• Hotărârea 318/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU SEDINTA DIN 05.12.2013 - MIRCEA DOBRE
 • Hotărârea 317/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACŢIEI EXTRAJUDICIARE DINTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA REPREZENTAT PRIN PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA SI SC NOVA MANAGEMENT SRL
 • Hotărârea 316/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR. 489/09.11.2009 PRIVIND REACTUALIZARE PUZ CONSTANTA CUMPANA, TEREN IN SUPRAFATA DE 89,14 HA. PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE;
 • Hotărârea 315/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI SCOATEREA LA LICITATIE IN VEDEREA ATRIBUIRII BENEFICIARULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 314/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DE BANI ASOCIAŢIEI JUDEŢENE DE SPORT A PERSOANELOR CU HANDICAP, ÎN VEDEREA PREMIERII MEMBRULUI FONDATOR GEMBĂŞANU ION PENTRU ACŢIUNILE DESFĂŞURATE ÎN CADRUL JOCURILOR NAŢIONALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI EDIŢIA A –XX-A DESFĂŞURATĂ LA CONSTANŢA
 • Hotărârea 313/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE MANDAT ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUŢIE ENERGIE TERMICĂ CONSTANŢA PRECUM ŞI CUANTUMUL INDEMNIZAŢIEI ACORDATE ACESTORA;
 • Hotărârea 312/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 277/2013 PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE CARE SE INCALZESC CU ENERGIE ELECTRICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT, LEMNE DE FOC SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE
 • Hotărârea 311/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI SPAŢIU CU DESTINAŢIA DE CABINET MEDICAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, STRADA IZVOR NR.27;
 • Hotărârea 310/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUN. C-TA
 • Hotărârea 309/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADM. A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUN. C-TA
 • Hotărârea 308/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONAŢIEI FĂCUTĂ DE SOCIETATEA AGRICOLĂ ANADALCHIOI CĂTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA REPREZENTÂND TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 664 MP. SITUAT ÎN STRADA BABA NOVAC NR.78 ŞI TERENUL ÎN SUPRAFAŢĂ DE 149 MP. SITUAT ÎN STR.BABA NOVAC NR.78;
 • Hotărârea 307/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELIMITAREA DOMENIULUI PUBLIC DE INTERES NAŢIONAL ADMINISTRAT DE ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA – LITORAL ŞI DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ADMINISTRAT DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE SECTORUL CUPRINS ÎNTRE LIMITA DE NORD A TERITORIULUI ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI CANALUL DE TRAVERSARE A LACULUI TĂBĂCĂRIE ÎN MAREA NEAGRĂ, ÎN SUD;
 • Hotărârea 306/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 305/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE ATRIBUIREA CĂTRE S.C. METROPOLITAN S.R.L. A LICENŢEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE;
 • Hotărârea 304/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART.1 DIN H.C.L.NR.250/2013 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA ŞI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013;
 • Hotărârea 303/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART.1 DIN H.C.L.NR.249/2013 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITAREA ŞI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC”;
 • Hotărârea 302/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR SELECŢIONATE ÎN VEDEREA ACORDĂRII DE SUBVENŢII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2014;
 • Hotărârea 301/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA NR.156/08.07.2011 REFERITOR LA STATUL DE FUNCŢII AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANŢA;
 • Hotărârea 300/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ŞI EXTINDEREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT;
 • Hotărârea 299/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE REPARTIZAREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI;
 • Hotărârea 298/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PROIECT TEHNIC REVIZUIT, DEVIERI REŢELE-LUCRĂRI SUPLIMENTARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎN STAŢIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE” INCLUSIV DEVIZUL GENERAL AFERENT;
 • Hotărârea 297/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “PARCUL SENIORILOR”;
 • Hotărârea 296/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 295/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2014
 • Hotărârea 294/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 293/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DE BANI ASOCIATIEI JUDETENE DE BOX C-TA, IN VEDEREA PREMIERII SPORTIVILOR CU REZULTATE EXCEPTIONALE IN CADRUL COMPETITIEI INTERNATIONALE DE BOX - CENTURA DE AUR
 • Hotărârea 292/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 254/11.11.2010, PENTRU MODIFICAREA HCLM NR. 51/30.03.2010 PRIVIND REGLEMENTAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE LA LOCUINTELE SITUATE IN BLOCURI, LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 291/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA - D-NA TUSA SORINA
 • Hotărârea 290/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 196/2013 PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECO. PT. OBIECTIVUL DE INVESTII - REABILITAREA ARTEREI DE APA POTABILA PT. BD. 1 MAI, MUN. C-TA DIN CADRUL PROIECTULUI - EXTINDEREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA
 • Hotărârea 289/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII PROMENADA TURISTICA MAMAIA
 • Hotărârea 288/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 287/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI BORUNA VIOREL SI CHERATA
 • Hotărârea 286/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA POZITIEI NR.58 DIN H.C.L. NR.335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR
 • Hotărârea 285/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 AL HCL NR. 63/2009 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN ADM. C.L.M. IN ADM. C.J.C.
 • Hotărârea 284/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCLM NR. 26/2012 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 500,00 MP SITUAT IN CONSTANTA ZONA PARCARE POARTA 1- PORT, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADM. C.L.M. IN ADM. C.J.C.
