Proces verbal din 08.07.2011

68.proces verbal sedinta din data 08.07.2011

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 08.07.2011, orele 14,00, în ședința ordinară    a Consiliului Local al

Municipiului Constanța.

La ședință participă: 25 de consilieri (absenți nemotivat: dl.Bileca Nicolae, dl.Moisoiu Dănuț), dl.primar Radu Ștefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitați și reprezentanți ai mass-mediei.

Ședința este publică și va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.146 din 30.05. 2011, de domnul consilier Popescu Răducu.

Dl.Răducu Popescu

Bună ziua! Suntem prezenți 24 de consilieri din 27, putem să începem lucrările acestei ședințe. Înainte de a vă supune la vot ordinea de zi, am să vă comunic numărul proiectelor care au fost retrase de pe ordinea de zi. Așadar, punctul nr.1, se retrage. Punctul nr.2, se retrage. Punctul nr.18, se retrage. Punctrul 45 de pe ordinea de zi, se retrage; 47, se retrage și 49. Sunt două solicitări, înainte de a supune la vot. Doriți să spuneți ceva, domnule consilier?

Dl.Ovidiu Cupșa

Domnule președinte, înainte de a supune la vot, vă solicităm, dacă se poate, să retragem și punctul nr.19 cu vânzarea Cazinoului, nu pentru a nu fi împotrivă sau de acord, dar pentru a-l pune într-o dezbatere publică, pentru că, bănuiesc că...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

Am înțeles, se rezolvă, dl.Făgădău vă dă răspunsul.

Dl.Decebal Făgădău

Vă propun ca, dată fiind încărcătura acestui punct, să începem cu el atunci când supuneți la vot convocatorul și ordinea suplimentară.

Dl.Răducu Popescu

De pe ordinea suplimentară se retrage ceva? Nu. Deci, ordinea suplimentară rămâne neschimbată.

Așadar, supun la vot convocatorul comunicat, cu punctele retrase și cu modificarea propusă, ca punctul 19 să ocupe poziția nr.1.

Cine este pentru? Dacă sunt abțineri? Este cineva împotrivă?

Dl.Răducu Popescu

Așadar, s-a votat convocatorul. Supun la vot ordinea suplimentară, comunicată astăzi, cu 5

puncte.

Cine este pentru? Dacă sunt abțineri? Este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Am să supun la vot ordinea de zi, convocatorul împreună cu ordinea suplimentară.

Cine este pentru? Dacă sunt abțineri? Este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

În regulă. Putem trece la punctul nr.1, care în convocator este la poziția nr.19:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a bunului imobil

format din teren în suprafață de 3108 mp și clădire cunoscută sub numele de “Cazino Constanța” ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Dacă sunt discuții, întrebări? Vă rog!

Dl.Constantin Matei

Noi v-am sugerat, totuși, dacă putem să-l amânăm...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Vă rog, domnu' consilier, luați și un microfon. Am să fac și eu vorbire despre acest punct, la sfârșit. Vreau să, înainte de a-mi exprima poziția, să vă aud punctele de vedere pentru că înțeleg că e un proiect de hotărâre care a suscitat oarecare discuții, interese, puncte de vedere diferite și atunci, vreau să le ascult pe ale dumneavoastră pentru a mi le expune și eu pe ale mele în finalul dezbaterilor. Vă rog!

Dl.Constantin Matei

Tocmai pentru că sunt atâtea obiecțiuni, legat de oportunitatea de a vinde Cazinoul, consider că ne-ar mai fi trebuit niște timp ca să supunem și discuțiilor publice, și chiar și a noastră, să avem mai multe informații despre asta. Nu discutăm despre motivul pentru care am fi sau nu pentru o hotărâre în acest sens.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Deci, dumneavoastră, personal, astăzi, când discutăm subiectul Cazinoului din Constanța, nu aveți o altă soluție pe care să ne-o propuneți, ci doriți să ne mai gândim la ea și să ne mai consultăm. Alte opinii există? Am primit aici o scrisoare.Mai vrea să vorbească cineva? Domnu'.vreți să luați cuvântul în fața Consiliului Local?

Dl_

Dacă-mi permiteți, sigur.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Sigur, nu eu, trebuie să voteze consilierii și dacă sunt de acord ca să luați cuvântul, în calitate de cetățean, în fața Consiliului Local, eu n-am absolut nimic împotrivă.

Dl.Răducu Popescu

Aș dori ca să-mi spuneți numele dumneavoastră, pentru a putea.. .Am înțeles. Mulțumesc! Supun la vot solicitarea cetățeanului Chiru Gigi pentru a lua cuvântul în fața distinselor

dumneavoastră persoane.

Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală. Consilierii nu votează.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Lăsați-l, domn'e, să vorbească.

Dl.Răducu Popescu

Da, se pare că sunteți împotrivă.

D-na Marela Enache

Avem 3 voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Reiau întrebarea.

Dl.Radu Ștefan Mazăre Vă rog eu, lăsați-l să vorbească!

Dl.Răducu Popescu

Sunteți de acord ca dl.Ghiru Gigi să își expună punctul de vedere, în calitate de cetățean al municipiului Constanța?

