Hotărârea nr. 198/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUŞIREA ŞI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al

municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2013;_.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Făgădău, înregistrată sub nr. 95866/18.07.2013, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și referatul Direcției Patrimoniu nr. 95864/18.07.2013;

Având în vedere adresele R.A.T.C. Constanța înregistrate sub nr.84540/19.06.2013, nr.75866/29.05.2013 și nr.80475/10.06.2013;

Văzând H.C.L. nr.598/2008 privind    completarea și actualizarea

inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța ;

Ținând cont de dispozițiile art.3, alin.(4) din Legea nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c", art.115 alin.(l), lit.„b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu un număr de 6 poziții numerotate de la nr.3104 la nr.3109, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța" cu valorile juste și reevaluări stabilite prin rapoartele de evaluare înregistrate sub nr.90993/05.07.2013 și nr.75932/30.05.2013, conform anexelor nr.2 și nr.3.

Art. 3- Anexele nr.2, nr.3 și rapoartele de evaluare înregistrate sub nr.90993/05.07.2013 și nr.75932/30.05.2013 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre R.A.T.C. Constanța, Direcției Patrimoniu, Direcției Financiare, D.A.D.P.P., S.P.I.T. în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost aprobată de 26_consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Georgescu Daniel    SECRETAR,

MARCELA ENACHE

MR    198/31.07.2013

Constanta

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 198/2013_

Nr.

crt

DENUMIRE SUBSTAȚIE REDRESARE

ADRESĂ

SUPRAFAȚĂ

(mp)

Teren

Construită

3104

S2

Str. Industriei Mici nr.l

245

164

3105

S5

Str. Făt Frumos nr.3

814

292

3106

S6

Str. Oborului n.8

715

346

3107

S7

Str. Egretei nr.12

806

294

3108

S8

Str. Justiției nr.l

492

258

3109

S9

Str. Griviței nr.2

443

257

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel

ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR 198/2013

Nr.crt.

Poziția

Localizare imobil

Valoare

justă/lei

1.

1546

PUNCT TERMIC 17A

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ

75.708,73

2.

1103

PUNCT TERMIC 1

STR.ȘTEFAN MIHĂILEANU BLOC R8

378.806,62

3.

1151

PUNCT TERMIC 12

STR. R.OPREANU 9 BL Al

918.846,28

4.

1153

PUNCT TERMIC 14 STR.SULMONA

722.232,68

5.

1154

PUNCT TERMIC 15

STR. ECATERINA VARGA HOTEL BTT

620.554,05

6.

1155

PUNCT TERMIC 17

STR. DECEBAL

535.717,41

7.

1074

PUNCT TERMIC 18

STR. EROILOR NR. 2

577.425,20

8.

1084

PUNCT TERMIC 22

STR.OLEG DANOVSKI NR.28

510.397,71

9.

1075

PUNCT TERMIC 23 STR.CRIZANTEMELOR NR. 4

343.306,07

10.

1076

PUNCT TERMIC 25 STR.MUNTENIEI NR.32

356.878,07

11.

1085

PUNCT TERMIC 29

BD MAMAIA NR. 286

372.762,09

12.

1086

PUNCT TERMIC 30

STR.ION RAȚIU NR.l

318.821,54

13.

1087

PUNCT TERMIC 31

MUNCEL NR. 24

486.143,39

14.

1088

PUNCT TERMIC 33 STR.UNIRII INTERSECȚIE CU STR.DRAGOSLAVELOR

526.152,64

15.

1089

PUNCT TERMIC 35

STR CAIUTI NR. 3

270.160,09

16.

1090

PUNCT TERMIC 37

STR.UNIRII INTERSECȚIE CU STR.CAȘIN

426.784,47

17.

1091

PUNCT TERMIC 38

STR.UNIRII NR. 114

433.425,86

18.

PUNCT TERMIC 40

STR.MIRCEA CEL BATRAN

839.090,87

19.

1079

PUNCT TERMIC 42

BD.MAMAIA NR.58

606.714,49

20.

1051

PUNCT TERMIC 44

BD.TOMIS BLOC TAV 6

184.449,03

21.

