Proces verbal din 08.11.2011

72.proces verbal sedinta din data 08.11.2011

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 08.11.2011, orele 12,00, în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Constanța.

La ședință participă: 25 de consilieri (absenți, nemotivat - dl.Mușat Mihalache și dl.Stroe Felix) dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.224 din 23.09.2011, de domnul consilier Ciobanu Ion.

Dl. Ion Ciobanu

Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor prezenți la această ședință a Consiliului Municipal Constanța. Sunt prezenți 25 din cei 27 de membri ai Consiliului local, deci adunarea este statutară și-și poate desfășura lucrările. La ordinea de zi sunt 4 puncte. Vă propun să votăm ordinea de zi.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Trecem la punctul nr.1:

“Proiect de hotă râre privind acordarea de ajutoare pentru înc ă lzire pe perioada

sezonului rece pentru familiile sau persoanelor singure care se încălzesc cu butelii GPL

pentru sobe sau centrale cu funcționare GPL sau se încălzesc cu energie electrică.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Domnul primar, Ștefan Radu Mazăre, o să ne facă câteva precizări.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mulțumesc! La mulți ani, Gabrielilor și Mihailor! La mulți ani! Am convocat această ședință extraordinară, și vă mulțumesc, pentru că suntem în prag de iarnă, sărăcia-i mare, sunt foarte mulți...nu, sunt mulți oameni, și am primit solicitări din partea lor, și au dreptate, cărora noi nu le acordăm niciun fel de sprijin pentru a trece iarna dacă/sau în cazurile în care se încălzesc la butelie sau la current electric. Sunt și cazuri de genul ăsta. Dacă am aprobat, rândul trecut, majorarea plafoanelor și echivalarea lor inclusiv pentru lemne, pentru cei care se încălzesc cu lemne, imediat, după aia, am primit genul ăsta de solicitări. Mi-am dat seama că l-am pierdut din vedere, că cei care au rămas neluați în seamă, ca și sprijin, și se încălzesc la butelie sau la curent electric, mare parte din ei sunt oameni amărâți năpăstuiți de soartă și atunci mi-am permis să vă rog, să vă convoc în această ședință extraordinară, în primul rând pentru a aproba acest sprijin și pentru ei. Am făcut calcule sofisticate. Vreau să le mulțumesc, doamnei Marcela Frigioiu și Andreei Stamat care m-au ajutat toată perioada asta, ca să calculăm, pentru că lucrurile sunt complicate. Și ca atare, în hotărârea de consiliu pe care trebuie s-o votați, acuma vă rog s-o votați, în esență, spune așa: pentru familii, cei cu venituri de la 0-260 lei/membru de familie - le vom acorda 4 butelii de gaz. Știți că sunt niște sobe care se alimentează la butelie, pentru cei care nu știu ...Pentru cei cu.de la 260 la 425 venit/membru de familie - 3 butelii; 425-615, două butelii; 615-1300 - o butelie. Valabil, avem și pentru persoanele singure până la 1600. După care, mai sunt unii care se încălzesc la energie electrică. Aici, situația este puțin mai complicată și, noi când am calculat ca să dăm acest sprijnin la butelii, la lemne, la termoficare am încercat ca persoanele care se încadrează în aceste venituri să plătească sau să aibă niște costuri echivalente ale încălzirii. Adică, dacă ești în tranșa respectivă de venit, fie că te încălzești la sistemul centralizat, cu lemne, cu butelii, tu să plătești cam aceeași sumă și restul să venim noi să te ajutăm. Adică, dacă ai 300 lei/membru de familie și te încălzești la RADET, plătești ceva iar restul îți dă primăria, acel “ceva” să fie cam echivalentul cu cât trebuie să mai cumperi tu în plus lemne față de ce îți dă primăria. Da? Asta a fost gândirea! Pentru că toți sunt cetățenii Constanței. Și atunci, nu era corect, nu era moral ca ăla de la RADET să fie ajutat și ăsta, care-i pe butelie de ce să nu-l ajut, că toți plătesc la fel impozite!?! Așa am calculat și numărul de butelii care este necesar, la cât este un consum minimal pentru a încălzi o cameră, o cameră și jumătate și să venim, spre exemplu, unde-i ajut aproape în totalitate pe cei fără venituri, la RADET - le plătesc factura, celor fără venit, aici, le iau 4 butelii cu care se încălzesc toată iarna. Când mai cresc tranșa, le iau numai două și ei trebuie să cumpere două. Ei, echivalentul a celor două pe care le cumpără este egalul plății pe care o dă la RADET, partea care nu-i subvenționată. Și asta a fost gândirea. La electric, însă.La electric, vrem să descurajăm consumul și încălzirea electrică, pentru că este foarte, foarte scumpă. Unu. Doi - la electric trebuie să dăm bani, că nu putem să ne compensăm. La butelie, o să-i dăm omului butelia acasă. La electric, nu putem, că ăștia..cu italienii nu te poți înțelege, o țin pe-a lor, sunt mai comuniști decât erau comuniștii în anii '60, cu sistemul de facturare.nu se poate discuta nimic cu ei..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu, europeni multinaționali cu.reguli și.din alea. nu știu altceva, să miște, și atunci, trebuie să dăm bani. Am avut în vedere următoarea judecată: să-l coste, față de celelalte sisteme de încălzire, pe cetățean, o dată și jumătate mai mult. Adică, dacă el este într-o tranșă valorică și are de plătit, nu știu, vă dau un exemplu, 100 lei noi/lună, la RADET, restul fiind compensat de Ptimărie; dacă se încălzește cu electric, să aibe de plătit 150. Ca să desurajez și să-l trimit către metode de încălzire și către combustibil de încălzire cu randament mult mai mare și cu costuri mult mai mici. Pentru că, altfel, ar fi venit să ia bani de la noi. Că știți cum e, una-i să dai factura și să dai lemnul și alta-i să dai banul. Și lemnele, le mai vând ei, le mai.Da' nu-i același lucru! Unu. Doi- modalitatea de compensare este trecută aici, este o sumă fixă pe care o dăm în funcție de tranșa în care se încadrează, dar cu următoarea precizare: la plata pe care o facem la cei care se încălzesc pe electric, trebuie să fie precedată de o anchetă socială. Dacă la toate celelalte este suficient pe propria lor declarație, urmând să fie verificați, prin sondaj, aici, unde dăm banii în mână, nu dăm banii decât în urma unei anchete sociale. Pentru că tentația este foarte, foarte mare, din partea unora, de a veni să declare în fals, să ia banii și după aia “'om vedea, mă prinde sau nu mă prinde, că sunt bani.bani” Și atunci, facem anchetă. Nici nu bănuiesc că sunt așa mulți oameni, cred că de ordinul sutelor, numeroși, în Constanța. Familii.