Se fac comentarii în sală. (Al județului Constanța.)

Dl.Răducu Popescu

Al județului, mă rog!

Consilierii sunt de acord.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mulțumesc! Vă rog!

Dl.Gigi Chiru

Domnule primar, domnilor consilieri, dragi cetățeni, este vorba de calitatea mea de președinte al Partidului Democrat-Liberal Constanța.

Se fac comentarii în sală. (Nu ne interesează..)

Dl.Gigi Chiru

Nu vă interesează.. .O să vă spun atunci.. .V-am trimis un material.. .pe care.

Se fac comentarii în sală. (Nu ne interesează calitatea de președinte..)

Dl.Gigi Chiru

Mi-ați dat voie să vorbesc, acuma nu vă mai interesează.

Se fac comentarii în sală. (Nu ne interesează funcția din cadrul partidului.)

Dl.Gigi Chiru

În calitatea de președinte, eu v-am depus un material cu cel puțin trei serioase argumente pentru care acest monument și acest simbol al orașului Constanța nu trebuie vândut. Putem da foarte multe funcțiuni acestui “Cazino” și sunt convins că dumneavoastră deja v-ați gândit la ele. Și, probabil că nu e nevoie să vă sugerez eu, aveți specialiști în Primărie. Dar, dacă e nevoie, pot să vă spun că putem muta Casa Căsătoriilor, putem face o cafenea a artiștilor; putem face acolo un salon de evenimente: să ținem nunți, să ținem baluri, să ținem evenimente importante ale orașului sau, nu în ultimul rând, să facem muzeul orașului Constanța, care lipsește. De asemenea, vreau să vă spun că suntem. și avem un mare viciu de legalitate în ceea ce privește adoptarea unei hotărâri de consiliu municipal pentru înstrăinarea, prin vânzare, a acestui imobil prin faptul că art.4 din Legea 422, pe care dumneavoastră îl invocați în preambulul proiectului de hotărâre, face, explicit, trimitere la persoană juridică de drept privat, situație în care municipalitatea nu se află. Vă rog să reflectați asupra acestui detaliu care este, din punct de vedere juridic, o adoptare nelegală a acestui proiect de hotărâre. Pe lângă acest aspect nelegal, este și aspectul moral. Românii, dintotdeauna, s-au jertfit pentru simboluri și noi, constănțenii, cred că putem face dovada că suntem suficient de înțelepți să nu vindem un astfel de simbol. Pentru că, o dată declanșată această procedură astăzi, dacă dumneavoastră veți adopta un astfel de proiect, o să vindeți și Muzeul de Arheologie, o să vindeți și statuia lui Ovidius, o să vindeți și celelalte monumente istorice ale orașului. Legat de..Legat de dorința dumneavoastră de a da o funcțiune și o utilitate acestui activ, sunt întrutotul de acord și nu înțeleg de ce din 2007 și până în prezent n-ați accesat fonduri europene. Sunt alocate vreo 90 de milioane de Euro pe Axa 5.0, sunt alocate 30,5 milioane de Euro pe Axa 5.1 și putem accesa. Dacă ați accesat, și puteți să-mi arătați că ați trecut printr-un astfel de proiect..

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

O secundă, vă rog frumos! Am înțeles ce vreți să ne spuneți, dar dumneavoastră derapați puțin de la subiectul în temă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

În calitate de președinte de ședință, am să vă întreb: ați spus ceva despre.PD. puțin mai devreme?

Dl.Gigi Chiru

În calitate de președinte am depus un material.

Dl.Răducu Popescu

Al partidului de guvernământ, cumva?

Dl.Gigi Chiru

Exact.

Dl.Răducu Popescu

Cu procentul acela de 10% la accesarea fondurilor europene? Dl.Gigi Chiru

Vă.. .E important când adoptați...?

Dl.Răducu Popescu

Am înțeles! E important!

Dl.Gigi Chiru

În treaba asta?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

Haideți să trecem la.dacă mai aveți să adăugați ceva la punctual nr.19, că despre asta discutăm aici.

Dl.Gigi Chiru

Da. În calitate de cetățean, vă rog să renunțați la acest proiect de hotărâre.

Dl.Răducu Popescu Mulțumim, foarte mult..

Dl.Gigi Chiru

De a vinde Cazinoul.Mulțumesc!

Dl.Răducu Popescu

Domnul Făgădău vrea să spună ceva.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

O secundă, domnu' viceprimar! Îi rog pe distinșii reprezentanți ai presei și ai partidelor politice să păstreze liniștea în sală.