 • Hotărârea 283/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADM. A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL C-TA
 • Hotărârea 282/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RADET CONSTANTA A TERENURILOR AFERENTE PUNCTELOR TERMICE DIN MUN. C-TA
 • Hotărârea 281/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 280/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 279/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUN. CONSTANTA
 • Hotărârea 278/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.177/31.07.2013, PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 277/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI FAMILIILOR ŞI PERSOANELOR SINGURE CARE SE ÎNCĂLZESC CU ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, LEMNE DE FOC, ENERGIE ELECTRICĂ SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE;
 • Hotărârea 276/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI IN CONFORMITATE CU OUG NR. 70/2011 PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE SOCIALA IN PERIOADA SEZONULUI RECE
 • Hotărârea 275/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 158/2013 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADM. COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC IN ADM. RAEDPP C-TA
 • Hotărârea 274/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN UNELE LOCALITĂŢI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 ;
 • Hotărârea 273/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ”REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN UNELE LOCALITĂŢI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANŢA;
 • Hotărârea 272/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE AGREMENT ÎN PARCUL TĂBĂCĂRIEI” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 271/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “DIVERSIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE AGREMENT ÎN PARCUL TĂBĂCĂRIEI
 • Hotărârea 270/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART.1 DIN H.C.L. NR.320/2012 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “BLACK SEA BIKE-DIVERSIFICATION OF THE TOURISM SERVICES IN CONSTANTA – BALCHIK CROSS BORDER REGION BY BIKE – BSB” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNIA –BULGARIA 2007-2013
 • Hotărârea 269/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL LA FAZĂ PROIECT TEHNIC ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI CORESPUNZĂTORI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REŢEA DE AGREMENT CU BICICLETE
 • Hotărârea 268/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “CENTRUL FAIR PLAY-MODERNIZARE ŞI EXTINDERE” ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 267/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “CENTRUL FAIR PLAY-MODERNIZARE ŞI EXTINDERE
 • Hotărârea 266/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA, PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE
 • Hotărârea 265/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 264/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 263/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI SCHIMBUL UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 262/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 261/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2013
 • Hotărârea 260/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 259/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA IN FUNCTIA DE CONSILIER LOCAL A DOMNULUI GIMA STELIAN
 • Hotărârea 258/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 192/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE
 • Hotărârea 257/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL NR. 125255/2013 INCHEIAT INTRE REPREZENTANTII FIN. CO.GE.RO SPA SI CEI AI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 256/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE CONSULTANTA JURIDICA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA, PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI CONSILIUL LOCAL CONSTANTA IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA IN LITIGIILE PRIVIND FIN.CO.GE.RO SPA AFLATE SAU CARE SE VOR AFLA PE ROLUL INSTANTELOR DE JUDECATA
 • Hotărârea 255/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL S.P.I.T. C-TA PENTRU ANUL 2014
 • Hotărârea 254/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PRIVIND MODIFICAREA HCL 137/2009 PRIVIND MODIF. HCL NR. 285/2005 PRIVIND MODIFICAREA HCL 142/2001 PENTRU MODIFICAREA HCL 396/2000 PRIVIND APROBAREA PUD PENTRU EXTINDERE CENTRU COMMERCIAL EXISTENT CITY PARK MALL OF CONSTANTA
 • Hotărârea 253/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL -CONSTRUIRE IMOBIL P+1EHIPERMAGAZIN, AMENAJARE PARCARE AUTO, STAND FAST FOOD, RACORD STRADAL ACCESE PARCARE, TOTEM PUBLICITAR SI SOLUTIE TRAFIC INTERSECTIA BD. AUREL VLAICU SI STR. CAMPINEI, BD. AUREL VLAICU SI STRADA CAMPINEI, BD. AUREL VLAICU NR. 28, 30, 36, 52, TEREN STUDIAT IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 32.000 MP, PROPRIETATEA S.C. TAR DECIROM S.A., S.C. UTILNAVOREP S.A., PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE SI PROPRIETATEA PUBLICA
 • Hotărârea 252/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA PE ANUL 2014
 • Hotărârea 251/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA SĂ REALIZEZE PROCEDURA PREVĂZUTĂ DE ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR.109/2011 PRIVIND GUVERNANŢA CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE, ÎN VEDEREA SELECŢIEI CANDIDAŢILOR PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT;
 • Hotărârea 250/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI “REABILITAREA SI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC”SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013;
 • Hotărârea 249/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII ŞI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “REABILITAREA ŞI AMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC”;
 • Hotărârea 248/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL 471/2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE ( TERENURI SI/SAU CLADIRI) APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUN. C-TA, CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 247/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII PARTAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TOMIS SI PLAJA MODERN
 • Hotărârea 246/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PCT. 2 DIN ANEXA LA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE APARTINAND DOMENULUI PUBLIC AL MUN. C-TA DIN ADM. RAEDPP C-TA IN ADM. UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 245/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE PRECUM ŞI A CONTRACTULUI DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎN UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE APĂ ŞI CANALIZARE “APĂ-CANAL CONSTANŢA” ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA OPERATORUL S.C.RAJA S.A. CONSTANŢA.
 • Hotărârea 244/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INSUSIREA DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA RAPORTULUI D EEXPERTIZA SI A RASPUNSULUI LA OBIECTIUNILE INTOCMITE IN DOSARUL NR. 26754/3/2008
 • Hotărârea 243/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT ŞI PARTICULAR PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2013-2014 ;
 • Hotărârea 242/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI CONSTANŢA LA CONVENŢIA PRIMARILOR – ANGAJAMENT VOLUNTAR AL AUTORITĂŢILOR LOCALE PENTRU CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI UTILIZAREA SURSELOR DE ENERGIE REGENERABILĂ
 • Hotărârea 241/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII ANEXEI NR.4 DIN H.C.L.NR.161/17.06.2013-“PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI ŞI/SAU CLĂDIRI) CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA”
 • Hotărârea 240/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSE ÎN H.C.L. NR.148/2013 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 480,80 MP SITUAT ÎN ZONA SPITALUL MILITAR CONSTANŢA NUMITULUI HARRY TAVITIAN – CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA.
