Proces verbal din 16.05.2011

66.proces verbal sedinta din data 16.05.2011

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 16.05.2011, orele 12,00, în ședința ordinară    a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absenți: dl.Manea Victor, dl.Matei Constantin și dl.Tănase Cristian), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.50/10.02.2011, de domnul consilier Stroe Felix.

Dl. Felix Stroe

Domnule primar, doammelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să deschid ședința Consiliului Local Municipal Constanța. Sunt 24 de consilieri prezenți, ședința își poate desfășura lucrările. La ordinea de zi, avem un convocator cu 31 de puncte. Dacă în legătură cu acest convocator sunt probleme? Dacă nu, supun la vot.

Cine este pentru? Mulțumesc! Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Deci, convocatorul a fost aprobat. Avem o ordine suplimentară, care v-a fost prezentată. Dacă sunt comentarii? Dacă nu, supun la vot.

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Abțineri? Voturi împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Supun la vot ordinea de zi în ansamblul ei.

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție precum și a contului de execuție a veniturilor și cheltuielilor din afara bugetului local, pe anul 2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt întrebări?

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal la trimestrul I pe anul 2011.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Discuții?

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Punctul 3:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal rectificat pe anul 2011.” - inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Dl.viceprimar Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău

Mulțumesc, domnule președinte! În primul rând aș vrea să rectificăm titlul proiectului, în sensul că proiectul trebuie să sune:”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe anul 2011.” Dintr-o eroare de redactare a fost trecut trimestrul I. Și aș vrea să fac următorul amendament: la capitolul venituri de capital propun o majorare, pe linia prognosticării, - bunuri din domeniul privat -cu suma de 250 de mii de Roni; iar la capitolul de cheltuieli se introduc două poziții pentru Spitalul Municipal de Boli Infecțioase, pentru:stație centrală de purificarea aerului comprimat respirabil -suma de 150 de mii de Roni și achiziție lift -150 de mii de Roni.

Dl. Felix Stroe

Vă mulțumesc! În legătură cu amendamentul, supun la vot.

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot hotărârea în ansamblul ei. Cine este de acord? Vă mulțumesc! Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Punctul 4:

„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Situațiilor Financiare anuale încheiate la

31.12.2010 ale R.A.E.D.P.P. Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Punctul 5:

„Proiect de hotă râre privind completarea art.2 al HCLM nr.330/2008 privind

modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A.E.D.P.P. Constanța-anexa nr.1 la HCLM nr.85/2008.”

5

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Felix Stroe

Punctul 6:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale”.

-inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

Dl.Decebal Făgădău

La proiectele cu finanțare europeană, am rugat-o pe d-na Merlă să facă o prezentare domnilor consilieri. Din discuțiile avute cu dânșii, am înțeles că nu cunosc aceste proiecte...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Foarte bine! Și presei!

Dl. Felix Stroe

Deci, domnilor consilieri, vă rog să fiți de acord să dăm cuvântul doamnei Merlă. Da? Poftiți, doamnă!

D-na Ani Merlă

Reabilitarea stațiunii Mamaia este prinsă într-un proiect major, integrat, numit „Mamaia-Produs Turistic Internațional”, care cuprinde trei proiecte individuale. Primul, pe care-l voi prezenta, este „Îmbunătățirea accesului pietonal în stațiunea Mamaia” prin crearea unor pasarele peste bd.Mamaia. Știm, cu toții, cât este de intens traficul în stațiunea Mamaia, mai ales în perioada sezonului estival, dar, în ultimi ani, și în extrasezon. De aceea, s-a dat proiectantului, ca și temă , studierea zonelor unde ar trebui amplasate pasarele pietonale. Aceste zone au fost studiate în număr de cinci. Până la urmă, s-a renunțat la două și au rămas trei zone principale, respectiv: 1 - trecerea din Satul de Vacanță către piațeta Perla, este prima pasarelă, o aveți acum în imagine, este o pasarelă sub formă de iaht, care binențeles că este un simbol al orașului nostru; s-a putut realiza această proiectare deoarece pe mijlocul bulevardului, în zona respectivă, există un scuar de spațiu verde care a permis

ancorarea catargului. A doua pasarelă este în zona....Mai fac o precizare, fiecare din pasarele, se vede

mai bine în această imagine, are coborâri pe trotuare, de o parte și de alta a bulevardului și, binențeles, facilități pentru persoane cu dizabilități motorii. Pasarelele au fost prevăzute la o înălțime de 5,30 m, pentru a putea permite autobuzelor supraetajate, pe perioada sezonului estival, trecerea pe sub ele.

A doua pasarelă este în zona piațetei Cazino. Aceasta se numește „Năvodul cu pescăruși”. Deci, este o construcție metalică cu coborâre mai generoasă în partea dinspre piațetă și o coborâre ceva mai îngustă, atât cât a permis domeniul public, în partea dinspre lac. Și aici sunt prevăzute lifturi pentru persoanele cu dizabilități motorii. Aici aveți o imagine de perspectivă.

