Proces verbal din 30.05.2011

67.proces verbal sedinta din data 30.05.2011

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 30.05.2011, orele 12,00, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 23 de consilieri (absenți, motivat- dl.Ali Nurhan (delegație), dl.Ciobanu Ion (C.O.), dl.Cupșa Ovidiu (delegație); absent nemotivat: dl.Manea Victor), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.50/10.02.2011, de domnul consilier Stroe Felix.

Dl. Felix Stroe

Deci, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să declar deschise lucrările ședinței noastre de Consiliu Local Municipal de astăzi. Domnule primar, stimați ziariști, este o ședință extrem de importantă, care se înscrie pe aceeași linie de a acționa în folosul cetățenilor pe care-i reprezentăm. În legătură cu convocatorul de astăzi care v-a fost prezentat, punctul 1 este retras de către inițiator. Supun la vot convocatorul fără punctul 1.

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Opoziția? Domnu' Moisoiu, sunteți de acord?

Deci, nu sunt abțineri, nimeni împotrivă, a fost aprobat.

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

De asemenea, avem și un punct pe ordinea de zi suplimentară: ”Proiect de hotărâre privind suspendarea pentru anul 2011 a taxei de acces în stațiunea Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța.” Supun la vot ordinea de zi suplimentară.

Cine este pentru? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Supun la vot ordinea de zi „in integrum”.

Cine este de acord? Mulțumec! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Dl. Felix Stroe

Vă rog să...trecem la primul punct al ordinii de zi și vă rog să-mi dați voie să începem cu

„Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul

2012.”

- inițiator: Primar, Radu ȘtefanMazăre;

Îl rog pe domnul primar să facă câteva comentarii.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Taxele și impozitele pentru anul 2012 vor rămâne neschimbate, vor fi aceleași taxe ca și în anul 2011. Într-adevăr, bugetul este mic, ne chinuim cu bani foarte puțini, dar apreciem că nu este momentul în care să mai creștem birurile pe spatele populației. În plus, vreau să facem un amendament, și odată cu votarea acestor taxe vă rog să votați și amendamentul, respectiv, scoaterea taxei de intrare în stațiunea Mamaia, pentru că ea...noi vom vota suspendarea ei pe 2011, dar, de fapt, aș vrea să o suspendăm până când și-o mai reveni economia și turismul și 'om avea nevoie, din nou, de ea, în stațiune. Ca atare, vă rog, când votați taxele pentru 2011, care

rămân neschimbate, să țineți cont de acest amendament, ca să .... pe 2012, să scoatem și taxa din

Mamaia. Da? Asta-i tot.

D-na Marcela Frigioiu

S-o suspendăm, nu s-o scoatem...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

S-o suspendăm, da. Deci, pe 2011, pe 2012. O suspendăm până când o s-o reaplicăm.

Da?

Dl.Felix Stroe

Trebuie să recunoaștem că este o inițiativă binevenită a executivului. Este una dintre măsurile prin care să încercăm să stimulăm turismul, turism din care municipiul Constanța obține venituri, directe și indirecte, substanțiale. Personal, apreciez această inițiativă ca fiind benefică pentru turism. Dacă domnii consilieri doresc să mai comenteze acest punct de la ordinea de zi? Dacă nu...Opoziția? Aveți ceva, domnule consilier? Nu.

Deci, atunci supun la vot amendamentul pe care l-a făcut domnul primar vizavi de punctul 2 de la ordinea de zi. Vă mulțumesc! Abțineri? Împotrivă?

Deci, unanimitate!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Supun la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2012 cu amendamentul care a fost făcut. Integral.

Cine este de acord? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Dl.Felix Stroe

23 de voturi. Următorul punct:

„Proiect de hotărâre privind suspendarea pe anul 2011 a taxei de acces în stațiunea Mamaia pentru autoturismele care nu au număr de înmatriculare în municipiul Constanța.”

- inițiator: Primar, RaduȘtefan Mazăre;

Este de la sine înțeles că trebuie să menținem aceeași logică a sprijinirii actului de turism.

Are cuvântul domnul primar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De fapt, noi n-am mai majorat această taxă de 4 ani de zile. Datorită faptului că „Guvernul Boc” ne-a obligat să dăm afară din angajații Primăriei, nu putem colecta această taxă decât cu cineva din exterior, respectiv cu o firmă, pentru că nu mai putem colecta cu angajații noștri. Am organizat licitație, am făcut niște calcule. Nu s-a prezentat nimeni la licitație. Suma pe care o cer pentru a realiza această colectă este cam trei sferturi din valoarea sumei pe care ar urma să o încasăm. Ca atare, nu mai are nici un sens. Puteam, fie să o majorăm, fie să o scoatem, fiindcă n-are rost ca pentru două miliarde pe care, sau trei miliarde, maximum, pe care le încasăm și rămân la noi, să luăm bani la barieră. În contextul în care Boc jupoaie toată România, am zis că este mult mai bine ca să o scoatem, chiar dacă ea reprezenta o valoare mică. Și, la un moment dat, când turismul se va revigora și vom începe să facem iar activități pentru turiști: spectacole, concursuri de bărci, de formula unu, de mașini și așa mai departe, probabil că o vom reintroduce. Asta este justificarea. Mulțumesc!

Dl.Felix Stroe

Mulțumesc, domnule primar! Dacă domnii colegi doresc....sau doamnele colege doresc să

ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot.

Cine este de acord? Vămulțumesc! Abțineri? Împotrivă? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Și acum, trecem la un punct, 3, mai neplăcut pentru președintele de ședință:

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Trebuie să alegem un nou președinte de ședință....Mi-a luat și microfonul...

Domnul viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun pe domnul consilier Popescu Răducu, din partea PSD.

Dl.Felix Stroe

Domnul consilier dr.Popescu Răducu, din partea grupului USD. Dacă PDL-ul are vreo

propunere?

Dl.Dănuț Moisoiu

Nu.

Dl.Felix Stroe

V-am consultat, să nu ziceți că ...

Există o singură propunere, făcută de grupul USD: domnul consilier Radu Răducu Popescu Răducu.

Cine este de acord? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Dl.Gheorghe Stoica

O abținere...

Dl.Felix Stroe

A, o abținere! Îmi cer scuze!

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru și o abținere. S-a abținut dl.Popescu Răducu.

Dl.Felix Stroe

Stimați colegi, stimate colege, ordinea de zi fiind epuizată, vă doresc o zi plăcută!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Felix Stroe

SECRETAR, Marcela Enache

4