 • Hotărârea 239/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR.63/2013 APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA.
 • Hotărârea 238/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.214/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA ÎN VEDEREA EXECUTĂRII “PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂŢI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI LUCRĂRI TEHNICO – EDILITARE AFERENTE” CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ – STR. ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ.
 • Hotărârea 237/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, NECESAR OBŢINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G.834/1991, S.C. MAMAIA S.A., PENTRU TERENUL AFERENT ACTIVULUI TABĂRĂ TURIST, SITUAT ÎN STAŢIUNEA MAMAIA, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 15.000 MP.
 • Hotărârea 236/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ, PE PERIOADA EXISTENȚEI CONSTRUCȚIEI, ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 443 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA - STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL PERLA, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CAPELE
 • Hotărârea 235/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ, PE PERIOADA EXISTENŢEI CONSTRUCŢIEI, ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 443 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA - STAŢIUNEA MAMAIA, ZONA HOTEL PERLA, ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI.
 • Hotărârea 234/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN VEDEREA PRELUĂRII DIN ADMINISTRAREA INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 23.865 MP AFERENT “PALATULUI ADMINISTRATIV” ÎN VEDEREA DERULĂRII PROIECTULUI “REABILITAREA ŞI REAMENAJAREA PARCULUI ARHEOLOGIC”.
 • Hotărârea 233/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR.353/2012 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA.
 • Hotărârea 232/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUN. C-TA
 • Hotărârea 231/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SELECŢIA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL RATC CONSTANŢA;
 • Hotărârea 230/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE GRADINITA SITUAT IN C-TA IN ZONA ANSAMBLULUI DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII, STR. BABA NOVAC
 • Hotărârea 229/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA LINIILOR PRIORITARE PENTRU SUBVENŢIONAREA DIN BUGETUL LOCAL ÎN ANUL 2014, A ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR CARE ACORDĂ SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ;
 • Hotărârea 228/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L.M.NR.410/2006 PRIVIND ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENŢĂ ŞI A AJUTOARELOR DE ÎNMORMÂNTARE, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR.416/2001;
 • Hotărârea 227/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART. 1 AL HOTĂRÂRII PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA DOMNULUI HARRY TAVITIAN”, NR.31/2011 ;
 • Hotărârea 226/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA” DOMNULUI GHEORGHE CONSTANTIN;
 • Hotărârea 225/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA” DOMNULUI ZAMFIR PETRE;
 • Hotărârea 224/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI DE ACHIZIŢIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, INCLUSIV A SERVICIULUI DE PROIECTARE-PT, DTAC, DDE- AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „CONSTRUIRE UNITĂŢI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE”- CAMPUS SOCIAL HENRI COANDĂ- STRADA ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ PENTRU ZONA II;
 • Hotărârea 223/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 190/2013
 • Hotărârea 222/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂŢI FISCALE FUNDAŢIEI „STÂNCA VEACURILOR”CONSTANŢA;
 • Hotărârea 221/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PARCĂRILOR CU PLATĂ ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI STAŢIUNEA MAMAIA;
 • Hotărârea 220/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL P+1E-BIROURI ŞI HALE PARTER PENTRU REPARAŢII UTILAJE DE CONSTRUCŢII CONFORM AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR.67796/22.05.2012, EXTRAVILAN, PARCELA A106/4, LOT 1, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 22. 500 MP, PROPRIETATEA SC AUTOPRIMA SERV S.R.L.;
 • Hotărârea 219/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU – IMPREJMUIRE TEREN, STR.BANU MIHALCEA NR.15-17, TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 454 MP, PROPRIETATE CHIRONDOJAN VASILE ŞI ANETA;
 • Hotărârea 218/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 53/26.03.2013 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANŢA PE ANUL 2013;
 • Hotărârea 217/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL II PE ANUL 2013;
 • Hotărârea 216/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANŢA;
 • Hotărârea 215/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL RATC CONSTANŢA;
 • Hotărârea 214/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ŞI LISTEI DE INVESTIŢII ALE REGIEI AUTONOME “EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT “ CONSTANŢA; INIŢIATOR: PRIMAR RADU ŞTEFAN MAZĂRE
 • Hotărârea 213/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 212/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA (RASAUTEANU COSTIN IOAN)
 • Hotărârea 211/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ADOPTAREA IN REGIM DE URGENTA A UNOR MASURI PROVIZORII IN VEDEREA ASIGURARII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA PE PERIOADA PROTESTULUI SPONTAN DECLANSAT ASTAZI 16.09.2013 DE CATRE SALARIATII RATC C-TA
 • Hotărârea 210/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 209/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNUI ACORD DE COOPERARE INCHEIAT INTRE MUN. C-TA- CONSILIUL LOCAL AL MUN. C-TA SI JUD. C-TA - C.J.C. IN VEDEREA FUNCTIONARII SERVICIILOR PUBLICE DE SALVARE ACVATICA - SALVAMAR SI A POSTURILOR DE PRIM AJUTOR IN SEZONUL 2013
 • Hotărârea 208/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTAPE ANUL 2013
 • Hotărârea 207/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII SPATIULUI SITUAT IN C-TA, STR. PLEVNEI NR. 4 CU DESTINATIA DE ARHIVA A PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 206/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA UNOR EXPERŢI PARTE PENTRU EXPERTIZA TOPO-CADASTRALĂ DISPUSĂ ÎN DOSARUL PENAL NR. 6536/2/2008(2304/2008) AFLAT PE ROLUL CURŢII DE APEL BUCUREŞTI;
