Hotărârea nr. 243/2013

HOTARARE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 ;

Anexa nr. 1 la HCL nr.Unități de învățământ de stat

Nr,-

C-'t.

----------------.-----

Deriupmrea uiiii.âții;.d$ învățământ cu

personalitate juridică

Denumirea • unități'de

învățământ fără ; personalitate

juridică . d (arondată)

dd, -ii

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

1

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR. 53 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Bd. IMai nr.101-103

tel.0341-440053

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Badea Cârțan nr.8

tel.0341-440051

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOȚEL'

CONSTANȚA

PREPRIMAR

Bd.Mamaia nr. 197 tel.0341-439647

4

'•

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ROBOȚEL’ CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.27 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Dragoslavelor

Nr.2A

tel-0341.440027

5

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Delfinului nr.2

tel- 0341.440058

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’ZUBEYDE HANIM'

CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL 'TOM DEGEȚEL' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Delfinului nr.2

tel-0341.439650

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'AMICII' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str. Cpt.Dobrilă

Eugeniu nr.14

tel .0341-440016

-—“-—

IȘIr.

■■ crt,

.    :.i

.. :

Dt"    '    ‘fărS

.....‘    personalitate

personahtatejund.ca ;    jurWkă;

(arondată)

fttVEl -r

iNVÂȚĂMANT

1 '    .?•/.    LT.. '’-Ăh :    1

, .-,r

8

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT 'CĂSUȚA DE TURTĂ DULCE’ CONSTANȚA

PREPRIMAR

Al.Dealului Nr.l

tel.0341-439654

9

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT

'GULLIVER'

CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.B.P.Hasdeu nr.98

tel.0341-440048

10

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

'LUMEA COPIILOR’ CONSTANȚA

PREPRIMAR

Aleea Pelicanului nr.2

tel.0241-683265

0341-440049

11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

LUMEA POVEȘTILOR* CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Solidarității nr.8 tel.0241-620975

12

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT MUGUREL’ CONSTANȚA

PREPRIMAR

Al.Fragilor nr.7

tel.0341-440043

13

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

'NOROCEL'

CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Iasomiei nr.3

tel.0341-439653

14

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NOROCEL' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.26 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Banu Mihalcea

nr.181

tel. 0341-440026

15

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANȚA

PREPRIMAR

AleeaTopolog nr.6 tel.0341-439651

Denumirea. ... .umtati! de

"învățământ Fără1

personalitate

juridică

(arondată)

NIVEL DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

Nr.

crt.

Denumirea un.tații-de pYvățâi nm.v cu .

personalitate juridică

16

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT

'DUMBRAVA

MINUNATĂ'

CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Progresului Nr.7

tel.0341-439657

17

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.2 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Alba Iulia nr.5

tel.0341-439643

18

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.29 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Alba Iulia nr.5

tel.0341-439643

19

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.33 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Prelungirea Liliacului nr.12 tel.0341-440033

20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR.42 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Bd.l Mai Nr.48

tel.0341-427411

21

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.42 CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.22 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Școlii nr.10 tel.341-440022

22

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.44 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Labirint Nr.52 tel.0341-427404

23

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.45 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Unirii nr.68

tel.0341-440045

24

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'NEGHINIȚĂ' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Aluniș nr.2 bis tel.0341-440046

crt.

Denumirea, unității de . învățământ țtu

personalitate juridică

. . penu nijt ea .

unității de învățământ fără'

personalitate

juridică

(arondată)

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

• = _ j'Vbf

25

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.57 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Șos.Mangaliei nr.74 tel.0341-440057

26

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANȚA

-

PREPRIMAR

Ai.Lăcrămioarelor nr.2 tel.0341-439648

27

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Mălinului nr.5 tel.0341-439646

28

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR.8 CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.59 CONSTANȚA BILINGVĂ ROMÂNĂ-ITALIANĂ

PREPRIMAR

Str.Flămânda nr.58 tei.- 0731.461863

29

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT ’PERLUȚELE MĂRII' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Mihai Viteazu

nr.56

tel.0341-439652

0241.485009

30

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'STELUȚELE MĂRII' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Corbului nr.3 tel.0341-440036

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 ’ANGHEL SALIGNY' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Narciselor nr.2 tel.0341-427406

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 ’ANGHEL SALIGNY' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

NORMAL NR.40 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Progresului nr.ll tel.0341-440039

A.

