Hotărârea nr. 226/2013

HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA” DOMNULUI GHEORGHE CONSTANTIN;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" DOMNULUI GHEORGHE CONSTANTIN

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 18...09.2 013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre, înregistrată sub numărul 98473/24.07.2013, raportul Comisiei nr. 4, pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei nr. 5, pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente înregistrat sub nr. 98335/24.07.2013, precum și Procesul Verbal de avizare a Hotărârii privind acordarea titlului de " Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța" domnului Gheorghe Constantin;

Văzând prevederile Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 629/1995 și nr. 323/1999 privind adoptarea statutului municipiului Constanța, și respectiv completarea Hotărârii nr 629/1995, precum și ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 279/1995 privind instituirea și decernarea trofeului Consiliului Local Municipal pentru activitate și merite deosebite în domeniul culturii și sportului, și nr. 311/1996 privind acordarea numelui de "Amfora" trofeului Consiliului Local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

Art. 1. Se conferă titlul de "Cetățean de Onoare al Municipiului Constanța" domnului Gheorghe Constantin.

Art. 2. Compart imentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Relații Internaționale și Organizare Evenimente, Direcției Patrimoniu și domnului Gheorghe Constantin în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Adoptată de...............consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

Rasauteanu Costm Ioan    CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. 226

General-maior (r)

Gheorghe CONSTANTIN

1.    DATE PERSONALE:

•    Născut la 12 aprilie 1921, în comuna Seimeni, jud.

Constanța.

2.    STUDII:

•    Liceul teoretic din Constanța, cu bacalaureat în 1938;

•    Trei ani Institutul Politehnic București, Facultatea Mecanică, 1939-1941;


•    Școala Militară de Piloți, Tecuci, 1939-1941, cu brevet de pilot pe avioanele de luptă;

•    Cursul de comandanți de regiment și divizie aeriană, 1958.

3.    GRADE MILITARE:

•    Sublocotenent, 1941;

•    General de flotilă aeriană în retragere, 2003;

•    General de Divizie în retragere, 2008.

4.    FUNCȚII MILITARE:

•    Pilot în Flotila 3 Buzău, cu care a plecat pe frontul din Est până la 23 august 1944;

•    Pilot în Corpul 1 Aerian, unde a luptat pe frontul din Vest până la sfârșitul războiului;

•    Comandant de Escadrilă și locțiitor al comandantului Regimentului 239 Aviație Ploiești;

•    Lector de Tactica Aviației și a Aviației Maritime la Școala Militară de Ofițeri de Marină Constanța, 1951-1954:

•    Comandant al Flotilei de Hidroaviație, 1956-1958;

•    Pilot instructor la Aeroclubul Central București;

•    Comandant al aeroportului Constanța, 1958-1960;

•    Primul comandant al Aeroportului Internațional “Mihail Kogălniceanu” și fondator al acestui aeroport.

5.    FUNCȚII CIVILE:

•    Director adjunct cu probleme de flotă și aprovizionări la NAVROM Constanța, 1967-1982.

6.    DECORAȚII:

•    Ordinul „Steaua României” cu frunze de stejar înmânată de mareșalul Ion Antonescu, la 24 august 1941, la laloveni în Basarabia;

•    Ordinul „Virtutea Aeronautică ” în grad de cavaler;

•    Ordinul „Virtutea Aeronautică” clasa crucea de aur cu două barete;

•    Ordinul „Virtutea Militară” clasa I;

•    Ordinul „Bărbăție și Credință”;

•    Crucea „Serviciul Credincios”;


7.    APARTENENȚA LA ASOCIAȚII, ORGANIZAȚII:

•    Vicepreședinte și președinte al Asociației Veteranilor de Război, Constanța, din anul 1' și până în prezent;

•    Membru fondator al Partidului Național Liberal și secretar al P.N.L. Constanța, 1990-1995;

•    Membru de onoare al Clubului Amiralilor;

8.    ALTE DATE:

•    Este veteran de război cu un stagiu pe front de 3 ani și opt luni, pe timpul căruia a executat 271 misiuni de luptă la inamic;

•    Cetățean de onoare al comunei Seimeni, din 29.04.2004;

•    Este prezentat în Dicționarul de personalități ale Dobrogei, Ediție 2005.

9. DATE DE CONTACT:

Constanța, tel. 0241654718.

DATE SUPLIMENTARE DIN BIOGRAFIA GENERALUI CONSTANTIN GHEORGHE

Subsemnatul sunt general de divizie aeriana cu doua stele, unicul general de aviație născut si crescut pe meleaguri dobrogene.

Sunt veteran de război, pilot de aviație cu un stagiu de 3 ani, 8 luni si 10 zile pe cimpurile de lupta, zi de zi, noapte de noapte.

In acesta perioada am efectuat un nr. de 271 misiuni de lupta asupra inamicului din est si din vest. Nu pot arata toate faptele de arme si suferințele mele din acea perioada de 3 ani, 8 luni si 10 zile.

Anterior zilei de 24 august 1941 si in ziua de 24 august 1941, impreuna cu grupul de bombardament din care faceam parte ca pilot de aviație , am executat mai multe misiuni asupra localităților Dalnic, Tatarca, Gniliacovo, care reprezentau o puternica rezistenta a inamicului in inaintarea spre Odesa.

Bombardamentele noastre au provocat mari pierderi inamicului. In ultima misiune executata in ziua de 24 august 1941 avionul pe care l-am piltotat a fost lovit de un proiectil, mitrliorul de bord a fost grav rănit, fiind nevoit sa aterizez fortat in teritoriul inamicului, camaradul meu a murit in brațele mele.

După ce am reparat avionul, mi-am urcat camaradul in avion pentru a nu-1 lașa sa putrezesca acolo si am decolat.

La aterizarea pe aerodromul nostru din Ialoveni - Basarabia, in timp ce -mi luam camaradul din avion, am fost observat de Mareșalul Antonescu care inspecta trupele noastre.

Acesta a fost informat de misiunile pe care le-m indeplinit si personal mi-a prins in piept decorația “ Ordinul Steaua României cu Panglica de Virtutea Militară “, m-a avansat in grad si m-a delclarat “ Erou al Națiunii Romane “.

Sunt nominalizat ca personalitate in “ Enciclopedia Personalităților din Romania “, anexez documentul care face dovada nominalizării ca personalitate.

Președintele Asociației Veteranilor de Război filiala Constanta General de divizie de aviație

Constantin Ghe&rghe