A treia pasarelă, zonă, de asemenea, aglomerată în stațiunea Mamaia, este la piațeta Rex. Acolo este o pasarelă pe care noi am numit-o „Val”. Deci, după cum vedeți, s-au derulat trei motive specifice municipiului nostru. Cu coborâri pe amble totuare și, de asemenea, cu liftul pentru persoanele cu dizabilități. Valoarea totală a celor trei pasarele, estimată prin devizul general la momentul avizării în Comisia tehnico-economică a municipiului Constanța, se ridică la aproximativ 2 milioane și jumătate de Euro. Cam 700-800 de mii de Euro pentru fiecare pasarelă în parte. Dacă domniile voastre aprobă indicatorii acestui proiect, urmează ordinul de incepere pentru proiectul tehnic și, în maxim o lună de zile, la viitoarea ședință de consiliu, aprobăm partea de cofinanțare a noastră, care se ridică la 2% din valoarea eligibilă a proiectului și depunerea proiectului, pe parcursul lunii iunie, spre finanțare.

Fac o mențiune. Sperăm ca evaluarea să dureze destul de puțin, 3-4 luni de zile, astfel încât, pe perioada iernii, să putem face licitațiile și în primăvară, cel târziu, deja să putem să ne începem aceste trei proiecte în stațiunea Mamaia.

Dl.Felix Stroe

Vă mulțumesc! Vă rog să-mi permiteți să constat că sunt trei construcții emblematice, trei construcții care vor conferi o personalitate puternică stațiunii Mamaia. E o surpriză extrem de plăcută pe care executivul ne-a pregătit-o. În ceea ce mă privește, salut cu tot respectul și cu admirație aceste proiecte. Dacă domnii colegi doresc să comenteze? Dacă nu, vă rog să aprobăm acest proiect.

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Deci, în unanimitate. Așteptăm ședința viitoare, să aprobăm cofinanțarea. Punctul nr.7:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Promenada turistică Mamaia”.

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Bănuiesc că și aici, doamna Merlă, veți prezenta.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dar autorizații de construcții cum dăm la astea?

Dl.Decebal Făgădău

Prin PUZ...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Prin PUZ! Care trebuie avizat...un an, conform legislației...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, le-ați aprobat, dar nu putem să dăm autorizație de construcție, că așa-i în România!

Trebuie să facem PUZ, nu?

Se fac comentarii în sală .

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Exact. Păi, trebuie. Nu trebuie autorizație de construcție ? Ca să fie proiect european...nu trebuie să ai toată documentația?

D-na Ani Merlă

Ba da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Trebuie și autorizație de construcție! Ele erau în ultimul PUZ, dar doamna blondă a zis că nu-i bine! Și atunci, acuma înțeleg că-i valabil PUZ-ul din 2006, PUZ-ul anterior, iar în PUZ-ul din 2006 noi n-avem trecute astea?! Și va trebui...Păi, nu știu! Atunci, poate...facem un ...PUZ-uleț, care să cuprindă numai ăstea, și îl facem pentru ședința viitoare, ca să meargă în paralel cu hârtiile...cu documentația pe care o facem?! Poate facem un PUZ-uleț în care punem numai ăstea, nu!? Trimitem iar să ia toate avizele și paraavizele, inclusiv de la doamna blondă, în care să punem numai proiectele ăstea europene. Da? Facem așa? Ca să putem să le dăm autorizații, că, altfel, nu mai putem să le

scoatem. Notează. Și atunci, în viitoarea....Unde-i Luiza? Luiza, tu auzi ce vorbesc eu sau nu? Eu zic

să stai, poate, pe partea cealaltă, la lac, acolo, știi, că-i și...nici nu bate vântul, că bate Sud-Estul și acolo-i și adăpost, te bronzezi...și ajungi ca mine. Deci, pentru proiectele europene, care cuprind stațiunea Mamaia, dă drumul și inițiază acuma un PUZ nou, identic cu ăla din 2006, dar care să aibe în plus numai proiectele europene.

D-ra Luiza Pop

Am înțeles, dar în ceea ce privește pasarelele nu e nevoie de o aprobare urbanistică...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

De ce?

D-ra Luiza Pop

Ele intră pe amenajarea tramei pietonale...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, pentru proiectele europene n-avem nevoie ?

D-ra Luiza Pop

Mă refer numai la pasarele.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, și restul ce...mai avem, că mai sunt niște...!?

D-ra Luiza Pop

Amenajarea....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ai nevoie sau nu? Nici pentru aia?

D-ra Luiza Pop

Se merge pe amenajarea teritoriului...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Și nici pentru pasarele nu-ți trebuie!? Sigur?

D-ra Luiza Pop

Da.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bine. Atunci...să trăiască, nu mai facem PUZ! Dl.Felix Stroe

O rog pe doamna Merlă să ne prezinte proiectul.