Crf, :

OetoțiireD

Denurfli,-^    dte    ; ' "'NIVEL 5e'

nard'^îitX' irid:;-3    personalitate    ÎNVĂȚĂMÂNT

personalii )te jur,d,ca ;

.    __    (arondata)    _

„ --5,i'1"

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40 'AUREL VLAICU'CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Al.Pelicanului nr.2A

tel.0241- 557028

0341-427409

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 ’B.P. HAȘDEU' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.B.P.Hașdeu nr.98 tel.0341-405840

0241-553000

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ-NR. 6 'NICOLAE

TITULESCU'

CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Cameliei nr.2

tel.0341-405836

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 6 'NICOLAE

TITULESCU'

CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL 'CĂSUȚA POVEȘTILOR' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Cameliei nr.2

tel. 0341-440025

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ’CIPRIAN PORUMBESCU'

CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Ciprian Porumbescu nr.3A

tel.0341-405833

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 'CONSTANTIN BRÂNCOVEANU' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Dezrobirii nr.82

tel.0341-405843

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 'CONSTANTIN BRÂNCOVEANU' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL

'DELFINII

JUCĂUȘI'

CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Dezrobirii nr.82 tel.0341-440052

crt.

55’

'■ . Denumirea unității de?...

personalitate juridică

•••

■ /(ițaiTrsnV f<fa ;

personșîitate:.

juridică

: tatendatâ)

I ÎNVĂȚĂMÂNT.

1

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 'CONSTANTIN BRÂNCOVEANU' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL 'MICA SIRENĂ' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Baba Novac

' 41 | '

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 28 'DAN

BARBILIAN'

CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Decebal nr.15

tel.0341-405847

0241-612103

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 28 'DAN

BARBILIAN'

CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT 'ABC' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Răscoalei din 1907 nr.40

tel.0341-439645

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 ’DIMITRIE CANTEMIR' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Căp.Dobrilă Eugeniu nr.12 tel.0341-405851

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11

'DR.CONSTANTIN

ANGELESCU'

CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Călărași nr.48 tel.0341-405839

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11

'DR.CONSTANTIN

ANGELESCU'

CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.23 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Călărași nr.48 tel.0341-405839

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 'FERDINAND' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Unirii nr.22

tel.0341-405853

0241-550923

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 43 'FERDINAND' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.30 CONSTANȚA

PREPRIMAR

_1

Str.Unirii nr.22 tel.0341-440030

-_1

Nr.

cri:,/

r Denumirea unității de

, personalitate juridică

Denumirea .' unității de

învățământ far;V

personaiitate

juridică

(arondată)

' riivn" nr r'

ÎNVĂȚĂMÂNT

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 30 ’GHEORGHE ȚIȚEICA' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str,Flămânda nr.13 tel.0341-405849

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 30 ’GHEORGHE ȚIȚEICA’ CONSTANȚA

GRĂDINIȚĂ CU

PROGRAM

NORMAL ’HENSEL ȘI GRETEL' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Radu

Calomfirescu nr.ll

tel. 0341-440018

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 22 ’I.C.BRĂTIANU’ CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Răzvan Vodă Nr.6 tel.0341-439640 0241.624987

51

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 'ION JALEA’ CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Griviței Nr.70 tel.0341-405844

0241-512944

52

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 'ION JALEA' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

NORMAL NR.24 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Anghel Saligny nr.2 tel.0341-427410

53

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 'ION

MINULESCU'

CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Meșterul Manole nr.18

tel.0341-427408

54

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 17 'ION MINULESCU’ CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL

'ABRACADABRA'

CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Meșterul Manole nr.18

tel.0341-440055

55

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 ’JEAN BART' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Ion Ursu nr.51A

tel.0241-682042

0341-427407

. c.

t, : Denumirea unității, oe

1(. . îrvățșmM-u

personalitate juridică

i    i ‘    -SÎ

Der.tun.rea unității de 'învățământ fSră

personalitate

juridică

(arondată)

1’-, '"r—

' NIVEL DE "

ÎNVĂȚĂMÂNT

.....'Wgr

56

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 ’JEAN BART' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

NORMAL NR.37 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Șoseaua din Vii nr.39

tel. 0341-440037

57

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 29 ’MIHÂS VITEAZUL' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Cișmelei nr.13 tel.0341-405848

0241-670677

58

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ’MIHAIL KOICIU' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Izvor Nr.26

tel.0341.439635

59

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 ’MIHAIL KOICIU' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