Dl.Decebal Făgădău

Doamnelor colege, domnule primar, domnilor colegi, aș fi vrut să nu am o intervenție astăzi dar, ținând cont că s-au făcut mențiunii despre activitățile pe care le coordonez în cadrul executivului, mă simt dator să fac acest lucru. Unu. Nu am putut să aplicăm pe fonduri europene pentru că a existat o sarcină - un contract de concesiune aprobat în unanimitate de Consiliul Local. Ori, din bune intenții, tocmai acelea de a reda strălucirea acestui imobil, condițiile impuse de Guvern au făcut ca omul să aibă o problemă, nu aceea de a investi ci aceea de a-și recupera investiția. Axele, pe care vi le-a enunțat.. .sunt eronate.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Răducu Popescu

O secundă, domnu' viceprimar. Este ultima dată când vă atrag atenția, celor care comentează în sală, să păstrați liniște. În condițiile în care nu puteți să faceți acest lucru, din motive legate de educație sau.de nivel intelectual, am să vă invit să ieșiți afară!

Dl.Decebal Făgădău

Vă mulțumesc, domnule președinte! Întrucât suntem în Consiliul local și nu la un festival al berii, vreau să fac un comentariu, ca si reprezentant al Partidului Social Democrat. Interesul nostru, ca de altfel al oricărui constănțean de bună credință, este să facem tot ce ține de noi spre binele cetățenilor Constanței. Întrebarea firească care se pune este de ce nu s-a vorbit înainte ca domnul primar să găsească această soluție, și să se vină cu propuneri. Vă asigur că dacă există o altă soluție, executivul o va duce la bun sfârșit. După cum știți, contractul de concesiune a fost reziliat și nu vă mai rețin ca să vă prezint motivele pentru care. Faptul că astăzi avem un asemenea proiect de hotărâre, este binevenit. Vă mulțumesc!

Dl.Răducu Popescu

Are cuvântul domnul consilier Felix Stroe.

Dl.Felix Stroe

Domnule primar, domnilor și doamnelor colegi, stimați invitati, reprezentanți ai presei. În primul rând aș vrea să subliniez că proiectul de hotărâre nu se referă la demolarea Cazinoului Constanței. Așa cum puteți să citiți pe ecranul pe care-l aveți în față, nu este vorba de demolarea ascestui simbol, simbol, într-adevăr, al orașului Constanța.

În al doilea rând, ceea ce se întâmplă astăzi în ședința Consiliului Local Municipal Constanța, ce e drept, ședință publică, deschisă, prin protestul unor așa-ziși cetățeni de bună credință , dați-mi voie ca, personal, să mă îndoiesc de buna dumnealor credință, este, cel puțin pentru mine, jenant, ca să nu spun rușinos, mi-aduce aminte de o celebră sintagmă “Nu ne vindem țara!”. Și, dacă-mi dați voie să exemplific, nu ne-am vândut țara pâna s-a dus naibii de tot singură. Mi-aduc aminte că în București erau niște uzine foarte bune, performante, care produceau combine, semănători și se numeau “Uzinele Semănătoarea”. Un concern european, care se numește “New Hold”, un lider mondial în domeniul unor asemenea utilaje, a făcut toate demersurile și a fost aproape de semnarea unui contract de achiziționare a “Uzinelor Semănătoarea”, un contract care prevedea menținerea activității de producție utilaje agricole, menținerea locurilor de muncă și schimbat firma “Semănătoarea” cu firma New Hold. Rămâneau locurile de muncă, salariații își luau salariile, se plăteau impozite către bugetul de stat etc. și ar fi fost bine. Însă, un anumit lider de sindicat a mobilizat oamenii, tot așa, au ieșit revoltați și de bună credință din casă: “Nu ne vindem țara!” și iau gonit cu pietre pe investitorii de la New Hold. Din păcate, acel exemplu a poliferat, s-a multiplicat și astăzi am ajuns să avem “imobiliare” la Uzinele de Tractoare Brașov, să avem “imobiliare” la uzinele de locomotive de la Craiova, să dispară atâtea și atâtea sute de mii, milioane de locuri de muncă., că, în final, ăsta a fost efectul. Când cineva cumpără un pepene, îl duce acasă și îl mănâncă, însă, dacă cineva cumpără un Cazino, n-are cum să-l ia, să plece cu el. Deci, eu, ca și constănțean, ca și cetățean de bună credință și ca bun cetățean, și ceea ce spun e completat de modestie, ca bun cetățean al orașului Constanța sunt convins că voi avea plăcerea să revăd Cazinoul de câte ori timpul îmi va permite să mă duc să mă plimb pe faleza orașului Constanța. Dar, ceea ce este îmbucurător pentru mine, ca și bun cetățean al orașului Constanța, este că cei care vor cumpăra Cazinoul... pentru că va fi un caiet de sarcini, este o licitație publică în care statul român are drept de preemțiune, adică e favorizat, cel care vrea să-l cumpere, să-l cumpere. Cel care va cumpăra Cazinoul Constanța, și dați-mi voie să vă spun că această activitate nu poate să o facă orice cetățean de bună credință, va introduce acest monument al arhitecturii, care rămâne monument al arhitecturii în România, îl va introduce într-un circuit productiv. Și, dacă va reabilita acest Cazino și-i va reda destinația pentru care a și fost construit, nu de salon de nunți și botezuri, atunci o să funcționeze din plin aeroportul “Mihail Kogălniceanu”, pentru că vor veni oameni din toată lumea. Există această activitate ca activitate economică, în speță. Eexistă orașe mari , cum ar fi Las Vegas, Los Angeles care trăiesc, și se câștigă sute de miliarde de dolari, din această activitate de casino. Dacă am avut privilegiul să moștenim acest Cazino în Constanța, haideți să ne străduim să-l punem în valoare ca si cazino, nu ca salon de nunți și botezuri. Și-o să se facă aeroportul “Mihail Kogălniceanu”, o să se plătească taxe și impozite către bugetul consolidat al statului și către bugetul Consiliului Local Municipal Constanța, or să fie niște locuri de muncă, cetățenii respectivi vor veni și vor frecventa restaurantele, vor cumpăra din magazine.Va fi o activitate benefică pentru municipiul Constanța, pentru locuitorii săi. Noi suntem vremelnici, aici. Municipiul Constanța va rămâne. Cazionul va fi reparat, va fi reînfrumusțat architectural și își va recăpăta destinația pentru care a fost construit. Nu este un pepene pe care să-l cumpere cineva și să plece cu el în Polonia, în Africa sau în Asia! Personal, aș fi dorit să nu mă mai întâlnesc niciodată cu această sintagmă pompoasă: “Nu ne vidnem țara!”. Se pare că sunt probleme de genă, de educație; o genă a distrugerii. Mai bine să distrugem și să lăsăm totul să se ducă naibii, decât să meargă ceva.

