Proces verbal din 23.09.2011

70.proces verbal sedinta din data 23.09.2011

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 23.09.2011, orele 12,00, în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți,motivat: dl.Stoica Gheorghe, dl.Șandru Nicolae și dl.Tănase Cristian), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.224 din 23.09.2011, de domnul consilier Ciobanu Ion.

D-na Marcela Enache

Bună ziua! Vă fac cunoscut că se pot desfășura lucrările Consiliului Local de astăzi, întrucât sunt prezenți 24 dintre dumneavoastră. Mi-am permis să deschid eu ședința, pentru că mandatul domnului președinte Popescu Răducu, pentru conducerea ședinței, a expirat la ședința din luna august și rugămintea mea este să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință, pentru data de astăzi și următoarele două luni. Da, domnu' viceprimar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun, din partea grupului PSD-USL, pe dl.Ciobanu Ion.

D-na Marcela Enache

Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog frumos?! Nu mai sunt alte propuneri? Vă rog frumos să treceți la vot, să votați.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, dl.Ciobanu este ales președinte de ședință. Îl invit, alături de domnul primar, să preia conducerea ședinței de astăzi. Mulțumesc!

Dl. Ion Ciobanu

Dacă sunteți de acord, o să începem ședința de astăzi. În primul rând, vreau să mulțumesc celor care m-au propus și celor care m-au ales astăzi pentru a conduce ședința și să salut prezența tuturor în sală, inclusiv a presei.

Trecem să vedem care este ordinea de zi. Convocatorul are un număr total de 18 puncte, din care 5 au fost retrase de către inițiator. Punctele retrase sunt următoarele: punctul nr.5, punctul nr.7, punctul nr.10, 13, 14. Acestea sunt. Cinci puncte. Deci, din totalul de 18 rămân 13 puncte pentru ordinea de zi de pe convocator. Vă propun să trecem la vot.

Cine este pentru această ordine de zi? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Deci, în unanimitate, convocatorul a fost aprobat. Vă mai informez, de asemenei, că avem și pe ordinea suplimentară patru puncte. Le supunem la vot.

Cine este de acord cu ordinea suplimentară? Împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Deci, și ordinea suplimentară a fost votată în unanimitate. Supun la vot ambele, convocatorul și ordinea suplimentară.

Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Acest punct, cu ordinea de zi, fiind epuizat, vă propun să trecem la punerea în discuție și votarea proiectelor de hotărâri. Începem cu cele înscrise în convocator.

Punctul 1:

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Deja a fost epuizat, prin alegerea noului președinte de ședință.

Trecem la punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local la facturare a energiei termice furnizate populației la nivelul municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dau cuvântul domnului primar.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Astăzi, trebuie să stabilim împreună modul în care va funcționa încălzirea, în care vor fi acordate ajutoarele în această iarnă și, probabil, și pentru viitor în Constanța. Știți că Guvernul a dat o ordonanță și a anulat subvenția la energie termică. Dumnealor se lăudau, acum vreo două săptămâni, trei săptămâni, când era ministrul muncii Lăzăroiu, că fac o mare economie la bugetul central prin această nouă modalitate de acordare a ajutoarelor. De fapt, economia, înseamnă ce? Că nu mai plătește de la bugetul central și că va plăti omul.Că...trebuie plătit! În viața asta, orice trebuie plătit! Și căldura, trebuie plătită și ea! Dacă n-o subvenționează Guvernul, trebuie altcineva să scoată banii din buzunar ca să plătească sumele pe care Guvernul nu le mai alocă. Până acum, lucrurile funcționau așa. Gigacaloria, pe care o primea populația, produsă la CET, transportată de către RADET, prețul către populație, real, nesubvenționat, trebuia să fie trei sute treizeci și...vorbim astăzi, 338 de Roni. Acest preț era subvenționat în așa fel încât ea se vindea populației cu 170 de roni, adică cu un milion șapte sute lei vechi. Jumătate. Diferența era subvenționată, cum?

Jumătate 55% din bugetul local și 45% dădea Guvernul. Sigur, acuma sunt...în istorie, ne

întoarcem la acum un an, doi ani de zile, Guvernul nu-și îndeplinea obligațiile...Știți că mai ieșeam eu pe la televizor și țipam. Ăsta de la CET plângea că nu-și încasa, că n-avea de unde să cumpere gaz..Suntem în proces cu Guvernul pentru faptul că această subvenție au acordat-o, cota lor, integral, orașelor portocalii și nouă nu. Da' asta este o altă discuție care...Mai cu scandal, mai cu nu știu ce, să spunem, cât de cât, funcționa. Ce se întâmplă acum? Guvernul...A, vreau să mai fac o precizare!

