Hotărârea nr. 177/2013

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 138/17.06.2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA;

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 138/17.06.2013, privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2013_.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.95776/18.07.2013 prezentată de domnul Primar RADU ȘTEFAN MAZĂRE, referatul nr. 93358/11.07.2013 al Serviciului Resurse Umane - Direcția Administrație Publica Locală, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 - administrație publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului.

- avizul nr. 25040/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr.94727/16.07.2013.

în temeiul prevederilor art. 1 și art. 4 al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/26.06.2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, art.100, 107, 112 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 Codul Muncii, republicată cu modificările si completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit."a", alin. (3) lit."b" și ale art.115 alin. (1) lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

ART.l - Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 138/17.06.2013 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 - Se aprobă numărul de posturi din cadrul aparatului de specialitate ca urmare a desfințării unui număr de 94 posturilor vacante. In aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanta se prevăd 927 posturi și se prezintă astfel:

3 funcții de demnitate publică

-    72 funcții publice conducere ( 52 posturi în aparatul de specialitate,

17 posturi din cadrul Direcției Poliția Locală, 3 posturi de la

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor)

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


ANEXA 2

LA H.C.L. NR.    _

STAT DE FUNCȚII

Cf. O.U.G. nr.77/2013

Nr.

crt

Numele, prenumele/ vacant temporar

STRUCTURA

FUNCpA DE

DEMNITATE

PUBLICĂ

Clasa

Gradul

profesional

Nivel

studii

Funcția contractuală

Treapta prof/ grad

Nivel

studii

OBSERVATII    p

conducere

execuție

conducere

execuție

1

Radu Ștefan Mazăre

DEMNITARI

Primar

2

Făgădău Decebal

Viceprimar

3

Stan Gabriel Marius

Viceprimar

1

Enache Marcela

SECRETAR MUNICIPIU

Secretar

municipiu

S

COMPARTIMENT PROBLEME ROMI

1

Husein Taifun

Expert local

II

M

CABINET PRIMAR

1

Preda Raducu Valentin-temporar vacant

Consilier

IA

S

suspendat la cerere

2

Petre Elena Georgiana

Inspector

specialitate

IA

S

COMPARTIMENT AUDIT

PUBLIC INTERN

1

Coteț Mona Elena

Auditor

I

principal

S

2

Lățea Fabiola Iuliana temporar vacant

Auditor

I

principal

S

concediu pt crestere copil

3

Anagoste Mirela

Auditor

I

principal

S

4

Aramă Felicia temporar vacant

Auditor

I

asistent

S

concediu pt crestere

copil

SERVICIUL INSPECTORAT

PROTECȚIE CIVILĂ

1

Taran Stefan

Șef Serviciu

II

S

2

Toma Elena

Consilier

I

superior

S

3

Burdulea Florin

Inspector

I

superior

S

4

Strâmbeanu Irina

Inspector

I

superior

S

5

Radu Marin

Referent

spec

II

superior

SSD

6

Mocanu Florin

Inspector

I

principal

S

7

Moroianu Mona Mirela

Consilier

I

superior

S

8

Radu Lenuta

Inspector

I

asistent

S

9

Terpovici Ana Iuliana

Inspector

I

superior

S

10

Trasca Vasile

Inspector

I

asistent

S

DIRECȚIA PROGRAME ȘI

DEZVOLTARE

1

Merlă Viorica Ani

Director

executiv

II

S

2

Stan Mihaela

Director executiv adj.

II

S

BIROU ECOLOGIE URBANĂ

1

Bărdașu Octavia

Șef Birou

II

S

2

Balica Ruxandra

Consilier

I

superior

S

3

VACANT

Inspector

I

asistent

S

post unic

4

Stanca Simona temporar vacant

Inspector

I

principal

S

concediu pt crestere copil

5

Cirnat Olga Nerazula temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

concediu pt crestere copil

6

Niculae Stingă Noni Adrian

Inspector

I

principal

S

SERVICIUL IMPLEMENTARE PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE

1

Popescu Carmina Ionela

Șef serviciu

II

S

2

Arnautu Ionela Nicoleta

Consilier

I

principal

S

3

VACANT

Consilier

I

asistent

S

post unic

4

VACANT

Consilier

I

principal

S

post unic

5

Muresan Valentina

Consilier

I

superior

S

6

Radu Florea

Consilier

I

principal

S

7

Oancea Irina temporar vacant

Consilier manager de proiect

I

asistent

S

suspendat la cerere

8

Craciun Adrian temporar vacant

Consilier manager de proiect

I

asistent

S

suspendat la cerere

9

Căruntu Alina Mihaela

Consilier

I

asistent

S

10

Halil Narcis

Consilier

I

principal

S

detașat

11

Borali Selda

Consilier

I

asistent

S

SERVICIUL PROIECTE CU

FINANȚARE

INTERNAȚIONALĂ

1

Bratu Georgiana

Șef serviciu

II

S

2

Rădulescu Ionuț Gabriel

Consilier

II

S

3

Dinu Antoanela Liliana

Consilier

II

S

4

VACANT

Consilier

II

S

5

VACANT

Consilier

II

S

6

VACANT

Consilier

II

S

7

VACANT

Consilier

II

S

8

VACANT

Consilier

II

S

9

VACANT

Consilier

II

S

10

VACANT

Consilier

II

S

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

1

Racu Constantin

Director

executiv

II

S

2

Dinescu Fulvia Antuanela

Director executiv adj.