D-na Ani Merlă

Proiectul, supus atenției dumneavoastră, are ca și obiect reabilitarea promenadei turistice Mamaia, însemnând promenada din Satul de Vacanță și din stațiunea Mamaia, de la bd.Lăpușneanu, aleea principală din Satul de Vacanță, continuând cu cele trei piațete din stațiunea Mamaia și promenada până acolo unde ne-au permis reglementrările juridice, situațiile juridice pentru domeniul public, respectiv până în dreptul hotelului Bicaz-Siret. Le-am împărțit în două obiecte principale. Cum vă spuneam mai devreme, sunt cele trei proiecte...Din păcate proiectul „Mamaia-Teleschi” nu putem să-l aplicăm, deocamdată, pentru că nu s-au terminat formalitățile de preluare a suprafeței lacului Siutghiol. Este un proiect în așteptare. Am aprobat indicatori...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spuneți și de ce nu s-a terminat...

D-na Ani Merlă

Pentru că Ministerul Mediului este în instanță cu ANPA, cu Administrația Națională pentru Pescuit și Acvacultură care revendică acest lac, deși există lege prin care a fost atribuit celor trei unități administrativ-teritoriale: Constanța , Năvodari și Ovidiu.

Sunt două zone de interes: zona Sat Vacanță și zona Promenadă Mamaia, până în dreptul hotelului Bicaz. Am focalizat prezentarea iar pe cele trei piațete, piațeta Perla este prima pe care vi-o prezint. Deci, se va da o altă axare acestei piațete. Se va amplasa o scenă simplă pe latura de Nord-Est.Va beneficia de mobilierul reprezentat de bănci, coșuri, stălpi de iluminat. Stălpii de iluminat vor fi de două categorii. Pentru zonele de tranzit, mai mici, și pentru zonele de staționare, stâlpi mai înalți, cu reflectoare. Și, de asemenea, conform prevederilor manualului de vizibilitate pentru proiectele europene, vor fi panouri de identificare și panouri indicatoare în fiecare din aceste trei piațete. În piațeta Cazino, în mare, se păstrează actuala distribuție, doar se reabilitează pavimentul , se reabilitează spațiile verzi și se continuă promenada , stânga-dreapta, cu reabilitarea. Pentru piațeta Rex, este o amenajare urbanistică ceva mai amplă, deoarece în acest moment nu sunt prevăzute foarte multe locuri de parcare, deoarece în zonă va apărea și a treia pasarelă care a preluat traficul pietonal, și am prevăzut 108 locuri de parcare și, de asemenea, o zonă de taxi cu 24 de locuri. Panourile și indicatoarele care sunt nelipsite în proiectele europene.

Ceea ce dorim noi să facem în acest proiect este reabilitarea spațiilor verzi, plantări masive, cca 800 de arbori, revitalizarea palmierilor, crearea de bazine de apă și înlocuirea, în totalitate a pavimentului. Proiectul se ridică la cifra de 15 milioane de Euro și, de asemenea, după aprobarea de către dumneavoastră a indicatorilor, vom emite ordinul de începere pentru proiectant pentru proiectul tehnic. Mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, înțeleg că va fi din Satul de Vacanță....

D-na Ani Merlă

Aleea principală din Satul de Vacanță și preluăm promenada....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Până...se termină Mamaia...

D-na Ani Merlă

Aproape. Până unde ne-a permis situația juridică, respectiv hotel Bicaz, Siret, Vega.

Dl.Felix Stroe

Domnul viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Aș vrea să mai fac o completare mică. Pe toată promenada se va segmenta foarte bine traficul auto de traficul pietonal, iar la zona limitrofă între zona pietonală și zona circulabilă rutieră va fi creată o pistă pentru bicicliști.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mulțumim, domnu'...

Dl.Felix Stroe

Mulțumim, domnu' viceprimar! Supun la vot acest proiect deosebit. Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul nr.8:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea și reamenajarea integrată a zonei istorice Piața Ovidiu”.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Sună extrem, extrem de interesant! Vă rog, doamna Merlă!

D-na Ani Merlă

Și pentru zona peninsulară a municipiului Constanța există un proiect integrat, proiect care cuprinde, de asemenea, trei proiecte individuale. Primul - restaurarea și reabilitarea falezei Cazino-Vraja Mării, pe care domniile voastre l-au aprobat, ca și indicatori, și urmează a aproba astăzi cofinanțarea noastră. Al doilea proiect este restaurarea și reamenajarea Pieței Ovidiu. Nu se fac modificări majore. Se înlocuiește pavimentul, se reabilitează spațiile verzi. Se reabilitează cele două accese către străzile adiacente, respectiv, din str.Cararache, din spatele Muzeului de Istorie până la bd.Marinarilor, str.Thermele romane și pasarela care coboară din str.Marcus Aurelius spre Portul

