Proces verbal din 10.02.2011

63.proces verbal sedinta din data 10.02.2011

ROMÂNIA


PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 10.02.2011, orele 12,00, în ședința ordinară    a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri (absent motivat- dl.Georgescu Daniel; absenți, nemotivat: dl.Manea Victor și dl.Tănase Cristian), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.272/2010, de domnul consilier Matei Constantin.

Dl. Constantin Matei

Bună ziua! Din 27 de consilieri, suntem prezenți 24, avem trei absenți (motivat:dl.Georgescu Daniel; nemotivat: dl.Manea Victor și dl.Tănase Cristian), deci ședința este legal constituită. Și propun să parcurgem destul de repede, cel puțin unele dintre puncte, pentru că sunt 50 plus trei puncte pe ordinea suplimentară. Supun la vot convocatorul și ordinea suplimentară cu cele trei puncte, două de modificare a unor hotărâri de la sfârșitul anului trecut și încă un punct privind transmiterea, pe o perioadă determinată, a unui teren, din administrarea Consiliului Local în administrarea Apelor Române.

Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Decebal Făgădău

Vreau să fac un amendament...

Dl. Constantin Matei

Da, vă rog, domnu'.....

Dl.Decebal Făgădău

Vă propun ca proiectul de buget să-l discutăm ultimul, întrucât avem dezbateri. Și, de asemenea, vă propun ca titlul proiectului nr.13 să sufere o corecție în sensul de a elimina termenul “revizuit”.

Dl. Constantin Matei

Deci, să mutăm punctul nr.4. Dacă sunteți de acord cu propunerea domnului consilier?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.1:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt obiecțiuni? Nu. Supunem la vot. Cine este de acord?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.2:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului RADET pe anul 2010.” - inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Supunem la vot. Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.3:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe anul 2010.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.5:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2011 ale Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Comentarii? Observații?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.6:

„Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al RATC pe anul 2011.” - inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.7:

„Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al RADET pe anul 2011.” - inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Supunem la vot.

Pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.8:

„Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al SCIL Confort Urban SRL pe anul 2011.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.9:

„Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la SCIL Confort Urban SRL pe anul 2011.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Deci, e vorba de mărirea de capital pe care am facut-o și în anii trecuți. Comentarii?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.10:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2011.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Conform legislației în vigoare.Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.11:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea și reamenajarea promenadei și a spațiilor verzi din zona Vraja Mării - Cazino -Port Tomis.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Observații? Comentarii? Discuții? Supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.12:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea accesului între municipiul Constanța și platforma industrială Năvodari, prin lărgirea și modernizarea Bulevardului Mamaia - Năvodari.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.13:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit, conform cerințelor din Ghidul Solicitantului pentru axa POR - Axa 1, și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Mamaia Teleschi - Realizarea unei instalații de agrement nautic pe Lacul Siutghiol.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Aici avem cu amendamentul adus de domnul Făgădău. Deci,

Dacă sunteți de acord? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.14:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Parcul Seniorilor.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.15:

„Proiect de hotărâre privind retransmiterea terenului în suprafață de 15.454 mp., situat pe b-dul Aurel Vlaicu colț cu str. Caraiman, între Grupul Școlar Cooperație și Grupul Școlar Leonida, aferent obiectivului de investiții “Parcul Viitorului”, zona CET, municipiul Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța către municipiul Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.16:

„Proiect de hotărâre privind schimbul unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.” -    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.17:

„Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLM nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011, precum și pentru îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul acesteia.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Observații? Comentarii?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.18:

„Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale Asociației „Speranța” pentru ocrotirea bolnavilor cu SIDA, Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.19:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Este și o anexă cu trei puncte.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.20:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCLM nr. 247/11.11.2010 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet

medical, situat în municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, în vederea desfășurării activității medicale în sistem “tură-contratură”, precum și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Este un proiect de hotărâre pe care l-am mai discutat odată. Acuma îl supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.21:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCLM nr. 247/11.11.2010 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, situat în municipiul Constanța, str. Izvor nr. 27, în vederea desfășurării activității medicale în sistem “tură-contratură”, precum și aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Este tura cealaltă.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.22:

„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Observații? Comentarii? Domnul Cupșa.

Dl.Ovidiu Cupșa

Era doar o observație. Acuma, nu știu, este pertinentă... Și data trecută am avut o observație și am primit un răspuns...

Se fac comentarii în sală. (Evaziv!)

Dl.Ovidiu Cupșa

Nu, destul de mulțumitor, nu că evaziv. Dar acum, pentru hotărârea de astăzi, sunt câteva fără

avizul comisiei juridice și nu sunt împăcat că trecem....Nu le-am identificat...Sunt mai multe

puncte...Sunt vreo 13 anexe...Nu este anexa și avizul, anexa și avizul, ca să fie ușor identificate....Este

vorba de inventarul municipiului....Din punct de vedere juridic să fie suficient de bine fundamentat, asta-

i problema.

D-na Marcela Enache

Nu am avut timpul, efectiv, necesar pentru a le scana pe toate. Le găsiți în dosarul original. Vi le pot pune la dispoziție să le verificați. Toate au avize.

Dl.Constantin Matei

Deci, dacă nu s-a auzit până la dumneavoastră, vă spun eu: nu a fost timpul necesar să scaneze

toate materialele, și avizele de la direcția juridică, inclusiv, dar ele există.

Dl.Ovidiu Cupșa

Deci, O.K., dacă ele există. Nu le-am văzut în ordine, dar dacă ele există, nu este nicio problemă.

Dl. Constantin Matei

Da. Supunem la vot?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 23:

„Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban SRL

Constanța a unei suprafețe de teren.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Supunem la vot?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 24:

„Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru transmiterea unui teren situat în Constanța, stațiunea Mamaia, zona Vila Scânteia, din domeniul public al statului și administrarea Serviciului Român de Informații, în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Niciun comentariu?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 25:

„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Este vorba de micșorarea inventarului cu niște suprafețe de teren, obținute în urma unor...nu e prima dată când facem luclul ăsta, în urma unor hotărâri, vânzări...

Se fac comentarii. (Se radiază din inventar deoarece au fost obținute de terțe persoane în baza unor hotărâri judecătorești sau au făcut obiectul unor contracte de vânzare-cumpărare.)

Dl.Constantin Matei

Supunem la vot?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 26:

„Proiect de hotă râre privind modificarea anexei 1 la HCLM nr. 268/2010, în sensul

schimbării numărului cadastral aferent lotului în suprafață de 450 mp, având indicativul A22a,

din 115363 în 115364.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 27:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr. 436/13.11.2009 referitor la statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 28:

„Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, aprobate prin HCLM nr. 277/10.12.2010.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dacă aveți ceva comentarii? Ceva...cu poliția locală, cu...asta...? Nimic.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

E prinsă și poliția locală. Da, eu am să vă spun câteva cuvinte. Credeam că o să ne spuneți că poliția locală, când vom discuta despre buget...Probabil, știți cu toții, ați văzut în media rezultatul sondajului...Domnu' Papari ar fi trebuit să faceți câte o copie și să le dați și domnilor consilieri sondajul, pentru că e o chestiune pe care e bine să o poată studia în liniște acasa. Și am să rog, cumva, secretariatul de la mine... Andreea, faci câte o copie și le trimiți tururor consilierilor câte o copie a sondajului, ca să

vadă cum a ieșit. Pentru că așa este construit bugetul, ăsta, sărăntoc. Sigur, o să mai detaliem discuții,

când ajungem la buget. Dar, a rezultat ca principală problemă, pe care populația o consideră că ar trebui rezolvată în acest an, înființarea poliției locale cu numărul maxim de polițiști. Ca atare, în organigrama ce vă este prezentată    sunt trecuți    acești    polițiști. Sigur, probabil    că    m-ați    auzit spunând    că    nu putem    să

achiziționăm mașini, că mergem cu miloaga pe la firme. Probabil că o să găsim mașinile respective. În organigramă este trecut numărul...Poliția va avea în total cam 370 de polițiști, unde va intra și Corpul de control. Corpul de control are 70 de funcții acum și îl vom diminua până la 50 de funcții. Ca atare, vor rămâne 320 de poliști, dintre care, să spunem, probabil că 310 vor fi în stradă. Am optat pentru a înființa această poliție locală ca și direcție în cadrul Primăriei, pentru că aveam două posibilități: fie persoană juridică cu personalitate juridică distinctă, separată, fie în cadrul Primăriei. Dacă o făceam cu personalitate juridică separată, ar fi trebuit să aibe contabil, jurist, șef de personal și așa mai departe, respectiv oameni angajați TESA, practic personal administrativ și n-ar fi putut fi în stradă. Și atunci, discutând cu viceprimarii și cu șeful poliției, dl.Bălan, am optat pentru varianta asta de direcție în cadrul Primăriei, diminuând numărul nelucrativ și urmând să avem câți mai mulți polițiști în stradă. În opinia mea, vor fi...Câți? Vor fi 310, nu? Nea' Bălane câți vor fi pe stradă din 320, 310 nu? Cam așa...

