Proces verbal din 28.11.2011

73.proces verbal sedinta din data 28.11.2011

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 28.11.2011, orele 12,00, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți, motivat - dl.Ali Nurhan, dl.Matei Constantin și dl.Mușat Mihalache) dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass -mediei .

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.224 din 23.09.2011, de domnul consilier Ciobanu Ion.

Dl.Ion Ciobanu

Sărut mâna, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Domnule primar, domnilor consilieri, vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal de astăzi, care are la ordinea de zi trei puncte. O să vă propun spre aprobare cele tei puncte de pe ordinea de zi cu amendamentul că vom discuta întâi punctul 2 și după aceea punctul 1 și, respectiv, punctul 3.

Cine este pentru ordinea de zi pe care ați primit-o pe convocatorul de astăzi? Vă mulțumesc!

Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Îl rog pe domnul primar să ne facă precizări la punctul 2:

“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.265/31.10.2011 privind modificarea

H.C.L. nr.226/23.09.2011 privind aprobarea de ajutoarea pentru energie termică în

conformitate cu O.U.G. nr.70/ 31 august 2011, privind măsurile de protecție socială în

perioada sezonului rece.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Înainte de a vota, vreau să vă explic ceva. Știți foarte bine cum am gândit ajutoarele pentru încălzire; cum le-am gândit în sistem centralizat, cum le-am gândit pentru lemne și așa mai departe. Din estimările pe care le-am făcut noi pentru sistemul centralizat, pentru cei care se încadrau în tranșele puse de Guvern și, ulterior, mărite de către noi, estimam că vor fi în jur de 50 și ceva, 60 de mii de apartamente din totalul de 87 de mii. Aceste ajutoare însă au fost și sunt condiționate de anumite criterii pe care trebuie să le îndeplinească, ca urmare a ordonanței emisă de Guvern: să nu dețină două proprietăți, dacă are un pământ la țară, dacă are mai mult de 30 de milioane la CEC, dacă are mașină mai mare de 1600 cm3. Am constatat că estimările noastre nu bat cu realitatea. Au venit, mai ales după ce le-am și trimis scrisoarea acasă oamenilor, au înțeles, au venit mulți să-și depună dar au venit mulți și să-și retragă. Am încercat să înțelegem de ce . Noi credem că sunt fel de fel de cazuri. Spre exemplu, are o casă bătrânească la.. .Valu sau nu știu unde și nu poate să ia. Sau, are un teren, tot așa, pe nu știu unde pe la țară și nu poate să ia. Sau, i-e frică să scoată banii de la CEC să-i țină în casă, să nu-i fure, și nu poate să ia. Cu toții am căzut de comun acord ca să nu facem economie din banii de subvenție care au fost alocați, așa, ca și în anii anteriori, pentru populație. Și atunci, eu vin și vă propun următorul lucru. Sigur, comportă discuții ceea ce vă propun eu. Noi așa ne-am gândit, prima hotărâre și cea.care este cu nr.12, care vreau s-o discutăm acum, vreau să majorăm tranșele de ajutor pe care-l dă primăria, conform procentului și tabelului care-l aveți în hotărâre. Adică, pentru familii. tranșa de venit mediu pe membru de familie. Guvernul termina la 786 lei/membru de familie, după cum bine vedeți.

Pentru ultima tranșă, de la 615 la 786, “Guvernul Boc” dă un 5% și noi dăm 53%, în așa fel încât să plătească la fel ca anul trecut. Vă aduceți aminte, da? Și am spus: toți cei care au până în 786, noi venim și îi suplimentăm puținul pe care îl dă guvernul, ca să plătească la fel ca anul trecut.

De la 786 în sus am făcut noi niște tranșe în care noi îi subvenționăm din factura cu gigacaloria, de data aceasta la prețul de 340 de Roni/gigacalorie. E, vă propun să majorăm. Până acum aveam așa, subvenție: de la 786-840 aveam 40% din factură și vă propun să majorăm cu 5%, la 45%; de la 840-900 aveam subvenționat, aprobat, cu 30% și vă propun să majorăm la 40%; de la 900-1100, de la 25% să majorăm la 35% și la 1100-1300 venit mediu/membru de familie să majorăm de la 20% la 30% din factură. La fel, veți regăsi, dedesubt, și pentru persoanele singure.

Deci, asta este prima hotărârîre pe care v-o supun dezbaterii, adică votului. După care, am să vă spun, la hotărârea următoare, ce vom face cu restul de bani care ne rămâm.

Dl.Ion Ciobanu

Supun la vot punctul 2 de la ordinea de zi, cu majorările pe care domnul primar le-a propus

astăzi.

Cine este de acord? Pentru? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bun. Acuma trecem la punctul următor.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 1:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzire pe perioada

sezonului rece pentru familiile și persoanele singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Până acuma avem înscrise.Ca să știți, să aveți un ordin de mărime, beneficiarii acestei hotărâri de ajutor din partea Primăriei sunt 2600..25800.26 de mii de familii, total populație 58000 de persoane. La RADET. La lemne de foc, total persoane 4000, restul sunt puțini. La butelii 27 de familii, curent electric -76. La Congaz sunt 1415 familii, numai că Congazul nu-l

subvenționăm că încă subvenționează Guvernul. Vin cu următoarea hotărâre. Și noi am gândit așa.. .Vă rog frumos să fiți atenți aici. Am spus: “Domn'e, sunt fel de fel de cazuri în care cei care au venituri reduse nu îndeplinesc criterile impuse de Boc.” Și atunci, pentru toți cei care se încadrează în aceste tranșe, adică cei care au venituri pe membru de familie până la 1300 de lei, cei care au venituri pe membru de familie până la 1600 de lei, alții decât cei care au venit până acuma și care se încadrau în criteriile impuse de Boc și unde subvenționăm pe tranșe, deci ceilalți, care au venitul ăsta dar au peste 30 de mii la CEC, mai au o rablă de mașină, au un teren la țară, mai au o casă la țară și așa mai departe, am spus ca să subvenționăm gigacaloria de câți bani ne rămâne. Adică, încep și vin și-și depun și ei cerințele, de data asta.cererea de subvenționare, fără niciun criteriu. Nu ne mai interesează. Vedem câți sunt. Or mai fi 10 mii, or mai fi 20 de mii. Luăm banii pe care îi avem, îi împărțim la câți sunt și le subvenționăm gigacaloria. Adică, o să subvenționăm din factură.nu știu, 5%, 10, 15, 20, 25% maxim. Este un lucru greu, pentru că noi nu avem cum să estimăm cum sunt, câți sunt. De-aia o tot câcâim și facem. De-aia am și făcut extraordinară, ca să apuce să depună până în 20 decembrie, să putem să facem subvenționarea pe luna decembrie.

Dl.Victor Manea

Cum îi diferențiem de ăia care au proprietatea în oraș? Eu v-aș propune altceva, domnule

primar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spuneți!

Dl.Victor Manea

Pentru că, dacă ne uităm aicea..Ce fac cei care au 1301 leu/membru de familie? Ce fac cei care au 1601 lei , dacă sunt singuri? Gândiți-vă la cei care sunt singuri și au 1601 lei! Eu vă propun, cu diferența de bani, să încercăm să plătim..dacă oamenii nu sunt în stare să plătească la timp, banii, dacă și-i plătesc în cursul unui an calendaristic, deci până când începe a doua iarnă, să suportăm noi diferența de penalități pe care o au de plătit.

Se fac comentarii în sală.( Nu mai plătește nimeni..)

Dl.Victor Manea

Nu, nu, nu.V-am spus, diferența de penalități la cei care se încadrează.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu mai plătește nimeni, că plătește Primăria.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Poate nu sunt destul de clar, de ce vreau să spun. Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Adică.. .Eu vă dau un caz concret, o persoană care are 1601 lei și e singură...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Adică 16 milioane.. .Da.

Dl.Victor Manea

Plătește, la un apartament de 2 camere, în jur de 7 milioane.

Se fac comentarii în sală. (Cât?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu-i adevărat, nu plătește 7 milioane la două camere.

Se fac comentarii în sală. (Nici 3..)

Dl.Victor Manea

Eu vă dau cazuri din Constanța unde au plătit 3 milioane, pe o garsonieră, căldura. Se fac comentarii în sală. (Dacă îi fură administratorul..)