1052

PUNCT TERMIC 45

BD.TOMIS BLOC TAV 1

241.465,63

22.

1053

PUNCT TERMIC 46

SOVEJA BL FT7

167.110,12

23.

1092

PUNCT TERMIC 47

FRAGILOR NR. 4

196.651,19

24.

1093

PUNCT TERMIC 48

BADEA CIRTAN NR. 28

185.528,08

25.

1054

PUNCT TERMIC 50

BD.TOMIS BLOC 7B

199.389,35

26.

1055

PUNCT TERMIC 51

BD.TOMIS BLOC 5B

195.096,13

27.

1056

PUNCT TERMIC 52

ZMEUREI BLU3

235.951,47

28.

PUNCT TERMIC 53

STR.SOVEJA NR. 57

216.835,84

29.

1057

PUNCT TERMIC 54

BD.TOMIS BLOC L9C

238.915,20

30.

1058

PUNCT TERMIC 55

LAPUSNEANU BL AL3

340.482,29

31.

1067

PUNCT TERMIC 56 STR.INTRAREA ION TĂUTU

193.743,49

32.

1068

PUNCT TERMIC 57

STR.BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA

264.969,30

33.

1117

PUNCT TERMIC 59

NALBEI BL L107

309.112,96

34.

1109

PUNCT TERMIC 63

STR.TRAIAN 30 BL B4

562.641,87

35.

1110

PUNCT TERMIC 65 BD.FERDINAND-SPITALUL VECHI

522.279,49

36.

1111

PUNCT TERMIC 66

STR. ILARIE VORONCANR. 25

391.061,23

37.

1118

PUNCT TERMIC 67 STR.OBORULUI NR. 23 BIS

913.436,71

38.

1112

PUNCT TERMIC 69 BD.FERDINAND BLOC A7

437.923,73

39.

1113

PUNCT TERMIC 70

FERDINAND NR. 97 BL Bl

566.094,56

40.

1119

PUNCT TERMIC 72

ALEEA GAROFIȚEI NR.2

292.842,10

41.

1120

PUNCT TERMIC 73

GAROFIȚEI BL. 101

300.153,16

42.

1121

PUNCT TERMIC 75

VIOLETELOR BL L13

345.335,18

43.

1122

PUNCT TERMIC 76

STR. BABA NOVAC BLOC LI 19

355.927,22

44.

PUNCT TERMIC 86

STR.ELENA CUZA NR.10B

82.762,81

45.

1143

PUNCT TERMIC 91

ALEEA ARCULUI NR.3

180.022,76

46.

1144

PUNCT TERMIC 92

NICOLAE GRINDEANU BLOC L3

185.177,51

47.

1145

PUNCT TERMIC 93

STR.ARCULUI NR.8

139.229,69

48.

1146

PUNCT TERMIC 96 STR.PANDURULUI NR. 40

164.558,50

49.

1064

PUNCT TERMIC 100

STR.EREMIA MOVILĂ

322.133,92

50.

1059

PUNCT TERMIC 101

STR PĂUN PINCIU NR 10

311.779,96

51.

1060

PUNCT TERMIC 102

BD.TOMIS NR.213

460.704,33

52.

1061

PUNCT TERMIC 103

BD.TOMIS NR.232 BLOC TD15

459.569,87

53.

1062

PUNCT TERMIC 104

BD TOMIS BL TD5

402.709,56

54.

1069

PUNCT TERMIC 105 STR.STEJARULUI BLE2

1.013.115,27

55.

1063

PUNCT TERMIC 106 PRIMĂVERII NR. 4

553.493,18

56.

1070

PUNCT TERMIC 107

BD TOMIS 143

403.267,79

57.

1071

PUNCT TERMIC 108

STR..MIRCEA NR. 143 BLTD1

732.934,74

58.

1072

PUNCT TERMIC 112

ALEEA PANSELEI NR.6 BLOC C3

379.595,05

59.

1073

PUNCT TERMIC 113

AL MACILOR NR. 6 BL Bl

580.570,98

60.

1065

PUNCT TERMIC 115

BD.AL. LAPUSNEANU BL L

342.745,10

61.