Deci, prin alocarea acestei subvenții, toată populația, indiferent, sărac, bogat, plătea 170 lei/gigacalorie. De Roni. Pentru familiile sărace, Guvernul venea și mai dădea niște ajutoare, pentru cei cu venituri pe cap de membru de familie cuprinse între anumite tranșe, până la 615 lei. Guvernul venea și mai dădea niște ajutoare la factura asta deja subvenționată. Suma totală cu care venea Guvernul pentru aceste ajutoare nefiind foarte mare. Patruzeci de miliarde, era în total. Noi discutăm despre totalul subvenției care se punea, partea Primăriei și partea Guvernului, ca gigacaloria să fie 170 de lei, cam o mie de miliarde discutăm pe an, da? Și, în plus, ei mai veneau cu aceste ajutoare. Acuma, au dat ordonanță. Au spus:”Domn'e, noi nu mai dăm bani pentru subvenție. Noi vom aloca doar ajutoare pentru familiile sărace cu venituri...” și-au crescut venitul până la 786 pe membru de familie. Aici, pe aceste tranșe, că sunt pe tranșe, ei vin și subvenționează, cu un procent diferențiat, din factură. Eu m-am gândit și vă propun așa. Am vorbit cu d-na Frigioiu: câți bani aveam noi alocați pentru a subvenționa cota noastră la gigacalorie? Sunt vreo 400 și 60 spre 500 de miliarde, cam pe acolo. Toți banii ăștia îi punem de-o parte, nu intrăm în ei, noi nu facem economie pe buzunarul populației cum face Băsescu, îi dăm de-o parte, nu mai acordăm subvenție și vom veni în completarea ajutoarelor pentru familiile defavorizate. Asta înseamnă, ce? Că vom avea prețul de referință real! Deci. Nu va mai fi 170, ăla subvenționat, va fi 338. Adică, dublu. Ca atare, mai pe românește spus, gigacaloria va costa dublu în Constanța. După care venim și ne uităm la familiile defavorizate. Guvernul a făcut 7 tranșe. Și am să vă dau un exemplu în care vine și subvenționează...dă ajutoarele ălea! Și vine și spune așa, spre exemplu, la o familie care câștigă...are

venitul între 310 lei și 355 de lei, pe membru de familie, repet, și este într-o casă.....Da, are un

apartament de....Am să vă dau cu numătul de camere. Calculul este foarte complicat, că este pe

consum. Și atunci, eu am să vă dau exemple de aici, ca să le înțelegeți, să nu intru în amănunte cum le-am făcut, da' vă dau pe numărul de camere. Deci, o familie care are un venit între 310-355 pe membru de familie, într-o locuință cu două camere, să spunem, Guvernul subvenționează 50% din factură, din asta majorată, și noi venim în completare și mai subvenționăm cu 28%. Asta înseamnă, ce? Că toate familiile care sunt trecute în tranșele Guvernului , și unde ei vin și dau niște ajutoare mult mai mici, da?, per total, că scoțând subvenția s-a dublat prețul, și atunci, el vine și dă un ajutor

procentual. Dar prețul El a crescut foarte mult...Am avut următoarea politică: toate aceste familii

să plătească la fel ca anul trecut. Și noi venim și punem în plus...Ați văzut, v-am dat exemplul între 310-355, unde Guvernul subvenționează 50% din factură. Noi venim și mai punem 28% și el plătește diferența, adică la fel cât a plătit anul trecut. Da? Vă dau un alt exemplu: o familie care are între 540-615 lei. Guvernul pune numai 10% din factură, atenție!, pe noua lege. Numai 10%. Deci, practic, ar trebui să plătească dublu, ăsta! Și noi venim și punem 50%, în așa fel încât să plătească la fel ca anul trecut. Deci, toți constănțenii care au venituri pe membru de familie...membru de familie înseamnă cel care locuiește în casa respectivă, până în 786 de lei, vor plăti la fel ca anul trecut. Peste puținul care-l dă Guvernul, și care ați văzut că-l dă diferențiat, el dă mai mult celor cu venituri foarte