Dl.Victor Manea

Eu nu știu dacă administratorul e bun sau nu-i bun.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da' stați, că.Nu, nu...N-ați înțeles.. Stați, domn'e, că vă spun, că sunt niște reglementări.Marcela, cât se plătește la două..Cât este consumul la două camere? Ai standardul ăla!

D-na Marcela Frigioiu

Da, dar nu-l am la mine.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Duceți ideea până la capăt. Plătește 5..

Dl.Victor Manea

Rămâne cu mai puțini bani în mână decât ăla care are 16 și se încadrează.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Alo!? Consumul care este estimat de către Guvern, pentru două camere, și pentru care se realizează subvenția.. ..ce este peste acest consum, nu se subvenționează, conform ordonanței de

guvern.

D-na Marcela Frigioiu

Pentru nimeni.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pentru nimeni! Este dat un consum maxim și care..Pe care noi l-am verificat cu cei de la RADET.Dacă nu mă credeți, dăm un telefon să vină cel de la RADET, să vină să vă aducă consumurile de la RADET care au fost în Constanța. Sunt următoarele.La două camere v-ar interesa, domnu' consilier, da?

Dl.Victor Manea

N-am spus două camere.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, dumneavoastră ați spus două camere! Pe luna ianuarie: 1,22 gigacalorie; pe luna februarie: 1,06; martie: 0,95; noiembrie: 1,07; decembrie: 1,22. Puneți 1 gigacalorie și 20. Gigacaloria costă.338; 1,20 înseamnă până în 4 milioane. Maxim. Maxim maximorum pe lună.

Se fac comentarii în sală. (Pe luna de vârf.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pe luna de vârf.

Dl.Felix Stroe

Maximorum, adică cel mai mult.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Maximoruuum.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, nu 7. Șapte.l-a furat cineva!

Dl.Victor Manea Eu spun că atâta va plăti...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu, domn'e, eu vă dau consumurile și vă dau datele.Dumneavoastră îmi dați după ureche. Eu vă dau datele de la RADET. Nu știu ce-mi spuneți dumneavoastră..!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar continuați-vă ideea! Spuneți, vă rog frumos!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ion Ciobanu

Da. Dacă mai are și altcineva...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă ascult! Continuați ideea, ca să fim .exacți în calcul.

Dl.Victor Manea

Eu v-am spus ideea, dar dacă..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, care era, că n-ați terminat-o!?!

Dl.Victor Manea

Ideea este să..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să creștem tranșa?

Dl.Victor Manea Nu să creștem tranșa.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar atunci?

Dl.Victor Manea

S-o lăsăm așa.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă rog!

Dl.Victor Manea

Să dăm posibilitatea acestor persoane să plătească în două rate. În februarie își plătește jumate sau două, trei mii, cât are el.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Aa. să suportăm penalitățile.

Dl.Victor Manea Să suportăm penalitățile.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Păi, toți vor face penalități..

Dl.Victor Manea

În luna iunie..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spune, Marcela, tu.

D-na Marcela Frigioiu

Domnu' consilier, îmi permiteți un pic? În Ordonanța 70 se precizează diverse modalități de plată a facturii de energie electrică pentru perioada de iarnă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Termică. Termică.

D-na Marcela Frigioiu

Termică. Adică, ea se poate eșalona, ca și plată, pe întregul an. Deci, există diverse modalități de a plăti factura.

Dl.Victor Manea

Ia să spunem.

D-na Marcela Frigioiu

Dar scrie în ordonanță. Este la latitudinea omului să încheie contract cu RADET-ul vizavi de modul în care dorește să facă plățile pentru perioada sezonului de iarnă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

I-auzi, adică poate să plătească pe tot anul.

D-na Marcela Frigioiu

Binențeles!

Se fac comentarii în sală. (Plătește facturi vara.)

D-na Marcela Frigioiu

Adică, factura de iarnă poate să o împartă.pe cinci luni.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Fără penalități!?

D-na Marcela Frigioiu

Binențeles!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Fără penalități!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Câți stați la bloc? Câți aveți contracte, din cei care stați la bloc, direct cu RADET-ul?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Poate să facă Asociația de Proprietari contract cu RADET-ul și să plătească egal în fiecare lună, pe toată perioada anului.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Nu știam că se poate....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, se poate, conform legii. Luați administratorul, domnilor consilieri care stați la bloc, luați administratorul, trimiteți-l la RADET și spuneți-i: “Domn'e, noi dorim să plătim la fel din ianuarie până în decembrie.” Și, conform legii, se poate.

Se fac comentarii în sală. (Și la sfârșit se face o rectificare.)

Dl.Victor Manea

Și dacă la sfârșit se calculează penalități..

Se fac comentarii în sală. (E fără penalități.)

Dl.Victor Manea

Mai departe, RADET-ul nu plătește penalități pentru că întârzie la CET?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

Păi, dacă e prin lege specificat?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Stați așa! Plătește RADET-ul penalități la CET, că știu că avem niște penalități de plătit la CET, foarte mari, la ora asta?! Si atunci, mai bine ne păstrăm banii ăștia să plătim penalitățile care l e avem la CET, asta încercam să vă spun.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Adică, încercați să spuneți să nu mai subvenționăm....

Dl.Victor Manea

Reportăm banii ăștia, să încercăm să.. .îi avem pentru penalitățile pe care le avem la..

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ei, ‘om vedea cu penalitățile! Eu zic să-i ajutăm să treacă.

D-na Marcela Frigioiu

Penalitățile sunt..din banii Guvernului pe care nu i-au dat, nu din banii Consiliului Local.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Penalitățile-s din banii Guvernului.pe care nu i-au dat, nu din banii Consiliului Local.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Si-atunci, ce fac, eu n-ajut populația că nu mi-a dat Boc banii?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, revin la hotărâre..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Legea spune că dacă suntem.Guvernul nu poate..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Manea

Nu se dă banii.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu spune că trebuie! Legea nu spune că trebuie, domnu'.. .Dacă vă interesează, discutăm! Legea spune, și suntem în proces și în instanță, că subvenția, pe care trebuia s-o dea până acum Guvernul, trebuie s-o dea în funcție de consumul localităților! Și-atâta vreme cât la Arad a dat 130% și la Brașov a dat peste 100% și la Constanța a dat 20%, suntem în proces cu ei pentru că legea spune că trebuie dat în funcție de consum! Dacă vă intertesează, discutăm! Sunt în proces! Domnu' Neamțu este avocatul nostru. Dacă vă interesează, chemați-l și vă pune toată documentația! Că am descoperit și noi lucrul ăsta, că trebuie dat în funcție de consum, nu trebuie dat în funcție de vrerea lu' Boc! Și-o să vedem ce-o să spună instanțele!

Se fac comentarii în sală.( Nu în funcție de primar.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ca să revenim, eu vă propun să facem așa: să dăm posibilitatea acestor amărâți, care nu s-au încadrat. sau au venituri mici, să-și depună cererile. Vom vedea câte anume și.câte familii își depun cereri. Vedem, în funcție de asta, cu cât îi ajutăm și pe cei care nu se încadrează în criteriile lu'Boc, ca subvenție la energia termică, după care, dacă ne mai rămân bani. Nu sunt suficienți.Nu știu, ne mai gândim, poate mai creștem tranșele, poate.vedem ce-o să facem, pentru că noi trebuie să încercăm să facem un sprijin cât mai echitabil, în funcție de veniturile oamenilor și în funcție de banii pe care îi avem. E greu să estimăm. De-aia ne tot câcâim, și ne întâlnim, și votăm și așa mai departe! Asta e!

Dl.Ovidiu Cupșa

Domnule primar!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Dl.Ovidiu Cupșa

Spuneți-mi și mie.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă rog!

Dl.Ovidiu Cupșa

Întrebarea-i următoarea. Cine are două proprietăți, oare și pentru a doua poate să beneficieze de subvenție după ce votăm noi asta?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, pentru că n-am mai ținut cont.

Dl.Ovidiu Cupșa

Unul poate să aibă două apartamente. Unul îl închiriază cu 200 de Euro sau nu știu cât.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Dl.Ovidiu Cupșa

Și ia în detrimental celui care are, cum ați spus dumneavoastră, o casă amărâtă la țară. Și ăla nu poate....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E-adevărat, este exact.. .E o întrebare pe care mi-am pus-o și eu.

