Hotărârea nr. 232/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUN. C-TA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!