II

S

SERVICIUL AUTORITATE

TUTELARĂ ȘI PROTECȚIA

COPILULUI

1

Liuta Mihaela

Șef serviciu

II

S

2

Ichim Gabriela

Consilier

I

superior

S

3

Cabuz Mariana

Consilier

I

superior

S

4

Bargaoanu Stefan Ciprian

Inspector

I

principal

S

5

Bosoi Mirela

Inspector

I

superior

S

6

Murgu Florentina

Consilier

I

principal

S

7

Nicolae Cristina

Inspector

I

principal

S

8

Isacov Camelia temporar vacant

Inspector

I

principal

S

suspendat la cerere

9

Târpan Mihaela

Referent

III

superior

S

10

Tandarescu Mirela

Inspector

I

superior

S

11

Soisun Tudorița Elena

Inspector

I

principal

S

12

Mihalache Tasica

Inspector

I

principal

S

13

Popescu Ionela

Inspector

I

principal

S

14

Breazu Marcela

Inspector

I

superior

S

15

Funda Carmen

Inspector

I

superior

S

16

Jianu Iordache

Inspector

I

asistent

S

17

Marin Nicoleta

Consilier

I

superior

S

18

Simionesei Verona Angela

Psiholog

specialist

S

SERVICIUL ASISTENȚĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

1

Drecșan Daniela

Șef serviciu

II

S

2

Vrișcu Mihale

Inspector

I

superior

S

3

Leu Aurelia

Inspector

I

principal

S

4

Pavel Elena

Referent

I

superior

S

5

Buzu Vanghelița

Referent

I

superior

S

6

Radu Elena

Inspector

I

superior

S

7

Gavriz Cleopatra

Inspector

I

principal

S

8

Pălău Viorica

Inspector

I

superior

S

9

Dolcan Vasilica

Inspector

I

superior

S

10

Botea Antoaneta

Inspector

I

asistent

S

11

Stavrositu Mirela Loredana

Inspector

I

principal

S

12

Livanu Mihaela Reliana

Inspector

I

principal

S

13

Islam Lacme

Inspector

I

principal

S

14

VACANT

Asistent

social

deb

S

post unic

15

Godeanu Iuliana

Referent

IA

M

SERVICIUL RESURSE UMANE

1

Bobeș Laura

Șef serviciu

II

S

2

Sarghie Dorina

Consilier

I

superior

S

3

Arsene Madalina Denisa

Consilier

I

superior

S

4

Popescu Gabriela

Inspector

I

superior

S

5

Ciora Stefania

Inspector

I

principal

S

6

Ilina Mirela

Inspector

I

asistent

S

7

Cosma Ana

Consilier

I

superior

S

8

Dumitru Gabriela

Psiholog

practicant

S

SERVICIUL JURIDIC

1

Pinzariu Irina Roxana

Șef serviciu

II

S

2

Racu Dumitru temporar vacant

Consilier jur

I

asistent

S

suspendat la cerere

3

VACANT

Consilier jur

I

superior

S

cu 8.07.2013 titularul s-a transferat

4

Chircă Nora Alina temporar vacant

Consilier jur

I

superior

S

suspendat la cerere

5

Ene Alina Ramona

Consilier jur

I

superior

S

6

Pavel Alina temporar vacant

Consilier jur

I

principal

S

concediu pt creșterea

copilului

7

Cealera Claudia

Consilier jur

I

superior

S

8

Iorov Andreea detașat

Consilier jur

I

principal

S

detașat

9

Cosma Constantin Gabriel

Consilier jur

I

superior

S

10

Beca Luminita temporar vacant

Consilier jur

I

principal

S

concediu pt creșterea copilului

11

Guci Maria

Consilier jur

I

principal

S

12

Voicu Iuliana

Consilier jur

I

superior

S

13

Avram Maria

Consilier jur

I

principal

S

14

Staneci Barbieru Tiberiu temporar vacant

Consilier jur

I

asistent

S

suspendat la cerere

15

Arnăutu Elena

Consilier jur

I

principal

S

16

Mihail Elena

Consilier jur

I

principal

S

17

Pirvu Claudia

Referent

III

superior

M

18

Bacale Liliana

Inspector

I

superior

S

19

Mihal Mariana

Referent

III

superior

M

SERVICIUL DE SPRIJINIRE

ȘI ÎNDRUMARE ASOCIAȚII

PROPRIETARI

1

Teșuleanu Gabriela

Șef serviciu

II

S

2

Gongea Eduard Flavius

Inspector

I

superior

S

3

Gheorghe Manda Mirela

Inspector

I

superior

S

4

Vecerdea Simona

Inspector

I

superior

S

5

Cristea Daniel

Inspector

I

superior

S

6

Ou Costel

Inspector

I

principal

S

7

Serban Marian

Inspector

I

superior

S

8

Bafane Aura Mihaela temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

concediu pt creșterea copilului

9

Cosma Adina

Inspector

I

principal

S

10

Jiru Iuliana

Inspector

I

principal

S

11

Fudulia Mirela

Inspector

I

principal

S

12

Uzun Alexandra

Inspector

I

principal

S

DIRECTIA GOSPODARIRE COMUNALĂ

1

Trașcă Aurora

Director

executiv

II

S

2

Gheondea Doina

Director

executiv adj.

