• Hotărârea 354/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR ART.4 SI COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HCL NR. 351/2001 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL SI DELEGAREA DE GESTIUNE A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODARIE COMUNALA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 353/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 352/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 622/2008 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL REGIEI AUTONOME "EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT" CONSTANTA
 • Hotărârea 351/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA STATUTULUI ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANAL CONSTANTA
 • Hotărârea 350/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INTENTIA DE PRELUARE DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA A CET PALAS-APARTINAND SC ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA-SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTANTA
 • Hotărârea 349/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA SA REALIZEZE PROCEDURA PREVAZUTA DE OUG NR.109/2011 PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA A INTREPRINDERILOR PUBLICE, IN VEDEREA SELECTIEI CANDIDATILOR CE URMEAZA A FI PROPUSI PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
 • Hotărârea 348/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUNGIREA UNOR CONTRACTE DE INCHIRIERE PENTRU SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA
 • Hotărârea 347/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 85/27.02.2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL RAEDPP CONSTANTA PRECUM SI A ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL AL ACESTEIA
 • Hotărârea 346/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDUL DE PARTENERIAT PENTRU ORGANIZAREA DE CURSURI DE INOT SI INITIERE IN SALVARE DE LA INEC
 • Hotărârea 345/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 398/2009 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNOR SPATII AFERENTE UNUI NOU CLUB PENTRU PENSIONARI SI A UNUI CLUB PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
 • Hotărârea 344/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN CONSILIILE DE ADMINISTRATIE SI COMISIILE PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 343/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA UNOR TERENURI DIN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL IN ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 342/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.214/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA EXECUTARII "PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE ''CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA-STR.STEFANITA VODA
 • Hotărârea 341/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DELEGAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII IMOBILULUI (APARTAMENT) SITUAT IN STR. LILIACULUI NR.3, BL. G3, SC.D, AP.80
 • Hotărârea 340/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 335/2011 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR IMOBILE, APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA IN ADMINISTRAREA UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 339/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR TERENURI SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 338/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 337/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 336/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DAREA SPRE ADMINISTRARE CATRE RAEDPP A RACORDULUI ELECTRIC PENTRU "ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA (LES -0, 49 KV) AFERENT CAMINULUI DE NEFAMILISTI - C2, CONSTANTA
 • Hotărârea 335/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 334/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR SI CRITERIILOR DE PERFORMANTA PE DURATA MANDATULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 333/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INCETARII DELEGARII GESTIUNII SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC AFLAT IN PATRIMONIUL MUN CTA
 • Hotărârea 332/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 331/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA, APROBATE PRIN HCL NR. 159/31.05.2012
 • Hotărârea 330/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 329/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EVALUARII FINALE A MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA, PRECUM SI A PROIECTULUI DE MANAGEMENT PENTRU PERIOADA 2013-2017
 • Hotărârea 327/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 326/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUN CTA IN VEDEREA PROMOVARII UNEI HOT DE GUVERN PENTRU PRELUAREA UNUI PACHET DE 31% DIN ACTIUNILE COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRAREA PORTURILOR MARITIME CONSTANTA
 • Hotărârea 325/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NE.146/2012 PRIVIND ASOCIEREA MUN. CTA REPREZENTATA DE PRIMAR RADU STEFAN MAZARE CU S.C. RVD SI PENSIONARII S.A IN VEDEREA DESCHIDERII "MAGAZINULUI PENSIONARULUI"
 • Hotărârea 324/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACORDARII DE CONSILIERE JURIDICA GRATUITA DIN PARTEA PRIMARIEI MUNICIPIULUI CONSTANTA PERSOANELOR BENEFICIARE DE AJUTOR DE INCALZIRE IN BAZA OUG. 70/2011 CARE DETIN COTE-PARTI DIN ALTE IMOBILE IN AFARA LOCUINTEI DE DOMICILIU SI CARE SE INCADREAZA IN PREVEDERILE HCL 292/2011
 • Hotărârea 323/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII MIJLOACELOR FIXE REPREZENTAND INSTALATII DE ILUMINAT ORNAMENTAL SI ELEMENTE ALE INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC DIN GESTIUNEA DELEGATA A SC CONFORT URBAN SRL IN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA PUNERII IN APLICARE A HCL NR. 118/2012
 • Hotărârea 322/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 321/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 181/2012 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 68.000 000 LEI
 • Hotărârea 320/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "BLACK SEA BIKE-DIVERSIFICATION OF THE TOURISM SERVICES IN CONSTANTA-BALCHIC CROSS BORDER REGION BY BIKE-BSB" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-BULGARIA 2007-2013
 • Hotărârea 319/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL-ZONA VALU TRAIAN-DN3, MUNICIPIUL CONSTANTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 80 HA, APARTINAND PERSOANELOR FIZICE, JURIDICE, DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL STATULUI PRECUM SI DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 318/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALIPIREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 317/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 150/01.04.2008 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ASOCIERE CU SC CONFORT URBAN SRL CU PRIVIRE LA EXPLOATAREA PATRIMONIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 316/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND SCHIMBAREA DESTINATIEI IMOBILULUI(TEREN +CONSTRUCTIE) "SALA ATLETISM" SITUAT IN ZONA BADEA CARTAN, IN SUPRAFATA DE 1107 MP(DIN ACTE) SI 1221MP(DIN MASURATORI)