NORMAL NR.35 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Izvor nr.26

tel.0341-439635

60

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 ’NICOLAE

IORGA' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.N.Iorga nr.16

tel. 0341-405835

61

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 ’NICOLAE IORGA' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT ’CIP ȘI DALE’ CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.N.Iorga nr.16 tel.0241-545428

62

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR. 39 'NICOLAE TONITZA' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Solidarității nr.8 tel.0341-405852

63

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.14 CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Dumbrăveni nr.2 tel.0241-696853

.. 7L„.. ...... . ' •

.,s,. , Jtnumires unității tfe.- -. r


NIVEL DE


O    P^onolitste    INVAȚAMANT

i    JUIKJlCd

(arondată)64


ȘCOALA GIMNAZIALA NR.14 CONSTANȚA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.39 CONSTANȚA


PREPRIMAR


66


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 CONSTANȚA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 CONSTANȚA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ j 7 i NR.31 CONSTANȚA


68


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.31 CONSTANȚA


| ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.37 CONSTANȚA


70


ȘCOALA GIMNAZIALĂ I NR.37 CONSTANȚA


T--


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL 'NĂSTUREL'

CONSTANȚA


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.31 CONSTANȚA


ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

'GRIGORE

ANTIPA'

CONSTANȚA


PRIMAR


| Sos.Mangaliei nr.103


GIMNAZIAL i    tel.0341-405841


PREPRIMAR


Sos.Mangaliei nr.89 tel.0341-405841


PRIMAR    Sos.I.C.Brâtianu

nr.141 tel.0341-


GIMNAZIAL


PREPRIMAR


PRIMAR

GIMNAZIAL


439641


Str. Bradului nr.31 tel.0341-439641


Str.Arcului nr.8 0341.427405


PRIMAR Șos.Mangaliei nr.128

I    I

| GIMNAZIAL | tel.0341-439636


GRĂDINIȚĂ CU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ , PROGRAM NR.37 CONSTANȚA , NORMAL NR.38 I

CONSTANȚA IPREPRIMAR


Șos.Mangaliei nr.128 tel.0341-440038


:?

72

.•".* \ *: r’J- ~ -L„2 .......

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.I.C.Brătianu nr.68 tel.0341-405838

73

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 ’REMUS OPREANU' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Adamclisi Nr.4

tel. 0241-554303

0341-405837

74

COLEGIUL COMERCIAL ’CAROL I’ CONSTANȚA

LICEAL

Str.Decebal nr.15 tel.0241-617119

0241-611800

0341-405802

75

COLEGIUL NAȚIONAL

DE ARTE 'REGINA MARIA' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

LICEAL

Bd.Lăpușneanu nr.ll tel.0241-636859

0341-405829

76

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAIEMINESCU' CONSTANȚA

LICEAL

Str.Traian nr.19 tel.0341-405826

0241-617514

77

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAIEMINESCU' CONSTANȚA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ NR.2 CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Traian nr.19 tel.0341-405826

0241-617514

78

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIHAIEMINESCU' CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

NORMAL NR. 16 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Sulmona nr.19 tel.0341-349655

79

COLEGIUL NAȚIONAL ’MIRCEA CEL BĂTRÂN' CONSTANȚA

GIMNAZIAL

LICEAL

Str.Ștefan Cel Mare nr.6

tel.0341-405800 0341-405801

0241-550344

crfe..

. Denumirea unității de

personalitate juridică

. personalitate juridică

' .(a rSnda ta)

80

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC

'CONSTANTIN

BRĂTESCU'

CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

LICEAL

Str.Răscoalei din 1907 nr.42

tel.0241-616434

0341.405805

0341.405804

0241.615994

81

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC

'CONSTANTIN

BRĂTESCU’

CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM

NORMAL DE

APLICAȚIE

CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Răscoalei din 1907 nr.42

tel.0241-616434

0341-405804

82

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ 'ALEXANDRU ÎOAN CUZA' CONSTANȚA