Dl.Dănuț Moiosiu

Ca idee.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă rog!

Dl.Dănuț Moiosiu

Nu poate să ia bani, că tu ii dai bani cheș, la o familie cu probleme sociale, nu cumva se strică radiatorul ăla pe catre-l are în casă sau să se ducă în altă parte, iar copii să înghețe de frig.. .Nu putem să facem o calculație...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Nu putem. V-am spus că am avut discuții cu cei de la.. .Exact asta v-am zis mai devreme. Noi am vrut să compensăm din factură, ca la RADET. Nu se poate! Nu se poate!

Dl.Dănuț Moiosiu

Dacă nu se poate.nu se poate.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă vreți să mă mai întrebați altceva sau aveți alte idei, că.na.ne-am bătut capul ca să găsim o formulă cât de cât.o soluție.

Dl. Ion Ciobanu

Mulțumim domnului primar, pentru precizările făcute. Dacă nu mai sunt și alte propuneri de făcut, atunci vă rog să votați dacă sunteți pentru acest proiect. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Am înțeles că erau, totuși, niște modificări acolo, d-na Frigioiu, da?

Dl.Decebal Făgădău

Am eu un amendament.

Dl. Ion Ciobanu

Vă rugăm, domnu' viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău

La art.2, unde facem vorbire despre persoane singure, dintr-o eroare de redactare, s-a păstrat sintagma “venitul mediu lunar/membru de familie”. Și la toate punctele: a, b, c, d, se va înlocui sintagma “venitul mediu lunar/membru de familie” cu “venitul mediu lunar al persoanei singure”.