Susțin acest proiect și-l voi vota. Vă mulțumesc!

Dl.Răducu Popescu Vă rog, domnule consilier!

Dl. Ion Ciobanu

Domnule primar, stimați colegi, am să fiu foarte scurt. Aș vrea doar să-mi permiteți să fac o scurtă apreciere, deși nu mai surprinde pe nimeni cât este de asemănătoare poziția cetățeanului, care ne-a vorbit mai devreme, cu politica plină de dispreț a actualilor guvernanți conduși de dl.Boc și de dl.Băsescu. Aroganța acestui memoriu este evidentă și nu-i face cinste celui care ni l-a prezentat astăzi. Dacă se va vota de către colegi astăzi, o să votez pentru. Aș avea însă o mică propunere, dacă considerați că este utilă, acolo unde se spune în hotărâre despre neschimbarea destinației. Aș fi de părere să se adauge “și forma”. Deci, “destinația și forma actuală a Cazinoului”. Vă mulțumesc, atâta am avut de spus!

Dl.Răducu Popescu

Mai vreți să spuneți ceva despre “forma”? Poftiți! Domnul viceprimar Făgădău dorește să mai explice ceva.

Dl.Decebal Făgădău

Stimați colegi aș dori să mai fac o precizare, pentru a ști exact despre ce discutăm. Contractul de concesiune cu COINVESTMENT a încetat, dar autorizația, are două componente: unu - de reabilitare a imobilului , și doi - dotarea lui și introducerea în circuit. Numai pentru reabilitare, am extras din autorizația de construire - devizul general, și aici suma este de 5 miliaone 950 de mii de Euro, necesari reabilitării.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Acum doi ani!

Dl.Decebal Făgădău Acum doi ani.. .De fapt, trei.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Trei ani!

Dl.Decebal Făgădău

Deci, despre asemenea sumă vorbim. Dacă nu-l vindem, vom vedea ce facem, pentru că această clădire arată cum arată. Dacă persoana care dorea să investească obținea autorizația în 2008, deja Cazionul arăta altfel; deci să nu-i obtureze, întârziindu-i un an și două luni cu avizul de la Cultură. Deci, atunci când vorbim despre o asemenea acțiune să avem o poziție și vizavi de cei care ne obturează toate proiectele europene; pentru o amărâtă de parcare a durat 6 luni de zile să obținem fonduri europene. Cred că e mai bine să ne sprijine, dacă într-adevăr sunt mânați de intenții bune. O ultimă aserțiune, domnule primar, dacă-mi permiteți, întrucât, în calitate de consilier local, am primit acasă, prin curier, o scrisoare de la domnul prefect și vreau să pun două întrebări: 1 - din ce bani sau realizat acele insigne aurite? , 2 - cine a plătit cheltueilile de expediere prin curierat și acele pliante care s-au distribuit? Pentru că văd că. mai nou, cineva vrea să salveze Cazinoul, cineva vrea să salveze Peninsula, cineva vrea să salveze Constanța.În curând o să se transforme în. Bruce Willis, să salveze planeta, dar ăsta este un film prost pe care l-am văzut cu toții. Pentru că în spate se ascunde: muncă, voință, știință și bune intenții!?! Ori, n-am văzut, în demersurile la care am asistat, niciuna din aceste.haideți să-i spunem motivații.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Gata? Presa, fiți atenți la ce voi spune acum ca să nu mă mai întrebați încă o dată și să trebuiască să reiau tot discursul și tot ceea ce am de zis.