 • Hotărârea 205/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSFERUL CUANTUMULUI INVESTIŢIEI EFECTUATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN PATRIMONIUL ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI – PAROHIA SFÂNTA CRUCE;
 • Hotărârea 204/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A UNOR AMBARCAŢIUNI CU VELE ŞI ACCESORIILE AFERENTE, CĂTRE CLUBUL NAUTIC ROMÂN CONSTANŢA;
 • Hotărârea 203/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA ŞI EXTINDEREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT;
 • Hotărârea 202/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 500 MP, SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA, STR. GENERAL MR. TOMA ZOTTER, LOT 1 NUMITULUI OFIŢERU ION - REVOLUŢIONAR
 • Hotărârea 201/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 154/2001 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN STAŢIUNEA MAMAIA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA
 • Hotărârea 200/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUN. C-TA A UNOR IMOBILE
 • Hotărârea 199/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE A R.A.E.D.P.P. CONSTANŢA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA STR. KIRKOR ZAMBACCIAN NR. 1;
 • Hotărârea 198/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUŞIREA ŞI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 197/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ″REABILITAREA ARTEREI DE APĂ POTABILĂ PE BD. 1 MAI, MUNICIPIUL CONSTANŢA″, APLICANT S.C.RAJA S.A. ŞI A COFINANŢĂRII DE CĂTRE U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANŢA, ÎN VEDEREA FINANŢĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL MEDIU 2007
 • Hotărârea 196/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRAREA DE INVESTIŢII ″REABILITAREA ARTEREI DE APĂ POTABILĂ PE BD. 1 MAI, MUNICIPIUL CONSTANŢA″ DIN CADRUL PROIECTULUI EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA CONSTANŢA - ILFOV;
 • Hotărârea 195/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN CONSTANŢA, A TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 4,2 HA SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA BULEVARDUL 1 MAI ÎNTRE PASAJUL PIETONAL DE LA GARA CFR ŞI STR. CARAIMAN ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI ″EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ″ PENTRU REGIUNEA CONSTANŢA-ILFOV;
 • Hotărârea 194/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA A UNUI TEREN SITUAT ÎN ZONA SPITALULUI CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANŢA, PROPRIETATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CONSTANŢA ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR ALEI PIETONALE, PLATFORME DE PARCARE ŞI SPAŢII VERZI
 • Hotărârea 193/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN VEDEREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ŞI ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A UNUI SECTOR DE DRUM;
 • Hotărârea 192/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNUI IMOBIL SITUAT IN CONSTANTA, STR. IZVOR NR. 27 IN VEDEREA INSCRIERI ACESTUIA IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 191/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUN. CONSTANTA
 • Hotărârea 190/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII CONSTRUIRE UNITĂŢI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENT CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ-STR. ŞTEFĂNIŢĂ VODĂ;
 • Hotărârea 189/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „PIETRUIRE ŞI ASFALTARE ÎN ZONA PALAS″, STR. MOŢILOR, MUNICIPIUL CONSTANŢA
 • Hotărârea 188/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII „PIETRUIRE ŞI ASFALTARE ÎN ZONA PALAZU MARE″, MUNICIPIUL CONSTANŢA(STR.DUMBRĂVENI) ;
 • Hotărârea 187/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 60/26.03.2013;
 • Hotărârea 186/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE ACORDAREA TITLULUI DE ‘’CETĂŢEAN DE ONOARE POST MORTEM AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA’’ DOMNULUI BARBU DĂNESCU;
 • Hotărârea 185/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND NUMIREA COMITETULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA
 • Hotărârea 184/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE, PROTECŢIA MEDIULUI, ÎNTREŢINERE ŞI ÎNFRUMUSEŢARE A MUNICIPIULUI CONSTANŢA
 • Hotărârea 183/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ŞI COMPLETĂRII PCT.8.4 „MODUL DE LUCRU” DIN PROCEDURA DE ADMITERE A BENEFICIARILOR ÎN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CONSTANŢA APROBATĂ CONFORM HCL NR. 87/2013;
 • Hotărârea 182/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PLANUL DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT;
 • Hotărârea 181/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENŢILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎN PERIOADA IANUARIE – IUNIE 2013;
 • Hotărârea 180/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII ŞI A ORGANIGRAMEI PENTRU MUZEUL DE ARTĂ POPULARĂ CONSTANŢA CONFORM OUG 77/2013;
 • Hotărârea 179/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII ȘI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA APROBATE PRIN HCL NR. 331/17.12.2012
 • Hotărârea 178/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR. 253/05.09.2012 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA ;
 • Hotărârea 177/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 138/17.06.2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 176/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ANEXELOR 3 ŞI 4 DIN HCL NR. 150/2010 PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCŢII ŞI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA;
 • Hotărârea 175/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR.330/2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013;
 • Hotărârea 174/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2013
 • Hotărârea 173/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE TARIFARE/MECANISMUL DE TARIFICARE PRACTICAT DE OPERATORUL REGIONAL S.C. RAJA S.A PENTRU PERIOADA 2014-2020
 • Hotărârea 172/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANTALIU PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI DOTARI AFERENTE ACESTORA, ZONA PALAZU MARE, PE SUPRAFATA DE TEREN DE 28,6 HA DIN CARE 27,7 HA ESTE PROPRIETATEA NUMITILOR ALEXA GHEORGHE SI ELENA, HUSEIN OZGHEN SI SAVER, MATICIUC ION SI SMARANDA, DIFERENTA FIIND PROPRIETATE PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA SI A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 171/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUZ-TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN SI MODIFICARE ART.1 DIN HCL NR. 419/2001 PRIVIND APROBARE PUD-MODIFICARE SI EXTINDERE FERMA ZOOTEHNICA, MODIFICAT PRIN HCL NR. 479/08.09.2008 IN SENSUL CA SE SCHIMBA DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE "REMIZA UTILAJE AGRICOLE" IN PARC TEHNOLOGIC SI SERVICII IN EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, DN 2A, CENTURA VEST (DN3C), SOLA 10, PARCELA A 52/75, PARCELA A 52/73, TEREN IN SUPRAFATA DE 11.977 MP, PROPRIETATEA SC AUTOHAUS SRL