Dl.Bălan

310.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Trei sute zece polițiști vom avea în stradă. Dacă reușim să adunăm și mașinile...În principu, vrem să mergem pe un efectiv de 30 de mașini, care vor însemna 30 de echipaje. Cu străzi, cu arondismente făcute. Când o să facem schema de patrulă a poliției, binențeles că ea, după aia, va fi corelată și cu Poliția și cu Jandarmeria. Dar aș vrea ca și dintre consilieri, care pe unde știți că sunt probleme, să ne ajutați să facem o zonare a orașului și o schemă de patrulare a echipajelor formate din poliție locală poliție și jandarmerie. Ei vor intra în lucru, în totalitate, cam după încheierea sezonului, prin septembrie. Pentru că ei trebuie, să fie angajați, trebuie, trei luni de zile, la București, școlarizați. După aia, trebuie comandate uniforme, licitație pentru uniforme și așa mai departe. Părerea mea, e că în septembrie îi vom vedea defilând. O să-i punem să defileze, pe Tomis, toți polițiștii, nu? ca să vadă constănțenii cine-i va păzi de acum încolo. Cam asta e cu schema și cu poliția.

Dl. Constantin Matei

Mergem mai departe. Supunem la vot organigrama. Cine este împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 29:

„Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Ordine Publică și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

D-na Marcela Enache

Aici avem propuneri pentru reprezentanții Consiliului Local în comisie. Deci, trebuie făcute propuneri.

Dl. Constantin Matei

Deci, avem reprezentanți din Consiliu în această comisie și...Câți membri?

D-na Marcela Enache

Trei membri.

Dl. Constantin Matei

Trei membri. Propuneri? Dl.Făgădău, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău

Îi propun pe dl.viceprimar Stan Gabriel, pe dl.consilier Popescu Răducu și pe dl. consilier Matei Constantin.

Dl. Constantin Matei

Mai sunt alte propuneri? Nu.

D-na Marcela Enache

Se vor împărți buletinele de vot.

Se fac comentarii în sală. (Mai departe....)

Dl. Constantin Matei

Punctul 30:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea RAEDPP Constanța a lifturilor aferente celor 16 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 31:

„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetațean de Onoare al municipiului Constanța” domnului Harry Tavitian.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

D-na Marcela Enache

Și aici avem vot secret. E vorba de „Cetățean de onoare” și avem vot secret. Împărțim buletinele de

vot.

Dl. Constantin Matei

Da, până vom vota secret, trecem mai departe.Punctul 32:

„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLM nr. 464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim taxi și în regim de închiriere, cu toate modificările și completările ulterioare.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 33:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 680/2008 în ceea ce privește reducerea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare al Municipiului Constanța și Stațiunii Mamaia prin concesiune.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Cupșa, un comentariu?!

Dl.Ovidiu Cupșa

Am discutat și în comisie proiectul ăsta. În principiu, am fost de acord. Am înțeles că este o adresă a Consiliului Concurenței, care stă la baza inițierii acestui proiect. Acuma, nu știu...Înțeleg că au câștigat

un caiet de sarcini și hotărârea noastră de consiliu va putea fi atacată Bănuiesc că e dreptul lor să atace și

se va pronunța justiția. Aici e...singura....

Dl. Constantin Matei

Aviz de la comisia juridică există?

Dl.Ovidiu Cupșa

Există și avizul de la juridic. Până la urmă și noi, comisia, am fost de acord...

Dl. Constantin Matei

Deci, supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 34:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. B.P.Hașdeu, str. Ștefăniță Vodă, str. slt. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă, teren în suprafață de 23500 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 35:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Medeea, Bdul Aurel Vlaicu, Str. Cumpenei, Str. Valullui Traian, teren în suprafață de 8200 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 36:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINȚE, zona Aurel Vlaicu, str. Crișului nr. 12, parcela A 656/8, sola 70, teren în suprafață de 13.225 mp din acte și 13.241,95 mp din măsurători, proprietate Rotaru Neculaie.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 37:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Spătar Nicolae Milescu, str. Hurmuzache Constantin, str. Amzacea, alee carosabilă, teren în suprafață de 9.660mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 38:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Amurgului, str. Sălciilor, șos. Mangaliei, str. Liliacului, teren în suprafață de 48.095 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 39:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E și ÎMPREJMUIRE LOT, str. Sulmona nr.12 și 12bis, teren în suprafață de 311,00 mp din acte și 320,00 mp din măsurători, proprietate SC NEO SERVIS SRL.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 40:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Uranistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Baba Novac, str. Mihail Jora, str. Gheorghe Dima, str. Eduard Caudella și incintă showroom, teren în suprafață de 15159,80 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 41:

„Proiect de hotă râre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul

delimitat de str. Secerișului, bl. LE19, str. Poporului, bd. Alexandru Lăpușneanu, teren în suprafață de 16350 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 42:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Achile Sary, bd. IC Brătianu, str. Gheorghe Popa, str. Răzvan Vodă, teren în suprafață de 12210 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 43:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul delimitat de str. Pandurului, str. Liliacului, str. Theodor Speranția, str. Meșterul Manole, teren în suprafață de 1824 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Să nu fie o greșeală la suprafață, sunt patru străzi și doar 1800 de metri...? Domnul Făgădău, e

O.K.?

Dl.Decebal Făgădău

Dați-mi, vă rog frumos, documentația!

D-na Marcela Enache

Aceasta este suprafața.

Dl. Constantin Matei

Supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 44:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației REACTUALIZARE PUZ SAT VACANȚĂ, modificarea HCLM nr. 117/2003, teren în suprafață de aproximativ 12 ha, parte aparținând domeniului public și privat al municipiului Constanța, parte proprietate a persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 45:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 447/30.07.1999 privind aprobare PUD - “Constanța, Zona Faleză Nord” - proiect al programului de dezvoltare edilitar-urbană al municipiului Constanța, în sensul reconfigurării edilitar-urbane și modificării regimului de înălțime aprobat, teren în suprafață de 29090 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 46:

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 246/2009 pentru aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 47:

„Proiect de hotărâre privind însușirea Dispoziției nr. 112/10.01.2011 privind neacordarea unor drepturi speciale pentru menținerea sănătății și securității muncii pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța, precum și salariaților din instituțiile/serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, conform prevederilor din Acordurile/Contractele colective de muncă în vigoare.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Noi abia acum luăm la cunoștință despre o dispoziție care s-a luat...pentru că nu era timp...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

O să ne dea în judecată și, dacă câștigă, le acordăm.

Dl. Constantin Matei

Punctul 48:

„Proiect de hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope în municipiul Constanța.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu am prezentat punctul meu de vedere în mai multe rânduri și am spus că atâta vreme cât, conform legii, noi nu autorizăm magazine de niciun fel, fie că sunt magazine de pantofi, de blugi, farmacii sau orice altceva, la fel, conform legii, nici nu le putem interzice. Totuși, există o presiune mediatică și, pentru a nu se interpreta greșit, cum că aș avea eu ceva cu aceste botanice...nu mă interesează, pe mine mă interesează altele: sportul, gagicile...dar drogurile nu mă interesează și nu mau interesat niciodată, introduc în Consiliul Local un model de hotărâre, luat de la prefectul nostru, dl.Iorga Palaz, pe care vi-l supun votului, prin care să votăm interzicerea funcționării unor magazine de acest gen. Cum, anume, o s-o aplicăm? Nu știu! Știu doar că la Brașov s-a votat o hotărâre similară și Consiliul local e plin de procese! Dacă ne vor da în judecată, dl.Făgădău i-a transmis prefectului că-l chemăm și pe el parte...Sau cum ați spus?