II

S

SERVICIUL TEHNICO ECONOMIC

1

Munteanu Eugenia

Șef serviciu

II

S

2

Grozea Amelia

Inspector

I

superior

S

3

Oprea Sorina

Consilier

I

superior

S

4

Pârvu Romfilia

Inspector

I

superior

S

5

Harpalete Doru Aurelian

Inspector

I

superior

S

6

Talpalaru Mihaela

Inspector

I

principal

S

7

Poenaru Loredana

Inspector

I

asistent

S

8

Bogorodea Alexandrina

Referent

III

superior

M

COMPARTIMENT ENERGETIC

1

VACANT

Inspector

I

asistent

S

post unic

2

VACANT

Inspector

I

principal

S

post unic

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII VERZI

1

Coman Gheorghe

Șef serviciu

II

S

2

Dospina Mihaela

Inspector

I

superior

S

3

Morcov Manolache Ramona

Inspector

I

superior

S

4

Ceornat Marius

Inspector

I

superior

S

5

Manolache Morcov Dragoș

Inspector

I

superior

S

6

Gavriz Irina

Inspector

I

principal

S

7

Vasii Tatiana

Inspector

I

asistent

S

8

Anton Catalina

Referent

III

principal

M

SERVICIUL IGIENĂ PUBLICĂ

1

Mereuta Emil Andrei

Șef serviciu

II

S

2

Apostol Raluca Emilia

Inspector

I

superior

S

3

Grecu Alin

Inspector

I

superior

S

4

Finaru Ioana

Inspector

I

superior

S

5

Dinu Vergil

Inspector

I

superior

S

6

Dinescu Niculina

Referent

III

superior

M

7

Mereuta Emil Andrei temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

promovat temporar

8

Dan Radu Theodor

Referent

III

principal

M

SERVICIUL DRUMURI ȘI ILUMINAT PUBLIC

1

Patruțoiu Maria Mihaela

Șef serviciu

II

S

2

Farcas Cristinel Viorel temporar vacant

Consilier

I

superior

S

suspendat la cerere

3

Dascalu Lacramioara

Inspector

I

superior

S

4

Chirilă Gina

Referent spec

II

superior

SSD

5

Telehoi Alexandru

Referent

III

superior

M

6

Pitu Florin

Inspector

I

principal

S

7

Bica Alexandru

Inspector

I

principal

S

8

Trasca Iulian

Inspector

I

asistent

S

SERVICIUL ADMINISTRARE CIMITIRE

1

Andrușcă Maria

Șef serviciu

II

S

2

Lupu Bogdan

Inspector

I

asistent

S

3

Badea Vasilica

Referent

III

superior

M

4

Barbu Irina

Inspector

I

asistent

S

5

Panait Adriana

Inspector

I

asistent

S

6

Poenaru Romeo

Referent

III

superior

M

7

Fotu Gabriela

Referent

III

superior

M

8

Harabala Eugen

Referent

III

superior

M

9

Scorei Aurelia

Referent

III

superior

M

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE

Pilat Ionel

Director

executiv

II

S

SERVICIUL SISTEMATIZARE

RUTIERĂ ȘI SERVICII

PUBLICE

1

Nutu Nicolai

Șef serviciu

II

S

2

Boutros Mihaela

Inspector

I

superior

S

3

Mangra Cosmin

Inspector

I

principal

S

4

Misoc Tanase

Inspector

I

principal

S

5

Mologani Geladet

Referent

II

superior

SSD

6

Caracas Camelia

sRpeefecrent

III

superior

M

7

Ilie Florian temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

suspendat la cerere

8

Nedelcu Cornel

Referent spec

II

superior

SSD

SERVICIUL DOTĂRI

URBANE, ECARISAJ,

DEZINSECȚIE ȘI

DERATIZARE, ADMINISTRATIV SI

TEHNICO - ECONOMIC

1

Itoafă Cristina Laurenția

Șef serviciu

II

S

2

Para Luiza Ioana

Inspector

I

superior

S

3

Bratu Felix

Consilier

I

superior

S

4

Mititelu Claudia

Inspector

I

superior

S

5

Mosora Anisoara

Inspector

I

principal

S

6

Tifu Raluca

Inspector

I

principal

S

7

Grosu Cristina

Inspector

I

principal

S

8

Hagea Nica

Inspector

I

principal

S

9

Bădilă Ștefania

Referent

III

principal

M

10

Mihai Nicu

Referent

III

asistent

M

11

Memis Kenan

Referent

III

superior

M

12

Taranu Alexandru

Referent

III

principal

M

DIRECȚIA URBANISM

1

Tănase Luiza Elena

Arhitect șef

II

S

SERVICIUL URBANISM

1

Soare Georgiana

Șef serviciu

II

S

2

Lepădatu Diana Simona

Inspector

I

superior

S

3

Munteanu Mariana

Inspector

I

superior

S

4

Ehimov Elena

Inspector

I

principal

S

5

Grigore Silvia

Inspector

I

principal

S

6

Tănase Luiza Elena temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

promovat temporar

7

Pirvu Vasilica temporar vacant

Inspector

I

principal

S

concediu pt creșterea copilului

8

Matei Viorica

Consilier

I

superior

S

9

Soare Georgiana temporar vacant

Inspector

I

principal

S

promovat temporar

10

Matache Georgeta

Referent spec

II

superior

SSD

SERVICIUL AUTORIZAȚII ÎN CONSTRUCȚII

1

Constantin Nicoleta

Șef serviciu

II

S

2

Chirilă Ioana Dacia

Consilier

I

superior

S

3

Batranu Nicoleta

Inspector

I

principal

S

4

Stana George

Inspector

I

superior

S

5

Moldovan Lili

Inspector

I

superior

S

6

Ionescu Daniela Beatrice

Inspector

I

superior

S

7

Serban Mariana

Inspector

I

superior

S

8

Dumitru Adrian

Inspector

I

superior

S

9

Curut Viorica

Inspector

I

superior

S

10

Boldea Elena

Inspector

I

superior

S

11

Pascale Claudia

Inspector

I

principal

S

12

Urziceanu Constantin

Referent

III

superior

M

13

Giurgiu Gheorghe

Referent

III

superior

M

14

Ghican Mariana

Inspector

I

asistent

S

15

Gheorghe Liliana Amelia

Inspector

I

superior

S

16

Vartopeanu Dragos

Referent

III

principal

M

17

Dumitrof Anca

Inspector

I

asistent

S

DIRECȚIA PATRIMONIU

1

Dospinescu Daniela Ramona

Director

executiv

II

S

SERVICIUL CADASTRU

1

Florescu Nicoleta

Șef serviciu

II

S

2

Coman Laura

Inspector

I

superior

S

3

Bobu Amelia Carmen

Inspector

I

superior

S

4

Furtuna Costel

Inspector

I

superior

S

5

Dode Gabriela

Inspector

I

superior

S

6

Bucovală Raluca

Inspector

I

superior

S

7

Voinea Elena

Inspector

I

superior

S

8

Amzea Sorin Sebastian

Referent spec

II

superior

SSD

9

Rizea Niculina

Inspector

I

superior

S

10

Grosu Stana

Referent

III

superior

M

11

Zorilă Elena

Inspector

I

superior

S

12

Stoicea Monica

Inspector

I

asistent

S

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Rusu Gratiela

Șef serviciu

II

S

2

Andreias Nela

Consilier

I

superior

S

3

Enache Elena

Inspector

I

superior

S

4

Neagu Diana

Consilier

I

superior

S

5

Vasile Nelu

Inspector

I

superior

S

6

Murat Reihan

Inspector

I

principal

S

7

Paraschiv Angela

Inspector

I

principal

S

8

Ispas Carmen

Inspector

I

principal

S

9

Simion Georgiana

Inspector

I

principal

S

10

Gherlan Daniela

Referent spec

II

superior

ssd

11

Irimia Anica

Referent spec

II

superior

ssd

12

Gosman Constantin

Referent spec

II

principal

ssd

13

Maximov Halea

Referent

III

superior

m

14

Stancu Elena

Referent

III

principal

m

BIROUL REGISTRU AGRICOL

1

VACANT

Șef Birou

II

S

2

Radu Sanda Gabriela

Consilier

I

superior

S

3

Pufleni Elena

Inspector

I

superior

S

4

Iambor Dan

Inspector

I

superior

S

5

Gospodaru Georgiana

Inspector

I

principal

S

6

Balaban Mihai

Inspector

I

asistent

S

7

Mocanu Marioara

Agent

agricol

I

M

DIRECȚIA TEHNIC ACHIZIȚII

1

VACANT

Director

executiv

II

S

2

Nanu Daniela

Director

executiv adj.

II

S

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

1

Mutalâp Ghiulnihal

Șef serviciu

II

S

2

Morosanu Dragu Maricica

Consilier

I

superior

S

3

Kiru Sofian

Inspector

I

principal

S

4

Vasii Aneta

Consilier

I

superior

S

5

Furtuna Mihaela

Inspector

I

principal

S

6

Stancu Cristian temporar vacant

Inspector

I

superior

S

suspendat la cerere

7

Molagean Neida

Inspector

I

principal

S

8

Serban Nicoleta

Inspector

I

superior

S

9

Popa Alexandru Mihaela

Inspector

I

asistent

S

BIROUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Borali Veaveghiul

Șef birou

II

S

2

VACANT

Inspector

I

superior

S

post unic

3

Turtoi Mirela Iuliana

Consilier

I

superior

S

4

Tudoran Razvan Malin

Inspector

I

superior

S

5

Ispas Irina Angelica

Inspector

I

superior

S

6

Cracanus Minella

Inspector

I

superior

S

COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROGRAME LOCUINȚE

1

Udrea Valeria Elisabeta

Consilier

I

superior

S

2

Ion Denisa Maria

Inspector

I

principal

S

3

Gemănaru Ancuța

Consilier

I

superior

S

DIRECȚIA FINANCIARĂ

1

Frigioiu Marcela

Director

executiv

II

S

2

Gheorghe Georgeta

Director executiv adj.

