Proces verbal din 31.10.2011

71.proces verbal sedinta din data 31.10.2011

cONSTA/77-^

1 Wl »

rnlTI niPROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 31.10.2011, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 26 de consilieri (absent nemotivat - dl.Constantin Matei) dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.224 din 23.09.2011, de domnul consilier Ciobanu Ion.

Dl.Ion Ciobanu

Bună ziua, doamnelor, domnilor consilieri, directori, cu funcții în Primărie, în direcțiile Primăriei, presei, în special, care ne face.ne ridică și ne coboară! Vă rog să-mi permiteți să declar deschise lucrările ședinței Consiliului local de astăzi, 31 octombrie 2011, cu următoarea ordine de zi:

Convocatorul are în cuprins 20 de proiecte, dar se retrage proiectul de la punctul nr.3.

Vă rog să supunem la vot convocatorul fără punctul nr.3.

Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Supun la vot ordinea suplimentară, care are un total de 27 de proiecte.

Cine este pentru? Se abține cineva? Dacă e cineva împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Supunem la vot, în continuare, reunite, convocatorul și ordinea suplimentară.

Cine este pentru ordinea de zi de astăzi? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul Constanța (str. Dumbrăveni)” - faza DALI.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții „Pietruire și asfaltare în zona Palas, municipiul Constanța (str. Moților)” - faza DALI.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru. A venit dl.Stan Gabriel.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 4:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din H.C.L.M. nr. 301/2009 privind componența comisiei de analiză a dosarelor pentru acordarea subvenției de 30% de la bugetul de stat pentru sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, (O.U.G. nr. 51/2006).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 5:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, conform art. 5 din anexa 4 la H.G. nr. 28/2008, aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri în vederea cumpărării, zona Baba Novac”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 6:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Șaptele, aș dori să-l amânăm și să-l votăm împreună cu cel prin care extindem tranșele de acordare a ajutorului la termoficare, pentru că este legat.... este, practic, o copie a tranșelor de la termoficare. Da?

D-na Marcela Enache

Și avem și o modificare, de ultim moment, n-am mai avut cum să vi le dăm la mapă. Dacă este, oricând, atunci când le veți discuta.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

La care?

D-na Marcela Enache

La punctul 7, cu tranșele de..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, da, da.

D-na Marcela Enache

S-au produs niște modificări.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Știu, că s-au produs și azi-noapte.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Și noaptea lucrați?

D-na Marcela Enache Primăria lucrează și noaptea.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2012 a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Vă rog! Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Constanța a manifestărilor specifice sărbătorilor de iarnă, precum și a activităților caracteristice acestei perioade.”

D-na Marcela Enache

Da.

Dl.Ion Ciobanu

Domnule primar, aș vrea să-mi permiteți să fac aici un mic amendament. Deoarece anul trecut a fost aceeași perioadă acordată “Orășeului Copiilor”, care se face în apropierea Primăriei, între 01-30 decembrie, vă propun, și propun și colegilor consilieri să fie de acord să prelungim această dată până pe 7 ianuarie. Din două motive: - pentru că nu putem să strângem pe 31 tot ce este acolo, 30 de căsuțe, instalații electrice și așa mai departe; - iar copii mai au vacanță până pe 7... Mai sunt sărbătorile de iarnă și cred că ar fi în beneficiul și al RAEDPP-ului, și al Primăriei, și al constănțenilor.

Consilierii sunt de acord.

Dl.Ion Ciobanu

Vă rog să supunem punctul nr.8..nu, punctul nr.9 spre aprobare cu amendamentul pe care vi l-am propus chiar eu.

D-na Marcela Enache

Întâi supuneți la vot amendamentul și apoi..

Dl.Ion Ciobanu

Supunem la vot amendamentul propus de mine.

Cine este pentru? Dacă e cineva împotrivă? Dacă se opune cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Atunci, să votăm întreg punctul 9, proiectul nr.9 cu amendament cu tot. Cine este pentru? Dacă se opune cineva? Dacă e cineva..Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, aprobate prin H.C.L.M. nr.

278/10.12.2010."