 • Hotărârea 170/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 330/2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 169/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, PE DE O PARTE SI FUNDATIA CULTURALA METAFORA, PE DE ALTA PARTE
 • Hotărârea 168/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 623/2008 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CONFORT URBAN
 • Hotărârea 167/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI DE ECARISAJ APROBAT PRIN HCL NR. 499/23.12.2004;
 • Hotărârea 166/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ‘’METODOLOGIEI DE REPARTIZARE ŞI FACTURARE INDIVIDUALĂ A CONSUMULUI DE APĂ ÎNREGISTRAT LA BRANŞAMENTUL CONDOMINIULUI/ANSAMBLURILOR DE LOCUINŢE’’ ŞI A „CONVENŢIEI – CADRU DE FACTURARE INDIVIDUALĂ A CONSUMATORILOR DE APĂ ŞI DE CANALIZARE
 • Hotărârea 165/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE REPARTIZAREA ŞI EXTINDEREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT ;
 • Hotărârea 164/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE REPARTIZAREA ŞI SCHIMBUL UNOR SPAŢII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI;
 • Hotărârea 163/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE UZ ŞI SERVITUTE DE CĂTRE S.C. ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA S.A. PENTRU LOTUL DE TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30 MP, APARŢINÂND UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A MUNICIPIULUI CONSTANŢA, ZONA PALAZU MARE, DN 2A, ZONA PARCELA A 495/1, ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PUNCT DE CONEXIUNE ÎN ANVELOPA DE BETON(PTAB) PE TOATĂ DURATA DE EXISTENŢĂ A CAPACITĂŢII ENERGETICE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ;
 • Hotărârea 162/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 471/24.09.2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE (TERENURI ŞI/SAU CLĂDIRI) APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE;
 • Hotărârea 161/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI ŞI/SAU CLĂDIRI) CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ;
 • Hotărârea 160/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNUI IMOBIL IN PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI CONSTANTA DE LA S.C. BALCAN EXPRES S.R.L.
 • Hotărârea 159/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADM. A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL C-TA
 • Hotărârea 158/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA COLEGIULUI TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP C-TA
 • Hotărârea 157/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 190/08.06.2013 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA
 • Hotărârea 156/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 357/2009 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ A INSPECTORATULUI DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CONSTANŢA A SPAŢIULUI SITUAT ÎN CONSTANŢA, AL. MIMOZELOR NR. 4-ÎN INCINTA CREŞEI NR. 5;
 • Hotărârea 155/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 353/2012 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA
 • Hotărârea 154/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA A OMV PETROM S.A. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA A UNUI TEREN SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. CARAIMAN NR. 1
 • Hotărârea 153/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ A S.N.I.F. BUCUREŞTI SUCURSALA CONSTANŢA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 5503 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL STR. VÂRFUL CU DOR NR. 4;
 • Hotărârea 152/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 322/30.07.2003 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANŢA DIN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANŢA
 • Hotărârea 151/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND ÎNSUŞIREA ŞI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 150/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 480,92 MP. SITUAT ÎN ZONA SPITALULUI MILITAR CONSTANŢA NUMITULUI ION TIŢOIU - CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ;
 • Hotărârea 149/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 478 MP. SITUAT ÎN STAŢIUNEA MAMAIA , ZONA CLUB NAUTIC PINGUIN NUMITULUI ALI NURHAN - CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA
 • Hotărârea 148/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 480,80 MP. SITUAT ÎN ZONA SPITALULUI MILITAR CONSTANŢA NUMITULUI HARRY TAVITIAN - CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 147/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 480,60 MP. SITUAT ÎN ZONA SPITALULUI MILITAR CONSTANŢA NUMITULUI STĂNESCU IONUŢ RUDI - CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA
 • Hotărârea 146/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN PROPRIETATE A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 480,84 MP. SITUAT ÎN ZONA SPITALULUI MILITAR CONSTANŢA NUMITULUI TOMA LAURENŢIU MIHAI - CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA
 • Hotărârea 145/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 144/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART. 1 DIN HCL NR. 164/2012 ;
 • Hotărârea 143/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII UNOR STRAZI IN ZONA VETERANI CONSTANTA SUD-CUMPANA
 • Hotărârea 142/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA PALAZU MARE, PARCELA A 498
 • Hotărârea 141/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL ART. 3 DIN HCL NR.18/2013 PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE CONSULTANTA SI INFORMARE JURIDICA IN VEDEREA PRELUARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A CET PALAS-SUCURSALA CONSTANTA
 • Hotărârea 140/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 1, ANEXA II DIN HCL NR. 17/2009 PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI II –STAT DE FUNCŢII – SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CREŞE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA, APROBATE PRIN HCL NR. 435/2008, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE;
