMANI DIN

ROMÂNIA

S=61.21 mp din care beci 26.60 mp curte

23.31 mp

Sediu

25.

Mercur nr.12

PRM

S= 72.11 mp

Sediu

26.

Nicolae Titulescu nr.13

LIGA NAVALĂ ROMÂNĂ

78,60 mp.

Sediu

27.

Nicolae Titulescu nr.13

YACHT CLUB REGAL ROMÂN

71,80 mp

Sediu

28.

Sulmona nr. 17

ASOCIAȚIA

COLUMBOFILĂ

S=23.65m pCurte = 0.42 mp

Sediu

29.

Ștefan cel Mare nr.15

FILIALA

CONSTANȚA A U.A.P. DIN ROMÂNIA

171,00

mp.

Galerie de arta

30.

Ștefan cel Mare nr.119

OPTILENS SRL

77,73 mp. din care beci = 39,0

0 mp.

Optică

medicală

31.

Tomis nr. 4

UNIUNEA JUDEȚEANĂ A PENSIONARILO R DIN

CONSTANȚA

28.79 mp

Sediu

32.

Tomis nr. 97, Bl. SI, parter

TEATRUL DE STAT CONSTANȚA

S =54,50 mp

Agenție

33.

Tomis nr.308, bl.LT3, parter

FUNDAȚIA ROTARY CLUB CONSTANTA

S =70,32 mp.

Sediu

34.

Vasile Alecsandri nr.6A

ASOC.

FILATELIȘTILOR

TOMIS

S=126,ll din care beci = 24

Sediu +club filateric

35.

Tudor

Vladimirescu nr.4

CONPRESS HOLDING SRL

108.51

mp

Curte

17.87 mp.

Depozit

36.

Vasile Pârvan nr.3

P.N.L

170,94 mp. din care

beci = 39,7

8 mp.si curte = 138,00 mp.

Sediu

37.

Ferdinand nr.26

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE

S=37,88

mp

Birouri

38.

Ferdinand nr. 49,bl.D

P.N.Ț.C.D.

340,37

mp

Sediu

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Rasauteanu Costin Ioan

CONSTANȚA

NR...................................

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.2

LA H.C.L. NR..2.6.5/2013

TABEL CU SPAȚIILE CARE AU DESTINAȚIA DE CABINETE MEDICALE ALE CĂROR CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGESC

Nr.

Crt.

Denumire Cabinet Medical

Adresa

Numele si prenumele

medicului

1.

CMI nr.20

b-dul.l Mai nr.42

Dr.Vișoiu Elena-med.familie-1 cabinet

Dr.Gonț Camelia-med.familie-1 cabinet

Dr.Chiru Ioan-med.familie-1 cabinet

2.

CMI nr.7

Aleea Heracleea bl.VI, sc.C,ap.2, parter

Dr.Mihai Lucica med.familie-1 cabinet

Dr.Minciuna Maria med.familie-1 cabinet

Dr.Bolma Elena med.familie-1 cabinet

3.

CMI nr.8

Cișmelei nr.19, bl.3,sc.A,ap.1 si 2

Dr.Condurache Mariana med.familie-1 cabinet

Dr.Verman Georgeta med.familie-1 cabinet

4.

CMI nr.22

Egretei nr.10,

bl.AV21A,

sc.C,ap.11,parter

Dr.Zisan Omer med.familie-1 cabinet

Dr.Cristescu Danuța med.familie-1 cabinet

5.

! CMI nr.31

Pajurei nr.9, bl.FE6,ap.3

Dr.Popescu Ionica med.familie-1 cabinet

Dr.Ciocan Mihaela med.familie-1 cabinet

Dr.Merlușca Adriana med.familie-1 cabinet

Dr.Pricop Ana-Maria med.stomatolog

6.

CMI nr.33

Partizanilor nr.26, bl.LV45, ap.l

Dr.Pană Claudia med.familie-1 cabinet

Dr.Ciobanu Liliana med.familie-1 cabinet

Dr.Magazin Roxana med.familie-1 cabinet

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rasauteanu Costin Ioan

CONSTANȚA

NR...................................