Dl.Decebal Făgădău

În garanție.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

În garanție. Deci, dăm această hotărâre, înfierăm, cu mânie proletară, existența acestor magazine. Votăm închiderea lor. Nu știu cum o s-o facem, eu n-am găsit baza legală. Dacă o găsește cineva, îl rog să-mi spună. Cred, în continuare, că este o problemă care putea fi rezolvată, dintr-un condei, de către Guvern. Așa cum sunt substanțe interzise, și nu poți să vinzi marihuana, cocaină sau orice altceva că anunță imediat poliția, la fel, pe lista respectivă trebuiau introduse toate aceste botanice, pe care eu nici nu știu cum să le definesc. Că noi zicem aici că interzicem, dar nu știm ce. Dacă-i ceai?! Nu-i ceai?! N-avem specialiști...și așa mai departe. Însă, ca să nu mă mai acuze, în special unii ziariști, că n-aș vrea, că nu știu ce, uite, votăm cel mai drastic proiect de interzicere a acestor magazine. V-o supun votului. Mulțumesc!

Se fac comentarii în sală. (Sunt europarlamentari care susțin....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, de-acolo-i toată susținerea, se pare!

Dl. Constantin Matei

Deci, supun la vot: proiect de hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice și psihotrope în municipiul Constanța.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cum, Doamne iartă-mă, or intra substanțele astea halucinogene în țară, ar trebui să ne spună ăștia de pe la vămi?!

Dl. Constantin Matei

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul 49:

„Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între municipiul Constanța, SC Confort Urban SRL și SC Temestate SRL.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Da, este vorba despre Complexul Comercial Cora, ce urmează să se construiască în zona Pod -Butelii, Cumpenei. Iar prin acest acord, între: noi, ca și proprietar; Confort Urban, ca și administrator, și ei ca investitor, le dăm în sarcină ca să realizeze, și , de fapt, s-au și angajat, să realizeze câteva investiții în vederea sistematizării circulației: sensuri giratorii, regularizări de pod, alei, pe care, ulterior, să ni le retransmită în proprietate, inclusiv o stradă pe care am propus să se numească al.justiției. Din proprietatea lor să ne-o cedeze, ulterior, după ce realizează trama stradală, nouă. Vă mulțumesc!

Dl. Constantin Matei

Dacă sunt întrebări? Comentarii? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Mai avem și ultimul punct, nr.50:

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

Se fac comentarii în sală. ( Îl discutăm după...)

Dl. Constantin Matei

După buget. Hai să discutăm bugetul, atunci.

Se fac comentarii în sală.(După ordinea suplimentară...)

Dl. Constantin Matei

Deci, discutăm bugetul după ordinea suplimentară? Punctul nr.1:

„Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului municipal pe anul 2010.” - inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

E o hotărâre de data trecută și, pentru că nu ați primit-o decât astăzi, vă spun despre ce e vorba. “Se aprobă completarea art.1 cu următorul paragraf: Plata lucrărilor de dezafectare pentru ceea ce depășește valoarea materialelor recuperate, se va suporta de la bugetul local.”

Supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl. Constantin Matei

Punctul nr.2 pe ordinea suplimentară:

„Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al RADET Constanța.”

5

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Are același conținut, deci, supunem la vot.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Și ultimul punct de pe ordinea suplimentară:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea, pe perioadă determinată, a terenului în suprafață de 13936 mp , situat în Constanța, zona Faleză Nord, str.Lt.Gh.Economu, str.Ciprian Porumbescu, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, din administrarea Consiliului Local al municipiului constanța în administrarea Companiei Naționale Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Este vorba de transmiterea, pe perioadă determinată, a unei suprafețe de teren în administrarea Apelor Române, pentru reabilitarea falezei, dacă suntem de acord. Comentarii?

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Revenim la punctul nr.4, pe care l-am lăsat pentru la sfârșit:

„Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2011.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnilor consilieri, am să vă fac o succintă prezentare a bugetului după care o să vă spun și o problemă pe care o avem. De fapt, două probleme pe care le avem, majore, în derularea acestui buget și, implicit, în derularea tuturor activităților Primăriei pe anul 2011. Aș ruga, pe partea de neconsilieri, să faceți puțină liniște, ca să înțeleagă toată lumea, pentru că este o chestiune importantă pentru orașul nostru și, de fapt, vorbim despre tot ceea ce se va întâmpla în anul 2011.

Așa cum vă spuneam, bugetul... și este un buget foarte, foarte strâns. În total, comparând cu evoluția bugetului pe ultimii 5 ani de zile, vreau să vă spun că veniturile prognozate pentru anul 2011 sunt la nivelul anului 2005. Deci, din 2005 am avut o creștere cam în jur de 130 de milioane de Euro, total venituri, din care plătim salariile profesorilor, curățenia, subvenția și așa mai departe. Am avut creștere. De la 130 de milioane am ajuns în 2000.. .Acum doi ani de zile aveam 225 de milioane de euro, ca și prognoză și ca bani încasați, și ca activități pe care să le deruleze Primăria din acești bani, iar anul acesta ne-am întors la 130 de milioane de Euro. Deci, avem aproape jumătate din ce aveam acum doi ani sau trei ani de zile. Situația este foarte, foarte gravă. Ea se datorează..provine din doi factori majori: 1 - cota din impozitul pe venitul global a fost diminuată de către Guvern cu 11%. Deci, încasăm la primărie cu 11% mai puțin decât încasam până acum din impozitul pe venitul global, ceea ce înseamnă o scădere semnificativă. 2 - economia este la vale și, ca atare, și încasările generate de această scădere a propriei economii au scăzut.

În condițiile astea și luând la cunoștință sondajul și ce anume dorește populația, pentru anul 2011 am previzionat bani pentru înființarea acestei poliții și funcționarea ei cam din vară, până îi angajăm, până îi trimitem la școlarizare și așa mai departe; deci, n-am prevăzut bani pentru tot anul. Pentru aceasă poliție sunt alocați, aproximativ 1,5 milioane de Euro, ca să o înființăm, să funcționeze jumătate de an. Continuăm programul de asfaltare, pe contractul pe care-l avem cu firma israeliană, care știți, ei finanțează 80%, noi plătim 20%; deci, ne-am pus cota noastră pentru acești 20%. Vi le spun în ordinea importanței. Vom termina cartierul, și sunt bani prevăzuți ca să terminăm cartietrul de la Baba Novac cu toate amenajările care mai sunt necesare acolo pentru a fi un cartier funcțional, cu parcări, lumini, drumuri și așa mai departe. Pentru că, pot să vă dau și o veste bună, sunt deja constructori care au terminat de contractat, și de încheiat, și de vândut toate apartamentele de acolo. Nici nu mai vin la discuții cu Primăria. Mai sunt trei blocuri, cele în față, doar parter sau.neîncepute, să le spunem și am avut plăcuta surpriză să văd cum constructorii, care au lucrat primele blocuri, vin și cer să preia aceste blocuri să le termine ei și să le ducă la bun sfârșit, pentru că, în perioada asta de criză, sigur, nu câștigă foarte mult, dar, își țin oamenii, rulează materiale, rulează bani și își țin firmele în funcțiune. S-a dovedit a fi un proiect viabil. Deci, proiectul de acolo se va încheia. Până în toamnă, va fi “clește” tot cartierul.

Am prevăzut, în continuare, bani pentru ajutoare sociale pe care le dăm, pachetele pe care le dăm bătrânilor nevoiași. Vor fi, în continuare, de opt ori pe an. Sigur, transportul gratuit și ce ajutoare sociale mai dăm. În rest, Primăria funcționează la nivel de subxistență. Sperăm, ne rugăm la Dumnezeu și la.mă rog, la el nu ne rugăm, dar ne uităm cu speranță, la dl.Făgădău, să reușească să pornească vreun proiect cu bani europeni, că vedeți bine, că în fiecare ședință tot aprobăm, aprobăm, sucim, învârtim proiectele europene. Eu sper, și așa cred, că anul ăsta o să începem parcarea de la spital și, probabil, în zona Peninsulară, ceva, nu? Adică, ar fi o infuzie și o investiție pe care să o derulăm, dar nu din banii noștri. Asta este situația bugetului: strânsă de tot. De-abia, de-abia am reușit să asigurăm aceste nevoi minimale. Vă spun însă că avem două probleme mari în acest an: 1 - este restanța la subvenție la energie termică pe care Guvernul Boc nu ne-a acordat-o în ultimii doi ani de zile. Subvenția la energie termică se plătește: jumătate o dăm noi, de aici, din buget, aproximativ jumătate; jumătate trebuie să vină de la guvern. Ei bine, în această obligație a Guvernului, până la ora actuală, sunt restanți cu 370 de miliarde de lei vechi, adică aproape 9 milioane de euro. Acum doi ani de zile au băgat, “pe șest”, un amendament în lege, care spune așa: dacă Guvernul nu plătește, plătește autoritatea locală. Binențeles, în toate orașele portocalii, Guvenul și-a asigurat obligația, ba a dat și plus. Vă anunț aici, public, ca să știți cu toții că pe mine mă sună directorul CET-ului, aproape săptămânal, și mă roagă să plătim noi din subvenție, în avans, cota noastră către RADET, ca să-i dea RADET-ul bani, să aibe să-și cumpere combustibil, că închide căldura. Lucru pe care îl tot facem de ani de zile. Adică, îi plătesc acuma, în ianuarie, nu numai subvenția din decembrie, îi plătesc și subvenția pe ianuarie, care-i nefacturată și îi dau și ceva din februarie. Așa funcționăm, la ora actuală, cu căldura. Este foarte posibil ca, la un moment dat, să vină și să spună:”Dați-mi toți banii că, dacă nu, închid căldura în oraș!” Și atunci o să ne reunim aici, să vedem ce facem. Discutăm de 9 milioane de Euro, sumă datorată de Guvern. Nu știu cum se va rezolva. Că, noi, dacă stăm să luăm 9 milioane de euro din bugetul ăsta pe care-l avem acum, înseamnă să nu mai facem nimic în oraș! Nimic! Nici