Dl.Ovidiu Cupșa

Aici e paradoxul.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Putem să.Dacă credeți, putem să.E greu.Știți ce se-ntâmplă? Sunt foarte multe situații. Se fac comentarii în sală.( Ăla a investit, de-a cumpărat apartamentul ăla..)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, putem să-i condiționăm să n-aibe alte proprietăți imobiliare pe raza municipiului. Asta poate să fie o condiție.

Dl.Ovidiu Cupșa

Propun un amendament. Dacă au a doua proprietate pe raza municipiului..

Dl.Radu Ștefan Mazăre Da, și mie mi se pare corect!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Poa' să aibe un teren la țară, poa'să aibe o casă la țară, dar să nu aibe două apartamente.două proprietăți imobiliare pe raza municipiului.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, eu unul sunt de acord cu amendamentul făcut.Da, stați puțin, ca să nu supunem. .Și mai am.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor, numai puțin! Și mai am un amendament pe care să vi-l fac eu, să fie la fel și pentru lemne de foc, și să le dăm.Da' cum să facem la lemne de foc?

Se fac comentarii în sală. ( Aceleași cuantumuri și la lemne de foc.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ei sunt și la lemne de foc cu aceleași condiții.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și să depună, după care îi anunțăm cât o să le dăm. Deci, ăsta-i amendamentul meu: pentru lemne de foc să depună toți cei care nu îndeplinesc condițiile, dar care nu au două proprietăți pe teritoriul municipiului, cum ați spus dumneavoastră. O să-i adunăm, o să vedem câți sunt și-o să vedem cât le dăm. Deci, ăsta-i amendamentul meu. Da, e corectă opinia dumneavoastră.

Dl. Ion Ciobanu

Atunci...S-au făcut două propuneri, două amendamente. Vă propun să le votăm pe rând. Cine este pentru amendamentul propus de domnul consilier Cupșa?

D-na Marcela Frigioiu

Chiar dacă e și teren și clădire sau numai clădire?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu proprietate și teren și clădire sau numai clădire?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum?

Dl.Ovidiu Cupșa

Terenul nu e locuință. Vorbim de locuință.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, nu, am întrebat ca să știm cum să.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ovidiu Cupșa

Dacă are două unități locative.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu

Dacă are un apartament și un teren intravilan în Constanța, îi dăm sau nu, asta-i intrebarea. Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ne gândim.

Se fac comentarii în sală. (Și dacă are clădire.. .Poate-i spațiu commercial...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă are clădire, nu locuință.. .că are spațiu commercial.?! Dacă câștigă din el, nu se mai încadrează la venituri, Marcela!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, e dificil.

Se fac comentarii în sală. (Poate are vilă la Predeal.)

Dl.Valentin Pârvulescu

Eu zic să punem bunuri imobiliare pe raza municipiului.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' credeți că dacă are vilă la Predeal are venitul până în 13 milioane/membru de familie?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Măi, e o gălăgie acolo, în spate.E o cotcodăceală.Dacă ai vreo propunere, că ne gândim, doamna ziaristă, eu sunt dispus să te ascult. Vorbesc serios. Dacă crezi că.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, nu, Păi, ălea, sunt la criterii. Le-am dat de-o parte. Deci, ideea era, acum.

Se fac comentarii în sală. (Vă spun eu că are mașină..)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Propunerea mea era ca să beneficieze toți care se încadrează în venitul ăsta, indiferent de ce au. Domnu consilier a venit și a spus: “Da, domn'e, da' dacă are un al doilea apartament sau locuință în Constanța, nu mi se pare normal .”. și eu am zis că sunt de acord. Și eu cred că o să rămână așa. Și cu asta, basta!

Se fac comentarii în sală. (Da' cine locuiește în a doua casă sau al doilea apartament, poate beneficiază de subvenție.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da. Păi, cine locuiește, este chiriaș acolo și chiriașul beneficiază....

Se fac comentarii în sală. (Oricum.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Oricum. N-are legătură cu ce spunem noi. M-ați înțeles? Chiriașul beneficiază de subvenție. Deci, dacă eu, Mazăre, am două proprietăți, în a doua proprietate.. .și eu am, nu știu, am venituri mari, da? eu nu beneficiez. În a doua proprietate stați dumneavoastră.Asta, ca să explic. În a doua proprietate stați dumneavoastră, cu chirie sau că v-am lăsat și așa mai departe, și dumneavoastră aveți venituri mici. Vă duceți și faceți cerere și beneficiați de subvenție acolo. Eu, în casa în care stau, pentru că am venituri mari și proprietăți, nu beneficiez. Ați înțeles? N-are legătură cu hotărârea asta. cu ce discutăm noi acuma. Vă rog, domnu' consilier!

Dl.Temur Ibraim

Oricum, eu constat că vor fi oameni nemulțumiți în orașul ăsta. Părerea mea, personală, este că trebuia să rămânem pe formula inițială, inițiată de dumneavoastră, și acea rezervă care ne rămâne din bugetul local. să scădem nivelul gigacaloriei. Nu știu.cu 1%, 2%...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stai puțin, domn'e, s-o scădem pentru..Că si-acuma o scad, numai c-o scad pentru cei care au venituri până în 13 milioane. Sau ce, dumneavoastră vreți s-o scad pentru ăia cu Audi A6?! Și cu

Q7?!

Dl.Temur Ibraim

Nu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, dacă îmi spuneți s-o scad?! Îmi spuneți s-o scad la toată lumea!

Dl.Temur Ibraim

Corect.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O scad pentru ăla cu..

Dl.Temur Ibraim

La toată lumea.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, de ce să o scad pentru ăla care are BMW X6? Dați-mi un răspuns la întrebarea asta și eu sunt de acord să o scad!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Temur Ibraim

El poate beneficia oricum, că mașina o are pe nu știu ce societate.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Hai, domn'e... J?! Nu, eu nu.. ..Problema nu era de mașină, problema era de veniturile lui. De ce s-o scad pentru unul care stă la vilă și are venituri foarte mari și mașini pricopsite? De ce s-o scad? Răspundeți-mi mie! De ce s-o scad pentru unul cu bani foarte mulți?

Se fac comentarii în sală. (Păi, îi dăm la o parte.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, îi dăm la o parte aici, pe criteriu de venit. E foarte puțin probabil ca să aibe.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Uite, hai să ne luăm.pe aici, să vedem, ăștia, care suntem mai procopsiți, eu nu cred că. dacă stau să-l iau pe hârtie, are venitul mai mic decât 13 milioane/membru de familie!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, acolo arătam, așa! Uite, așa! Așa!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ovidiu Cupșa

Păi, da, oricum, filosofia acestui ajutor este să-i ajutăm pe cei fără venituri. Pe cel cu venituri nu-l afectează foarte mult un million în plus.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai ales că o să scadă foarte puțin, că dacă îi răspândim banii care ne mai rămân...Eu estimez că ne mai rămân vreo sută de miliarde. Dacă îi...Dacă scad pentru toată lumea, o să scadă cu 3% gigacaloria, adică....

Dl.Dănuț Moisoiu

Este o problemă psihologică: „Domn'e, dau la toți”, pentru că o să fie foarte greu să împarți echitabil această sumă, și nemulțumiri vor fi. Mai bine scad pentru toți la fel...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aici este o gândire diferențiată, domnule. Dumneavoastră aveți o gândire de dreapta...

Se fac comentarii în sală. (Liberalii, de stânga...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și pe de altă parte plângem că bogații se îmbogățesc și săracii sărăcesc și ies afară pe străzi și așa mai departe...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, exact asta era treaba, că e vorba de banul din buzunar...pe care-l dă la sfârșitul lunii...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, bine. Haideți s-o supunem la vot și mai vedem ce mai facem luna viitoare, când vedem câți se mai adună. Poate nu se adună suficienți și atunci mergem și împărțim...sau creștem tranșele...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O lăsăm așa și vedem peste o lună ce se mai întâmplă! Nu? Că, uite, aici, am rămas intrigați...Dacă mi-ar fi spus cineva că o să ...pe criteriile ăstea, o să vină numai 25 de mii de familii, n-aș fi crezut.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da? Ce, banii? Nu vrei să-i cheltuim acuma, înainte de alegeri?