 • Hotărârea 139/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 253/05.09.2012 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 138/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 89/2013 PRIVIND ORGANIGRAMA SI STATUL DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 137/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 34/18.02.2013 PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI REFERITOARE LA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 136/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 135/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REDUCEREA TARIFELOR DE CALATORIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA SI STABILIREA NIVELELOR COMISIOANELOR PENTRU VANZAREA DE BILETE
 • Hotărârea 134/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2012 AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 133/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE ANUL 2013 AL RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 132/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2012 AL RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 131/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 130/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE ALE RADET CONSTANTA INCHEIATE LA DATA DE 31.12.2012
 • Hotărârea 129/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 632/2008 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI IN MUNICIPIUL CONSTANTA UNOR CATEGORII DE PENSIONARI CA MASURA DE PROTECTIE SOCIALA
 • Hotărârea 128/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 127/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2013
 • Hotărârea 126/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 124/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2013
 • Hotărârea 123/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INCETAREA APLICABILITATII HCL NR. 275/28.05.2009 PRIVIND MODIFCAREA HCLM NR. 638/12.12.2005, REFERITOR LA CUANTUMUL CONTRAVENTIEI PENTRU CALATORIA FARA LEGITIMATIE PE MIJLOACELE DE TRANSPORT IN COMUN DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 122/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 138/2008-PUZ AMENAJARE PLAJA MUNICIPIUL CONSTANTA SI STATIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 121/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUZ STATIUNEA MAMAIA- MODIFICAREA HCL NR. 129/2001 PRIVIND APROBARE PUD-STATIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 120/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SOLICITARILE ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI INREGISTRATE SUB NR. 58480/18.04.2013 SI 59679/19.04.2013
 • Hotărârea 119/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNEI MINITIPOGRAFII, A UNEI MASINI DE TAIAT HARTIE SI A UNUI CUTIT PENTRU MASINA DE TAIAT HARTIE CATRE ARHIEPISCOPIA TOMISULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 118/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE COPIILOR BENEFICIARI AI MASURILOR DE PROTECTIE SPECIALA AFLATI IN PLASAMENT LA UN ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST CARE ESTE ANGAJAT CU CONTRACT DE MUNCA IN CADRUL D.G.A.S.P.C. C-TA
 • Hotărârea 117/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT CONSTANTA CU PRIVIRE LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE
 • Hotărârea 116/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA CU PRIVIRE LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE AFERENTE ANULUI 2013
 • Hotărârea 115/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE MEDIERE IN VEDEREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR DOAMNEI CIOBOTARU RADA
 • Hotărârea 114/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE UZ ŞI SERVITUTE DE CĂTRE SC ENEL DISTRIBUŢIE DOBROGEA SA PENTRU DOUĂ LOTURI DE TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 19 MP. FIECARE, APARŢINÂND UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE A MUNICIPIULUI CONSTANŢA-STAŢIUNEA MAMAIA, ZONA NORD, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII POSTURILOR DE TRANSFORMARE PT, PE TOATĂ DURATA DE EXISTENŢĂ A CAPACITĂŢII ENERGETICE PENTRU ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ;
 • Hotărârea 113/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SUBVENTIONAREA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A PARCURILOR DE DISTRACTIE "TARA PITICILOR' SI A TERENURILOR DE SPORT DIN TABACARIE, ALEEA NALBEI SI B-DUL I.C.BRATIANU PRECUM SI A PISTEI DE ROLERI "GRAVITY PARK"
 • Hotărârea 112/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SUBVENTIONAREA ACTIVITATII DE ADMINISTRARE A CAMPUSULUI DE LOCUINTE SOCIALE "HENRI COANDA"
 • Hotărârea 111/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMPLASARII STATUII "ARCASUL" IN FATA MUZEULUI "ION JALEA"
 • Hotărârea 110/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 109/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 211/2011 PRIVIND INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 108/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR. 214/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA EXECUTARII "PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE" CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA-STR. STEFANITA VODA
 • Hotărârea 107/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 106/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII IMOBILULUI SITUAT IN STR.PETRU VULCAN NR.99
 • Hotărârea 105/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII IMOBILULUI SITUAT IN STR. SABINELOR NR.9
 • Hotărârea 104/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII IMOBILULUI SITUAT IN STR.TRAIAN NR.37
 • Hotărârea 103/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE FOLOSINTA A UJCC CONSTANTA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 67 MP., SITUAT IN PALAZU MARE ZONA COMPLEX COMERCIAL
 • Hotărârea 102/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA SUPRAFETEI DE TEREN DE 1370 MP, DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI IN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR PRECUM SI INCADRAREA ACESTUIA IN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRMURILOR NATIONALE IN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A -DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA A ACTIVITATILOR DE INTERES NATIONAL IN DOMENIUL ADMINISTRARII DRUMURILOR NATIONALE
 • Hotărârea 101/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL 409/2001 IN SENSUL EXTINDERII SUPRAFETEI TERENULUI DAT IN FOLOSINTA GRATUITA ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI CU SUPRAFATA DE 581 MP.