1049

PUNCT TERMIC 117

BD.TOMIS (TOMIS 3) BLOC LT5

338.501,37

62.

1082

PUNCT TERMIC 118 STR.P.TONIZA NR. 3

228.149,70

63.

1083

PUNCT TERMIC 119

ALEEA MIMOZELOR NR.12

385.066,72

64.

PUNCT TERMIC 120

STR.SOVEJA 66 BL 02

385.928,28

65.

1039

PUNCT TERMIC 121

STR. ADAMCLISI BL. PI

415.806,01

66.

1040

PUNCT TERMIC 122

AL. HERACLEEA BL T2

442.289,58

67.

1041

PUNCT TERMIC 123

ALEEA ARGEȘ BL. T6

353.056,24

68.

1066

PUNCT TERMIC 124

STR.EREMIA GRIGORESCU

461.860,95

69.

1114

PUNCT TERMIC 125 STR.I.G.DUCA BL L41

525.148,62

70.

1077

PUNCT TERMIC 126

STR. DOBROGEANU GHEREA NR. 30

206.037,80

71.

1125

PUNCT TERMIC 130

STR.CUTEZĂTORILOR NR. 13

282.183,61

72.

1126

PUNCT TERMIC 131

PRIETENIEI NR. 7

232.300,43

73.

1127

PUNCT TERMIC 132 STR.D.MARINESCU NR. 32

229.623,91

74.

1128

PUNCT TERMIC 134

AL.TOPOLOG NR. 5

234.141,88

75.

1129

PUNCT TERMIC 135

AL. TOPOLOG NR. 18

234.141,88

76.

1130

PUNCT TERMIC 136

ALEEA BERZEI NR.6

203.258,42

77.

1131

PUNCT TERMIC 137 STR.CORBULUI NR. 5

228.160,75

78.

1042

PUNCT TERMIC 138

STR. VIITORULUI NR. 2 BL1A

355.327,52

79.

1043

PUNCT TERMIC 139

STR. CIȘMELEI NR 11 BLOC 10

408.040,53

80.

1044

PUNCT TERMIC 140-ALEEA UMBREI NR.l BLOC 14

456.504,96

81.

1045

PUNCT TERMIC 142

315.836,11

STR. MĂRGĂRITARELOR BL 24C

82.

1046

PUNCT TERMIC 145

STR.CPT. DOBRILA EUGEN BL V4

339.036,66

83.

1047

PUNCT TERMIC 146

STR.CPT. DOBRILA EUGEN BL S3

446.432,26

84.

1048

PUNCT TERMIC 147

ORHIDEELOR BL B

332.701,48

85.

1135

PUNCT TERMIC 149

BD 1 MAI

141.548,60

86.

1136

PUNCT TERMIC 150

BD 1 MAI - ALEEA TIMONEI

289.204,04

87.

1137

PUNCT TERMIC 154

STR. MANGALIEI - ALEEA PORTULUI

257.985,42

88.

1138

PUNCT TERMIC 155

ALEEA ALBĂSTRELELOR BLOC B

292.969,46

89.

1132

PUNCT TERMIC 161

STR.P. ISPIRESCU NR. 191

314.807,80

90.

1168

PUNCT TERMIC 162

BD.I.C. BRĂTIANU NR.61C

168.759,48

91.

1133

PUNCT TERMIC 163

BD.I.C. BRĂTIANU

297.608,51

92.

1134

PUNCT TERMIC 165 STR.N.MILESCU NR. 153

267.366,08

93.

1095

PUNCT TERMIC 169

STR FULGERULUI BL 18

406.937,94

94.

1096

PUNCT TERMIC 170

STR.DEZROBIRII INTERSECȚIE CU STR.NICOLAE MILESCU

525.472,04

95.

1097

PUNCT TERMIC 171

STR.DEZROBIRII INTERSECȚIE CU STR.ALEXANDRU GHERGHEL

198.006,49

96.

1098

PUNCT TERMIC 174

STR.DEZROBIRII INTERSECȚIE CU

STR.BIRUINȚEI

284.240,36

97.

1099

PUNCT TERMIC 175

STR.SOVEJA NR. 34

239.363,27

98.