Dl. Ion Ciobanu

Da, am înțeles. Supunem la vot, atunci, amendamentul propus de domnul viceprimar Făgădău Decebal.

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Deci, a fost votat în unanimitate. Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Cine este pentru punctul nr.1? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotă râre privind modificarea anexei aprobate la art.1 din HCLM

nr.206/2011 pentru obiectivul de investiții “Amenajarea integrată a zonei de acces în portul turistic Tomis și plaja Modern” - etapa studiu de fezabilitate.”

-    inițiator: primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt ceva intervenții ? Dacă nu,

Cine este pentru?

Dl.Constantin Matei

Să facă o prezentare, scurtă, doamna Merlă, să ne spună și nouă...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Poate vă informează domnul viceprimar Făgădău și în ce stadiu este cu depunerea proiectelor, ce mi-a povestit mie acum trei zile. În ce stadiu este dumnealui și orașul Constanța comparative cu celelalte orașe și ce așteptăm de la Minister, că ne certa, dacă vă aduceți aminte, astă vară, doamna Nuți. Ne tot certa, că noi suntem proști și nu știm să depunem proiecte, adică dl.Făgădău, că el se ocupă.Așa că, acuma a ținut, acum câteva zile, să mi se laude, să-mi explice în ce stadiu sunt. Poate vă explică și dumneavoastră. Sunt convins că sunteți extreme de interesați.

D-na Ani Merlă

În ședința din Consiliul local de astăzi, vă supun aprobării trei proiecte de hotărâre referitoare la același proiect de investiție: “Riviera - Amenajarea integrată a drumului de acces, portul Tomis până la str.Smârdan”. Prima hotărâre care este pe ordinea de zi se referă la rectificări în cadrul studiului de fezabilitate, deoarece acesta a fost elaborat atunci când nu se gândea aplicarea pe AXA 1 a programelor operațional-regionale. Fiind anumite cheltuieli eligibile, altele neeligibile, am încercat restructurarea acestui strudiu de fezabilitate astfel încât municipiul Constanța să contribuie cu o sumă cât mai mică pe cheltuieli neeligibile. Veți vedea, în urma prezentării, că această sumă este, într-adevăr, foarte mică.

Al doilea proiect de hotărâre se referă la actualizarea devizului general, la fază de proiect ethnic. Deja suntem în fază de detalii de execuție. După toate antemăsurătorile, binențeles că au apărut mici diferențe între devizul general în fază de studiul de fezabilitate și cel la fază de PP. Iar al treilea proiect, pe care o să vi-l și prezint mai în amănunt, este referitor la aprobarea proiectului și a cofinanțării unității administrativ-teritoriale Municipiul Constanța. Traseul acestui proiect de investiții pleacă de la Amiralitate, din zona Penuinsulară, urmează actualul drum de acces din Portul Tomis până în zona plajei Modern. În zona plajei Modern apare un sens giratoriu. Vor intra în proiect și aceste scări, de reabilitat, din dreptul biserici grecești. În zona plajei Modern, la intersecția străzii Mircea cu bd.Ferdinand, așa-numita “Explanada” se va face un funicular, un ascensor pe plan înclinat pentru persoanele cu dizabilități și pentru persoanele mai în vârstă sau copii cărora le este greu, mai ales să urce de la plajă spre oraș. Tot în această zonă, peste șosea, va exista, din zona de oprire a funicularului, o pasarelă pietonală. Continuăm drumul nostru până în zona parcelării din Eminescu, str.Eminescu, respectiv Fin.Co.Ge.Ro., unde vom intra prin acest cartier cu un sens giratoriu și vom face legătura cu str.Smârdan. Eminescu și Smârdan. După cum vedeți, în acest sens giratoriu s-a lăsat o posibilitate de continuare cu al doilea tronson și al treilea tronson al acestui drum de coastă. Nu am aplicat, în acest moment, decât pe 2,6 Km, deoarece pe această zonă avem proprietate publică. Avem deja extras de Carte Funciară, deci nu este nevoie să facem exproprieri sau alte demersuri. Așa cum am menționat, amplasamentul pornește de la Comandamentul Marinei până în dreptul străzii Mihai Eminescu, cu o lungime de 2,6 Km. Vom reabilita 0,8 Km de drum în Portul Tomis, drum deja existent. Se vor construi 1,8 Km de drum de acces, se vor crea 326 locuri de parcare, se vor amplasa 164 corpuri de iluminat stradal, se va amenaja urbanistic circa 6 mii mp. în zona “Explanada” și zona plajei Modern, se va monta cel funicular și pasarela pietonală. Ca și surse de finanțare, Programul operațional-regional AXA 1 - Sprijinirea Polilor Urbani de Creștere. Valoare totală a proiectului: 42 milioane de lei, respectiv 420 de miliarde vechi. Asistența financiară nerambursabilă: cca 34 de milioane (340 de miliarde). Contribuția U.A-T.Constanța: 7 miliarde (700 mii de lei), iar cheltuieli neeligibile, ceea ce făceam mențiune mai devreme, cca 170 de milioane de lei vechi, aceasta însemnând probele de la funicular și pregătirea persoanelor care vor exploata funicularul. Deci, doar atât am trecut ca și neeligibil, deoarece nu s-a gândit nimeni, pe bani europeni, să facă astfel de instalații și nu e prevăzută proba ca și cheltuială eligibilă. Durata de implementare a proiectului: 19 luni, din care, efectiv, lucrări- 12 luni. Până la acest moment avem obținute 18 avize și mai avem de obținut, în procedură, două.