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.11:

“Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L., în regim de închiriere, din recuperări.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor noi unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă ? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă ? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare RAEDPP asupra unor imobile situate în municipiul Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă ? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea H.C.L.M. nr. 61/1992 privind înființarea Regiei Autonome Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă ? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată către S.C. Confort Urban S.R.L Constanța a unei suprafețe de teren.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă ? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.18:

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cineva împotrivă ?Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiectul nr.19:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între municipiul Constanța și S.C. La Fattoria S.R.L.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă ? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Și ultimul punct de pe convocator, proiectul nr.20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2012.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă ? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Epuizată fiind ordinea de zi de pe convocator, vă propun să trecem la ordinea suplimentară.

Primul proiect:

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2011.!

Dl.Ovidiu Cupșa

Dacă-mi permiteți o întrebare?

Dl.Ion Ciobanu

Poftiți, domnu'....

Dl.Ovidiu Cupșa

Având în vedere că e ordinea suplimentară, și că n-am avut timp să le consultăm, poate domnul viceprimar sau cineva de la financiar poate să ne spună în ce constă rectificarea bugetului. Mulțumesc mult!

Dl.Ion Ciobanu

Da, aveți, doamna Frigioiu, cuvântul. Poftiți!

D-na Marcela Frigioiu

Rectificarea constă, în principal, în următoarele:

La veniturile din încasari vânzări terenuri și imobile RAEDPP, avem, prins în buget, până acuma, 37 de miliarde și am încasat, până la ora când discutăm, 50 de miliarde. Diferența, de 12 miliarde 500, merge pentru lista de investiții, pentru a putea plăti avans la locuințele modulare, pentru încheierea contractului.

Urmează 1 miliard - medicamente și materiale sanitare, pe care mi le-au transmis Direcția de Sănătate Publică cu adresa nr.13273 din octombrie 2011, pe care le trecem în buget și urmează achiziție cu aceeași destinație - materiale și medicamente sanitare pentru cabinetele medicale școlare.

Am mai primit, de la Direcția de Finanțe - sume defalcate din TVA, în sumă de două miliarde lei vechi.

Și, cea mai importantă modificare, prin Ordinul 2658 din 18 octombrie 2011, Ministerul Dezvoltării ne alocă, pentru pasarela din Mamaia, suma de 20 de miliarde de lei vechi cu condiția ca noi să prindem în buget, din veniturile proprii, 6 miliarde 300.

De asemenea, prin redistribuire, de la Poliția Locală unde nu s-au putut epuiza toate fondurile întrucât nu am primit aprobare pentru angajarea suplimentară, se duc 2 miliarde la Direcția de Programe de Dezvoltare, la Integrare Europeană. La locuințe, pentru terminarea locuințelor de la Baba Novac - 9 miliarde 600, și la RATC, nu-i ajunge subvenția pentru persoanele cu handicap, pensionari și dezafectare, în sumă de 16 miliarde de lei. Plus 6 miliarde pentru lemne. Lemnele din această iarnă, întrucât în iarna trecută s-a făcut achiziția prin prevederea bugetară a anului 2011. Nu mai avem prevedere bugetară pentru iarna care urmează și atunci, am prins 6 miliarde de lei. Explicațiile de la lemne vor fi la dispoziția vizavi de.... lemne.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Vor fi date de mine.

D-na Marcela Frigioiu

Da, cam asta este.

Dl.Ion Ciobanu

Domnu' Cupșa, mulțumit de răspuns?

Dl.Ovidiu Cupșa

Da. Mulțumesc mult! Azi e chiar.. ."Doamne ajută!”...

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu-i “Doamne ajută!” că ne rămân....De fapt, împarte banii, mai mult, din Poliția pe care n-am făcut-o! Și n-am făcut-o fiindcă nu ne-a dat voie Prefectul și Ministerul de Interne să facem Poliție. Am făcut comunicări și peste comunicări, paracomunicări până acuma, pentru că în lege spune că trebuie să facem Poliție, dar pentru a face Poliție trebuie să cerem acordul Ministerul Administrației și Internelor, prin Prefectură, prin.Cristosul mamii lor!

Dl.Ovidiu Cupșa

Noi doar o finanțăm?! Cum?