Întotdeauna am spus că băsiștii au o mare calitate: tupeul. Tupeul ca să vii în fața Consiliului Local cu o mână de pensionari amărâți, năimiți, cărora Băsescu le-a tăiat pensile, care nu mai știu ce acatiste să dea, doar, doar nu-i mai văd pe cei care ne călăresc de 6 ani de zile. Să vii tu, Partid Democrat. să susții că te sprijină, este un tupeu mare de tot. Nici măcar asta n-ar fi fost problema. Dar văd că au plecat. A plecat și PDL-istul, au plecat și pensionarii. Ori, aș fi vrut să le vorbesc, să le explic cum stă situația, că n-avem nimic de ascuns. Este o.Doreau consultare. Le-am explicat și pensionarilor astăzi, cărora le-am dat cadoul, de 80 de ani sau de 50 de ani de căsătorie.

În esență, lucrurile stau astfel: simbolul Constanței se va prăbuși. Cazinoul..Știu că ați făcut un filmuleț. Dați filmulețul să ruleze, că poate nu știm despre ce discutăm. Noi nu discutăm despre un Cazino aurit. Noi discutăm despre o clădire aflată într-un stadiu foarte avansat de degradare. Acoperișul acestei clădiri este pe bârne de lemn cu paie; și-i din pământ făcut. Plouă în el și au început să cadă bucăți din acest Cazino. Noi suntem puși în postura de a avea două opțiuni. Prima: vindem acest Cazino, sau îl privatizăm, și cel care îl va cumpăra are obligația să-l refacă, să-l introducă în circuit turistic și să rămână liber accesului publicului, așa cum sunt toate cazinourile în lumea largă. Nu există niciun cazino care să fie.să aparțină statului. Păi, ne-apucăm noi, primari, consilieri locali și angajații primăriei să operăm cazinoul?! Mă vedeți pe mine șef de sală sau crupier?! Pe dl.Stroe șef de sală?! Și pe Cati Prodan s-o punem responsabilă peste fete!?! Așa ceva este o aberație!

Deci, avem această variantă cu următoarele beneficii: 1 - încasăm niște bani; 2 - repară Cazinoul și-i redă splendoare lui. Și o să avem și noi cu ce să ne lăudăm, cum are Duba-ul, Burj Al

Arab-ul, o clădire privată; cum a avut New York, World Tree Center, care nu aparținea municipalității; cum are Las Vegas-ul lanțurile de cazinouri care sunt private și așa mai departe.

Sau, avem următoarea opțiune: nu-l privatizăm și rămâne la Primărie. Dacă rămâne la Primărie, iar avem două soluții. Unul - îl reparăm noi. Având în vedere degradarea la care a fost supus, de-acum trei ani și până acum, costurile, la ora actuală, se ridică în jur de 10 milioane de Euro. Mugurel Voinescu, care s-a ocupat și l-a avut în gestiune, și-l mai are, spune că 10 milioane de Euro sunt puțini bani ca să-l renovăm. Noi spunem 10 milioane de Euro. Asta înseamnă, ce? Sistarea asfaltării pe un an de zile. Noi, în Constanța, asfaltăm, anual, de 10 milioane de Euro, sau, pachetele pentru bătrânii amărâți din Constanța pe 5 ani de zile. Ne costă 2 milioane de Euro sprijinul alimentar pe care îl acordăm amărâților. Asta este o variantă. Băgăm banii în el, în perioadă de criză, îl reparăm după care, ce facem, domnilor, cu Cazinoul și cu 10 milioane investiți acolo?

Se fac comentarii în sală (Sală de nunți și de botezuri, de parastase....)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Cu băsistul ăsta care a venit, și care-i bezmetic, că astea-s niște bazaconii ce ne spune el aici, ne sugerează să facem cafenea.Deci, băgăm 10 miliaone de Euro, pe criza asta, ca să facem cafenea, salon de nunți.Să-I luăm pâinea de la gură lui Dayzi sau lu' nea' Mușat. Nu mai face nunți, facem noi, că am băgat 10 milioane de Euro ca să fac salon de nunți.

Se fac comentarii în sală. (Parastase.)

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mai degrabă.(nunți) decât parastase. Și alte evenimente. Sau, îl renovăm, băgăm 10 milioane, și spunem: domn'e trebuie să facem cazino. Hai să-l ia o firmă de-a gata! În loc să bage el banii și să-l folosească și să-l utilizeze drept cazino, hai să băgăm noi banii și să i-l dăm de-a gata!

Și mai e o soluție: îl ținem la Primărie și nu băgăm niciun ban, că nici n-avem bani. Ca să băgăm bani în cazinoul de acum, trebuie să vină domnii care ne tot sfătuiesc ce și cum să facem, să ne arate de unde să luăm acești bani: “Să tăiați pachetele, tăiați asfaltarea, nu mai dați bani la subvenția pentru căldură, că, oricum, Boc nu mai dă niciun ban, și băgați banii în cazino.” Dacă nu.îl ținem, nu băgăm banii în el. da? Eu vă garantez că în doi ani de zile începe să se prăbușească această clădire. Deci, astea sunt opțiunile noastre.