D-na Marcela Frigioiu

Și cum rămâne, și clădire și teren?

Se fac comentarii în sală. (Bunuri imobile.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bunuri imobile? Si clădire și teren pe raza municipiului?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, intravilan, da?! Bine.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, hotărâți-vă, domnilor!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da' eu am o întrebare. Dacă el are casă și are curtea casei, ce-i aia?

D-na Marcela Frigioiu

Păi, aia, că sunt dimensiuni pe intravilan. E complicat.

Se fac comentarii în sală. (Are același număr la casă...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, știu, haideți să vedem ce dă. Uite, spre exemplu, era dacă...Zicea că dacă are casă cu teren mai mare de 1000 mp, era exclus. Nu știu. Cât sunt curțile?

Se fac comentarii în sală. ( În Viile Noi sunt mari...În Palazu....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În Viile Noi!? Cât sunt curțile? O fi bogat ăla din Viile Noi?! Sau din Palazu?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Haideți s-o lăsăm numai cu casă și terminăm povestea! Lăsați-o așa și mai vedem.

Se fac comentarii în sală. (Numai clădire.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Clădire...

Dl.Ion Ciobanu

Deci, supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Cupșa, cu cele două clădiri în mediul urban.

Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru; 3 voturi împotrivă: Stroe, Dobre și Bileca.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Normal, și ăla cu lemne, ca să se aplice și la lemne.

Dl.Ion Ciobanu

Supun la vot al doilea amendament propus de domnul primar Radu Ștefan Mazăre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Atunci, să supunem la vot întregul proiect cu amendamentele aprobate.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 3:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 46 308 754 lei.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Se fac comentarii în sală. (Locuințele modulare, nu?)

D-na Marcela Frigioiu

Spun eu...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spune!

D-na Marcela Frigioiu

Deci, s-a adjudecat contractul pentru locuințele modulare, etapa I. Din această etapă I se fac două etape mai mititele, la începutul anului următor și la sfârșitul anului. Condițiile au fost: un avans de 5%, iar pentru restul de 95% este o garantare prin avalizare de bilete la ordin de către Primăria Municipiului Constanța, așa cum a fost și la drumuri. Pentru a depune dosarul la comisia de la București, de la Ministerul de Finanțe, trebuie să facem o hotărâre de consiliu local pe care trebuie să o atașăm acestui dosar. Nimic altceva. Deci, vor fi bilete la ordine, eliberate de către RAEDPP pentru cel care a câștigat licitația și se solicită avalul Primăriei pentru aceste bilete la ordine. Ca să putem da avalul Primăriei, trebuie să facem un dosar pentru comisia de la București, care cuprinde și această hotărâre de consiliu.

Se fac comentarii în sală. (O.K.!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și nu vor mai fi containere, vor fi blocuri pe structură metalică. Blocuri tip. Așa sunt, prefabricate, pe structură metalică. Și aia e. Sunt mai ieftine decât containerele, pentru că pereții interiori, dacă am fi făcut bloculețele din containere ar fi fost dubli, vă dau un singur element. Și ăsta e simplu, că așa este proiectul - standard. Vine tot cu...le ansamblează cu suruburi, cu nu știu ce...da'i bloc, bloc pe structură metalică.

Dl.Ion Ciobanu

Vă mulțumesc pentru precizări! Supun la vot proiectul de la punctul nr.3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău

Doamna secretar...

D-na Marcela Enache

Da. Având în vedere că ordinea de zi este epuizată, vă rog frumos să-mi permiteți să vă aduc la cunoștință următorul aspect sau, eu știu, eveniment cu care noi ne-am confruntat în ultimele zile. După cum știți, noi avem mai multe dosare pe rol cu cei de la Fi n.Co.Ge.Ro. În urma unuia dintre aceste dosare, Municipiul Constanța a fost obligat la plata unei sume de 61.236.178 de lei...

D-na Marcela Frigioiu

Noi.

D-na Marcela Enache

Noi, da. Față de această somație de executare, noi am făcut contestație, dosar 3069/2011, contestația fiind respinsă de către instanță. Suma pe care eu v-am amintit-o mai devreme reprezintă contravaloarea lucrărilor de sistematizare și utilități edilitare executate de Fin.Co.Ge.Ro. în Faleză Nord. Am considerat că este important să vă aduc la cunoștință acest lucru și, dacă dumneavoastră permiteți, Casa de avocatură, care ne reprezintă, în prezent, interesele în instanță, ar vrea să vă facă o scurtă prezentare. Mulțumesc!

Dl.Ion Ciobanu

Cer aprobarea domnilor consilieri ca să fie de acord cu propunerea doamnei Enache Marcela. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Deci, cu unainimitate. Doamna avocată, vă rog!

D-na Georgiana Trandafir

Bună ziua, domnilor consilieri, domnule primar! Numele meu este Georgiana Trandafir, sunt avocat senior la firma „Zbârcea și Asociații, Casa de Avocatură angajată să reprezinte interesele Municipiului Constanța în litigiile cu Fin.Co.Ge.Ro. E adevărat, în momentul de față avem cu Fin.Co.Ge.Ro., aproximativ, 20 de dosare. Dintre cele 20 de dosare, în acest moment, cel mai tare ne doare dosarul 3069/2011 aflat încă pe rolul Judecătoriei Constanța. În data de 17 noiembrie 2011, Judecătoria Constanța a respins contestația la executare formulată de Municipiul Constanța, a ignorat sau a tratat...încă nu știm poziția instanței pentru că nu s-a redactat hotărârea. Cert este că instanța a trecut peste motivele de nelegalitate invocate de către noi și a decis respingerea contestației la executare. Consecințele acestei respingeri se reflectă în patrimoniul Municipiului Constanța care, în acest moment, este expus riscului de a fi executat silit pentru, aproximativ, 62 de milioane de lei noi. Fin.Co.Ge.Ro. nu s-a oprit la prima formă de executare silită, a transmis și o somație pentru executare silită imobiliară. Vizează terenul din poligonul 14. Evident că și împotriva acestei somații noi vom formula contestație la executare. În acest moment, procedural vorbind, evident, Municipiul Constanța va formula recurs împotriva hotărârii pronunțată de Judecătorie. Așteptăm motivarea instanței pentru a vedea care au fost motivele pe care instanța le-a avut în vedere când a pronunțat o asemenea hotărâre. Noi credem în motivele noastre. Credem în nelegalitatea acestei executări silite.

Motivele pe care le-am invocat au fost detaliate instanței, au fost explicate, au fost susținute, atât în scris cât și oral în dezbatere publică.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Puteți să spuneți și Consiliului local câteva dintre motive? Deci...Numai puțin! Mai pe românește, italienii și-au executat acolo parte din infrastructură, care, conform hotărârii de instanță pe care o aveau înainte, ar trebui să fie decontată de către noi. Au trimis o factură...Spune, Marcela!

D-na Marcela Frigioiu

Pro formă.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pro formă, ca să plătim acești 13 milioane de Euro. Când am văzut, probabil parte dintre dumneavoastră, dintre consilieri, cunosc, parțial...Când am văzut...În primul rând că pe factură pro formă nu puteam să plătim! Că, poate nu erau 13, erau 11 sau...

D-na Marcela Frigioiu

Acolo, trebuie viză de legalitate pentru realitatea operațiunilor, pentru legalitatea operațiunilor...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai mult decât atât, noi am considerat, și cei de la Serviciul tehnic, când a venit factura asta pro formă...Și nu am considerat...Ăștia sunt bani publici care trebuiesc cheltuiți în conformitate cu legislația din România, cu tot ce înseamnă standarde, ce beton, ce fel și așa mai departe! Ălea de cheltuieli! Toate pe care le-a pus...La italian, nu există așa ceva! Și atunci, ne-am dus și am făcut contestație în instanță cu cerere de expertiză și...Spuneți dumneavoastră de aici în continuare!

D-na Georgiana Trandafir

Da, povestea cu Fin.Co.Ge.Ro este lungă. Este o hotărâre din 2004...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, nu...Aici, ce v-am zis eu...Da, la banii ăștia, când ne-am dus noi în instanță și ce motive am invocat noi ca să solicităm ...