luminile, nu știu dacă o să le mai putem aprinde! În mod normal, rezolvarea ar fi ca Guvernul să-și achite obligațiile de    căldură,    că    toți    suntem români!    Așa    cum    plătește    obligațiile...își    plătește

subvenția la Brașov sau la Arad, sau mai știu eu unde, așa trebuie să o plătească și la Constanța.

A doua mare problemă pe care o avem în acest buget..Nu în acest buget, care poate să apară cu bugetul pe care dumneavoastră îl aveți pe masă, este problema Fin.Co.Ge.Ro. L-am invitat pe dl.av.Hașotti aici, la ședința noastră. Eu am să vă fac expunerea și o să-l rog și pe dumnealui, dacă mai găsește necesar să ne spună ceva, să ne spună. O să reiau, foarte pe scurt, relația noastră cu Fin.Co.Ge.Ro. Prin hotărâre de instanță, definitivă și irevocabilă, suntem obligați să facem infrastructura în zona de concesiune a firmei Fin.Co.Ge.Ro.; Fin.Co.Ge.Ro. are două zone de concesiune pe faleză. Infrastructura pe aceste zone, să spunem că, se ridică undeva la 30 de milioane de Euro, 40. Și noi suntem obligați, prin hotărâre de instanță, să facem această infrastructură. Vă aduceți aminte că acum câteva luni de zile, după nenumărate discuții pe care le-am avut cu cei de la Fin.Co.Ge.Ro., am găsit, și dumnealor au agreat, o soluție de compromis. Și am zis așa. pentru că hotărârea de instanță spune: Primărie, ești obligată să faci infrastructura sau, dacă nu, o face Fin.Co.Ge.Ro. pe banii lui și după aia îi dai tu banii. Fin.Co.Ge.Ro. a început să lucreze. A făcut infrastructură. Dumnealor susțin că au făcut, până acum, de ,aproximativ, 14 milioane de Euro. Sigur, noi, cu PF, SF, MF, toate procedurile legale, că, de fapt, sunt niște bani publici și noi trebuie să avem certitudinea că s-au cheltuit acești bani conform procedurilor legale, nu ne-am înțeles. Spunem că ar fi ceva mai puțin. Probabil că această sumă.Nu probabil, ci în mod cert, disputa despre evaluarea infrastructurii va fi finalizată în instanță cu o expertiză. Admitem.Nu știu, nu sunt 14 milioane..sunt 10 milioane. Banii ăștia, conform hotărârii de instanță, trebuie plătiți! Plătiți din bugetul ăsta, sărac! Dumnealor au și înaintat o acțiune în instanță de a ne popri conturile, ca să ne ia banii. Am avut discuție cu cei de la Fin.Co.Ge.Ro. Și am spus:”Domn'e, haideți să vă vindem terenul în contrapartidă cu banii pe care trebuie să vi-i dăm conform hotărârii de instanță.” Deșteptul de prefect a atacat în contencios hotărârea. Nu era de acord să compensăm banii cu terenul, voia să dăm banii! S-a judecat. În primă instanță, a pierdut. Slavă domnului! Este la a doua instanță. În același timp însă, și o spun aici, de față cu reprezentantul celor de la Fin.Co.Ge.Ro, dumnealor au început procedurile în instanță de a ne obliga să plătim. Situația este foarte complicată. Și trebuie să știm și să luăm o hotărâre. Probabil că o să mă mai întâlnesc iar cu reprezentantul firmei, cu italianul, pentru că lucrurile, la un moment dat, aveau, cel puțin pentru noi, dar și pentru ei, un făgaș destul de limpede, ca să convenim asupra valorii, fie cea stabilită prin SF, pentru că avem o evaluare făcută de evaluatorul desemnat prin licitație, conform procedurilor, fie, dacă nu sunt de acord, ne atacă în instanță și se va stabilii printr-o expertiză. Ori el ne plătește banii pe teren și îi dăm pe infrastructură, ori.Doamna Frigioiu are o soluție să realizeze direct compensarea..Numai că acum ei s-au sucit și vor banii. Să vedem ce facem. Să vedem și cum se finalizează acțiunea pe contencios, cu domnul semnatar al contractului încheiat cu Fin.Co.Ge.Ro., pentru că am uitat să vă spun că prefectul a semnat, alături de Mihăeși, când era jurist, pe ultima filă a acestui contract din 2000, înainte de a veni eu la Primărie.

Deci, vreau să vă reamintesc, ne-am judecat timp de 7 ani de zile. Au câștigat, definitiv și irevocabil, obligația Primăriei de a face infrastructura pe banii ei. Domnu' avocat, vă rog! Dacă am greșit eu cu ceva..

Dl.Constantin Matei

Mie mi-ar place să mai spun două cuvinte, înainte de a vorbi domnul avocat. Aș vrea să vă aduc la cunoștință.. să vă atrag atenția, să privim cu mai multă seriozitate aceast proiect al lui Fin.Co.Ge.Ro și din următorul motiv.Noi am semnat câteva hotărâri în legăturîă cu acest proiect și poate că n-ar fi rău să le mai aducem o dată la cunoștință, să știm foarte bine ce am făcut până acum.Adică, ar trebui să privim situația cu foarte multă responsabilitate. Asta voiam să vă zic.

Dl.Ionel Hașotti

Vă mulțumesc, domnule primar , domnilor consilieri! Mie, personal, îmi face foarte multă plăcere să vă revăd în acest cadru oficial și, de ce nu?, și în particular, dacă se poate. Domnul primar a făcut o istorie a relațiilor dintre firma pe care o reprezentăm noi și municipalitate. N-am să insist asupra acestui lucru. Vreau doar să...eu nu-mi permit să-l corectez pe domnul primar, doar vreau să spun că, din punctul nostru de vedere, nu ne-am sucit, ca să spun așa, ci au intervenit elemente noi care ne determină să reacționăm în consecință. Domnul prefect a atacat hotărârea domniilor voastre, în ceea ce priveste vânzarea terenului de sub investiția noastră. Nu s-a finalizat. Iată că a trecut un an de când ne judecăm în contencios cu dl.prefect. Pentru noi, sigur că fluxul de numerar este esențial în derularea investițiilor. Vreau să fac această precizare, cred că se va consemna: Fin.Co.Ge.Ro. nu a atras credite bancare până acum, nici pentru lucrările de infrastructură și nici pentru lucrările proprii. Deci, totul s-a făcut din resursele proprii ale firmei. Situația de criză este nu numai pentru municipalitate, este și pentru actualii comerciali care desfășoară activități de investiții. Pe de altă parte, la o estimare realistă a eventualelor terenuri care se vor vinde, în raport de prognoza cu privire la valoarea totală a lucrărilor de investiții, este cert că din vânzarea terenurilor nu se va putea acoperii valoarea acestor lucrări de investiții, pe care dl.primar a estimat-o, probabil specialiștii Primăriei, că și specialiștii noștri au estimat-o, la câteva zeci de milioane de Euro. Aceste lucrări vor rămâne în proprietatea Primăriei. Prin urmare, noi nu lucrăm la ceva care va deveni proprietatea noastră, conform contractului. Pe noi doar ne-a autorizat, justiția, să îndeplinim acele activități contractuale care ar fi fost în sarcina Primăriei. Atât și nimic mai mult. Numai ei au o autorizare de la justiție, să facem aceste lucruri