1100

PUNCT TERMIC 176 DIONISIE CEL MIC NR. 96

274.317,34

99.

1101

PUNCT TERMIC 177 STR.CÂMPULUI INTERSECȚIE CU STR.GRĂNICERULUI

278.618,88

100.

1102

PUNCT TERMIC 178

DIONISIE CEL MIC NR. 64

383.748,58

101.

1123

PUNCT TERMIC 181

BD 1MAI BL.H10

241.581,94

102.

1124

PUNCT TERMIC 182

BD 1MAI/SOS. MANGALIA

170.028,34

103.

1139

PUNCT TERMIC 183

INTRAREA 1 MAI

247.876,53

104.

1140

PUNCT TERMIC 185

BD 1 MAI

241.652,78

105.

1141

PUNCT TERMIC 186

ALEEA LIREI NR.6-POARTA 6

78.874,54

106.

1142

PUNCT TERMIC 187

POARTA 6 ALEEA AUSTRULUI

154.551,82

107.

1165

PUNCT TERMIC 188

102.426,01

STR.CÂMPINEI NR.30

108.

1161

PUNCT TERMIC 189

STR. ION URSU VIILE NOI (CET)

166.121,64

109.

1167

PUNCT TERMIC 195

BD.AUREL VLAICU NR.15

256.586,94

110.

1159

PUNCT TERMIC 207 STR.ALBATROS BL AV33

204.122,41

111.

1060

PUNCT TERMIC 211 STR.ALBATROS NR. 4

139.027,57

112.

1080

PUNCT TERMIC 214 STR.BRINDUSELOR NR. 29

248.468,19

113.

1081

PUNCT TERMIC 215

STR.SOVEJA

94.824,11

114.

1162

PUNCT TERMIC 247

BD I.C.BRATIANU NR. 125 POD IPMC

234.435,04

115.

SOMEȘ NR. 28

TEREN AFERENT CS28

266.383,03

116.

STAȚIUNEA MAMAIA - ZONA MAL LAC SIUTGHIOL

228.396,28

TOTAL

39.627.541,76

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel


ROMANIA


JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR 198/2013

Nr.

crt

Poziția

Denumire imobil

Valoare justă lei

Observații

1.

1038

BD.FERDINAND NR.100 - CLINICĂ INFECȚIOASE I, CLINICĂ INFECȚIOASE II ȘI CLINICĂ INFECȚIOASE COPII

6.177.274,00

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

2.

1038

BD.FERDINAND NR.100 - CLĂDIRE STAȚIE CLORINARE APĂ ;

320.156,77

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

3.

1038

BD.FERDINAND NR.100 - CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ

93.457,26

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

4.

1038

BD.FERDINAND NR.100 - CLĂDIRE PSIHIATRIE

1.211.117,88

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

5.

1038

BD.FERDINAND NR.100 - BECIURI

190.412,53

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

6.

1038

BD.FERDINAND NR.100 - CLĂDIRE CASA ELENA

51.970,76

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

7.

1038

BD.FERDINAND NR.100 - LOC DE JOACA

77.340,22

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

8.

1038

STR.ION IONESCU DE LA BRAD

NR. 4A

311.917,80

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

9.

1038

STR.PRELUNGIREA LILIACULUI

NR. 12 CASA SPERANȚEI CLĂDIRE:SUBSOL TEHNIC-PARTER+ETAJ

675.035,59

Spitalul clinic de boli

infecțioase

Constanța

10.

1038

STR.PRELUNGIREA LILIACULUI

NR. 10 CLĂDIRE SUBSOL

916.372,29

Spitalul clinic de

ETHNIC+PARTER+ETAJ

boli

infecțioase

Constanța

11.

1037

STR.BRAVILOR NR.l - BORDEI CARBURANȚI - BECI

23.083,32

Serviciul de ambulanță județean Constanța

12.

1037

STR.BRAVILOR NR.l - RAMPA

8.878,20

Serviciul de ambulanță județean Constanța

13.