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Da.Nu.Mă rog, am fi făcut-o! Noi ne-am făcut treaba, avem mașinile.Că știți, că vorbeam..la un moment dat, avem..nu știu. Câte mașini? 28, nu știu câte. Deci, vorbite, pe sponsorizare de la firme, dotate, luate și n-am mai putut să facem Poliție, că nu ne-au mai lăsat!

Dl.Felix Stroe

Chiar mă gândeam dacă vă mai trebuie? (mașini)

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu ne mai trebuie. Deocamdată, nu ne mai trebuie. Ne transmitea, verbal, un oficial de la Ministerul Admi.”Haideți, domn'e,” zice, “ făceți-o și voi așa, că au mai făcut și alții, că.”Adică, să facem așa.să plătim milioane de Euro salarii.Cât era? Că era 2

milioane, cu înfinanțare Și noi să facem așa.! Și-atunci, ne-au mai rămas niște bani de

acolo. Nu-i lucru bun, că înțeleg că se sparg casele, că.E nenorocire cu hoții, da'.!

Dl.Ovidiu Cupșa

Câte patru, pe zi, se sparg.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ion Ciobanu

Da. Am terminat, da? Atunci, să supunem la vot proiectul nr.1.

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru. A venit și dl.Bileca.

Dl.Ion Ciobanu

Proiect nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2011 și lista de utilaje independente pe anul 2011, ale S.C. Confort Urban SRL Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiect nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri al

RATC Constanța, pe anul 2011.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiect nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri pe anul 2011 al RAEDPP Constanța,.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiect nr.5:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.9/2011 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Proiect nr.6:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.226/2011 privind aprobarea de ajutoare pentru energie termică în conformitate cu OUG 70/2011.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aici, am să vă fac eu prezentarea. Știți, că am discutat și în Consiliu local, v-am spus care-i punctul meu de vedere, dumneavoastră vi l-ați însușit, ca să nu facem economie din banii pe care noi îi acordam, pentru subvenție, constănțenilor. V-am propus, și v-am spus atunci că cred că este bine ca pentru familiile defavorizate sau pentru persoanele amărâte să-i subvenționăm în așa fel încât.. ..Deci, să venim în completare. Guvernul dă o sumă foarte mică. Noi să venim, în completare, să-i subvenționăm în așa fel încât să plătească la fel ca anul trecut și, peste plafonul stabilit de Guvern, să stabilim niște tranșe unde, la fel, să venim să subvenționăm, ca să fie suportabil. Acuma, din ce am constatat pe o treime din Asociațiile de locatari, estimările noastre la “crud”, cum le-aveam, au fost peste numărul de solicitări venit. Probabil că sunt mai mulți cu apartamente cu două proprietăți, probabil că sunt mai mulți care au mașini mai mari sau.nu știu. Noi, în orice caz, din datele pe care le-am luat și am calculat, de la pensii și de la salarii, rezultă că ne mai rămân niște bani. Și atunci, banii care ne rămân, am refăcut calculele și ne-am dus în sus cu tranșele, cu venitul pe care trebuie să-l aibe familia pe membru de familie sau venitul pe persoană singură și am și majorat puțin tranșele de ajutor. Așa se face că, spre exemplu.Deci, noi avem în Constanța așa: Guvernul, știți că acorda câte o sumă mică și se oprea la 786 lei venit/membru de familie. De aici, noi am venit și am completat ce punea Guvernul și ,până la 786 de lei, sumele plătite la iarnă vor fi la fel ca cele de iarna trecută. Dacă vreți, uite că am și niște exemple aici. Spre exemplu, pentru persoane care au venit/membru de familie între 355 - 425 lei, Guvernul dă oleacă, noi venim și subvenționăm foarte mult; și ei au plătit anul trecut 61 de lei pe căldură și anul ăsta vor plăti 60 de lei. 61,20 și anul ăsta 60,97. Deci, tot 61. Deci, până la venitul ăsta, cu ce suportă Primăria, se plătește la fel ca anul trecut. Până la venitul de 786. După care, înființasem încă trei tranșe unde noi, la gigacaloria asta scumpă, nesubvenționată, veneam și subvenționam. Aveam o tranșă de la 786 la 840 de lei, unde Primăria subvenționa 35% din valoarea facturii.