Înainte de a termina, am să vă citesc ce-a vândut statul român , până acum. Că așa spuneam: băsiștii ăștia-s plini de tupeu. Acu' două zile, Președintele Băsescu anunța că va vinde din petrol, din petrolul țării. Și cea mai mare companie petrolieră a țării va vinde și restul acțiunilor, în așa fel încât statul nu va mai deține nicio participație. Deci, a vândut așa: PETROM, PETROMIDIA, ROMTELECOM, BANCA AGRICOLĂ, BRD, BANKC POST, BANCA COMERCIALĂ, ȘANTIERUL NAVAL, SIDEX, DACIA, DISTRIGAZ NORD-SUD, ELECTRICA BANAT-DOBROGEA- MOLDOVA- OLTENIA, ELECTRICA SERV, COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI. Astea le-au vândut Băsescu și Boc. COMBINATUL de la TURCENI, TRANSELECTRICA NUCLEAR ENERGY . Sunt prinse în acordul cu FMI. Băsești ăștia vin și ne dau hotărârile peste cap, că, vezi Doamne, “nu ne vindem țara” și la București se vinde tot. Poate n-au înțeles că nimeni nu poate să ia Cazinoul și să plece cu el în Papua Noua Guinee sau mai știu eu unde! Facem un sondaj de opinie și întrebăm constănțenii ce facem cu el: îl vindem sau rămâne la Primărie. Băgăm 10 milioane de Euro în el și nu facem nimic.Întrebăm și constănțenii ne răspund. Ca la buget. Un pensionar ne-a spus să facem chetă, ca la Atheneu, 1 leu pentru Cazino.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ca să nu mai fie niciun fel de discuții, întrebăm constănțenii ce facem cu el, pe site-ul Primăriei, cu două întrebări clare și limpezi: 1 - se vinde, cu obligația de renovare și de păstrare a funcțiunii și a accesului public; 2 - se păstrează la Primărie, cu cele două posibilități: a) - nu se bagă niciun ban, și o să ne cadă în cap; b) - băgăm echivalentul a 5 ani de pachete pentru bătrâni, reparăm Cazinoul, facem salon de nunți.

Domnule președinte, vă rog să supuneți la vot propunerea, pe care am înaintat-o în calitate de inițiator, de amânare în vederea consultării.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Domnu' Stroe, o lună în plus sau o lună în minus, nu se prăbușește Cazinoul. Nu-i mai bine? Dl.Mircea Dobre

Durează mai mult de o lună și e timp pierdut...

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Mă ocup eu ca să fac sondajul și să-l aveți la viitoarea ședință, cu opinia constănțenilor. Așa și trebuie să facă niște conducători, să țină cont de voința poporului.

Dl.Răducu Popescu

Aș vrea să supun la vot, dacă distinșii reprezentanți ai presei îmi permit. Așadar, punctul nr.19, la propunerea inițiatorului, se retrage de pe ordinea de zi.

D-na Marcela Enache

Se amână.

Dl.Răducu Popescu

Se amână. Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Au votat împotrivă dl.Dobre Mircea și dl.Stroe

Felix.

Dl.Răducu Popescu

Deci, două voturi împotrivă. Trecem la punctul nr.3 de pe ordinea de zi.

D-na Marcela Enache

Proiectul s-a amânat, cu 23 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Deci, punctul nr.19, care a devenit nr.1, s-a amânat pentru o dată ulterioară.

Dl.Răducu Popescu

Pentru ședința viitoare. Domnul primar, care este inițiator, a stabilit clar: pentru ședința viitoare. Putem trece mai departe, nu? Mai sunt discuții pe acest punct? Dorește cineva să mai spună ceva? Bun. Trecem pe convocator, la punctul 3:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții „Construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă, în etapa Studiu de Fezabilitate.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Ia uitați-vă, în loc să facem cartierul pentru amărâți, am putea să luăm banii, să mutăm cu finanțare cu tot, să repare Cazinoul. E o soluție, nu!?! După care să facem salon de nunți, să vină să joace amărâții care n-au acoperiș deasupra capului!

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 3 din HCLM nr. 65/31.03.2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDĂ - str. Ștefăniță Vodă.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind transferul „Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campusul Social HENRI COANDA - str. Ștefăniță Vodă, către R.A.E.D.P.P. CONSTANȚA.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.6:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 270/11.11.2010 privind aprobarea exploatării și întreținerii rețelelor electrice de joasă tensiune aferente obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri în vederea cumpărării, zona Baba Novac” de către ENEL Dobrogea SA.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.7:

“Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Construire locuințe ieftine pentru tineri în vederea cumpărării, zona Baba Novac”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.8:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 275/02.12.2010 privind aprobarea dării în administrarea RADET Constanța a centralelor termice aferente celor 18 blocuri din Ansamblul de locuințe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.9:

“Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.1 la HCLM nr.74/2010 modificată și completată prin HCLM nr.110/2010.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.10:

“Proiect de hotărâre privind desemnarea Directorului General al S.C. Confort Urban S.R.L.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Veți primi buletine de vot.

D-na Marcela Enache

Cine face propunerea?

Dl.Răducu Popescu

Domnul Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău

Îl propun pe dl.Viorel Farcaș.

Dl.Răducu Popescu

Dl.Viorel Farcaș. Să-l cunoaștem și noi , dacă este aici. Dacă mai sunt și alte propuneri?