Dl. Ion Ciobanu

Mulțumim, doamna Merlă! Domnu' viceprimar, aveți ceva de spus, în plus?

Dl.Decebal Făgădău

Da, aș vrea să vă informez, dragi colegi, că acesta este unul dintre ultimele proiecte pe care le vom depune în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare. Mai avem de luat două avize- unul îl vom obține astăzi, este vorba de avizul Comisiei Tehnico-economice a Administrației Porturilor Maritime, după care sperăm să obținem și avizul de Mediu. Vom face astăzi o scrisoare și către Agenția de Mediu în care arătăm că vorbim, de fapt, de reabilitarea unui drum existent coroborat cu o autorizație de construire pe zona Fin.Co.Ge.Ro. deja eliberată cu toate avizele de mediu. Deci, nu văd de ce nu am obține avizul de mediu în termen cât mai recent. Ca și stadiu, suntem pe locul I pe țară. A fost o ședință de pregătire a Comitetului de Monotorizare a Programelor operaționale-regionale, la Pitești. S-a făcut un clasament și, din ce eram pe ultimul loc și eram arătați cu degetul, Constanța este pe locul întâi la grad de depunere, avem cel mai mare grad de depunere din toată țara, și pe penultimul loc la contracte semnate. Am aflat, cu surprindere, că este cineva mai rău decât noi, de exemplu Brașovul...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Pentru că au avut multe contracte. dar, după ce le-au verificat au văzut că nu este tocmai așa. Am recuperat întârzierile, pentru că noi am mers în paralel cu toate proiectele, am îndeplinit toate procedurile, și știți că am fost mai căutați decât alți poli de creștere. Fiecare cmeste cu cadastru, intabulare, avize de la Ministerul Culturii, de la Mediu, de peste tot. Așa că, în afară de acest prim acces către Portul Tomis mai avem încă două proiecte, dintre care unul cred că nu se va mai depune, și fac referire la Teleskiul de pe lacul Siutghiol, datorită probleme juridice: ANTA, ADS, Ministerul Mediului și așa mai departe, dar vrem să depunem reabilitarea pasajului rutier Filimon Sârbu, podul de la IPMC și reabilitarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat în localități ale Zonei Metropolitane, printe care și municipiul Constanța. Ne gândim să includem zonele noi, zonele tinere ale orașului: Baba Novac, Compozitori, cartiere din palazu Mare, precum și zone în care intenționăm să facem legătura cu localitățile limitrofe, în speță Cumpăna, Valul lui Traian. Deci, cam acesta este stadiul de depunere. Mai avem trei proiecte. Sper ca, odată obținut avizul de mediu, să depunem primul tronson de Șosea de Coastă, să nu mă feresc să-i spun pe nume, și mai avem podul de la IPMC și iluminatul și am închis-o. Suntem, în schimb, surprinși, astăzi am primit o informație că dacă nu depunem proiectele până în 15 decembrie, vor să ne ia banii tuturor polilor de creștere și să facă reabilitare termică pentru toate orașele României. Deci, din banii care ne-au fost nouă dedicați, alocați vor să facă, nu știu,la. n-am nicio problemă, Târgoviște, de exemplu, sau Târgu Jiu, să facă reabilitare termică, ceea ce este o.