Tomis. Acea pasarelă....țin să vă fac o precizare, că va fi desființată pasarela, care este în acest

moment aeriană, peste drumul din Portul Tomis, deoarece înălțimea sa este foarte joasă și nu permite nici intrarea autobuzelor supraetajate și nici intrarea anumitor persoane fizice care ar dori să tracteze ambarcațiuni. Și, mai mult decât atât, structura acestei pasarele aeriene era foarte șubrezită. Astfel încât ne vom opri pe taluz, cu scările și vom prelua printr-o trecere de pietoni traficul pietonal către amenajarea Portul Tomis. Valoarea proiectului este în jur de 4 milioane de Euro. Urmează să facem proiectul tehnic, după aprobarea de către dumneavoastră.. Mai am o mică completare aici. Datorită fluctuațiilor cursului Euro, proiectantul a dimensionat devizul la decembrie 2010 și am solicitat, după avizul CFE, o actualizare, ceea ce înseamnă un plus de cincizeci și ceva de mii de Euro. Deci, vom avea un aport suplimentar de câteva mii de Euro. Este o modificare care trebuie prinsă în hotărâre. Voi discuta și cu doamna Enache pentru scanarea acelei pagini.

Dl.Felix Stroe

Vă mulțumesc! Deci, se va modifica valoarea cu suma de 50 de mii de Euro, respectiv cu partea noastră de cofinanțare, dacă acest proiect de hotărâre are acordul dumneavoastră.

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Cu această modificare, să înțeleg...

Dl.Felix Stroe

Cu modificarea care...

D-na Marcela Enache

S-a propus, cu valoarea de 50 de mii în plus.

Dl.Felix Stroe

Da. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Unanimitate. Punctul 9:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a parteneriatului între U.A.T. Municipiul Constanța și U.A.T. Orașul Năvodari aferent proiectului „Îmbunătățirea accesului între Municipiul Constanța

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Doamna Merlă.

D-na Ani Merlă

După cum ați aprobat în ședința din martie, este vorba despre proiectul care reabilitează și lărgește drumul de legătură dintre stațiunea Mamaia și podul de acces peste canal din Năvodari. Este o lărgire care cuprinde și sensuri giratorii, care cuprinde și pistă de bicicliști, acolo unde este posibil, și trotuar, iluminat. Deci, transformarea lui într-un veritabil bulevard. Parteneriatul este pentru a consfinți ca lider de proiect unitatea administrativ-teritorială Năvodari, noi fiind parteneri alături de Zona Metropolitană Constanța și, de asemenea, pentru a lua la cunoștință domniile voastre că în acest caz municipiul constanța nu participă ca și cofinanțare. Întreaga valoare a cofinanțării și a cheltuielilor posibil neeligibile vor fi suportate de către lidereul de parteneriat, respectiv U.A.T.Năvodari. Deci, eu vă supun atenției dumneavoastră doar aprobarea parteneriatului pentru demararea și implementarea acestui proiect.

Dl.Felix Stroe

Vă mulțumesc! Întrebări?

Cine este de acord cu acest proiect? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Unanimitate. Punctul 10:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării-Cazino-Port Tomis” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 20072013.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Doamna Merlă.

D-na Ani Merlă

Este vorba de ceea ce menționam mai devreme. Domniile voastre au aprobat indicatorii acestui proiect - 4,7 milioane de Euro și am ajuns la terminarea scrierii cererii de finanțare, astfel încât s-a concluzionat cofinanțarea noastră și trebuie depus proiectul spre finanțare. Noi intenționăm, dacă domniile voastre îl vor aproba astăzi, să-l depunem până la sfârșitul lunii mai, astfel încât să reușim să ne ținem de calendarul pe care ni l-au impus autoritățile naționale și europene. Valoarea cofinanțării este de 270 de mii de lei...Deci, de 2,8 miliarde....

Dl.Felix Stroe

Vă mulțumesc! Întrebări? Dacă nu, supun la vot.

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Vă rog să-mi permiteți să fac o constatare. Sunt cinci proiecte extrem de interesante, care vor relansa zonele respective. Apreciez că va crește, considerabil, activitatea de turism și, implicit, veniturile pe care noi, constănțenii, le vom realiza din aceste activități de turism. Este, după părerea mea, o inițiativă extrem de profitabilă pentru oraș, o inițiativă a executivului care trebuie salutată și rog colegii din comisii, din diferite colective, să ne mișcăm foarte repede, să le dăm un curs cât mai urgent pentru a le realiza. Vămulțumim, domnule primar. Mergem mai departe, stimați colegi.Punctul 11:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea „Situațiilor financiare anuale armonizate la 31.12.2010” ale R.A.D.E.T. Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Întrebări? Domnul consilier municipal Ovidiu Cupșa.