mici, dar care sunt puțini, atenție!, noi venim și completăm, și scade procentul.....spre exemplu, la

familia care are între 615-786. Știți cu cât subvenționează Guvernul, factura? Cu 5%, fraților! Deci, ăștia ar trebui să plătească dublu și noi venim și punem 53% în așa fel încât să plătească la fel ca anul trecut. Da? Asta este filosofia. Mergem mai departe. Făcând calcule cu d-na Marcela Frigioiu, am constatat că ne mai rămân niște bani până la totalul de 480 spre 500 de miliarde, cât aveam. Și atunci, am mai făcut de la noi, și vă propun dumneavoastră, încă trei tranșe, adicătele...Discutăm acum de familii, pentru că persoanele singure au altfel de tranșe; și acum vă spun la familii, după care o să vă spun la persoane singure. Am mai făcut următoarea tranșe, între 786, unde se termină tranșele Guvernului și de la care încolo el a considerat că toți sunt avuți, nu așa spunea ăla bogat? și ar trebui să plătească dublu, noi am zis: „Nu, domn'e!”; de la 786-840 Roni/membu de familie,

Primăria subvenționează 35% din factură. Deci, el va trebui....Din factura...mare...da? Din factura

dublă, practic, noi subvenționăm 35% și el va veni să plătească diferența de 65%. De la 840-900,

Primăria subvenționează 25% din factură. Un sfert. De la 900-1000, pe membru de familie, Primăria subvenționează cu 10%. Asta este la familii. După care, orice familie din Constanța cu venitul mai mare de 1000 de Roni pe membru de famile, plătește factura dublu. Pentru persoane singure...Vă spun și tranșele astea....Domnii consilieri au tabelele?

D-na Marcela Frigioiu

Nu. N-au tabelele, că nu mi-a zis doamna Enache să le fac...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pentru persoane singure, unde se termină tranșa Guvernului la 1082 de Roni, pentru că pentru persoane singure sunt niște tranșe pe valori puțin mai ridicare, se presupune că fiind unul singur, de banii ăștia trăiești mult mai greu să plătești toate hangaralele, la Guvern, deci, persoanele singure, până în 1082 de Roni, vor plăti la fel ca anul trecut, pe același sistem și aceeași filosofie și, pentru cei cu venituri între 1082-1300, Primăria va subvenționa cu 25%. Asta este împărțeala banilor și filosofia pe care noi ne-am gândit să o aplicăm, în așa fel încât să venim în sprijinul familiilor sărace. În acest mod, după calculele noastre, aproximativ 80-85 de mii de persoane din Constanța vor avea parte de subvenție. Dacă...Noi ne-am mai lăsat o marjă de vreo 40-50 de miliarde, să vedem ce se întâmplă, pentru că sunt grele aceste estimări; poate sunt mai mulți și atunci, să n-apucăm să le spunem oamenilor „cât au plătit...”și să n-avem să punem banii de subvenție; dacă, cumva, vor fi mai puțini și ne vom rămâne bani, atunci, vom extinde sau vom mai crește din procentele de unde acoperim noi cei 35-25-10%. Tot în ședință de Consiliu local. Trebuie să adunăm întâi aceste solicitări a celor patruzeci și ceva de mii de apartamente sau câte or să fie, de familii, a celor 85 de

mii de oameni, după care o să vedem dacă sunt atâtea câte am extimat noi. Pentru că Condițiile

Guvernului, ca să acordăm aceste ajutoare, le știți, că s-au mai dezbătut la televizor, sunt destul de complexe. Printre altele, dacă omul, familia deține mașină: tăiete ajutorul; dacă familia deține economii...da, la CEC: tăiete ajutorul. Și eu le sfătuiesc, sfătuiți-i și dumneavoastră, să scoată banii să-i țină la G.P.

Se fac comentarii în sală. (La G.P.?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, la G.P., la buzunar, pentru că nu spune nicăieri în lege că dacă ai economiile acasă, în bani cache, nu-ți mai dă ajutor. Și nu spune iar nicăieri la lege că e ilegal să-i retragi din cont și să-i ții în buzunar. Spune, însă, că este ilegal să beneficiezi de subvenție dacă ai economii în bancă...

D-na Marcela Frigioiu

Mai mari de 3000 de lei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Mai mari de 3000 de Roni.