 • Hotărârea 315/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR. 2 LA HCL NR. 351/2001 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL SI DELEGAREA DE GESTIUNE A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODARIRE COMUNALA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 314/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA, ARAS NURGIAN SI ARAS ALI RIZA
 • Hotărârea 313/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR TERENURI IN PROPRIETATE, CATRE FILIP CONSTANTA FLORIANA, FILIP MIHAI SI FILIP MATEI, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 293/CA/2008 A CURTII DWE APEL CONSTANTA, DEFINITIVA SI IREVOCABILA
 • Hotărârea 312/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI EXTRAJUDICIARE DINTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA SI SC COMPREST UTIL SRL
 • Hotărârea 311/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 310/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 309/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ADERARII UNEI NOI UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANAL CONSTANTA
 • Hotărârea 308/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DESEMNAREA DOMNULUI AVOCAT IOAN NEAMTU IN VEDEREA REPREZENTARII SI APARARII INTERESELOR CONSILIULUI LOCAL CONSTANTA, IN CALITATE DE PARAT IN DOSARUL CIVIL NR. 1622/118/2012 INREGISTRAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BRASOV
 • Hotărârea 307/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU AFERENT UNUI NOU CLUB DE PENSIONARI
 • Hotărârea 306/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INCHIRIEREA SPATIILOR CU DESTINATIA "MAGAZINUL PENSIONARULUI"
 • Hotărârea 305/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 266/2012 PRIVIND APROBAREA CA ANTREPRENORII IMPLICATI IN "PROGRAMUL LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII , ZONA BABA NOVAC" SA AIBA POSIBILITATEA DE A VINDE LA LIBER LOCUINTELE RAMASE NECONTRACTATE
 • Hotărârea 304/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 85/27.02.2008 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL RAEDPP CONSTANTA, PRECUM SI A ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL AL ACESTEIA
 • Hotărârea 303/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE CATRE RAEDPP CONSTANTA A SERVICIILOR JURIDICE DE CONSULTANTA, DE ASISTENTA SI/SAU DE REPREZENTARE
 • Hotărârea 302/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VANZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI/CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 301/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA LINIILOR PRIORITARE PENTRU SUBVENTIONAREA DIN BUGETUL LOCAL IN ANUL 2013 A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA
 • Hotărârea 300/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HCL NR. 638/19.11.2008
 • Hotărârea 299/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 65/31.03.2011 SI HCL NR. 183/31.05.2012
 • Hotărârea 298/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL NR. 71/2009 REFERITOARE LA MAJORAREA ALOCAŢIEI ZILNICE DE HRANĂ A BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE INSTITUŢIONALIZAŢI IN CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE
 • Hotărârea 297/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA CONTRIBUŢIEI LUNARE A BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE INSTITUŢIONALIZAŢI ÎN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
 • Hotărârea 296/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII UNUI SPRIJIN FINANCIAR ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI
 • Hotărârea 295/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 294/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI RATC CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 293/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2012
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI RADET CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA IN MUNICIPIUL CONSTANTA A MANIFESTARILOR SPECIFICE SARBATORILOR DE IARNA PRECUM SI A ACTIVITATILOR CARACTERISTICE ACESTEI PERIOADE
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UTILITATE PUBLICA A PROIECTULUI :"AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES IN PORTUL TOMIS SI PLAJA MODERN"
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ART.1 DIN HCL 146/10.05.2012 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI CONSTANTA REPREZENTATA DE PRIMAR RADU STEFAN MAZARE CU S.C. RVD SI PENSIONARII S.A. IN VEDEREA DESCHIDERII "MAGAZINULUI PENSIONARULUI'
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR. 600/2008 PRIVIND APROBAREA LISTEI SPATIILOR CU DESTINATIA DE CABINETE MEDICALE SAU IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATI CONEXE ACTULUI MEDICAL, CARE URMEAZA SA FIE VANDUTE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR.68/2008
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA FANTANILOR ARTEZIENE SITUATE IN STATIUNEA MAMAIA DIN GESTIUNEA DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA IMOBILULUI SERA, APARTINAND LICEULUI TEORETIC DECEBAL DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 282/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENTEI COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE ACORDA SERVICII DE ASISTENTA SOCIALA SI CARE SOLICITA SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL, APROBATA PRIN HCL NR.497/2004 SI MODIFICATA PRIN HCL NR.545/2008
 • Hotărârea 281/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI PRIVIND INCASAREA TAXEI DE UTILIZARE A DRUMURILOR JUDETENE INCHEIAT INTRE CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA SI SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE , TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACHIZITIONAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE SI TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA PENTRU ANUL 2013
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012 ALE RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA (LES-0,49 KV) AFERENT CAMINULUI DE NEFAMILISTI , BLOC C2, CONSTANTA" FAZA STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAZU MARE, (STR. DUMBRAVENI) MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAS, STR. MOTILOR, MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 274/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII SERVICIILOR DE CONSULTANTA JURIDICA, ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUN CONSTANTA SI CONSILIULUI LOCAL CTA IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA IN LITIGII
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EVALUARII MANAGEMENTULUI MUZEULUI DE ARTA POPULARA CONSTANTA, AFLAT IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.2 DIN HCL NR. 623/2008 PRIVIND NUMIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONFORT URBAN SRL CONSTANTA
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI MODIFICAREA HCL 10/2009 PRIVIND IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR DE GOSPODARIRE, PROTECTIA MEDIULUI, INTRETINEREA SI INFRUMUSETAREA MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACORDARII UNUI SPRIJIN FINANCIAR BISERICII SFANTUL MARE MUCENIC PANTELIMON