Cu privire la bugetul pe 2011, am să încep cu o observație că, până acum, niciun buget, începând cu data predării terenurilor, nu a prevăzut o sumă alocată pentru investiție. În bugetul pe anul acesta, se prevăd sume pe care Primăria trebuie să le cheltuie cu dirigenția. Este o obligație a Primăriei să asigure, conform contractului, dirigenția, care să verifice realitatea lucrărilor...a cantităților, a lucrărilor care se fac. Probabil că unii dintre dumneavoastră ați fost... mai, să spun așa, curioși. Probabil că ați văzut ce se execută acolo. Sunt lucrări de o complexitate tehnică deosebită, cum nu prea s-a mai făcut în oraș. Acuma, eu n-am venit, Doamne ferește, cu securea războiului, ci cu dorința de a găsi o soluție, totuși. N-am să vă vorbesc despre eventuale daune, pe care le-am suferit noi, pe care le putem suferi. Pentru că ceea ce facem noi nu poate fi valorificat comercial decât dacă există infrastructura respectivă. Nu cumpără nimeni imobilele pe care le construim noi, în condițiile în care nu este făcută infrastructura, nu sunt trase rețelele și așa mai departe. Deci, cred că nimeni nu se poate gândi să ne aducă argumentul potrivit căruia am putea să vindem ceea ce am realizat până acuma ca să facem rost de bani, că nu se poate vinde nimic, că nu-i nimica gata. Și, chiar dacă ar fi gata, investiția noastră nu se poate valorifica, pentru că nu este făcută infrastructura. Așadar, această problemă de prognoză comercială există și suntem pe punctul de a închide lucrările. La ora actuală, Fin.Co.Ge.Ro. e cel mai mare investitor din oraș. Condițiile de acees la creditele bancare sunt deosebit de oneroase și, pe de altă parte, nimeni nu ne poate obliga ca să apelăm la credite bancare ca să facem...Ce? Infrastructura, care rămâne în domeniul public al Primăriei! Cred că nimeni nu se poate gândi la așa ceva!

Așadar, v-aș ruga frumos să vă gândiți că hotărârea dumneavoastră trebuie să fie nu numai, economic, înțeleaptă, dar trebuie să fie și preventivă. Pentru că, dacă se includ sume în buget sau ajungem la vreo înțelegere cu privire la o îndeplinire a obligațiilor de către Primărie, dumneavoastră puteți preveni în acest fel și daunele pe care noi le-am suferi în viitor datorită imposibilității realizării obiectivului. Adică, este o hotărâre care vă aparține, potrivit legii, și prin care dumneavoastră ar trebui,

în primul rând, să evitați daunele viitoare, dacă există o .....Pentru că, până la urmă, suntem niște

actori comerciali și acordăm în condițiile pieței. Dar, în mod concret, ce se întâmplă la ora actuală? La ora actuală este o executare silită, pornită de executorul judecătoresc în urmă cu doi ani. Executare silită în cadrul căreia au fost expertizate lucrările de infrastructură. Deci, executorul, potrivit legii, a nominat un expert care a concluzionat că aceste lucrări valorează 14 milioane. Evaluatorul

Primăriei, care nu este un evaluator conform contractului, trebuie să fac această mențiune, a ajuns la o concluzie: că suma ar fi mai mică. Nu asta este esențialul. Esențial este că în contract nu scrie că Primăria trebuie să evalueze lucrările; pentru că noi n-avem nicio relație cu evaluatorul Primăriei, care a câștigat nu știu ce licitație și face lucrări. În mod normal, se fac de către justiție. Deci, s-a făcut această expertiză care s-a comunicat Primăriei. Ce-ar urma? Dacă nu găsiți domniile voastre o soluție de finanțare, ar urma să începem să executăm. Ce să executăm?! Nu cred că se pune problema să oprim noi conturile Primăriei, în mod real, ca să fiu cinstit față de domniile voastre și față de oamenii din acest oraș. Că nu o să ne apucăm să blocăm acum întreaga Primărie, într-un mod real. Dar, vom executa toate bunurile Primăriei. Ce înseamnă asta? Păi, executorul va scoate la vânzare ceea ce găsește de vândut din patrimoniul Primăriei. Ce-o să găsim? O să vedem, la Cartea funciară: terenuri, clădiri și așa mai departe. Nu cred că aceasta, totuși, ar fi o soluție, dar văd „întunericul” pe care-l agreați domniile voastre de a provoca această situație.

Pe de altă parte, potrivit Legii finanțelor locale, există o obligații clare, atât pentru consiliu,

cât și pentru latura executivă a municipalității. E Legea 273, care prevede modul în care se alcătuiește bugetul municipalității. Eu am venit astăzi să vă rog să procedați potrivit legii, nu-mi permit să vă rog să procedați altfel. Legea e clară, stabilește obligații clare și sub acest aspect. Pe de altă parte, ne-am gândit și noi cum să imaginăm fel de fel de instrumente juridice cu care să venim în ajutorul municipalității și să deblocăm situația. O convenție... privind eșalonări multi anuale. Poate, Primăria se gândește să înființeze o unitate de proiect, așa cum, de altfel, ar fi fost firesc, după părerea mea, de la bun început. Ori, cum se numește? O unitate de proiect care să urmărească derularea proiectului și, eventual, să facă apel la fondurile europene, pentru că aceasta este o lucrare de infrastructură urbană care nu privește numai municipiul Constanța. Privește, după părerea noastră, Consiliul Național, pentru că acolo se fac lucrări care privesc: - protecție, cu privire la plajă;- consolidări. Deci, coasta asta, așa de mică, de 2-3 Km pe care o avem în Constanța nu e un bun în sens static, care să aparțină numai municipiului, ea aparține țării întregi. Cred că n-aș putea să fiu contrazis, nu? Și atunci, poate, Primăria se gândește să apeleze la fonduri europene. Poate e justificată această procedură. Da'n orice caz, potrivit legii, din moment ce programul este validat de către instanță, există această obligație.

Eu aș putea să vin să vă spun astăzi, și să știți că îmi iau această responsabilitate, care nu este în acord cu voința expresă a clientului meu, și vă pot spune așa: „Cât spune evaluatorul Primăriei că este, până acum, cheltuit efectiv? Atâta. Cât spunem noi că este cheltuit ? Mai mult. Înscrieți, vă rog frumos, suma cea mai mică în buget și pentru restul ne judecăm.” E o soluție onorabilă. E o soluție de fair-play comercial, până la urmă. Dacă a zis evaluatorul domniilor voastre că face 11 milioane și nu face 14 cât zicem noi, înscrieți în buget 11! Sau...Dar nu este, după părerea noastră, normal, să se înscrie, cu raportul comisiei respective, în buget suma de 25 de mii de Euro, care să fie destinată plății dirigintelui de șantier care aparține Primăriei. Deci, zero. În 2009 - zero, în 2010 - zero, 2011 - zero. Vreau să vă spun că dl.primar a semnat recent, în baza hotărârilor domniilor voastre, autorizațiile de începere a lucrărilor pentru zona 2, pentru Eminescu. Prin urmare, sumele s-au cheltuit până acuma numai pe Faleză Nord, și departe de a fi terminate. Dar la Mihai Eminescu situația tehnică este cu totul alta. Acolo, noi nu putem să ne ducem cu investiția noastră, cu ce facem noi acolo:blocuri, hotel și așa mai departe, fără să se facă mai întâi infrastructura. Datorită configutației terenului. Mai întâi, trebuie să se intre să se facă alei de acces și așa mai departe și pe urmă să facă intrarea în lucru în ceea ce ne privește pe noi. Deci, aceste autorizații, dl.primar le-a eliberat conform legii și conform hotărârilor domniilor voastre. Păi, cum să ne apucăm noi de cealaltă investiție, de zona 2 - zona

Eminescu, pentru lucrări de urbanizare, când domniile voastre....domniilor voastre, mă scuzați, vi se

propune de către comisia de specialitate să alocați zero Euro pentru zona 1!? Evident, că zero Euro și pentru zona 2! Și atunci, la 1 martie cum să înceapă lucrările respective? Eu vă pot spune dumneavoastră un singur lucru: clienții noștri sunt pe punctul de a abandona, că nu se mai poate continua în felul acesta. Și e păcat de proiect, să știți! Și, cum i-am spus și domnului primar, îi acordăm asistență, așa, că suntem constănțeni, să știți. Sigur, contra plată. Dar, poate, aveam și alte lucruri de făcut decât să ne implicăm în proiectul Fin.Co.Ge.Ro. Pentru că trebuie făcut un lucru extraordinar pentru oraș: să se remodeleze toată zona respectivă. Dumneavoastră cunoașteți proiectele, știți cât de frumoase sunt și am încredere că, până la urmă, veți găsi o soluție convenabilă pentru ambele părți, atât din partea noastră, cu toată disponibilitatea de a negocia și de a identifica tot ceea ce este mai bine pentru oraș. Vă mulțumesc foarte mult! Mă scuzați dacă v-am reținut mai mult decât trebuie. Mulțumesc și domnului primar!