LICEAL

Bd.l Mai nr.101

tel.0341-405822

0241-516620

83

COLEGIUL TEHNIC

ENERGETIC

CONSTANȚA

LICEAL

POSTLICEAL

MAIȘTRI

Bd.Mamaia nr.284

tel.0341-405808

0341-405808

84

COLEGIUL TEHNIC

'PONTICA*

CONSTANȚA

PROFESIONAL

LICEAL

POSTLICEAL

Bd.I.C.Brătianu

nr.248

tel.0341-402205

0341-402206

0341-402207

85

COLEGIUL TEHNIC ’TOMIS' CONSTANȚA

LICEAL

POSTLICEAL

MAIȘTRI

Bd.Tomis nr.153

tel.0341-405810

0341-405811

0241-520758

86

COLEGIUL TEHNIC ’VASILE PÂRVAN* CONSTANȚA

LICEAL

Str.Industrială nr.7 tel.0241-638196

0341-427403

Nr, • •CPt/.:

...... ' ,

Denumirea unității-de

personalitate juridică

ti”.: ;    pm.,- -vJ -i -f':, y1—.    r'\ : ■■

penum ;ea unității de învățământ fără

personalitate

juridică

(a rondată}

NIVEL DE

ÎNVĂȚĂMÂNT

87

COLEGIUL TEHNIC ’VASILE PÂRVAN' CONSTANȚA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

NR.19

CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Medeea nr.25A tel.0341-439637 0241-552948

88

COLEGIUL TEHNIC ’VASILE PÂRVAN’

CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.34 CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Ion Ionescu Brad

Nr.20

tel.0341-440034

0241-682215

89

LICEUL TEHNOLOGIC

’C.A.ROSETTI’

CONSTANȚA

PROFESIONAL

LICEAL

MAIȘTRI

Bd.l Mai nr.44 tel.0341-405814 0341-405815

0241-583854

90

LICEUL TEHNOLOGIC

’C.A.ROSETTI’

CONSTANȚA

GRĂDINIȚA

'ROSETTI'

CONSTANȚA

PREPRIMAR

Bd.l Mai nr.44 tel.0341-439656

91

LICEUL TEHNOLOGIC

’GHEORGHE MIRON COSTIN' CONSTANȚA

LICEAL

POSTLICEAL

Bd.Aurel Vlaicu nr.86 0341-427402

0241-588759

92

LICEUL TEHNOLOGIC

’DIMITRIE LEONIDA' CONSTANȚA

PROFESIONAL

LICEAL

POSTLICEAL

MAIȘTRI

Str.Aleea Pelicanului

nr.8

tel. 0241-516840

0341- 427401 0341427401

93

LICEUL TEHNOLOGIC

’VIRGIL MADGEARU' CONSTANȚA

PROFESIONAL

LICEAL

POSTLICEAL

Aleea Melodiei nr.3 tel.0341-405824

0241-556406

94

LICEUL TEORETIC

’GEORGE EMIL PALADE' CONSTANȚA

LICEAL

POSTLICEAL

Str.Nicolae Iorga nr.87

tel.0241-662698

0341-405828

Nr

crt.-

Denumirea țin cății ne învață! nani cu

pstsonuJitate juridică

Denumire-::

ur-.ldții

'invâțsrna'n'Cf^rS    NIVEL DE

personalitate    ÎNVĂȚĂMÂNT

juridică

(arondată)

...... ADRESA

' jj. tPj    j -

95

LICEUL TEHNOLOGIC

’GHEORGHE DUCA’ CONSTANȚA

LICEAL

POSTLICEAL

MAIȘTRI

Str,Vifor Haiducu

nr.34

tel.0341-405806 0341-405807 0241-558754

96

LICEUL TEHNOLOGIC

’GHEORGHE DUCA' CONSTANȚA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 'MARIN SORESCU' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

Str.Mihu Copilu nr.l tel.0341-439638 0241-581906

97

LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII CONSTANȚA

LICEAL;POSTLI

CEAL

Bd.AI.Lăpușneanu

nr.15

tel.0341-405813

98

----

LICEUL TEHNOLOGIC

’IOAN N.ROMAN' CONSTANȚA

LICEAL

POSTLICEAL

Str.Cuza Vodă nr.80 tel.0241-617920

0341-405823

0341-405845

99

LICEUL CU PROGRAM

SPORTIV ’NICOLAE ROTARU’ CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

LICEAL

CLUB SPORTIV

Str.Ion Corvin nr.2

tel.0341-405820

0341-405821

100

LICEUL TEORETIC

’DECEBAL'

CONSTANȚA

GIMNAZIAL

LICEAL

Str.Grădiniței nr.4 tel.0341-405825

101

LICEUL TEORETIC

’DECEBAL'

CONSTANȚA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL ’FLIPPER' CONSTANȚA

PREPRIMAR

Str.Dobrilă Eugen nr.15

tel.0341-440041

■ Mi*?‘ GFt;