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND POSIBILITATEA CONSTRUCTORILOR IMPLICATI IN "PROGRAMUL DE LOCUINTE IEFTINE PENTRU TINERI DESTINATE CUMPARARII, ZONA BABA NOVAC", DE A VINDE LA LIBER LOCUINTELE RAMASE NECONTRACTATE, CONDITIONAT DE RESTITUIREA CATRE MUN. CONSTANTA SI CJC A SUMELOR DE BANI INVESTITE DE
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACHIZITIA SERVICIILOR DE ASISTENTA SI REPREZENTARE JURIDICA IN VEDEREA APARARII INTERESELOR MUNICIPIULUI CONSTANTA IN FATA INSTANTELOR DE JUDECATA
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE IMOBIL P+2E-SERVICE, REPARATII UTILAJE AGRICOLE, BIROURI, SPATII ANEXĂ SI ÎMPREJMUIRE TEREN, PARCELELE A/71/7/1 SI A 71/7/2 ÎN SUPRAFATĂ TOTALĂ DE 19350 MP, PROPRIETATE IAMANDII CĂTĂLIN SI MIHAELA
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUD – DEZMEMBRARE PARCELĂ VN 283 LOT 2/1 ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE, ZONA PALAZU MARE, TEREN ÎN SUPRAFATĂ DE 8475 MP. POTRIVIT ACTELOR, PROPRIETATE BUCOVALĂ STELIAN;
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA PUD – CONSTRUIRE IMOBIL DP+P+1E-CASĂ PRĂZNUIRE , STR. NICOLAE IORGA NR. 12, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 2135 MP, APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, ATRIBUIT ÎN FOLOSINTĂ GRATUITĂ ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI-PAROHIA SF. GHEORGHE;
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA PUD – RECONFIGURARE LOTURI SI MODIFICARE ACCESE, ZONA CAMPUS UNIVERSITAR, BAZA NAUTICĂ CERONAV, TEREN ÎN SUPRAFATĂ DE 2500MP. POTRIVIT ACTELOR SI 2520,76 MP POTRIVIT MĂSURĂTORILOR, PROPRIETATE HAGI GHEORGHE SI MARILENA;
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE DOMNULUI ALI NURHAN
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE MODIFICAREA HCL NR. 321/2008 PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL ÎN VEDEREA COMPLETĂRII COMPONENTEI COMISIEI PENTRU VÂNZAREA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTĂRI SERVICII ÎN BAZA LEGII NR. 550/2002 ;
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 14/2012 PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII RETELEI SCOLARE A UNITĂTILOR DE ÎNVĂTAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA PENTRU ANUL SCOLAR 2012-2013;
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 255/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART. 2 DIN HCL NR.462/2009 PENTRU PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA LA „PROGRAMUL NATIONAL DE ÎMBUNĂTĂTIRE A CALITĂTII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI ÎN LOCALITĂTI” CU PROIECTUL „AMENAJARE PARC CAROL I, MUNICIPIUL CONSTANTA”, ÎN SENSUL MODIFICĂRII DEVIZULUI GENERAL;
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR. 464/2009 PENTRU APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII "RETEA DE AGREMENT CU BICICLETE"
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA LIMITELOR GENERALE A REMUNERATIEI LUNARE ACORDATE DIRECTORULUI GENERAL AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L.;
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 623/2008 PRIVIND ACORDAREA INDEMNIZATIEI LUNARE PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C . CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA ;
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLĂDIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII MAMAIA TELESCHI – REALIZAREA UNEI INSTALATII DE AGREMENT NAUTIC PE LACUL SIUTGHIOL – ACTUALIZATĂ, FAZA STUDIU DE FEZABILITATE;
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII MODERNIZARE DRUM ZONA AUREL VLAICU, MUNICIPIUL CONSTANTA(STR. STEFĂNITĂ VODĂ)- FAZA: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTII;
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART. 2 DIN HCL NR. 148/2011 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU ETAPA I A OBIECTIVULUI DE INVESTITII: „CONSTRUIRE UNITĂTI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE-CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ STR. STEFĂNITĂ VODĂ, STUDIU DE FEZABILITATE”;
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE ATRIBUIREA LICENTEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE CĂTRE S.C.TIMONA S.R.L.
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA LICENTEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE CĂTRE S.C. FILI TRAVEL S.R.L.;
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 10/30.01.2012 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL S.C.CONFORT URBAN S.R.L.CONSTANTA
 • Hotărârea 243/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI SC CONFORT URBAN SRL CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI RAEDPP CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI RATC CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL II AL ANULUI 2012
 • Hotărârea 239/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012 ALE RADET CONSTANTA;
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGET MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ''CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, IN STATIUNEA MAMAIA, ZONA ALBATROS'', SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICA SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII ''CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, IN STATIUNEA MAMAIA, ZONA ALBATROS'', FAZA STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.4 DIN HCLM NR 370/2007 PRIVIND APROBAREA CUMPARARII ACTIUNILOR CESIONATE DE SA RAJA SA CATRE CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ACORDAREA UNOR FACILITĂTI FISCALE MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR-DIRECTIA GENERALĂ - LOGISTICĂ CU PRIVIRE LA PLATA OBLIGATIILOR FISCALE.
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART.3 DIN HCL NR.529/13.12.2006 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CONSTANTA, ÎN CALITATE DE MEMBRU FONDATOR, ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ CONSTANTA”.
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ART.1 DIN HCL NR.14/2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “PARCUL SENIORILOR ”.
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA H.C.L.NR.178/08.07.2011
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD – CONSTRUIRE IMOBIL P+4E - BIROURI SI SPATII COMERCIALE, STR. LIBERTĂTII NR. 1, TEREN ÎN SUPRAFATĂ DE 167,60 MP, POTRIVIT ACTELOR SI 168 MP POTRIVIT MĂSURĂTORILOR, PROPRIETATE SC BOGSAR INVEST SRL;
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE PUD – ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ION URSU NR.76F, TEREN ÎN SUPRAFATĂ DE 267 MP, PROPRIETATE PITU RODICA SI APOSTOL SILVY ZOITA
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBARE PUD – ÎMPREJMUIRE TEREN, STR. ION URSU NR. 70B, TEREN ÎN SUPRAFATĂ DE 243 MP, PROPRIETATE PITU RODICA SI APOSTOL SILVY ZOITA.
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBARE PUD – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+2E, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 5-5BIS, TEREN ÎN SUPRAFATĂ DE 529 MP POTRIVIT ACTELOR SI 539 MP POTRIVIT MĂSURĂTORILOR, PROPRIETATE PANĂ STELIAN SI MARIA.