În noile condiții pe care eu vi le propun dumneavoastră, să dea Dumnezeu să le fi calculat bine și să nu ieșim din buget și să fim nevoiți să ne restrângem, la venit între 786 și 840 de lei, vom subvenționa 40% din factură. De la 840 la 900, subvenționam 25%. Acuma, vom subvenționa 30% din factură. De la 900 la 1000 de lei, repet, pe membru de familie, subvenționam 10%. Acum vom subvenționa 25% din factură. Și, de la 1100 la 1300, că am crescut plafonul până la 1300 lei/membru de familie, vom subvenționa 20%. 1300 lei (Roni)/membru de familie înseamnă, dacă sunt trei inși, înseamnă să câștige o familie 40 de milioane. Iar, la persoane singure, aveam așa: Guvernul se oprea, ca și valori, la 1082. Repet, noi punând deasupra, ei plăteau la fel ca anul trecut. Și noi mai înființasem o tranșă de la 1082 la 1300, unde subvenționam 25%. Acuma, în noua variantă, de la 1082 la 1200 de lei, subvenționăm 40%., de la 1200 la 1400 subvenționăm 30% și de la 1400 la 1600 subvenționăm 20%. Deci, la persoane singure, dacă are până în 16 milioane pensie, îl subvenționăm 20%; între 14 și 16 milioane.

Asta este propunerea. Sper să nu dăm pe dinafară.. .Adică, să nu fie.

Dl.Ion Ciobanu

Să n'apară, ulterior.. .reacții...

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Să n'apară, ulterior..nu reacții.Să ne..La socoteală, la pungă să iasă mai mult decât avem noi banii puși de-o parte pentru subvenții, și care sunt vreo 450 de miliarde.Vă explic și..Nu, haideți să-l votăm pe ăsta și după aia vă explic și cu lemnele.

Dl.Ion Ciobanu

Deci, supunem la vot proiectul de hotărâre de la punctul nr.6, de pe ordinea suplimentară.

Cine este pentru? Vă mulțumesc! Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Votăm acum și punctul 3 din convocator?

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Da, revenim la lemne.

D-na Marcela Enache

La punctul 7 din convocator.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Tramudana?! Caută-l pe Tramudana! Trebuie să facem reclamă la povestea asta.

Dl.Ion Ciobanu

Trecem mai departe, atunci?

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Da, hai să trecem la lemne.

D-na Marcela Enache La punctul 7 din convocator.

Dl.Ion Ciobanu

Da.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Bun. La lemne... Sunteți atenți? Guvernul dă o sumă de bani pentru lemne. Foarte mică. Până la ce tranșe dă Guvernul?

D-na Marcela Frigioiu

Până la 615.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Până la 615, da' dă o sumă infimă.

D-na Marcela Frigioiu

Cea mai mare, care e tranșa între 0 și 1.550.000 lei vechi, sunt 54 de lei pe lună.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Ajutor de încălzire pentru lemne, discutăm?! Și atunci, am făcut următorul calcul. Cât consumă un om într-o cameră, pe lună, să se încălzească, la lemne? Cât îl costă lemnele? Cât îi dă Guvernul? Adică, aproape nimic. Haideți să venim și să dăm noi în așa fel încât pe el să-l coste, oarecum, echivalent cu cel de la bloc. Că și ăsta, pe lemne, e tot constănțean, tot amărât, doar că nu-i racordat la RADET. De ce pe el să nu-l ajutăm? Și atunci, pe principiul ăsta, al ajutorului relativ egal pentru cetățeni, ne-am dus pe aceleași tranșe. Că nu văd de ce l-aș ajuta pe ăla care câștigă, eu știu? 10 milioane/membru de familie și stă la bloc și pă ăla care-i la lemne să nu-l ajut?! Și atunci, făcând calculele ăstea, vă propun așa: între 0 și 260 de lei, să le dăm o tonă jumate de lemne; între 260 de lei și 425.asta-i pe familii, da? să le dăm o tonă 300; între 425 și 615 lei - o tonă de lemne; între 615 lei și 1000 de lei - 800 de Kg și între 1000 și 1300 - 500 de Kg. La persoane singure mergem până la 1600 de lei, adică echivalentul de la încălzire, cu specificația că aceste lemne.acestor lemne sau persoanelor.le vom asigura și transportul. O să luăm două mașini, plătite la numărul de kilometri. Cei care vor să vină să și le ia înainte, problema pe care mi-o spunea Marcela, și le iau înainte. Ceilalți, așteaptă și le aduce mașina acasă. Per total.Nu ne-a dat numărul total de familii?