II

S

SERVICIUL FINANCIAR BUGET

1

Dobre Oana

Șef serviciu

II

S

2

Mirauta Emanuela

Inspector

I

principal

S

3

Herda Elena

Consilier

I

superior

S

4

Hancu Doina

Inspector

I

superior

S

5

Banoiu Daniela

Consilier

I

superior

S

6

Stoica Luminita

Inspector

I

superior

S

7

Bica Veronica

Inspector

I

superior

S

8

Țiganilă Liliana

Inspector

I

superior

S

9

Vasiliu Roxana temporar vacant

Referent

III

superior

M

suspendat la cerere

10

Vrancianu Panciu Rodica

Casier

M

11

Stan Tatiana

Casier

M

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Petcu Lenuta

Șef serviciu

II

S

2

Rosca Alexandru George

Inspector

I

superior

S

3

Nedelcu Veronica

Consilier

I

superior

S

4

Beciu Maria

Consilier

I

superior

S

5

Tudor Andreea Luciana

Inspector

I

principal

S

6

Pitu Elena

Referent

III

superior

M

7

Ciocan Mariana

Inspector

I

principal

S

8

Sburlan Alina Elvira

Consilier

I

superior

S

9

Moise Elena

Referent

III

asistent

M

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI

PRIVAT

1

Babuș Constantin

Director

executiv

II

S

SERVICIUL AUTORIZARE AGENȚI ECONOMICI

1

Ene Sanziana

Șef serviciu

II

S

2

Stanisor Carmen

Inspector

I

superior

S

3

Grigore Nicoleta

Consilier

I

superior

S

4

Vasilescu Mirela

Inspector

I

superior

S

5

Petrache Ligia

Consilier

I

superior

S

6

Chiripuci Doina Alina

Inspector

I

superior

S

7

Parpala Brîndușa

Inspector

I

superior

S

8

Gavriloiu Elena

Inspector

I

principal

S

9

Stoicescu Cristina

Inspector

I

superior

S

10

Popa Carmen Sandy

Inspector

I

superior

S

11

Nezami Leilan

Inspector

I

superior

S

12

Cheval Vasilica

Inspector

I

superior

S

13

Stoica Corina

Inspector

I

principal

S

14

Petcu Doina

Inspector

I

principal

S

15

Godin Antoanela

Referent

III

principal

M

16

Chele Loredana

Inspector

I

principal

S

17

Garga Lenuta

Referent

III

principal

M

SERVICIUL URMĂRIRE ȘI

EXECUTARE CONTRACTE-VÂNZĂRI

1

Dudaș Camelia

Șef serviciu

II

S

2

Hagi Monica

Consilier

I

superior

S

3

Gherasim Sorina

Inspector

I

superior

S

4

Sanchi Lucy Angela

Inspector

I

asistent

S

5

Irimia Mariana

Inspector

I

superior

S

6

Voitinovici Diana Roxana

Inspector

I

asistent

S

7

Cristea Iuliana

Inspector

I

principal

S

8

Draghici Ovidiu

Inspector

I

principal

S

9

Ciocea Roxana temporar vacant

Inspector

I

principal

S

concediu pt creștere copil

10

Mocanu Camelia Petruta temporar vacant

Inspector

I

principal

S

concediu pt creștere copil

11

Buttuceanu Eugenia Natalia

Inspector

I

principal

S

12

Tudor Mariana

Inspector

I

asistent

S

13

Sarafu Simona

Inspector

I

superior

S

14

Andrei Lidia

Inspector

I

principal

S

15

Fotescu Magda

Referent

III

superior

M

BIROUL ADMINISTRAREA

DOMENIULUI PUBLIC ȘI

PRIVAT

1

Varlan Dorel

Șef birou

II

S

2

Jarnea Carmen

Inspector

I

superior

S

3

Lungu Madalina Georgiana

Inspector

I

superior

S

4

Udriste Marin

Inspector

I

superior

S

5

Tudor Raluca Cristina temporar vacant

Inspector

I

principal

S

suspendat la cerere

6

Amzu Gabriel

Inspector

I

superior

S

7

Berca Berghin

Referent spec

II

superior

SSD

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ

1

VACANT

Director

executiv

II

S

2

Pripiși Ionuț

Director

executiv adj.

II

S

3

Bratu Daniel

Director

executiv adj.

