Hotărârea nr. 191/2013

HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUN. CONSTANTA

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!