Per total, avem așa, din calculul nostru, pentru încălzire: - la RADET - 39.450 de familii, adică 40..de familii și 23.600 de persoane singure. Asta înseamnă..63 de mii de apartamente din totalul de 87..Iar la lemne.Câți sunt?

D-na_

Am avut 1000 de familii, anul trecut..

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Probabil, o să fie vreo 3000.

D-na_

Probabil.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

La lemne, probabil, încă vreo 300 de familii. La gaze, încă nu știu să vă spun, pentru că Guvernul acordă și el o subvenție la gaze.Sunt niște calcule foarte complicate, cu gigacaloria.. ..cu megawatt-ul, cu....Deocamdată, din primele noaste calculații făcute....Dar am să-l rog pe dl.prof.Băluț, care-i aici? Nu-i aici. La gaze, deocamdată, nu-i cazul să dăm subvenții, pentru că, din primele noastre calcule pe care le facem, plătesc cam la fel cu cât plătesc cei subvenționați.

Dl. O viciu Cupșa

Chiar mai puțin.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Chiar mai puțin. O să.

D-na Marcela Frigioiu

Chiar mai puțin, ținând cont de faptul că în acea cantitate intră și..mâncarea și apartamentul, care în sistem centralizat RADET nu se subvenționează.

Se fac comentarii în sală.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Asta este cu subvenția. La subvenție, vreau să vă mai spun.Să trăiască! A dat Guvernul niște bani de subvenție, îi are d-na Marcela Frigioiu acolo, din datoria pe care trebuiau să o dea la noi. Nouă..Binențeles că mai au datorie să ne mai dea pe anul acesta.

D-na Marcela Frigioiu

Încă 50 de miliarde.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Încă 50 de miliare. Iar la Arad au dat în plus față de cât trebuiau să le dea, cu 38 de miliarde! Iar la Bacău.

D-na Marcela Frigioiu

Trei sute opt zeci de miliarde, că acolo sunt în Roni!

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Oh, 380 de miliarde!

Se fac comentarii în sală.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

380 de miliarde, la Arad?! La Bacău.Câți sunt, 76 de miliarde?

D-na Marcela Frigioiu

Da.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

plus!


76. La Brașov, 136. Deci, ăștia-s bani dați....le-a acoperit datoria și le-au dat și în

Se fac comentarii în sală.(Să aibă “băieții” din ce ...)

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Haide, băieții! Băsescu-i de-al nostru, votați-l constănțeni! Asta-i viața!

Dl.Felix Stroe

N-are nicio conotație politică.?!

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, n-are nici una.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Nicolae Bileca

Și ce populație are Aradul..?!

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Și, ca să știți, “Tanti Nuți” face o investiție publică, uite, am aici, de pe SEAP, la Băile Herculane, un parc acvatic de 10 milioane de Euro. Zece milioane de Euro este exact subvenția pe care au tăiat-o din Constanța, la care face economie Boc. Exact cât a tăiat din banii de subvenție, face “Tanti Nuți” parc acvatic la Băile Herculane, finanțat 95% din bugetul de stat. Uite, aici, anunțul de licitație! Ca să vă dați seama, parcul din Mamaia a costat 3 milioane!

Se fac comentarii în sală.

Dl. Radu Ștefan Mazăre

Trebuie să fim sănătoși! Gata, am terminat prezentarea.

