Hotărârea nr. 69/2011

HOTARARE DE CONSILIUPRIVIND DAREA ÎN GESTIUNE DELEGATA LA SC CONFORT URBAN SRL A UNOR SISTEME PUBLICE DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN CADRUL OBIECTIVULUI “PARCUL VIITORULUI”

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!