II

S

COMPARTIMENT

SECRETARIAT, PROCEDURI,

RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII ȘI PROTECȚIA

MUNCII

1

Petrica Adrieana

Politist local

I

superior

S

2

Dumitrof Carmen

Politist local

I

superior

S

3

Popescu Gheorghe

Politist local

I

asistent

S

4

Grecu Manuela

Politist local

I

principal

S

5

Bogdan Lacramioara

Politist local

I

superior

S

6

Decu Laura

secretar

dactilograf

I

M

SERVICIUL BAZE DE DATE, DISPECERAT, ARMAMENT

1

Untaru Adrian Constantin

Șef serviciu

II

S

2

Banica Anca Mihaela

Politist local

I

asistent

S

3

VACANT

Politist local

I

asistent

S

4

VACANT

Politist local

I

debutant

S

5

VACANT

Politist local

I

debutant

S

6

Mateiu Mihaela

Politist local

I

asistent

S

7

Staicu Elena

Politist local

III

principal

M

8

Stana Adriana

Politist local

III

principal

M

9

Vasiliu Monica Laura

Politist local

I

superior

S

10

VACANT

Politist local

III

asistent

M

BIROUL IDENTIFICĂRI ȘI

EVIDENȚA PERSOANELOR

1

VACANT

Șef birou

II

S

2

VACANT

Politist local

I

asistent

S

3

VACANT

Politist local

I

asistent

S

4

VACANT

Politist local

I

debutant

S

5

VACANT

Politist local

I

debutant

S

6

VACANT

Politist local

I

debutant

S

7

VACANT

Politist local

I

debutant

S

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 1

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Politist local

I

superior

S

3

VACANT

Politist local

I

principal

S

4

VACANT

Politist local

I

asistent

S

5

VACANT

Politist local

I

debutant

S

6

VACANT

Politist local

III

principal

M

7

VACANT

Politist local

III

principal

M

8

VACANT

Politist local

III

asistent

M

9

VACANT

Politist local

III

debutant

M

10

VACANT

Politist local

III

debutant

M

11

VACANT

Politist local

III

debutant

M

12

VACANT

Politist local

III

debutant

M

13

VACANT

Politist local

III

debutant

M

14

VACANT

Politist local

III

debutant

M

15

VACANT

Politist local

III

debutant

M

16

VACANT

Politist local

III

debutant

M

17

VACANT

Politist local

III

debutant

M

18

VACANT

Politist local

III

debutant

M

19

VACANT

Politist local

III

debutant

M

20

VACANT

Politist local

III

debutant

M

21

VACANT

Politist local

III

debutant

M

22

VACANT

Politist local

III

debutant

M

23

VACANT

Politist local

III

debutant

M

24

VACANT

Politist local

III

debutant

M

25

VACANT

Politist local

III

debutant

M

26

VACANT

Politist local

III

debutant

M

27

VACANT

Politist local

III

debutant

M

28

VACANT

Politist local

III

debutant

M

29

VACANT

Politist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 2

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Politist local

I

principal

S

3

VACANT

Politist local

I

asistent

S

4

VACANT

Politist local

I

principal

S

5

VACANT

Politist local

I

debutant

S

6

VACANT

Politist local

III

principal

M

7

VACANT

Politist local

III

principal

M

8

VACANT

Politist local

III

asistent

M

9

VACANT

Politist local

III

debutant

M

10

VACANT

Politist local

III

debutant

M

11

VACANT

Politist local

III

debutant

M

12

VACANT

Politist local

III

debutant

M

13

VACANT

Politist local

III

debutant

M

14

VACANT

Politist local

III

debutant

M

15

VACANT

Politist local

III

debutant

M

16

VACANT

Politist local

III

debutant

M

17

VACANT

Politist local

III

debutant

M

18

VACANT

Politist local

III

debutant

M

19

VACANT

Politist local

III

debutant

M

20

VACANT

Politist local

III

debutant

M

21

VACANT

Politist local

III

debutant

M

22

VACANT

Politist local

III

debutant

M

23

VACANT

Politist local

III

debutant

M

24

VACANT

Politist local

III

debutant

M

25

VACANT

Politist local

III

debutant

M

26

VACANT

Politist local

III

debutant

M

27

VACANT

Politist local

III

debutant

M

28

VACANT

Politist local

III

debutant

M

29

VACANT

Politist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 3

1

vACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Politist local

I

superior

S

3

VACANT

Politist local

I

debutant

S

4

VACANT

Politist local

I

debutant

S

5

VACANT

Politist local

I

debutant

S

6

VACANT

Politist local

III

principal

M

7

VACANT

Politist local

III

principal

M

8

VACANT

Politist local

III

asistent

M

9

VACANT

Politist local

III

debutant

M

10

VACANT

Politist local

III

debutant

M

11

VACANT

Politist local

III

debutant

M

12

VACANT

Politist local

III

debutant

M

13

VACANT

Politist local

III

debutant

M

14

VACANT

Politist local

III

debutant

M

15

VACANT

Politist local

III

debutant

M

16

VACANT

Politist local

III

debutant

M

17

VACANT

Politist local

III

debutant

M

18

VACANT

Politist local

III

debutant

M

19

VACANT

Politist local

III

debutant

M

20

VACANT

Politist local

III

debutant

M

21

VACANT

Politist local

III

debutant

M

22

VACANT

Politist local

III

debutant

M

23

VACANT

Politist local

III

debutant

M

24

VACANT

Politist local

III

debutant

M

25

VACANT

Politist local

III

debutant

M

26

VACANT

Politist local

III

debutant

M

27

VACANT

Politist local

III

debutant

M

28

VACANT

Politist local

III

debutant

M

29

VACANT

Politist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 4

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Politist local

I

superior

S

3

VACANT

Politist local

I

asistent

S

4

VACANT

Politist local

III

superior

M

5

VACANT

Politist local

I

debutant

S

6

VACANT

Politist local

I

debutant

S

7

VACANT

Politist local

III

principal

M

8

VACANT

Politist local

III

principal

M

9

VACANT

Politist local

III

asistent

M

10

VACANT

Politist local

III

asistent

M

11

VACANT

Politist local

III

debutant

M

12

VACANT

Politist local

III

debutant

M

13

VACANT

Politist local

III

debutant

M

14

VACANT

Politist local

III

debutant

M

15

VACANT

Politist local

III

debutant

M

16

VACANT

Politist local

III

debutant

M

17

VACANT

Politist local

III

debutant

M

18

VACANT

Politist local

III

debutant

M

19

VACANT

Politist local

III

debutant

M

20

VACANT

Politist local

III

debutant

M

21

VACANT

Politist local

III

debutant

M

22

VACANT

Politist local

III

debutant

M

23

VACANT

Politist local

III

debutant

M

24

VACANT

Politist local

III

debutant

M

25

VACANT

Politist local

III

debutant

M

26

VACANT

Politist local

III

debutant

M

27

VACANT

Politist local

III

debutant

M

28

VACANT

Politist local

III

debutant

M

29

VACANT

Politist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ 5

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Politist local

I

asistent

S

3

VACANT

Politist local

I

debutant

S

4

VACANT

Politist local

I

debutant

S

5

VACANT

Politist local

I

debutant

S

6

VACANT

Politist local

III

principal

M

7

VACANT

Politist local

III

principal

M

8

VACANT

Politist local

I

asistent

S

9

VACANT

Politist local

III

asistent

M

10

VACANT

Politist local

III

debutant

M

11

VACANT

Politist local

III

debutant

M

12

VACANT

Politist local

III

debutant

M

13

VACANT

Politist local

III

debutant

M

14

VACANT

Politist local

III

debutant

M

15

VACANT

Politist local

III

debutant

M

16

VACANT

Politist local

III

debutant

M

17

VACANT

Politist local

III

debutant

M

18

VACANT

Politist local

III

debutant

M

19

VACANT

Politist local

III

debutant

M

20

VACANT

Politist local

III

debutant

M

21

VACANT

Politist local

III

debutant

M

22

VACANT

Politist local

III

debutant

M

23

VACANT

Politist local

III

debutant

M

24

VACANT

Politist local

III

debutant

M

25

VACANT

Politist local

III

debutant

M

26

VACANT

Politist local

III

debutant

M

27

VACANT

Politist local

III

debutant

M

28

VACANT

Politist local

III

debutant

M

29

VACANT

Politist local

III

debutant

M

SERVICIUL ORDINE

PUBLICĂ STAȚIUNEA

MAMAIA

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

VACANT

Politist local

I

principal

S

3

VACANT

Politist local

I

principal

S

4

VACANT

Politist local

I

debutant

S

5

VACANT

Politist local

I

debutant

S

6

VACANT

Politist local

III

principal

M

7

VACANT

Politist local

III

principal

M

8

VACANT

Politist local

III

debutant

M

9

VACANT

Politist local

III

debutant

M

10

VACANT

Politist local

III

debutant

M

SERVICIUL FLUIDIZARE RUTIERĂ

1

Dumitru Ionut

Șef serviciu

II

2

VACANT

Politist local

I

principal

S

3

VACANT

Politist local

I

principal

S

4

Todireanu Cătălin Demetriad

Politist local

I

principal

S

5

VACANT

Politist local

I

asistent

S

6

Cotmeanu Sorin

Politist local

I

principal

S

7

Teisan Cristian

Politist local

I

principal

S

8

VACANT

Politist local

I

asistent

S

9

VACANT

Politist local

III

superior

M

10

Butucea Gheorghe

Politist local

III

superior

M

11

Buzoianu Ionuț

Politist local

III

principal

M

12

Pulbere Marian

Politist local

III

principal

M

13

Dragomir Costica

Politist local

III

principal

M

14

VACANT

Politist local

I

asistent

S

15

Palade Adrian

Politist local

I

asistent

S

16

Mercas Ionut

Politist local

III

principal

M

17

Leu Florian

Politist local

III

principal

M

18

Sotreanu Viorel

Politist local

III

principal

M

19

VACANT

Politist local

III

debutant

M

20

VACANT

Politist local

III

debutant

M

21

VACANT

Politist local

III

debutant

M

22

VACANT

Politist local

III

debutant

M

23

VACANT

Politist local

III

debutant

M

24

VACANT

Politist local

III

debutant

M

25

VACANT

Politist local

III

debutant

M

26

VACANT

Politist local

III

debutant

M

27

VACANT

Politist local

III

debutant

M

28

VACANT

Politist local

III

debutant

M

SERVICIUL SIGURANȚĂ RUTIERĂ

1