Dl.Radu Ștefan Mazăre

Da' dl.Viorel Farcaș este PSD-ist sau Liberalist?

Se fac comentarii în sală.

Dl. Victor Manea

Liberalist.

Dl.Viorel Farcaș

Bună ziua, domnule primar, domnule președinte, domnilor consilieri! Mă numesc Viorel Farcaș, am 39 de ani, lucrez de 12 ani în administrație publică locală, în cadrul Biroului de drumuri și iluminat public. Sunt onorat de această propunere și sper ca, în cazul în care acest proiect de hotărâre va trece și mă veți vota, să contribui cu experiența acumulată la buna funcționarea a SCIL Confort Urban. Vă mulțumesc!

Dl.Răducu Popescu

Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu. Atunci, trecem la punctul nr.11 de pe ordinea de zi:

“Proiect de hotă râre privind aprobarea modifică rii HCLM nr. 27/10.02.2011 referitor

la statul de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.12:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Protocolul de acord nr. 117015/15.09.2010 încheiat între municipiul Constanța, Carrefour România SA și SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL, referitor la termenii și condițiile în care părțile înțeleg să colaboreze în vederea realizării obiectivului „Subtraversare DN 2A și sistematizare accese”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.13:

“Proiect de hotărâre privind returnarea parțială din bugetul municipiului Constanța către SC Carrefour România SA și SC Metropolis Investiții Imobiliare SRL a sumei de 6.944 lei, acordată cu titlu de sponsorizare și rămasă neutilizată, conform destinației pentru care a fost primită.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.14:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de benzină lunare/autoturism ce deservește activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.15:

“Proiect de hotărâre privind înlocuirea a două suprafețe de teren aferente contractului de concesiune nr. 1012/13.01.1995, încheiat între municipiul Constanța și SC Cuget Liber SA, cu două suprafețe de teren similare.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.16:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile (terenuri și/sau clădiri) ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.17:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.471/24.09.2007 - “privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri și/sau clădiri aparținând domeniului privat al Municipiului Constanța”, cu completările și modificările ulterioare.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.18 a fost retras, nr.19 a fost discutat. Punctul 20 :

“Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ de stat.”

domeniului privat al Municipiului Constanța”, cu completările și modificările ulterioare.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.21:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCLM nr. 150/2010 privind aprobarea statului de funcții și organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța și instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.22:

“Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 la HCLM nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2011.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.23:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 59/2011 referitoare la Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.24:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, str. Portiței, str. Răzoare, str. Frunzelor, teren în suprafață de 8053,91 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.25:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic de Detaliu -CONSTRUIRE SPITAL D+P+4E, cartier Palazu Mare, parcela VN 389/6,VN 390/2/2, VN 390/2/3 teren în suprafață totală de 2003,73mp, proprietate SC MAHMUD IMPEX SRL .”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Este cineva împotrivă? ? Se abține cineva? Cine este pentru?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.26:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Gheorghe Sion, bd. IC Brătianu, bd. I.L. Caragiale, str. Dezrobirii, teren în suprafață de 35.744 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice. ”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.27:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 88/2004 privind aprobare PUD - Extindere și supraetajare locuință, str. Gheorghe Popa nr. 21, teren în suprafață de 140 mp.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.28:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de prel. str. Eliberării, str. Nicolae Filimon, Calea ferată, str. Interioară nr. 2, teren în suprafață de 113.326 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.29:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Agricultori, str. Oborului, str. Ion Corvin, Bl. L114-115, teren în suprafață de 8250 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.30:

“Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal -

TRECERE TEREN DIN EXTRAVILAN IN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII IMOBIL PARTER-HALĂ UNELTE ȘI UTILAJE CONSTRUCȚII, teren studiat în suprafață de 5100mp, din care parcela A663/11 lot 8 in suprafață de 4303 mp este proprietate Vanghelici Apostol și Kati.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.31:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Ion Tăutu, str. Partizanilor, str. N. Grigorescu, str. Răsăritului, str. Delfinului, teren în suprafață de 14.193mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.32:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de prel. str. Hatman Luca Arbore, drum de exploatare, șos Mangaliei, incintă OIL TERMINAL, teren în suprafață de 272535,65 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.33:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Banu Mihalcea, str. Dr. Ion Rațiu, str. Chiliei, str. Maramureș, teren în suprafață de 7851 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.34:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str. Adamclisi, str. Soveja, alee carosabila și punct termic, bd. Tomis, teren în suprafață de 24000 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.35:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de fezabilitate pentru înlocuirea schimbătoarelor de căldură pentru încălzire și acm cu module termice de încălzire la cele 134 de puncte termice aflate în exploatarea RADET Constanța”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.36:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Expertiza tehnică privind starea

tehnică a echipamentelor, respectiv a schimbătoarelor de căldură montate în punctele termice

aflate în exploatarea RADET Constanța”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.37:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic “Documentație tehnică privind redimensionarea schimbătoarelor de căldură pentru încălzire și acm la 50 de PT-uri aflate în exploatarea RADET Constanța”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.38:

“Proiect de hotărâre pprivind aprobarea proiectului “Caiete de sarcini și specificații tehnice în vederea dotării cu module de încălzire și acm la 50 de PT-uri aflate în exploatarea RADET Constanța”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? ? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.39:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Îmbunătățirea accesului în stațiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale“ și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Da, domnu' consilier Matei!