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA MODIFICAREA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE ÎN BAZA H.C.L.436/2000 PRIVIND APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITATIE PUBLICĂ A 35 DE LOTURI ÎN SUPRAFATĂ TOTALĂ DE 6971,10MP, SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, ZONA PALAS C.F.R. STR.MOTILOR, ÎN VEDEREA REALIZĂRII OBIECTIVULUI « PARCELARE LOTURI LOCUINTE INDIVIDUALE PENTRU FAMILII FOARTE DEFAVORIZATE, PRECUM SI A CAIETULUI DE SARCINI, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE »;
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR.471/2007 PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE(TERENURI SAU CLĂDIRI) APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSINTĂ GRATUITĂ PE DURATA EXISTENTEI CONSTRUCTIEI ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFATĂ DE 330 MP. SITUAT PE ALEEA ZMEUREI NR.3- CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ CĂTRE PAROHIA SFÂNTUL APOSTOL SI EVANGHELIST IOAN;
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L.NR.211/2011 PRIVIND ÎNSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRECEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2033MP. SITUAT IN STR. NICOLAE IORGA , ZONA SPITAL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA, DIN DOMENIUL PRIVAT IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.230/2007 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŃTĂ GRATUITĂ, PE PERIOADA EXISTENŃTEI CONSTRUCTIEI ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI A TERENULUI ÎN SUPRAFATĂ DE 612 MP, SITUAT ÎN CONSTANTA, STR.SOVEJA BL.O1,O2,O6. ;
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ALIN. 1 AL ART.6 DIN H.C.L. NR.65/2011 PRIVIND APROBAREA ‘’PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE UNITĂTI LOCATIVE MODULARE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE’’- CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDĂ-STR. STEFĂNITĂ VODĂ;
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ART.1 DIN HCL NR. 319/2008 MODIFICAT PRINHCL NR. 542/22.10.2008 SI HCL NR. 14/29.01.2009
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV IN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2012
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Constanța

  HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DE FACILITĂTI LA TRANSPORTUL URBAN DE CĂLĂTORI ÎN MUNICIPIUL CONSTANŃTA BENEFICIARILOR LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CA MĂSURĂ DE PROTECTIE SOCIALĂ;
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PLANUL DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PENTRU BENEFICIARII LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT;
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCŃII ŞI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBATE PRIN H.C.L. NR.80/27.02.2011;
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Constanța

  PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L. NR. 199/25.06.2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 208/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI ROSU VASILE
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BOIAGIAN HARRY-MICHELLE
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII ''CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA P+7E+T, IN STATIUNEA MAMAIA, ZONA CAZINO ALBATROS PRECUM SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN FAZA S.F.
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA PALAZU MARE III
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVINA ATRIBUIREA UNEI DENUMIRI DE STRADA DIN ZONA PALAZU MARE III (LANGA CARREFOUR)
 • Hotărârea 203/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 10/30.01.2012 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI SCIL CONFORT URBAN SR CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR PERMANENTE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR A UNUI CONSILIER MUNICIPAL
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA IN FUNCTIA DE VICEPRIMAR A UNUI CONSILIER MUNICIPAL
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE NUMARARE A VOTURILOR
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HCL NR. 351/2001 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL SCIL CONFORT URBAN SRL SI DELEGAREA DE GESTIUNE A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODARIRE COMUNALA CATRE SCIL CONFORT URBAN
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RAEDPP
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RETRAGEREA DIN ADMINISTRAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV ''NICOLAE ROTARU'' A IMOBILULUI SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STR. BADEA CARTAN
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 638/19.11.2008
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 632/2008 PRIVIND ACORDAREA DE FACILITATI LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI UNOR CATEGORII DE PENSIONARI CA MASURA DE PROTECTIE SOCIALA
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA ART.2 DIN HCL NR.317/2002 PRIVIND INFIINTAREA HANDBAL CLUB MUNICIPAL CONSTANTA
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPLETARII ANEXEI NR.1 LA HCL NR.65/2011 PRIVIND PROGRAMUL DE CONSTRUIRE UNITATI LOCATIVE MODULARE IN MUNICIPIUL CONSTANTA SI LUCRARI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE-CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA STR.STEFANITA VODA, PRECUM SI APROBAREA MODELULUI DE ORDIN DE REPARTITIE SI A CONTRACTELOR DE REPARTIZARE A ACESTOR LOCUINTE
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA DESFASURARII ACTIVITATII DE ALIMENTATIE PUBLICA PE PASARELA SI PONTOANE ACOSTARE AMBARCATIUNI DE AGREMENT DIN STATIUNEA MAMAIA SI A CONDITIILOR DE AUTORIZARE A ACTIVITATII COMERCIALE
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 68.000.000 LEI
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI PASAJ RUTIER FILIMON SÂRBU DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ÎN ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, PRECUM SI ÎNCADRAREA ACESTUIA ÎN CATEGORIA FUNCTIONALA A DRUMURILOR NATIONALE ÎN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA-S.A. A ACTIVITATILOR DE INTERES NATIONAL ÎN DOMENIUL ADMINISTRARII DRUMURILOR NATIONAL
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONATIEI FACUTA DE CATRE S.C.CARREFOUR ROMÂNIA S.A. SI S.C. METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL CATRE MUNICIPIUL CONSTANTA A IMOBILELOR-TERENURI AFERENTE LUCRARII SUBTRAVERSARE DN 2A SI SISTEMATIZARE ACCESE;
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE TERENURI INTRE MUN.CONSTANTA SI COCANEANU CONSTANTIN IOAN DUMITRU
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND PRELUAREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN, PROPRIETATE PUBLICA A JUDETULUI CONSTANTA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII ÎN VEDEREA REALIZARII DE CATRE COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMÂNIA S.A. A OBIECTIVULUI DE INTERES PUBLIC NATIONAL VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUN.CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTEA FUNCIARA
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 171/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND APROBARE PUD – TRANSFORMARE PARTIALA CIRCULATIE PUBLICA CAROSABILA ÎN CIRCULATIE PUBLICA PIETONALA, PE LUNGIMEA LOTULUI NR. 19, ZONA LOTIZARI, STR. COMARNIC
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND APROBARE PUD – CONSTRUIRE IMOBIL S+P+6E – APARTAMENTE, ZONA PALAZU MARE, PARCELA VN 325/3, LOT 3/2, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 1038 MP, PROPRIETATE CARAIVAN OCTAVIAN SI MIHAELA, ARSENE ALEXANDRU FELIX SI OLIVIA RUXANDRA
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND AVIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN SI LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL CU DOTARI SPORTIVE SI DE AGREMENT, PARCELA A 641/1, LOT 1/1/2, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 34000 MP, PROPRIETATE BODNARIUK IOANA MARIN;
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARÂRE PRIVIND AVIZAREA SI APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL –INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN SI LOTIZARE, SOLA 62 PARCELA A 612/4; SOLA 72 PARCELA A 672/33 SI PARCELA A 672/45, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 45350 MP, PROPRIETATEA NUMITULUI CRESU COSMIN;
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PROPUNEREA DE SCHIMBARE SI ATRIBUIRE DE DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA PALAZU MARE, ZONA KM 4-5 SI ZONA PORT TOMIS
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA UNOR DENUMIRI DE STRAZI DIN ZONA VIILE NOI
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII UNEI ARTERE DE CIRCULATIE AFLATA ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, INCINTA PORT, GRUP SOCIAL, BLOC.CFR
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND RESPINGEREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E+M, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 312,50 MP, PROPRIETATEA DADÂRLAD IULIA, DADÂRLAD MIHAI SI DUMITRU MIRELA
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII “PIETRUIRE SI ASFALTARE ÎN ZONA PALAS, STR.MOTILOR”, MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII '' PIETRUIRE SI ASFALTARE IN ZONA PALAZU MARE '', MUN.CONSTANTA-STR DUMBRAVENI
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE AFERENT PROIECTULUI “REALIZAREA UNEI PISTE PENTRU BICICLISTI PE AMPLASAMENT NOU CU O SINGURA BANDA”, PRECUM SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE ACEST PROIECT ÎN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA ÎN CADRUL SESIUNILOR DESCHISE DE CATRE ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE APROBATE PRIN HCL NR. 249/2011.