1496

CLĂDIRE GRĂDINIȚA NR. 26 -STR.BANU MIHALCEA NR.181 CLĂDIRE P

41.431,60

in adm. Grădinița

PP nr.13 -

Norocel

14.

1487

STR.DELFINULUI NR. 2 - CLĂDIRE

GRĂDINIȚA NR. 9 TOM DEGEȚEL -

362.031,10

in adm. Grad. 58

15.

1524

ȘC. GIMNAZIALĂ NR.7 - REMUS OPREANU - STR. ADAMCLISI NR. 4 -CLĂDIRE SALA SPORT

428.817,06

Șc.

Gimnazială nr.7 -Re mus Opreanu

16.

1526

STR.STRĂJERULUI NR. 50 CLĂDIRE FOSTA ȘCOALA NR. 9 (P)

751.687,60

Școala Gimnazială nr. 10 -Mihail Koiciu

17.

1531

STR. DUMBRĂVENI NR. 2 -ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 - CLĂDIRE MAGAZIE (P)

19.236,10

Școala Gimnazială nr. 14 -Palazu -

18.

1531

STR. DUMBRĂVENI NR. 2 - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14 - CLĂDIRE WC COPII

41.194,85

Școala Gimnazială nr. 14 -Palazu -

19.

1502

STR. ȘOS. DIN VII NR. 39 -CLĂDIRE GRĂDINIȚA 37 - P CU ANEXA

106.609,43

IȘc.

Gimnazială nr. 18 Jean Bart

20.

1495

GRĂDINIȚA 24 - STR. ANGHEL

SALIGNY

NR. 2 CLĂDIRE P+l

164.779,39

Șc. Gen nr. 24 - Ion Jalea

21.

1546

ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 28 - DAN

BARBILIAN - STR. DECEBAL NR. 15 SALA DE SPORT (P)

180.405,02

Șc.

Gimnazială nr. 28

22.

1547

ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 29 - MIHAI

VITEAZU - STR. CIȘMELEI NR. 13 -SALA DE SPORT (P)

310.737,00

Șc.

Gimnazială nr. 29

23.

1557

ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 43 -

FERDINAND - STR. UNIRII NR. 22 CLĂDIRE SALA DE SPORT

214.556,50

Șc.

Gimnazială nr. 43

24.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -BD. TOMIS NR. 153 - CLĂDIRE LABORATOR + ATELIERE P+l

1.953.204,00

Colegiul

Tehnic

Tomis

25.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -BD. TOMIS NR. 153 - SALĂ GIMNASTICĂ P

466.105,50

Colegiul

Tehnic

Tomis

26.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -BD. TOMIS NR. 153 - CANTINĂ S+P

1.348.598,58

Colegiul

Tehnic

Tomis

27.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -BD. TOMIS NR. 153 - INTERNAT P+3

2.568.759,20

Colegiul

Tehnic

Tomis

28.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -

BD. TOMIS NR. 153 - ATELIER

TÂMPLĂRIE + LĂCĂTUȘERIE

243.706,59

Colegiul

Tehnic

Tomis

29.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -BD. TOMIS NR.153 - GARAJ AUTO P

19.975,95

Colegiul

Tehnic

Tomis

30.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -BD. TOMIS NR. 153 - ÎMPREJMUIRE

99.879,75

Colegiul

Tehnic

Tomis

31.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -BD. TOMIS NR. 153 - GHERETĂ PAZNIC P

2.959,40

Colegiul

Tehnic

Tomis

32.

1559

LIC DECEBAL - STR. GRĂDINIȚEI

NR. 4 - CLĂDIRE B SALĂ DE SPORT

P

248.619,19

Lic Decebal

33.

1559

LIC DECEBAL - STR. GRĂDINIȚEI

NR. 4 - CLĂDIRE C ATELIER P

366.965,60

Lic Decebal

34.

1569

GRUP ȘC. DE ELECTROTEHNICĂ ȘI TELECOM - BD. AL. LĂPUȘNEANU NR. 15 CLĂDIRE CANTINA

457.049,74

Grup Șc. de Electrotehn ică și Telecom

35.

1569

GRUP ȘC. TELECOMUNICAȚII -

BD. AL. LĂPUȘNEANU NR. 15 CLĂDIRE ATELIERE

573.825,29

Grup Șc. de Electrotehn ică și Telecom

36.