ZK&. '-. ■■..-    '

Denumirea unității de .lu,

pe ison âJf tale juridică

Dei-iunli.

imitați, de .    _

?rv/ăîănân-'?ăr£    NÎV7'_ DF

personalitate    ÎNVĂȚĂMÂNT

juridică

fătohdatâ)    '

102

LICEUL TEORETIC

'DECEBAL'

CONSTANȚA

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

’DIMITRIE

ȘTIUBEI'

CONSTANȚA

PRIMAR

Aeea Fragilor nr.l tel.0341-405850

103

LICEUL TEORETIC

'GEORGE CĂLINESCU' CONSTANȚA

GIMNAZIAL

LICEAL

Str.Cpt.D.Eugeniu nr.6 tel.0341-405818

0241-642397

104

LICEUL TEORETIC

'LUCIAN BLAGA' CONSTANȚA

PRIMAR

GIMNAZIAL

LICEAL

Al.Mărțișorului nr.3-5 tel.0241-674059

0241-589556

0341-405830

105

LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANȚA

GIMNAZIAL

LICEAL

Str.Basarabi nr.2

tel.0341-405816

0341-405817

106

LICEUL TEORETIC

’TRAIAN' CONSTANȚA

GIMNAZIAL

LICEAL

Str.Traian nr.55

tel.0341-405827

0241-614070

107

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX 'SFÂNTUL CUVIOS DIONISIE EXIGUUL' CONSTANȚA

LICEAL

Bd.Tomis nr.153

tel.0769-223112

0341-170468

108

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ 'DELFINUL' CONSTANȚA

PREPRIMARPR

IMAR

GIMNAZIAL-

SPECIAL

Str.Semănătorului

nr.8

tel.0241-514123

0241-514122

109

CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ’MARI MONTESSORI' CONSTANȚA

PRIMAR    Str.Nicu Mandai

GIMNAZIAL-    nrl5

SPECIAL    tel.0241-691731

te.

cit..

Denumirea uriițății-oe

pe rso n a! i t s te j u r i d i c ă

\- Ș    f

Den Juiirea unității de

în- l;Srr,nt fără '

personalitate

juridică

(arendată)

NT\T:'

ÎNVĂȚĂMÂNT

'

110

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR.l CONSTANȚA

CLUB SPORTIV

Str.Pictor Nicolae Grigorescu nr.32 tel.0241-695777

0241-543172

111

PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

CLUB ELEVI

CLUB SPORTIV

Str.Soveja nr.17 tel.0241-694427

0341-803566

Președinte ședință,

Contrasemnează,


Secretar,.


Marcela Enache

Unități de învățământ particular

Nr

'cr;

L.

Denumirea unității de învățământ cu

personalitate juridică

Denumirea

fără

personalitate juridică fa rondată)

NIVEL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

-

..dtW/S

/.W./

1

1

Gr?/r iNIȚA 'ADIA KINDERGARDEN' CONSTANȚA

PREPRIMÂR

Str.I.L.Caragiale nr.106 tel.0726/444979

2

GRĂDINIȚĂ 'CĂSUȚA

DIN PĂDURE' CONSTANȚA

PREPRIMÂR

Str.Ion Ursu nr.24

tel.0241-684677

3

GRĂDINIȚA

’CHAMPIONS*

CONSTANȚA

PREPRIMÂR

Str.Prelungirea Ion Roată nr.36B tel.0721.713426 0724.415717

4

GRĂDINIȚA 'CUVÂNTUL FERMECAT' CONSTANȚA

PREPRIMÂR

Str.Fântânele nr.29 tel.0241-680763

5

GRĂDINIȚA 'LA NOUVELLE

GENERATION’

CONSTANȚA

PREPRIMÂR

Bd.I.C.Brătianu

nr.172-174

tel.0241-618991

6

GRĂDINIȚA 'MINI

LONDON' CONSTANȚA

PREPRIMÂR

Str.Mihai Vitezu nr.118 tel.0737-150816

7

GRĂDINIȚA 'ȚARA

PITICILOR'

CONSTANȚA

PREPRIMÂR

Str.Călărași nr.61 tel.0729.440070

0722.246393

8

GRĂDINIȚA 'TOM ȘI

3ERRY JUNIOR'