Dl.Ovidiu Cupșa

Vreau să vă spun că ne-am consultat și noi și...mă rog, împreună cu grupul de consilieri liberali, avem câteva întrebări de pus. Din punctul nostru de vedere, și nu vreau să fac un ...am constatat că situația este cam dezastruaosă, după cât se vede din situațiile financiare, și în sensul ăsta voiam câteva explicații. În primul rând, este acea pierdere de 55 de milioane de lei, existentă pe anul ăsta, care am înțeles că provine dintr-o hotărâre judecătorească, referitor la restanțele pe care le avem de plătit către CET, și aici avem o întrebare către executiv. În ce măsură avem posibilitatea să responsabilizăm Guvernul pentru datoria asta sau pentru o parte din ea, având în vedere că mare parte din această datorie se datorează restanțelor pe care le au ei către noi la plata subvenției. Și, a doua chestiune....a doua întrebare legată de diferența mare dintre debitele și creanțele pe care le are de luat RADET; la rubrica de debite este suma de 256 de milioane de lei și la rubrica de creanțe este 115 milioane de lei, ceea ce înseamnă o diferență cumulată de 141 de milioane de lei, cam 30 de milioane de Euro, care sunt, după estimările noastre, pierderi cumulate de-a lungul timpului și care nu sunt justificate de cei 55 de miliaone care reprezintă aceste penalități despre care vorbeam mai devreme. Deci astea sunt cele două explicații pe care, dacă aveți amabilitatea să ni le dați, ar fi ideal...

Dl.Felix Stroe

O întrebare ați pus-o către executiv și o întrebare către conducerea RADET-ului. Dl.Ovidiu Cupșa

O întrebare, executivului, în ce măsură...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, să răspundă întâi conducerea RADET-ului și după aia vă răspund eu...

Dl.Felix Stroe

Domnul director Rachieru.

Dl.Ilie Rachieru

Deci, am preluat RADET-ul în 2004, în ianuarie. Am constatat că unitatea avea, la data aceea, numai pe anul 2003, o pierdere de 513 miliarde și un deficit financiar de 100 de miliarde. Deci, la data aia aveam un deficit financiar de 100 de miliarde. De la acea dată, unitatea a avut un parcurs, dacă vreți, normal, mai puțin plata subvenției de la bugetul de stat, care s-a făcut sau nu s-a făcut deloc. Adică, toată subvenția care s-a plătit de la data aia, s-a făcut cu întârzieri de la 6 luni la un an sau nu sa făcut deloc. Așa cum ați văzut, la sfârșitul anului 2010 avem aproape 350 de miliarde de încasat de la

bugetul statului.Bani care vin și din 2008. Iar la data asta avem aproape 500 de miliarde....CET-ul

calculează penalități la datoria istorică, dacă vreți, și, în plus, calculează penalități și la subvenția care nu vine de la bugetul de stat. Noi, dacă ați observat în bilanț cea ce înseamnă încasat de la populație la sfârșitul anului, avem încasare doar două luni de zile. Două luni, două luni și jumătate. Agenți economici - două luni, două luni și jumătate. Primăria își plătește subvenția, statul nu-și plătește subvenția. Deci, toți acești bani care nu au fost plătiți sunt purtători de penalități. Statul plătește Consiliului local. Consiliul local, nouă.. Noi, CET-ului. Plătim penalități la CET. Obține hotărâri judecătorești definitive și irevocabile care se pun în aplicare. Sunt două hotărâri judecătorești. O hotărâre judecătorească care a fost în 2005, pentru care, de asemenea, am ieșit pe pierderi, și o hotărâre judecătoarească, care a venit la nivelul anului 2010, astfel încât, la nivelul anului 2010, dacă o să vă uitați în bilanț, RADET-ul trebuia să iasă cu un profit de cinci miliarde și ceva, astfel încât, venind această hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, în loc să ieșim pe venit, ieșim pe pierdere.

Deci, sunt sume care...efectiv nu avem ce să le facem. Deci, atâta timp cât nu sunt plătite, se calculează, mai departe, penalitățile. Suntem, cu CET-ul, în proces, pentru a nu face contractul așa cum vor...Aam pornit de la penalități la sumele care vin de la bugetul de stat, să nu plătim. Din păcate, suntem și la data asta în proces și, probabil, vom pierde, pentru că ANRE-ul are un cuvânt mare de spus în ceea ce înseamnă reglementarea relațiilor dintre producător și distribuitor.

Dl.Felix Stroe

Explicația domnului director general este foarte convigătoare. Îl rog pe domnul primar...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vreau să ne mai spună dl.Rachieru care este procentajul de încasare de la populație.

Dl.Ilie Rachieru

Procentajul de încasare de la populație este undeva la 92%. Procentajul , la agenții economici, spre surprinderea mea, în 2010 a ajuns chiar la 100%. Mai departe...Procentajul de la bugetul statului este, dcă vreți, zero, până acum.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai departe...la vot. Când o fi votul următor, să se gândească domnii din Constanța cu cine votează, care-i al nostru, care ne susține... Ați văzut că am avut discuția asta și cu Primul Ministru, cu Boc, când i-am arătat, negru pe alb, cum a distribuit subvențiile. Suntem în proces cu ei, ca să știți.