D-na Georgiana Trandafir

Cu permisiunea dumneavoastră, voi devoala, în mare, motivele. Nu voi insista cu privire la argumentarea lor, pentru că ele sunt, totuși, confidențiale și trebuie păstrate așa până la finalizarea procesului. În mare, noi am invocat inexistența titlului executoriu, spunând că hotărârea judecătorească din 2004 nu este titlu executoriu pentru executarea silită inițiată acum de Fin.Co.Ge.Ro. pentru 62 de milioane de lei. Pe lângă asta, am invocat prescripția executării, perimarea executării. Instanța a trecut peste aceste argumente, așa cum v-am spus, și a respins contestația la executare...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da'...

D-na Georgiana Trandafir

Totodată...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați numai puțin! Domnu' Marica...Chestiunile tehnice...Unde-i? Marica-i aici? Băi, Maricane, taci ca peștele în apă! Zii, că altfel, ca să plătim un leu, trebuie o sută de mii de rapoarte!!!

Zii, n-am cerut expertiză!? La expertiză, ce spuneam?

Dl.Ion Marica

Expertiza nu a răspuns la obiectivele pe care le-amfixat noi. Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și de ce nu am cerut altă expertiză, dacă n-a răspuns?

Dl.Ion Marica

Să cerem și altă expertiză, dar...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' de ce mi-ai spus tu că nu putem să plătim? Că nu sunt făcute lucrările în conformitate cu nu știu ce...

Dl.Ion Marica

Eu v-am spus că o parte din lucrări nu puteau fi plătite pentru că nu au fost supravegheate. Ei

au început înainte de a ....pe baza unor autorizații, înainte de a avea un studiu de fezabilitate, înainte

de a avea un proiect tehnic și înainte de a încheia o formă legală de încredințare a lucrării. Lucrările, nefiind supravegheate de mine, nu puteam să confirmăm...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' Racu, m-ajuți și dumneata? Racule, dormi?!

Dl.Constantin Racu

Da, nudorm.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, explică, aici, consilierilor, că...sunteți mai mulți care v-ați bătut capul...

Dl.Constantin Racu

Doamna avocat nu trebuie să spună în Consiliu decât apărările pe....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu, domn'e, că ea spune apărările juridice, că ăla nu....Eu discut aici de chestiunea pe cae

o înțelegem cu toții: plata unor lucrări cu 13 milioane de Euro. Treisprezece milioane! Stai puțin, nu sunt 13 lei...!

Dl.Mircea Dobre

Lucrările priveau nu infrastructura sau și...sunt și alte...

D-na Georgiana Trandafir

Ei spun că doar infrastructură. Asta spune Fin.Co.Ge.Ro.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Noi nu știm.

Dl.Mircea Dobre

Aia e!

Dl.Radu Ștefan Mazăre Noi nu știm, știe judecătorul!

Dl.Constantin Racu

Doamna avocat, vă rog, prezentați Consiliului mijloacele noastre de probă, ce am solicitat noi în apărare și poziția instanței vizavi de aceste mijloace de probă. O enumerare...

D-na Georgiana Trandafir

Haideți să o luăm cu...

Dl.Constantin Racu

Că aici se regăsesc. În aceste mijloace de probă se regăsește și problema dumneavoastră, domnu' primar, și de calitate, și de cantitate, și de absolut toate....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Așa! Ai văzut?! Ei, ha...hai vorbiți, că discutăm de 13 milioane, blocăm orașul cu banii ăștia!

D-na Georgiana Trandafir

Da. Fin.Co.Ge.Ro. a inițiat această executare. A emis această pro formă- a executat un raport de expertiză extrajudiciară, a numit un expert pe care l-a dorit Fin.Co.Ge.Ro. și acest expert a evaluat lucrările. Au emis pro forma. Noi am făcut contestație la executare, imediat ce au început executarea silită. În cadrul contestației s-au administrat două probe cu expertiză. Una a fost expertiză tehnică în construcții și acolo s-a stabilit de către expert că lucrările executate coincid autorizației și coincid devizelor emise de Fin.Co.Ge.Ro. Atenție, nu a verificat nimeni, noi am cerut în fața instanței și ni s-a respins la ultimul termen, am solicitat o probă cu expertiză contabilă: să vină un contabil și să stabilească care au fost costurile reale pe care Fin.Co.Ge.Ro. le-a avut cu aceste lucrări. Ni s-a respins această probă, fără a avea o motivare din partea instanței. O vom vedea imediat ce redactează hotărârea. Suplimentar, la primul raport de expertiză cu privire la expertiza tehnică în construcții, s-a realizat un alt raport de expertiză cu privire la calitatea în construcții, care expert, împreună cu expertul parte numit de Fin.Co.Ge.Ro., cu opinie separată a expertului numit de către Municipiul Constanța, dl.Secară, cei doi experți au stabilit că lucrările executate de Fin.Co.Ge.Ro. sunt de calitate, de o calitate excepțională. Iarăși, nu vreau să comentez imparțialitatea acestui expert când a determinat calitatea lucrărilor. Am expus în fața instanței motivele noastre care ne îndrituiesc să credem că expertul nu a fost imparțial. Instanța a trecut peste aceste motive și ne-a respins un supliment la raportul de expertiză. Cam aici se opresc expertizele administrate pentru determinarea valorii lucrărilor.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, ne-a fost respins tot în instanță, nu?!

D-na Georgiana Trandafir

Ne-au fost aprobate unele obiecțiuni, dar au fost respinse cele care ne dureau cel mai tare. Cam așa. V-am zis, când am intrat noi în aceste dosare, undeva la jumătatea lui octombrie, am solicitat instanței, pentru că ni s-a părut mai mult decât logic să verificăm care au fost costurile. „Pentru că Tribunalul Constanța i-a autorizat pe Fin.Co.Ge.Ro. să facă aceste executări (lucrări) pe cheltuiala Municipiului, haideți să vedem care a fost această cheltuială.” Instanța a trecut peste această solicitare și ne-a dat cuvântul pe fondul cauzei. Mai departe, așa cum v-am zis, are la îndemână căile prevăzute de Codul de pr.civilă, și anume să facă recurs împotriva hotărârii pronunțată de Judecătorie. Suplimentar, recomandăm noi, suspendarea executării silite astfel încât să preîntâmpinăm riscul ca Municipiul Constanța să se trezească cu conturile poprite în orice moment, pentru că nu putem să fim siguri că se vor respecta garanțiile prevăzute de lege. Așa cum v-am zis, s-a inițiat și o a doua procedură de executare silită, executare imobiliară de data aceasta. Vom contesta și această procedură, unde, la fel, recomandarea noastră este să solicităm suspendarea executării silite, atât suspendarea provizorie, pe cale de ordonanță președințială, cât și suspendarea executării în cadrul contestației la executare. Evident aceste suspendări implică plata unor cauțiuni, care, pentru suspendarea provizorie înseamnă o cauțiune fixă de 10% din creanța pretinsă de creditor; pentru suspendarea în cadrul contestației la executare, cauțiunea poate fi până la 20%. Instanța stabilește. Nu pot să vă dau o regulă, pentru că au fost instanțe care au stabilit la 5%, instanțe care au stabilit la 10%, au mers pe ordonanță președințială, dar și instanțe care au stabilit la 20%. Aici depinde cum va înțelege judecătorul să garanteze prin această cauțiune interesele unui creditor și va lua în calcul motivele de nelegalitate ale contestației la executare, garanția pe care el trebuie să o ofere creditorului pentru stări de executare silită, precum și urgența suspendării unei asemenea executări. Dacă aveți întrebări?

Dl.Ovidiu Cupșa

Aș vrea să pun o întrebare.

Dl.Ion Ciobanu

Poftiți, domnu' Cupșa!

Dl.Ovidiu Cupșa

Din câte am înțeles eu, în primul rând s-a pierdut prima instanță...

D-na Georgiana Trandafir

S-a pierdut fondul, urmează recursul.

Dl.Ovidiu Cupșa

Asta înseamnă că...

Dl.Radu Ștefan Mazăre S-a pierdut la Judecătorie, nu?

D-na Georgiana Trandafir

S-a pierdut la Judecătorie, da.

Dl.Ovidiu Cupșa

Și asta înseamnă că executarea poate intra pe rol chiar dacă nu s-a...?