CONSTANȚA

PREPRIMÂR

Str.Vânători nr.55 tel.0241-661910

rr { • nedumirea

Ă    învățământ cu

personalitate juridică


L Denumirea Yr'M" ?3    |


10


11


12


13


14


15


16


COMPLEXUL EDUCAȚIONAL

'COPILĂRIA'

CONSTANȚA


ȘCOALA PRIMARA 'CHAMPIONS FOR LIFE* CONSTANȚA


învățământ'    nr

personalitate I WWL juridică <_i (arondate

PREPRIMAR


ȘCOALA PRIMARA 'COLIBRI8 CONSTANȚA


ȘCOALA PRIMARA 'COLIBRI' CONSTANȚA


ȘCOALA PRIMARĂ 'NOUA GENERAȚIE' CONSTANȚA


ȘCOALA PRIMARĂ 'SF.MARTIRI BRÂNCOVENI' CONSTANȚA


ȘCOALA PRIMARĂ ’WÎLHEM MOLDOVAN' CONSTANȚA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ ’SPECTRUM' CONSTANȚA

“LICEUL TEORETIC 'EDUCAȚIONAL

CENTER' CONSTANȚA


PRIMAR
PREPRIMAR

PRIMAR


PRIMAR


c-'.;


Aleea Universității nr.40 tel.0241-520211


GRĂDINIȚĂ

'COLIBRI'

CONSTANTA


PREPRIMAR


PREPRIMAR

PRIMAR

PREPRIMAR

PRIMAR

GIMNAZIAL

PREPRIMAR

PRIMAR


PREPRIMAR

PRIMAR

GIMNAZIAL

PREPRIMAR

PRIMAR


Str.AI. Alexandridi nr.16 tel.0241-511500

Str.Docherilor nr.22 tel.0722.364477

Str.Docherilor nr.22 tel.0341-820051

Str.Viceamiral I.Murgescu nr.33

tel.0744.345559 0724.241554

Str.Poporului Nr.82

tel.0241-518981 0726.309556 0760.277752

Str.Elîberării nr.lA

tel.0341-818800 0766.208521


Bd.AI.Lăpușneanu

nr.101

tel.0241-693262 0341-176429

Aleea Capidava Nr.3 tel.0241-647745 0241-650013


Nr

W

Denumirea unifățirde :

învățământ cu

personalitate juridică

unității de îrvățămnnt

fără

personalitate

juridică ' '.{aȚOndaW

’ NIVEL DL

ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA.

GIMNAZIAL

LICEAL

18

LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ

CONSTANȚA

LICEAL

Bd.Tomis nr.153

tel.0241-665083

0241.545627

19

LICEUL TEHNOLOGIC

'CONCORD'

CONSTANȚA

LICEAL

Str.Nicolae Iorga Nr.4 tel.0241-554020

20

LICEUL TEHNOLOGIC

’GAUDEAMUS'

CONSTANȚA

LICEAL

Str.Petru Vulcan Nr.100

tel.0241-558700

21

LICEUL TEHNOLOGIC

UCECOM ’SPIRU HARET' CONSTANȚA

PROFESIONA

L

LICEAL

POSTLICEAL

MAIȘTRI

Str.Mircea Cel Bătrân

nr.148

tel.0241-638046

22

ȘCOALA POSTLICEALĂ ’DR.Î.CANTACUZÎNO' CONSTANȚA

POSTLICEAL

Str.Grădiniței nr.4 tel.0341-405825

23

ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG CONSTANȚA

LICEAL

POSTLICEAL

Str.Caraiman nr.l

24

ȘCOALA POSTLICEALĂ 'HENRI COANDĂ* CONSTANȚA

POSTLICEAL

Aleea Cameliei nr.2 tel.0241-633550

i

cr

' Den urni rea d    dc;

JriY^țăfȚiâ'rtt cu

; personalitate juridică

■■. <;

Linic^tiî de;

f a râ

personalitate

juridică

ÎNVĂȚĂMÂNT

25

ȘCOALA POSTLICEALĂ 'HIPOCRATE' CONSTANȚA

POSTLICEAL

Str.Cișmelei nr.16 tel.0241-518467

26

ȘCOALA POSTLICEALĂ 'PRO SCIENTIA'

CONSTANȚA

POSTLICEAL

Bd.I.C.Brătianu nr.248 tel.0724/794566

27

ȘCOALA POSTLICEALĂ ’SF.THEODOR' CONSTANȚA

POSTLICEAL

Bd.I.C.Brătianu nr.246 tel.0241-636192 0746/055434 0241-610071