Hotărârea nr. 246/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PCT. 2 DIN ANEXA LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARTINAND DOMENULUI PUBLIC AL MUN. C-TA DIN ADM. RAEDPP C-TA IN ADM. UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!