D-na Georgiana Trandafir

Sigur că da. Suspendarea nu a fost executată nici până acum. Că n-au făcut ei acte de executare, asta a fost la latitudinea lor. Dar, în acest moment, după ce s-a pronunțat Judecătoria, noi am primit imediat somația pentru executare silită imobiliară, ceea ce ne face să credem că vor continua procedura de executare silită, în lipsa suspendării.

Dl.Ovidiu Cupșa

În cazul acesta, domnule președinte, eu cred că sunt două aspecte care trebuie puse în

discuție, unul este legat de decizia judecătoarei care a dat....că am înțeles că a omis să ia în calcul

niște premise și a doua chestiune este legată de oprirea executării, nu? Asta înțeleg că ar trebui să le luăm noi în discuție în Consiliul.

Dl.Ion Ciobanu

Da. Spuneți domnu' consilier!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Temur Ibraim

Dar nu putem să strămutăm acest proces în altă parte, că la Constanța văd că nu se câștigă?! Se fac comentarii în sală.

Dl.Temur Ibraim

E părerea mea, că știm că am mai pierdut și...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Urgent este să disponibilizăm bani pentru cauțiune.

Se fac comentarii în sală. (Da.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și aia trebuie să discutăm și să modificăm buget...ălea, ca să punem bani pentru cauțiune. Se fac comentarii în sală. (Păi, să aprobăm...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care-i...?Cum putem să facem, domamna Marcela?

Se fac comentarii în sală.( Într-o ședință de consiliu....)

D-na Marcela Enache

Vreți să discutați în această ședință?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu , nu știu...Vrem astăzi, că...

D-na Marcela Enache

Va trebui să adoptăm o hotărâre...

D-na Georgiana Trandafir

Permiteți-mi să intervin, înainte de a supune la vot. Așa cum v-am spus, se discută două suspendări, pentru că au inițiat două proceduri de executare silită. Dumneavoastră știți cât vă permite bugetul pentruplata unei cauțiuni. Este adevărat că și una este mai bună decât niciuna, dar aveți în vedere faptul că trebuie suspendate ambele executări silite.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și câți bani trebuie?

Se fac comentarii în sală. (Sunt două...3 milioane...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Trei milioane de Euro?! Hă...hă...hă...trei miliaone de Euro!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Și a doua, aia care nu se știe la cât va fi procentul, între 10 și 20%, la ce valoare se raportează, tot la 14 milioane de Euro?

D-na Georgiana Trandafir

Ambele se raportează la valoarea de 62 de milioane de lei...

Dl.Valentin Pîrvulescu

Care înseamnă 14 milioane de Euro.

D-na Georgiana Trandafir

Care înseamnă, aproape, 14 milioane de Euro.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Stimați colegi...stimați colegi, dacă-mi este permis, suntem într-o situație pe care trebuie să o analizăm la rece. Că avem cale de atac....O.K., avem cale de atac. Dar, până începem atacul și până terminăm atacul, să vedem cum o să-l terminăm, aceste două execuții sunt iminente. Ne bat la ușă...Executări silite, pardon, nu execuții...Și atunci, sunt de acord cu domnul primar că noi, Consiliul Local, trebuie să analizăm la rece această situație. Eu propun să facem o ședință chiar astăzi, după ordinea de zi, în care să...vrem nu vrem, e de preferat să constituim garanțiile de cauțiune decât să suportăm executarea integral. E părerea mea, ca și consilier local, și vă rog s-o aveți în atenție.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Trebuie valori fixe, doamna Marcela, sau putem să stabilim o sumă? Că trebuie să ne gândim și la a doua...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' la a doua ce ne execută? La prima...Că eu n-am înțeles exact...

D-na Georgiana Trandafir

La prima executare silită n-au menționat forma de executare. A doua e sigur o executare silită imobiliară, vizează poligonul 14.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și poa' să vină și a treia, și-a cincea, și-a noua...?!

D-na Georgiana Trandafir

Da, dacă nu suspendăm executarea, da, pot veni oricâte și ne trezim cu toate....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați că nu înțeleg...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Păi, da, da' blocăm executarea pe 14 milioane de Euro, și plătim cauțiunea. El mai poate să meargă mai departe cu a doua, cu a treia executare silită?

D-na Georgiana Trandafir

Poate să continue executarea silită imobiliară. E adevărat, cu mari riscuri pentru Fin.Co.Ge.Ro. să continue această executare. Însă, din partea lor, în lipsa unei suspendări, eu mă aștept la orice.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu...Eu nu-nțeleg! Dacă plătesc o cauțiune pentru toată suma...mare....

D-na Georgiana Trandafir

Teoretic, cauțiunea înseamnă suspendarea executării silite într -un dosar de executare. Și se suspendă. Punct. Acum, ei au inițiat și o a doua formă de executare - executarea silită imobiliară.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și prima formă era executarea silită de care fel?

Se fac comentarii în sală. (De bani...)

D-na Georgiana Trandafir

Pe conturile de Trezorerie...Nu specifică în somație cum vor continua..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stați, ca să înțeleg eu! Și poate să inițieze 10 hotărâri de executare, și fără să specifice?! Pe aceeași hotărâre?!

Se fac comentarii în sală.

D-na Georgiana Trandafir

Teoretic, nu.... Instanța tocmai a respins contestația la executare....Teoretic, nu poate să

inițieze două forme de executare în același timp. Există niște garanții...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu înțeleg, doamnă. Teoretic, nu poate, dar practic...Teoretic avem așa ...și practic....eram eu

să zic...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și nu poate s-o inițieze nici pe-a treia, dacă teoretic nu poate, da' poate, practic, două...! De ce nu poate...nouă, practic?!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Auziți, da' câte titluri executorii...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, mă, aia-i altă poveste, nu le-ncurca!

Se fac comentarii în sală. (E tot dosar cu Fin.Co.Ge.Ro.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre E altă....E pe altă speță, în altă cauză!

Se fac comentarii în sală.

Se fac comentarii în sală.(Da, așa...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și aici, sunt în aceeași cauză și au inițiat două! Și eu asta întreb: nu poate să inițieze nouă în aceeași....?! Păi, dacă a inițiat două?!

Se fac comentarii în sală. (Păi, logic, dacă a inițiat două, poate să inițieze și nouă!)

Dl.Dănuț Moisoiu

Una-i pe conturi și cealaltă....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu știu!

D-na Georgiana Trandafir

Ei au început și și, și s-au oprit cu cea pe conturi, pentru că am făcut contestație la executare, dar au început executarea silită imobiliară...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, n-a căzut, au oprit-o ei că așa au vrut ei.

D-na Georgiana Trandafir

Au oprit-o ei, n-a fost suspendată. Tocmai de aceea zic că....Recomandabil...

Dl.Dănuț Moisoiu

A apărut o ordonanță de guvern și Guvernul Boc mai dă un răgaz de 6 luni pentru executarea pe conturi. Deci, 6 luni nu poate să se atingă de conturi.

D-na Georgiana Trandafir

Tocmai de aceea, probabil, nu s-au atins de conturi.

Dl.Dănuț Moisoiu

Și atunci, mergerți pe executarea imobiliară. Șase luni, nu se pot atinge...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, și în astea șase luni noi trebuie să....?

Dl.Dănuț Moisoiu

Să ataci...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Să ataci. Deci, oricum, trebuie să disponibilizezi bani...

Dl.Dănuț Moisoiu

Nu, deci, în astea șase luni, nu. Deci, șase luni, nu poate să te execut e creditorul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Racu

Noi știm problema asta, cu șase luni, cu posibilitatea instanței ca după șase luni de zile să....

Se fac comentarii în sală. (Stabilească termene...)

Dl.Constantin Racu

Să stabilească termene...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Știu asta. Dar nu-mi trebuie bani ca să mă duc la...Trebonal!?!

Dl.Dănuț Moisoiu

Nu.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Teoretic, pentru asta, nu, în astea șase luni!

Dl.Constantin Racu

Nu, nu. Păi, noi nu punem bani pentru cele șase luni. În astea șase luni de zile trebuie să iei

măsuri pentru....eventual a alimenta bugetul cu sume necesare în așa fel încât peste șase luni bugetul

să fie cu bani...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

A, ca să mă execute de toată suma!?!

Dl.Constantin Racu

Da.