 • Hotărârea 100/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TEREN DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI COSTEA MIHALE SI ENE NICUSOR
 • Hotărârea 99/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 98/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURILOR SI CRITERIILOR DE ORGANIZARE A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCTIILOR DE CONDUCERE DIN CADRUL CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL CONSTANTA SI CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE , AFLATE IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 97/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 96/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 199/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 95/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI MUNICIPIULUI CONST
 • Hotărârea 94/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR ŞI CRITERIILOR DE PERFORMANŢĂ PE DURATA MANDATULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL S.C. CONFORT URBAN CONSTANŢA
 • Hotărârea 93/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, DATELOR INFORMATIVE, SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE, RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI OBTINUT IN ANUL 2012 LA SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 92/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU LUNA APRILIE 2013, FAMILIILOR SI PERSOANELOR SINGURE CARE SE INCALZESC CU ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT , ENERGIE ELECTRICA SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE
 • Hotărârea 91/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNEI PASARELE PIETONALE"
 • Hotărârea 90/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 78/27.02.2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII PENTRU MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 89/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA NUMARULUI MAXIM DE POSTURI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 88/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 87/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII (OPERATIONALE) DE ADMITERE A BENEFICIARILOR IN CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 86/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 332/2012 PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 85/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 638/2008 IN SENSUL STABILIRII PLAFONULUI DE ACORDARE A PACHETELOR CU ALIMENTE PANA LA 900 LEI
 • Hotărârea 84/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 83/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 83/2007 PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA TURISMULUI-LITORAL
 • Hotărârea 82/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 330/2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 81/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA VALABILITATII PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT
 • Hotărârea 80/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA LA ORGANIZAREA FORUMULUI COOPERARII DESCENTRALIZATE ROMANO-FRANCEZ
 • Hotărârea 79/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 SI NR. 3 LA HCL NR. 65/31.03.2011 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE PRECUM SI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 2, 3 SI NR. 4 LA HCL NR. 183/31.05.2012 CU COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 78/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DIN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN A TERENULUI SITUAT IN ZONA SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA CONSTANTA
 • Hotărârea 77/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 76/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 75/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 34552 MP, SITUAT IN CONSTANTA STR. BADEA CARTAN IN VEDEREA REALIZARII "SALII POLIVALENTE CONSTANTA"
 • Hotărârea 74/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROPUNERII CANDIDATULUI PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE ''ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME " S.A. CONSTANTA CONFORM OUG NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE
 • Hotărârea 73/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.NR.466/30.10.2009 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE CĂTRE S.C. RAJA S.A., NOVAREA ŞI MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A SERVICIULUI DE APĂ ŞI CANALIZARE, APROBAREA ADERĂRII UNOR NOI UNITĂŢI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL CONSTANŢA, APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A DISPONIBILITĂŢII TERENURILOR, A REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE PRECUM ŞI A CAIETELOR DE SARCINI ALE SERVICIULUI, PRECUM ŞI MODIFICAREA HCL NR.624/22.10.2008 ŞI HCL NR.384/23.07.2009 ALE CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA
 • Hotărârea 72/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, ETAPA DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII, PENTRU OBIECTIVUL CONSOLIDARE GARD BISERICA SFÂNTA CRUCE, ZONA BABA NOVAC
 • Hotărârea 71/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L.NR.353/2012 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P.CONSTANŢA;
 • Hotărârea 70/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI IMOBIL DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL CONSTANŢA ÎN ADMINISTRAREA R.A.E.D.P.P. CONSTANŢA;
 • Hotărârea 69/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR.211/2011 PRIVIND ÎNSUŞIREA BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENUIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 68/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR TERENURI SITUATE IN MUN. CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 67/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TEREN DINTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI DANILIUC DAN SI AUGUSTINIE
 • Hotărârea 66/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 65/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI DE STIMULARE A TURISMULUI IN STATIUNEA MAMAIA
 • Hotărârea 64/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL A SUMEI DE 450.000 LEI, CU TVA INCLUS, PENTRU SUSŢINEREA ÎN ANUL 2013 A “PROGRAMULUI JUDEŢEAN DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A MORTALITĂŢII CA URMARE A INFARCTULUI MIOCARDIC ACUT (IMA);
 • Hotărârea 63/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 62/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 4 A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A POLITIEI LOCALE CONSTANTA, APROBAT PRIN HCL NR. 58/2011
 • Hotărârea 61/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPAŢII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERĂRI;
 • Hotărârea 60/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND FINANŢAREA DE LA BUGETUL LOCAL A UNOR FACILITĂŢI ACORDATE ÎN CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ;
 • Hotărârea 59/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA”;
 • Hotărârea 58/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE RECUNOAŞTEREA CARACTERULUI SOCIAL UMANITAR AL ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE DE ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A SCAFANDRILOR PROFESIONIŞTI ŞI SALVAMARILOR DIN ROMÂNIA, ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN CONSTANŢA, STR.SOVEJA FN, ZONA PARC TĂBĂCĂRIEI;
 • Hotărârea 57/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 AL R.A.D.E.T. CONSTANŢA;
 • Hotărârea 56/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL SI A PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATA POPULATIEI IN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 55/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA PERSOANELOR SEMNATARE ALE BILETELOR LA ORDIN EMISE DE CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 54/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA PERSOANELOR SEMNATARE ALE BILETELOR LA ORDIN EMISE DE CATRE RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 53/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 52/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C.I.L. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANŢA PE ANUL 2013;
 • Hotărârea 51/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI RATC CONSTANTA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 50/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013 ŞI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII PE ANUL 2013 ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANŢA;
 • Hotărârea 49/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL CONSTANTA PE ANUL 2013
 • Hotărârea 48/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER MUNICIPAL
 • Hotărârea 47/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA IN FUNCTIA DE CONSILIER A DOMNULUI VASILE CHIRONDOJAN
 • Hotărârea 46/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA DOBRE MIRCEA
 • Hotărârea 45/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DECLARAREA CA VACANT A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL;