I-am dat în judecată, nu știu ce șanse avem, nu pot să evaluez asta, pentru că avocații noștri au găsit un tetxt și...o ordonanță de guvern care spune că subvenția se împarte în funcția de numărzul de gigacalorii consumate. Trebuie să împartă Guvernul. Este o ordonanță. Și atunci, luând repartițiile făcute de către Guvern în ultimii ani de zile, inclusiv aia, nu știu, din decembrie, când a dat-o în Brașov - 500 de miliarde și nouă, zero, și așa mai departe... Și ultima dată...A luat câteva din ăstea, s-a dus în instanță și o să susțină în instanță, cu ordonanța care spune că subvenția trebuie repartizată funcție de numărul de gigacalorii consumate nu de culoarea primarului sau a consiliului local căruia îi împarte. Mai mult de atâta, ce să...

Dl.Ovidiu Cupșa

Legea este lege pentru toată lumea! Dacă așa stau lucrurile, atunci suntem în situația ca orașul să rămână fără căldură... Să facem acțiune și, poate, reușim să obținem o compensare cu datoria care...

Se fac comentarii în sală. (Renunțăm la CET...)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, chiar asta vă spuneam...De aceea v-am recomandat să facem un studiu ca să vedem care dintre variante este mai bună dintre cele două, fie un CET pe plan local, fie niște centăluțe care să alimenteze 4-5 puncte termice, ca să înlocuim energia furnizată de CET cu una produsă pe plan local. Și cu această ocazie îi mulțumesc domnului Stroe care a discutat cu unul dintre directorii cu funcție mare la BERD. Știți că RAJA a luat o finanțare de 264 de milioane de Euro. A profitat de această situație și a prezentat problema asta. Eu vreau să-l felicit și pe dl.Rachieru, și o să vă spună și dl.Felix Stroe, că directorul de la BERD a rămas mai mult decât plăcut surprins pentru faptul că avem consumatori și că nu s-au debranșat. Povestește!

Dl.Felix Stroe

Vreau să vă informez că m-am întors ieri noapte de la contract. Suntem la a treia rundă de discuții, la solicitarea domnului primar pe care o face Guvernului. A venit domul dictor, directorul celei mai importante direcții din BERD care finanțează infrastructura municipală. Deja, o echipă de la BERD lucrează pentru acest proiect și se va aproba, în final, o sumă considerabilă pentru refacerea întregii termii, ca să mă exprim așa, a municipiului Constanța. Este o inițiativă pe care domnul primar a lansat-o în trimestrul IV, anul trecut, și care are mari șanse să...practic, este pe parcursul bun, practic, va fi concretizată. A rămas foarte impresionat, BERD, echipa care lucrează, directorul respectiv, pentru faptul că RADET-ul are clienți, pentru faptul că este o întreprindere viabilă. A sesizat faptul că cel care a ...introdus această companie într-o stare atât de dificilă este Guvernul României. Noi avem niște...un calendar foarte strict de la domnul primar. Practic, de două-trei ori pe lună, echipele noastre lucrerază cu BERD-ul. Acum, vine o echipă de la BERD ca să concretizeze un nou palier de documentații și, 100%, în acest an o să aprobăm aici, în cadrul Consiliului Local, noua concepție, și finanțarea acesteia, de încălzire a orașului.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu mă întrebați acum cum va fi, dacă o să fie o centrală sau mai multe centrale, sau, dacă municipalitatea va fi proprietar integral al acestor centrale. Dacă mă întrebați pe mine, aș prefera să fie și un privat care să intre într-un parteneriat și care să bage el bani, nu noi. În ultimă instanță s-o cumpărăm noi, finanțați de către BERD. Dar, dacă o cumpărăm noi, finanțați de către BERD, trebuie să intrăm și să ne aprobe la Ministerul de Finanțe gradul de îndatorare. Și, dacă o să ne ducem la Ministerul de Finanțe să ne aprobe gradul de îndatorare, ne vor da „viteză” pentru că tot gradul de îndatorare al țării l-a consumat „Madamme Nuți”. Păi, nu râdeți, că nu-i de râs! Dacă la ora actuală continuăm programul de asfaltare, unde evreii ne finanțează fără să avem aprobare de la Ministerul de Finanțe... Că nu vor să ni-l dea, și este contravenție, și eu, personal, plătesc amenzi. Din câte am auzit, s-ar putea să modifice și să fie penal. Dacă o să fie penal, chestiunea asta, închidem asfaltarea, pentru că cei de la Ministerul de Finanțe nu ne mai dau voie să ne împrumutăm fiindcă plafonul este limitat, conform negocierilor cu FNI-ul. Și plafonul este consumat de „Madamme Udrea”! Și s-ar putea să lucrăm, în toată povestea asta cu CET-ul, să vrea BERD-ul să ne finanțeze, și....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Normal, că BERD-ul e BERD, nu te joci, trebuie să te duci și să ai aprobare de la Comitetul de....aprobarea finanțărilor. Cum îl cheamă, Marcelo, pe ăla? Dracul să-l ia!