Se fac comentarii în sală. ( Sau, la înțelegere, în instanță, cu el...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și eu, ca să contest și să suspend executarea, nu trebuie să pun bani și în astea șase luni?

Dl.Constantin Racu

Ba da, ba da....Sunt decizii diferite. Suspendarea este o problemă de apărare și pun banii ca să mă apăr, și-mi iau banii înapoi.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și este hotărâtă de procedurile juri....codurile....codurile care le aveți voi. Și ce spui tu e altceva, că el, dacă are titlu...

Dl.Dănuț Moisoiu Deci, spun același lucru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu spui același lucru.

Dl.Dănuț Moisoiu

Deci, șase luni, nu poate să execute...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, bre, și peste șase luni, dacă n-am suspendat, vine și mă execută!

Dl.Dănuț Moisoiu

Asta, da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu, ca să pot să suspend, trebuie să plătesc cauțiunea.

Dl.Dănuț Moisoiu

Asta, da, da' am spus că la urgență este cea imobiliară, că aia te poate executa mâine!

D-na Georgiana Trandafir

Somația este din martie. Deci, cele șase luni au expirat...

Dl.Dănuț Moisoiu

Aa, atunci....

Se fac comentarii însală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, spuneți!

Dl.Constantin Racu

Deci, ce vreau eu să subliniez și care este preocuparea noastră: eu, personal, și noi, în executiv, avem mari îndoieli că ne bucurăm de o imparțialitate a judecătorilor care judecă litigiile noastre cu Fin.Co.Ge.Ro. Și, practic, această imparțialitate ne-a determinat să o invităm pe doamna

avocat să facă o prezentare a litigiilor cu Fin.Co.Ge.Ro. , ca să discutăm noi de acest litigiu....sau de

această contestație la executare, de 13 milioane. Vreau să vă spun că în dosarul ăsta se pun mai multe probleme: se punea problema calitărții lucrărilor, se punea problema cantității lucrărilor, se punea problema dacă toate....problema prețului, se punea problema dacă toate lucrările executate de Fin.Co.Ge.Ro.se încadrau în lucrările de infrastructură la care erau obligați Fin.Co.Ge.Ro. sau au depășit sfera lucrărilor de infrastructură. Au fost efectuate expertize în acest sens. Am numit experți parte, din partea Primăriei în expertizele efectuate. Am formulat obiecțiuni. Vreau să vă spun că toate, pe linie, au fost respinse. Ori, noi când am făcut aceste apărări, nu le-am făcut în absurd.Noi știam că acolo s-au efectuat lucrări, cel puțin din punct de vedere al Direcției de Urbanism, lucrări care excedau lucrări de infrastructură. Instanța respinge. Noi știam că acolo s-au pus cantități mult mai mari de materiale decât cele care erau necesare, ba chiar spune onorat expertul că nu știu câte sute de tone de fier au fost deja luate și duse în mare. Unde au fost duse? De ce să plătim noi niște sute de tone de piatră care au fost duse în mare și nu folosesc digurilor ? Deși știam aceste împrejurări, deși le-am invocat au fost respinse. Ori, dumneavoastră, deci, asta este esențial să știți, că noi considerăm că judecătorul care a judecat în această cauză a fost imparțial. Mai este o problemă...

Dl.Radu Ștefan Mazăre A fost imparțial sau n-a fost ?

Dl.Constantin Racu

N-a fost imparțial. Mai este o problemă. Când a fost pornită această executare, a fost pornită în baza unei facturi pro formă de 13 milioane de euro. Păi, da' nu s-a pomenit în analele dreptului să pornești o executare silită... mulți dintre dumneavoastră aveți afaceri, știți ce înseamnă o factură, știți ce înseamnă o creanță certă, lichidă și exigibilă, și totuși, în baza unei pro forme, nici măcar a unei facturi după toate standardele legislației fiscale, în baza unei facturi pro formă noi suntem executați pentru 13 milioane. Din nou, noi, în executiv, nu cred că greșim, aveți...apreciem aceasta ca fiind un mare abuz.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Doamna Enache, dumneavoastră ce părere aveți, cum a fost posibil să pierdem acest procces?

Se fac comentarii în sală. (Asta-i golăneală....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta-i golăneală, bă, dacă vreți să v-o zic eu românește...la Judecătorie....o madame

judecător, că eu n-am comentat, până acuma, hotărârile de instanță. Asta-i golăneală: 13 milioane de Euro pe-o pro forma.

Se fac comentarii în sală. ( E constănțeancă, la origini?)

Dl.Felix Stroe

Domnu' primar, poate nu știu unii din colegii noștri, o factură pro formă nu se introduce în contabilitate. Ca atare, n-ai obligații statale...etc, nu TVA, nu impozit pe profit, nu nimic...O scrii...o hârtie...o fițuică și te duci cu ea la instanță. A, dacă ești serios și era o treabă serioasă, fă o factură...înseamnă că îți asumi că dai TVA, că dai impozit, că...aia est e document contabil. Factura pro formă este așa, o....

Se fac comentarii în sală. (Și nu putem să reclamăm la CSM, la....?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ba da, putem să facem! Cum...?! Putem să facem o sesizare la CSM, să vină și domnii de la CSM....că 13 milioane de Euro să-i cheltui pe o factură pro forma...

Dl.Mircea Dobre

Este ilegal!

Dl.Felix Stroe

Este ilegal! Putem să facem o sesizare la CSM, dar hotărârea tot rămâne!

Dl.Radu Ștefan Mazăre Hotărârea tot rămâne, sigur.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, e chiar golăneală, bă, să iei 13 milioane pe o factură pro forma, punând în pericol viața și mersul unui oraș...

Dl.Felix Stroe

Unui municipiu!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Unui municipiu!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Doamnă, cum să facem să mutăm niște...să facem o rectificare de buget, acuma?

D-na Marcela Enache

Deci, doriți astăzi....?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Procedural? Da, dorim cât mai repede. Putem în ședința asta, trebuie să facem alta? Nu știu... Se fac comentarii în sală. (Ședință de îndată....Conform regulamentului...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De îndată...?! Învătați-ne!

D-na Marcela Enache

Se poate convoca Consiliul în situații de urgență. Legea 215/2001 permite convocarea unei ședințe extraordinare de îndată pentru situații de urgență.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și cine propune? Hai, propuneți! Peste 10 minute.

Dl.Ion Ciobanu

Domnu' viceprimar, poftiți!

Dl.Decebal Făgădău

Domnilor colegi, domnule primar, întrucât constat că sunt mai multe spețe care trebuiesc discutate. Una face referire la modul în care a fost judecată această speță unde experți, executivul nu au reușit să-i dea de capăt și constatăm că este, în momentul de față, iminent bunul mers al orașului, pe de-o parte, pe de altă parte trebuie să facem ceva și trebuie să ne consultăm cu colegii de la Direcția juridică și cu doamna avocat să vedem ce să blocăm mai întâi la executare, vă propun, domnule primar, vă solicit, de fapt, să convocați o ședință de îndată; doamna secretar, să constatatați; colegilor, vă rog să votăm cine este pentru convocarea unei ședințe de îndată. Ne întâlnim pe comisii și discutăm împreună cu avocații ce avem de făcut.

Se fac comentarii în sală. (Nu trebuie să o convoace primarul, o convocăm noi....)

Dl.Decebal Făgădău

O convocăm noi...

Se fac comentarii în sală. Consilierii sunt de acord pentru întrunirea Consiliului Local într-o ședință de îndată.

Dl.Valentin Pârvulescu

Având în vedere că trebuie să facem o rectificare de buget care presupune avize de comisii, și trebuie constituite comisiile, să luăm o pauză de....hai să zicem o jumătate de oră...

Dl.Decebal Făgădău Plus avizul de legalitate....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pârvulescu

Spuneți, doamna Marcela, ce ne trebuie pentru rectificare de buget?

D-na Marcela Enache

Întrunirea comisiilor, discutarea în comisii...

Dl.Valentin Pârvulescu

Care comisii?

Dl.Decebal Făgădău

Trebuie să avem o ordine de zi sau discutăm când convocăm ședința?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache Când se convoacă ședința...