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROPUNERII PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND REPARTIZAREA SI SCHIMBUL UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2011 AL RATC CONSTANTA;
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2011 AL R.A.E.D.P.P. CONSTANTA
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE AMORTIZATE LA 31.12.2011 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA;
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE, CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE, DATELOR INFORMATIVE, SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE, NOTELOR EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE, RAPORTUL ADMINISTRATORILOR SI PROPUNEREA DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI OBTINUT ÎN ANUL 2011 LA S.C.CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA;
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 623/2008 PRIVIND NUMIREA UNUI MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONSTANTA;
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL I PE ANUL 2012
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 637/2008 PRIVIND NUMIREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR SI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL COMPANIEI NATIONALE ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A.CONSTANTA
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI CONSTANTA REPREZENTAT PRIN PRIMAR RADU STEFAN MAZARE CU S.C. RVD SI PENSIONARII S.A. IN VEDEREA DESCHIDERII ''MAGAZINULUI PENSIONARULUI''
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND STABILIREA NIVELULUI CHIRIEI PENTRU UNITATILE LOCATIVE MODULARE DIN ''CAMPUSUL SOCIAL HENRI COANDA''
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ORGANIZAREA DE ACTIVITATI DE DIVERTISMENT CU OCAZIA ZILEI INTERNATIONALE A COPILULUI IN 6 LOCATII DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HCLM NR.65/2011 MODIFICATA SI COMPLETATA PRIN HCL NR.149/08.07.2011
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI PENTRU LUNA APRILIE 2012 PENTRU FAMILIILE SI PERSOANELE SINGURE CARE SE INCALZESC CU ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT, ENERGIE ELECTRICA SAU BUTELII GPL PENTRU SOBE
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI 1 SI ANEXEI 3 LA HCL NR.65/2011
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA ART.2 DIN HCL NR.98/2012 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A MODULUI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA IMOBILELOR DE CATRE UNITATILE DE ÎNVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT;
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL REGIEI AUTONOME EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA;
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE, A MODALITATII DE GESTIUNE SI A CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA ÎN SISTEM CENTRALIZAT DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU HOTARÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSE ÎN HCL NR.95/2012;
 • Hotărârea 134/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU HOTARÂRE PRIVIND PRELUAREA DIN GESTIUNE DELEGATA A SCIL CONFORT URBAN SRL CONSTANTA A UNOR SUPRAFETE DE TEREN
 • Hotărârea 133/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR SUPRAFETE DE TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 132/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU HOTARÂRE PRIVIND RETRAGEREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE RAEDPP CONSTANTA ASUPRA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 131/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 130/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 129/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUHOTARÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI PROMENADA TURISTICA MAMAIA SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 128/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR CHELTUIELI DE REPREZENTARE SI PROTOCOL PENTRU ANUL 2012
 • Hotărârea 127/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎN PARTICIPATIUNE NR.88482/12.07.2002 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI SC PINGUIN AGREMENT SRL ÎN VEDEREA REALIZARII ACTIVITATII DE AGREMENT NAUTIC SI SERVICII CONEXE, MAL LAC SIUTGHIOL, ZONA METROPOL
 • Hotărârea 126/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.145/2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012
 • Hotărârea 125/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA SEDIULUI SOCIAL SI A PUNCTELOR DE LUCRU ALE REGIEI AUTONOME EXPOLTAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT CONSTANTA
 • Hotărârea 124/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.3 AL REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL R.A.E.D.P.P. CONSTANTA-ANEXA NR.1 LA H.C.L.NR.85/27.08.2008, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE
 • Hotărârea 123/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART.1 DIN H.C.L. NR.638/19.11.2008;
 • Hotărârea 122/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE CA TRUP IZOLAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CONSTANTA SI LOTIZARE PARCELA A 1071/19(SOLA 117) ZONA VIILE NOI, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 4,90 HA, PROPRIETATEA NUMITULUI TOMESCU MARIUS-IOAN;
 • Hotărârea 121/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC DE DETALIU-CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, STR.SLT.ANGHELESCU TEMELIE NR.14A, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 193,20 MP CONFORM ACTELOR SI 193,00 MP CONFORM MASURATORILOR, PROPRIETATE IOANA ALEXANDRU;
 • Hotărârea 120/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN SI LOTIZARE, SOLA 118 PARCELA A 1082/14 LOT 1/1, ½ SI LOT 2, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 49 000 MP, PROPRIETATEA NUMITILOR TUDORAN CRISTIAN-MIRCEA SI TERIS MARIOARA SI TRAIAN
 • Hotărârea 119/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL – TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALE PRODUSE AGROINDUSTRIALE, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 50 000 MP, PROPRIETATEA S.C. P&C TRUST IMPEX S.R.L.