Se fac comentarii în sală. (Deturnare de fonduri..)

Dl.Decebal Făgădău

Da, evident că vom analiza și din punct de vedere juridic, toate căile de atac. Aceasta este situația, la zi.

Dl.Mircea Dobre

Și Teleskiul de ce nu.?

Dl.Decebal Făgădău Teleskiul.nu avem proprietatea.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Nu, nu.Nu avem proprietatea cuvetei. Este o lege prin care în luna februarie 2010 ne-a fost transmis dreptul de proprietate celor trei UAT-uri: Constanța, Năvodari, Ovidiu. Noi ne-am făcut delimitările, dar nici până în ziua de astăzi nu am intrat în posesie, pentru că Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură a atacat în instanță acest act normativ.

Dl. Ion Ciobanu

Mulțimim domnului viceprimar!

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Dacă nu ne dă banii până în ianuarie, nu vine să semneze contracte Madame Nuți, o reclam la Comisia Europeană!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Stăm cu proiecte. Știți că le-am mai prezentat, în iunie depuse, în iulie depuse și așa mai departe. De fapt, ce înseamnă proiectele ăstea, ca să le depui? O sută de mii de avize pe care le ai de luat de la Guvernul “portocaliu”!

Se fac comentarii în sală. (Și pe care nu le dă.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Pe care nu le dă. Le-am luat, s-au dat peste cap, cum-necum, suntem pe primul loc ca depunere și pe penultimul loc ca semnare. Adică, am semnat parcarea și cu proiecțelul ăla, amărât, de la Căminul de Bătrâni. Dacă până.Acuma, cu ele toate depuse, cu toate avizele și avizuțele și aprobările și așa mai departe, depuse, nu ne dă aviz, în ianuarie o reclam direct la Comisia Europeană. Și o să vă convoc, Consiliul Local, ca să facem plângerea în numele Consiliului Local. Asta-i tot!

Dl. Ion Ciobanu

Da, vă mulțumesc, domnule primar! Dânsa-i ocupată mai mult cu....

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Las' că și eu sunt ocupat cu.

Dl. Ion Ciobanu

Da, dar dumneavoastră vă faceți treaba.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Play Boy.Nu asta-i problema!

Dl. Ion Ciobanu

Am înțeles. Dacă nu mai sunt și alte intervenții la proiectul nr.2, atunci vă rog să votăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Proiectul nr.3:

“Proiect de hotă râre privind actualizarea devizului general în temeiul art.5 lit.b din

anexa nr.4 la HCLM nr.28/2008 aferent obiectivului de investiții “Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Tomis și Plaja Modern”

- inițiator: Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Proiectul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Tomis și Plaja Modern” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional-Regional 2007-2013.”

- inițiator: Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Numai puțin! Un amendament. Pe proiect scrie conform Hotărârii de Consiliu 206/2011, însă vă rog să menționăm: “conform documentațiilor aprobate”, pentru că includ, inclusiv, ceea ce ați aprobat dumneavoastră astăzi. Asta este modificarea.

Dl. Ion Ciobanu

Vă mulțumesc, doamna Enache! Deci supun la vot întâi amendamentul care s-a făcut. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Supun la vot, acum, întregul proiect așa cum rezultă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl. Ion Ciobanu

Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare! Și îmi permiteți și mie, domnu' primar, să vă spun “La mulți ani!” celor care purtați astăzi numele de Mihail, Gavril și derivatele din acestea. Vă mulțumesc!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Ion Ciobanu

SECRETAR,

Marcela Enache

8