Baltag Dan

Șef serviciu

II

S

2

Saban Dogan

Politist local

I

superior

S

3

Stoian Adrian Razvan

Politist local

I

superior

S

4

Serban Sorin

Politist local

I

principal

S

5

Duta Mihai

Politist local

I

principal

S

6

Dinescu Mihai

Politist local

I

principal

S

7

Caramihai Mihai

Politist local

I

asistent

S

8

Stoian Daniel

Politist local

I

principal

S

9

Fluerasu Vasile

Politist local

I

principal

S

10

VACANT

Politist local

III

principal

M

11

VACANT

Politist local

III

principal

M

12

VACANT

Politist local

III

principal

M

13

Arsenie Gheorghe

Politist local

I

asistent

S

14

Malciu Iulian

Politist local

III

principal

M

15

Anastase Adrian

Politist local

III

principal

M

16

Bellu Daniel

Politist local

III

principal

M

17

Buzalic Zamfirel

Politist local

III

principal

M

18

VACANT

Politist local

III

debutant

M

19

VACANT

Politist local

III

debutant

M

20

VACANT

Politist local

III

debutant

M

21

VACANT

Politist local

III

debutant

M

22

VACANT

Politist local

III

debutant

M

23

VACANT

Politist local

III

debutant

M

24

VACANT

Politist local

III

debutant

M

25

VACANT

Politist local

III

debutant

M

26

VACANT

Politist local

III

debutant

M

27

VACANT

Politist local

III

debutant

M

28

VACANT

Politist local

III

superior

M

COMPARTIMENTUL

ÎNSOȚIRI, EXECUTĂRI SILITE, INTERVENȚII

1

VACANT

Politist local

I

debutant

S

2

Enache Gabriel

Politist local

III

principal

M

3

Martac Ionut

Politist local

I

asistent

S

4

VACANT

Politist local

III

debutant

M

SERVICIUL DISCIPLINA ÎN

CONSTRUCȚII ȘI AFISAJ

STRADAL

1

Fetislam Dayan

Șef serviciu

II

S

2

Petre Diana

Politist

ocal

I

principal

S

3

Irimia Daniela

Politist

ocal

I

asistent

S

4

Irimia Elena

Politist

ocal

I

principal

S

5

Tudose Florin

Politist

ocal

I

superior

S

6

Sbirnea Dragos

Politist

ocal

I

superior

S

7

Apaz Ervin

Politist

ocal

I

superior

S

8

Popescu Liliana

Politist

ocal

I

principal

S

9

Levende Zoita

Politist

ocal

I

principal

S

10

Moise Gabriel

Politist

ocal

I

asistent

S

11

Barbatu Geo Cristian

Politist

ocal

I

principal

S

12

Bechir Narcis

Politist

ocal

I

principal

S

13

Toader Serban

Politist

ocal

I

principal

S

14

Sandulescu Anca

Politist

ocal

I

principal

S

15

Nache Mihaela Rodica-temporar vacant

Politist

ocal

I

principal

S

promovat temporar

16

Manole Florin

Politist

ocal

I

principal

S

17

Marin Florentina

Politist

ocal

I

principal

S

18

Ghinea Elena

Politist

ocal

I

asistent

S

19

Cutumisu Vasilica

Politist

ocal

I

principal

S

20

Carabas Mirela

Politist

ocal

I

superior

S

BIROU URMĂRIRE ȘI

EXECUTARE MĂSURI ÎN

DOMENIUL

CONSTRUCȚIILOR

1

Nache Mihaela Rodica

Șef birou

II

S

2

Fratila Eugenia Mariana

Politist

ocal

I

superior

S

3

Șuțu Valentin

Politist

ocal

I

principal

S

4

Apostolide Sanda

Politist

ocal

I

asistent

S

5

Pelehra Train

Politist

ocal

I

superior

S

6

Cabuz Monica

Politist

ocal

I

principal

S

SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI

1

Petcu Mugurel Leonard

Șef serviciu

II

S

2

Iofcea Carmen

Politist

ocal

I

principal

S

3

Nicola Raluca

Politist

ocal

I

principal

S

4

Roibu Aura

Politist

ocal

I

principal

S

5

Goga Chirata

Politist

ocal

I

superior

S

6

Zica Cristian

Politist

ocal

I

superior

S

7

Iuruc Teodora

Politist

ocal

I

asistent

S

8

Ovezea Amelia Nicoleta

Politist

ocal

I

principal

S

9

Chitriță Valentina

Politist

ocal

I

asistent

S

10

Dragusin Corina

Politist

ocal

III

superior

M

SERVICIUL ACTIVITATE COMERCIALĂ

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

Iaromi Ramona

Politist

ocal

I

principal

S

3

Stoian Daniela temporar vacant

Politist

ocal

I

principal

S

concediu pt creștere

copil

4

Militaru Andrei

Politist

ocal

I

principal

S

5

Vaduva Ionut

Politist

ocal

I

superior

S

6

Misa Gheorghe

Politist

ocal

I

superior

S

7

Gheorghica Ana Maria

Politist

ocal

I

principal

S

8

Alim Cader

Politist

ocal

I

principal

S

9

Dobrovici Luana

Politist local

I

principal

S

10

Ciocirlau Adela

Politist local

I

asistent

S

11

Stoian Simona temporar vacant

Politist local

I

principal

S

concediu pt creștere

12

Tanase Roxana

Politist local

I

asistent

S

13

Encica Dragut

Politist local

I

principal

S

14

Munteanu Bogdan

Politist local

I

principal

S

15

Culea Lucia

Politist local

I

superior

S

16

Siret Nelu

Politist local

I

superior

S

17

Brezeanu Daniela

Politist local

I

principal

S

18

Stoianof Sebastian

Politist local

I

principal

S

19

Dobre Carlos

Politist local

I

superior

S

20

Gachi Puiu

Politist local

I

superior

S

21

Florea Oana Daniela

Politist local

I

asistent

S

22

Grosu Dica Daniela

Politist local

I

asistent

S

DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI INFORMATIZARE

1

Stamat Adriana

Director

executiv

II

S

BIROUL INFORMATIZARE

1

Mihai Mihaela

Șef birou

II

S

2

Stanciu Adrian

Referent

III

asistent

M

3

Bucovala Dragos Lucian

Expert. t.i.t.

I

superior

S

4

Stefan Lucian

Expert. t.i.t.

I

superior

S

5

Caprita Rares

Expert. t.i.t.

I

principal

S

6

Toma Cristina Laura

Inspector

I

principal

S

CENTRUL DE INFORMARE CETĂȚENI

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

Stamat Cristina

Inspector

I

superior

S

3

Contu Maria

Referent spec.

II

superior

SSD

4

Achim Angelica

Inspector

I

superior

S

5

Vasiliu Gabriela Cristina

Referent

III

superior

M

6

Banasu Violeta Cristiana

Inspector

I

superior

S

7

Dumitru Doinita

Referent

III

superior

M

8

Paris Elena

Referent

III

superior

M

9

Calin Lacramioara

Inspector

I

principal

S

10

Voiculescu Simina

Inspector

I

superior

S

11

Solomon Elena

Referent

III

superior

M

12

Puscasi Carmen

Insp.spec

I

S

SERVICIUL REGISTRATURĂ,

MANAGEMENT DOCUMENTE

ȘI DISPECERAT

1

Dancu Antuanela

Șef serviciu

II

S

2

Arghiropol Camelia

Inspector

I

superior

S

3

Rusen Mihaela

Inspector

I

principal

S

4

Vasla Mariana

Inspector

I

principal

S

5

Anastase Alina - Mary

Inspector

I

principal

S

6

Maracinaru Marioara

Inspector

I

superior

S

7

Ursalas Nicoleta

Inspector

I

asistent

S

8

Bratu Mădălin

Inspector

I

principal

S

9

Festeleanu Steluta

Inspector

I

asistent

S

10

Accoium Mustafa Levent

Inspector

I

asistent

S

DIRECȚIA RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI

ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Munteanu Petrică

Director

executiv

II

S

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Tramudana Liviu

Șef serviciu

II

S

2

Țuțuianu Felicia Manuela

Inspector

I

principal

S

3

Abduraim Sirin

Inspector

I

superior

S

4

Staneci Barbieru Gabriela

Inspector

I

principal

S

5

Petcu Cornelia Maria

Inspector

I

principal

S

6

Garofil Tincuta temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

suspendat la cerere

7

Bucur Andra Luiza

Inspector

I

principal

S

8

Preoteasa Georgeana

Inspector

I

superior

S

SERVICIUL TRANSPORT

LOCAL ȘI ORGANIZARE

EVENIMENTE

1

Patrascu Liviu

Șef serviciu

II

S

2

Nancu Elena

Inspector

I

asistent

S

3

Mola Cristian

Inspector

I

superior

S

4

Rosca Madalina Violeta vacant temporar

Inspector

I

principal

S

concediu creștere copil

5

Baltag Laura

Inspector

I

principal

S

6

Popa Luminita Carmen

Inspector

I

principal

S

7

Duma Teodora

Inspector

I

asistent

S

8

Mihai Zoița

Inspector

I

asistent

S

9

Ungureanu Constanta temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

concediu creștere copil

DIRECȚIA ASISTENȚĂ

PENTRU PERSOANELE

VÂRSTNICE,NEVOIAȘE ȘI

ALTE CATEGORII

1

Laciu Mădălina

Director

executiv

II

S

2

Velica Ecaterina

Director

executiv adj.

II

S

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

VACANT

Șef serviciu

II

S

2

Sanchi Ionuț Gil

Administrator

I

M

3

Velica Dan Liviu

Administrator

I

M

4

Devlet Filiz temporar vacant

Administrator

I

M

concediu creștere copil

5

Ghiserel Rodica

Administrator

I

M

6

Timofte Valeriu

Administrator

I

M

7

Coteanu Alina Tudorita

Administrator

I

M

8

Urs Mirela

Administrator

II

M

9

Caramihai Mihai

Administrator

I

M

10

Monea Raluca

Administrator

I

M

11

Leabu Lidia Elena

Administrator

I

M

12

Pop Iuliana

Administrator

I

M

13

Cotan Valentina

Administrator

I

M

14

Cuneșteanu Diana Dana

Secretar

dactilograf

M

SERVICIUL ACHIZIȚII ȘI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Zahariciuc Iuliana

Șef serviciu

II

S

2

Oniscu Veronica Emma

Inspector

I

superior

S

3

Teisan Gabriela

Inspector

I

asistent

S

4

Ene Claudia Cristina

Inspector

I

principal

S

5

Vasiliu Alina

Inspector

I

principal

S

6

Ivan Daniela temporar vacant

Inspector

I

asistent

S

concediu creștere copil

7

Popa Emilia Gheorghita

Inspector

I

principal

S

8

Sandu Roxana

Inspector

I

principal

S

9

Lazar Catalin Sebastian

Inspector

I

superior

S

10

Bita Constantin

Referent

III

principal

M

11

Dragomir Maria

Referent

III

principal

M

12

Neagu Laurentiu Marian

Referent

III

principal

M

13

Dolana Carmen

Referent

III

principal

M

14

Trifan Ion

Inspector

I

principal

S

15

Matei Ionel

Referent

III

superior

M

16

Militaru Carmen

Referent

III

superior

M

17

Alexe Violeta

Referent

III

principal

M

18

Gheorghe Elisor

Referent

III

principal

M

19

Tudor Mariana

Referent

III

principal

M

20

Ghelase Alina Florentina

Referent

III

principal

M

21

Voinea Catalina

Magaziner

M

22

Stamat Nicolae

Magaziner

G

23

Sefa Ozghiun temporar vacant

Referent

III

asistent

M

suspendat la cerere

24

Mihai Sultana

Referent

III

asistent

M

25

Petre Marioara

Magaziner

G

26

Lacusta Victor

Inspector

spec.