Dl.Constantin Matei

Domnu' avocat, eu...noi...constatăm că a existat bunăvoință din partea noastră, în sensul că,ați văzut, și autorizații de construcții, și avize. Eu propun colegilor mei să...și vin cu un amendament, să trecem, totuși, în bugetul local, o sumă cât de mică. Dumneavoastră ați văzut și care sunt posibilitățile noastre...

Dl.Ionel Hașotti

Domnu' președinte, dați-mi voie, eu nu-mi permit să negociez să port negocieri cu domnii

consilieri într-o sesiune de consiliu. Nu-mi permit să vă spun nici cât să puneți. Eu v-am avansat o propunere care este a mea proprie, vă rog să rețineți, și-mi iau responsabilitatea pentru asta. Nu este stabilit, pentru client. Dar cred că n-o să-i facă rău, până la urmă!

Dl.Constantin Matei

Nu, că noi nu negociam suma. Spuneam doar să o trecem acolo, tocmai ca să putem să...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Care-i propunerea dumneavoastră?

Dl.Ionel Hașotti

Propunerea noastră era ca să treceți în buget suma cea mai mică. Care-i suma cea mai mică? Suma pe care v-au spus-o evaluatorii dumneavoastră. Pentru diferență, ne judecăm. Vedem ce zice justiția. Dar măcar să avem garanția că, anul acesta, cea mai mică sumă, care este aceptată de domniile voastre pentru că e făcută de evaluatorul domniilor voastre, să fie trecută în buget.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cât e suma, domnu' Făgădău?

Dl.Decebal Făgădău

Suma totală?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, suma care a estimat-o...evaluatorul nostru... Se fac comentarii în sală.

Dl.Ionel Hașotti

Raportul spune vreo 10 milioane.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vreo 10 milioane.

Dl.Ovidiu Cupșa

Bună ziua, domnu' Hașotti! Eu mă bucur că sunteți aici, în ședința asta. Din păcate, îmi pare rău că ne vedem în contextul acesta. Cred că ceea ce se întâmplă, în momentul de față, în Consiliul Municipal seamă cu un fel de târguială, așa...”să vedem”...”să punem”...”să”...Problema cu Fin.co.Ge.Ro. e o problemă care trenează în Constanța de...câți ani de zile? De 11 ani de zile. Eu cred că orice cetățean al Constanței, așa cum se gândește la faptul că trebuie să continuăm proiectul, trebuie să se gândească și la relația pe care o are cu autoritatea locală. Cred că Fin.co.Ge.Ro. nu își pune problema că, dacă execută Primăria, ne omoară pe noi și pe urmă, pentru următorii ani și pentru finalizarea proiectului nu mai găsim o soluție; nici noi să plătim, pentru că n-o să mai avem de unde, nici dumneavoastră să continuați proiectul. De asta trebuie găsită o soluție amiabilă. Ăsta este punctul meu de vedere. Și cred că o soluție amiabilă poate fi găsită numai în sensul în care și Primăria și Consiliul Local și Fin.Co.Ge.Ro., fiind parteneri, pe acțiunile ulterioare care se vor întâmpla de aici

încolo....Spuneați dumneavoastră că suntem în judecată cu conten....cu prefectul.O.K.! În prima

instanță s-a pierdut. Urmează instanța următoare. Eu cred că dacă Fin.Co.Ge.Ro. este de bună credință

și aceptă această soluție: tranzacțiile de teren și ....suma pe care o datorăm, poate aștepta și a doua

instanță. Și, dacă soluția este favorabilă, s-o acceptați să se pună în practică. În caz că este nu este favorabilă, se poate și mai repede...și eu vin cu o propunere: să se facă, știu eu, un comitet de proiect, în care partener să fie Primăria cu Fin.Co.Ge.Ro. și în care să se găsească ...nu știu, așa cum ziceați dumneavoastră, fondurile europene, dar să aplice împreună și să fim coparteneri și, dacă vedeți că nu sunt....Sau, să aveți răbdare până când...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ovidiu Cupșa

Deci, eu cred că colaborarea, ca să închei o frază , să nu ocup timpul consilierilor, este soluția,

așa cum o văd. Pentru că, dacă intrăm pe executări și pe chestiunea de acum, sunteți și

dumneavoastră în pierdere. Dacă Fin.Co.Ge.Ro. vrea doar să-și recupereze suma și să termine cu proiectul ăsta, anul ăsta, să meargă pe calea executării, să-și ia banii. Dacă vrea să continue acest proiect în Constanța, părerea mea este că trebuie găsită o soluție de comun acord, pentru că, într-un parteneriat, nu se poate ca cineva să se ridice și altcineva să fie coborât. Mulțumesc!

Dl.Ionel Hașotti

Domnu' consilier, vă mulțumesc foarte mult! Aș prelua afirmațiile...ideile domniei voastre și aș spune că, într-un parteneriat, toată lumea trebuie să se străduie, într-un fel sau altul. Domnul primar spune că doamna director Frigioiu ar fi găsit o soluție de compensare fără plată, pentru că la cumpărarea terenurilor...noi, totuși, ar trebui să aducem niște bani pe care să-i punem în conturi pentru a ni se vira banii înapoi. Păi, noi de unde îi aducem?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, nu...Asta-i o chestiune tehnică...

Dl.Ionel Hașotti

Tehnică?!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Până acum două luni de zile.....Asta este o chestiune tehnică, pe care am fi rezolvat-o. Nu știu,

poate , făceam noi o rectificare de buget, mutam niște bani acolo, vă plăteam și dumneavoastră ne

întorceați banii a doua zi. Ea era Așa o gândisem inițial, până acum două luni de zile. Spune doamna

Marcela Frigioiu că s-a modificat Codul Fiscal și putem ...o putem realiza, pur și simplu, ca și compensare, în momentul în care avem sumele clare, stabilite, probabil, de instanță, cu o expertiză la lucrările pe cae le-ați făcut dumneavoastră și, în mod categoric, pe instanță, la valoarea terenului. Pentru că evaluatorul nostru a dat o sumă, din câte știu eu, e în jur 600 Euro/mp, cu care dumneavoastră, probabil, că nu sunteți de acord. Evaluatorii, în România, sunt toți speriați de DNA și dau niște sume astronomice. Probabil că o veți contesta și pe aia. Vom merge în instanță. Va stabili instanța 600, 500, 400, 200....nu știu cât va stabili instanța. Și atunci, va avea sumele clare și, din punct de vedere tehnic și contabil, se poate face compensarea. Problema care se pune acum, și eu vreau să fiu înțeles exact, este hotărâre de instanță ca dumnealor să desfășoare proiectul și să facă această investiție; nu avem cum să ne opunem, și asta este clar. Dacă mă întrebați pe mine, proiectul este foarte bun pentru oraș. Nu este oportun în momentul ăsta, de criză, că, noi, Primărie, de unde, Doamne iartă-mă...Să iau de la gura bătrânilor, să bag în infrastructura de acolo? Sau, să opresc asfaltul în oraș, să bag în infrastructura de acolo? Sau, să nu mai fac poliția, să bag în infrastructura de acolo? Sau, să sting becurile în oraș, să bag în infrastructura de acolo? Alte soluții n-avem! Sunt toți domnii consilieri, eu am așteptat această discuție aici, cu bugetul întins pe masă, vă repet, stăm până mâine aici, ne uităm pe capitole bugetare și, de acolo...hotărâm împreună ce tăiem și unde punem ca să vă plătim dumneavoastră pe infrastructură, dacă insistați, cel puțin în această perioadă în care suntem, să luați bani. Asta este situația. Nu știu! Decidem împreună și vedem ce facem.