D-na Marcela Frigioiu

Aprobarea Împrumuturilor...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Aprobarea Împrumuturilor. Și acolo? Nu mai este loc! Situația-i complicată...și complexă! O să vă țin la curent cu ...mersul lucrurilor. Faptul că BERD-ul vrea să intre, pentru că BERED-ul finanțează pe 20 de ani, cu o dobândă foarte mică, este un lucru extraordinar! S-a arătat interesat și a spus că proiectul este sustenabil și că vrea să bage banii ăștia. Discutăm despre 80-100 de milioane de Euro. Despre asta discutăm. Mai vreți lămuriri?

Dl.Ovidiu Cupșa

Nu, mulțumesc!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Bine.

Dl.Felix Stroe

Aș dori să fac... cu acordul dumneavoastră, ca noi, Consiliul Local Municipal Constanța să

lansăm o rugăminte consilierilor....parlamentarilor constănțeni, indiferent de culoarea politică, să se

aplece foarte serios asupra acestei obligații pe care Guvernul României nu și-o rezolvă față de municipiul Constanța, dar o rezolvă prioritar față de alte municipii, dau exemplul Brașovului, și, poate, domnii parlamentari, în acest ultim an al actualului mandat, ar avea o inițiativă în cadrul Camerei Deputaților sau a Senatului vizavi de această problemă. Vă rog să adresăm o scrisoare, o să vă rog să-mi dați mandatul să o întocmesc dacă sunteți de acord, domnule primar, către toți parlamentarii constănțeni, indiferent de culoare politică, să se aplece foarte serios asupra acestei probleme, că de aia i-am ales. I-a ales și municipiul. Vă mulțumesc!

Deci, mai sunt alte întrebări? Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă rog să aprobăm acest punct.

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Dacă sunt abțineri? Dacă se împotrivește cineva?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Cu unanimitate. Punctul 12:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic faza Documentație tehnică și ai principalilor indicatori tehnico-economici privind realizarea racordului termic al blocului CS1 la punctul termic nr.139 aflat în exploatarea R.A.D.E.T. Constanța .”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Tot de la RADET.

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 13:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic faza Documentație tehnică și ai principalilor indicatori tehnico-economici privind modificarea soluției de intrare în punctul termic nr.272 aflat în expoatarea R.A.D.E.T. Constanța .”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 14:

„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM

nr.466/2001.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 15:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației modificare HCLM 127/2003 pentru actualizare PUZ Palazu Mare Nord-Caragea Dermeni, pe malul lacului Siutghiol, teren în suprafață de 36,77ha, aparținând persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Dl.Felix Stroe

Punctul 16:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației reactualizare PUZ Palazu Mare III, teren în suprafață de 585 ha, aparținând persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 17:

„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 18:

„Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 19:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea HCLM nr.61/1992 privind înființarea R.A.E.D.P.P.”Administrația Piețelor și Târgurilor Constanța”.

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 20:

„Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de SC PANEL BUILDING SYSTEM SRL către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață de 292 mp. și 676 mp., situate în municipiul Constanța, str.Baba Novac, zona Compozitorilor, cu destinația de drumuri publice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 21:

„Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcută de SC REZIDENT COM SA, Vasilescu Nicușor și Vasilescu Iuliana-Steluța către municipiul Constanța, reprezentând terenul în suprafață de 383 mp., situat în municipiul Constanța, str. Baba Novac, zona Compozitorilor, cu destinația de drum public.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 22:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea SC Confort Urban SRL a sectoarelor de drum național DN3AC-C-ța km 0+000-3+870 și DN3C-Cța km 0+000-2+130 .”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Mulțumesc! Împotrivă? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 23:

„Proiect de hotărâre privind completarea poz.12 din anexa la HCLM nr.600/2008 privind aprobarea listei spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară activități conexe actului medical, care urmează să fie vândute, în conformitate cu prevederile OUG

nr.68/2008 .”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 24:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanța în administrarea Consiliului Județean Constanța .”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Este vorba de un proiect pentru RAJA.

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Dl.Felix Stroe

Punctul 25:

„Proiect de hotă râre privind constatarea încetă rii contractului de concesiune

nr.133098/04.10.2007 încheiat de Municipiul Constanța cu SC QUEEN INVESTMENTS INC.SRL .”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 26:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al Municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 27:

„Proiect de hotărâre privind înregistrarea SPIT-VBL în Sistemul național electronic de plată online a impozitelor și taxelor utilizând cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar.”

- inițiator: Prima, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 28:

„Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții al Serviciului Public Administrare Creșe Constanța, aprobat prin H.C.L.M.540/2009.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 29:

„Proiect de hotărâre privind aprobare bilanțului contabil al RATC Constanța încheiat la 31.12.2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Dl.Felix Stroe

Punctul 30:

„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCLM nr.151/16.07.2010 .”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 31:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, raportului administratorilor și acoperirea pierderii pentru activitatea exercițiului financiar al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2010 .”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul 1:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de realizare proiect între municipiul Constanța și S.C. R.A.J.A. S.A.Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Este vorba de birocrația care este aferentă programului operațional teritorial...