I

S

27

Alexandru Elisaveta

Referent spec

II

superior

SSD

28

Șiret Elena

Inspector

I

asistent

S

29

Vasile Iasemin

Inspector

I

asistent

S

30

Șoimaru Gabriela Claudia

Referent

III

superior

M

31

Caraiola Nicolae

Referent

III

principal

M

COMPARTIMENTUL PENTRU

COMISIILE DE

SPECIALITATE ALE CLM

1

Schell Daniela temporar vacant

Consilier

I

superior

S

concediu creștere copil

2

Milea Ionela

Inspector

I

asistent

S

3

Constantinescu Luminita

Inspector

I

asistent

S

4

Iorgovan Corina Despina

Inspector

I

superior

S

5

Enache Doinița

Inspector

I

principal

S

6

Iorescu Virginica

Consilier

I

superior

S

COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

1

Dore Aurelia

Inspector

spec.

II

S

2

Vlas Maria

Inspector

spec.

II

S

SERVICIUL PUBLIC

COMUNITAR LOCAL DE

EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

VACANT

Director

executiv

II

S

SERVICIUL PUBLIC DE

EVIDENȚĂ A PERSOANEI

1

Dudas Dezideriu Odet

Șef serviciu

II

S

2

VACANT Cadar Dogan

Consilier

I

superior

S

detașat

3

Pop Georgeta

Consilier

I

superior

S

4

Fogoros Ioana

Inspector

I

principal

S

5

Stana Mihaela

Inspector

I

asistent

S

6

Dima Mariana

Inspector

I

superior

S

7

VACANT Vasilescu Nicolae

Referent

III

superior

M

detașat

8

Gorpin Petrescu Loredana Sorina

Inspector

I

principal

S

9

Gavrila Gabriela

Inspector

I

superior

S

10

Iovanescu Dan Razvan

Inspector

I

asistent

S

11

VACANT Țarcovnicu Mariana

Referent

III

superior

M

detașat

12

VACANT Cutui Carmen

Inspector

I

principal

S

detașat

13

VACANT Marian Camelia

Referent

III

superior

M

detașat

14

VACANT Mirceoiu Maria

Referent

III

superior

M

detașat

15

VACANT Gănescu Monica

Referent

III

superior

M

detașat

16

VACANT Maneca Alina

Inspector

I

principal

S

detașat

17

VACANT Niculae Maria

Referent

III

superior

M

detașat

18

VACANT Bujor Georgeta

Referent

III

principal

M

detașat

19

Vlădușel Alina

Inspector

I

principal

S

20

Hancu Luminita

Inspector

I

principal

S

21

Covrig Viorel

Referent

III

superior

M

22

Zavera Ramona

Referent

III

principal

M

23

Frunza Octavia

Inspector

I

asistent

S

24

Lungu Aurelia

Inspector

I

asistent

S

SERVICIUL STARE CIVILĂ

1

Craciun Ana Rodica

Șef serviciu

II

S

2

Nedelcu Claudia Doina

Consilier

I

superior

S

3

Leșanu Liliana

Inspector

I

superior

S

4

Rusu Bompa Mihaela

Inspector

I

principal

S

5

Dardac Zoita

Inspector

I

asistent

S

6

Matei Georgeta

Inspector

I

superior

S

7

VACANT

Referent

III

superior

M

8

Stroe Aurelia

Referent

III

superior

M

9

Amzea Luminita

Referent

III

superior

M

10

Miu Paula

Inspector

I

principal

S

11

Burtoi Celestina

Inspector

I

asistent

S

12

Mambet Cheriman

Inspector

I

asistent

S

13

Chiosea Stefana

Referent

III

superior

M

14

Clinciu Daniela

Inspector

I

superior

S

15

Nicolae Raluca

Inspector

I

superior

S

16

Malanca Steluta

Referent

III

principal

M

17

Crasmaru Claudia Nicoleta

Inspector

I

principal

S

18

Lomnaru Florentina

Referent

III

principal

M

19

Croitoru Mihaela temporar vacant

Referent

III

asistent

M

suspendat la cerere

20

Docu Raluca temporar vacant

Inspector

I

principal

S

suspendat la cerere

21

VACANT

Referent

III

asistent

M

DIRECȚIA ASISTENȚĂ

MEDICALĂ ȘCOLARĂ ȘI COMUNITARĂ

1

VACANT

Director

S

SERVICIUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

1

Dancă Ortanza

Sef Serviciu

S

2

Curuea Mihaela Nicoleta

Medic

primar

S

3

Mustafa Mersin

Medic

S

4

Mateescu Roxana-Alina

Medic

S

5

Gheorghe Elena

Medic

primar

S

6

Balamace Virginia

Medic

primar

S

7

Pariza Olimpia

Medic

specialist

S

8

Bordea Delia -Rodica

Medic

specialist

S

9

Moroianu Cristina

Medic

S

10

Ignat Adriana

Medic

primar

S

11

Murat Sema

Medic

primar

S

12

Ionescu Elena Teodora

Medic

primar

S

13

Iordache Traian

Medic

primar

S

14

Moise Zizi

Medic

specialist

S

15

Cavachi Julieta

Medic

specialist

S

16

Maximilian Daniela

Medic

primar

S

17

Dancu Mihaela

Medic

primar

S

18

Isleam Taiar

Medic

specialist

S

19

Dancă Ortanza

Medic

primar

S

promovat temporar

20

Iliescu Alina Maria

Medic

specialist

S

21

Nacea Cristian

Medic

primar

S

22

Drogeanu Mihaela Doina

Medic

primar

S

23

Cocea Gabriela

Medic

primar

S

24

Martinas Maricica

Asistent

medical

P

PL

25

Tală Zoica

Asistent

medical

PL

26

Petrof Elena

Asistent

medical

P

PL

27

Filișan Victoria

Asistent

medical

P

PL

28

Costa Tania

Asistent

medical

P

PL

29

Mironica Florica

Sora

medicala

P

M

30

Pislaru Valeriea

Asistent

medical

P

M

31

Simion Camelia

Asistent

medical

P

PL

32

Cartali Luminita

Asistent

medical

P

PL

33

Carabineru Mirela Anca

Asistent

medical

P

PL

34

Cristea Mihaela

Asistent

medical

P

PL

35

Brudiu Lenuta

Asistent

medical

P

PL

36

Todor Mihaela

Asistent

medical

P

PL

37

Vaseliu Manuela

Asistent

medical

P

PL

38

Ambrose Liliana

Asistent

medical

P

PL

39

Ivanov Elena

Asistent

medical

P

PL

40

VACANT

Asistent

medical

P

PL

41

Oprea Ionelia

Asistent

medical

P

PL

42

Gunache Liza

Asistent

medical

P

M

43

Bezuscu Leontina

Sora

medicala

P

M

44

Popovici Maria

Asistent

medical

P

PL

45

Lazăr Corina Georgeta

Asistent

medical

P

PL

46

Iurea Aurelia

Asistent

medical

P

PL

47

Para Janett Dalila

Asistent

medical

P

PL

48

Miron Daniela

Asistent

medical

P

PL

49

Constantin Georgeta

Asistent

medical

P

PL

50

Iliescu Ioana

Asistent

medical

P

PL

51

Began Ani Mirela

Asistent

medical

P

PL

52

Dobrinas Gabriela

Asistent

medical

P

PL

53

Dragan Magdalena

Asistent

medical

P

PL

54

VACANT

Asistent

medical

P

M

55

Vizitiu Emilia

Sora

medicala

P

M

56

Tentu Eugenia Elena

Asistent

medical

P

PL

57

Nicolae Georgeta

Sora

medicala

M

58

VACANT

Asistent

medical

P

PL

59

Apostolescu Daniela Silvia

Asistent

medical

P

PL

60

Iancu Olimpia

Asistent

medical

PL

61

Moruz Mihaela

Asistent

medical

PL

62

Popescu Eugenia

Asistent

medical

PL

63

Papari Paula

Asistent

medical

P

PL

64

Dumitru Elena

Asistent

medical

P

PL

65

Maxim Valeria

Asistent

medical

P

PL

66

Stoicescu Maria

Asistent

medical

P

PL

67