Dl.Ion Ciobanu Acuma, le dați idei?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, da, le dau idei, așa este. Dacă are economii, mai mult de 3000 de Roni, să retragă până la 2999, să-i țină la G.P. și restul să-i țină în cont, ca să poată beneficia de această subvenție! Și asta este politica noastră. În rest, vă stau la dispoziție cu întrebări. Am ținut să vă explic această politică, pentru că sunt cele două hotărâri de consiliu: unu - aprobarea prețului local, care, practic, înseamnă dublarea lui și, după aia, ajutoarele. Ele sunt, indisolubil, legate. Poate sunt unii care o să spună: „Domn'e, nu-i bună filisofia, lăsați prețul mai mic sau acordați tuturor.” da' , atunci, ne întoarcem la ăștia, săracii, care vor plăti mai mult, adică îi cocoșează. Vă stau la dispoziție pentru orice fel de întrebare și de discuție.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Cum îi verificați dacă au bani în cont sau nu?

Dl.Dănuț Moisoiu

Secretul bancar...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Guvernul, în înțelepciunea lui, spune că suntem obligați să verificăm....cât la sută?

D-na Marcela Frigioiu

60%...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

60%! Nebuni! Deci, sunt nebuni! Ei vor să verificăm 60% din 85 de mii de oameni. Faceți calculul. Vor să verificăm solicitările a 50 de mii oameni cu angajații din Primărie care-s dați afară!

Se fac comentarii în sală. (Mai trebuie o Primărie! )

D-na Marcela Frigioiu

Nu comentăm, ăsta-i Guvernul...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ăsta-i Guvernu, ce să facem!? Noi o să facem o comisie care să verifice, pentru că dacă nu verificăm ne bagă în „abuz în serviciu”, în alea, d'alea... Câți oameni avem disponibili, vreo 4-5, am să le dau dispoziție și o să verifice cât pot să verifice. Nu? Da, vă rog!

Dl.Ovidiu Cupșa

Am și eu o întrebare. Nu e legată, neapărat, de felul în care sunt făcute grilele, pentru că mi se par destul de rezonabile...Știu că, în general, în fiecare an, chiar discutam cu d-na Frigioiu, șeful cere niște bani pentru asigurarea stocurilor de iarnă ale...pentru combustibil. Puteți să ne spuneți în ce măsură reușim iarna asta să le dăm, pentru că știu că nu prea ne mai permite legea să dăm banii în avans și...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Acu' am închis telefonul cu Ojlobeanu, care plânge, ca în fiecare an, să-i dăm în avans, din subvenție, cota noastră, că noi așa făceam. Puțină lume știe, dumneavoastră sunteți consilieri, sunteți mai implicați, puțină, din populația orașului știe dedesubturile, da' nu contează. El, în fiecare an plângea să-i dăm în avans din cota noastră de subvenție, de 55%, și făceam lucrul ăsta ca omul să poată să-și asigure stocurile pentru iarnă.

Se fac comentarii în sală.(Îi dă Guvernul...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, nu, că el a spus așa: „Dacă nu-mi dați, închid.”

Se fac comentarii în sală.(Să închidă...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, închide, și...?

Se fac comentarii în sală. (Și să trăiți bine, domn'e!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O să rămân după ședința de consiliu local să discut cu doamna Frigioiu și cu Costică Racu, să vedem în ce manieră putem să facem un transfer, pentru că noi avem banii. Deci, noi ne-am gospodărit 10 ani de zile s-avem întotdeauna banii de-o parte, să nu intrăm în faliment, să n-avem datorii, să nu știu ce. Banii există. Dacă până acuma, sub formă de subvenție, aveam voie să-i dăm în avans, ne permitea un text de lege în mod special, acuma nu mai avem text de lege, că textul de lege spune că aceste ajutoare, documentul de plată îl constituie borderoul cu familiile și cu solicitările din spate. Și o să vorbesc cu Marcela și cu Racu să vedem dacă putem și cum putem să-i transferăm o parte din bani și să ne reglăm în momentul în care vine borderoul. Adică, am făcut calculul că pentru...până în decembrie avem de plătit 200 de miliarde, vă dau un exemplu, să-i dăm 50 de miliarde, 70 de miliarde acum. Îi mai dăm peste o lună 70 de miliarde și vin după aia cu borderourile și mă așez peste sumă. Asta e ideea. Sigur... s-o facem, s-o semnăm și după aia să dăm și noi cu subsemnatu'...