1575

COLEGIUL NAȚIONAL MIRCEA CEL BĂTRÂN - STR. ȘTEFAN CEL MARE NR. 6 CLĂDIRE P+l

5.123.905,16

Colegiul

Mircea cel

Bătrân

37.

1579

GRUP (CFR) ȘC. GHEORGHE DUCA -STR. VIFOR HAIDUCUL NR. 34 CLĂDIRE CANTINĂ S+P

1.308.054,80

Grup (CFR) Șc.

Gheorghe

Duca

38.

1579

GRUP ȘC GHEORGHE DUCA -STR. VIFOR HAIDUCUL NR. 34 -CLĂDIRE ATELIER LICEU P+l

763.809,30

Grup (CFR) Șc.

Gheorghe

Duca

39.

1579

GRUP ȘC. GHEORGHE DUCA -

STR. VIFOR HAIDUCUL NR. 34 -CLĂDIRE CĂMIN P+3

1.287.930,88

Grup (CFR) Șc.

Gheorghe

Duca

40.

1579

GRUP ȘC GHEORGHE DUCA -STR. VIFOR HAIDUCUL NR. 34 -CLĂDIRE SPĂLĂTORIE P

67.119,19

Grup (CFR) Șc.

Gheorghe

Duca

41.

1579

GRUP ȘCOLAR GHEORGHE DUCA -CLĂDIRE CORP DE LEGĂTURĂ LICEU

262.084,46

Grup (CFR) Șc.

Gheorghe

Duca

42.

1579

GRUP ȘCOLAR GHEORGHE DUCA -CLĂDIRE CORP LEGĂTURĂ SALĂ SPORT - LICEU

95.884,56

Grup (CFR) Șc.

Gheorghe

Duca

43.

1579

GRUP ȘCOLAR GHEORGHE DUCA -CLĂDIRE CABINĂ POARTĂ LICEU

5.326,92

Grup (CFR) Șc.

Gheorghe

Duca

44.

1579

GRUP ȘCOLAR GHEORGHE DUCA -CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ

10.174,42

Grup (CFR) Șc.

Gheorghe

Duca

45.

1577

LICEUL PR. SPORTIV NICOLE ROTARU - STR. ION CORVIN NR. 2 TEREN TENIS DE CÂMP - SC

5.500.222,46

Liceul pr. sportiv Nicole Rotaru

46.

1577

LICEUL PR SPORTIV NICOLE ROTARU - STR. ION CORVIN NR. 2 - CLĂDIRE P - SALĂ TENIS CÂMP

483.565,96

Liceul pr. sportiv Nicole Rotaru

47.

1577

LICEUL PR SPORTIV NICOLE ROTARU - STR. ION CORVIN NR. 2 CLĂDIRE P - SALĂ TENIS MASĂ

303.042,56

Liceul pr. sportiv Nicole Rotaru

48.

1577

LICEUL PR SPORTIV NICOLE ROTARU - STR. ION CORVIN NR. 2 CLĂDIRE P+2 CĂMIN CANTINĂ

4.775.583,78

Liceul pr. sportiv Nicole Rotaru

49.

1577

LIC PR SP NICOLE ROTARU -STR. ION CORVIN NR. 2 CLĂDIRE P+l SEDIU (SĂLI ANTRENAMENT BIROURI)

6.454.451,40

Liceul pr. sportiv Nicole Rotaru

50.

1577

LICEUL PR SPORTIV NICOLE ROTARU STR. ION CORVIN NR. 2 -SALĂ TENIS DE CÂMP P

539.439,43

Liceul pr. sportiv Nicole Rotaru

51.

1570

GRUP ȘC AUTO DIMITRIE LEONIDA -ALEEA PELICANULUI NR. 8 -CLĂDIRE CANTINĂ P+l

1.470.229,92

Grup Șc auto Dimitrie Leonida

52.

1570

GRUP ȘC AUTO DIMITRIE LEONIDA -ALEEA PELICANULUI NR. 8 -CLĂDIRE INTERNAT P+3

1.988.716,80

Grup Șc auto Dimitrie Leonida

53.