 • Hotărârea 118/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT A UNOR MIJLOACE FIXE SI OBIECTE DE INVENTAR REPREZENTÂND INSTALATII DE ILUMINAT ORNAMENTAL SI ELEMENTE ALE INSTALATIILOR DE ILUMINAT PUBLIC AFLATE ÎN GESTIUNE DELEGATA LA S.C.CONFORT URBAN ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCTIUNE PRIN CASARE ÎN CONDITIILE LEGII;
 • Hotărârea 117/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII H.C.L. NR.471/24.09.2007 “PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE VÂNZARE A BUNURILOR IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) APARTINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA”, CU COMPLETARILE SI MODIFICARILE ULTERIOARE”
 • Hotărârea 116/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE(TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA;
 • Hotărârea 115/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 114/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCL NR.69/27.02.2012
 • Hotărârea 113/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLATILOR DIRECTE ÎN ANUL 2012, ÎN CONTRACTUL DE LUCRARI NR.1229/23.02.2012.
 • Hotărârea 112/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ” AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES ÎN PORTUL TURISTIC TOMIS SI PLAJA MODERN” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 111/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L.M. NR.289/2011 PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL, AFERENT OBIECTIVULUI DE INVESTITII ”AMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI DE ACCES ÎN PORTUL TURISTIC TOMIS SI PLAJA MODERN”
 • Hotărârea 110/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONVENTIEI CU PRIVIRE LA PUBLICAREA HARTII OFICIALE A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 109/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPROIECT DE HOTARÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 SI ART.2. DIN H.C.L. NR.114/2011 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI SI A PARTENERIATULUI ÎNTRE U.A.T. MUNICIPIUL CONSTANTA SI U.A.T. ORAS NAVODARI PENTRU PROIECTUL „ÎMBUNATATIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA – NAVODARI”
 • Hotărârea 108/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN H.C.L. NR.12/2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „ÎMBUNATATIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA NAVODARI”
 • Hotărârea 107/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTUL REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 106/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCL NR.222/2011 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII REAMENAJARE INTEGRATA A ZONEI PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 105/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CHELRUIELILOR PENTRU PROIECTUL RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE PIATA OVIDIU IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 104/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCL NR.113/2011 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII RESTAURAREA SI REAMENAJAREA INTEGRATA A ZONEI ISTORICE PIATA OVIDIU
 • Hotărârea 103/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA HCL NR.100/2012 PRIVIND ORGANIZAREA DE ACTIVITATI FESTIVE PENTRU PENSIONARI CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI IN TREI LOCATII DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 102/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 101/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA IN MUNICIPIUL CONSTANTA APROBAT PRIN HCL 244/11.11.2010
 • Hotărârea 100/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ORGANIZAREA DE ACTIVITATI FESTIVE PENTRU PENSIONARI CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI IN TREI LOCATII DIN MUNICIPIUL CONSTANTA
 • Hotărârea 99/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.10/2009 REFERITOAREA LA IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR DE GOSPODARIRE, PROTECTIA MEDIULUI, INTRETINEREA SI INFRUMUSETAREA MUNIIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 98/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A MODULUI DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ADMINISTRARE ASUPRA IMOBILELOR DE CATRE UNITATILOLE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
 • Hotărârea 97/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 96/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1109,00 MP, SITUAT IN CONSTANTA, SOSEAUA MANGALIEI-ZONA BILLA, CATRE ARHIEPISCOPIA TOMISULUI IN VEDEREA EDIFICARII UNUI LACAS DE CULT
 • Hotărârea 95/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, IN VEDEREA INSCRIERII IN CARTE
 • Hotărârea 94/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ATRIBUIREA IN FOLOSINTA GRATUITA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2135 MP, SITUAT IN STR. NICOLAE IORGA NR. 12, CATRE ARHIEPISCOPIA TOMISULUI-PAROHIA SFANTUL GHEORGHE
 • Hotărârea 93/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSA IN ANEXA NR. 1 A HCL NR. 236/23.09.2011 PRIVIND MANDATAREA RAEDPP CONSTANTA IN VEDEREA VANZARII LOCUINTELOR ANL
 • Hotărârea 92/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE CUPRINSA IN HCL NR. 25/30.01.2012 PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1561 MP, IN PARCUL TABACARIE, CATRE SOCIETATEA FILANTROPICA ASEZAMINTELE SFANTULUI MARE MUCENIC MINA
 • Hotărârea 91/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI 2 LA HCL NR.351/2000 PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL SI DELEGAREA DE GESTIUNE A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODARIRE COMUNALA CATRE SCIL CONFORT URBAN SRL
 • Hotărârea 90/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CATRE CUSTODELE ASOCIATIA ''BLACK SEA SPA" A TERENULUI CU SUPRAFATA DE 200 MP, SITUAT IN STATIUNEA MAMAIA PENTRU REALIZARE UNUI PUNCT DE INFORMARE SPECIAL ROSPA0057 LACUL SIUTGHIOL-ARIE NATURALA PROTEJATA PRIN PRIOECTUL ''MANAGEMENTUL CAPITALULUI NATURAL" ROSPA0057 LACUL SIUTGHIOL
 • Hotărârea 89/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CREARII UNEI CAI DE ACCES DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PENTRU IMOBILUL SITUAT IN STRADA CUZA VODA NR.45 SI PUNCTUL TERMIC NR.1
 • Hotărârea 88/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA TOTALA DE 280 MP CATRE CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA
 • Hotărârea 87/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APOBAREA, COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 86/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE PUD IN VEDEREA DEZMEMBRARII TERENULUI CU SUPRAFATA DE 41.323 MP, SOLA 70, PARCELA 656/3, LOT 1/8, PROPRIETATE LEGANEL DIDINA
 • Hotărârea 85/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APOBAREA PROIECTULUI "IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE" SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PRIOECT, IN VEDEREA FINANTARII ACCESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 84/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ART.1 DIN HCL NR.111/2011 PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVBESTITII "IMBUNATATIREA ACCESULUI IN STATIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE, ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE"
 • Hotărârea 83/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CHELTUIELILOR PENTRU PROIECTUL "PARCUL SENIORILOR" IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 82/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ARTICOLULUI NR.1 DIN HCL 14/2011 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE SI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "PARCUL SENIORILOR"
 • Hotărârea 81/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE ''CABINET MEDICAL'' IN SUPRAFATA DE 48,30 MP, SITUATE IN MUNICIPIUL CONSTANTA, STRADA IZVOR NR. 27 PRECUM SI APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE SI A CAIETULUI DE SARCINI;