David Valentina Mariana

Asistent

medical

P

PL

68

Serban Cristina

Asistent

medical

P

PL

69

VACANT

Asistent

medical

P

PL

70

Lupu Cosmina

Asistent

medical

PL

71

Memis Ingi

Asistent

medical

PL

72

Manolache Elena

Asistent

medical

PL

73

Basarabeanu Eleonora

Asistent

medical

P

PL

74

Mitroi Ana

Asistent

medical

P

PL

75

VACANT

Asistent

medical

P

PL

76

VACANT

Asistent

medical

P

PL

77

Minzu Iulia

Asistent

medical

P

PL

78

Burca Mariana

Asistent

medical

PL

79

Andrei Mihaela

Asistent

medical

P

PL

80

Nastase Emilia

Asistent

medical

P

PL

81

VACANT

Asistent

medical

P

PL

82

Rosu Silvia

Asistent

medical

P

PL

83

Amariuca Mihaela

Asistent

medical

PL

84

Miron Maria

Sora

medicala

M

85

Florea Mihaela Smarandita

Asistent

medical

P

SSD

86

VACANT

Asistent

medical

P

PL

87

Pariza Corina

Asistent

medical

PL

88

Stan Elena

Asistent

medical

P

PL

89

Adam Claudia Gabriela

Asistent

medical

PL

90

Chele Carmen

Asistent

medical

PL

91

Radu Claudia

Asistent

medical

PL

92

Naciadis Elena

Asistent

medical

PL

93

Duțu Georgeta

Asistent

medical

PL

94

VACANT

Medic

specialist

S

95

Rudeanu Georgela

Medic

primar

S

96

Marascu Renata

Medic

specialist

S

97

Condurache Livia Mona

Medic

S

98

Minea Antonela

Medic

primar

S

99

Iliescu Mihaela

Medic

primar

S

100

Husein Dilek

Medic

S

101

Ismail Cheabihan

Medic

S

102

Paraschiv Adriana Iuliana

Medic

S

103

Grasu Aurelia

Medic

S

104

VACANT

Medic

S

105

Alexandru Teodor Viorel

Medic

specialist

S

106

Serbanescu Antuaneta

Medic

primar

S

107

Amet Revide

Medic

S

108

Teognoste Cristina

Medic

specialist

S

109

Delicote Lacramioara

Medic

specialist

S

110

Petcu Raluca Eugenia

Medic

S

111

VACANT

Medic

S

112

Mortaza Doina

Asistent

medical

principal

PL

113

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

114

Stanciu Constanta

Asistent

medical

principal

PL

115

Guzu Vasilica

Asistent

medical

principal

PL

116

Rita Aneta

Asistent

medical

principal

PL

117

Dumitrescu Steluta

Asistent

medical

principal

PL

118

Tache Maria

Asistent

medical

principal

PL

119

Costea Lenuta

Asistent

medical

principal

PL

120

Muresanu Liliana Iolanda

Asistent

medical

principal

PL

121

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

122

Grofu Stirbet Doina

Asistent

medical

principal

PL

123

Pintilie Titina

Asistent

medical

principal

PL

124

Fotu Steliana

Asistent

medical

M

125

Tifrea Atena

Asistent

medical

principal

PL

126

Olteanu Menca

Asistent

medical

principal

M

127

Catrinoiu Maria

Asistent

medical

principal

PL

128

Constantinescu Gabriela

Asistent

medical

PL

129

Schiopu Iuliana

Asistent

medical

principal

PL

130

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

131

Hira Zoita

Asistent

medical

principal

PL

132

Florea Viorica

Asistent

medical

principal

PL

133

VACANT

Asistent

medical

principal

PL

134

Oancea Elena

Asistent

medical

PL

135

Barbieru Lidia

Asistent

medical

principal

PL

136

Popa Georgiana

Asistent

medical

principal

PL

137

Raceanu Mariana

Asistent

medical

PL

138

VACANT

Sora

medicala

principal

M

BIROUL ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

1

VACANT

Șef Birou

2

Telehoi Raluca

Asistent

medical

PL

3

Stoica Cristina

Asistent

medical

PL

4

Ciric Marilena

Asistent

medical

PL

5

Aldea Anca

Asistent

medical

principal

PL

6

Georgescu Lacramioara

Instructor

educator

M

7

VACANT

Instructor

educator

M

Funcția Număr posturi

Ocupate

Vacante

Total

Nr.total de funcții publice

522

214

736

Nr.total de înalți funcționari publici

0

0

0

Nr.total funcții publice de conducere

46

6

52

Nr.total funcții publice de execuție

333

7

340

Nr.total functii contractuale de

conducere

0

1

1

Nr.total functii contractuale de

executie

29

1

30

Nr. total de posturi potrivit art.III

alin.(2) din O.U.G. nr.63/2010 pentru

modificarea și completarea Legii nr.

273/2006 privind finanțele publice

locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare

301

92

393

Nr. total funcții de demnitate pubilcă

3

0

3

Nr. total funcții Muzeul de Artă

Populară

23

1

24

Nr.total funcții S.P.I.T.

240

9

249

Nr. total de funcții din instituție

975

117

1092

Direcția Poliția Locală    (298

FP+1 C)

101 (100 FP+1 C)

198

299

Serviciul Public Comunitar de

Evidență a Persoanei

43

3

46

Serviciul Proiecte cu Finanțare

Internațională

3

7

10

Direcția Asistență Medicală

Școlară

127

19

146

Asistenți personali

834

466

1300

Total

2083

810

2893

24

-    664 funcții publice de execuție (340 posturi din aparatul de specialitate, 281 posturi ale Direcției Poliția Locală, 43 posturi de la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor)

-    188 posturi contractuale (31 posturi în cadrul aparatului de specialitate, 10 posturi din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Internațională, 146 posturi ale Direcției Asistență Medicală Școlară și Comunitară, 1 posturi din cadrul Direcției Poliția Locală).

Numărul funcțiilor publice de conducere reprezintă 12% din totalul funcțiilor publice, fiind stabilit în conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, cu modificările și completările ulterioare.

ART.3 - Compartimentul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane, tuturor factorilor interesați, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Adoptată de 26

consilieri din 27 membri .

PREȘEDINTELE

ȘEDINȚEI,    CONTRASEMNEAZĂ,

Georgescu Daniel

SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR 177/2013

ANEXAI

LA H.C.LM NR. 177/2013


ALTE CATEGORII DE POSTURI


696-TOTAL POSTURI DIN CARE

299-DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ

10-SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ 46-SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 146-DIRECTIA ASISTENȚĂ MEDICALA ȘCOLARA SI COMUNITARA


3 - FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA 52 - FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

340 - FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 31 - POSTURI CONTRACTUALE

249 - SERVICIUL PUBLIC IMPOZITE,TAXE ȘI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL 24 - MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