1564

GRUP ȘCOLAR (SNC)C.A.ROSETTI -BD. 1 MAI NR. 44 - PAVILION INTERNAT P+l

1.791.620,76

Grup Școlar (SNC)C.A.R osetti

54.

1564

GRUP ȘCOLAR (SNC)C.A.ROSETTI -BD. 1 MAI NR. 44 -CLĂDIRE SALĂ DE SPORT P

1.145.879,68

Grup Școlar (SNC)C.A.R osetti

55.

1564

GRUP ȘCOLAR (SNC)C.A.ROSETTI -BD. 1 MAI NR. 44 - CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ P +2

905.487,62

Grup Școlar (SNC) C.A.Rosetti

56.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 - CĂMIN P+2

1.809.488,14

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

57.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE SPĂLĂTORIE P

99.879,75

Colegiul

Tehnic Pontica (lic

Agricol)

58.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE SALĂ DE SPORT P

95.292,68

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

59.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE AMFITEATRU P

5.474,89

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

60.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE BIBLIORECĂ P

88.071,74

Colegiul

Tehnic Pontica (lic Agricol)

61.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE CANTINĂ P

453.143,33

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

62.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE GARAJ AUTO P

42.260,23

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

63.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE MAGAZIE

22.195,50

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

64.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE ADĂPOST PORCI

65.254,77

Colegiul

Tehnic Pontica (lic Agricol)

65.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE CENTRALĂ TERMICĂ P

53.861,08

Colegiul

Tehnic Pontica (lic Agricol)

66.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE BORDEI PIVNIȚĂ S

12.429,48

Colegiul

Tehnic Pontica (lic Agricol)

67.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE ADĂPOST PĂSĂRI P

115.179,85

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

68.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE POST TRAFO

47.587,15

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

69.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE GRAJD ANIMALE

95.707,00

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

70.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD. IC BRĂTIANU NR. 248 -CLĂDIRE GARAJ ACOPERIT CARTON

14.138,53

Colegiul Tehnic Pontica (lic Agricol)

71.

1571

LICEUL GH MIRON COSTIN -BD. AUREL VLAICU NR. 86 -CLĂDIRE CĂMIN P+3

2.588.883,12

Liceul

(Alimentar)

Gh Miron Costin

72.

1571

LICEUL GH MIRON COSTIN -BD. AUREL VLAICU NR. 86 -CLĂDIRE ADMIN. SPĂLĂTORIE P

477.292,03

Liceul

(Alimentar) Gh Miron Costin

73.

1571

LICEUL GH MIRON COSTIN -BD. AUREL VLAICU NR. 86 - SALĂ SPORT P SI P+l

332.932,50

Liceul

(Alimentar)

Gh Miron Costin

74.

1578

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ AL.

IOAN CUZA - BD. 1 MAI NR. 101 CLĂDIRE SALA DE SPORT

628.576,56

Colegiul de Marină Al. Ioan Cuza

75.

1578

COLEGIUL TEHNIC DE MARINĂ AL.

IOAN CUZA - BD. 1 MAI NR. 101 CLĂDIRE ATELIERE P

595.549,66

Colegiul de Marină Al. Ioan Cuza

76.

1572

GRUP ȘC GEORGE EMIL PALADE

STR. NICOLAE IORGA NR. 87 -CLĂDIRE CĂMIN P+3

969.499,44

Gr. șc

George Emil Palade (Sanitar)

77.

1566

COL. NAȚ PEDAGOGIC C-TIN BRĂTESCU - STR. RĂSCOALEI NR.

42 CLĂDIRE INTERNAT S+P+l

150.929,40

Colegiul

Naț

Pedagogic

C-tin

Brătescu

78.

1566

COL PEDAGOGIC C-TIN BRĂTESCU STR.RĂSCOALEI NR. 42 -CLĂD GRĂDINIȚĂ DE APLICAȚIE P+l

458.647,81

Colegiul

Naț

Pedagogic

C-tin

Brătescu

79.