Dl.Constantin Matei

Să ni se spună două, trei cuvinte în legătură cu celelalte 3 proiecte aprobate în ședința anterioară de consiliu.

Dl.Decebal Făgădău

Da, după cum ați văzut pe ultimele convocatoare, am votat aceste proiecte în diferite etape. Noi avem obligația să le supunem aprobării așa cum ați văzut, ca și titlu, dar ele sunt în următorul

stadiu:1 - faleza municipiului Constanța- aprobarea contractului de finanțare; Piața Ovidiu - astăzi aprobăm proiectul vechi și cofinanțarea, cheltuielile ocazionate de acest proiect; Peninsula - în integralitate, în același stadiu. De asemenea, după ce vom primi avizul Consiliului Local vom merge și le vom depune. Mai avem: promenada din stațiunea Mamaia, pasarelele din stațiunea Mamaia, pentru care urmează aceeași procedură. Avem, deci, una peste alta, până în momentul de față, din vechi, avem semnat un contract de finanțare- parcarea de la Spitalul Municipal. Depuse: încă un proiect cu faleza municipiului Constanța, împreună cu un alt proiect în parteneriat - lărgirea drumului Constanța-Năvodari. Restul, vor fi depuse în luna iulie.

Dl.Răducu Popescu

Mai sunt și alte întrebări? Domnu' consilier, vă considerați satisfăcut de răspunsul domnului viceprimar? Deci, supun la vot punctul 39.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.40:

“Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCLM nr. 12/2011.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Abțineri? Voturi împotrivă?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.41:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Promenadă Turistică Mamaia” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.42:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional

2007-2013.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.43:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Restaurarea și amenajarea integrată a zonei istorice Piața Ovidiu” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.44:

“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea Funciară.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.45 a fost retras. Punctul 46:

“Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil (teren și construcție) din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.47 a fost retras. Punctul 48, și ultimul de pe convocator:

“Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 10/08.03.2011 referitor la aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Ordinea de zi din convocator a fost epuizată, trecem la ordinea suplimentară. Punctul 1: “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru

teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Fulgerului, str.I.L.Caragiale, str.Poporului, bl.L100, L111, teren în suprafață de 4177,80 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.2:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de str.Libertății, str.Unirii, str.Oleg Danovschi, zona blocuri BM1-BM2, teren în suprafață de 7350,16 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.3:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, delimitat de Complexul Comercial INTEREX, str.Amurgului, Calea ferată, șos.Mangaliei, teren în suprafață de aproximativ 43.400 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.4:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Constanța și Alexa Gheorghe, Alexa Elena, Husein Ozghen, Husein Saver, Maticiuc Ion și Maticiuc Smaranda.”

-    inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache

Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Punctul nr.5:

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de cooperare încheiat între Municipiul Constanța - Consiliul Local al municipiului Constanța și Județul Constanța -Consiliul Județean Constanța, în vederea funcționării serviciilor publice de salvare acvatică -Salvamar și a posturilor de prim ajutor în sezonul 2011, pe plajele din Constanța și stațiunea Mamaia.”

- inițiator: Primar, Radu Ștefan Mazăre;

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Răducu Popescu

Stimați colegi, rog comisia de numărare a voturilor să procedeze la deschiderea urnei și numărarea voturilor, pentru a ne comunica rezultatul votului secret de la punctul 10.

Vă rog, domnule consilier!

Dl.Victor Manea

Domnule viceprimar, știm că dumneavoastră țineți, în permanență, corepondența cu Fin.Co.Ge.Ro, în legătură cu ce am discutat. Înțeleg că diferența este de 15 milioane de Euro. Eu cred că este normal să rediscutăm contractul de concesiune, să mărim redevența în funcție de investițiile făcute pe teren, pentru că, în momentul în care dumnealor au concesionat acel teren s-a luat în calcul un teren fără investiții pe el. La ora actuală, executându-se investiții pe acel teren, și dumnealor sunt în continuare cu un contract de concesiune, cred că este normal să suporte, în redevență, cheltuielile de investiții în acest teren. Vă mulțumesc!

Dl.Răducu Popescu

Vă rugăm, ne dați un răspuns?

Dl.Decebal Făgădău

S-a consemnat în procesul-verbal și vom avea în vedere propunerea domnului consilier.

Dl.Răducu Popescu

E în regulă. Punctul nr.5 a fost supus votului. Rămâne să vă comunicăm rezultatul votului

secret.

- X-

Dl.Răducu Popescu

Sunt în măsură să vă comunic rezultatul votului. Deci, pentru dl.Farcaș Viorel. 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și un vot anulat. Așadar, închei această ședință de consiliu urându-vă un weekend minunat!

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI ,

Răducu Popescu

SECRETAR,

Marcela Enache

23