Dl.Ionel Hașotti

Cu respect, domnu' primar, dar eu n-am venit aici să obțin bani de la Primărie. E vorba de construcția bugetului, care ne privește și pe noi. Nu lucrez singur. Colegul meu, care este în spatele meu, poartă același nume, s-a ...a făcut un proiect de convenție în baza Legii 273. Poate specialiștii Primăriei ar fi trebuit se edifice din timp. Legea spune ce înseamnă angajament bugetar, ce înseamnă angajament legal. Se pot face astfel de înțelegeri cu creditorii. Dar, este vorba de poziții bugetare și eu nu pot să vin să vă spun domniilor voastre că nu trebuie să introduceți în buget vreo sumă de bani pentru infrastructură. E vorba de un an întreg care e în fața noastră.

Dl.Constantin Matei

Asta-i propunerea pe care v-am făcut-o mai devreme. Adică...nu că v-am făcut-o, am făcut-o colegilor mei, să trecem în buget...

Dl.Decebal Făgădău

Domnu' președinte...

Dl.Constantin Matei

Domnu' viceprimar.

Dl.Decebal Făgădău

Domnule avocat, dragi colegi, ca unul care cunoaște destul de bine, de un an, problema Fin.Co.Ge.Ro., vreau să....în primul rând, să clarific câteva lucruri. Unu - noi am aprobat două studii de fezabilitate în ședințele Consiliului Local și, imediat, am înscris în bugetul Primăriei valorile rezultate în urma votului nostru. Deci, nu înseamnă că nu recunoaștem o datorie....

Dl.Ionel Hașotti

Ca investiție, dar voiam ca plată...

Dl.Decebal Făgădău

Ca investiție. Doi - este singurul mers pe care noi l-am putea cu o investiție publică: SF, MT, DDE și așa mai departe. Acest drum, și ar trebui să știți și dumneavoastră, în momentul de față se află într-un impas. După cum ați văzut, astăzi am primit două notificări, eu am mai primit două și în calitate de viceprimar, primesc două și în calitate de consilier, în care ni se spune că nu dânșii fac proiectul tehnic, că este în sarcina noastră. O.K.! Hotărâm ce facem. Putem, cumva, să facem noi proiectul tehnic? Asta este o altă întrebare. Trei - dacă tot ajungem la instanță, că noi spunem 10 milioane, nu noi, evaluatorul Primăriei, și dumneavoastră ziceți 14, de ce nu mergem direct la instanță, și atunci, facem rectificare de buget în urma unei hotărâri de instanță? Pentru că, oricum, ajungem la instanță, văd. Ce rost are să discutăm astăzi, pentru că înțeleg că scopul întrunirii, de fapt, este prezumptiva atacare a hotărârii de buget?!

Dl.Ionel Hașotti

Prevenirea daunelor, domnule!

Dl.Decebal Făgădău

Am înțeles, și eu aș vrea ca, colegii mei, să știe acest lucru. Noi am mai avut discuții și tocmai de aceea le aducem la cunoștință.

Dl.Ionel Hașotti

N-am spus că o să atac bugetul, o să...

Dl.Decebal Făgădău

Deci asta era întrebarea noastră: dacă tot ajungem la instanță, cu ce ajută firma pe care dumneavoastră o reprezentați, că noi scriem acum o sumă, și că stăm și tăiem și facem corecturi, dacă tot mergem la instanță? Mergem direct la instanță, se obține o hotărâre definitivă și irevocabilă, recunoaștem datoria, ne întâlnim, la un moment dat, și vedem cum facem rectificarea de buget.

Dl.Ionel Hașotti

Domnu' vice, eu nu intru în polemică cu domniile voastre și cu niciunul dintre...

Dl.Decebal Făgădău

Nu am terminat, domnu' avocat... n-am terminat...

Dl.Ionel Hașotti

Mă scuzați!

Dl.Decebal Făgădău

Încă un lucru, că voiam să vă mai spun un lucru, și să nu uităm că, totuși, suntem la proiectul de buget. E o problemă personală, de data aceasta, întrucât numele meu a fost menționat într-o notificare. Dumneavoastră ați contestat calitatea firmei care face evaluarea proiectelor și ați spus că mi-ați adus niște elemente care o fac... să-i spunem, neeligibilă pentru această activitate. Așa cum i-am spus acționarului firmei, împreună cu administratorul sau ce este domnișoara Țigoi, încă de la momentul respectiv, nu mă faceți părtaș. Aveți ceva de reproșat firmei respective, adresați-vă organelor competente. Mi-ați adus niște xerocopii după niște hârtii. Nu știu ce reprezintă acele hârtii....

Dl.Ionel Hașotti

Dar nu vreau....

Dl.Decebal Făgădău

Nu, numele meu este scris aici.

Dl.Ionel Hașotti

E posibil, domnu' viceprimar, n-am cunoștință de documentele respective. Sunt la acționar.

Nu....

Dl.Decebal Făgădău

Și ultima remarcă pe care aș vrea să o fac, domnule avocat. Consiliul Local a votat încredințarea către Fin.Co.Ge.Ro. a elaborării studiilor de fezabilitate, a vânzării terenurilor, modificări de PUD-uri, modificări de PUZ-uri....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Consiliul local. Primăria a eliberat autorizații de construire pentru stabilizarea taluzului,

sistematizarea S-au făcut dezmembrări, alipiri. Tot ce-ați cerut. Unde este reaua noastră credință?

De ce ne abatem de la drumul pe care-l stabilisem....

Dl.Ionel Hașotti

Nu, faceți Toate celelalte activități le-am făcut noi în locul domniilor voastre. Noi am făcut

cadastre, noi am făcut dezmembrări. Noi am făcut absolut tot ceea ce revenea Primăriei. Deci, eu cred că avem obligația de a informa corect pe domnii consilieri și publicul larg, că noi am îndeplinit, cu banii noștrii, toate obligațiile premergătoare. Cadastrul, noi l-am făcut. S-au făcut dezmembrări și aplipiri pentru că nu ne-ați predat aceleași amplasamente. S-a schimbat de 4 ori amplasamentul terenurilor, și asta nu-i vina noastră. Deci, noi am contractat niște terenuri, în 2000, și ne-am pomenit, în 2007, că ne dați alte terenuri. Am acceptat și lucrul acesta. Am acceptat să modificăm proiectele, pentru că terenurile inițiale nu se mai regăseau. Astea sunt lucruri care trebuiesc cunoscute. Deci, nu e vorba de rea credință, că nu v-am acuzat pe domniile voastre că ne-ați predat alte terenuri din rea credință. Că așa s-a-ntâmplat. Da? Deci, eu n-am venit să fac istorie în Consiliul Local. Nu cred că ar

fi avantajos pentru municipalitate, să facem istorie. Deci, tot ce s-a-ntâmplat, am șters cu....Deci,

ștergem Nu ne uităm în trecut, vrem să găsim soluții pentru viitor. N-a fost vina noastră, în niciun

caz, că s-au predat amplasamentele după 8 ani de zile și s-au predat alte amplasamente. Totuși, e o societate comercială, nu e autoritate publică, clientul nostru, să știți. Vă mulțumesc foarte mult!

Dl.Ovidiu Cupșa

Eu știu că și Consiliul Local și Fin.Co.Ge.Ro. au fost tot timpul într-un război...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da, deci noi am fost... Mă scuzați că vă întrerup. Noi am fost într-un război, în instanță. Pentru că eu, de la bun început, am considerat că nu ne putem permite, din păcate, acest proiect. Respectiv, Primăria are cu totul alte priorități decât zeci de milioane de băgat în infrastructura de pe faleză. Sigur, este foarte bun proiectul. Sigur că, întoarce orașul cu fața la Mare. Da', când eu aveam toate drumurile în oraș, praf, când trebuia să pun lumină, când trebuia să repar școli, să fac centrale termice, să pun geamuri termopane, și nu mai fac istoria lucrurilor reparate în oraș, nu puteam să iau banii de acolo,

milioanele, de la școli, și să vin să le bag, și să stau cu școlile să le cadă în cap copiilor noștri. Și-am

considerat că este dezavantajos Sigur, depășim A venit instanța și ne-a spus lucrul ăsta. Problema,

eu știu bine, suntem într-un impas, este dacă punem sau nu punem bani. Asta este esența. Și de unde luăm acești bani? Dacă nu-i punem? Nu știu, ne dați în judecată?'Om vedea ce o-ți obține! Poate, obțineți poprire pe conturi! Poate, nu!

Dl.Ionel Hașotti

Da' nu cerem, domnu' primar....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Perfect! Atunci...atuncia, poate, obțineți alte terenuri de-ale noastre, pe care să le scoatem la vânzare...