Dl.Ion Ciobanu

Mulțumim domnului primar pentru precizările făcute! Vă rog să fiți de acord să supunem la vot punctual nr.7 din convocator:

“Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței sub formă de combustibil solid.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Vă rog să fiți de acord să continuăm cu ordinea suplimentară. Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal

pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Mihai Viteazu, str.Țepeș Vodă, str.Călugăreni, str.Ștefan Mihăileanu, teren în suprafață de 13082,68 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitant Săndulescu Marius).”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 8:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Suceava, str.Soveja, bd.Alex.Lăpușneanu și linia de blocuri 5, teren în suprafață de 76408,67 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitant SC Marcostar Construct Stil SA).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 9:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Unirii, str.Oleg Danovski, str.Turda, bd.Mamaia, teren în suprafață de 7271,95 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitant Colaxaz Cherața).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 10:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Mircea cel Bătrân, str.Ion Bănescu, str.Decebal, str.Tudor Vladimirescu, teren în suprafață de 7445,95 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitant Popescu Adrian și Alina).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 11:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Portiței , str.Dorului, str.Trandafirului și str.Cibinului, teren în suprafață de 9.950 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitant Petre Virgil.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 12:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al HCLM nr.170/2011 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM

nr.88/2004 privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare locuință, str.Gheorghe Popa nr.21, teren în suprafață sde 140 mp, proprietatea Rosoi Anita.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 13:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Mihai Viteazu, str.Decebal, str.Lahovari Ion, str.Miron Costin, str.Tudor Vladimirescu, teren în suprafață de 6390 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare SC Bell-Transport SA, Buriu Dorel și Mihaela-Nicoleta).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Ion Lahovari, str.tudor Vladimirescu, str.Miron Costin, bd.Mamaia, teren în suprafață de 1824 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Ceară Gheorghe).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 15:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Viceamiral Ion Murgescu, str.Ion Borcea, str.Unirii, bd.Mamaia, teren în suprafață de 13209,94 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare SC Cambela Prod SRL Tulcea).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 16:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Timișana, str.Petru Vulcan, Piața Chiliei, str.maramureș, teren în suprafață de 3940 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Pușcașu Ion).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 17:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Medeea, TMN TAGCIC 9, C3A, str.Cercetaș Crăcană, str.Buzatu, teren în suprafață de 2800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Georgescu Rodica).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 18:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.sulfinei, str.Ion Tăutu, str.Duiliu Zamfirescu, str.Delfinului, teren în suprafață de 10.800 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Larie Georgiana Claudia).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 19:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Steagului, str.Baba Novac, sgtr.Străjerului, str.Merișor, teren în suprafață de 10628,20 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Copoț Elena).”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 20:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Salciilor, str.Barbu Ștefănescu Delavrancea și ZRA3, teren în suprafață de 4288 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Asan Asan).”

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 21:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Slt.Anghelescu, str.Slt.Gh.N.Dumitrescu, str.Samuel Klem Micu, str.Petre Poni, teren în suprafață de 6700,0 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Nedelcu Nicoleta).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vămulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 22:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Spiru Haret, str.medeea, str.Despot Vodă, str.Samuel Micu Klein, teren în suprafață de 6658,0 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Nedelcu Marin).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 23:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu - Construire Biyerică Ortodoxă, str.Brest (DE 279), sola 34, parcela VN 280, lot A % și A 1/5, teren în suprafață de 953 mp, proprietate PAROHIA “SFÂNTA MARE MUCENIȚĂ ECATERINA”.

5

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 24:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Elena Cuza, str.Grigore Alexandrescu, alee acces limită loturi, teren în suprafață de 2030 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Călin Elena și Marin).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 25:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.răzvan Vodă, str.Verde, str.Mitropolit Dosoftei, str.Alba Iulia, teren în suprafață de 22200 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Melente Marin).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 26:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Spiru Haret, str.Medeea, str.Cercetaș Ion Crăcană, str.Cercetaș Alexandru Buzatu, teren în suprafață de 8476 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Marior Petria).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Și ultimul punct, punctul 27:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Amurgului, str.Mangaliei, str.Liliacului, bl.E7, E8, teren în suprafață de 11769,71 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice (solicitare Anton Cornel).”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 26 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Declar închise lucrările ședinței de azi! Mulțumesc tuturor celor prezenți și vă doresc o săptămână plină de succese!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Ion Ciobanu

SECRETAR,

Marcela Enache

19