 • Hotărârea 80/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCTII SI A ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA APROBATE PRIN HCL NR. 318/15.12.2011
 • Hotărârea 79/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND ADERAREA UNEI NOI UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE LA ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-CANAL CONSTANTA
 • Hotărârea 78/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU MUZEUL DE ARTA POPULARA CONSTANTA PE ANUL 2012
 • Hotărârea 77/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 389/2000 PRIVIND STABILIREA UNOR REGULI DE CRESTEREA PASARILOR SI ANIMALELOR PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 76/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.,145/2011 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012 PRECUM SI PENTRU INDREPTAREA UNEI ERORI MATERIALE
 • Hotărârea 75/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV IN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2011
 • Hotărârea 74/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA HCLM 310/2011 PRIVIND APROBAREA ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR SELECTIONATE IN VEDEREA ACORDARII DE SUBVENTII DE LA BUGETUL LOCAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 73/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PRETULUI LOCAL DE FACTURARE A ENERGIEI TERMICE FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 72/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT CONSTRUITE DE A.N.L. IN REGIM DE INCHIRIERE DIN RECUPERARI
 • Hotărârea 71/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND REPARTIZAREA UNOR SPATII DE LOCUIT DIN FONDUL LOCATIV DE STAT
 • Hotărârea 70/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA COMPLETARII TARIFELOR RATC CONSTANTA LA TRANSPORTUL URBAN DE CALATORI
 • Hotărârea 69/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA GARANTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VEDEREA IN VALOARE DE 37.620.587 EURO PRIN ANALIZA DE BILETE LA ORDIN
 • Hotărârea 68/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI MUNICIPAL PE TRIMESTRUL IV PE ANUL 2011
 • Hotărârea 67/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 66/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCLM NR.293/2011
 • Hotărârea 65/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR CATRE CONSILIUL JUDETEAN VRANCEA DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA CONSILIULUI LOCAL
 • Hotărârea 64/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2012
 • Hotărârea 63/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA
 • Hotărârea 62/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR UNIVERSITATII, STR. AVIATOR ALEXANDRU SERBANESCU, UNIVERSITATEA OVIDIUS, TEREN IN SUPRAFATA DE 3,34 HA, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 61/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR.317/2002
 • Hotărârea 60/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR. 85/27.02.2008 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL RAEDPP CONSTANTA, PRECUM SI A ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL AL ACESTEIA
 • Hotărârea 59/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA LICENTEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE CATRE S.C. OIL TERMINAL S.A.
 • Hotărârea 58/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA LICENTEI DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE CATRE SC SPIROPLASTIC SRL
 • Hotărârea 57/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUN CONSTANTA, DELIMITAT DE STR STEAGULUI, STR BABA NOVAC, STR FRUNZELOR, STR DORULUI, TEREN IN SUPRAFATA DE 10484,50 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 56/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUN CONSTANTA, DELIMITAT DE MURESULUI, STR MOTILOR, STR MIHU COPILU, STR MATEI MILLO, TEREN IN SUPRAFATA DE 11815 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 55/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUN CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SPIRU HARET, STR MEDEEA, STR CERCETAS ALEXANDRU BUZATU, STR SLT.EUGENIU TANTA, TEREN IN SUPRAFATA DE 8186 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 54/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUATIN MUN CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. STEAGULUI, STR. BABA NOVAC, STR CRINULUI, STR. ANDREI MURESANU, TEREN IN SUPRAFATA DE 10512,63 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 53/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR CHILIEI, STR TABLA BUTII, BD MAMAIA, STR ZORELELOR, STR SOVEJA, TEREN IN SUPRAFATA DE 28125,57 MP PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 52/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE BD TOMIS, STR NICOLAE IORGA, AL.MACILOR, AL.MALINULUI, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 17645 MP PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 51/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. SARMISEGETUSA, STR STEFAN CEL MARE, BD TOMIS, STR RASCOALEI DIN 1907, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 15949 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 50/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBARE DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. CHILIEI, STR DRAGOSLAVELOR, BD MAMAIA SI STR ONESTI, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 9525 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 49/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. CHILIEI, STR.TIMISANA, STR.MARAMURES, STR DOBROGEI, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 5400 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 48/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. OBORULUI, STR. THEODOR BURADA, STR. CIBINULUI, STR. INDUSTRIEI MICI, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 16 905 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 47/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. STEFANITA VODA, STR. SERBAN VODA, STR. SLT. ION ALEXANDRESCU, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 6002,0MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 46/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. IOAN NENITESCU, STR. BABA NOVAC, ALEE CAROSABILA, STR POPORULUI, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 13520MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 45/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. DUILIU ZAMFIRESCU, STR. SEMANATORULUI, STR. GRANICERULUI, STR. ION TAUTU, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 18500 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 44/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. I LAHOVARI, STR. MIHAI VITEAZU, STR. I.N. ROMAN, STR. ARTILERIEI, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 3266 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 43/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. CRISULUI, STR. I.C. BRATIANU, STR. SASU DUMITRU, STR. SASU VASILE, TEREN IN SUPRAFATA DE 10 700 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 42/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. ION URSU SI ANSAMBLURI DE BLOCURI 19B, N2, N3, 110, 111, 112, V3, V4, VS, TEREN IN SUPRAFATA DE CCA 2,9 HA, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 41/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTAN,A, DELIMITAT DE STR. RAZVAN VODA, STR. ALBA LULIA, STR. MILITARI, STR. ELENA CUZA, TEREN IN SUPRAFA DE 69670MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 40/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. RAZBOIENI, STR. MARASTI, STR. MARAMURES, STR. ION ANDREESCU, TEREN IN SUPRAFATA DE 16.083 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 39/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. IZVOR, STR. BOGDAN VASILE SI LIMITA SUBZONEI ZRL2B, TEREN IN SUPRAFATA DE 12000 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 