1573

COL TEHNIC VASILE PÂRVAN-STR. INDUSTRIALĂ NR. 7 CLĂDIRE SALĂ SPORT + ATELIERE B - P+l

639.230,40

Colegiul

Tehnic

Vasile

Pârvan

80.

1573

COL TEHNIC VASILE PÂRVAN-STR. INDUSTRIALĂ NR. 7 CLĂDIRE ATELIERE C - P

985.480,20

Colegiul

Tehnic

Vasile

Pârvan

81.

1536

ȘCOALA NR. 19 - STR. MEDEEA

NR. 25A CLĂDIRE B (P)

93.221,10

Colegiul

Tehnic

Vasile

Pârvan

82.

1575

COLEGIUL MIRCEA - ȘC. DE ARTĂ ȘI

MESERII STR. PETRU VULCAN 100 CLĂDIRE C1+C2

247.035,92

administrar e RAEDPP

83.

1579

GUP ȘC(CFR) GHE. DUCA -VIFOR HAIDUCUL 34- CLĂDIRE ȘCOALĂ VECHE S+P+2

251.696,97

administrare

RAEDPP

84.

1573

COLEGIUL VASILE PÂRVAN -

STR. INDUSTRIALĂ NR. 7 CLĂDIRE

D - INTERNAT +CANTINA P+4

1.171.922,40

administrare

RAEDPP

85.

1580

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC -

BD. MAMAIA CLĂDIRE INTERNAT B (S+P+3)

3.160.491,23

administrare

RAEDPP

86.

1580

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC -

BD. MAMAIA CLĂDIRE CANTINĂ C (S+P)

948.147,37

administrare

RAEDPP

87.

1576

COLEGIUL TEHNIC TOMIS -BD. TOMIS NR. 153 CLĂDIRE

1.374.345,36

administrare

RAEDPP

INTERNAT P+2+S

88.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD.IC BRĂTIANU NR.248 - CLĂDIRE CĂMIN2 P+2

2.171.385,77

administrare

RAEDPP

89.

1574

COLEGIUL TEHNIC PONTICA -BD.IC BRĂTIANU NR.248 - CLĂDIRE LOCUINȚĂ P

71.340,04

administrare

RAEDPP

90.

1558

LICEUL GEORGE CĂLINESCU -

STR. DOBRILĂ EUGENIU NR. 6 CLĂDIRE BAZIN ÎNOT DESCOP.

183.308,94

administrare

RAEDPP

91.

1572

GRUP ȘC GEORGE EMIL PALADE STR. NICOLAE IORGA NR. 87 -CLĂDIRE CANTINĂ P

292.980,60

administrare

RAEDPP

92.

1557

ȘC. GIMNAZIALĂ NR. 43 (ȘC. 26 -

FAC. MED OVIDIUS)- ION VODĂ NR. 58 CLĂDIRE P+2

813.835,00

administrare

RAEDPP

93.

1543

ȘCOALA SCCO PALAS - CLĂDIRE

GRĂDINIȚĂ

258.533,18

administrare

RAEDPP

94.

887

CREȘA NR. 3 - AL. CAPIDAVA NR. 3 - CLĂDIRE P+l

815.977,61

administrare

RAEDPP

95.

887

CREȘA NR. 3 - AL. CAPIDAVA NR. 3 - ÎMPREJMUIRE GARD

3.564,00

administrare

RAEDPP

96.

894

TEATRUL „DRAMATIC" - STRADA MIRCEA CEL BĂTRÂN NR. 97 CLĂDIRE (S+P+2)

4.035.141,90

administrare

consiliul

județean

97.

896

TEATRUL „DRAMATIC" DEPOZIT DE DECORURI (PRODUCȚIE)

579.160,50

administrare

Consiliul

Județean

98.

897

TEATRUL FANTASIO SALĂ

SPECTACOL + DEGAJAMENT DECOR METALIC BD. FERDINAND NR. 11 BIS

399.530,10

administrare

Consiliul

Județean

99.

898

TEATRUL FANTASIO DEGAJAMENT DECOR METALIC BD. FERDINAND NR. 11 BIS

51.138,43

administrare

Consiliul

Județean

TOTAL

83.080.422,77

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Georgescu Daniel