Dl.Victor Manea

Trebuie ordine de zi și proiectele de hotărâre, dacă vrem să facem rectificare...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Declarați ședința închisă și la ora 14,00 ne întâlnim pentru ședința de îndată.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ion Ciobanu

Domnilor consilieri, declar închisă ședința extraordinară de astăzi cu cele trei puncte.

Vă supunem la vot, încă o dată....(convocarea Consiliului Local pentru ședința de îndată).

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Deci, unanimitate. Și luăm o mică pauză ca să rezolvăm ceea ce s-a discutat aici...timp de o jumătate de oră. Mulțumesc!

-X-

Dl.Ion Ciobanu

Declar deschisă ședința Consiliului local convocat de îndată pentru rezolvarea unor probleme urgente. Este o ședință extraordinară care are următoarea ordine de zi...Dau cuvântul doamnei Enache să v-o prezinte.

D-na Marcela Enache

Deci, primul punct se referă la:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2011.”, la

inițiativa domnului primar.

Și al doilea proiect de hotărâre:

„Proiect de hotărâre privind împuternicirea Casei de Avocatură „Tucă, Zbârcea și Asociații” de a face memorii în numele Consiliului Local către Consiliul Superior al Magistraturii și alte instituții abilitate, referitoare la derularea dosarelor civile

nr.3069/212/2011 și nr.45993/212/2010.”

Dl.Valentin Pîrvulescu

Doamna Enache, o singură observație am. La prima hotărâre tot consilierii sunt inițiatori, nu domnul primar...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și am eu la a doua. Nu face plângere Casa de Avocatură ci face Consiliul...

D-na Marcela Enache

Nu...e proiect de hotărâre privind împuternicirea Casei de Avocatură...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spuneți, doamna avocat!

D-na Georgiana Trandafir

Nu, nu...face Consiliul în numele lui...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care e reprezentat de...

D-na Georgiana Trandafir

Dacă va fi nevoie de reprezentare, dar nu va fi nevoie în fața CSM-ului, pentru că CSM-ul decide, are o procedură specială, și justițiabilul face aceste plângeri dacă este nemulțumit de atitudinea unui judecător și dacă sunt motive ...legat de o abatere disciplinară...Dar, nu face Casa de Avocatură ci justițiabilul...care este Municipiul Constanța...

Dl.Valentin Pîrvulescu

E-n regulă, facem noi... O redactați dumneavoastră, Secretariatul Consiliului Local....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aia se poate...Da' cine o...? Nu ne-o redactați dumneavoastră?

Dl.Valentin Pîrvulescu

O să ne consilieze...

D-na Georgiana Trandafir

Nu pot să vă spun în acest moment, că...

Se fac comentarii în sală. ( Nu știe...)

D-na Georgiana Trandafir

Vom vedea.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Deci, proiect de hotărâre privind înaintarea de către Consiliul Local de memorii... Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' unde-i Racu? Iar stă în spate! Domnu' Racu, rândul trecut ați luat cuvântul foarte bine și ne-ați ajutat și ați explicat exhaustiv, ca-n instanță, luminați-ne!

Dl.Constantin Racu

Care-i problema?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Titlul.

Dl.Valentin Pîrvulescu

Titlul hotărârii.

Dl.Constantin Racu

L-am dictat o dată.

D-na Marcela Enache

Casa de Avocatură a spus că nu....

Dl.Constantin Racu

Dacă nu vor să redacteze memoriul, faceți cu împuternicirea....

D-na Marcela Enache

„Privind înaintarea de către Consiliul Local al Municipiului Constanța de memorii către Consiliul Superior al Magistraturii și alte instituții abilitate, referitoare la derularea dosarelor civile” deci, asta este reformularea , da?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Măi, da' eu n-aș spune numai referitoare la derularea dosarelor civile....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, nu numai asta...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Racu

E o formulare generală, din care putem face...

Se fac comentarii în sală.

D-na Georgiana Trandafir

E mai bine să rămână către „instituții abilitate” și atunci...

Se fac comentarii în sală. ( E inclus...)

D-na Georgiana Trandafir

Și atunci, marja de manevră va fi mai mare.

D-na Marcela Enache

Da. Și atunci, acest al doilea proiect este la inițiativa consilierilor care au și semnat convocarea acestei ședințe extraordinare, am înțeles. Da'...?

Dl.Valentin Pîrvulescu

Ședința este de îndată...

D-na Marcela Enache

De îndată, da. Este tot extraordinară, numai că este convocată de îndată fără procedura prealabilă de 3 zile.

Se fac comentarii în sală cu privire la denumirea ședinței.

D-na Marcela Enache

Deci, Legea 215/2001...Dacă-mi permiteți, am să vă citesc din Legea nr.215/2001.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache

Deci, Legea 215/2001 în art.39, alin.4 spune așa. „În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orașului sau municipiului....

Se fac comentarii în sală. (Da, da...)

D-na Marcela Enache

Deci, se poate convoca de îndată Consiliul Local, în astfel de situații....

Dl.Dănuț Moisoiu

De maximă urgență.

Dl.Ion Ciobanu

Vă mulțumesc! Atunci, să supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru punctul 1 la ordinea de zi? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru. A plecat dl.Șandru.

Dl.Ion Ciobanu

Supun la vot și proiectul de la punctul nr.2.

Cineeste pentru?

Dl.Felix Stroe

La punctul 2 am o observație, care rog să fie consemnată. Chiar dacă termenul este general și ne dă posibilitatea să ne adresăm la toate instituțiile abilitate, să nu scăpăm din vedere să sesizăm și Curtea de Conturi, pentru că deși Fin.Co.Ge.Ro. este societate privată banul este banul public al municipiului Constanța, și nu poate să facă orice golan ce vrea. Si atunci, Curtea de Conturi poate să cerceteze o relație contractuală între banul public și privat. Deci, să sesizăm, neapărat, și Curtea de Conturi.de calitatea unor acte financiar-contabile pe care Fin.Co.Ge.Ro. le-a adus din Italia.

Dl.Ion Ciobanu

Deci, dumneavoastră propuneți să fie către CSM, Curtea de Conturi și alte instituții abilitate.

D-na Georgiana Trandafir

Dacă-mi permitgeți, eu aș lăsa o formulare generală acolo, pengtru că, să nominăm instituțiile care ar putea să ia măsuri, înseamnă că ne devoalăm strategiile. Haideți să lăsăm așa și vom decide într-un cadru confidențial ce anume este de făcut. Practic, acum nu facem decât să ne punem pe tavă ce vom face în continuare, cui ne vom adresa...

Dl.Felix Stroe

Oricum, vor ști peste un sfert de oră. Nu-i o problemă!

D-na Georgiana Trandafir

Asta vreau să spun. Eu, în calitate de avocat, insist să păstrăm confidențialitatea asupra demersurilor viitoare pe care le vom face; dacă le vom face și dacă dumneavoastră considerați oportun să le facem. Nu le facem noi de capul nostru, ci în urma deciziei de oportunitate luată de către conducătorii acestei unități administrativ-teritoriale. Tocmai de aceea propunerea noastră este să rămână într-un cadru cât mai general, astfel încât să decidem apoi într-un cadru restrâns ce este de făcut. Dacă se va face ceva. Mulțumesc!

Dl.Ion Ciobanu

Domnu' consilier, vă retrageți propunerea?

Dl.Felix Stroe

Nu.

Dl.Ion Ciobanu

Nu. Atunci, trebuie s-o supunem la vot.

Dl.Felix Stroe

Care-i cadrul general? CSM, Curtea de Conturi și alte instituții abilitate. Este cadrul general. Dl.Ion Ciobanu

Supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Stroe Felix.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru. Unanimitate.

Dl.Ion Ciobanu

Deci, cu unanimitate, s-a aprobat. Acum spre votul dumneavoastră întregul proiect.

Cine este pentru punctul de la ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc! Unanimitate.

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru. Un singur domn consilier a plecat, dl.Șandru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Gata? Păi, aici e și cu mutatul banilor?

D-na Marcela Enache

S-a adoptat deja.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

S-a adoptat rectificarea?

D-na Marcela Enache Da, a fost primul proiect.

Dl.Ion Ciobanu

Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, vă mulțumesc pentru sprijinul acordat, mie, personal, de a conduce ședințele. Vă mulțumesc! Vă doresc o zi bună!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Ion Ciobanu

SECRETAR,

Marcela Enache

39