38/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.ION VODA, STR.CRISANEI, STR.CHILIEI, STR MARAMURES, TEREN IN SUPRAFATA DE 13520 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 37/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PUZ PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR.CRISULUI, STR DAMBOVITA, STR OLTULUI, STR TROTUS, TEREN IN SUPRAFATA DE 10650 MP, PROPRIETATE PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 36/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE PARC ROTTERDAM, STR BELVEDERE, TEREN IN SUPRAFATA DE 19800 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 35/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. ION VODA, STR UNIRII, BD.MAMAIA, TEREN IN SUPRAFATA DE 13200MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 34/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT IN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. DEMOCRATIEI, STR.MACESULUI, STR SERELOR, TEREN IN SUPRAFATA DE 9018,28 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 33/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE ZONA BLOCURILOR E5, E6, STR. AMURGULUI, STR. LILIACULUI, SUBZONA DE ECHIPAMENTE PUBLICE, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 28.162 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 32/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. CRISULUI, BDUL. I.C. BRATIANU, STR. SLT. ION GHICULESCU, STR. SASU DUMITRU TEREN ÎN SUPRAFATA DE 22.366 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 31/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. LIVEZILOR, STR. RODICA, INTR. CALAFATULUI, SOSEAUA DIN VII, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 20.670 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 30/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. BABA NOVAC, STR. FULGERULUI, STR. STRAJERULUI, STR. MERISOR TEREN ÎN SUPRAFATA DE 13000 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 29/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU TERITORIUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANTA, DELIMITAT DE STR. STEFAN MIHAILEANU, BDUL. I.G. DUCA, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, STR. TEPES VODA, TEREN ÎN SUPRAFATA DE 10620,3 MP, PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE
 • Hotărârea 28/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 50,80 MP SITUAT IN STR STEFAN CEL MARE LANGA P.T.40 DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CONSTANTA IN ADMINISTRAREA RADET CTA
 • Hotărârea 27/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA IN PROPRIETATE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2.722 MP, SITUAT IN STATIUNEA MAMAIA, CAREU 4 LOT 4, CATRE SC NITALEXILSRL, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 345/2011 A TRIBUNALULUI CONSTANTA, DEFINITIVA SI IREVOCABILA
 • Hotărârea 26/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 500,00 MP, SITUAT IN CONSTANTA ZONA PARCARE POARTA 1- PORT, APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUICONSTANTA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDETEAN CONSTANTA
 • Hotărârea 25/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ATRIBUIREA DREPTULUI DE FOLOSINTA GRATUITA ASUPRA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1.561 MP, SITUAT IN PARCUL TABACARIE, CATRE SOCIETATEA FILANTROPICA "ASEZAMINTELE SFANTULUI MARE MUCENIC MINA"
 • Hotărârea 24/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE PRIMARUL MUNICIPIULUI CONSTANTA, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA, MUNICIPIUL CONSTANTA SI DUMITRU VASILE SI ELENA
 • Hotărârea 23/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU EMITEREA ACORDULUI PENTRU TRANSMITEREA UNUI TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUN.CONSTANTA SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CONSTANTA IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR A OBIECTIVULUI ''VARIANTA MUN.CONSTANTA''
 • Hotărârea 22/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND RADIEREA UNOR IMOBILE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 21/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA ANEXEI LA HCLM NR 211/2011 PRIVIND INSUSIREA SI APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 20/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA SI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUN.CONSTANTA
 • Hotărârea 19/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ''CRESTEREA ACCESIBILIZARII PORTULUI CONSTANTA PRIN REABILITAREA PASAJULUI FILIMON SARBU SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT IN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA IN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 18/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITAREA SI MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN UNELE LOCALITATI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANTA” SI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ÎN VEDEREA FINANTARII ACESTUIA ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
 • Hotărârea 17/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „CRESTEREA ACCESIBILITATII PORTULUI CONSTANTA PRIN REABILITAREA PASAJULUI FILIMON SÂRBU”, ETAPA DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
 • Hotărârea 16/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII „REABILITARE SI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN UNELE LOCALITATI ALE ZONEI METROPOLITANE CONSTANTA”, ETAPA STUDIU DE FEZABILITATE
 • Hotărârea 15/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA VÂNZARII PRIN NEGOCIERE DIRECTA A UNOR BUNURI IMOBILE (TERENURI SI/SAU CLADIRI) CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANTA
 • Hotărârea 14/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT SI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CONSTANTA PENTRU ANUL SCOLAR 2012-2013
 • Hotărârea 13/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA H.C.L.NR.246/31.10.2011 PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE PENTRU INDILZIREA LOCUINTEI, SUB FORMA DE COMBUSTIBIL SOLID
 • Hotărârea 12/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PENTRUMODIFICAREA SI COMPLETAREA HCLM NR. 145/2011PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012
 • Hotărârea 11/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE IN VALOARE DE 64.500.000 LEI
 • Hotărârea 10/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SCIL CONFORT URBAN SRL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 9/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 SI LISTA DE UTILAJE INDEPENENTE PE ANUL 2012 ALE S.C. CONTORT URBAN S.R.L. CONSTANTA
 • Hotărârea 8/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL RATC CONSTANTA
 • Hotărârea 7/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL RADET CONSTANTA
 • Hotărârea 6/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 AL RAEDPP CONSTANTA
 • Hotărârea 5/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE APROBAREA BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2012
 • Hotărârea 4/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI MUNICIPAL PE ANUL 2011
 • Hotărârea 3/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 291/28.11.2011 PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIRE PE PERIOADA SEZONULUI RECE PENTRU FAMILIILE SI PERSOANELE SINGURE CARE SE INDILZESC CU ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT SAU LEMNE DE FOC
 • Hotărârea 2/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 246/31.10.2011 PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI, SUB FORMA DE COMBUSTIBIL SOLID
 • Hotărârea 1/2012 - Municipiul Constanța

  HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 292/28.11.2011 PRIVIND APROBAREA DE AJUTOARE PENTRU ENERGIE TERMICA IN CONFORMITATE CU O.U.G. NR. 70/31 AUGUST 2011,PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE SOCIALA IN PERIOADA SEZONULUI RECE