Dl.Ionel Hașotti Asta-i cel mai bun lucru...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Asta ar fi în plus față de terenuri...Deci, eu vă spun, ca soluție amiabilă de rezolvare, o declar public, aici, văd așa: poate reușim, și ne-ajută Dumnezeu, și câștigăm și în a doua instanță și compensăm parțial cu valoarea terenului, iar, pentru diferență, venim și vedem, și scoatem alte terenuri sau bunuri pe care le avem. Asta o văd realizabilă acum. Poate, greșesc. Nu știu...Dar ca să mă puneți pe mine, personal, eu, acum, să trec în buget...Și nu știu de unde să tai! Și e o discuție pe care o purtăm, cu toții, aici.

Dl.Constantin Matei

Și ce valoare?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Păi, dumnealor au avansat o valoare. Valoarea este de....cea mai mică, de 10 milioane de

Euro.Hai să vă dau eu bugetul, ca sa puneți 10 milioane de Euro în cont...

Dl.Ionel Hașotti

Eu nu pot să vă spun....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu 10...Stați, frate, 1! Întindeți bugetul în față, acolo, și spuneți-mi mie de unde să luăm 1 milion și, cu dragă inimă...Deci, repet, eu cred că acest proiect este bun. Din păcate, este venit ,pentru noi, ca municipalitate, pe o situație dramatică. O să spună lumea că suntem nebuni dacă iau pachetele

de la gura bătrânilor care de-abia mai trăiesc cu astea și mă duc...Noi, cu pachetele cheltuim....Cu

pachetele cât cheltuim aici, Marcela?

D-na Marcela Frigioiu

O sută douăzeci de miliarde de lei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Spune-mi în Euro, ca să discutăm...Un milion? Se fac comentarii în sală. (Două. Două și ceva.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cât ai zis?

D-na Marcela Frigioiu O sută douăzeci de miliarde de lei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Deci, 3 milioane de Euro, da? Deci, ăsta este sprijinul. Putem să le tăiem și să le trecem dincoace. Mai vedem cât mai cheltuim și cu poliția, 1 milion jumate...Asta-i soluția, că de la gunoi nu pot să tai, că se umple orașul de gunoi, ne împuțim, dăm în holeră! Mai vedem cât punem și la asfalt...Nu știu. Vă rog, spuneți și dumneavoastră! Este o situație care...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ionel Hașotti

Domnilor, eu trebuie să mă retrag pentru că, deja, purtăm o dezbatere între consilieri și n-ar trebui să particip de maniera aceasta, ca să zic așa, proactivă. Dumneavoastră m-ați invitat. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat, însă, îmi cer scuze, nu-mi permit să negociez cu domniile voastre. Ar fi sub demnitatea mea și sub demnitatea dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să găsiți o

soluție...Faceți o comisie, dacă așa considerați, care să se ocupe de aplicarea Legii 273....Eu am venit

fiindcă este o problemă care trebuie rezolvată pe termen scurt, nu pe termen lung. Vă mulțumesc!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Mai discutăm pe marginea Fin.Co.Ge.Ro. sau pe marginea bugetului? Da, vă rog!

Dl.Ovidiu Cupșa

Am constatat că în bugetul de anul acesta noi n-am prins veniturile din eventualele vânzări de terenuri sau clădiri. Dacă dânșii vor să facem o comisie, haideți să facem o comisie care să stabilească

ca aceste sume provenind din eventualele vânzări să le fie alocate.......Că ne pun în executare

silită Bănuiesc că sunt niște sume care vor veni pe parcursul anului...

D-na Marcela Frigioiu

În bugetul pe anul 2011, nu le-am trecut, urmare modificării legii, pentru că 273, la art.29, spune așa: sumele rezultate din vânzări constituie integral venituri și se cuprind în secțiunea bugetară numai după încasarea lor. În bugetul de astăzi, sumele rezultate din ratele ce se vor încasa, deci din vânzările din anii anteriori, nu sunt prinse. Este o sumă estimată la 100 de miliarde. Și spun estimată pentru că în contractele de vânzare-cumpărare există o clauză, iar în cazul în care oamenii nu-și mai pot plăti ratele, contractele se pot rezolvi. Și am avut astfel de situații. Pe măsură ce încasăm, o să efectuăm alocări, prin rectificare de buget, pentru anumite investiții. O parte din bani putem să-i dăm la Fin.Co.Ge.Ro., dar numai după ce încasăm. Deci, nu puteam vota o incertitudine și de aceea suma nu a fost prinsă în buget.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Discuțiile cu cei de la Fin.Co.Ge.Ro. sunt extrem de intense și dificile. Avem și un prefect deștept care a atacat hotărârea de consiliu, dl.Iorga Palaz, care a semnat acest contract cu Fin.Co.Ge.Ro. Doamna Marcela spune că putem, din ce vindem, să dăm niște bani pentru Fin.co.Ge.Ro.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Poate, dacă ajungem în instanță.

Dl.Cupșa Ovidiu

Dacă vor doar să-și recupereze banii și să plece, vor insista să ia banii. Dacă vor să deruleze și să finalizeze investiția...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă atacă ei, bugetul nu se suspendă?

D-na Marcela Enache

Doar dacă instanța decide suspendarea...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Constantin Matei

Alte comentarii pe marginea bugetului mai sunt? Vă rog!

Dl.Ovidiu Cupșa

Mai am un foarte scurt comentariu, legat de buget. Noi am depus și un amendament la comisia 1. Până la urmă s-a găsit o cale să compensăm; investiția se derulerază pe banii lor și-i recuperează ....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ovidiu Cupșa

Da, rețelele de cablu. Deci, eu am un amendament legat de obiectivele de investiții noi. Trebuie prinse pe 2011. Deci, nu implică finanțare, dar trebuie deschis capitolul.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Eu știu de povestea asta cu cablurile, care se întâmplă în București. Să se facă, dacă-i pe banii lor. Mi se pare o poveste mai SF decât cea care este cu Fin.Co.Ge.Ro. Dacă o fii vreo firmă care să le bage pe banii lor, n-am nimic împotrivă, și să vadă de unde își recuperează cheltuielile...

D-na Marcela Frigioiu

Mai am un amendament cu ajutoarele de încălzire acordate, pe plan local, pentru cei care utilizează combustibili solizi: lemne pentru foc... Am uitat să trecem în buget sumele defalcate pe subcapitole, atunci când a fost scanat, și s-a venit cu o corectare. Știți că familiilor nevoiașe le erau acordate lemne de foc pentru încălzirea locuinței. Am avut un contract pentru tăiere arbori, care a expirat, și toată masa lemnoasă rezultată din toaletări sau tăieri de arbori era distribuită acestor familii. Deci, nu am făcut mari modificări, au fost mutate niște sume între capitolele de la anexa 2, la proiectul de buget prezentat azi față de cel scanat pe CD-uri, menținându-se aceleași valoari atât la venituri cât și la cheltuieli, pentru a putea prevedea în buget și aceste ajutoare.

Dl.Constantin Matei

Deci, avem 3 amendamente. Alte comentarii? Nu. Supun la vot amendamentele aduse. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Supun la vot bugetul cu amendamentele adoptate.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Am să vă anunț rezultatele votului secret pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia locală de ordine publică, de la punctul 29 din convocator, și avem:

Gabriel Stan    - 21 de voturi pentru; 1 împotrivă; 2 anulate;

Popescu Răducu    - 19 voturi pentru; 2 împotrivă; 3 anulate;

Constantin Matei - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă; 2 anulate.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

La punctul 31 din convocator, acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” domnului Harry Tavitian, rezultatul votului este: 23 de voturi pentru, 0 împotrivă și un buletin anulat.

Și am ajuns și la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi:

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”

- inițiator: primar Radu Ștefan Mazăre;

Aștept propuneri. Vă rog, domnu' viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

Din partea PSD, îl propun pe dl.Ciobanu Ion..

Dl.Constantin Matei

S-a notat. Alte propuneri? Vă rog!

Dl.Nurhan Ali

Eu l-aș propune pe dl.Felix Stroe. A mai fost, are experiență...

Dl.Decebal Făgădău

Atunci, eu îmi retrag propunerea.

Dl.Constantin Matei

Alte propuneri? Nu. Deci, avem o singură propunere: dl.Felix Stroe. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Constantin Matei

Stimați colegi, punctele de pe ordinea de zi a ședinței de astăzi au fost epuizate. Declar închise lucrările ședinței. Vă mulțumesc pentru participare!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Constantin Matei

SECRETAR, Marcela Enache

31