 • Hotărârea 44/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 382/2009 PENTRU APROBAREA CONSTITUIRII ŞI A REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE AL COMISIEI MUNICIPALE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI URBANISM A MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 43/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANZACŢIEI DINTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA PRIN PRIMAR ŞI CONSILIUL LOCAL, PE DE O PARTE ŞI POPA FLORENTINA, POPA BASARAB, NEGREA ELENA ŞI NEGREA NELU, PE DE ALTĂ PARTE;
 • Hotărârea 42/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR FANTANI ARTEZIERE DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA CASARII SI SCOATERII DIN FUNCTIUNE
 • Hotărârea 41/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, NECESAR OBŢINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G. 834/1991, COMPANIEI NAŢIONALE DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA, PENTRU TERENUL AFERENT INCINTEI ATELIER VOPSITORIE, COLOANĂ AUTO, GARAJ, SITUATĂ ÎN BD.I.C.BRĂTIANU NR. 63, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2.783,29 MP;
 • Hotărârea 40/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, NECESAR OBŢINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G. 834/1991, COMPANIEI NAŢIONALE DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA, PENTRU TERENUL AFERENT INCINTEI SEDIU SECŢIE, SITUATĂ ÎN STR. ALBA IULIA NR. 17, ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2.687,02 MP;
 • Hotărârea 39/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA, NECESAR OBŢINERII CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE, CONFORM H.G. 834/1991, COMPANIEI NAŢIONALE DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CONSTANŢA, PENTRU TERENUL AFERENT INCINTEI CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ LABORATOR, CANTON, SITUATĂ ÎN CONSTANŢA, DN2A KM 205+100 ÎN SUPRAFAŢĂ DE 2.403,55 MP;
 • Hotărârea 38/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 354/17.12.2012 PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR ART. 4 ŞI COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HCL NR. 351/2001 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN S.R.L. ŞI DELEGAREA DE GESTIUNE A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ CĂTRE SCIL CONFORT URBAN ;
 • Hotărârea 37/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 333/2012 PRIVIND APROBAREA ÎNCETĂRII GESTIUNII DELEGATE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFLATA ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 36/2013 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNDREPTĂRII ERORII MATERIALE DIN HCL NR. 323/2012 PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII MIJLOACELOR FIXE REPREZENTÂND INSTALAŢII DE ILUMINAT ORNAMENTAL ŞI ELEMENTE ALE INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC DIN GESTIUNEA DELEGATĂ A S.C. CONFORT URBAN S.R.L. ÎN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A HCL NR. 118/11.04.2012;
 • Hotărârea 35/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SELECTIA UNUI MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RATC CONSTANTA CONFORM OUG NR.109/2011
 • Hotărârea 34/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR MASURI REFERITOARE LA CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 33/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA COMISIEI PENTRU RENEGOCIEREA CHIRIILOR SPATIILOR IN CARE FUNCTIONEAZA CLUBURILE DE BATRANI
 • Hotărârea 32/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV IN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2012
 • Hotărârea 31/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI SCOATEREA LA LICITATIE IN VEDEREA ATRIBUIRII BENEFICIULUI CONTRACTULUI DE INCHIRIERE A UNOR SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 30/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INFIINTAREA PUNCTULUI DE LUCRU AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA SITUAT IN CONSTANTA , ALEEA UMANITATII NR. 15-MODUL ADMINISTRATIV
 • Hotărârea 29/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI SCHIMBUL UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE ANL IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 28/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND REPARTIZAREA SI EXTINDEREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 27/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL A SPATIULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA , B-DUL 1 MAI NR. 21, BL.H18, PARTER
 • Hotărârea 26/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE A UNOR SUPRAFETE DE TEREN AFLATE IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI CONSTANTA CATRE UAT - ORAS NAVODARI
 • Hotărârea 25/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.712/12.12.2005 PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A IMOBILULUI "SPITAL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE " CE CONSTITUIE DOMENIU PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI TRANSMITEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE UNITATII SANITARE PUBLICE
 • Hotărârea 24/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE CALINA VIRGIL CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA REPREZENTAND TERENURILE IN SUPRAFATA TOTALA DE 3377,00 MP SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. MAMAIA NR. 564 CU DESTINATIA DE DRUMURI PUBLICE
 • Hotărârea 23/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE GAMARO BLACK SEA SRL CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA REPREZENTAND TERENURILE IN SUPRAFATA TOTALA DE 1090,00 MP, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, B-DUL MAMAIA NR. 564, CU DESTINATIA DE DRUMURI PUBLICE
 • Hotărârea 22/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE ORBAN LUCIAN SI ORBAN STELUTA DANIELA CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA REPREZENTAND TERENURILE IN SUPRAFATA DE 681,00 MP, SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. I.C.BRATIANU, ZONA RENAULT, CU DESTINATIA DE "DRUM PUBLIC"
 • Hotărârea 21/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE S.C. RENT CAR SERVICE LITORAL SRL CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA REPREZENTAND TERENURILE IN SUPRAFATA DE 78,00 MP SI 137,00 MP, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, BD. I.C. BRATIANU, ZONA RENAULT, CU DESTINATIE DE DRUM PUBLIC
 • Hotărârea 20/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 19/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI ŞI/SAU CLĂDIRI) CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA
 • Hotărârea 18/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR DE CONSULTANTA SI INFORMARE JURIDICA IN VEDEREA PRELUARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 17/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 622/2008 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 16/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR DE CONSULTANTA SI ASISTENTA JURIDICA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE
 • Hotărârea 15/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RESTAURAREA SI REAMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARII-CAZINOU-PORT TOMIS"
 • Hotărârea 14/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “RESTAURAREA ŞI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE - PIAŢA OVIDIU”;
 • Hotărârea 13/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC REVIZUIT AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII ”PROMENADĂ TURISTICĂ MAMAIA”;
 • Hotărârea 12/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 150/2010 PRIVIND APROBAREA STATULUI D EFUNCTII SI ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SI INSTITUTIILOR PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 11/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA UNOR MASURI FISCALE PENTRU IMOBILELE SITUATE IN CARTIERUL HENRI COANDA DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 10/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE DOAMNEI GAITAN MARIA PENTRU IMOBILUL DIN CONSTANTA STR. SASSU GHEORGHE NR. 79
 • Hotărârea 9/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE CREŞE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ;
 • Hotărârea 8/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL PALAZU MARE CONSTANŢA, AFLATĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 7/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CANTINEI DE AJUTOR SOCIAL CONSTANŢA, AFLATĂ ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA;
 • Hotărârea 6/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL CENTRULUI SOCIAL CONSTANTA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV
 • Hotărârea 5/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI CONSULTATIV AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VARSTNICE CONSTANTA SI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV
 • Hotărârea 4/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 620/2008 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 3/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2012
 • Hotărârea 2/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 1/2013 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 330/2012 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013