Se fac comentarii în sală. (Prin hotărâre de consiliu....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' Racu, crezi că ne-ajută? M-ai urmărit...?

Dl.Constantin Racu

Am urmărit...dar n-aș putea da un răspuns acum...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, păi știu că nu poți să dai un exemplu acuma. Eu vrea să știu dacă o hotărâre de consiliu local ne-ar putea ajuta. Pentru că, până la urmă, banii nu-i bagă nimeni în buzunar, dă-i dracu de

bani, că-i dăm oricum, îi dăm ca ajutoare...Că-i dăm pe baza borderoului...Îi dăm numai o

parte...Dăm 60%, 40%...Și venim și...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Racu

Trebuie să studiem legea. Dacă „tace” legea, să dăm hotărâre și...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, asta mă gândesc, legea „tace”...

Dl.Constantin Racu

Dacă legea „tace”, am putea. Dar, dacă legea interzice...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu interzice...Interzice, doamnă?

D-na Marcela Frigioiu

Din ce-am citit eu, nu interzice.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' n-am putea....Păi, stai puțin! Ojlobeanu plânge că dacă nu ia bani, nu poate să-și facă stocul și vine frigul.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă stăm să vedem, până la viitoarea ședință de consiliu, și până iese, și până nu știu ce, s-ar putea să intrăm în iarnă și ăsta să n-aibe stocul...Noi n-am avut problema asta niciodată. Alte orașe au avut-o, când a dat frigul pest ei și tremurau toți...ca șobolanii, în frig. Adică, am putea face acuma un amendament, mă gândesc, nu?, că...

Dl.Decebal Făgădău

Să mandatăm executivul ca în situația în care găsește soluții legale de asigurare a...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu așa...

Se fac omentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Nu...O extraordinară, după ce...găsim soluția...

Se fac comentarii în sală. (Nu, că trebuie să ne asumăm....?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, de ce...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Eu cred că a venit rândul la Consiliul Local, domn' primar, să-și asume o răspundere. Că, unii, și-au asumat cu Cazinoul, alții și-au asumat-o cu păsările călătoare. Să ne-asumăm și noi cu un mărunțiș, cu gigacaloria...

Dl.Radu Ștegan Mazăre

Un mărunțiș de vreo câteva sute de miliarde...!

Se fac comentarii în sală. (Dacă nu-i legal...?)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă nu-i legal, s-o atace Iorga!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu vă propun așa. Haideți să o amânăm, s-o punem ultima, ca discuție, până atunci curg celelalte hotărâri de consiliu, și s-o votăm la final, să mai discut eu cu Racu și cu Marcela, să vedem cum ar putea să sune și formularea. Sunteți de acord?

Consilierii sunt de acord.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu vreau să știu dacă...despre subvenție și despre modul în care ne-am hotărât și am zis că este bine să o acordăm sub forma asta, dacă aveți discuții. E bine? Nu-i bine?

Dl.Dănuț Moisoiu

Criteriile sunt subiective. Intrăm în plasa......să spunem că toți sunt bogați cu venituri până

la 9 milioane...

Dl.Radu Ștefan Mazăre Nu, noi am mers până la 10.

Dl.Dănuț Moisoiu

Până la 10 milioane (vechi)....Poate să fie o familie cu un venit de 900 Roni pe membru de

familie, în care sunt bolnavi amândoi, toți banii să îi dea pe medicamente și să nu beneficieze de ajutor decât...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ion Ciobanu

Vă rog frumos să-l ascultăm pe dl.Moisoiu ceea ce spune, pentru că nu vorbește decât pentru noi toți. Vă mulțumesc!

Dl.Dănuț Moisoiu

Ar trebui, până la o anumită sumă, să se acorde la fel la toți Să zicem, până la 1000 de lei

cu 25%....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu, nu...Am subvenționat 45...55% din jumătate...

Dl.Dănuț Moisoiu

25%...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

25%, da...