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 2:

„Proiect de hotărâre privind avizarea și aprobarea documentației Plan UrbaNISTIC Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Decebal, str.Ștefan cel Mare, str.Mircea cel Bătrân, Sala Sporturilor, parc aferent bd.Tomis, teren în suprafață de 25 200 mp., proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 3:

„Proiect de hotărâre privind preluarea din gestiunea delegată a SC Confort Urban SRL a imobilului reprezentând - Pasaj rutier Filimon Sârbu.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vreți cuvântul, domnu' Cupșa? Da, vă rog!

Dl.Ovidiu Cupșa

Am o întrebare.E pe ordinea suplimentară și n-am putut să-l studiez, acuma l-am primit...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ăsta-i cu podul?

Dl.Ovidiu Cupșa

Da, e vorba de podul de la IPMC.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spune-i, public, ce ți-a zis madamme....

Dl.Ovidiu Cupșa

Poate ne explicați care e situația actuală. L-am primit, l-am dat, l-am luat și...

Dl.Decebal Făgădău

După ce....Ați văzut ce s-a întâmplat cu podul de la IPMC, în sensul că noi l-am tot dat și ei nu

au vrut să-l preia. Am avut o ultimă încercare pe data de 1 martie. Am fost în audiență la doamna ministru Boagiu și am rugat-o să găsească o soluție, ținând cont că lucrările la varianta ocolitoare nu sunt tocmai la timp și, mai mult decât atât, la un moment dat se va încheia licitația pentru realizarea digului de larg din Portul Constanța. Conform studiului de fezabilitate, pe poarta Portului va intra o mașină de piatră la 3 minute. Și i-am prezentat doamnei ministru, ca și constănțen în primul rând, situația reală, spunând că podurile, pe care am primit amendă de la Inspectoratul de Stat în Construcții, nu sunt de facto, de fapt, ale Constanței. Sunt ale României. Deservesc, majoritar, activitatea portuară , noi putând să ne deplasăm liniștiți, cu mașinile de mic tonaj, pe proprietatea constănțenilor. Dânsa a analizat posibilitatea de preluare și mi-a transmis că nu îmi dă scris nimic, dar, ne roagă să facem...să reluăm acest demers de transmitere către Ministerul Transporturilor a celor două pasaje de la IPMC, cu promisiunea că le va reabilita. Acum, nu știu să...vă dau o garanție scrisă...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Nu știu, să vă dau vreo garanție scrisă, dar, ținând cont de interesul conexat în organizarea proiectului european pentru digul de larg, s-ar putea să avem sorți de izbândă. Dacă nu, vă propun să facem un amendament....

Se fac comentarii în sală. (Dacă nu îl preia în termen de....)

Dl.Decebal Făgădău

Și să facem acest transfer cu un termen de trei luni de zile? Dacă nu se finalizează printr-o hotărâre de guvern de preluare, riscăm, iarăși, să....

Dl.Ovidiu Cupșa

Riscăm, dacă începe proiectul digului de larg, să avem mari probleme cu....

Dl.Decebal Făgădău

Mai mult decât atât, și pasajul de la Cumpenei, după cum ați văzut, a fost distrus datorită dirijării traficului de mare tonaj pe el. Din câte știu, va intra în reparații capitale și în acel moment nu mai avem nici o altă soluție decât să circule pe bulevardele asfaltate pe banii noștri fără nici un leu de Ministerul Transporturilor.

Dl.Felix Stroe

Vă mulțumesc! Deci,

Cine este de acord cu punctul 3? Vă mulțumesc! Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru. Cu amendament sau nu?

Dl.Felix Stroe

Păi, nu e amendament. A fost o întrebare.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Felix Stroe

N-a fost, a fost o întrebare. Deci, unanimitate. Punctul 4:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului - Pasaj Rutier Filimon Sârbu - din domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Vă mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul nr.5:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Baba Novac, str.Albinelor, str.Poporului, str.Răsuri, teren în suprafață de 3,02 ha, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 6:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Lotizare teren în suprafață de 5730 mp din măsurători și 7315 mp din acte, str.Fântânele nr.1, proprietate Balamace Dumitru.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate!

Dl.Felix Stroe

Punctul 7:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Banu Mihalcea, str.Dr.Ion Rațiu, str.Ion Andreescu, bl.MD14, teren în suprafață de 4198 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Mulțumesc! Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Punctul 8:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Modificare HCLM nr.563/22.10.2008 în sensul schimbării indicatorilor urbanistici, str.Badea Cârțan f.n., teren în suprafață de 904 mp, administrat de Direcția de Sport a Județului Constanța, investiție realizată de preot paroh Ciupercă Mihai.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este de acord? Împotriv? Abțineri? Unanimitate!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Felix Stroe

Stimați colegi, ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările ședinței de Consiliu Local Municipal!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vreau să-l felicităm pe dl.Hagiu, și echipa de handbal, pentru că, în condițiile în care au avut un buget strâns, subțiat, ștrangulat, a câștigat campionatul. Vezi că se poate și cu bani mai puțini!?

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Felix Stroe

SECRETAR,

Marcela Enache

21