Dl.Dănuț Moisoiu

Ca și până acum, până la o anumită limită, 10 milioane, să dăm la toți la fel, adică 25%-

27%....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Eliminăm celelalte tranșe, rămâne o singură limită, de 10 milioane, și dăm la toți la fel...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Dănuț Moisoiu

Unul cu 9 milioane poate să fie mai sărac ca unul cu 6, dacă dă toți banii pe medicamente...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mie nu mi se pare corect să-i dau ăluia cu 9 la fel ca celui cu 6...sau cu 3...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Vă propun ca, pe lângă această hotărâre pe care o vom adopta, să întocmim o scrisoare pe care să o trimitem Guvernului, până în data de 14, cu situația în care ne aflăm...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

Păi, să le solicităm să ne asigure banii din fondul ministerului pentru ca CET-ul să poată să-și facă stocul...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Pentru căldură nu se mai asigură...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ion Ciobanu

Vă propun să supunem la vot punctul 2, iar punctul 3, așa cum a propus dl. Primar, să-l amânăm până la sfârșitul ședinței.

Consilierii sunt de acord.

Dl.Ion Ciobanu

Supun la vot proiectul înscris la punctul 2.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 3 se amână până la sfârșitul ședinței. Trecem la punctul nr.4:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării S.C.RADET Constanța S.A.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Aici avem buletine de vot. Secretariatul va distribui buletinele de vot și noi trecem mai departe. Punctul 5 este retras, punctul 6:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța „ precum și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20072013.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 7 este retras. Punctul 8:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din HCLM 462/2009 pentru participarea municipiului Constanța la Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități” cu proiectul „Amenajarea Parcului Carol I, municipiul Constanța.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 9:

„Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.59/2011 referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanța.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul 10 este retras. Punctul nr.11:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Sf.Mare Mucenic Pantelimon.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.12:

„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.13 este retras, punctul 14, retras. Punctul nr.15:

„Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosință gratuită asuprea terenului în suprafață de 177,70 mp. Către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.16:

„Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru transmiterea unui teren din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a obiectivului de interes public național „Varianta de ocolire a municipiului Constanța.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.17:

„Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Vă rog, domnu' viceprimar !

Dl.Decebal Făgădău

Întrucât am promis acest lucru, vreau să mulțumesc domnului Sponte pentru sprijinul acordat în intabularea locuințelor ieftine.

Dl.Ion Ciobanu

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.18:

„Proiect de hotărâre privind mandatarea RAEDPP Constanța în vederea vânzării locuințelor ANL.”

5

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Și aici avem buletine de vot. Trecem la ordinea suplimentară. Punctul 1:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr.471/24.09.2007 privind

aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri) aparținând domeniului privat al municipiului Constanța” cu completările și modificările ulterioare.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.2:

„Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P.Constanța în vederea vânzării imobilului (apartament) situat în Soveja nr.120, bl.DR36, sc.A, et.VI, ap.28.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.3:

Proiect de hotărâre privind aprobarea reeșalonării și restructurării creditului acordat către UniCredit Țiriac Bank pentru S.C.Telegondola Mamaia SRL și aprobarea extinderii dreptului de ipotecă și a interdicțiilor în favoarea creditorului asupra unor construcții.”

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Punctul nr.4:

Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al Consiliului

Județean Constanța asupra terenului în suprafață de 16815 mp. situat în municipiul Constanța și transmiterea acestuia în gestiune delegată către S.C.Confort Urban SRL.”

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Vă rog, domnu' consilier!

Dl.Felix Stroe

Vreau doar să vă informez, dragi colegi consilieri și drage colege, că Primăria a demarat un proiect, care va fi finanțat atât de Primărie cât și de BERD, în valoare de 250 de milioane de Euro, pentru realizarea unui nou sistem de producere și distribuire a energiei termice, cu un preț al gigacaloriei la jumătate din prețul Guvernului. Așa sperăm. Este vorba de un sistem nou de producere și distribuire a energiei termice, pe plan local. În speță, am numit un colectiv, condus de dl.viceprimar Făgădău, din care fac parte și eu, care a avut 7 discuții cu cei din conducerea BERD. S-a lucrat, la RADET împreună cu RAJA, și s-a convenit să se lucreze la maximum, pentru că sperăm ca la 1 decembrie să avem finalizat proiectul ca să putem începe o investiție, benefică pentru orașul nostru, care va asigura producerea energiei termice cu un preț al gigacaloriei redus la jumătate față de prețul Guvernului, și va asigura în mod constant, fără să mai așteptăm subvenții de la Guvern. Este o inițiativă a domnului primar. Dacă totul decurge normal, în maximum 2 ani de zile, la 01.01.2013, se finalizează această investiție...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mulțumesc! Acum, domnul Stroe este foarte optimist. Dă dea Dumnezeu să iasă așa! Suntem în discuții. Este o investiție foarte mare, cea mai mare în Constanța, care va antrena și alte lucruri. Sar putea să se schimbe tot mecanismul de distribuție al RADET. Important este că BERD-ul este dispus să finanțeze, în orice formulă, chiar și în parteneriat cu un privat. În discuțiile pe care le-am avut cu cei din conducerea BERD am fost întrebat: „ Ce vă interesează? Ce doriți să obțineți cu realizarea acestui sistem?”. Și eu am spus: o gigacalorie mai ieftină pentru populație. Dacă am reuși să aducem prețul gigacaloriei la, hai să nu spunem jumătate, dar măcar la 70% din prețul Guvernului, ar fi foarte bine.

Se fac comentarii în sală.(Și o finalizează cei care vin....?!)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cred că pentru următorul mandat există....Este cea mai mare pleașcă pe care o pot primi:

realizarea unei investiții care să aducă gigacaloria la un preț mult mai mic...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am amendamentul pentru hotărâre, care sună în felul următor: „În limita disponibilităților bugetare, Primăria Municipiului Constanța poate acorda avansul către furnizorul de energie termică pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuințelor.” Mi se pare corect. S-a notat?

D-na Marcela Enache

Da.

Dl.Ion Ciobanu

Supun la vot amendamentul propus de domnul primar la proiectul de hotărâre înscris la punctul 3 din convocator, respectiv:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru energie termică, în

conformitate cu O.U.G.nr.70/31.08.2011 privind măsurile de progtecție socială în perioada sezonului rece.”

- inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Ion Ciobanu

Supun la vot hotărârea cu amendamentul votat.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și să vă mai zic ceva. Acest ajutor, pe care-l acordăm ca populația să plătească la fel ca anul trecut, este valabil doar dacă consumul se încadrează în nivelul maxim stabilit pentru căldura....pentru o cameră...Legea vine și dă o cantitate maximă, pe cameră și pe fiecare lună în parte. Dacă se depășește această cantitate, nu mai avem voie să acordăm ajutor. Nu e chiar așa simplu...

Se fac cometnarii în sală.

Dl.Ion Ciobanu

Dacă-mi permiteți, o să vă prezint rezultatele votului secret de la punctul 4 de pe convocator:

1:Desemnarea membrilor Consiliului de administrație

-    Rachieru Ilie    -    23 pentru;    0 împotrivă; 1    anulat;

-    Donea Cristina    -    22 pentru;    1 împotrivă; 1    anulat;

-    Tulică Tănase    -    19 pentru;    4 împotrivă; 1    anulat;

-    Scrioșteanu Gheorghe -    22 pentru;    1 împotrivă; 1    anulat;

-    Pintilie Teodora    -    21 pentru;    1 împotrivă; 2    anulate.

2:Desemnarea membrilor în Adunarea Generală a Acționarilor

-    Dobre Mircea    - 19 pentru; 1 împotrivă; 4 anulate;

-    Vișan George Gabriel    - 21 pentru; 0 împotrivă; 3 anulate;

- Prodan Ecaterina    - 21 pentru; 0 împotrivă ; 3 anulate;

- Papari George    - 20 pentru; 1 împotrivă ; 3 anulate;

- Președinte C.A.    - 19 pentru; 0 împotrivă; 5 anulate.

Supun la vot întreaga hotărâre de la punctul 4.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru. Domnu Manea Victor a ieșit din sală.

Dl.Ion Ciobanu

Rezultatele votului secret de la punctul 18 din convocator sunt următoarele:

-    Moțățăianu Mădălina    - 22 pentru; 0 împotrivă; 2 anulate;

-    Bobe Carmen    -    22 pentru;0 împotrivă; 2 anulate;

-    Culea Isabela    -    22 pentru;0 împotrivă; 2 anulate;

-    Pantelimon Cătălina    -    22 pentru;0 împotrivă; 2 anulate;

-    Tudorache Gheorghe    -    22 pentru;0 împotrivă; 2 anulate;

-    Guțu Oana    -    21 pentru;0 împotrivă; 3 anulate;

-    Sîngiorzan Adrian    -    21 pentru;0 împotrivă; 3 anulate.

Supun la vot hotărârea.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru. Domnu Manea Victor a ieșit din sală.

Dl.Ion Ciobanu

Ordinea de astăzi a fost epuizată. Declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Ion Ciobanu

SECRETAR,

Marcela Enache

15